Opnieuw meer vluchtelingen uit Cuba

Vorig jaar vroegen 256 Cubanen asiel aan in Nederland. Dat is een opvallende stijging, in vergelijking met de 23 Cubaanse asielzoekers in 2016. Sinds september stijgt het aantal Cubaanse vluchtelingen aanzienlijk, signaleerde het Noord Hollands Dagblad begin december. Asieladvocaten noemden luchthaven Schiphol, de plek waar de vluchtelingen asiel aanvragen, gekscherend Klein Havana. Volgens het AD zijn ‘veel van die Cubaanse aanvragen afgewezen’.

gay-cuba-metgayvlagencubavlag

Havana; de gayvlag en de Cubaanse vlag verenigd in Havana

November was al een uitschieter, met 56 Cubaanse vluchtelingen, maar december spant de kroon. Vorige maand zochten 121 asielzoekers veiligheid in Nederland, blijkt uit cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Dat komt neer op 9 procent van het totaal aantal asielzoekers (eerste aanvraag) in december. Alleen uit Syrië kwamen meer vluchtelingen. Het zou voornamelijk gaan om zogenoemde LHBT’ers, lesbische, homo- en biseksuele mensen en transgender mensen. Met name die laatste groep verklaart tegenover advocaten dat de situatie op Cuba voor transgenders erg verslechterd is, maar voor beleidsmakers en advocaten blijkt het lastig om een duidelijk beeld te krijgen van de LHBT-problematiek op Cuba. De Tweede Kamer vroeg vorige maand staatssecretaris Mark Harbers (VVD) om opheldering. Die zegde toe voor de zomer in een brief meer duidelijkheid te scheppen. Nederland is een praktische plaats voor de vluchtelingen. Cubanen kunnen visumvrij reizen naar Rusland. Het vliegtuig naar Moskou maakt een tussenlanding op Schiphol.

grafiek-cubanen-lhbti'ers

Asielaanvragen in december 2017

Totaal
In totaal vroegen vorig jaar 31.327 mensen asiel aan in Nederland. Dat is nagenoeg gelijk aan het aantal asielzoekers in 2016 (31.642). Ter vergelijking: in 2015 was de totale asielinstroom 58.880.

Bronnen
* Sam Trompert, Noord Hollands Dagblad, 16 januari 2017
* Algemeen Dagblad, 17 januari 2017

Link
* December vorig jaar publiceerde het Noord Hollands Dagblad de reportage: ‘Opvallend veel Cubaanse vluchtelingen. Schiphol lijkt klein Havana.’ Zie deze Cubaweblog van 11 december 2017

Voorbehoud Cubaanse strijdkrachten homo’s

Het Cubaanse parlement / Asamblea Nacional del Poder Popular dat in juni jongstleden bijeenkwam, debatteerde o.a. over drugs, internetgebruik, de productie van speelgoed en particulier ondernemerschap. Hoewel de officiële media erover zwegen werd in één werkgroep ook gesproken over de positie van homoseksuelen in militaire dienst. De details werden gisteren geopenbaard dankzij de officialistische journalist Francisco Rodríguez Cruz, beter bekend als Paquito el de Cuba. Hij beschikte over de geluidsopnamen. Hij vroeg zich na beluistering af wat nu belangrijker was: het feit dat een volksvertegenwoordiger vragen stelde over homoseksuelen in militaire dienst of dat een brigadier-generaal deze vragen beantwoordde zonder overigens maar één keer het woord ‘homoseksueel’ uit te spreken.

soldaten-marsOp 10 juni 2017 stelde een van de volksvertegenwoordigers Joaquín Lázaro Cruz Martín, tijdens een bijeenkomst van de werkgroep over de nationale defensie de vraag ‘wat het beleid moet zijn voor jonge homoseksuelen en biseksuelen in militaire dienst.’ Hij kreeg antwoord van de voorzitter van de werkgroep, brigadegeneraal Juan Rafael Ruiz Pérez. Deze slaagde erin antwoord te geven zonder ook maar eenmaal het woord homoseksueel te gebruiken. Ruiz Pérez legde uit dat als deze persoon zich om wat voor reden niet in staat achtte, zijn dienstplicht te vervullen, hij zichzelf uitsloot. Voor jongeren die juist wel in militaire dienst willen bestaan er ‘alternatieve vormen.’  Zo iemand zou verpleger, medewerker in een ziekenhuis, inclusief militaire hospitalen, kunnen worden, aldus brigadegeneraal Pérez die vaststelde dat dit ‘tegemoetkomt aan de uitoefening van de dienstplicht, overeenkomt met de Wet en in overeenstemming met het Vaderland’ en ‘in deze situatie is dat gepaster’, een voorzichtige verwijzing naar de seksuele oriëntatie van de recruut.

