Zes maanden geen bezoek voor gevangen dissident

Politiek gevangene en mensenrechtenactivist Eduardo Cardet mag zes maanden lang geen bezoek ontvangen vanwege ‘het verspreiden van vals nieuws’. Eduardo Cardet is de voorman van de Movimiento Cristiano Liberación (MCL) / Christelijke Beweging van Bevrijding. Hij zit al anderhalf jaar gevangen vanwege ‘belediging van de autoriteiten’. Amnesty International heeft de campagne voor vrijlating van Cardet hervat. Cardet is sinds het overlijden op 22 juli  2012 onder verdachte omstandigheden van Oswaldo Payá, Nationaal Coördinator van het MCL.

Eduardo-Cardet_Cuba_MCL-300x224

Eduardo Cardet

Cardet, arts van beroep, werd in 2016 veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf en zou nu hij de helft van zijn straf heeft uitgezeten, in voorwaardelijke vrijheid worden gesteld. De autoriteiten van de gevangenis Cuba Sí in Holguín hebben nu voor een periode van 6 maanden bezoeken aan Cardet in de gevangenis verboden wegens ‘verspreiding van vals nieuws’ over de zaak. Cardet’s vrouw, Yaimaris Vecino Leyva, zegt dat zij toen zij op 26 mei de gevangenis Cuba Sí bezocht, geen toegang kreeg tot haar man. Zij was vergezeld van haar kinderen, Eduardo’s moeder en zijn zus. ‘Dit is een nieuwe daad van willekeur tegen Eduardo en ik vrees voor zijn fysiek welzijn,’ waarschuwt Vecino Leyva.

Amnesty
Cardet wordt door Amnesty International (AI) beschouwd als gewetensgevangene. In maart vorig jaar lanceerde AI een urgent action. ‘Hij is een gewetensgevangene en moet onmiddellijk en onvoorwaardelijk worden vrijgelaten’, zei AI in een verklaring.

Bron
* 14ymedio, 29 mei 2018

Link

* Biografische gegevens over Eduardo Cardet

Regime verhindert herdenking Oswaldo Payá 1952 – 2012

Donderdag 22 juli was het 4 jaar geleden dat Oswaldo Payá Sardiñas samen met de mensenrechtenactivist Harold Cepero, onder verdachte omstandigheden bij een auto-ongeluk bij Bayamo om het leven kwamen.  Zijn mensenrechtengroepering Movimiento Cristiano Liberación (MCL) maakte vrijdag bekend dat ‘vanwege het organiseren van een herdenking’ de activiste Rosa María Rodríguez in Havana werd gearresteerd.

oswaldo-paya-eerbetoon-rozen-2016Oswaldo Payá was een geduchte tegenstander van het Cubaans regime en werd in brede kring binnen en buiten Cuba gerespecteerd. Sympathisanten van de beweging hielden afgelopen week binnen en buiten Cuba herdenkingsbijeenkomsten.. In de woning van Rosa María Rodríguez Gil zou ook een bijeenkomst plaatsvinden maar sympathisanten van Oswaldo Payá en Harold Cepero werden bedreigd met arrestatie door politieagenten ‘als ze van plan waren de woning binnen te gaan’. Enkele ogenblikken later werd Rodríguez gearresteerd.

mcl-Yosvany Melchor y su madre Rosa María Rodríguez

Rosa María Rodríguez en haar zoon Yosvany Melchior

Onopgehelderd
Havana heeft nooit de verdachte omstandigheden belicht rond de dood van de politieke activist Oswaldo Payá. In een commentaar in 2014 noemde ex-president Fidel Castro kritiek op de Cubaanse regering vanwege het tekortschieten van het onderzoek naar de omstandigheden waaronder de twee verongelukten, ‘goedkope laster’.

