Hulp slachtoffers Irma complex (deel 2)

Verschillende organisaties in de Verenigde Staten voeren campagnes om geld in te zamelen voor de Cubanen die door de orkaan Irma zijn getroffen. Zonder goedkeuring van de overheid zullen Amerikaanse organisaties echter niet in staat zijn grote hoeveelheden voedsel te verzenden. Bij vorige natuurrampen weigerden de Cubaanse autoriteiten die toestemming soms.

mulashabana2De Cuban American National Foundation (CANF) zocht daarom contact met groepen uit de civil society in Matanzas, ten oosten van Havana. Pepe Hernández, voorzitter van de Foundation, concludeert dat men op dit moment vooral voedsel nodig heeft. Hij wil daarom op korte termijn gebruik maken van pakketdiensten en zogeheten mulas / lastdieren, personen die worden ingehuurd om de eerste levensbehoeften te brengen op plaatsen waar de grootste nood is. Deze mulas krijgen hun retourticket retour en leveren dan 50 kilo aan voedsel af. Hernández zegt dat de Foundation ook naar andere manieren zoekt om hulp te verlenen. Zo zou zij de transferkosten van dollarovermakingen naar Cuba via een van de 450 kantoren van Western Union in Cuba, willen betalen. Iedere Cubaan, ook zij die niet verbonden zijn met de oppositie, kunnen in aanmerkingen komen voor deze noodhulp. Elk gezin zou 100 dollar kunnen krijgen. Ook wil de Foundation een fonds oprichten om hulp te bieden aan Cubanen die hun huis moeten opknappen. De eerste 60 huizen zijn al aangewezen voor renovatie; voor elk huis is 1.200 dollar beschikbaar. Tot nu toe heeft de regering dit programma nog niets in de weg gelegd.

orkaan-irma-casa destruida en Júcaro tras el paso del huracán Irma

De Cubaanse autoriteiten zijn begonnen met de verkoop tegen lage prijzen van matrassen en fornuizen, zoals hier in het plaatsje Júcaro, een van de zwaar getroffen dorpen in de provincie Ciego de Ávila. Ook zijn in Júcaro en Punta Alegre winkels geopend waar bouwmaterialen ‘tegen lage prijzen’ kunnen worden ingekocht. De staat betaalt 50% van de kosten van de bouwmaterialen.

Hulp via de kerken
Bij de orkaan Matthew in 2015 zou de katholieke kerk met vliegtuigen hulp uit Miami binnenvliegen voor de inwoners van de oostelijke provincie Guantánamo. De Cubaanse autoriteiten gaven daar toen geen toestemming voor.  Ook hulp afkomstig van Catholic Relief Services uit Baltimore werd niet binnengelaten. Aartsbisschop Thomas Wenski van Miami zou later een cheque overhandigen aan de bisschop van Guantánamo, maar wegens tekorten in de staatswinkels en bevoorradingsproblemen zou die hulp uiteindelijk toch in het buitenland worden aangekocht. Op dit moment zamelt het aartsbisdom van Miami geld in en geeft hulp via de kerkelijke hulporganisatie Caritas die ook in Cuba een groot netwerk heeft en enigszins onafhankelijk van de Cubaanse staat kan opereren. Wensky wil zelf naar Cuba gaan en wel op 30 september wanneer hij de bisschopswijding van de nieuwe bisschop van Ciego de Avila bijwoont. Wensky: ‘Hoewel de mensen in Florida ook lijden onder de gevolgen van de orkaan Irma, bestaat er een grote vrijgevigheid voor de Cubaanse bevolking en heerst er een geest van solidariteit’. Hij hoopt dat de houding van de Cubaanse autoriteiten dit keer gewijzigd zal zijn en de hulp ditmaal wordt geaccepteerd.

orkaan-irma-herstel-havana

Herstelwerkzaamheden in Havana

Andere aanpak
Twee organisaties in de VS kiezen voor een andere benadering.  CubaOne Foundation, gevestigd in Miami, en Give2Cuba gevestigd in Seattle, zamelen via crowdfunding geld in en zetten daar jonge vrijwilligers voor in. Zij willen vooral hulp bieden in de provincies Ciego de Avila, Sancti Spíritus en Santa Clara, de provincies die het zwaarst door de orkaan zijn getroffen. CubaOne organiseerde al eerder reizen voor jonge Cubaanse-Amerikanen om het eiland te leren kennen en Give2Cuba gaf humanitaire hulp aan Baracoa, dat in 2016 zwaar getroffen werd door de orkaan Matthew. Volgens Giancarlo Sopo, medeoprichter van CubaOne, vallen de bezoeken in de categorie people-to-people bezoeken die de Amerikaanse autoriteiten toestaan. CubaOne heeft zich  aangesloten bij de 3:05 Cafecito-campagne in Miami. Deze actie wil via hulporganisatie Caritas voedsel, medicijnen en andere benodigdheden naar Cuba sturen. ‘Onze gemeenschap geeft om het Cubaanse volk,’ zegt Sopo, ‘en we zullen er alles aan doen om het te steunen in deze moeilijke tijd.’

Linken
Cuba-One

* Aartsbisdom Miami

Reacties en verwachtingen Cubabeleid Trump

De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag tijdens een bezoek aan de Cubaanse wijk Little Havana in Miami aangekondigd de versoepeling van de maatregelen tegen Cuba, die tot stand kwamen onder zijn voorganger Barack Obama, deels terug te draaien. ‘Het heeft de Cubaanse bevolking niet geholpen maar alleen het Castro-regime en het Cubaanse leger machtiger en rijker gemaakt. Met Gods hulp zal Cuba een vrij land worden’, aldus Trump in een bomvolle theaterzaal waar hij voor een enthousiast en voornamelijk ouder publiek van Cubaanse ballingen zijn speech hield. Diverse direct betrokkenen en specialisten reageerden op de koerswijziging.

trump-cartoon-muur-havana

Trump in graffiti op muur in Havana

Eduardo Gamarra, lid van een onderzoeksinstituut van de Internationale Universiteit van Florida:
‘De relaties tussen Cuba en de VS zijn altijd in belangrijke mate getekend door symboliek. Wat Obama deed, was in grote mate symbolisch. Het was onderdeel van een agenda waarmee hij wilde bewijzen dat de relaties tussen Cuba en de VS waren gewijzigd. Maar essentieel was dat het embargo intact bleef en zal blijven.’ (…) ‘Op dezelfde wijze probeert president Trump de dialoog met Cuba terug te draaien en de toon van de boodschap te wijzigen. Maar er zijn niet veel veranderingen en de essentie van de decreten van Obama blijft gehandhaafd.’ (…) ‘Het grote verbod betreft het handeldrijven met het militair complex. Maar in de praktijk is er veel activiteit rond investeringen en de Noordamerikaanse aanwezigheid. De maatregels van Trump zullen de cruises, de vluchten van vliegmaatschappijen en de individueel dollartransacties niet treffen. Dat betekent dat de koers van de opening wordt voortgezet. Het is als een zeeschip en dat breng je niet snel tot stoppen.’ (…) ‘ En ook Cuba reageert gematigd. Het zou misschien de relaties met oude bondgenoten wel willen versterken maar de kracht en invloed ontbreken omdat te realiseren. In de regionale context is Venezuela niet langer van groot belang en dat geldt ook voor de andere bondgenoten zoals Bolivia, Ecuador en Nicaragua. De reactie van het regime in Havana is behalve de retoriek, niet erg fors.’