Taboewoord
In de geluidsopname laat de brigadegeneraal regelmatige lange pauzes vallen en voorkomt keer op keer dat het taboewoord homoseksueel valt. Hij wijst ook op de specifieke situatie in militaire dienst en spreekt over ‘barakken met 80 man die allemaal een andere voorkeur hebben.’ Wanneer pas na intreding in militaire dienst, de seksuele oriëntatie wordt ontdekt, verandert de situatie en kan de rekruut uit militaire dienst worden ontslagen, alternatieve dienst volgen of naar huis worden gestuurd. ‘Het moet duidelijk zijn dat niemand om deze reden wordt uitgesloten van het recht zich voor te bereiden op de verdediging van zijn vaderland,’ aldus Ruiz.

soldaten-toortsen-nacht-van-de

Havana: Nacht van de Toortsen op 27 januari, een dag voor de geboortedag van José Martí

Discriminatoir
Volgens de journalist Francisco Rodríguez Cruz / Paquito el de Cuba die de geluidsopnamen beluisterde, zijn de antwoorden van de brigadegeneraal vaag en blijven veel vragen onbeantwoord. Het huidige beleid heeft ‘duidelijk discriminatoire trekken’, niet alleen over de plaats van homoseksuele rekruten, maar ook over ‘de rechten van homoseksuelen soldaten die hogere functies ambiëren of deze al bezitten.’ In Cuba is de officiële strijd voor LHBTI-rechten in handen van Mariela Castro Espín, de dochter van de president van het land, die tot nu toe het heikele thema over het Cubaanse leger en homoseksualiteit vermeed.

Bron
* Diario de Cuba, 9 augustus 2017
Link
* De transciptie van de geluidsopnamen van de Werkgroep Nationale Defensie

Alternatieve homobeweging wil los van de staat opereren

Cubaanse activisten willen een beweging voor lesbo’s, homo’s, biseksuelen, transseksuelen en interseksuelen (LHBTI) zonder de ‘politieke agenda’ van Mariela Castro, directeur van het officiële CENESEX-instituut. Drie van hen spraken met de website 14ymedio. Juana Mora Cedeño, directeur van Arco Iris Libre de Cuba, zal niet ontkennen dat Mariela Castro, de dochter van Raúl Castro, veel zaken bespreekbaar heeft gemaakt, maar het gaat niet alleen om homorechten, de ‘bevordering van de integrale mensenrechten is onze prioriteit.’

lgbti-Juana Mora Cedeño, directora de la organización Arco Iris Libre de Cuba

Juana Mora Cedeño, aan het hoofd van de tafel

‘Onze prioriteit is de verdediging van de rechten van de LHBTI-gemeenschap in Cuba en de scholing van de leden. Het gaat niet alleen om wat nationaal is bereikt, maar wij willen ook dat internationaal gemaakte afspraken bekend worden ter wille van onze bescherming.’ zegt Juana Mora Cedeño. Zij verwijst naar een VN-studie over seksuele oriëntatie en genderidentiteit Nacidos Libres e Iguales. Cedeño’s project Macroproyecto Manos genaamd, is een samenwerkingsverband van LHBTI-groepen, dat in 2014 werd opgericht uit noodzaak omdat men niet langer onder de vleugels van Cenesex wilde opereren. ‘Het verschil tussen ons en Cenesex is dat ons project uit de LHBTI-gemeenschap voortkomt, terwijl Cenesex een officieel project is dat volgens de richtlijnen van de gevestigde macht opereert’. De organisatie Manos geeft ook adviezen aan homo’s, lesbo’s, biseksuelen, transseksuelen over hoe men de rechten van deze groepen kan verdedigen. Ook hiv-patienten krijgen adviezen. Manos ontvangt daarbij de steun van de Colombiaanse organisatie, Fundación Caribe Afirmativo. 