Bron
* Diario de Cuba

Christelijke Beweging voor Bevrijding heeft nieuwe voorman binnen Cuba

De Christelijke Beweging voor Bevrijding / Movimiento Cristiano Liberación (MCL) heeft de arts Eduardo Cardet Concepción tot nieuwe coördinator benoemd voor de activiteiten binnen Cuba. Sinds de dood van de oprichter en leider van de MCL, Oswaldo Payá, op 22 juli 2012 was deze functie niet langer vervuld en was de beweging in Cuba zelf minder zichtbaar.

Eduardo Cardet

Eduardo Cardet

De leden van het gezin van Oswaldo Payá verlieten Cuba vorig jaar en wonen nu in de VS. Daar is zijn oudste dochter, Rosa María Payá, de meest zichtbare woordvoerder van de MCL. Cardet is huisarts in Holguín en is bovendien vicevoorzitter van de Christendemocratische Organisatie van de America’s, ODCA.

Bron
* Website Oswaldo Payá

Ontslagen arts en dissident krijgt werk terug

De Cubaanse gezondheidsautoriteiten hebben besloten de oppositionele arts Eduardo Cardet zijn werk terug te geven. Hij was in december ontslagen vanwege zijn activiteiten als opposant van het bewind. Cardet is een vooraanstaand lid van de oppositionele beweging Movimiento Cristiano Liberación / Christelijke Beweging voor Bevrijding (MCL).

Eduardo-Cardet_Cuba_MCL-300x224In december werd Eduardo Cardet ‘definitief gescheiden’ van zijn werk in Velazcoin in de provincie Holguín. Volgens een woordvoerder van de MCL is daarmee een einde gekomen aan zijn ‘ongerechtvaardigd ontslag’. Vandaag kan hij zijn werk als arts weer hervatten. Cardet is ook vicevoorzitter van de Christendemocratische organisatie voor Latijns- Amerika: ODCA. Het besluit van de gezondheidsautoriteiten is in Cuba vrij uitzonderlijk; artsen, leraren of anderen die vanwege politiek activisme worden gedwongen ontslag te nemen, verliezen definitief een kans op werk in staatsbedrijven en -instellingen.

Zwarte lijst
Ook voor Cubaanse universiteiten geldt een lange lijst van namen met jongeren die de afgelopen 50 jaar werden gedwongen school of universiteit te verlaten vanwege hun religieuze of politieke opvattingen. Het regime benadrukt dat ‘de universiteit er voor de revolutionairen’ is en niet voor bijvoorbeeld mensen als Harold Cepero, Yoan Columbié en Roger Rubio. Zij ondertekenden het Project Varela van de MCL en zij werden van school gejaagd. Recent werd Miguel Molina Cobas van de Universiteit van Santiago verwijderd omdat hij actief lid is van de Patriottische Unie van Cuba (UNPACU).

Gezin Oswaldo Payá gaat in ballingschap

Oswaldo en Ophelia

Oswaldo en Ophelia

Ofelia Acevedo, de weduwe van Oswaldo Payá, haar dochter Rosa María, de jongste zoon Reinaldo en nog drie familieleden hebben Cuba verlaten en wonen sinds donderdag in de VS. Volgens een persbericht werd het gezin sinds 22 juli 2012 – de dag waarop Oswaldo Payá bij een verkeersongeluk om het leven kwam –geconfronteerd met ‘doodsbedreigingen, werd het gevolgd en in de gaten gehouden.’

Voortgang
Ofelia Acevedo en Rosa María Payá ‘zetten hun werkzaamheden vanuit ballingschap’ voort ‘in samenhang en in gemeenschap met de activisten van de Movimiento Cristiano Liberación / Christelijke Beweging voor Bevrijding. De organisatie zal zich blijven inspannen om de verdachte omstandigheden waaronder Oswaldo Payá en Harold Cepero bijna een jaar geleden om het leven kwamen, op te helderen.

Link
* Website Oswaldo Paya .