Steve Cohen, Congreslid en Democraat:
‘De inspanningen om de relaties tussen de VS en Cuba te normaliseren heeft voor beide landen goed uitgewerkt en het terugdraaien ervan werpt ons 50 jaar terug in de geschiedenis en zal de VS handel, commercie en banen kosten.’

lenier gonzalez-roberto veiga- cuba-posible

Lenier González (links) en Roberto Veiga

Roberto Veiga González en Lenier González Mederos, voormalig medewerkers van het kerkblad Palabra Nueva, nu coördinatoren van het kritisch initiatief Cuba Posible:
De positiebepaling van president Trump brengt ons opnieuw terug in de oude politiek van druk en verstikking van het Cubaanse volk. Het is de voortzetting van de oude mechanismes van de confrontatie die immoreel, onrechtvaardig en onwettig zijn. In naam van de mensenrechten leidt deze praktijk tot het schenden van de mensenrechten, zowel van de Cubaanse als Noordamerikaanse burgers.’
‘Wij bepleiten een aanpak, gericht op de normalisatie van de relaties tussen de VS en Cuba, door ontmoeting, dialoog en consensus onder de Cubanen zelf en in samenspraak met betekenisvolle hoofdrolspelers uit de Cubaanse samenleving, internationale persoonlijkheden en uit de VS, de militaire Cubaanse instituten, de katholieke kerk en president Raúl Castro.’

Knut Fleckenstein, woordvoerder van de sociaal-democratische fractie in het Europees Parlement
‘Ik kan me niet voorstellen dat de krachten binnen de EU die werken aan een toenadering tot Cuba, zullen worden afgeremd door het terugdraaien van maatregelen, zoals nu door de Trump-administratie zijn aangekondigd’.

Hij zegt dat zijn partij juist afgelopen week besloot de banden met Cuba te versterken. ‘Zowel om hervormingen mogelijk te maken als te waken over de mensenrechten wanneer deze in gevaar zijn. Maar ook om Cuba te steunen in zijn economische ontwikkeling. Het zijn belangen die wij delen met veel landen in Europa en Latijns-Amerika.’

‘We kunnen Cuba op het terrein van de mensenrechten enkel steunen door een dialoog. Enkel door relaties die leiden tot groeiend vertrouwen. Dat lukt niet door de verworvenheden van de toenadering over boord te gooien’.

cuentapropista-bar‘We moeten de banden met de burgers versterken. We onderhouden contacten met enkele burgers die strijden voor burgerrechten. Duidelijk is dat wij in Europa niet de knuppel te voorschijn zullen toveren zoals Trump doet. De Cubaanse regering moet weten dat voor de Europese Unie mensenrechten niet onderhandelbaar zijn en dat zij, wanneer het land Westerse partners zoekt, zij ook moet zeggen welke vooruitgang er op het terrein van de mensenrechten is geboekt.’

‘Startpunt bij onze inspanningen de Cubanen te steunen, is de wetenschap dat men in Cuba de mensenrechten niet respecteert. En de enige manier dat de Cubanen krijgen wat ze willen is de dialoog met de regering en door de civil society niet in de steek laten.’

Alexánder Schetinin, directeur van de Afdeling Latijns-Amerika van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Rusland:
De nieuwe koers van Donald Trump ‘leidt ons terug naar de vergeten retoriek van de Koude Oorlog.’ (…) ‘De anti-Cubaanse toon’ van de huidige leiders in het Witte Huis en de ‘ arrogante stijl’ in de relatie met Havana ‘biedt geen perspectief.’ Moskou pleit voor ‘dialoog, samenwerking, het bouwen van bruggen en communicatie zonder dictaten en plannen om vanuit het buitenland te interveniëren in de interne zaken van soevereine staten.’

leger-militairen-mannen-vrouwenCarlos Alberto Montaner, schrijver en politiek analist:
‘Als de regering van de VS er werkelijk in zullen slagen het militair apparaat bestaansmiddelen te ontnemen, zal dat belangrijke politie consequenties in Cuba hebben.’

‘De verandering in beleid bestaat eruit dat voor de eerste maal het leger en de Cubaanse regering aangeduid worden als de vijand. Zij vormen de fundamenten van het repressief apparaat en het leger is de spin in het web van de Cubaanse economie.’

Volgens Montaner kan het beleid van Trump ‘de Castroregering doen verstikken en het Cubaanse volk ten goede komen.’ Hij zegt Trump geadviseerd te hebben ‘de Cubaanse oppositie te ondersteunen, ongeacht welke oppositiegroep dan ook. Op die manier zal de Cubaanse regering begrijpen dat enkel onderhandelingen met de Cubanen, kan ertoe leiden dat we uit de catastrofe geraken waarin zij het Cubaanse volk hebben gebracht.’

CUBA-ARTEMISA-VISITA GOBERNADOR DE VIRGINIA ZONA DE DESARRROLLO

Terry McAuliff (Democraat) bezoekt in Cuba het ontwikkelingsproject Mariel

Terry McAuliffe, gouverneur van Virginia, tegenstander van het embargo:
’Het nieuwe beleid tegenover Cuba is een verontrustend voorbeeld hoe deze regering de positie van ons land als leider op wereldschaal verzwakt. Dit besluit zal de burgers en de Amerikaanse bedrijven geld kosten en de mogelijkheid om in Cuba de economische mogelijkheden nu en in de toekomst te onderzoeken. Het zal ook onze positie verzwakken om de Cubaanse regering aan te spreken op belangrijke zaken als de mensenrechten en een grotere opening naar democratische instituties.

Elizabeth Ninomiya, woordvoerder van de vliegmaatschappij JetBlue voor Latijns-Amerika:
JetBlue is vastbesloten zijn vluchten tussen Cuba en de VS voort te zetten. JetBlue zal blijven opereren binnen het kader dat de president schetste’.(…) ‘ Wij zullen het nieuwe beleid en de specifieke maatregelen bestuderen op het moment dat deze beschikbaar zijn om vast te stellen wat de gevolgen zijn voor onze operaties en onze klanten.‘

toerisme-auto-tourTom Van de Weghe volgt voor VRT-Nieuws de geopolitieke ontwikkelingen op de voet:
‘Maar voor Amerikanen die nog een privé-tripje planden naar Havana is er minder goed nieuws. Zij worden weer onderworpen aan striktere regels en moeten aansluiten bij educatieve groepsreizen. Individueel toerisme wordt weer verboden. Ook beginnende Amerikaanse ondernemers zullen niet zomaar een bedrijfje kunnen opstarten in Cuba. Trump wil ook niet dat er nog zaken wordt gedaan waarmee de zakken gevuld worden van het Cubaanse leger. Maar laat het Cubaanse leger nu juist grote delen van de economie in handen hebben. Jawel, ook die educatieve groepsreizen.

