Pompeo: een havik op Buitenlandse Zaken

De oud-directeur van de CIA, Mike Pompeo, is sinds dinsdag de nieuwe Minister van Buitenlandse Zaken van de VS. Hij zal een besluit moeten nemen over de verdere inkrimping van het personeel op de Amerikaanse ambassade in Havana óf deze wellicht sluiten. Pompeo wordt beschouwd als een havik in de Republikeinse Partij, die nauwe banden onderhoudt met de Tea Party.

pompeo-mike-minister-bz

Mike Pompeo

De Amerikaanse ambassade is sinds september vorig jaar in feite verlamd. Cubanen kunnen er niet meer terecht voor consulaire hulp, enkel in noodgevallen wordt een visum verleend. Vermeende aanvallen op de gezondheid van medewerkers en hun gezinnen op deze ambassade tussen eind 2016 en half 2017, zijn de reden voor de personeelsinkrimping. De afgetreden minister Rex Tillerson weigerde enkele malen een deel van het personeel van de ambassade weer terug te  sturen naar Havana. Tillerson zei in een interview in januari nog dat het terugsturen van Amerikaanse functionarissen te grote risico’s inhield. Nu heeft Pompeo de verantwoordelijkheid – op zijn minst formeel – over de normalisering van de situatie rond de ambassade óf de activiteiten van de diplomaten nog meer in te perken en daarmee honderdduizenden Cubanen te schaden.

trump-durante-su-visita-a-la-sede-de-la-brigada-2506-en-miami-2016

Trump bezocht in november 2016 het hoofdkwartier van de Brigade 2506

Hoe denkt Pompeo over Cuba?
Zijn opvattingen over Cuba werden duidelijk tijdens zijn periode als directeur van de CIA en eerder als lid van het Congres voor de staat Kansas. In 2015 was Pompeo een van de indieners van de Cuban Military Transparency Act, een initiatief van Senaatslid Marco Rubio om de handelsactiviteiten met bedrijven in Cuba die door de militairen worden geleid, in te perken. Het initiatief mislukte maar de voorstellen in dit wetsvoorstel zijn bijna gelijk aan de uitspraken die president Donald Trump in juni deed in Miami.
Als directeur van de CIA ontving Pompeo leden van de Brigade 2506 die in april 1961 een hoofdrol speelden bij de inval in de Varkensbaai. Senator Marco Rubio was bij deze ontmoeting aanwezig. Pompeo toonde zich toen bezorgd over  pogingen ondernomen door de Cubaanse regering om ‘Amerikaanse burgers – bedrijfsleiders en anderen, inclusief lokale politieke leiders – ongewild te verleiden en de besluitvorming over Cuba te beïnvloeden, speciaal waar het de opheffing van het embargo betreft.’ Maar toen Pompeo lid was van het Congres voor de staat Kansas, steunde hij verzoeken van de boeren daar om voedsel aan Cuba te verkopen. Jerry Moran, senator voor Kansas, presenteerde vorig jaar een ontwerpwet bedoeld om het Amerikaans embargo geheel op te heffen.

guantanamo-wandkaart-bezet-gebiedGuantánamo
Bij FOX-Nieuws sprak Pompeo over de situatie in Venezuela en herhaalde – evenals Trump – dat een ‘militaire optie’ niet wordt uitgesloten. ‘De Cubanen, de Russen, Iran en Hezbollah zitten in Venezuela,’ aldus Pompeo die ook een felle tegenstander is van sluiting van de gevangenis op de marinebasis Guantánamo. Teruggave van dit deel van het grondgebied aan Cuba sluit Pompeo uit.

Bron
* Website Cartas desde Cuba, 14 maart 2018

Het jaar van de verloren mango’s

‘Overal hangt de stank van verrotte mango’s’, zegt Pascual Rojas, inwoner van de gemeente Manuel Tames in de provincie Guantánamo waar een groot deel van de mango-oogst, 2.600 ton groot, de laatste weken is weggerot. Ondertussen betaalt de consument in Havana een forse prijs voor dezelfde vrucht die er erg schaars is.

mangos2‘De regenbuien in mei en juni kondigden al aan wat ons te wachten stond,’ legt Pascual Rojas ons telefonisch uit. ‘Zo’n enorme oogst hebben we in jaren niet gezien maar alles veranderde tenslotte in fruitafval,’ klaagt hij. De overvolle mangobomen verontrustten de boeren. ‘Ik zei mijn broer dat het heel moeilijk zou worden om al die mango’s op tijd bij de klanten te krijgen,’ aldus Rojas. In deze streek komen verschillende soorten mango’s voor, maar het meest de mameyson, de manga en de bizcochuelo, deze laatste speelt vanwege zijn onsterfelijke zoete smaak een rol in een bekend Cubaans lied. ‘Maar nu is de zoete smaak veranderd in een zure, zijn de mango’s zwart gekleurd en vol vliegjes.’ De regenval van de laatste weken was een zegen voor de Cubaanse landbouw die grote droogte heeft gekend dit jaar. De boeren in de streek konden ook het hoofd bieden aan besmettelijke schimmelziekten als anthracnose, maar de ondersteuning door de staatsinstellingen was desastreus. De grootste verliezen leden de crediet- en dienstencoöperaties in de streek van Bayate (Consejo Popular de El Salvador) en Manuel Tames.

