Universele mensenrechten zijn geen ‘concessies aan de vijand’

De Cubaanse regimecriticus Eliecer Ávila van de beweging Somos+ reageerde op de goedkeuring vorige week door de buitenlandcommissie van het Europees Parlement van het akkoord dat Cuba en de EU eind 2016 sloten. Die goedkeuring ging gepaard met een resolutie waarin erbij Cuba op werd aangedrongen de internationale verdragen van de mensenrechten te respecteren. Ávila las diverse reacties op internationale websites afkomstig van verdedigers van de Cubaanse regering die spraken over ‘bemoeienis van buitenaf’. Hier volgt zijn enigszins ingekorte reactie.

eliecer-avila-2015

Eliecer Avila

De critici wijzen er dan op, aldus Ávila dat in veel van de landen van de EU ook schendingen plaatsvinden van de mensenrechten. En men wijst op de manipulatie en de politisering van de situatie rond Cuba om het beeld van het land en de Revolutie naar beneden te halen. Gewezen wordt dan op het ‘buitenlands belang’ van de mensenrechten in Cuba. De belangstelling ervoor wordt afgedaan als iets onlogisch, irrationeel, ingegeven door kwaadwillenden en erwordt erop gewezen ‘dat de mensen van hier’ geen belang hechten aan dit thema.

Mensenrechten en vleestekort
Ávila: ’Vooral dat laatste is werkelijk verontrustend. Het is waar dat de grote meerderheid van de mensen in Cuba hun tekorten en dagelijkse problemen niet koppelen aan het gebrek aan burger- en politieke rechten. Het is ook waar dat velen niet zien wat de vrijheid van meningsuiting, vergadering, vereniging en de persvrijheid te maken hebben met de prijs van bananen, het tekort aan vlees of gebrek aan stadsvervoer’. En hij wijst op de ontwikkeling zoals die zich voordeed in de welvarendste landen op de wereld en waar (‘of men het nu leuk vindt of niet’) Europese landen en de VS toebehoren en waar de modernisering sterk gekoppeld was aan de invalshoek van de mensenrechten. Ávila meent dat nieuwe generaties met belangrijke standaarden als welvaart, tolerantie, efficiëntie en vrede worden opgevoed, ook ingegeven door verschrikkelijke experimenten die in de moderne geschiedenis plaatsvonden en die verbonden waren met extremisme en totalitarisme. Eliecer Ávila bezocht zelf in het buitenland congressen, parlementen en regeringen van ontwikkelde landen en zag ‘de constante stroom van bezoekende scholieren die over de meest uiteenlopende maatschappelijke thema’s het woord voerden met hun volksvertegenwoordigers.’ (…) ‘Ieder mensenrecht, vorm gekregen in de sublieme Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, en allerlei instrumenten die deze vervolmaken en actualiseren (rechten van het kind, de aarde, internet) zijn bondgenoten en onmisbare elementen om een rechtvaardige en duurzame samenleving op te bouwen,’ aldus Ávila.

Argwaan
‘Wie deze zaak met argwaan en vanuit het defensief beziet, veroorzaakt ernstige schade, negeert ontelbare schendingen, houdt werkelijke problemen verborgen en, wat nog erger is, voedt de burgers niet op voor een plaats in een gezonde samenleving en met het perspectief op de toekomst, zowel voor de relaties binnen Cuba, als voor die met de wereld. Wie zegt, of beter gezegd schreeuwt dat wij ‘nooit onze principes zullen verloochenen’ ook als dat gaat om het principieel schenden van de mensenrechten, pleegt een daad van masochisme tegen de mensheid.’

capitoolinverbouwing

Het Capitool in Havana

De vijand
De totalitaire roep en het vastklampen aan de macht door deze regering, is en waren nooit een principe van de Cubaanse natie. Het ‘meest ontwikkelde land van de wereld’ (omschrijving van Cuba door Fidel Castro, redactie) kan zich niet de luxe permitteren te beweren dat het organiseren van vrije en pluriforme verkiezingen, het niet opsluiten van hen die anders denken of de vrijheid om journalistiek te bedrijven ‘concessies aan de vijand’ zijn. Daarmee zou zij erkennen dat de vijand degene is die een plan heeft om onze materiële en spirituele noden op te lossen en niet wij zelf.

Belang
‘Het is een schande voor het land dat de VS en de Europese Unie onze regering dat vragen dat logischerwijs door de bevolking gevraagd zou moeten worden, vertegenwoordigd door zijn beste intellectuelen, vakbonden, studentengroepen, politieke bewegingen en elke Cubaan of Cubaanse op persoonlijke titel. Wij moeten ons niet afvragen waarom de VS en de Europese Unie niet ophouden met het stellen van vragen over mensenrechten maar waar deze mensenrechten voor dienen, waarom ze niet worden gerespecteerd en wie er belang bij hebben dat ze niet worden gehandhaafd,’ aldus Ávila.

Bron
* Eliécer Ávila op de website 14ymedio, 22 juni 2017 met ongeveer 60 reacties.