Trump kiest met zijn nieuw Cuba-beleid voor het midden. Hij komt deels de haviken tegemoet die alles van Obama van tafel wilden vegen. Iemand zoals voormalig presidentskandidaat Marco Rubio, wiens ouders destijds Cuba zijn ontvlucht en de meest luidruchtige anti-Castro ballingen in Florida vertegenwoordigt. Maar de president heeft ook geluisterd naar zakenlui, mensenrechtenorganisaties én zijn eigen kabinet, die juist zoveel mogelijk van het akkoord wilden bewaren. Alleen overgoot hij alles met een opvallend sausje van Koude Oorlogsretoriek. En die verharde toon kan ook schade aanrichten.’

trump-miami-cubaanse-tvtoestelReinaldo Escobar is redacteur van de kritische website 14ymedio:
‘Tot vervelens toe hebben de staatsmedia dit weekend de verklaring van de Cubaanse autoriteiten herhaald op de toespraak van Trump. De retoriek van de tekst herinnert aan de jaren die voorafgingen aan de periode van ontspanning, toen de politieke propaganda draaide rond de confrontatie met de buurman uit het Noorden. Maar afgezien van deze woorden halen velen op het eiland gerust adem want de belangrijkste principes, de stappen die Obama zette, worden niet teruggedraaid. Noch de dollarovermakingen waarvan zoveel gezinnen afhankelijk zijn verdwijnen maar ook de ambassade van de VS in Cuba blijft.’

Bronnen
* O.a. Diario de Cuba, VRT website, 14ymedio
Linken
* De officiële reactie in het Nederlands van de Cubaanse regering op de nieuwe maatregelen van Trump. Website Cubanismo, 17 juni 2017
* Het Amerikaanse Ministerie van Financiën
publiceerde 20 veelgestelde vragen over de sancties van Trump (Engelstalig)

* Een inwoner van Miami in een T-shirt van Che Guevara (‘een groot strijder tegen het imperialisme’) eist zijn recht op om vrij naar Cuba te kunnen reizen en protesteert tegen het beleid van Trump. ( 1 minuut 33)
* Jonge Cubaan in Miami protesteert ook tegen het veranderde Cubabeleid. (2 minuten)

 

 

Aangekondigde deportaties Trump kunnen 35.000 Cubanen treffen

De komende Amerikaanse president Trump wil 3 miljoen immigranten naar hun landen van herkomst terugsturen. Het gaat om personen zonder geldige papieren, die in contact zijn geweest met justitie. Onder hen zouden 34.525 Cubanen zijn, die voor een deel beschuldigd worden van het plegen van misdrijven en delicten in de VS.

migratie-migratie-deportatie-ecuador

Eerder dit jaar werden groepen Cubanen vanuit Ecuador naar Cuba teruggevlogen

Advocaat en specialist in migratievraagstukken Wilfredo Allen acht dit cijfer aan de lage kant. ‘In het zuiden van Florida zijn veel Cubanen. Elke dag zijn er nieuwe gevallen van veroordelingen en oproepen tot deportatie. Niemand kent de exacte cijfers want de deportaties worden niet uitgevoerd omdat er geen akkoorden met Cuba bestaan op dit gebied.’ Landen als Cuba, China, Irak, Libië en Somalië worden, aldus het Departement van Nationale Veiligheid, omschreven als ‘recalcitrant’ omdat zij geen teruggestuurde burgers accepteren. Trump wees er tijdens zijn campagne op dat er 23 landen zijn die terugkeer tegenhouden. ‘Dat zal mij niet overkomen,’ waarschuwde hij in september in Phoenix zonder verdere toelichting. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken kan het verstrekken van visa aan immigranten en toeristen uit dergelijke ‘recalcitrante landen stopzetten’, maar volgens de New York Times is dit in de afgelopen periode éénmaal voorgekomen.

viajes_aeropuerto_miami

Bepakt en gezakt vanuit Miami terug naar Havana

Conflictstof
Wanneer de Cubaanse regering blijft weigeren gedeporteerden terug te nemen kan er een conflict ontstaan met de Amerikaanse autoriteiten. Maar wanneer Havana de groep Cubanen accepteert zullen deze teruggekeerde Cubanen een bron van conflict vormen voor de Cubaanse maatschappij. Alleen al in 2014 kregen 54.286 Cubanen een toeristenvisum voor de VS. Daar komen nog eens de 20.000 visa bij die de Amerikaanse ambassade in Havana elk jaar verstrekt. Maria Luisa Suárez ontving in 2014 een visum voor 5 jaar om haar broer in Miami te bezoeken. Ze was er aanvankelijk om familieredenen, maar dat veranderde toen ze ontdekte met goederen naar Cuba te kunnen terugreizen, die daar op de zware markt te verkopen en zo kan zij in haar onderhoud voorzien. Eénmaal per jaar maakt ze gebruik van het voordeel voor Cubaanse ingezetenen  die hun invoerrechten dan mogen betalen in nationale peso’s (en niet in CUC’s). Bij andere bezoeken probeert ze zo slim mogelijk controles te voorkomen en voert allerlei spullen in, van steentjes voor aanstekers tot en met schoenen en kleding. Suárez maakt deze reis een tot tweemaal per maand. Behalve goedkope goederen in Miami kopen en doorverkopen in Cuba, maakt ze ook deel uit van een netwerk dat dollars meeneemt voor familieleden en vrienden in Cuba ‘zonder een centavo kosten in rekening te brengen.’ Ze krijgt het geld van families in de VS in dollars en eenmaal in Cuba aangekomen betaalt ze uit in CUC’s en kan zo concurreren met de staatswisselkantoren van Cadeca. ‘Dat kan met Trump aan de macht allemaal moeilijke worden’, zegt ze bevreesd.

trump-reunion-con-veteranos-de-la-brigada-2506-26102016

Op 26 oktober sprak Trump de oud-veteranen van de Brigade 2506 toe

Business vs politiek
Een Cubaanse-Amerikaaan die ook investeert in Cuba zegt, onder voorwaarde van anonimiteit, dat hij niet gelooft dat Trump dit project doorzet. ‘Deze migratiebewegingen zijn het resultaat van wederzijdse instemming van landen, maar Cuba heeft laten weten dat zij deze mensen niet terug wil,’ zegt hij en voegt er aan toe: ‘Als Trump dit zou doen, zou Cuba in extreem grote problemen komen. Het land heeft de VS meer dan ooit nodig. In gesprekken ver weg van microfoons, erkennen Cubaanse functionarissen dit ook.’ Ook de Cubaanse-Amerikaan Juan Chamizo, manager van de Vedado Social Club, een club die de culturele uitwisseling bevordert tussen beide landen, gelooft daar niet in: ‘Trump is een president die niet uit de politiek komt maar uit de zakenwereld en die weet hoe de business werkt.’ Voor Chamizo, o.a. verantwoordelijk voor de muziek van Carlos Varela in Miami, gaat het om ‘culturele uitwisseling en daar hebben beide kanten voordeel bij.’ (…) ‘ Ik denk niet dat dit onder Trump verandert.’ Volgens deze manager zullen de economische belangen uiteindelijk de doorslag geven.

