Drie Cubaanse priesters willen echte verkiezingen en vrije media

Drie katholieke priesters hebben in een brief aan president Raúl Castro aangedrongen op ‘verkiezingen in vrijheid’. Op deze wijze, aldus de waarschuwing van de priesters, onstaat de keus van ‘verschillende politieke opties’ en wordt ‘voorkomen dat Cuba op zekere dag, door bepaalde omstandigheden ondergedompeld wordt door gewelddadige veranderingen.’

meurice-juan-pablo

De preek van aartsbisschop Meurice (links) op 24 januari 1998 leidde tot grote irritatie bij het regime. Na de rechtstreekse televisie-uitzending van deze mis door de paus, werden ze binnen Cuba nooit meer herhaald.

De drie publiceerden de brief op de dag 20 jaar geleden dat paus Johannes Paulus II tijdens zijn bezoek aan Cuba in 1998 de Mis voor het Vaderland opdroeg in Santiago de Cuba. De drie priesters zijn Castro José Álvarez de Devesa uit Camagüey; José Conrado Rodríguez Alegre uit Trinidad en Roque Nelvis Morales Fonseca uit Holguín. Zij willen eer betuigen aan de toenmalige aartsbisschop van Santiago, Pedro Meurice Estiú, die op 24 januari 1998 de open lucht preek uitsprak in aanwezigheid van de toenmalige Minister van de Strijdkrachten, Raúl Castro. Meurice zei toen o.a. dat een groeiend aantal Cubanen ‘het vaderland verwart met één partij, de natie met het historisch proces dat we in de afgelopen tientallen jaren meemaakten en de cultuur verwarren met een ideologie.’

pcc-congresVerkiezingen en stemmingen
‘Wij willen in vrijheid kiezen. In Cuba zijn er stemmingen, geen verkiezingen. Het is noodzakelijk om verkiezingen te hebben zodat we niet alleen over de toekomst, maar ook over het heden kunnen beslissen. Nu worden we uitgenodigd te stemmen, ja te zeggen tegen wat al bestaat en de wil ontbreekt om te veranderen. Kiezen betekent dat er verschillende opties bestaan, kiezen impliceert de mogelijkheid verschillende paden te bewandelen,’ zeggen de priesters. Zij constateren dat ‘sinds de institutionalisering van de Cubaanse Communistische Partij als enige toegestane partij, dit volk nooit is toegestaan een afwijkende stem te verheffen’, en zij benadrukken dat alle kritiek tot stilzwijgen is gebracht. Volgens de auteurs moeten de politieke veranderingen die zij nastreven worden ingebed in wetgeving waarbij sprake is van een scheiding tussen uitvoerende, wetgevende en rechterlijke macht en waarbij hun onafhankelijkheid is gewaarborgd. Zij willen ook dat het Capitool in Havana gevuld wordt met wetgevers die de ware belangen verdedigen van de kiesdistricten die zij vertegenwoordigen.

jose-conrado-2

Eén van de ondertekenaars José Conrado Rodríguez Alegre uit Trinidad.

Godsdienstvrijheid
De brief laakt ‘het gebrek aan religieuze vrijheid’ omdat ‘de Kerk wordt getolereerd maar permanent gemonitord en gecontroleerd.’ De regering beperkt de wijze waar op religie op het eiland wordt gepraktiseerd en wijst op het voorbeeld dat voor processies en grote bijeenkomsten de toestemming van de autoriteiten nodig is, en deze besluiten daarover niet hoeft te verantwoorden.

paus-september-2015-televisie-huiskamer

Tijdens bezoek van paus Franciscus aan Cuba in 2015

Media
Legalisering van particuliere en onafhankelijke media is een andere eis. De drie ondertekenaars wijzen er op dat de kerk geen vrije toegang heeft tot de massamedia in Cuba vanwege ‘het monopolie en controle van de massamedia’.
Ook benadrukken zij dat ‘Cubanen het recht hebben te participeren als investeerders in de economie’ en zij bekritiseren ‘de jammerlijke hopeloosheid’ die Cubanen ervaren als zij – op basis van gelijkheid met buitenlanders – economisch zelfstandig willen worden en willen investeren.
Hoewel onderwijs in Cuba gegarandeerd is voor iedereen wordt er ‘één wijze van denken onderwezen’. De auteurs verdedigen het recht op ‘onderwijskundige alternatieven’ en het recht van ouders om ‘te kiezen voor het onderwijs dat zij voor hun kinderen gepast vinden.’