Cubaanse priester is doelwit van lastercampagne

De Cubaanse priester José Conrado Rodríguez, die veelvuldig de Cubaanse regering bekritiseerde en een katholieke kerk bepleit die meer sociaal betrokken is, is doelwit van een lastercampagne. ‘Men presenteert me in een video als een terrorist en men heeft deze aan onderwijzers en leerlingen getoond,’ zei hij tijdens een bezoek aan Miami. Volgens Conrado Rodríguez is sinds het bezoek van president Obama aan Cuba in maart jl. de repressie gegroeid.

jose-conrado-2015

José Conrado is werkzaam in een parochie in Trinidad

Conrado zelf kon de videofilm niet zien, maar diverse personen die de opnames wel zagen, bevestigen hoe er gemanipuleerde beelden werden getoond van een activiteit voor kinderen en de suggestie wordt gewekt dat hij ‘een vriend’ zou zijn van Luis Posada Carriles. Luis Posada Carilles (88) is een Cubaanse balling die in 1976 betrokken was bij een bomaanslag op een Cubaans passagiersvliegtuig waarbij 73 personen omkwamen. De priester heeft gezegd geprotesteerd te hebben bij de lokale autoriteiten van Trinidad waar hij pastoraal werkzaam is, en bij het Centraal Comité van de partij, maar deze instanties zeggen niet op de hoogte te zijn. ‘Het is zeer ernstig want de aanklachten zijn ongefundeerd (…) men schept een klimaat van wantrouwen tegen mij en het werk dat ik doe,’ zegt Conrado met de bedoeling ‘de mensen angst aan te jagen.’

Oude schema’s
Conrado is al tientallen jaren een van de meest kritische stemmen tegen de regering binnen de katholieke kerk. Hij noemt het effect van de reis van Obama aan het Cubaanse volk ‘indrukwekkend’ en voegt er aan toe: ‘De reactie van de bevolking was heel positief, zijn toespraak was ongelofelijk wijs en hij raakte de harten van het volk.’ Obama legde vervolgens ‘de bal op het speelveld van de regering’ en die reageerde op ‘de oude manier, greep terug op oude standpunten en ontkende de bijdrage van Obama’, gericht op de ‘bevordering van een nieuwe politiek en nieuwe relaties tussen onze landen.’ (…) ‘Dat is heel ernstig want men kan slechts constateren dat de wens ontbreekt problemen op te lossen en men wil vasthouden aan de oude schema’s die verdelen.’

Bronnen
* El Nuevo Herald

Oproep aan Rutte: ‘Spreek in Cuba over vervolging Damas de Blanco’

Aanstaande donderdag vertrekt minister-president Rutte voor een kort bezoek aan Havana waar hij de bijeenkomst van de ACS, Associatie van Caribische Staten zal bijwonen. De stichting Glasnost in Cuba zond de minister-president vandaag een brief waarin aandacht wordt gevraagd voor de zeer ernstige positie van de mensenrechtengroepering Damas de Blanco en haar leidster Berta Soler. In de brief wordt aangedrongen deze kwestie in contacten met president Raúl Castro en de Minister van Buitenlandse Zaken, Bruno Rodriguez aan de orde te stellen. Hier volgt de tekst van de brief. 

bandera-holanda-cubaAan de Minister-president,
Minister van Algemene Zaken
Mark Rutte
Postbus 20001
2500 EA DEN HAAG

Amsterdam, 31 mei 2016

Geachte heer Rutte,

Naar aanleiding van uw bezoek deze week aan Cuba, maken wij van de gelegenheid gebruik uw aandacht te vragen voor de zeer ernstige positie van de mensenrechtengroepering Damas de Blanco en haar leidster Berta Soler. De Damas de Blanco vormen een vreedzame oppositiegroepering, die de vrijlating eist van alle politieke gevangenen en respect voor de mensenrechten in Cuba. In 2005 werd de groepering onderscheiden met de Sacharow Prijs van het Europees Parlement. Ondanks de ontspanningspolitiek tussen Cuba en de VS en Cuba en de Europese Unie komt er geen einde aan de vervolging van de Damas de Blanco in Cuba en dreigt nu een politiek proces tegen haar leidster Berta Soler,  die door de Cubaanse autoriteiten beschuldigd wordt van ‘verzet tegen aanhouding’ en die opdracht heeft gekregen het land niet verlaten. (EXP. No. 30-260 – 2016)

damas-de-blanco-mars

Elke zondag verzamelen de Damas de Blanco zich bij de kerk van Santa Rita in Havana

Elke weekend geweld
Afgelopen weekend vond een grootscheepse actie van de Cubaanse politie plaats tegen de woning in de wijk Lawton (Havana) waar de Damas de Blanco bijeenkomen en werden 13 vrouwen onder wie Berta Soler opgepakt en in politiewagens afgevoerd. Elke zondag worden op deze wijze leden van de Damas de Blanco tijdens een stille tocht bij de Santa Ritakerk in Havana en elders in Cuba, gearresteerd. Vaak krijgen zij al eerder huisarrest opgelegd om deelname aan deze stille tocht te verhinderen. Elke zondag gaat het optreden tegen de Damas de Blanco gepaard met geweld van de zijde van de politie of leden van de Cubaanse staatsveiligheidsdienst. Volgens de Observatorio Cubanos de Derechos Humanos (OCDH) werden tussen januari 2016 tot 30 april 2016 2188 arbitraire aanhoudingen geteld tegen vrouwen; de meeste van hen waren lid van de Damas de Blanco.