Permanente verblijfsvergunning
Lorenzo Palomares, advocaat in grondwettelijk recht en een actieve verdediger van Donald Trump in het zuiden van Florida, gelooft echter dat het dreigement van Trump serieus is, maar ’het lijkt me sterk dat ze allen gedeporteerd worden.’ (…) ‘ Cuba wil zeker spionnen terugnemen als deze ontdekt worden, maar denk maar niet dat men de schurken van Medicaid (een grote corruptiezaak in Miami waar Cubanen bij waren betrokken, redactie) of drugssmokkelaars zal terugnemen.’ Volgens Palomares moet het krijgen van een permanente verblijfsvergunning ook afhangen van het goede gedrag van de kandidaat. ‘Maar wie de wetten overtreedt moet terug naar zijn land’, zegt hij verder. Palomares deelt ook de opvatting van Trump dat er een einde moet komen aan het beleid van pies secos / pies mojados of droge voeten / natte voeten. Cubanen die Amerikaanse grond aanraken en dus droge voeten hebben, kunnen rekenen op een verblijfsvergunning. Trump noemde dit beleid al eerder ‘onrechtvaardig’ in een interview met de Tampa Bay Times. Tussen september 2015 en september 2016 kwamen 50.000 Cubanen de VS binnen en Palomares vindt dit onjuist. ‘Als Cuba iets wil ondernemen met de VS, is het van het grootste belang dat het zijn eigen burgers accepteert,’ zegt hij.

Bron
* Mario J. Pentón op de website 14ymedio, 14 november 2016

Donald Trump wil Cubabeleid van Obama terugdraaien

De Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump heeft tegenover een gehoor in Miami gezegd dat hij het herstel van de diplomatieke betrekkingen tussen Cuba en de VS wil herroepen in het geval hij in november de verkiezingen wint. Zijn uitspraken staan in scherp contrast met eerdere uitspraken waarin hij juist zijn waardering uitsprak voor het Cubabeleid van president Obama en zich keerde tegen het embargo. Trump zei in Miami dat hij de toenadering tot Cuba slechts zal voorzetten als de Cubaanse regering ‘tegemoetkomt aan onze eisen tot godsdienst- en politieke vrijheid voor alle Cubanen.’

bandera-cuba-united-statesTrump zei verder dat ‘wij het Cubaanse volk zullen steunen in hun strijd tegen de communistische onderdrukking. Het akkoord dat Obama sloot bevoordeelt alleen het Castroregime.’ Hij wees erop dat Obama bij het afkondigen van versoepelingsmaatregelen tegenover Cuba gebruik maakte van zijn ‘uitvoerende bevoegdheden’ en dat betekent dat een nieuwe bewoner van het Witte Huis deze gemakkelijk kan terugdraaien. Behalve een verwijzing naar politieke- en godsdienstvrijheid wees Trump als voorwaarde ook op de vrijlating van politieke gevangenen.

Ommezwaai

trump-miami160916

Donald Trump afgelopen week in Miami

In maart van dit jaar zei Trump nog in een interview met CNN te overwegen een hotel in Cuba te openen ‘als we daar toestemming voor krijgen’. Hij verweet Obama toen niet voldoende voordelen van de Cubanen te hebben losgekregen. Tijdens de Republikeinse Conventie zei hij dat ’50 jaar wel lang genoeg zijn’ in een verwijzing naar het Amerikaans embargo tegen Cuba. Florida is van beslissend belang bij de komende presidentsverkiezingen. Volgens een recent onderzoek kan Hillary Clinton nu rekenen op 48% en Donald Trump op 39% in Florida.

Bron
* EFE

Meerderheid Cubaanse-Amerikanen in Miami tegen embargo

Voor de eerste maal is een meerderheid van de Cubaanse-Amerikanen in Miami tegen het embargo van Cuba, aldus een onderzoek van de Internationale Universiteit van Florida /  Universidad Internaciónal de la Florida (FIU). Twee jaar na de aankondiging van de ‘ontspanning’ tussen Cuba en de VS zegt 74,4% van de ondervraagden dat het embargo ‘helemaal niet’ of ‘niet erg goed’ heeft gefunctioneerd; 54.3% steunt de opheffing van het embargo. Dat is 10% meer vergeleken met een vergelijkbaar onderzoek in 2104. Tegelijkertijd is een meerderheid van de Cubaanse-Amerikanen van mening dat die ontspanning niet zal leiden tot grote veranderingen in Cuba zelf. De FIU doet sinds 1991 dergelijke opinieonderzoeken.

embargo-latuff

Cartoon van Latuff

De meerderheid (55.8%) steunt ook het nieuwe beleid van president Barack Obama tegenover Cuba en is voorstander van uitbreiding van de economische relaties (54%) met dit land. Onder de personen die zeggen als kiezer geregistreerd te zijn, steunt 61% het herstel van de diplomatieke betrekkingen tussen beide landen. Professor Guillermo Grenier, een van de leiders van het onderzoek, zegt: ‘De tendens naar een opener houding tegenover toenadering van Cuba is groter geworden.’  Maar deze steun aan het toenaderingsbeleid gaat niet gepaard met een groter vertrouwen in mogelijke betekenisvolle veranderingen in Cuba. Ruim 41% antwoordt ‘nooit’ op de vraag of ze fundamentele veranderingen in Cuba zullen zien.

Kritisch over emigranten
Een meerderheid, namelijk 60%, verklaart zich voorstander van de Cuban Adjustment Act / Ley de Ajuste Cubano en het beleid van droge voeten/natte voeten.**  Maar 62% wil een aanpassing van de wet die financiële ondersteuning biedt aan alle Cubaanse emigranten. Die willen dat slechts Cubanen daarvoor in aanmerking komen die slachtoffer zijn van politieke vervolging. Senator Marco Rubio stelde dat al eerder voor.

