Gouverneur Mississippi: ‘Zet dialoog met Cuba voort’

De Republikeinse gouverneur van de staat Mississippi, Phil Bryant dringt er bij president Donald Trump op aan de dialoog met Cuba voort te zetten. Hij deed dit tijdens een bezoek aan Cuba waar hij o.a. sprak met de Cubaanse Minister van Buitenlandse Handel en Buitenlandse Investeringen, Rodrigo Malmierca. Een groep van oud-militairen, eveneens op bezoek in Cuba, keerde na terugkeer terug met een zelfde pleidooi.

malmierca-gouverneur-missisipi-bryant-19042017

Ontmoeting woensdag jl. tussen minister Malmierca (rechts) en de gouverneur van Mississippi.

Bryant: ‘Dit is de eerste stap, trachten te bewerkstelligen dat de dialoog op een positieve manier wordt voortgezet.’ Bryant is de tweede gouverneur van een Amerikaanse staat die Cuba bezoekt, sinds Trump tot president werd geïnstalleerd. In februari bezocht de gouverneur van Colorado, de Democraat John Hickenlooper het land. Tijdens zijn gesprek met minister  Malmierca was gouverneur Bryant vergezeld van een groep ondernemers en hoge ambtenaren. Zij hadden ontmoetingen met vertegenwoordigers van de ministeries van Toerisme, Landbouw en Voedselverwerking. Minister Malmierca benadrukte dat er sinds december 2104 toen het proces van normalisering van de relaties begon, er veel vooruitgang was geboekt maar het Amerikaanse commercieel en economisch embargo van de VS tegen Cuba – ’het belangrijkste struikelblok’ –  bleef gehandhaafd. Bryant en zijn delegatie bezochten donderdag de Speciale Ontwikkelingszone van Mariel en de gouverneur onderhield zich met de directeur –generaal VS van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Josefina Vidal, die de gesprekken met de VS de afgelopen jaren heeft geleid.

Minder delegaties
Sinds de verkiezing van Trump bezocht de Republikeinse senator van Mississippi, William Thad Cochran Cuba en tekende samenwerkingscontracten tussen Cubaanse havens en die van Pascagoula en Gulfport in de staat Mississippi. Ook de gouverneur van Colorado, de burgemeester van Newark (New Jersey), Ras J. Baraka, een economische lobbygroep uit Chicago en twee delegaties parlementariërs gingen op bezoek. Dat is een groot contrast met de golf van hoge bezoekers uit de VS die vanwege het herstel van de betrekkingen in 2015 en 2016 Cuba bezochten.

eerste-mei-2015-amerikaanse-studenten

Amerikaanse studenten die zich in 2015 aansloten bij de Eén Mei betoging in Havana

Ex-militairen
Voormalige Amerikaanse militairen hebben Trumps’ adviseur Nationale Veiligheid, Coaster eveneens gevraagd de normalisering van de relatie met Cuba voort te zetten. In een brief dringen de 16 hooggeplaatste militairen erop aan de handel en de stroom van informatie met Cuba uit te breiden ‘ter wille van de versterking van de nationale veiligheid en de stabiliteit in de regio’.(…)  ‘Wij erkennen dat het huidige regime meer moet bijdragen aan een politieke opening en aan de dialoog met het Cubaanse volk. Maar als wij ons nu niet politiek en economisch laten gelden, is het zeker dat China, Rusland en andere belangengroepen die tegenover ons staan, het zullen doen. Wij hebben nu de gelegenheid om hier vorm aan te geven en een strategische leegte te vullen.’ De militairen wijzen ook op problemen als het terrorisme, grenscontroles, drugssmokkel, milieubehoud en preventie van natuurrampen. In dit kader zijn de afgelopen twee jaar akkoorden gesloten tussen Havana en Washington. Zes van de ondertekenaars van de brief bezochten tussen 14 en 17 maart Cuba en hadden o.a. een gesprek met 12 hooggeplaatste medewerkers van het Cubaanse Ministerie van Binnenlandse Zaken. Ook zij bezochten de haven en het ontwikkelingsproject van Mariel. Er vond geen gesprek met dissidenten plaats. Stephen Cheney, een van de militairen zei dat ‘dat niet de bedoeling was van de reis. Wij wilden luisteren naar leden van de regering om een idee te krijgen hoe het allemaal functioneert en wat hun belangen zijn.’

Bron
* Websites Diario de Cuba en 14ymedio, 20 april 2017

Advertenties

Trouw: Ploumen haalt neus op voor mensenrechten Cuba

PvdA-Kamerlid Jan Vos heeft gelijk: het aankaarten van mensenrechten is een farce. Dat geldt zeker voor de missie naar Cuba, betoogt Kees van Kortenhof van de stichting Glasnost in Cuba vandaag in het dagblad Trouw.

damas-de-blanco-mars

Mensenrechtengroepering Damas de Blanco demonstreert vreedzaam voor respect mensenrechten en amnestie voor politieke gevangenen. In 2005 ontvingen zij de Sacharovprijs van het Europees Parlement.