Transseksuelen
Sisi Montiel (Michele Hernández Sánchez) is een transvrouw en leider van het netwerk Trans Fantasía: ‘Het is erg moeilijk om in Cuba over mensenrechten te spreken omdat mensen denken dat je dan de regering omver wilt werpen. Wij moeten dagelijks en met veel geduld werken aan het slechten van deze taboes.’ Sisi Montiel legt uit dat zij dubbel gediscrimineerd wordt: ‘De transseksuelen die actief zijn in Cenesex, noemen me opposant en de samenleving discrimineert mij als transvrouw. Dat hindert mij want ik voel me geen opposant. Ik ben een activist voor LHBTI-rechten, maar ik wil geen deel uitmaken van Cenesex.’

mariela-castro-Mariela Castro pictured promoting International Day Against Homophobia, in Havana, Cuba2014

Mariela Castro aan het hoofd van de mars t.g.v. de Internationale Dag tegen Homofobie (2014)

Vervolging
Volgens Montiel is er sprake van vervolging van homo’s, transseksuelen, biseksuelen en lesbo’s die zich losmaken van de officiële organisatie. ‘Onze organisatie Macroproyecto Manos is officieel niet toegestaan. In Cuba bestaan enkel organisaties die de regering erkent en men accepteert geen groep die hetzelfde doet als Mariela Castro,’ legt zij uit. Alle projecten rond LHBTI’ers lopen via Cenesex en anderen die niet door de Staat erkend worden, worden gediscrimineerd, werken half-illegaal en hebben geen mogelijkheid om financiële hulp te ontvangen.
‘Waarom zou je aan de manifestatie van Cenesex meedoen om vervolgens ’s nachts gearresteerd te worden. Veel van de transseksuelen zijn sekswerkers, worden door de politie opgepakt en beschuldigd van het bedrijven van betaalde seks, bezit en gebruik van drugs,’ legt Montil uit. ‘Voor de politie is het een simpele zaak. Je krijgt een boete en zij zeggen: ‘dat lost je peetmoeder Mariela wel voor je op’ want voor de politie is Mariela Castro de peetmoeder van alle homo’s. Maar ik wil geen peetmoeder, want ik ben geen santo / heilige (een verwijzing naar de rituelen in de Afrocubaanse godsdienst.)

lgbti-Delgado-Gonzalez-Fundacion-Cristiana-Esperanza

Mario José Delgado González, activist en directeur van de Fundación Cubana Cristiana Divina Esperanza

Bruggenbouwer
Mario José Delgado González, activist van de Fundación Cubana Cristiana Divina Esperanza / Christelijke Cubaanse Stichting van de Goddelijke Verwachting wil de strijd voor de rechten van deze groepen, ontdoen van het politieke imago dat Mariela er op drukte. Hij werkt ook binnen het Macroproyecto Manos: ‘Wij zouden graag met Mariel Castro willen samenwerken en projecten opzetten. Wij weten dat zij ons kent, maar hoewel wij bruggen willen bouwen kregen we nooit een reactie,’ zegt de activist. Delgado González: ‘De projecten verschillen ook. Ons enig belang is de bevordering van de rechten van deze gemeenschappen zonder politieke etiketten. Mariela heeft een veel politiekere aanpak en vertegenwoordigt slechts de mensen die haar ideologie onderschrijven.’ (…) ‘Wij zetten ons in voor bevordering van de integrale mensenrechten en dat gaat verder dan het LHBTI-thema. Wij zouden willen werken vanuit een legaal platform met alle rechten en plichten die dat met zich meebrengt,’ aldus Delgado González, die er heilig van overtuigd is, ooit dit doel te bereiken.

Bron
* Mario J. Pentón, website 14ymedio, 3 juni 2017

Link
* De website Cubanos por el Mundo (Spaans): ‘Het zijn geen homorechten, het zijn mensenrechten.’

Onafhankelijke gays verwerpen zelfgekozen leiderschap Mariela Castro

Een groep van Cubaanse leden van de LHBTI-gemeenschap in Cuba heeft in een gesprek met leden van het Amerikaanse Congres duidelijk gemaakt dat zij zich niet vertegenwoordigd voelt door de activiteiten van Mariela Castro op het terrein van homobevrijding. ‘Wij voelen ons door Mariela Castro gebruikt’. Mariela, presidentsdochter en voorvechter van homorechten, is op dit moment in de VS op uitnodiging van een onderwijsinstelling.

De onafhankelijke LHBTI-groepen in Cuba hebben ook een advies voor homo-organisaties buiten Cuba, die contacten zoeken met Cuba of activisten willen uitnodigen: ‘Als je de werkelijkheid van LHBTI wilt kennen moet je niet alleen Mariela Castro uitnodigen, maar ook organisaties van de civil society uit Cuba.’