Jong en oud
Vooral de jongeren en zij die na 1995 in de VS aankwamen hebben de overtuiging dat het embargo niet functioneert en steunen de verschillende maatregelen gericht op ontspanning tussen beide landen. 93% van de Cubanen die sinds 1995 het land binnenkwamen en 87% van alle jongeren tussen de 18 en 39 jaar, zijn voorstander van opheffing van alle reisbeperkingen. Onder Cubanen ouder dan 76 en onder hen die voor 1980 het land binnenkwamen is dat percentage 50%.

miamimanmetschilderijtegencastro

Protest in Miami tegen Fidel Castro

Politiek
Politiek blijft een belangrijk thema onder Cubaanse –Amerikanen en 64,5% van de geregistreerde kiezers van hen, noemt de opstelling van hun kandidaat ‘zeer belangrijk’ of ‘redelijk belangrijk’ bij de uiteindelijke bepaling van hun stem. Op de vraag of zij zouden stemmen voor Donald Trump of Hillary Clinton, zegt 35,5% zijn stem uit te brengen op Trump en 31,4% op Clinton. Grenier zegt hierover: ‘De Republikeinen hebben nog nooit eerder zo weinig steun voor hun kandidaat gekregen.’ Bovendien zegt 10,4% nog niet te weten op wie men zal stemmen en zegt 17,8% op geen van beide kandidaten te gaan stemmen. De Republikeinse partij blijft ook in de toekomst de favoriete partij voor 53,5% van de ondervraagden, daarna volgt de Democratische partij met 21,9%, maar het aantal sympathisanten voor de onafhankelijken – vooral onder Cubaanse-Amerikanen tussen de 18 en 39 jaar – steeg tot 48%.

Nieuw panorama
‘De oude Republikeinse garde wordt kleiner, maar de onafhankelijken groeien sterker dan de Democraten en dat zal het politieke panorama in Miami veranderen’.

 Bron
* Nora Gámez Torres in The Miami Herald, 15 september 2016

Noot
** De Cuban Adjustment Act geeft Cubanen het recht om binnen 1 jaar en één dag na aankomst legale residentie in de VS te verkrijgen en vervolgens burgerschap. Cubanen die op zee worden aangehouden, worden gewoonlijk door de VS teruggestuurd. Dit beleid staat ook bekend als pies secos – pies mojados / droge voeten, natte voeten, dat in 1994 na de crisis van de balseros werd ingevoerd. Cubanen die Amerikaanse grond aanraken en dus droge voeten hebben, kunnen rekenen op een verblijfsvergunning. Tussen oktober 2014 en september 2015 kwamen 25.000 Cubanen op deze wijze de VS binnen, 80% meer dan een jaar eerder.

Immigratie Cubanen naar VS piekt

Steeds vaker besluiten Cubanen definitief naar de VS te emigreren. De verbeterde relaties tussen Cuba en de VS spelen daarbij een grote rol. In het fiscaal jaaar 2015 – in de VS is dat de periode van oktober 2014 tot juni 2015 – gingen 27.296 Cubanen naar de VS, een stijging van 78% vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Toen waren het er 15.341. Men schat het aantal Cubanen dat in de VS woont nu op 2 miljoen.

florida-ansichtkaartVolgens een afdeling van de douane, Centro Pew, komen de meesten van hen, namelijk twee-derde, vanuit Mexico in Texas de VS binnen. In het fiscaal jaar 2011 (oktober 2010 – juni 2011) ging het nog om 7.759 Cubanen; dat is een kwart van het aantal dat in de eerste 9 maanden van 2015 binnenkwam. Tussen januari en maart 2015 kwam het grootste deel van de Cubanen naar de VS, vlak na de aankondiging om de relaties tussen beide landen te verbeteren. De grootste instroom van immigranten uit Cuba werd in Miami genoteerd, namelijk 7.167, een groei van 100% vergeleken met een jaar eerder. Cubaanse burgers die de VS om familieredenen of als toerist willen bezoeken behoren niet tot deze categorie.

Voorkeursbehandeling
Cubanen die willen emigreren maken gebruik van de wet Ley de Ajuste Cubano uit 1966 waardoor ze een speciale behandeling en faciliteiten krijgen in de VS en gewoonlijk binnen 1 jaar een permanente verblijfsvergunning krijgen. Het Republikeinse Congreslid Paul Gosar (Arizona) laat vandaag via een publicatie in USA Today weten deze speciale wet te willen intrekken. Hij is van mening dat de wet niet meer nodig is nu de relaties tussen Cuba en de VS zijn hersteld. Ook wil hij een gelijke behandeling van Cubanen en personen die uit andere landen komen.
Niet alle Cubanen werden toegelaten; in het fiscaal jaar 2015 (oktober 2014 tot juni 2015), werden 2.927 Cubanen naar Cuba teruggestuurd omdat ze via zee of via derde landen naar de VS wilden gaan.

Bron
* 14ymedio

Stilzwijgen in Cuba, een schandaal in Miami

Begin september zond de Cubaanse televisie een uitvoerig interview uit met de Cubaanse kardinaal Jaime Ortega, aartsbisschop van Havana. Het was de eerste keer* dat een geestelijke zo uitvoerig werd geïnterviewd op de staatstelevisie sinds Fidel in 1959 aan de macht kwam. De kardinaal werd een uur lang geïnterviewd door de populaire televisiepresentator Amaury Pérez. De publicist Jorge Dávila Miguel vraagt zich af waarom de inhoud van dit gesprek in Miami tot woedende reacties leidde en de officiële Cubaanse kranten er volledig over zwegen. Volgens Dávila Miguel zou de Cubaanse pers overvallen zijn door het televisiegesprek met de kardinaal. Gewend aan de controle van alle informatie door het regime zou men hebben gewacht tot van boven het signaal van goedkeuring om er over te publiceren zou zijn gekomen. Maar dat teken kwam niet.

 Kardinaal Ortega in gesprek met televisiepresentator Amaury Pérez.


Kardinaal Ortega in gesprek met televisiepresentator Amaury Pérez.

En waarom was er opschudding in Miami? In dit deel van de wereld barst de kritiek los zo gauw er nieuws uit Cuba is en nog meer als de kardinaal daarbij betrokken is. Er klinken beledigingen, men maakt hem belachelijk en roept dat hij zich verkocht heeft. Zij willen een Ortega die de aanval leidt op het Plein van de Revolutie. Maar de waarheid is dat de meeste van zijn critici comfortabel in Miami verblijven en niet het risico lopen wat dan ook aan te moeten vallen. Een zeldzaam interview door Amaury wordt daar gewoontegetrouw beschouwd als een manoeuvre van de regering. Ik vroeg het Amaury Pérez: ‘Het is niet waar, het was mijn beslissing en die van de kardinaal.’ Als de Cubaanse regering de peetvader van dit controversiële interview zou zijn geweest, zou de staatspers dit hebben verslagen.

logo-paus-franciscus-2015-cubaStilte of schreeuwen
Maar zo gaan die dingen hier. Het is stilzwijgen of schreeuwen. Mañana, de vrouw van Generalisimo Máximo Gómez, zei eens dat ‘het probleem met Cubanen is dat ze óf hun mond houden óf overdrijven.’ Kardinaal Ortega sprak in het interview over de geslaagde dialoog als een pad dat de kerk volgt ter oplossing van problemen en over de heropleving van het katholieke geloof op het eiland na het bezoek van paus Johannes Paulus. Over de lange periode van stilte toen binnen het Cubaanse communisme God niet kon worden aangeroepen en hoe en wanneer deze taboes verdwenen. Over de Damas de Blanco,  hoewel zij niet met naam werden genoemd. Over de meer dan honderd gevangenen die op aandringen van de kerk bij de regering door Raúl Castro, werden vrijgelaten (zonder hen politieke gevangenen te noemen). Waarom Cuba onder een marxistische regering 30 jaar lang geen kardinaal had. En hij verwees ook naar de harde kritiek die hij van ballingen in Miami krijgt vanwege zijn dialoog met de Cubaanse regering. Ortega zei dat dit zijn kruis was en dat hij zijn aanvallers vergaf.