Minister Ploumen (buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking) leidt volgende week een handelsmissie naar Cuba. Ondanks de verwachting dat de herstelde diplomatieke contacten tussen VS en Cuba zouden leiden tot meer politieke vrijheid, blijkt uit mensenrechtenrapportages dat de politieke vervolging in dit land in 2015 toenam. In januari van dat jaar werden 178 personen vanwege hun politieke dissidentie gearresteerd, in december ging het om 930 aanhoudingen. Uit de schaarse informatie van haar ministerie blijkt dat de minister behalve bedrijven, een bijeenkomst over maatschappelijk verantwoord ondernemen bijwoont en een clinic die de Feyenoord Academy verzorgt voor sportcoaches en jeugd in Havana.

Negeren
Geen enkele mensenrechtengroep wordt genoemd of dissidente vakbondsgroeperingen die de minister zouden kunnen informeren over het totaal gebrek aan vakbondsvrijheid in Cuba waar ook toekomstige Nederlandse investeerders mee te maken krijgen. PvdA-Kamerlid Jan Vos krijgt zo alsnog gelijk toen hij in Trouw (30 december) zei dat het aankaarten van mensenrechten is verworden tot een farce ‘een aflaat om maar op handelsmissies te blijven gaan’. Het maatschappelijk middenveld in Cuba wordt door de minister genegeerd. Juist op een moment dat een krachtige mensenrechtengroep als de Damas de Blanco een steun in de rug hard nodig heeft. Al veertig zondagen achtereen worden deze vrouwen tijdens hun stille tocht voor mensenrechten door de politieke politie van Cuba beledigd, geslagen en gearresteerd. Op 1 januari werden hun woningen omsingeld door de Cubaanse geheime dienst om te verhinderen dat de Damas de Blanco aanwezig zouden zijn bij de viering van de Internationale Dag van de Vrede in de kathedraal van Havana.

Bloggers en journalisten
Steun is er evenmin voor dissidente bloggers en journalisten. In een mensenrechtennotitie van dit kabinet werd nog uitvoerig stilgestaan bij het belang van de vrijheid van meningsuiting en internetvrijheid. ‘Het potentieel van het internet moet verder worden benut voor mensenrechten’, is in de nota te lezen. Maar Yoani Sánchez, de redacteur van de enige kritische internetkrant in Cuba zal tevergeefs wachten op een bezoek van de Nederlandse minister.

Dissidenten
Ploumen zou een voorbeeld kunnen nemen aan de hoogste Amerikaanse onderhandelaar bij de besprekingen met Cuba, Roberta Jakobson. Zij sprak met de vertegenwoordigers van het regime maar trok ook enkele uren uit om te spreken met de redactie van de internetkrant 14ymedio. President Obama zelf is ook duidelijk. Hij is bereid om dit jaar naar Cuba te gaan, mits hij er ‘met iedereen kan spreken’, dus ook met de dissidenten, c.q. de democratische oppositie. Publieke contacten mogen zich niet beperken tot een niet-gekozen militaire elite die al 56 jaar in Cuba aan de macht is.

Bron
* Trouw, 8 januari 2016

Spaanse ondernemers ondertekenen samenwerkingscontract met Cuba

De Spaanse handelsmissie op bezoek in Cuba, ondertekende donderdag een samenwerkingsovereenkomst met het doel de samenwerking tussen geïnteresseerde bedrijven in Spanje en bedrijven in Cuba, te versterken. De Spaanse handelsdelegatie was een van de vele missies, die nu Cuba aandoen en telde 45 ondernemingen. Volgende week bezoekt een Nederlandse handelsmissie het eiland en eind van deze maand reist een grote Engelse delegatie naar Havana af.

Jaime García-Legaz, Spaanse Minister van Handel, met de Minister van Buitenlandse Handel en Investeringen, Rodrigo Malmierca. García-Legaz zei aan het slot van zijn bezoek aan Cuba dat functionarissen hem hadden beloofd die Spaanse bedrijven te compenseren die handel met Cuba hadden gedreven tijdens ‘de moeilijke jaren’ ondanks het Amerikaans embargo.

Jaime García-Legaz, Spaanse Minister van Handel, met de Cubaanse Minister van Buitenlandse Handel en Investeringen, Rodrigo Malmierca (links). García-Legaz zei aan het slot van zijn bezoek aan Cuba dat Cubaanse functionarissen hem hadden beloofd de Spaanse bedrijven te compenseren, die handel met Cuba hadden gedreven tijdens ‘de moeilijke jaren’ ondanks het Amerikaans embargo.

