Het best bewaarde geheim van Fidel Castro (5)

Ergens in uw boek zegt u: ‘Wat mij verontwaardigd maakt is niet de drugshandel, maar de heftige kritiek waarmee El Commandante de fusillades oplegde. Dat heeft alles van een stalinistische wreedheid.’ Er zijn er die Stalin vooral veroordelen om het uitmoorden van zijn strijdmakkers. Die misdaden tellen het meest voor hen of zijn de meest walgelijke die Stalin heeft begaan. In het geval van degenen die werkelijk betrokken lijken te zijn geweest bij de drugshandel, zoals Antonio de la Guardia, vindt u zijn proces zonder garanties en zijn fusillering schandaliger dan de drugsoperaties die hij heeft uitgevoerd?

De Militaire Rechtbank tijdens het proces Ochoa

De Militaire Rechtbank tijdens het proces Ochoa

Reagan benutte de cocaïne vanuit het Witte Huis om de wettige regering van Nicaragua te bestrijden met terroristische huurlingen in een clandestiene oorlog die het verbod van het Congres van de VS schond. Kunnen een guerrilla of een regering niet hetzelfde te eigener verdediging doen? Ik wijs het niet af en ik accepteer het niet. Wat ik vind is niet van belang. Iedere lezer zal zijn eigen conclusies trekken. Maar wanneer een Latijnsamerikaanse regering van medeplichtigheid aan drugshandel wordt beschuldigd moet men daar op dezelfde manier mee omgaan als met Reagan. Niemand werd veroordeeld en de grote communicatiemedia stonden te juichen als de grote acteur-president de door de CIA georganiseerde en met de door het kartel van Medellín gefinancierde contra’s, die de ziekenhuizen verwoestten en de alfabetiserende adolescenten vermoordden, uitriep tot strijders voor de vrijheid. Evenmin is mijn mening van belang of fusilleren beter of erger is dan drugshandel. Fundamenteel is dat het Wetboek van Strafrecht slechts toestond hen tot 20 jaar gevangenisstraf te veroordelen. En de beschuldiging van ‘delict van drugshandel dat staat voor verraad aan het Vaderland’ was een pervers bedenksel om doodstraffen te rechtvaardigen die al van tevoren waren vastgesteld om redenen die alleen bij Fidel bekend waren. Na zoveel aandringen op respect voor de waarheid en socialistische wettelijkheid liegt Fidel in zijn relaas over de crisis en schendt hij de wetten van de Cubaanse Revolutie.

De geschiedenis zal mij vrijspreken, aldus Fidel Castro in 1953 tijdens een proces dat tegen hem werd aangespannen vanwege de aanval op de Moncadakazerne op 26 juli 1953

‘De geschiedenis zal mij vrijspreken’, aldus Fidel Castro op 16 oktober 1953 tijdens een proces dat tegen hem werd aangespannen vanwege de aanval op de Moncada-kazerne van hetzelfde jaar.

‘De geschiedenis zal Fidel Castro niet vrijspreken voor de fusillades van 1989’, resumeert u in uw boek. Denkt u niet dat historische vrijspraak van Fidel Castro nog grotere struikelblokken heeft dan die fusillades?
Ik vind dat de fusillades van de drugshandel het grootste zwarte gat vormen in de tegenstrijdige autobiografie van Fidel Castro want in die handelwijze werden, denk ik, zijn twee ergste identiteitskenmerken gecombineerd: de absolute machtswellust en de wreedheid. Fidel is onmisbaar voor de geschiedenis van Cuba en Latijns-Amerika. Aan het begin van zijn nationalistische revolutie wapperden de drie banieren van wat nu de beste regeringen van Latijns-Amerika zijn: verdediging van de nationale soevereiniteit, sociale gerechtigheid en Latijns-Amerikaanse integriteit. Cuba vertegenwoordigde lange tijd de waardigheid van Latijns- Amerika. Maar het Cubaanse volk, Fidel en de Revolutie zijn niet altijd hetzelfde geweest. Fidel veranderde het eiland in een natie, maar eigende zich de macht erover toe, en bij het opleggen van zijn absoluut gezag met de rechtvaardiging dat dat noodzakelijk was om de bedreigde nationale soevereiniteit te verdedigen tegen de roofzuchtige vraatzucht van de VS, belemmerde hij de individuele vrijheid en ontwikkeling van een authentiek Cubaans socialistisch project. Op valse wijze deed hij het voorkomen dat de verdediging van de nationale soevereiniteit en het recht op persoonlijke zelfbeschikking niet met elkaar te verenigen zijn. Er kan democratie zonder socialisme zijn, maar geen socialisme zonder democratie.

Arnaldo Ochoa

Arnaldo Ochoa

Bron
* Diario de Cuba, 28 november 2014
Noot
* José Manuel Martín Medem El secreto mejor guardado de Fidel. Los fusilamientos del narcotráfico (Los Libros de la Catarate, Marid 2014)
Las purgas de Fidel / De zuiveringen van Fidel
El líder cubano depuró a quien pretendía hacerle sombra / De Cubaanse leider zuiverde hem weg die in zijn schaduw stond. Dagblad El Pais, 3 augustus 2009