Geen blikjes
De conservenfabrieken in de omgeving geleid door de staat, konden de hoeveelheid mango’s niet verwerken. Meer dan een derde van de 6.794 ton mango die werd geproduceerd, moest als verloren worden beschouwd, aldus de lokale krant Venceremos die Ramón Sánchez Ocaña, fruitspecialist van de provinciale overheid aan het woord laat. Hij legt uit dat de fabriek in San Antonio del Sur 20 dagen later dan gepland met de productie begon. De andere fabriek in El Guaso kon slechts op halve kracht werken omdat blikjes voor de mangopulp ontbraken. Een medewerker laat aan de website 14ymedio weten dat er veel transportproblemen waren door de inefficiëntie van de staatsinstelling Acopio, o.a. verantwoordelijk voor het vervoer en de logistiek van het fruit. Een medewerker van deze instelling, Taller de la Base Provincial de Transporte de Acopio in Guantánamo die anoniem wil blijven, wijt de problemen aan complicaties die optraden bij de benzineleveranties. ‘Als we geen dozen hebben, hoe kunnen we de mango’s dan op en verantwoorde wijze naar de fabriek brengen,’ zegt de bron bij Acopio. Al deze factoren speelden een rol bij het ontstaan van deze ramp en vallen onder het kopje ‘slechte organisatie’.

Schulden
Manuel, boer in de streek van de Cooperativa de Créditos y Servicios Ángel Bouza, is een van de meest getroffenen. ‘Hier moeten de varkens ’s ochtends, ’s middags en ’s avonds mango eten. Want wat moeten we anders met zoveel mango’s.’ Hij merkt op dat dit elk jaar gebeurt, maar ‘nu kwam er een televisieploeg en sprak men erover in de Nationale Assemblee maar het is niks nieuws’, klaagt de boer. Weinig wordt er gesproken over de verliezen die de producenten leden. ‘Er zijn hier mensen die zich voor duizenden peso’s in de schulden staken omdat ze veel geld in deze oogst hadden geïnvesteerd,’ zegt Manuel. ‘Mijn schoonbroer verloor meer dan 5.000 peso’s en wie gaat hem betalen?’

Mangos-mercado-Habana
Op de markt in Havana zie je op dit moment bijna geen mango’s; in het oosten rotten ze weg.

Verontwaardiging
Tijdens de laatste zitting van het parlement werd bericht over de grote verliezen door dit gebrek aan organisatie. Bij de afgevaardigden maar ook bij de klanten van de boerenmarkten in de stad die dit bericht op de televisie hoorden, leidde dit tot grote verontwaardiging. ‘In Havana moet je tussen de 3 en 5 nationale peso’s betalen voor een willekeurige mango, maar in het oosten rotten ze weg en kan niemand deze kopen,’ aldus de 71-jarige Clara Carvajal. De beelden op televisie deden haar pijn. De teelt van mango’s op het eiland heeft een helder verloop namelijk van het begin van de regenperiode in mei tot eind september, maar de staat lijkt er niet in te slagen op dit vaste ritme adequaat in te spelen.

mango-oogst-camaguey

de mango-oogst in Camaguey

Hoofdstad
Ver van Guantánamo, in de gemeenten Güira en Alquízar (Artemisa), waar groente en fruit voor de hoofdstad worden verbouwd, is de situatie ook verontrustend. ‘Als de zaak niet serieus wordt aangepakt, zal hier hetzelfde gebeuren’, verzekert een boer die met een mand vol mango’s op een karretje, getrokken door paarden door een wijk in Havana trekt. ‘Dit is het jaar van de verloren mango’s, terwijl hij wijst naar de bomen aan beide kanten van de weg vol smakelijke vruchten.’

Bron
* Marcelo Hernández, website 14ymedio, 18 juli  2017

Noot
* Acopio is de overheidsinstantie die o.a. de logistiek verzorgt voor het vervoer van voedsel en fruit naar steden en markten. Toen in 2011 president Raúl Castro een liberalisering van het landbouwbeleid afkondigde, werd de bewegingsvrijheid van Acopio enigszins aan banden gelegd. Acopio liet de boeren vaak op zich wachten waardoor producten bedierven. De president benadrukte toen al dat de maatregel niet het bestaande systeem zou vervangen, maar slechts een ‘additionele maatregel ‘ was.

