Cuba stopt hiv-overdracht op kinderen

Cuba is het eerste land in de wereld dat officieel erkenning heeft gekregen voor het stoppen van de overdracht van hiv en syfilis van moeder op kind. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dinsdag bekendgemaakt.

kind-havanaIn 2013 werden er in het land slechts twee baby’s geboren met hiv. Michel Sidibé, directeur van Unaids, zei in een persbericht dat dat laat zien dat het mogelijk is een einde te maken aan de aidsepidemie. ‘We verwachten dat Cuba het eerste land is in een reeks landen die validatie zullen vragen van het feit dat ze de epidemie onder kinderen gestopt hebben.’ In 2013 werden wereldwijd naar schatting 240.000 kinderen geboren met hiv, het virus dat aids veroorzaakt. Dat was een verbetering ten opzichte van 2009, toen 400.000 baby’s positief getest werden. De wereldwijde doelstelling om het aantal infecties bij kinderen terug te brengen tot 40.000 in 2015, wordt echter niet gehaald.

Tijdige zorg
Elk jaar worden meer dan 1,4 miljoen hiv-positieve vrouwen zwanger. Zonder goede behandeling, is er 15 tot 45 procent kans dat het virus wordt overgedragen op het kind, tijdens de zwangerschap, bevalling of het geven van borstvoeding. Als moeder en kind goede antiretrovirale medicijnen krijgen, loopt het risico op besmetting van het kind terug tot 1 procent. Sinds 2010 heeft de Panamerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO), die functioneert als regionaal kantoor van de WHO, met partners in Cuba en andere landen een omvangrijk programma uitgerold om de overdracht van moeder op kind te bestrijden. Hierbij is sprake van vroege prenatale zorg, tests voor zwangere vrouwen en hun partners, keizersnedes en vervanging van borstvoeding.

Probleem volksgezondheid
De WHO en zijn partnerorganisaties publiceerden in 2014 voor het eerst richtlijnen en criteria voor validatie van de eliminatie van de overdracht van moeder op kind. Omdat behandeling en preventie nooit 100 procent effectiviteit garanderen, wordt ‘eliminatie’ gedefinieerd als ‘een vermindering van de overdracht tot zo’n laag niveau, dat het niet langer wordt gezien als een probleem voor de volksgezondheid’, zegt de PAHO.

Bron
Kanya D’Almeida (IPS), 1 juli 2015

Militairen en politie controleren ziekenhuizen met knokkelkoortspatienten

42 kinderen in Santa Clara verblijven met verschijnselen van de knokkelkoorts permanent in een zaal van het ziekenhuis Celestino Hernández. Dat meldt de onafhankelijk journalist Ignacio Estrada na een bezoek aan het ziekenhuis. Ziekenhuispersoneel klaagt over de alomtegenwoordigheid van leden van politie en leger rond de gezondheidsinstellingen waardoor verspreiding van informatie moet worden tegengegaan.

Estrada zegt dat het om kinderen tussen de 4 en 15 jaar gaat die allen in stapelbedden slapen op de voormalige zaal voor intensieve therapie van het ziekenhuis. Elk bed heeft een klamboe. Estrada, journalist en homoactivist, zegt dat de gezondheidsautoriteiten van Santa Clara de school Instituto Politécnico Lázaro Cárdenas buiten de stad hebben ingericht voor volwassenen.

Uw gezondheid zegt NEE (tegen de mug)

Autoriteiten zwijgen
De autoriteiten hebben tot nu toe ontkend dat er honderden gevallen van dengue/ knokkelkoorts op het eiland voorkomen. Wel publiceren zij informatie over infecties veroorzaakt door de prik van de Aedes aegypti, een muggensoort die zich voortplant in waterreservoirs in tropische en subtropische gebieden. In de officiële media wordt de nadruk gelegd op de bestrijding door overheid en bevolking van deze muggensoort en wordt bovendien de bevolking verweten te weinig voorzorgmaatregels te nemen.

Veel politie, smerig voedsel
Andere onafhankelijke journalisten melden de permanente bewaking door politie en staatsveiligheidsdienst van instellingen waar denguepatiënten zijn opgenomen. Familie van de patiënten in Camagüey hebben geprotesteerd tegen de overvolle ziekenzalen en het smerige voedsel dat patiënten krijgen. Volgens onafhankelijk journalist Calixto R. Martínez Aria’s zijn er in Camagüey 8 locaties met besmette gevallen. ‘Mijn dochtertje heeft dengue, ligt sinds 30 augustus in de school Vocacional Máximo Gómez Báez, er is weinig te eten en het is van slechte kwaliteit, slecht geprepareerd en heeft een smerige lucht,’ zegt Cándido Molina Velázquez.

Het ziekenhuis Manuel Ascunce Domenech in Camaguey waar de ernstige gevallen liggen.

Zorgzaam personeel
Molina zegt ook dat de aandacht van het medisch personeel voor de patiënten groot is. Dit medisch personeel klaagt over de alomtegenwoordigheid van militair personeel in en om de ziekenhuizen. Patiënten en personeel worden, volgens Martínez Arias, scherp gecontroleerd door militairen en leden van politiediensten. De druk van de autoriteiten op de gang van zaken is enorm. Een werknemer bij de instelling Escuela Vocacional signaleert dat er ook politiepersoneel in burger aanwezig is om patiënten en personeel te bespioneren. Wanneer een zieke in levensgevaar dreigt te komen, wordt hij overgebracht naar een andere instelling waar het nog moeilijker is informatie te verkrijgen en informatie over sterfgevallen verder te verspreiden. Een van die speciale locaties is het ziekenhuis Manuel Ascunce Domenech.

Bronnen
* Met dank aan de onafhankelijke journalisten Ignacio Estrada en Martínez Arias.