Oswaldo Payá 1952 – 2012: Van kerkelijk naar politiek activisme

Oswaldo Payá Sardiñas werd in 1952 in Havana geboren in een traditioneel katholiek gezien. Hij bezocht het College van de Maristen in de wijk Cerro totdat dit in 1961 door de communistische autoriteiten werd gesloten. Op 16-jarige leeftijd vervulde hij zijn militaire dienst op het Eiland van de Jeugd / Isla de Pinos. Hij zat enige tijd gevangen in een van de vele strafkampen die Cuba toen telde. Na vrijlating zette hij zijn godsdienstige activiteiten voort en werd hij actief in de parochie van de wijk Cerro. Hij hield zich vooral bezig met jongerenpastoraat. Payá was actief binnen de kerkelijke beweging Reflexión Eclesial Cubana / Kerkelijke Cubaanse Reflectie (REC) en was afgevaardigde bij de ENEC-Conferentie (ENEC: Encuentro Nacional Eclesial Cubano / Nationale Kerkelijke Ontmoeting) in februari 1986. Deze kerkelijke bijeenkomst was bedoeld ter vernieuwing en modernisering van de katholieke kerk in Cuba. Centraal stond toen de vraag hoe de katholieke kerk zich binnen het socialisme diende op te stellen. Payá richtte in de parochie van El Cerro een ontmoetingscentrum op en maakte het tijdschrift Pueblo de Dios / Volk van God, dat ook in veel andere parochies werd verspreid.

In 1988 richtte Payá de Movimiento Cristiano Liberación / Christelijke Beweging van Bevrijding (MCL) op, die zich geheel richtte op de verdediging van de fundamentele democratische rechten van de Cubanen. De beweging MCL was een politieke en sociale beweging die ook toegankelijk was voor niet-katholieken. Payá was veelvuldig doelwit van gewelddadige acties van de Cubaanse geheime dienst en is vele malen voor kortere tijd gevangen gezet.

Van links naar rechts Hector Palacios, Oswaldo Payá en de vakbondsleider Pedro Pablo Alvarez tijdens een persconferentie

Project Varela: 25.000 handtekeningen
In 1998 ontstonden binnen het MCL de plannen voor het Project Varela. Samen met zijn volgelingen doorkruiste hij het hele land om handtekeningen te verzamelen, die op 12 maart 2002 bij de Nationale Assemblee del Poder Popular / Asamblea Nacional del Poder Popular werden aangeboden. Volgens de toen bestaande Cubaanse wetgeving zouden 10.000 handtekeningen van burgers volstaan voor een plebisciet onder de bevolking. Uiteindelijk werden 11.000 handtekeningen aangeboden van burgers die vroegen om vrijlating van alle politieke gevangenen, democratisering van de samenleving en een scheiding van de wetgevende, juridische en uitvoerende machten. De Cubaanse regering negeerde het verzoek, organiseerde massale demonstraties om de instemming met het socialistisch systeem te bevestigen en verklaarde uiteindelijk officieel dat het socialisme in Cuba ‘onomkeerbaar’ was. Ook werd de grondwet gewijzigd waardoor de mogelijkheden van burgers voor een referendum verdwenen. In maart 2003 verhevigde de repressie met de arrestatie tijdens de Zwarte Lente / Primavera Negra van 75 geweldloze dissidenten; ruim 40 van hen behoorden tot de MCL en hoorden straffen van 12 tot 28 jaar uitspreken vanwege ‘ondermijning van de nationale soevereiniteit’. Payá werd niet gearresteerd en spande zich in om de vrijlating van zijn collega’s te bevorderen en democratische grondrechten te eisen voor alle Cubanen. In 2004 werden door het Project Varela opnieuw 14.000 handtekeningen ingezameld om veranderingen te eisen in de regering van Fidel Castro.