Universele mensenrechten
Wij dringen er bij u op aan tijdens uw aanstaande ontmoeting met de Cubaanse president Raúl Castro en de Cubaanse Minister van Buitenlandse Zaken, Bruno Rodríguez Parrilla de positie van Berta Soler en de Damas de Blanco aan de orde te stellen en te benadrukken dat volgens de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, artikel 20: ‘Een ieder recht heeft op vrijheid van vreedzame vereniging en vergadering.’

bus-cuba-nederlandseWij verzoeken u ook aan te dringen op:
* de onmiddellijke stopzetting van het geweld en de agressie tegen de activisten van de Damas de Blanco en anderen die deel uitmaken van de politieke oppositie Cuba,
* de stopzetting en annulering van het proces tegen Berta Soler tegen de achtergrond van het vreedzame karakter van haar activiteiten,
* de ontbinding van gewelddadige groepen van burgers, (zoals de Brigades de Respuesta Rápida) die worden ingezet door de overheid tegen leden van de politieke oppositie en de mensenrechtenbeweging en hun gezinnen,
* de ratificatie en uitvoering door Cuba van het VN-Pact voor Burger en Politieke Rechten en het VN-Pact van Economische, Sociale en Culturele Rechten. Cuba ondertekende beide convenanten op 28 februari 2008 in New York.

Met hoogachting,
Namens de stichting Glasnost in Cuba
Kees van Kortenhof
Amsterdam. 

Obama na gesprek met Castro: ‘Cuba is geen gevaar voor VS’

De Amerikaanse president Obama is maandag op de tweede dag van zijn historisch bezoek aan Cuba ontvangen door president Raúl Castro. De twee presidenten gaven elkaar de hand in het Paleis van de Revolutie in Havana. De ontmoeting is een mijlpaal in de verbeterde betrekkingen tussen beide landen. Obama zei na een gesprek met Castro dat de VS zullen blijven ijveren voor democratie op Cuba en het naleven van de mensenrechten. Eerder vandaag legde de president een krans bij het monument van José Martí en onderhield zich met Amerikaanse en Cubaans-Amerikaanse ondernemers.

bezoek-obama-inspecteren-van-de-wachtDe Amerikaanse president zei in een verklaring na afloop van het gesprek met Castro dat Cuba geen gevaar vormt voor de VS. Hij benadrukte dat de opheffing van het Amerikaanse handelsembargo zal afhangen van hoe snel meningsverschillen over de mensenrechtensituatie op het eiland zullen worden opgelost. ‘Dit is een nieuwe dag in de relaties tussen onze landen’, aldus de president in het paleis terwijl Castro naar hem luisterde. Obama en Castro spraken eerst kort met elkaar en inspecteerden daarna een erewacht van Cubaanse militairen. Daarna trokken ze zich terug voor een langer onderhoud.

bezoek-obama-plein-van-de-revolutie-21032016

Obama op het Plein van de Revolutie met op de achtergrond de sculptuur van Che Guevara, gebaseerd op de beroemde foto van Alberto Korda en uitgevoerd in zwaar metaal door Enrique Avila.

Onvoldoende
Castro noemde na dit officiële onderhoud het versoepelen door de VS van reis- en handelsbeperkingen ‘positief, maar onvoldoende’. Hij zei dat beide landen ‘fundamentele meningsverschillen’ hebben die niet zullen weggaan. Castro benadrukte dat het embargo tegen Cuba en de Amerikaanse aanwezigheid op Guantánamo Bay normale relaties tussen beide landen in de weg staan. Ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry en nationale veiligheidsadviseur Rice waren aanwezig in het paleis. Obama en Castro ontmoetten elkaar voor het eerst, zij het kort, in 2013 bij de begrafenis van de Zuid-Afrikaanse oud-president Nelson Mandela.

bezoek-obama-Obama-Palacio-Revolucion-Raul-Castro-21032016

Obama onthulde vandaag dat Google een deal heeft met de Cubanen voor het aanbieden van internet op het eiland. Voor geldtransacties heeft Western Union toestemming gekregen van de Amerikanen. Ook telecombedrijf AT&T verwacht een overeenkomst te sluiten. Verizon en Sprint bieden al mobiele telefoondiensten voor klanten die Cuba bezoeken. Alle grote Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen zijn in de race voor routes naar Cuba. Eind dit jaar moeten de vluchten op gang komen. Op de foto: na de kranslegging betrad de Amerikaanse president het Paleis van de Revolutie

Handelsembargo
Obama is de eerste zittende Amerikaanse president die het land bezoekt sinds Calvin Coolidge dat 88 jaar geleden deed. Hij is ruim twee dagen op Cuba. Zijn bezoek markeert het einde van het beleid waarmee Washington het communistische eiland totaal wilde isoleren. De communistische leider Fidel Castro richtte zich na de machtsovername in 1959 op de Sovjet-Unie, begin jaren zestig stelde Washington een strikt handelsembargo in tegen Cuba.

