Mensenrechtencommissie hekelt arrestaties en versteviging van ‘totalitair model’

Cuba telt volgens de Cubaanse Commissie voor de Rechten van de Mens en Nationale Verzoening (CCDHRN) op dit moment 120 politieke gevangenen. Een van hen is Eduardo Cardet Concepción, leider van de christelijke beweging Movimiento Cristiano Liberación. In de maand juli vonden 229 willekeurige en politiek gemotiveerde arrestaties plaats. Dat waren er 107 meer dan in juni. De mensenrechtencommissie waarschuwt voor ‘een opleving van repressieve acties’ tegen activisten die ‘enkel hun elementaire burger- en politieke rechten proberen uit te oefenen.’

journalist-independiente-Roberto-Jesus-Quinones-bedreigd

Onafhankelijk journalist Roberto de Jesús Quiñones is een van de onafhankelijke journalisten door de politie bedreigd

De staatsveiligheid was 36 maal betrokken bij illegale pesterijen tegen dissidenten. Deze acties maken deel uit van een permanente strategie, gericht op het intimideren, ontmoedigen of demobiliseren van vreedzame tegenstanders, aldus de commissie. In het verslag wordt onder meer melding gemaakt van drie onafhankelijke advocaten, Maybell Padilla, René Gómez Manzano en Carlos Miranda, die ‘verhinderd werden een bijeenkomst van juristen bij te wonen die eind juli in Uruguay plaatsvond. Dit overkwam ook de activist Daniuska González en musicus Gorki Águila, die een reisverbod naar het buitenland kregen opgelegd.‘ In alle gevallen gingen vliegtickets en andere financiële middelen verloren die de kosten van de reizen moesten dekken,’ zegt de CCDHRN

Grondwetsherziening
De Commissie is ook van mening dat de hervorming van de grondwet ‘de situatie van de burgerlijke en politieke rechten en andere fundamentele vrijheden niet wezenlijk zal verbeteren’. Het wijst op de ‘dubbelzinnige karakter’ van deze aanpassingen van de grondwet omdat ‘veranderingen worden aangekondigd, zodat alles blijft zoals voorheen’. (…) ‘Met deze grondwetswijzigingen garandeert het Castro-regime het voortbestaan van het totalitaire model dat bijna zestig jaar lang op het eiland bestaat’, aldus de kritiek van de CCDHRN.

repressie-damas-de-blanco4

Politie treedt op tegen Damas de Blanco

Amnesty International
Nu president Miguel Díaz-Canel honderd dagen aan de macht is, roept Amnesty International hem op ‘het repressieapparaat in Cuba te ontmantelen. ‘Het nieuws dat de Nationale Assemblee een ontwerpgrondwet presenteerde waarin o.a. de weg naar een huwelijk van mensen van hetzelfde geslacht wordt geopend, is in potentie een grote stap voorwaarts voor LGBTI-mensen in Cuba en de Cariben. We verwelkomen deze stap vooruit en dringen er bij de regering op aan de dialoog te omarmen met alle sectoren in de samenleving en pluriformiteit van opvattingen toe te staan bij nieuwe hervormingen’. (…) ‘Helaas ontvingen we tijdens de eerste 100-dagen van het presidentschap van  Díaz-Canel voortdurend alarmerende rapporten over arbitraire gevangenneming door de Cubaanse autoriteiten van mensenrechtenactivisten en kortstondige detentie van hen. Milieu-activist Ariel Ruiz Urquiola werd vorige maand wel voorwaardelijk vrijgelaten, maar de autoriteiten kunnen hem op elk moment naar de gevangenis terugsturen om de rest van zijn straf uit te inzitten. Een andere gewetensgevangene, Eduardo Cardet zit al bijna 20 maanden gevangen enkel en alleen omdat hij op vreedzame wijze van zijn recht op vrije meningsuiting gebruik maakte’. (…) ‘Cuba’s nieuwe administratie heeft nog steeds de mogelijkheid het repressieve staatsapparaat te ontmantelen dat elke andere stap voorwaarts op het gebied van de mensenrechten, overschaduwt.’

Bron
* Website 14ymedio, 1 augustus 2018

Linken
* Maandrapport juli 2018 van de CCDHRN
* Verklaring 27 juli 2018: Amnesty International (Engelstalig)


 

Regime verhindert herdenking Oswaldo Payá 1952 – 2012

Donderdag 22 juli was het 4 jaar geleden dat Oswaldo Payá Sardiñas samen met de mensenrechtenactivist Harold Cepero, onder verdachte omstandigheden bij een auto-ongeluk bij Bayamo om het leven kwamen.  Zijn mensenrechtengroepering Movimiento Cristiano Liberación (MCL) maakte vrijdag bekend dat ‘vanwege het organiseren van een herdenking’ de activiste Rosa María Rodríguez in Havana werd gearresteerd.

oswaldo-paya-eerbetoon-rozen-2016Oswaldo Payá was een geduchte tegenstander van het Cubaans regime en werd in brede kring binnen en buiten Cuba gerespecteerd. Sympathisanten van de beweging hielden afgelopen week binnen en buiten Cuba herdenkingsbijeenkomsten.. In de woning van Rosa María Rodríguez Gil zou ook een bijeenkomst plaatsvinden maar sympathisanten van Oswaldo Payá en Harold Cepero werden bedreigd met arrestatie door politieagenten ‘als ze van plan waren de woning binnen te gaan’. Enkele ogenblikken later werd Rodríguez gearresteerd.

mcl-Yosvany Melchor y su madre Rosa María Rodríguez

Rosa María Rodríguez en haar zoon Yosvany Melchior

Onopgehelderd
Havana heeft nooit de verdachte omstandigheden belicht rond de dood van de politieke activist Oswaldo Payá. In een commentaar in 2014 noemde ex-president Fidel Castro kritiek op de Cubaanse regering vanwege het tekortschieten van het onderzoek naar de omstandigheden waaronder de twee verongelukten, ‘goedkope laster’.

