Bisschop Pinar del Rio vraagt herziening proces Ruiz Urquiola

De bisschop van Pinar del Rio wil een herziening van de rechtzaak tegen de bioloog en opposant Ariel Ruiz Urquiola. Bisschop Jorge Serpa bezocht deze gewetensgevangene van Amnesty International in zijn gevangenis. Hij houdt een hongerstaking die al ruim een week duurt.

serp-bisschop-urquiola

De bisschop van Pinar del Río, Jorge Serpa, en de bioloog Ariel Ruiz Urquiola. 

Serpa zei dit tijdens een telefoongesprek met de website 14ymedio. Hij heeft ruim een uur met de gevangene gesproken en zei over hem: ‘Een persoon met wie men kan praten en over zijn opvattingen en overtuigingen van gedachten kan wisselen’, aldus Serpa. Over de gezondheidstoestand van Urquiola, benadrukte Serpa dat deze niet in gevaar is. Vooral buiten Cuba circuleren berichten over een dramatische verslechtering van Urquiola’s gezondheid. ‘Sommige mensen bellen mij en melden dat zijn leven in gevaar is. Dat is niet het geval. Serpa: ’Iemand die op een coherente manier een gesprek van een uur kan voeren, kan niet als verzwakt worden beschouwd, hoewel hij bij voortduring van dit proces, in die toestand kan geraken. Wie meerdere dagen op deze wijze doorbrengt, raakt verzwakt.’

Recht protest
Serpa zegt dat Urquiola’s protest gerechtvaardigd. ‘Hij wil gerechtigheid en vraagt herziening van het vonnis waartoe hij veroordeeld werd. Ik denk dat hij gelijk heeft en dat het zijn recht is om te protesteren,’ legt de bisschop uit. Ariel Ruiz Urquiola werd begin mei veroordeeld tot één jaar gevangenisstraf wegens ‘belediging’. Ruiz Urquiola kreeg de maximale straf opgelegd. Zijn familie zegt dat de autoriteiten hem zijn stuk land in bruikleen willen afpakken om hem te straffen voor zijn verzet tegen de regering. De geneticus en biologieprofessor Ariel Ruiz Urquiola werd in mei 2016 om ideologische meningsverschillen van het Centro de Investigaciónes Marítimas / Centrum voor Maritiem Onderzoek van de Universiteit in Havana verwijderd.

cardet-actie-amnesty

Eduardo Cardet is sinds het overlijden (22 juli 2012) onder verdachte omstandigheden van Oswaldo Payá, Nationaal Coördinator van de Christelijke Beweging van Bevrijding (MCL). Hij werd in 2016 veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf en zou nu hij de helft van zijn straf heeft uitgezeten, in voorwaardelijke vrijheid worden gesteld. Dat hebben de autoriteiten onmogelijk gemaakt.

Amnesty en de VS
Twee weken geleden heeft Amnesty International Ruiz Urquiola tot gewetensgevangene uitgeroepen en actie ondernomen om zijn vrijlating te eisen. Dinsdag hebben de VS Cuba verzocht om ‘onmiddellijke’ vrijlating van alle politieke gevangenen op het eiland en hebben zij hun bijzondere bezorgdheid geuit over de situatie van Eduardo Cardet en Ariel Ruiz Urquiola. ‘De gevallen van dr. Ariel Ruiz Urquiola en dr. Eduardo Cardet, die allebei door een mensenrechtenorganisatie als ‘gewetensgevangenen’ zijn aangemerkt, zijn slechts twee voorbeelden van hoe de Cubaanse regering de vreedzame oppositie van haar eigen burgers het zwijgen blijft opleggen’, aldus Heather Nauert, woordvoerster van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Bron
* Mario J. Penton, website 14ymedio, 30 juni 2018

Cubaanse bisschop: ‘Ja, er zijn politieke gevangenen.’

De Cubaanse bisschop Jorge Serpa van Pinar del Río en verantwoordelijk voor het gevangenenpastoraat heeft in een interview met het tijdschrift Palabra Nueva erkent dat Cuba nog steeds politieke gevangenen telt.

Jorge-Serpa-Pinar-COCC

Jorge Serpa, bisschop van Pinar del Rio

Jorge Serpa: ‘Ja, er zijn politieke gevangenen die lange straffen zijn opgelegd en voor wie wij – en ik zal niet rusten dat te doen – als kerk een herziening van het proces hebben gevraagd.’ De bisschop zegt in een interview met Palabra Nueva  dat hij ‘gevallen kent waarbij mensen straffen van 47 jaar moeten uitzitten’ en ‘enkele van die gevallen zijn politiek.’

Sociale onveiligheid
Hij wijst op gevallen waarbij mensen veroordeeld zijn vanwege ‘sociale onveiligheid, zo omschrijft men tegenwoordig een probleem of situatie die in wezen politiek is.’ De uitspraken van Serpa zijn in tegenspraak met eerdere uitspraken van kardinaal Jaime Ortega, die in juni tijdens een interview met een Spaans radiostation zei dat er in Cuba geen politieke gevangen meer zijn. Serpa benadrukte dat er buiten Cuba sprake is van ‘een wirwar van opvattingen en dat delinquenten worden verward met politieke gevangen’.

Vrijlatingen
In de lente van 2010 begon de katholieke kerk in Cuba een dialoog met de autoriteiten, die leidde tot de vrijlating van 126 politiek gevangenen, onder hen waren leden van de Groep van 75, opgepakt tijdens de repressiegolf van maart 2003. In september 2015 maakte de regering van Cuba bekend dat vanwege het bezoek van paus Franciscus aan Cuba aan 3.522 gevangenen hun straf werd kwijtgescholden. Onder hen bevond zich geen enkele politieke gevangenen.

Link
* Het volledige Spaanstalige interview in Palabra Nueva, het blad van het aartsbisdom Havana , met bisschop Serpa over gevangenschap in Cuba, 27 december 2015.