De Cubaanse kant van Guantánamo Bay

Bij Guantánamo Bay denken we allemaal aan de beruchte Amerikaanse gevangenis voor terreurverdachten. Maar voor Cubanen is het veel meer dan een detentiekamp: het is het laatste stukje Cuba dat illegaal bezet wordt door Amerika, het is de ‘eerste loopgraaf tegen het imperialisme’. Een kijkje achter de schermen in het dorp naast de baai, geschreven door Pamela Kalkman voor de site MO.be

guantanamo-wandkaart-bezet-gebied

Landkaart in Guantánamo:’illegaal bezet grondgebied door de VS van Amerika’

Rodi Rodriguez (84) herinnert zich het nog goed, de dag dat de Amerikaanse mariniers alle Cubaanse arbeiders opriepen om naar Amerika te emigreren. De reden? Het guerrillaleger onder leiding van Fidel Castro zou zo goed als zeker generaal Batista verslaan. Op de Amerikaanse radio’s hoorden ze dat alles slechter zou worden. In de VS konden ze rekenen op werk, geld, en onderdak, voor hun hele familie. ‘De Amerikaanse generaal die mijn baas was riep mij bij zich en vroeg me wat ik wilde doen. Ik zei: generaal, ik heb mijn vrouw en mijn kind hier en bovendien steun ik de revolutie. Ik blijf.’ Rodi, toen een jongeman van nog geen 25 uit Guantánamo stad, zou de rest van zijn leven blijven werken op de marinebasis. De Amerikanen zijn nooit weggegaan. Guantánamo Bay roept voor velen associaties op met terreurverdachten in oranje pakken, die op een obscure plek worden gemarteld in de context van de ‘war on terror’. De gevangenis wordt ook gezien als de grote schandvlek van de regering Obama, die de verkiezingsbelofte van sluiting niet wist na te komen. Maar voor de Cubanen staat deze plek symbool voor een heel ander soort vernedering. Zij zien de baai in de oostelijke provincie Guantánamo als het laatste stukje Cuba dat illegaal bezet wordt door hun historische vijand Amerika.

guantanamo-wegwijzer-cubaansezijde

Checkpoint

Drie checkpoints
De plek waar die vijandschap het meest tastbaar is, is Caimanera, het Cubaanse dorp dat het dichtst bij de Amerikaanse marinebasis aan de baai ligt. Het hek dat Cuba van Amerika scheidt loopt dwars door het water en langs het dorp. Als bewoners Caimanera in en uit moeten, om bijvoorbeeld naar de dichtstbijzijnde stad Guantánamo te gaan, moeten zij een speciaal pasje laten zien bij de drie checkpoints die het dorp omringen. Dit alles is een militaire zone, niet zomaar toegankelijk voor journalisten. Dus ook niet voor mij en de collega met wie ik naar Cuba ben gekomen om onderzoek te doen voor een documentaire over de Cubaans-Amerikaanse grens. Na lang onderhandelen en verplichte bezoekjes aan historici in Havana hebben wij toestemming om onder begeleiding van een lokale gids, aan ons toegewezen door het Cubaanse regime, Caimanera te bezoeken.

Vredig
Niet toevallig blijkt de jongeman ook politieagent te zijn. Met hem in de auto passeren we moeiteloos de checkpoints en het grote toegangsbord tot het dorp: ‘Eerste loopgraaf tegen het imperialisme’. We rijden langs Cuba’s grootste zoutmijnen, waarachter een van de grootse mijnenvelden in het westelijk halfrond ligt. De oude toegangspoort in het hek dat Cuba van Amerika scheidt leest ‘Dit gaat om vaderland of dood.’ Eenmaal bij het water aangekomen zien we in de verte, achter het deel van het hek dat dwars door het water loopt, een wachtpost versierd met de Amerikaanse vlag. Vlak daartegenover staat een Cubaanse wachtpost. Twee militairen met mitrailleurs om de hals turen door een verrekijker.

guantanamo-uitzicht-vanaf-het-enige-hotel-in-caimanera-achter-het-hek-dat-dwars-door-het-water-loopt-ligt-de-amerikaanse-marinebasis

Guantánamo, uitzicht vanaf het enige hotel in Caimanera. Achter het hek dwars door het water loopt, ligt de Amerikaanse marinebasis

De stilte van het lome dorp Caimanera staat in schil contrast met deze militaire omgeving. Houten huisjes hebben plaatsgemaakt voor – inmiddels vervallen – Sovjet flats die eenzaam uitkijken over de baai van Guantánamo. Op het golvende water proberen vissers, met een hoedje beschermd tegen de brandende zon, hun gammele bootjes in balans te houden. Onverzorgde straathonden snuffelen in groepjes rond op de autovrije straten terwijl op het verlaten dorpsplein oude mannen ontspannen potjes domino spelen. Drie jonge meisjes in matchende jurkjes met glitteropdruk poseren ondeugend voor mijn camera. Ze zijn op weg naar hun families en buren, die rondom een drietal fruitkraampjes in de schaduw wachten op de vrachtwagen die eens per week aardappels komt uitdelen. Mogelijkheid tot werken is hier nauwelijks dus zijn de meeste inwoners afhankelijk van voedselbonnen en – leveringen.