Lees verder
* De website van de Volkskrant met o.a. een bijdrage van Marjolein van de Water, die voor deze krant op dit moment in Havana is.

Granma: Cubanen geven revolutionaire idealen niet op

logo-obama-reis-cubaDe partijkrant Granma publiceerde op 8 maart een lang commentaar over het komende bezoek aan Cuba van president Obama. Cuba zal de president met open armen ontvangen, maar zal zijn revolutionaire idealen niet opgeven. De VS worden bij voorbaat gewaarschuwd zich niet in te laten met de interne politiek van Cuba .Ter voorbereiding van dit bezoek op 21 en 22 maart aanstaande, treft u de komende dagen artikelen aan waarin dit historische bezoek vanuit diverse gezichtspunten wordt belicht. Hier volgt een samenvatting van het Granma-commentaar.
======================================================================

Het commentaar dat de Cubaanse partijkrant Granma gisteren publiceerde met de titel Het bezoek aan Cuba van president Barack Obama, spreekt met waardering over dit eerste bezoek sinds bijna 90 jaar van een Amerikaanse president aan het eiland, maar dringt bij Washington ook aan op een wijziging van haar politiek tegenover Cuba. De tekst kondigt de aankomst van Obama aan op 20 maart als onderdeel van een normalisatieproces van de relaties dat op 17 december 2014 werd aangekondigd en dat op 20 juli 2015 leidde tot de heropening van de wederzijds ambassades.

Welkom
muurschildering-aburrido-parada-linea-y-paseoDe krant zegt dat de hoge gast ‘zal worden welkom geheten door de regering van Cuba en het volk met de gastvrijheid die hij verdient en dat hij met alle hoogachting en respect, als leider van een land zal worden behandeld.’ Granma voegt er waarschuwend aan toe: ‘Dit volk geniet rechten en kan zich  beroepen op verworvenheden die voor veel landen in de wereld een illusie zijn, ondanks de beperkingen die optreden omdat het een land is dat lijdt onder de blokkade en onderontwikkeling. Daarom kan het land rekenen op internationaal verdiend respect.’ De krant werpt zich op als spreekbuis van de Cubanen en signaleert dat sprake is van ‘een nobel, vriendelijk en waardig volk, met een groot gevoel voor patriottisme en nationale eenheid, dat altijd heeft gestreden voor een betere toekomst ondanks de tegenstanders waar mee zij werden geconfronteerd.’

Eisen

disidenthuis

‘Een dissident in Cuba is iemand die zich verzet tegen de regering in ruil waarvoor de regering zijn huis opschildert en versiert’

Granma dringt aan op teruggave van de marinebasis Guantánamo, het beëindigen van steun aan de dissidenten en een stopzetten van de speciale radio- en televisie-uitzendingen gericht op het eiland. Ook wordt aangedrongen om een einde te maken aan de voorrangsbehandeling die Cubaanse ontvangen die illegaal naar de VS reizen (Ley de Ajuste Cubano). ‘Deze politiek uit het verleden past niet langer bij de nieuwe etappe die de regering van de VS met ons land is ingegaan,’ aldus de officiele spreekbuis van de Cubaanse Communistische Partij. Ook moeten activiteiten zoals ‘inmenging gericht op het provoceren van situaties van destabilisatie en veranderingen in de politieke, economische en sociale orde van het eiland’, eindigen. Volgens Granma moeten de VS ‘de pretentie een interne oppositie te fabriceren, gesteund met geld van Amerikaanse fondsen, opgeven.’

Embargo

embargo20130422_cuba_bloqueo

Cubaans billboard tegen de Amerikaanse blokkader

Voor een volledige normalisering van de relaties tussen Cuba en de VS is ‘de opheffing van het economische, commerciële en financieel embargo’ tegen het eiland bepalend. Tegen deze achtergrond worden de stappen die Obama zette om het embargo te verzachten ‘positief’ genoemd en wordt de hoop uitgesproken dat hij ‘gebruik zal maken van zijn uitvoerende bevoegdheden’ om nieuwe maatregelen af te kondigen.’ Het commentaar onderstreept dat ‘Cuba zich betrokken weet bij de ontwikkeling van een nieuwe relatie met de VS in de volle uitoefening van de eigen soevereiniteit en betrokken bij haar idealen van sociale gerechtigheid en solidariteit.’ Het benadrukt dat niemand voor haar kan bepalen van ‘een van deze principes af te zien’, en in dit verband wordt verwezen naar ‘de solidariteit’ van Cuba met Venezuela.

Meningsverschillen blijven
‘De grote verschillen van opvattingen tussen de VS en Cuba over politieke modellen, de democratie en de uitvoering van de Mensenrechten, de sociale rechtvaardigheid, de internationale relaties en vrede en stabiliteit op de wereld zullen voortduren, ‘aldus Granma en die ‘zullen niet op één dag en nacht, noch door een presidentieel bezoek worden opgelost’.