Politieke gevangenen
Amaury Pérez vroeg de kardinaal ook over zijn eerdere uitspraken over het niet bestaan van politieke gevangenen (nu viel de term wel) tijdens een interview met een krant in Spanje. Ortega gaf zijn uitleg – waar je het mee eens of oneens kunt zijn – maar nooit tevoren sprak men op de Cubaanse televisie over een interview dat een Cubaanse prelaat aan een buitenlandse krant gaf, laat staan dat over het thema politieke gevangenen werd gesproken. Hij vertelde anekdotes over paus Franciscus en hoe hij bij het binnengaan van de conclaafzaal tegen Bergoglio had gezegd: ‘Je zult vandaag paus worden’.

Een fotomontage van Raul Castro en kardinaal Ortega laat geen twijfel over de opvattingen van een deel van de Cubaanse-Amerikanen

Een fotomontage uit Miami van Raúl Castro en kardinaal Ortega laat geen twijfel over de opvattingen van een deel van de Cubaanse-Amerikanen

Kerkpolitiek
De onverzettelijke critici van Ortega in Miami moeten wel bedenken dat, hoewel zij zich Apostolische Katholieken van Rome noemen, de kerkpolitiek niet bepaald wordt in het aartsbisdom Havana, maar in het Vaticaan en dat sinds paus Paulus VI tot en met paus Franciscus alle pausen het politiek beleid van Ortega hebben gesteund. ‘De kerk is niet op deze wereld om regeringen te veranderen maar om mensen te vervullen van het Evangelie en zo de harten van mensen en mensen veranderen de wereld,’ aldus paus Benedictus tegen kardinaal Ortega. De critici moeten dus hoger mikken en het pausschap bekritiseren. En zij zouden moeten bedenken dat ware kritiek droevig stemt als ze gepaard gaat met benepenheid.

Bron
* Jorge Dávila Miguel op de website van Cubaencuentro, 7 september 2015

Dagoberto Valdés is een van de belangrijkste voorvechters in Cuba van de civil society o.a. met zijn website en tijdschrift Convivencia. Wat verwacht hij als katholieke leek van het bezoek van de paus? Dagoberto Valdés benadrukt dat deze paus een Argentijn is ‘die onze taal spreekt en zich voortdurend bemoeit met politieke en sociale zaken, ongeacht of je het daar nu wel of niet mee eens bent, en ongeacht of je katholiek bent of niet bent. (…) Paus Franciscus is de derde paus binnen 17 jaar die een klein communistisch land met een minderheid van praktiserende katholieken bezoekt. Dat kan niet anders dan te maken hebben met de geopolitieke situatie van Cuba maar duidt ook op het meeleven van de pausen meet een kleine kudde die gedurende 50 jaar slachtoffer van onderdrukking was.’ Dagoberto Valdés erkent dat het bezoek van de paus een politieke dimensie heeft ‘als bemiddelaar bij de toenadering van Cuba en de VS’ maar ‘wij hopen dat het ook een bezoek zal zijn als van een herder van een kerk die nog steeds lijdt onder de pressie door de staat. Ten tweede hoop ik dat de paus een delegatie ontvangt van de civil society’. Dagoberto Valdés verwijst naar het recente bezoek van de Amerikaanse Minister van Buitenlandse Zaken Kerry die behalve contacten met officiële vertegenwoordigers van Cuba ook een delegatie van mensenrechtenactivisten ontving. Volgens Valdés ‘een uniek precedent in de geschiedenis van de afgelopen 50 jaar’. Dagoberto Valdés leidt het kritisch tijdschrift tijdschrift Convivencia. Het blad is de voortzetting van het tijdschrift Vitral dat door het bisdom van Pinar del Rio werd uitgegeven en door de toenmalige bisschop van Pinar del Rio Siro altijd in bescherming werd genomen tegen kritiek van de partij en de Cubaanse staat. Daar kwam in 2007 een einde aan toen deze werd opgevolgd door bisschop Jorge Serpa Pérez, die elk conflict met de partij en de Cubaanse autoriteiten uit de weg gaat. In 2000 ontving Dagoberto Valdés in Amsterdam uit handen van prins Claus een belangrijke onderscheiding voor zijn inspanningen op cultureel en sociaal gebied in Cuba. De tekst van het volledige Spaanstalige interview (30 augustus 2015) met Dagoberto Valdés.

Dagoberto Valdés is een van de belangrijkste voorvechters in Cuba van de civil society o.a. met zijn website en tijdschrift Convivencia. Wat verwacht hij als katholieke leek van het bezoek van de paus?
Dagoberto Valdés benadrukt dat deze paus een Argentijn is ‘die onze taal spreekt en zich voortdurend bemoeit met politieke en sociale zaken, ongeacht of je het daar nu wel of niet mee eens bent, en ongeacht of je katholiek bent of niet bent. (…) Paus Franciscus is de derde paus binnen 17 jaar die een klein communistisch land met een minderheid van praktiserende katholieken bezoekt. Dat kan niet anders dan te maken hebben met de geopolitieke situatie van Cuba maar duidt ook op het meeleven van de pausen met een kleine kudde die gedurende 50 jaar slachtoffer van onderdrukking was.’ Dagoberto Valdés erkent dat het bezoek van de paus een politieke dimensie heeft ‘als bemiddelaar bij de toenadering van Cuba en de VS’, maar ‘wij hopen dat het ook een bezoek zal zijn als van een herder van een kerk die nog steeds lijdt onder de pressie door de staat. Ten tweede hoop ik dat de paus een delegatie ontvangt van de civil society’. Dagoberto Valdés verwijst naar het recente bezoek van de Amerikaanse Minister van Buitenlandse Zaken, Kerry die behalve contacten met officiële vertegenwoordigers van Cuba ook een delegatie van mensenrechtenactivisten ontving. Volgens Valdés ‘een uniek precedent in de geschiedenis van de afgelopen 50 jaar’.
Dagoberto Valdés leidt het kritisch tijdschrift tijdschrift Convivencia. Het blad is de voortzetting van het tijdschrift Vitral dat door het bisdom van Pinar del Rio werd uitgegeven en door de toenmalige bisschop van Pinar del Rio Siro altijd in bescherming werd genomen tegen kritiek van de partij en de Cubaanse staat. Daar kwam in 2007 een einde aan toen deze bisschop werd opgevolgd door bisschop Jorge Serpa Pérez, die elk conflict met de partij en de Cubaanse autoriteiten uit de weg gaat. In 2000 ontving Dagoberto Valdés in Amsterdam uit handen van prins Claus een belangrijke onderscheiding voor zijn inspanningen op cultureel en sociaal gebied in Cuba.