Bron
* 14ymedio, 24 januari 2018

Link
* De volledige tekst van de Engelstalige versie van de brief van de drie priesters

Kritische Cubaanse priester Conrado wil aandacht voor individuele rechten

Pater José Conrado vertrouwt erop dat de paus bij zijn bezoek aan Cuba ook het thema van de individuele mensenrechten aan de orde zal stellen. Conrado Rodríguez is een van de meest kritische katholieke priesters in Cuba en is vanwege zijn uitspraken meerdere malen door de Cubaanse kerkleiders tot de orde geroepen. In 1994 stuurde deze priester een scherpe brief aan Fidel Castro over de situatie in Cuba. En in 2009 ontving president Raúl Castro een brief van hem waarin hij aandrong op meer ruimte voor debatten en waarin hij diepgaande veranderingen eiste.

In 1994 werd hij overgeplaatst naar een plattelandsparochie in Palma Soriano. Vier jaar later keerde hij weer terug naar zijn Teresitakerk in Santiago. Vorig jaar zou hij door zijn bisschop Dionisio García Ibáñez opnieuw worden overgeplaatst, nu naar de parochie El Cristo aan de uiterste rand van Santiago. Feitelijk vond de overplaatsing tot nu toe niet plaats onder meer vanwege verzet van zijn parochianen.

Strafkwijtschelding is genereus
Conrado: ‘We hebben een genereuze amnestie meegemaakt,’ aldus de priester in een verwijzing naar de strafkwijtschelding  in december vorig jaar door Raul Castro van ruim 2900 gevangenen, waaronder enkele politieke gevangenen en 86 buitenlandse gevangenen uit 26 landen en ‘ik denk dat de paus hierover met instemming zal spreken omdat men het goede behoort te stimuleren opdat het positieve wordt versterkt en uitgebreid,’ legt José Conrado uit.

Eigen methoden
‘De paus heeft zijn eigen methoden,’ zegt José Conrado van de parochie van de  Heilige Teresia van het Kindje Jesus in Santiago de Cuba. ‘Ik weet niet of hij een uitspraak in het openbaar zal doen, maar zeker zal hij het thema van de rechten van het individu op een constructieve en respectvolle wijze bij de autoriteiten aan de orde stellen.’

Bisschop Meurice

Voorganger bisschop Meurice
Conrado merkt verder op dat de kerk in Santiago enkele gebouwen heeft teruggekregen, die in de beginjaren van de revolutie werden onteigend. ‘Op dit moment verwachten we dat meer gebouwen worden teruggegeven in de omgeving van de kathedraal zodat we er o.a. de Bibliotheek Pedro Meurice in de Santo Tomásstraat, kunnen vestigen.’ Meurice, toenmalig bisschop van Santiago, overleed op 21 juli vorig jaar in een hospitaal in Miami. Hij kreeg in 1998 veel aandacht toen hij zich tijdens het bezoek van paus Johannes Paulus II publiekelijk uitsprak tegen het Castro regime. Conrado ziet de teruggave van het kerkelijk bezit als een bewijs dat Havana bereid is tot toenadering en ontspanning en rekening wil houden met de huidige rol van de kerk. ‘In dit perspectief zie ik dit niet als een toevalligheid, maar meer als een nieuwe politiek van de regering.’

PROGRAMMA
Benedictus XVI komt vandaag (twee uur Cubaanse tijd)  in Santiago de Cuba aan waar hij wordt ontvangen door president Raúl Castro en de bisschoppen  Om half vijf zal hij een mis opdragen op het Plein Antonio Maceo. Een dag later gaat hij naar het bedevaartsoord El Cobre vanwege het feit dat de Virgin de la Caridad del Cobre daar 400 jaar geleden verscheen. Om half elf Cubaanse tijd vliegt hij naar Havana. ’s Middags om half vijf ontmoet hij de president en de belangrijkste autoriteiten van de Republiek. Om kwart over zeven eet hij met de bisschoppen. De volgende dag, 28 maart, wordt om 9 uur een mis opgedragen op het Plein van de Revolutie en om half half vijf ’s middags neemt de paus op het vliegveld José Marti afscheid van zijn kerkelijke en wereldlijke gastheren.

Link
* Cuba: ‘een gevangenenfabriek’

In maart 2011 publiceerde de Amerikaans-Cubaanse weblog Café Fuerte een lang interview met José Conrado (‘Mijn volk lijdt en ik zal hen niet in de steek laten’). Hij sprak toen in scherpe en kritische bewoordingen over de toestand in zijn land en noemde Cuba in dit Spaanstalige interview ‘een fabriek van gevangenen.’

* YouTube: recent televisie interview met José Conrado in Florida (8 maart 2012- 10 minuten)