Bronnen
* Granma, Europa Press en 14ymedio

Link
* Het commentaar (Spaanstalig) in Granma, 8 maart 2016

Kerry zegt bezoek aan Cuba over mensenrechten af

John Kerry heeft zijn reis naar Cuba afgezegd. Dat meldt persbureau Reuters. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken zou begin maart naar Cuba afreizen om over mensenrechten te praten, vlak voor het historische bezoek van president Barack Obama aan het eiland. Het Witte Huis deelde gisteren mee dat Kerry de president op 21 en 22 maart zal vergezellen.

obama-bodeguita-fotomontage

Misschien is het nog te vroeg voor een mojito in Bodeguita del Medio, een toeristische trekpleister midden in Havana. (fotomontage)

Het eerdere bezoek van Kerry moest onder meer fundamenten voor het bezoek van Obama leggen. Bronnen binnen de Amerikaanse overheid melden aan Reuters dat de reis is afgezegd omdat het ‘niet constructief’ zou zijn. Volgens de Los Angeles Times zijn Cuba en de Verenigde Staten nog in stevige onderhandelingen over welke dissidenten Obama op zijn reis op 21 en 22 maart zal spreken. De Cubaanse regering wil bepalen wie Obama spreekt op zijn reis, terwijl de Amerikaanse president daar zelf over wil beslissen.

Ik beslis
In een interview met Yahoo in december zei Obama: ‘Als ik op bezoek ga, dan is onderdeel daarvan dat ik met iedereen kan praten.’ Dit standpunt werd gisteren door Josh Earnest, woordvoerder van het Witte Huis herhaald en hij onderstreepte dat Havana geen zeggenschap over met welke dissidenten Obama en Kerry het woord zullen voeren: ‘Dat is een beslissing die wij nemen en niemand anders, zonder dat we daar met de Cubanen over onderhandelen.’

Bron
* NRC en diverse persbureaus

Staatsmedia ‘Bezoek Obama ontzenuwt mythe mensenrechtenschendingen’

De officiële krant Juventud Rebelde schrijft in de uitgave van zaterdag dat de president van de VS, Barack Obama, tijdens zijn komende reis aan het eiland ‘de mogelijkheid heeft zich tijdens contacten met het Cubaanse volk zich ervan te vergewissen dat de universele waarden als de vrijheid van meningsuiting, vereniging en religie’ op het eiland gepraktiseerd worden.

granma-verkoper-havanaDe krant reageert op uitspraken van vrijdag jl. van Obama waarin hij zei, dat hij ‘tijdens zijn ontmoeting met Raúl Castro zal benadrukken dat de VS de universele waarden als de vrijheid van meningsuiting, vereniging en religie’ zal verdedigen. Al een dag eerder had de partijkrant Granma een poging gedaan te bewijzen dat Cuba een land is waar de mensenrechten worden gerespecteerd. Granma sprak in dit verband over het ‘ontzenuwen van de mythe’ dat de mensenrechten in Cuba worden geschonden. Citaat: ‘Dat is de mantra van diegenen die de politieke agressie die in 1959 begon tegen de voortgang van een Socialistische Revolutie, proberen goed te praten als een filantropische kruistocht’, aldus de auteur van het commentaar. Enkele weken eerder werd de Cubaanse Minister van Buitenlandse Zaken, Bruno Rodríguez Parrilla, door Euronews geïnterviewd en hij zei dat Cuba opposanten toestemming verleent te protesteren en hij noemde toen als voorbeeld de mensenrechtengroep Damas de Blanco.

Weekend met 170 arrestaties
Damas-de-Blanco-que-participan-en-una-protesta-se-resisten-aTijdens een protesttocht van #TodosMarchamos/Wij trekken samen zijn zondag jl. in Havana en Santiago de Cuba meer dan 170 demonstranten gearresteerd. De campagne TodosMarchamos eist vrijheid van alle politieke gevangenen in Cuba. In Havana werden 40 leden van de vrouwengroep Damas de Blanco gearresteerd na hun traditionele stille tocht , die elke zondag na de mis in de kerk van Santa Rita wordt gehouden. In Satiago werden volgens de oppositionele beweging Union Patriótica de Cuba (UNPACU) dit weekend 134 mensen gearresteerd.

Link
* Juventud Rebelde, 20 februari 2016 
Granma, 20 februari 2016

Obama voor historisch bezoek naar Cuba

President Obama brengt volgende maand een bezoek aan Cuba. Dat heeft het Witte Huis bekend gemaakt. Hij gaat 21 en 22 maart samen met zijn vrouw, om de relatie met de Cubaanse regering te intensiveren.

obamacastrozuidafrika10122013

De eerste ontmoeting in december 2013 tussen Obama en Raúl Castro in Zuid-Afrika beperkte zich tot het schudden van elkaars handen.

De Amerikaanse president ontmoet daar de Cubaanse president Raúl Castro. Volgens een woordvoerder van het Witte Huis zullen de gesprekken vooral over het uitbreiden van de handelsrelaties gaan, maar het is de bedoeling dat ook de mensenrechten in Cuba worden besproken. Obama heeft geen ontmoeting gepland met de vorige leider van Cuba, Fidel Castro. Wel zal hij op het eiland met politieke tegenstanders van het Castro-regime spreken.