Isolement
De ‘Caimanerenses’, zoals de bewoners zichzelf noemen, leven geïsoleerd van vrienden en familie, van wie velen naar Amerika of het westen van Cuba vertrokken. Van de overgeblevenen lijkt iedereen elkaar te kennen. Hier valt niet veel te beleven, blijkt ook uit het feit dat in het enige café aan de baai vroeg in de middag de eerste mannen al zichtbaar dronken zijn van bier en goedkope rum. ‘Je moet een speciaal soort mens zijn om het hier te kunnen volhouden,’ aldus inwoner Luisa, een actief lid van de Communistische Partij en oud-lid van de vrijwillige grensbrigade, ‘een echte patriot’. (…) ‘Iedereen hier in Caimanera heeft een verhaal’, vertelt een oudere man zittend aan de rand van het plein. Hijzelf komt uit het westen van Cuba, en is hier blijven hangen nadat hij tijdens zijn militaire dienst als grenswachter verliefd werd op zijn huidige vrouw. Ik word doorverwezen naar Angel, een sombere man van rond de zestig die op een wit plastic stoeltje voor het geschiedenismuseum langs de baai zit. Zijn twee broers staken vele jaren geleden, toen zij nog maar 9 en 12 jaar oud waren, ‘s nachts het mijnenveld over naar de Amerikaanse marinebasis, op zoek naar een beter leven. Via een oud-collega van zijn vader, die vroeger als arbeider op de basis werkte, vernam zijn familie later dat ze veilig waren aangekomen in Amerika. De oudste is nog 1 keer op bezoek gekomen. Een buurvrouw die naast hem staat benadrukt dat Angel lang niet de enige in Caimanera is die, dankzij de nabije grens met de vijand, zo’n tragische familiegeschiedenis heeft.

guantanamo-wijk-ballu-hoerenbuurt-vs-soldaten

De wijk Ballu in Guantanamo, de voormalige hoerenbuurt voor de Amerikaanse soldaten

Rough Riders
Al sinds eind 19e eeuw bezitten de Amerikanen grofweg de halve baai van Guantánamo en het grondgebied daaromheen. Tijdens de onafhankelijkheidsoorlog tegen de Spaanse koloniale overheersers schoten Amerikaanse troepen in 1898 de Cubaanse rebellen te hulp, veelal aan land gekomen via de strategisch gelegen baai van Guantánamo. Theodore Roosevelt, die kort daarna president van Amerika zou worden, vocht zelfs mee als leidinggevende van de Rough Riders, een bijnaam voor het vrijwilligersbataljon dat volgens de Amerikanen een belangrijke rol speelde bij de genadeslag tegen het Spaanse leger. Daarna werd het al snel duidelijk: ze waren gekomen om te blijven. Onder grote druk van Amerika ging de eerste president van Cuba in 1903 akkoord met het zogenaamde Platt Amendment, welke voorschreef dat Cuba de baai van Guantánamo aan de VS zou leasen voor een marinebasis. Ook schreef het voor dat Amerika het recht had om Cuba binnen te vallen als zij vond dat de ‘Cubaanse souvereiniteit’ geschonden werd. Cuba werd daarmee feitelijk een Amerikaans protectoraat. Niet alleen was het Amerikaanse leger permanent gelegerd in het oosten, ook trok Amerika aan de touwtjes in het bedrijfsleven, de politiek, en de landbouw. Zo’n dertig jaar later werd het permanente karakter van de marinebasis nogmaals bevestigd in een nieuw Cubaans-Amerikaans verdrag dat stelde dat alleen bij opzegging door beide landen, of door vrijwillig vertrek van de Amerikanen, het grondgebied rondom de baai van Guantánamo weer terug in Cubaanse handen zou vallen. De huurprijs? Het equivalent van 4000 dollar in 1934, dat netjes jaarlijks werd (en wordt) overgemaakt. Dat verdrag is nog steeds van kracht, al weigeren de gebroeders Castro sinds de revolutie de huurprijs te innen uit protest tegen de afspraak die zij als onwettig beschouwen.

Yanki No!
‘Ik denk niet dat de Amerikanen het ons snel terug zullen geven.’ Ofelia García Campusano, directrice van het geschiedenismuseum in Caimanera, wijst naar de marinebasis aan de overkant en haalt haar schouders op.

* Lees verder voor het volledige artikel op de website MO-be 

* Noot
De auteur Pamela Kalkman reisde in 2016 twee keer naar Cuba als tolk en onderzoeker voor de Nederlandse BNN-VARA serie De Muur. Zij maakte ook de foto’s. De aflevering over Guantánamo Bay werd afgelopen december op NPO 2 uitgezonden en is on-line terug te zien.