Huurling
De autoriteiten in Cuba beschouwden Payá echter als ‘een huurling’, in dienst van de VS hoewel hij een verklaard tegenstander van het Amerikaanse embargo was. In de Cubaanse Wikipedia (Ecured, een door het regime opgezet informatiesysteem) werd hij aanvankelijk ook omschreven als ‘terrorist’ maar na protesten uit eigen land en het buitenland werd dit gewijzigd.

Bekladding woning
Toen de oppositieleider Oswaldo Payá Sardiñas in juni 2006 terugkeerde uit de kerk bleek tegenover zijn huis een enorme karikatuur tegen Bush en een leus tegen het Amerikaanse embargo geschilderd te zijn. Tientallen leden van de Cubaanse geheime dienst en andere Cubanen waren in het parkje Manila voor zijn woning verzameld toen Oswaldo en zijn vrouw Ofelia hun woning wilden betreden. In een goed voorbereide actie waren overal in de omgeving van de woning spandoeken opgehangen met leuzen als ‘Socialisme of de Dood’ en ‘In een belegerd vesting is dissidentie verraad’. Oswaldo en zijn vrouw werden ook veelvuldig gefotografeerd. Het huis werd destijds ook bewoond door de 84-jarige vader van Oswaldo die inmiddels is overleden. Payá: ‘Deze laffe actie en terreur is een represaille tegen mij en mijn familie vanwege het feit dat onze beweging op 10 mei jongstleden het Programa Todos Cubanos (Programma Alle Cubanen) publiceerde, een vredelievend alternatief voor Cuba, dat machthebbers niet wensen te zien of te horen.’

Payá bezoekt in februari 2010 de woning van Orlando Zapata die na een hongerstaking overleed

Moeilijke relatie met kerk
Hoewel Oswaldo Payá een gelovig katholiek was, waren er regelmatig spanningen tussen hem en de katholieke kerkleiding. Hij verweet deze en vooral de kardinaal van Havana, Jaime Ortega, te kritiekloze banden met de machthebbers te onderhouden. Dat bleek o.a. tijdens het recente bezoek van de paus toen Payá publiekelijk scherpe kritiek uitte op het zwijgen van de katholieke kerkleiding over de mensenrechten. Een ontmoeting met de paus, waarom hij had gevraagd, werd geweigerd. Eerder verbood de kerkleiding hem deel te nemen aan de Sociale Week die zij organiseert.

In 2003 sprak Ofelio Acevedo met een Duitse televisieploeg over de gevolgen voor haar gezin van de Zwarte Lente, naast haar Paya’s zoon Oswaldito.

Drie kinderen
Payá was getrouwd met Ofelia Acevedo en zij hebben drie kinderen: de zonen Oswaldo José en Reinaldo Isaías en dochter Rosa María. Zijn broer Carlos woont in Madrid en is vertegenwoordiger van de MCL in Madrid. Ondanks zijn dissidente activiteiten bleef Payá werkzaam in een ziekenhuis als specialist voor elektrische apparatuur; hij bezat een ingenieurstitel. Met de fiets op weg naar zijn werk werd hij veelvuldig gevolgd door een of meer medewerkers van de Cubaanse geheime dienst; ook zij gebruikten vaak de fiets.

Cubaanse oppositieleider Oswaldo Payá bij verkeersongeluk gedood

Oswaldo Payá Sardiñas, leider van de Cubaanse oppositiebeweging Movimiento Cristiano Liberación / Christelijke Beweging van Bevrijding (MCL), is zondag bij een verkeersngeluk in de provincie Granma overleden.

Het bericht is bevestigd door een tweet van Yoani Sánchez en een van Yoandy Fontana, een twitteradres van de Cubaanse geheime dienst. Ook Carlos Amador, de secretaris van de bisschop van Bayamo, bevestigde het ongeluk met dodelijk afloop. De website van Payá geeft aan dat de auto waarin hij reed, werd ‘aangevallen’. De MCL stelt ‘de militaire junta in Cuba en generaal Raúl Castro verantwoordelijk’ voor deze ‘agressie met voorbedachte rade.’