Juana Morena Cedeno, gay-activiste (links) vertegenwoordigt een christelijke groep van homo-activisten

Juana Morena Cedeno, gay-activiste (links) leidt het Project Handen / Proyecto Manos

De groep van onafhankelijke LHBTI’ers (lesbo, homo, biseksueel, transseksueel en interseksueel ) zei dit na afloop van een ontmoeting met leden van het Amerikaanse Congres geleid door Nancy Pelosi. Pelosi, Democratisch afgevaardigde voor Florida  en anderen hadden op 20 februari een ontmoeting met leden van de mensenrechtenbeweging inclusief de LHBTI-gemeenschap. Een van hen was Juana Mora Cedeño van het Proyecto Manos / Project Handen, die zei dat tijdens deze ontmoeting gesproken was over de opvoeding, de gezondheid en het gebrek aan medicijnen voor Cubanen met hiv. Proyecto Manos is een federatie van Cubaanse homoactivisten, die niet verbonden zijn met de staatsinstelling Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), geleid door Mariela Castro.

Mariela: Niet representatief
Mora: ‘Cenesex is niet representatief. Wij verenigen ons voor de verdediging van onze mensen want de regering van Cuba heeft tot nu toe geen wet gepresenteerd in ons voordeel.’ In 2013 nam de Nationale Assemblee een voorstel aan om seksuele oriëntatie op te nemen in de arbeidswetgeving. Mariela Castro stemde toen tegen dit voorstel omdat er geen ruimte was voor de positie van transseksuelen. Mariela Castro zweeg echter over haar tegenstem. Onafhankelijke homoactivisten die publiekelijk kritiek uitoefenen op Mariela Castro, krijgen te maken met intimidatie van de kant van het regime van haar vader omdat de Cubaanse wetgeving het recht op samenkomst beperkt. Mario José Delgado González, van de christelijke LHBTI-groep Divina Esperanza / Gezegende Hoop die de acceptatie van LHBTI’ers in kerken op Cuba probeert te vergroten, meldt dat zij in februari niet kon deelnemen van een bijeenkomst van de Amerikaanse gaygroepering Code Pink die Havana bezocht want ‘de geheime dienst waarschuwde mij niet te gaan’. De Amerikaanse delegatie bestond uit 150 personen en had enkel een ontmoeting met Mariela Castro. Drie leden van de geheime dienst voerden Mario José Delgado González af naar een verre buitenwijk van Havana  om te verhinderen da zij zou deelnemen aan de ontmoeting met Code Pink.’ Mora en Delgado spraken bij een Cubaanse activiste thuis nog wel met enkele leden van Code Pink. Die vertelden dat Mariela Castro had gezegd dat de onafhankelijke activisten niet met haar wilden spreken. Mora: ‘Dat is een leugen.’ Mariela weigerde commentaar toen het Amerikaanse gayblad Washington Blade haar belde om opheldering te vragen.

Mariela Castro in gesprek met adfocaten tijdens de regionale conferentie van ILGA, wereld gaybeweging, vorig jaar in Mexico. Het nederlandse COC is lidorganisatei van ILGA. Imn Mexico waren geen onafhankelijke groepen uit Cubaa aanwezig

Mariela Castro in gesprek met advocaten tijdens de regionale conferentie van ILGA, de wereld gaybeweging, vorig jaar in Mexico. Het Nederlandse COC is lidorganisatie van ILGA. In Mexico waren geen onafhankelijke groepen uit Cuba aanwezig.

Advies homo-organisaties
De woordvoerder van Pelosi, Jorge Aguilar, zei na afloop van de ontmoeting: ‘Onze ontmoeting met diverse leden van de civil society in Cuba met verschillende achtergronden, inclusief LHTBI-voorvechters, was verhelderend en positief.’ Mora is een voorstander van de toenadering tussen de VS en Cuba: ‘Dat schept veel mogelijkheden. Diplomatieke, economische, politiek en sociale relaties zullen zeer goed zijn voor onze gemeenschap en ons land.’ Zij heeft ook een advies voor internationale homo-organisaties die naar Cuba reizen of conferenties over Cuba organiseren. ‘Als je de werkelijkheid van LHBTI wilt kennen moet je niet alleen Mariela Castro uitnodigen, maar ook organisaties uit de civil society uit Cuba en leden van de LHBTI-gemeenschap die de waarheid kennen over het leven van de gay-gemeenschap in dit land.’

logo-lgbtiBron
* Washington Blade, 3 maart 2015

Noot
* De Alianza Cubana por los derechos LGBTI, Manos bestaat uit de volgende groepen: Shui Tuix, Liga Cubana contra el SIDA, Grupo Cristiano LGBTI Divina Esperanza, Arcoíris Libre de Cuba (ALCU), het Afrocubaanse project Afro descendiente ALCU en het Netwerk van Transseksuelen, geleid door Sisy Montiel. Manos wordt geleid door Juana Mora Cedeño.