Politieverhoor vanwege gebruik anti-censuur app

Rolando Rodríguez Lobaina, directeur van het onafhankelijke filmcollectief  Palenque Visión, is vorige week in Guantánamo gearresteerd toen hij een nieuwe app uitprobeerde tegen de censuur in Cuba. Na ongeveer vier uur verhoord te zijn, is hij weer vrijgelaten. De aanhouding vond plaats op de Internationale Dag van de Internetvrijheid.

internet-app-tegen-censuur

Rodrigo Robaina

Rolando Rodríguez Lobaina: ‘Ik testte een nieuwe applicatie op mijn telefoon die Cubanen de mogelijkheid geeft ook verboden websites te bezoeken, toen ik door de politieke politie van Guantánamo op straat werd aangehouden en naar een politiebureau werd overgebracht voor verhoor o.a. door een hoge officier uit Havana. Die bedreigde mij vanwege mijn werk voor onafhankelijke communicatie.‘ (…) ‘De dreigementen met gevangenisstraf vanwege mijn activiteiten op het gebied van de communicatie, vrije informatie, het werk op internet en mijn politiek activisme zijn sterk toegenomen.’ Rodríguez Lobaina leidt in Oost-Cuba Palenque Visión, een collectief dat audiovisuele reportages maakt met thema’s als de repressie, het zware dagelijks leven in deze regio, het gevangenissysteem en de jacht op onafhankelijke journalisten. Vooral reportages over de gevolgen van de orkaan Matthew en de tekortkomingen bij de wederopbouw in de regio hebben bij de autoriteiten in Oost-Cuba tot grote woede geleid. Sindsdien wordt Rodríguez Lobaina permanent in de gaten gehouden.

Bron
* Luis Felipe Rojas op de website van Martí Noticias.

Link
* Palenque Visión maakte eerder een reportage (2.20) over het feit dat er in Las Tunas nergens condooms te krijgen zijn.

Pentagon: ‘Guantánamo sluiten is nog steeds prioriteit’

De militaire gevangenis van Guantánamo Bay sluiten blijft een prioriteit voor de Amerikaanse minister van Defensie Ashton Carter. Dat heeft de woordvoerder van het Pentagon Peter Cook gezegd. Cook benadrukt wel dat de tijd dringt. ‘Zoals jullie weten komt er een verandering in het leiderschap’, zei hij.

guantanamo-militaire-basis-honor‘We hebben een verkiezing gehad, de tijd is beperkt, maar de minister van Defensie is uiteraard bereid om deze discussie te voeren met de leden van het Congres die hierin een belangrijke rol spelen’, aldus Cook. President Barack Obama, die van de sluiting van de gevangenis op Cuba acht jaar geleden een van zijn grootste strijdpunten maakte, stelde in februari een nieuw plan voor om het kamp te sluiten.

Landen
Het Congres, waar de Republikeinen in beide kamers in de meerderheid zijn, hebben elke inspanning om de overgebleven gevangenen over te brengen naar de Verenigde Staten echter tegengehouden. Obama is daarom op zoek gegaan naar landen die de gevangenen willen opvangen, en heeft zo al tientallen gedetineerden kunnen weghalen uit Cuba. Er bevinden zich momenteel nog 60 gevangenissen in de gevangenis op Guantánamo Bay. Voor twintig van hen werd al de toestemming gegeven om hen vrij te laten. De overblijvende gevangenen zullen in gevangenis blijven, aangezien ze volgens de Amerikaanse overheid te gevaarlijk zijn om ze vrij te laten rondlopen. In 2003 zaten er nog 680 gevangenen vast in het kamp op de militaire basis van Guantánamo Bay op Cuba.

trump_castro-701x395Trump
Het is theoretisch gezien nog mogelijk voor Obama om het Congres in zijn laatste weken als president te overroepen en de laatste gevangenen over te brengen naar Amerikaanse penitentiaire instellingen. Zijn opvolger Donald Trump liet tijdens zijn campagne echter al weten dat hij Guantánamo niet zal sluiten.

Geen proces
De militaire gevangenis van Guantánamo Bay werd door ex-president George W. Bush in gebruik genomen om terreurverdachten op te sluiten na de aanslagen van 11 september 2001. Veel van de gevangenen hebben jaren in de gevangenis gezeten zonder proces.

Bron
* Persbureau Belga, 11 november 2016

Oostelijk Cuba bereidt zich voor op orkaan Matthew

De bevolking van Oost-Cuba bereidt zich voor op de komst van de orkaan Matthew, een orkaan in de categorie 4 van de schaal van Saffir-Simpson met windstoten rond de 230 kilometer per uur, aldus het Nationaal Centrum voor Orkanen / Centro Nacional de Huracanes (CNH) in de VS. Sinds zaterdag zijn 230.000 personen geëvacueerd en de president van het land, Raúl Castro, is naar Santiago de Cuba gegaan om de operatie te leiden. Naar verwachting bereikt de orkaan morgenmiddag om 14.00 uur Cubaanse tijd Guantánamo.