Beter
Onder president Obama zijn de betrekkingen tussen Cuba en de VS verbeterd. Jarenlang was de relatie bevroren, maar sinds eind 2014 halen Washington en Havana de banden weer aan. Zo hebben de landen over en weer ambassades geopend. Dinsdag sloten de VS en Cuba nog een verdrag dat gewone lijnvluchten weer mogelijk maakt.

obama-raul-twee-televisiescherm17122014

Op 17 december 2014 spraken de beide leiders via de televisie afzonderlijk hun volk toe over de nieuwe toenaderingspolitiek tussen Cuba en de VS.

88 jaar
Het wordt hoe dan ook een historisch bezoek, zegt correspondent Arjen van der Horst. ‘De laatste keer dat een Amerikaanse president Cuba bezocht, is 88 jaar geleden. Toen ging Calvin Coolidge voor een conferentie naar Havana.’ Cuba was het enige land dat Coolidge bezocht tijdens zijn ambtstermijn. Obama schrijft op Twitter dat hij met het bezoek het leven van de Cubanen hoopt te verbeteren. Hij vindt het ook belangrijk om te praten over de verschillen tussen de Cubaanse en de Amerikaanse regering.

Tegen
De Republikeinse presidentskandidaten zijn tegen het bezoek aan Cuba. De kandidaten Cruz en Rubio, die zelf Cubaanse ouders hebben, zijn fel tegen en Jeb Bush noemt het zelfs ‘verschrikkelijk dat Obama het Castro-regime legitimeert met het bezoek’. Toch zal Obama zijn reis zien als een van zijn grote overwinningen in het Amerikaanse buitenlandbeleid, zegt Van der Horst. ‘Hij heeft een deal gesloten met Iran en het embargo tegen Cuba beëindigd. Hij heeft gezegd: 50 jaar embargo heeft niets geholpen. Hij denkt dat de VS meer invloed kan hebben door de sancties op te heffen.’ Ook de datum van het bezoek, op 21 en 22 maart, kan bijna geen toeval zijn. Op de 23e is namelijk de deadline voor de vredesbesprekingen tussen de Colombiaanse regering en de rebellenbeweging FARC, die op Cuba worden gehouden. ‘Bronnen zeggen dat Obama graag bij zo’n eventueel akkoord wil zijn’, aldus Van der Horst. ‘Obama heeft ook net bekendgemaakt dat hij 450 miljoen dollar vrijmaakt om het vredesproces in Colombia te bevorderen.’

obamaeselfidelcastronegrohialeahsign

Het verzet tegen het beleid van Obama onder een deel van de Republikeinen en onder een slinkend deel van de Cubaanse-Amerikanen in de VS is luidruchtig en neemt geen blad voor de mond. Hier staat te lezen: Obama is de zwarte ‘Fidel Castro’

Mensenrechten
Volgens Van der Horst zijn er ook nog vragen rond het bezoek aan Cuba. Obama had al eens gezegd dat hij het communistische land graag zou bezoeken, maar alleen als de mensenrechtensituatie er zou verbeteren. ‘Op economisch vlak is er al van alles gebeurd: de eerste Amerikaanse bedrijven komen naar Cuba, er zijn directe lijnvluchten en de toon is een stuk vriendelijker geworden. Blijft de vraag wat er volgens Obama is veranderd aan de mensenrechtensituatie. Dat is nog niet duidelijk.’

Bron
* NOS, 18 februari 2016

Kerry koppelt opheffing Amerikaans embargo Cuba aan ‘gewetenszaken’

Tijdens zijn tien uur durende bezoek gisteren aan Cuba, sprak de Amerikaanse Minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry, ook met een groep dissidenten. Enkele mensenrechtenactivisten besloten bij deze ontmoeting weg te blijven zoals de Damas de Blanco; zij hadden aanwezig willen zijn bij het hijsen van de vlag eerder die dag in het ambassadegebouw. In een gesprek met journalisten later waarschuwde Kerry dat de opheffing van het embargo bemoeilijkt wordt als de Cubaanse regering geen vooruitgang boekt ín ‘gewetenszaken’.