Noot
* Amaury Pérez interviewde twee jaar geleden ook Carlos Manuel de Céspedes, de vicaris-generaal van het aartsbisdom Havana die inmiddels is overleden.
* Youtube: televisie-interview met Ortega, 1 uur, 3 september 2015
De reacties onder de YouTube video zijn een illustratie van bovenstaand artikel van Davila zoals: ‘het lijkt zijn zoon wel……………..want amaury is net zo’n hoerenzoon als kardinaal ortega … wat een theater om de hand te kussen van deze lakei van de dictatuur!!!!’

* Deze Cubaweblog van 16 juni 2015 over de kritiek van Cubaanse mensenrechtengroepen op kardinaal Ortega n.a.v. een interview met een buitenlandse krant.

* Reportage TV-Marti over de voorbereidingen van het pausbezoek, 3 minuten

* De volledige tekst van het gesprek met Dagoberto Valdés (Spaanstalig) verscheen op 30 augustus op de Argentijnse website Infobae.

Concert popgroep Buena Fe in Miami gaat gewoon door

Het concert van de Cubaanse popgroep Buena Fe in Miami gaat gewoon door. Ondanks protesten van ballingenorganisaties in Florida heeft burgemeester Carlos Giménez deze protesten naast zich neergelegd met een verwijzing naar het First Amendment in de Amerikaanse grondwet.

Buena Fe tijdens een optreden in 2009 in Miami

Buena Fe tijdens een optreden in 2009 in Miami

Buena Fe, een zeer populaire muziekgroep in Cuba, wordt bekritiseerd vanwege een optreden ter gelegenheid van de verjaardag van Fidel Castro en bij de begrafenis van Hugo Chávez, de overleden president van Venezuela. Ook beledigden leden van de groep de activiteiten van de Damas de Blanco. Israel Rojas, voorman van de band, verdedigde in een interview met de officiële website Cubasi de beperkingen door het regime in Cuba op internet. Hij wees op de noodzaak ‘de soevereiniteit’ van het land te handhaven en zei verder dat ‘met machtige vijanden zoals Cuba heeft, internet gemakkelijk kan veranderen in een paard van Troje.’ Later zou de groep Cubasi verwijten hem woorden in de mond te hebben gelegd.

First Amendment
De burgemeester zegt de muziekgroep niet te steunen en ook geen boodschap te hebben aan de ‘provocerende uitspraken’ van leden van de groep, maar verwijst naar de opvattingen van de gemeentelijke advocaat die behalve naar de grondwet ook wees op de contracten gesloten tussen Buena Fe en producenten in de stad Miami. Giménez raadde de kritici aan niet naar het concert te gaan en erkende het recht om ‘vreedzaam’ te protesteren tegen de concerten. ‘Hoewel we het oneens kunnen zijn met een bepaalde opvatting of uiting, biedt dit ons de gelegenheid onze ware aard als Amerikanen te tonen en onze vrijheden te plaatsen naast regimes die deze basisprincipes aan hun volk onthouden,’ aldus Giménez.

Link
* Zie ook deze Cubaweblog van 5 maart 2014: Bandleider: ‘Internet kan in Cuba paard van Troje zijn.’
* America TeVe (14 augustus 2014) over de eerbetuigingen van Buena Fe aan Hugo Chávez en Fidel Castro (4 minuten)

Wil je op reis naar Cuba? Pak dan maar niet te veel spullen mee

Cuba maakt korte metten met de hoeveelheid producten die vliegtuigreizigers meebrengen vanuit de VS. Sinds maandag gelden er nieuwe restricties die ingevoerd zijn door de Cubaanse overheid. Hiermee wil het land haar eigen producten aantrekkelijker maken en de economie verbeteren. Zo brachten Cubaanse reizigers jaarlijks voor zo’n twee miljard dollar aan spullen mee vanuit het buitenland.

Aankomst op het vliegveld in Havana

Aankomst op het vliegveld in Havana

Afgelopen vijf jaar kon de Cubaanse bevolking steeds gemakkelijker Amerikaanse producten invoeren per vliegtuig doordat er steeds minder restricties werden opgelegd. Zo konden reizigers dagelijks inkopen doen in Miami om ze dan later terug mee te pakken naar Cuba. Het gaat hier om alle soorten producten: flatscreens, fietsen, sokken, zeep, enzovoort. Sinds maandag gelden er nieuwe restricties om de transport te beperken. Reizigers mogen nu maar tien kilo spullen terug meebrengen in plaats van twintig en de goederen mogen niet meer dan duizend dollar kosten. Bovendien stijgen de invoerkosten van buitenlandse producten.

Slechte kwaliteit
Hiermee wil de Cubaanse overheid het misbruik van de losse invoer aanpakken om zo de plaatselijke economie te verbeteren. Op deze manier worden er meer bedrijven van eigen land gestimuleerd en kan de overheid meer belastingen heffen. Toch is de bevolking hier niet mee gediend. Het is vaak zo dat producten van eigen land schaars, duur of van slechte kwaliteit zijn.

Afhankelijk
Vele Cubanen reageren geschokt op de nieuwe reglementering. Volgens velen zal dit de arme gezinnen in moeilijkheden brengen. ‘De mensen zijn er afhankelijk van. Het helpt vele Cubaanse gezinnen te overleven’, zegt Emilio Morales, president van de Consulting Group. ‘Samen met het geld dat familieleden uit andere landen sturen is dit fenomeen een belangrijke vorm van inkomsten in tegenstelling tot de lonen die de overheid betaalt. Volgens Morales wordt er zo’n 40 procent van de producten verkocht op de zwarte markt. Zo was er een reiziger die op een jaar tijd 41 computerschermen en 66 flatscreens naar Cuba bracht.

Aanpassen
De nieuwe restricties zijn al voelbaar in Miami. Veel winkels halen een groot deel van hun inkomsten uit de verkoop aan Cubaanse reizigers. Er zijn al verkopers die melden dat hun verkoop de afgelopen dagen opmerkelijk is afgenomen. Ook zij zullen zich moeten aanpassen aan de beslissing van de Cubaanse overheid.

Bron:
* Jelle Geuns, News Monkey, 2 september 2014
Noot
* Nederlandse bezoekers zullen nauwelijks getroffen worden door de nieuwe douanemaatregels tenzij zij bijvoorbeeld meer dan 5 horloges, 2 mobieltjes of 50 luiers willen invoeren. Op Cubanet publiceerde Yusnaby Perez een lijst van producten (Spaanstalig), die wel en niet zonder extra kosten kunnen worden ingevoerd. Ook het douanedocument is bijgevoegd. Vooral de snelgroeiende groep van kleine zelfstandigen (cuentapropistas) wordt door de nieuwe maatregelen getroffen.

