Bekende Cubaanse tv-presentator blijft in VS

Eduardo Mora was tot voor kort een van de belangrijkste presentatoren van de Cubaanse televisie. Overtuigend, joviaal en met een rijke vocabulaire presenteerde hij het ochtendprogramma Buenos Días. Al een maand lang deden bij de Cubaanse televisie (ICRT) geruchten de ronde dat hij was gedeserteerd en nooit meer naar Cuba zou terugkeren.

Mora - Mara Góngora, Eduardo Mora y Yisel Filiu en el set del programa Buenos Días en 2014

Eduardo Mora op de set van het televisieprogramma Buenos Dias

In mei had Mora nog deelgenomen aan een seminar van LASA (Latin American Studies Association) in New York. Na afloop vroeg hij zijn chef in Havana zijn verblijf in de VS met enkele weken te mogen verlengen, maar dat werd geweigerd. Mora wilde gebruik maken van zijn verblijf in de VS om in Miami zijn broer te bezoeken. Hij zou dan enkele presentaties geven en wilde met de opbrengst ervan een huis kopen in Havana. Toen hij niet op de juiste dag terugkeerde, werd hij ontslagen. Zijn collega’s bij de ICRT fluisteren nu dat ‘Moran was overgegaan naar een beter leven’, een Cubaanse uitdrukking die ook wel wordt gebruikt om iemands overlijden te melden. Medewerkers van Cubavisión Internacional, waar hij chef Informatie was, herinneren zich zijn bijtende commentaren buiten het bereik van camera of microfoon. Opmerkingen die men in Cuba ook maakt als men in een rij staat of in een overvolle stadsbus zit. Bijvoorbeeld: ‘Marino Murillo en andere leiders weten heel goed hoe ze de economie van het volk moeten aanpassen zonder die van hen zelf of hun monarchenzonen aan te tasten.’

buenos-dias-cuba-kopjeReactie oud-collega
Carlos Alberto Saez Martínez, een voormalige medewerker van de Cubaanse televisie en op dit moment woonachtig in Miami, herinnert zich Eduardo Mora Basart en op de website 14ymedio publiceert hij zijn eigen ervaringen met hem: ‘Hij werkte sinds 1993 bij de Cubaanse televisie voor TV Camagüey en sinds 2002 bij de afdeling Informatie voor alle TV-kanalen in Cuba. ‘Ik werkte met Mora en ik ken ook zijn drie gezichten, dat van de charismatische presentator, van de leider én van het gezicht dat hij gebruikte in een kring van vrienden en intimi. In 2010 verzocht ik om een paspoort om naar de VS te kunnen reizen om ‘over te gaan naar een beter leven’. Mora was toen redactiechef van een politiek programma en samen met Froilan Arencibia, toenmalig vicepresident van de ICRT, werd ik bij hem op kantoor geroepen. Zij deelden me mee dat ik niet langer mijn functie als journalist kon uitoefenen om de eenvoudige reden dat ik plannen had om naar de VS te gaan. Ik moest mijn sleutel van mijn persoonlijke kluis afgeven en al mijn documenten en andere zaken werden onderzocht door de staatsveiligheidsdienst. Nooit mocht ik meer een voet in de studio zetten. Als ik dat gebod zou overtreden zou dat zeker gevolgen hebben voor mijn plannen het land te verlaten. Niemand leek zich zorgen te maken over mijn kinderen en vrouw die toch ook moesten rondkomen.’ (…) ‘Dat Mora koos voor een beter leven, stoort me niet,’ schrijft Carlos Alberto Saez Martinez, maar hij wijst er nog wel op dat Mora die nú kiest voor een beter leven, eerder degenen met diezelfde intentie verhinderde dit te doen en hen de voet dwars zette.

Bron
* Website 14ymedio, 28 juli 2016
* YouTube: Bericht over Carlos Alberto Mora in de VS, 26 juli 2016, 2,39 minuten

Linken
* Over het televisieprogramma Buenos Dias
* Een bijdrage van Carlos Alberto Mora aan de officiële website Cubadebate, 10 december 2014.

Dissidenten en regeringsdelegatie ontmoeten elkaar op racismeconferentie in Washington

Vrijdag jongstleden ontmoetten Cubaanse activisten tegen raciale discriminatie elkaar in Washington tijdens de grote LASA-Conferentie die daar wordt gehouden. Niet alleen was een delegatie van het officiele Cuba aanwezig zoals voorgaande jaren, maar ook namen dissidenten voor de eerste maal aan deze conferentie over de Afro-Cubaanse aspecten in de Cubaanse cultuur, deel.

zwartecubanenNaast de politieke dissident Manuel Cuesta Morúa (oppositiepartij Arco Progresista) was bijvoorbeeld ook Gisela Arandia, journalist en onderzoekster en lid van de overheidsdelegatie, aanwezig. Morúa noemde de conferentie ‘bijzonder’ en benadrukte het belang van de uitwisseling tussen academici van het hele continent, die nu ook de stem konden horen van een alternatief Cuba. ‘Tot nu toe kon op LASA-congressen slechts het geluid van het officiële Cuba worden beluisterd’.

Manuel Cuesta Morúa (staand) met Rafael Campoamor en Leonardo Calvo tijdens het LASA Congres in Washington, 31 mei 2013.

Manuel Cuesta Morúa (staand) met Rafael Campoamor en Leonardo Calvo tijdens het LASA Congres in Washington, 31 mei 2013

Cuesta Morúa benadrukte dat ondanks de felle debatten tussen leden van de oppositie en die van Cuba’s officiele delegatie de toon van het academisch debat beschaafd bleef. De officiele onderzoeker Gisela Aranda belichtte de marginalisering van de zwarten in het in het revolutionaire Cuba en zei de opvatting van de ook aanwezige dissident Leonardo Calvo over dit betreurde fenomeen, te delen. Een andere dissident Leonardo Calvo behandelde de geschiedenis van de Cubanen met een Afrikaanse achtergrond en Rafael Campoamor de relaties tussen de Afrogemeenschappen in de Amerika’s en de landen van herkomst. Ook de activist Juan Antonio Madrazo, de blogger Orlando Luis Pardo Lazo, Ted Henken, docent sociale netwerken aan het Baruch College van de Universiteit van New York en de Cubaanse historicus Rafael Rojas waren aanwezig op deze conferentie.

logolapolemicaBloggers
Tijdens een andere deelconferentie hield Elaine Díaz, docent aan de Universiteit van Havana en auteur van de weblog La Polémica Digital, een inleiding over de communicatie binnen de sociale netwerken in Cuba. Diaz zei dat er nu een 820 weblogs in Cuba bestaan en bekritiseerde een eerdere uitspraak van Orlando Luis Pardo dat men in de Cubaanse blogosfeer slechts voor of tegen de regering kan zijn. Ook zei ze dat de meerderheid van de Cubaanse bloggers de noodzaak van een grotere toegankelijkheid van het internet wil bediscussiëren. De dialoog tussen de bloggers die voor en die tegen het huidige politiek systeem in Cuba zijn, noemde ze ‘praktisch nul.’

Linken
* De website van LASA
* Gesprek met Manuel Cuesta, 2 minuten
Noot
* LASA ,The Latin American Studies Association, telt 7.000 leden waarvan 45% afkomstig uit de VS en wordt beschouwd als de grootste groepering ter wereld voor individuele personen en instituties die Latijns Amerika bestuderen.