Minister Kerry met mensenrechtenactivisten en onafhankelijke journalisten

Minister Kerry met mensenrechtenactivisten en onafhankelijke journalisten

Onder de aanwezige dissidenten waren de voormalige politiek gevangenen Martha Beatriz Roque, Óscar Elías Biscet, José Daniel Ferrer, allen maakten deel uit van de Groep van 75. Verder waren Manuel Cuesta Morúa, woordvoerder van Arco Progresista; de activiste Miriam Leiva (in het rood); Dagoberto Valdés (links op de foto), directeur van het tijdschrift Convivencia, en de journalisten Yoani Sánchez (staande voor Kerry op de foto) en Reinaldo Escobar van de digitale krant 14ymedio, bij het gesprek met Kerry. Volgens Martha Beatriz Roque, die het netwerk Red Cubana de Comunicadores Comunitarios leidt is Kerry ‘een toegankelijke man. Hij had alle aandacht voor wat we zeiden’ en hij ‘weet wat er in Cuba gebeurt, hij is geen buitenstaander en heeft veel kennis over wat er in ons land gaande ist.’ Op haar beurt heeft Roque Kerry uiteengezet dat de verwachtingen bij de Cubanen na de aankondigingen op 17 december van de presidenten Barack Obama en Raúl Castro hoog gespannen waren, ‘maar ook weer waren ingezakt’ (…) ‘en dat bemoeilijkt de ontwikkelingen naar meer democratie.’ Roque weet dit o.a. aan de vele nieuwe voorwaarden die het Cubaans regime formuleert en waar het volk via de officiële media van hoort. Roque: ‘En dat is wat de mensen horen, zij hebben geen toegang tot de buitenlandse media.’ José Daniel Ferrer, leider van de Unión Patriótica de Cuba / Patriottische Unie van Cuba zei na afloop van het gesprek dat Kerry hem had gevraagd ’of wij ons gestoord hadden aan het feit dat wij niet waren uitgenodigd voor de officiële ceremonie eerder die dag. Wij hebben dat ontkend omdat we begrijpen dat bij zo’n ingewikkeld proces momenten voorkomen zoals deze.’ De bijeenkomst met de dissidenten vond plaats in de woning van de Amerikaanse zaakgelastigde Jeffrey DeLaurentis en ook daar vond een kleine plechtigheid plaats waarbij de Amerikaanse vlag werd gehesen.

ambassade-havana-welcomeCubaanse beweging
Kerry reageerde later tijdens een bijeenkomst met journalisten ook nog op de onrust en zorg die er in de VS heersen over de mensenrechten in Cuba. Kerry: ‘Er zal geen sprake zijn van de opheffing van het embargo door het Congres wanneer de Cubaanse regering geen vooruitgang boekt in gewetenszaken. Hij veroordeelde de kortstondige arrestaties van dissidenten en zei dat ‘er geen enkel excuus voor bestaat’ hoewel ‘het niet gaat om de lange gevangenisstraffen van 20 jaar of meer zoals voorheen.’ Hij wees erop dat de Cubaanse Minister van Buitenlandse Zaken in ‘de verdediging ging’. Bruno Rodríguez bekritiseerde de situatie in de VS, hij verdedigde ‘de democratie’ op het eiland en de ‘staat van dienst van Havana’ op het gebied van de mensenrechten. Rodríguez zei dat Cuba ‘de gelijke beloning voor mannen en vrouwen respecteert, dat er geen raciale ongelijkheid in Cuba bestaat’ of ‘de wreedheid van de politie’ zoals bij de Noorderburen. Kerry zette vervolgens uiteen dat er ‘een hemelsbreed verschil’ is tussen de wijze waarop met  ‘de mensenrechten van het Cubaanse volk wordt omgegaan’ en ‘een agent die, volkomen op eigen houtje en zonder dat er sprake was van officieel beleid, enorme fouten’ maakte. Bij zijn vertrek uit Havana maakte Kerry bekend dat hij graag wilde terugkeren voor wat meer dagen en dat hij dat de komende maanden ook zal doen, afhankelijk van de ‘voortgang van de relaties’.

Paus Johannes Paulus: Dat Cuba zich opent naar de wereld en de wereld naar Cuba' Obama: ‘Kerry, open het, aub. Ik ben moe van het wachten’ Cubaanse geheime politie:‘Wat een prachtig ochtend om de koppen van enkele dissidenten te openen…..’

OPENINGEN Paus Johannes Paulus: ‘Dat Cuba zich opent naar de wereld en de wereld naar Cuba’
Obama: ‘Kerry, open het, aub. Wat word ik hier moe van’
Cubaanse geheime politie: ‘Wat een prachtig ochtend om de koppen van enkele dissidenten te openen…..’. (Cartoon van Garrincha)

Geen millimeter wijken
In een gesprek met het persbureau Reuters zei de leider van de Cubaanse delegatie bij de onderhandelingen met de VS, Josefina Vidal: ‘Zaken van interne aard zullen nooit op de agenda van de dialoog met de VS staan.’ (…) ‘Cuba zal nooit ook maar iets doen, of ook maar 1 millimeter van positie veranderen om tegemoet te komen aan personen die niet het welzijn zoeken van onze beide landen,’ aldus Vidal. Tijdens de ontmoeting van Kerry en Rodriguez met de pers werd ook de instelling van een bilaterale commissie aangekondigd om de dialoog tussen de VS en Cuba voort te zetten. Op 10 en 11 september komt deze commissie bijeen in Havana. Volgens Kerry zullen eerst de ‘minder gecompliceerde en minder provocatieve kwesties die haalbaar lijken, worden  besproken. Het gaat dan om de veiligheid op zee, de klimaatsverandering en de samenwerking op milieugebied. Kwesties als die van de burgerluchtvaart en telecommunicatie zullen later op de agenda worden geplaatst. In de derde, meest  gecompliceerde fase worden kwesties als mensenrechten, veiligheid, de kwestie van de criminelen uit de VS die in Cuba verblijven en door de Amerikaanse justitie worden gezocht en de financiële eisen van beide kanten, besproken.