Laat Cuba buiten de verkiezingsstrijd

Gisteren publiceerde El Nuevo Herald een ‘nieuw oud bericht’. Het thema Cuba keert terug in de verkiezingscampagne in dit land. ‘Ik dacht eerst nog me vergist te hebben en een oude editie van de Herald te lezen, maar de datum leek juist: 13 augustus 2014. Toen was ik me er weer bewust van hoe moeilijk het is een zekere politiek volwassenheid te tonen’. Aldus beschrijft Alejandro Armengol, columnist van de Miami Herald, de rol van Cuba in de komende verkiezingsstrijd in Florida. Hierna volgt zijn volledige tekst.

Rick Scott, de goeverneur van Florida

Rick Scott, de gouverneur van Florida, Republikein

De tegengestelde opvattingen over Cuba tussen de Republikeinse gouverneur, Rick Scott en de kandidaat van de Democraten,  Charlie Crist, wordt misschien het meest polemische thema ‘tijdens de verkiezingscampagne voor de hispano-amerikanen die naar de stembus gaan, misschien wel beslissend’, aldus de Nuevo Herald. Deze hispanos vormen 15 % van de ingeschreven 11.9 miljoen kiezers in Florida. Van de 1,7 miljoen ingeschreven hispanos in Florida, is de meerderheid, ongeveer 45% Cubaans-Amerikaans.

Embargo, ja of nee
Men mag hopen dat de polemiek niet een beslissend thema in de campagne wordt. Gouverneur Scott heeft altijd behoord tot de zogeheten vuurvreters, de historische generatie, de traditionele haviken, de echte Miamiballingen. Al deze termen zijn misleidend en onvolledig, maar worden nu eenmaal gebruikt vanwege apathie of uit gewoonte. Deze groep is voor handhaving van het economisch embargo tegen het regime van Castro.

Charlie Crist, Democraat

Charlie Crist, Democraat

Cuba bezoeken
Crist heeft eerder gezegd dat hij Cuba zou willen bezoeken als onderdeel van een initiatief om het beleid van de VS tegenover Cuba aan te passen omdat dit, aldus Christ, is mislukt want de huidige regering daar is grotendeels onveranderd gebleven sinds 1959 toen Fidel Castro de macht over nam. Crist heeft nu gezegd dat hij zijn reisplannen naar Cuba heeft opgeschort. Zowel Scott en Crist verwerpen het Castroregime. Dat kan typisch lijken voor Miami, maar het is ook een stap achteruit, waarbij een oneigenlijk argument de doorslag geeft bij het stemmen, ten voordele van politieke demagogen. We moeten zien of we de periode echt achter ons hebben gelaten waarbij de stemmenstrijd in deze stad bepaald werd door die kandidaten die een beperkte agenda hadden waarbij kritiek op het regime in Havana hun troefkaart was. De twee overwinningen van Obama in Miami lijken daar een aanwijzing voor. We zullen zien wat er nu gebeurt.

Supporters mobiliseren
Tientallen jaren hadden lokale en nationale politici genoeg aan een klein anti-Castro platform. De rest werd overgelaten aan een goed en effectief verlopende campagne waarbij stemmen van niet-stemmers werden verzameld, de consumenten van Plan Ocho (woonsubsidies voor lagere inkomens) werden gemobiliseerd, het bezoeken aan gaarkeukens en het mobiliseren van supporters in de naïeve veronderstelling dat de kandidaten zouden bijdragen aan de val van Castro. Vervolgens gingen de nieuw verkozenen zich te buiten aan herhaalde statements tegen Castro, die weinig effect sorteerden maar wel veel rumoer opleverden. Na een aantal jaren – in het geval van lokale politici – eindigden sommigen in de gevangenis en anderen maakten hun mandaat af of bleven op hun post om efficiënt werkzaam te zijn. Maar voor ieder van hen gold – de federale wetgevers uitgezonderd – dat hun mogelijkheden invloed uit te oefenen op een mogelijke democratisering in Cuba minimaal waren; niet omdat ze dat niet wensten, maar vanwege het feit dat dit terrein niet tot hun competentie behoorden.

Restaurant Versailles is een ontmoetingspunt voor Miami-Cubanen

Restaurant Versailles is een ontmoetingspunt voor Miami-Cubanen

Mensenrechten
Een politicus die geïnteresseerd is in het respect voor de mensenrechten in Cuba en geen deel uitmaakt van het Congres in Washington, kan beter andere wegen zoeken om zijn oprechte bedoelingen te realiseren. Zo niet dan loopt hij het risico, zoals gouverneur Scott overkwam, zich belachelijk te maken, toen de staat Florida een wet presenteerde die bedrijven die handel dreven met Cuba en Syrië uitsloot van aanbestedingen bij de overheid of projecten waar overheidssubsidie mee gepaard ging. Scott tekende de wet eerst en zag later weer af van uitvoering totdat de wet ongrondwettelijk werd verklaard. Want voor een gouverneur van Florida is het niet van belang of hij voor of tegen het embargo is, maar gaat het veel meer om zijn mogelijkheden de zaken in zijn staat goed voor elkaar te hebben.

Antipatriottisch
De problemen van Cuba zijn die van de Cubanen en niet van de inwoners van Florida. Als iemand meent dat deze houding antipatriottisch is, in het geval van Noord-Amerikaanse burgers in Cuba – de enigen die recht hebben te stemmen – laat hij dan de tekst van de eed tonen die uitgesproken wordt bij het aanvaarden van het Amerikaans burgerschap. Waar staat dat men trouw moet zweren aan het anti-castrisme, het embargo ondersteunen en de Republieken Hialeah en Calle Ocho*?

Bron
* De tekst is van Alejandro Armengol en werd ook gepubliceerd in El Nuevo Herald
 Noot
* Wijken in Miami waar de Cubaanse hispanos domineren
Noot
* De kwestie Cuba leidt in de aanloop naar de verkiezingscampagne in Florida zowel in de achterban van gouverneur Rick Scott  als die van zijn uitdager Charlie Crist, tot spanningen. Veel zakenlieden in Florida zien i.t.t. tot Scott juist zakelijke mogelijkheden in Cuba en willen naar Cuba reizen. De Amerikaanse Kamer van Koophandel, vaak een supporter van standpunten van de Republikeinen, steunt de opheffing van het embargo en kondigde aan binnenkort een handelsdelegatie naar het eiland te sturen. Scott keurt zulke plannen sterk af. Maar ook bij de Democraten van Crist bestaan verschillende opvattingen over de meest gewenste relatie met Cuba. De opheffing van het embargo is niet voor iedere Democraat vanzelfsprekend. De senatoren Bill Nelson en Debbie Wasserman uit Florida behoren daar toe. Maar Charlie Crist meent dat wie nu nog voorstander van het embargo tegen Cuba is, zijn kop in het zand steekt.