Een van de doelstellingen van het akkoord is dat Spaanse fabrikanten en Spaanse investeerders bij commerciële activiteiten en investeringen prioriteit geven aan Spaanse bedrijven, die al langer in Cuba zijn gevestigd. De Spaanse werkgeversvoorman Fontecha benadrukte dat men op die manier rekening met elkaar houdt bij elkaars activiteiten in Cuba. Cuba kent al sinds 1994 een verband van Spaanse werkgevers die actief zijn in Cuba. Deze Asociación de Empresarios Españoles en Cuba (AEEC) telt 180 leden. Gay de Montellá, vicevoorzitter van de Spaanse werkgeversorganisatie CEOE, benadrukte dat het akkoord moet bijdragen tot een sterkere band tussen zijn verband en de AEEC. Dan zou men ook een sterke band kunnen ontwikkelen met de Europese werkgeversorganisatie Business Europe, aldus Montellá.

Derde handelspartner
De handelsmissie uit Spanje is de belangrijkste missie die Cuba in de afgelopen periode heeft bezocht, op een moment dat vanwege de versoepelde relaties tussen Cuba en de VS, de kansen voor buitenlandse investeerders in Cuba lijken te groeien. Spanje is, na Venezuela en China de derde handelspartner van Cuba. De handelsstromen tussen beide landen hebben een waarde van ongeveer 1 miljard dollar. Cuba telt al meer dan 200 Spaanse ondernemingen, kantoren en filialen.

Bron
* Persbureau EFE

Nederlandse bedrijven op handelsmissie naar Cuba

Een kleine twintig Nederlandse bedrijven gaan volgende maand op handelsmissie naar Cuba. Ondernemingen uit diverse sectoren hebben zich volgens het Centrum voor Handelsbevordering (NCH) aangemeld voor deelname aan de missie, die plaats vindt tussen 20 en 24 april, aldus het Financieele Dagblad.

Damen Shipyard in Santiago

Damen Shipyard in Santiago

Bedrijven uit onder meer de bagger- en maritieme sector, de landbouw, de energiesector en de medische sector nemen deel aan de zogeheten ‘factfinding’-missie, die onder leiding staat van Jochum Haakma, voorzitter van het NCH en tevens voormalig consul-generaal in China. Zowel grote(re) bedrijven als kleinere mkb-bedrijven nemen deel aan de handelsmissie. Na de recente toenadering tussen de Verenigde Staten en Cuba neemt de belangstelling van Nederlandse bedrijven voor Cuba weer toe. Het initiatief is ook een vervolg op het bezoek van toenmalig minister Frans Timmermans (buitenlandse zaken) aan Cuba begin 2014. In zijn kielzog gingen dertien bedrijven mee op handelsmissie. En zeven Nederlandse ondernemingen namen in november deel aan een internationale handelsbeurs in de hoofdstad Havana.

Ontspanning VS-Cuba
De Amerikaanse president Barack Obama kondigde eind vorig jaar aan dat de diplomatieke relaties tussen de Verenigde Staten en Cuba na een halve eeuw worden hersteld. De internationale zakenwereld hoopt dat deze maatregelen op niet al te lange termijn zullen uitmonden in opheffing van het al meer dan een halve eeuw van kracht zijnde Amerikaanse handelsembargo tegen Cuba.

Damen Shipyards
Volgens de Nederlandse ambassade in Havana is Nederland nog een van de grootste investeerders in Cuba, maar grote Nederlandse bedrijven zijn nauwelijks meer vertegenwoordigd op het Caraïbische eiland. Grote concerns als ING en Unilever vertrokken jaren geleden. Alleen scheepsbouwer Damen Shipyards is er nog fysiek aanwezig, met 140 man personeel zelfs.

Oproep om te investeren
De Cubaanse ambassade in Nederland riep eind vorig jaar Nederlandse bedrijven op in Cuba te investeren. Cuba zou onder meer kunnen profiteren van de grote kennis die Nederland heeft op landbouwgebied. Ook in sectoren als de biotechnologie, de watersector, het toerisme, de medische sector en de transportsector liggen er volgens het NCH voor Nederlandse bedrijven kansen om in Cuba te investeren en met Cubaanse ondernemingen samen te werken. Het NCH wil nog niet zeggen welke bedrijven meegaan naar Cuba.

Exportkredieten
Nederlandse bedrijven die daadwerkelijk in Cuba willen investeren zullen nog wel wat obstakels moeten overwinnen. Want behalve dat het Amerikaanse embargo nog steeds van kracht is, geeft ook Atradius Dutch State Business al geruime tijd geen exportkredietverzekeringen meer af voor het Caraïbische (ei)land.

 Bron
* Tjark Daling in het Financieele Dagblad van vandaag