Bron
* Diario de Cuba, 14ymedio

Kritiek Cubaanse mensenrechtengroepen op kardinaal Ortega

Cubaanse mensenrechtenorganisaties zoals de Damas de Blanco / Dames in het Wit, uiten felle kritiek op de Cubaanse kardinaal Jaime Ortega Y Alemino, de aartsbisschop van Havana. Die verklaarde in een interview met het programma Hora 25 van Cadena Ser in Spanje dat er niet langer critici van het Cubaanse bewind in gevangenissen zitten opgesloten. ‘Momenteel telt Cuba meer dan 50 politieke gevangenen’, reageert Elizardo Sánchez Santa Cruz, de voorzitter van de Cubaanse Commissie voor Mensenrechten en Nationale Verzoening (CCDHRN). Onafhankelijk journalist Jorge Olivera vraagt zich af waarom de kardinaal zo ‘overduidelijk liegt’ en de kritische baptistendominee Mario Mario Félix Lleonart denkt dat de kardinaal een zwak geheugen heeft. Kardinaal Ortega zal in september de gastheer zijn van de bezoekende paus Franciscus aan Cuba. Hij zal dan de enige aartsbisschop zijn die drie verschillende pausen in zijn land mocht verwelkomen.

Paus Benedictus met naast hem kardinaal Oretga bij de aankomst van de paus op 27 maart 2012

Paus Benedictus met naast hem kardinaal Ortega bij aankomst van de paus op 27 maart 2012

Berta Soler van de Damas de Blanco zegt dat haar organisatie tijdens het vorige pausbezoek van drie jaar geleden nog begrip kon opbrengen voor de kardinaal, omdat hij destijds nog de vrijlating van 130 gevangenen had bewerkstelligd: ‘Maar momenteel zijn tientallen critici van het bewind tot jarenlange gevangenisstraffen veroordeeld. Kardinaal Ortega en heel wat geestelijken weigeren partij te kiezen voor wie onderdrukt wordt.’

Klap in het gezicht
Onafhankelijk journalist Jorge Olivera noemt de uitspraken van de kardinaal via de Spaanse radiozender Cadena Ser ‘een klap in het gezicht’ van alle politieke gevangenen in Cuba. Ze versterken het beeld dat de kardinaal ‘een pact heeft gesloten met de gevangenbewaarders’, aldus Olivera. Het is niet de eerste keer dat de kardinaal personen die gevangen zitten om politieke redenen diskwalificeert omdat zij tot geweld zouden zijn overgegaan. Olivera vergelijkt de situatie met de periode van dictator Batista toen Fidel Castro en andere guerrillastrijders, die de gewelddadige aanval op de Moncadakazerne op 26 juli 1953 overleefden, de status van politieke gevangenen kregen. Olivera: ‘De aanvallers van de Moncadakazerne kregen na twee jaar gratie en Fidel Castro kreeg toestemming publiekelijk in de rechtszaal een verdedigingsrede uit te spreken. Toen was het de toenmalige aartsbisschop van Santiago de Cuba, Enrique Pérez Serantes, die het opnam voor Castro en zijn mannen.‘ Olivera concludeert: ‘De Cubaanse prelaat heeft bij de uitvoering van zijn functies als hoogste vertegenwoordiger van de katholieke kerk in Cuba, niet het niveau bereikt dat ons de Heilige Schrift leert.’ (…) ‘Waarom liegt hij op zo’n overduidelijke wijze?’

barrosa - Pr Mario Lleonart Barroso2. Pastor BautistaZwak geheugen
Mario Félix Lleonart, een kritische baptistendominee, toont zich geschokt door de uitspraken die de kardinaal deed. Hij vraagt zich af of de kardinaal slecht geïnformeerd is en niet op de hoogte is van de maandelijkse rapporten, die de mensenrechtencommissie Comisión Cubana de Derechos Humanos y de Reconciliación Nacional (CCDHRN) publiceert, met daarin de namen van tientallen gevangenen die om politieke redenen werden aangehouden. Of heeft de kardinaal een slecht geheugen? Hij was het namelijk zelf die aan de vooravond van het bezoek van paus Benedictus XVI, op 28 februari 2012 een bezoek bracht aan de Combinado del Este gevangenis om de politieke gevangene Ernesto Borges Pérez te verzoeken een einde te maken aan de hongerstaking. Die actie zou mogelijk het bezoek van de paus in gevaar brengen. Borges zit een straf van 30 jaar uit waarvan hij er 17 heeft uitgezeten. Ernesto Borges, oud-medewerker van de Cubaanse Contraintelligentie, gehoorzaamde ondermeer omdat in het gesprek tussen hem en de kardinaal de indruk werd gewekt dat het pausbezoek zou leiden tot veel vrijlatingen. Het is, aldus Lleonart, niet mogelijk dat kardinaal Ortega deze ontmoeting met de politieke gevangene Borges is vergeten. Hij hoopt dat de geschiedenis zich niet zal herhalen en Ernesto Borges opnieuw een hongerstaking begint in het zicht van het komende pausbezoek aan Cuba in september.

Bronnen
* KerkNet/Kathpress, Diario de Cuba, 14ymedio
Link
* Radio Havana schonk veel aandacht aan de uitspraken van kardinaal Ortega. Hij zegt daarin ook nog dat ‘wat zich dissident noemt in Cuba, weinig zichtbaar is. Dat zie je meer terug in buitenlandse media, in het zuiden van Florida en op blogs.’