CUBA-SE ADOPTAN MEDIDAS EN LAS TUNAS ANTE LA PROXIMIDAD DEL HURACÁN MATTHEW

Voedsel inslaan in Las Tunas, 2 oktober 2016.

In oktober 2012 was er veel kritiek op Raúl Castro omdat hij de door de orkaan Sandy getroffen zones in de provincies Holguín en Santiago de Cuba pas zeer laat bezocht. Er vielen toen elf dodelijke slachtoffers. Activist Luis Lazaro Guanche, lid van de Patriottische Unie van Cuba / Unión Patriótica de Cuba, meldt op Twitter dat de bevoorrading van voedsel ernstig tekort schiet en dat bij bakkers (in deviezen) geen brood en biscuits meer verkrijgbaar zijn. Guanche meldt dat ondanks de regenbuien die al begonnen zijn, mensen in Santiago op straat op zoek zijn naar winkels waar wel voedsel beschikbaar is. In Camagüey hebben de autoriteiten maatregelen genomen om problemen te voorkomen. Staatswinkels mogen nu naast de rantsoenen van deze week, ook die van de week erna verkopen. In Guantánamo werden 460 studenten gedemobiliseerd die werkzaam waren in de koffieoogst en worden 145 lokalen in gereedheid gebracht voor mogelijke evacués. Op sommige plaatsen zoals Guama en gemeenten als Magdalena, La Plata, Palma Mocha en Chivirico kwamen meldingen binnen van wateroverlast.

SANTIAGO DE CUBA-EVACUACIÓN EN CAYO GRANMA ANTE EL ARRIBO DE MATTHEW

Evacueren in Cayo Granma, gisteren bij Santiago de Cuba

Alert
De komende uren zal de snelheid en intensiteit van de orkaan Matthew niet sterk wijzigen. Op dit moment raast de tropische storm richting Cuba met een snelheid die kan oplopen tot 335 kilometer. De Cubaanse meteorologische dienst verwacht dat vanaf vanavond in Guantánamo windkrachten van 120 kilometer kunnen worden gemeten. De fase van maximale alertheid geldt voor alle provincies vanaf Camagüey tot en met Guantánamo. Voor de provincies vanaf Cienfuegos tot Ciego de Ávila is de zogeheten ‘fase van informatie’ afgekondigd.

matthew-posible-trayectoria-del-huracan-matthew-su-centro-podria-arribar-a-guantanamo-el-martes-a-las-2pm

De koers van Matthew, die morgenmiddag 4 oktober om 14 uur naar verwachting Guantánamo zal bereiken.

Bronnen
* Diverse persbureaus

Linken

* Berichtgeving en kaarten op de website Cubadebate, 2 en 3 oktober 2016
* De Telegraaf, 3 oktober 2016: Amerikanen van Guantanamo geevacueerd

Amnesty: Laat mensenrechtenrapporteur in Cuba toe

Amnesty International heeft een Open Brief gezonden aan de Cubaanse regering waarin wordt aangedrongen op het toelaten van de VN-mensenrechtenrapporteur tot het land. Ook werden brieven gezonden aan de leiders van de VS en Argentinië waarin zorgen worden geuit over de mensenrechtensituatie in beide landen. Cuba is het enige land in Latijns-Amerika waar Amnesty niet wordt toegelaten. Na zijn bezoek aan Cuba vliegt president Obama dinsdag door naar Buenos Aires.

bezoek-obama-poster-raul

Straatbeeld in Havana, een dag voor de aankomst van Obama

In de brief aan de Cubaanse leiders zegt Amnesty ‘de nieuwe dialoog tussen Cuba en de VS te verwelkomen’, maar stelt ook vast dat ‘onafhankelijke mensenrechtenorganisaties en instellingen, waaronder de speciale rapporteur van de VN en de Inter-Amerikaanse Commissie van de Mensenrechten, al tientallen jaren geen toegang hebben tot Cuba.’ Cuba is ook het enige land in de Amerika’s waar Amnesty International niet wordt toegelaten. De mensenrechtenorganisatie dringt erop aan dat deze onafhankelijke organisaties worden toegelaten, ook ten voordele van de regering van het land zelf: ’Samenwerking met dergelijke mensenrechteninstanties, betekent dat Cuba zich bereid toont verantwoordelijkheid te nemen en transparantie accepteert op dezelfde wijze als de rest van de landen in de Amerika’s doet.’ In de brief wijst AI op de willekeurige arrestaties die in Cuba plaatsvinden, op de beperkingen van de vrijheid van meningsuiting en vereniging en op de noodzaak dat overheden en hun opposanten elkaar ontmoeten. ’In de afgelopen jaren ontvingen wij voortdurend  berichten over het lastigvallen van vreedzame dissidenten en arbitraire aanhoudingen van korte duur van politieke dissidenten en verdedigers van de mensenrechten in Cuba,’ aldus AI.

Amerikaans embargo

blokkadegenocide

Billboard in Havana: de Amerikaanse blokkade is ‘de langste genocide in de geschiedenis’.

AI  keert zich in de brief aan president Obama ook tegen het embargo dat de VS Cuba in 1962 oplegde, bekritiseert de gevangenis op de marinebasis Guantánamo en wijst op de migratiecrisis in de regio. De organisatie erkent de pogingen van de huidige Amerikaanse regering om de detenties op de marinebasis Guantánamo Bay te beëindigen, maar stelt ook vast dat enkele tientallen gevangenen daar, zes jaar nadat president Obama de sluiting aankondigde, nog steeds verblijven. Ook wordt door de VS, aldus AI, onvoldoende benadrukt dat de sluiting van de gevangenis ‘een mensenrechtenissue is’ en wijst ze op de juridische procedures waaraan gedetineerden worden onderworpen en die niet in overeenstemming zijn met het internationale recht. Gevangenen die daar het slachtoffer van zijn, zouden onmiddellijk moeten worden vrijgelaten. Een mogelijke ‘transfer’ van gevangenen vanuit Guantánamo naar het Amerikaanse vasteland mag niet leiden tot het verplaatsen van de schendingen van mensenrechten elders. In de brief wordt ook geconstateerd dat het Amerikaanse economische embargo te lang de mensenrechten, vooral de economische, sociale en culturele rechten, heeft ondermijnd en zij roept het Amerikaanse Congres in te stemmen met wetsontwerpen, afkomstig van zowel Democraten als Republikeinen, als de Freedom to Travel to Cuba Act (2015), de Cuba Trade Act (2015) en de Cuba Digital and Telecommunications Advancement Act te bespreken.

Tekst in het Engels van de Open Brief aan de presidenten Obama, Castro en Macri.
Noot:
Volgens gegevens van de Cubaanse Commissie van de Mensenrechten en Nationale Verzoening (CCDHRN) werden in februari 1.414 gevallen geteld van ‘politieke aanhoudingen’. In de maanden januari en februari 2016 werden samen 2.555 gevallen van politieke repressie geteld.

Rubio: Militaire basis Guantánamo blijft van VS

De Cubaans-Amerikaanse senator Marco Rubio zal een wetsvoorstel indienen om te voorkomen dat de Amerikaanse president Barack Obama de militaire basis Guantánamo aan Cuba zal teruggeven. Obama maakte deze week bekend de nog 91 gevangen zittende personen in het detentiecomplex van Guantánamo Bay te willen verplaatsen. Hij wil er 35 naar andere landen overbrengen; de resterende dertig tot zestig gevangenen zullen vervolgens, als het plan wordt goedgekeurd door het Amerikaanse Congres, in de Verenigde Staten worden ondergebracht. Over teruggave van de militaire basis deed de Amerikaanse president geen enkele uitspraak.

Presidentskandidaat Rubio is echter van mening dat ‘het Castroregime het Amerikaanse volk bedriegt en de teruggave van de basis eist, die vitaal is geweest voor operaties van de kustwacht en de Amerikaanse marine in de afgelopen eeuw.’ Marco Rubio voegde er aan toe: ‘Onze militaire diensten en de inlichtingendienst worden met groeiende dreigingen van onze territorium geconfronteerd en daarom kunnen we deze cruciale basis niet overdragen, als laatste resultaat van het gevaarlijke plan van Obama terroristen te bevrijden en hen over te brengen naar Amerikaans grondgebied.’

Donald Trump
Presidentskandidaat Donald Trump verzekerde dat ‘Guantánamo open moet blijven en gevuld moet worden met gekke types’, maar Trump wil er niet langer de 40 miljoen dollar voor neerleggen die de basis maandelijks kost en hij wil Havana voor de kosten laten opdraven. Wanneer er eenmaal afspraken zijn gemaakt met Cuba, kunnen de kosten worden vergoed en ‘kunnen we misschien huur betalen,’ aldus Trump.

Bron
* Fernando Ravsberg op de website Cartas desde Cuba, 24 februari 2016

Obama wil naar Cuba als hij ‘iedereen kan spreken’

President Obama heeft opnieuw gezegd dat hij in 2016 Cuba zou kunnen bezoeken, maar hij benadrukte dat de Cubanen dan wel moeten kunnen genieten van meer vrijheden. Obama sprak maandag met Yahoo!News en zei o.a. dat hij Havana had laten weten dat zonder die voortgang een bezoek van de Amerikaanse president onwaarschijnlijk wordt, ondanks het historisch herstel van de diplomatieke relaties dit jaar. Obama: ‘Als ik naar Cuba ga, is deel van de deal dat ik iedereen moet kunnen spreken.’ De kritische internetkrant 14ymedio concludeert dat Obama dus ook dissidenten wil ontmoeten.

obama-interview with Oliver Knox, Chief Washington Correspondent, Yahoo! News, in the Cabinet Room of the White House, Dec. 10, 2015

Oliver Knox in gesprek met Obama

Obama: ‘Ik heb in mijn rechtstreekse gesprekken met president Castro heel duidelijk gemaakt dat we de hand willen blijven reiken aan hen die het spectrum van de vrije meningsuiting binnen Cuba willen vergroten’. Het interview vond plaats vlak voor de eerste verjaardag van de aankondiging op 17 december 2014 van de normalisering van de relaties tussen beide landen. ‘Ik ben zeer geïnteresseerd in een bezoek aan Cuba, maar de omstandigheden moeten wel correct zijn,’ aldus Obama. ‘En de Cubaanse regering heb ik gezegd dat als er sprake is van zichtbare verbetering van de vrijheden van de Cubanen en de mogelijkheden van de gewone Cubanen, ik met plezier gebruik zal maken van een bezoek om deze vooruitgang te benadrukken,’ voegde hij er aan toe. Maar ‘als we achteruitgaan, zijn er geen redenen voor mij om daar te zijn. Ik ben niet geïnteresseerd in het bevestigen van de status quo.’ Obama zei de komende maanden een besluit te willen nemen over zijn reis naar Cuba.

Amerikaanse basis Guantánamo
Obama herhaalde nogmaals zijn wens om de militaire gevangenis op de basis Guantánamo te willen sluiten, maar erkende dat het onwaarschijnlijk is dat deze enclave ook nog tijdens zijn mandaat aan de Cubaanse autoriteiten zal worden teruggegeven. Ondanks een belofte in Obama’s verkiezingscampagne de gevangenis op de basis te sluiten, zitten er – vooral vanwege tegenstand in het Congres – nog 107 personen gevangen vanwege hun betrokkenheid bij de aanslagen van de 11 september 2001 in New York.

Linken
* Interview Yahoo! News door Oliver Knox met president Obama op 10 december 2015: Obama wants to meet with dissidents in Cuba
 CNN over mogelijk bezoek van Obama aan Cuba, 12 december 2015

Binnenkort minder dan 100 gedetineerden in Guantánamo

De Verenigde Staten zetten hun inspanning voort om de gevangenis van Guantánamo te sluiten. Tegen het begin van 2016 zal het aantal gedetineerden in de gevangenis op Cuba zelfs minder dan 100 zijn. Dat heeft de Amerikaanse president Barack Obama vandaag gezegd.

US GUANTANAMO DETAINEES

Gevangene in Guantánamo na een verhoor

In Guantánamo Bay, een Amerikaanse enclave op Cuba, zitten nog altijd 107 terrorismeverdachten opgesloten. De meeste gedetineerden worden er zonder enige vorm van proces of rechterlijke bijstand vastgehouden. Obama beloofde bij zijn verkiezing dat hij de gevangenis ging sluiten, maar heeft die belofte nog niet waar kunnen maken. Het Amerikaanse Congres hield enkele dagen geleden de sluiting van het gevangenenkamp opnieuw tegen. Volgens waarnemers zal Obama in zijn laatste rechte lijn van zijn presidentschap niet genoeg tijd meer hebben om de sluiting effectief door te voeren. Eén van de problemen is het vinden van nieuwe plaatsen voor de gevangenen. Eerder werden al een gevangenis in Fort Leavenworth (Kansas) en in Charleston (South Carolina) bezocht.

GuantanamobordTegenwerking Congres 
Het Amerikaanse Congres keurde op 10 november een nieuwe versie van de defensiebegroting voor 2016 goed. Ondanks een eerder veto van president Barack Obama werd de wetgeving die de sluiting van gevangenis Guantánamo kan verhinderen, opnieuw opgenomen in de begroting. De Senaat keurde de begroting goed met 91 stemmen tegen 3. Een week eerder had het Huis van Afgevaardigden ook al ingestemd met de begroting, met 370 tegen 58 stemmen. De Republikeinen beschikken in beide kamers van het parlement over een meerderheid. In oktober had zowel de Senaat als het Huis van Afgevaardigden de begroting ook al met een ruime meerderheid goedgekeurd. Maar Obama gebruikte toen zijn veto. Volgens hem moest de begroting, goed voor 612 miljard dollar, worden afgekeurd omdat een van de onderdelen de sluiting van het Amerikaanse gevangenkamp Guantánamo belemmert. Het is vrij uitzonderlijk dat Obama als president gebruik maakt van zijn vetorecht.

Bronnen
* Diverse persbureaus