Bron
* Diario de Cuba

Cubaanse oppositiegroepen wijzen voorstellen uit VS af

Afgelopen woensdag maakten we melding van een initiatief van enkele Amerikaanse organisaties waaronder de Council of Americas, die willen dat de Obamaregering een welwillender houding aanneemt tegenover het regime in Havana en een begin maakt met het ontmantelen van het embargo tegen Cuba. De prominenten bepleiten een algehele uitbreiding van het visumbeleid waardoor uitwisseling tussen beroepsgroepen, inclusief zij die gespecialiseerd zijn in recht, onroerend goed, financiële dienstverlening en kredieten mogelijk worden, gericht op steun aan ‘onafhankelijke economische activiteiten.’ Ook zouden ngo’s en academische instellingen gemakkelijker moeten kunnen reizen en toestemming krijgen om een bankrekening te openen op banken in Cuba zodat de steun aan educatieve programma’s op het eiland gemakkelijker wordt. Enkele mensenrechtenorganisaties in Cuba reageerden zeer kritisch op deze voorstellen en verwijten de makers ervan dat ze de realiteit van het land onvoldoende kennen.

Cartoonist Garrincha over de pogingen van zakenlieden uit de VS Raul Castro een nieuw slaghout te bezorgen. O

Cartoonist Garrincha over de pogingen van zakenlieden in de VS Raúl Castro ‘een nieuw slaghout’ te bezorgen en de economie van Cuba weer tot leven te brengen.  ‘Mijnheer Obama. Doe iets! Zorg voor een nieuw slaghout voor Raúl!’ Het lijkt echter, aldus Garrincha trekken aan een dood paard.

De Christelijke Beweging voor Bevrijding / Movimiento Cristiano Liberación MCL zegt in een reactie dat er sprake is van verwarring. ‘Het is immers ondenkbaar en niet reëel te denken dat de zogeheten cuenta-propistas (‘kleine zelfstandige ondernemers) ‘een groot deel vormen van het spectrum van de civil society.’ (…) ‘De wetten die in ons land bestaan erkennen geen rechten, ook geen economische vrijheden, die een garantie vormen om op vrijwillige basis een markteconomie te kunnen ontwikkelen. In Cuba heeft het totalitaire regime enkele concessies gedaan binnen een legale orde die absoluut onder controle staat van de regering. Dit systeem waar rechten ontbreken, steunen en toejuichen is een daad van medeplichtigheid die juist een inbreuk vormt tegen de mogelijke geboorte van een echte ‘civil society,’ aldus de website van de MCL.

Cuentrprpistas of straathandelaar in textiel

Cuentapropista of straathandelaar in textiel

Onkunde
Manuel Cuesta Morúa, sociaal-democratisch oppositieleider van Arco Progresista zegt dat het ‘geen begaanbare weg is direct zaken te doen met de cuentapropistas of de kleine ondernemers in Cuba. Het getuigt van onkunde over hoe het hier werkt. (…) Ik zie ook niet hoe deze voorstellen kunnen bijdragen tot een heldere verdediging van mensenrechten en vrijheden en dat maakt het verdacht.’ Antonio Rodiles, is een jonge oppositieleider in Cuba en behoort tot de denktank Estado de SATS. Hij zegt: ‘Fundamentele mensenrechten zijn nooit bereikt door toegeeflijkheid aan de onderdrukkers. Zij die bang zijn dat ze de tijd niet langer meehebben, moeten juist heldere en directe taal horen over het respect voor de vrijheid en de prioriteit voor de rechten van de burgers. […] Lucht bieden aan de tirannen betekent toenemend lijden van de Cubanen. Als je dictators een blanco check geeft, voorspellen wij een weinig rooskleurig slot en zullen de kosten ooit een democratische natie te vormen, zeer hoog zijn.’ En José Daniel Ferrer, voorman van de radicale Unión Patriótica de Cuba, de grootste oppositiegroepering in het oosten van Cuba, zegt: ‘Als we uitgaan van de huidige situatie, is het voorstel onethisch, politiek onbeholpen, want het regime is gedoemd te verdwijnen. Het is onjuist dat mensen en instellingen op zoek gaan naar economisch voordeel en juist nu te pleiten voor een politiek van engagement. Bovendien is het, gegeven de werkelijkheid en de regels die de Castro’s ons opleggen, onmogelijk dat de zogeheten cuentapropistas of andere onafhankelijke organisaties dergelijke kredieten en steun zouden kunnen ontvangen.’

Linken
* Verklaring van de beweging van Oswaldo Payá
Diario de Cuba met uitgebreide Spaanstalige reacties van Cubaanse oppositiegroepen, 20 mei 2014.

Ontslagen arts en dissident krijgt werk terug

De Cubaanse gezondheidsautoriteiten hebben besloten de oppositionele arts Eduardo Cardet zijn werk terug te geven. Hij was in december ontslagen vanwege zijn activiteiten als opposant van het bewind. Cardet is een vooraanstaand lid van de oppositionele beweging Movimiento Cristiano Liberación / Christelijke Beweging voor Bevrijding (MCL).

Eduardo-Cardet_Cuba_MCL-300x224In december werd Eduardo Cardet ‘definitief gescheiden’ van zijn werk in Velazcoin in de provincie Holguín. Volgens een woordvoerder van de MCL is daarmee een einde gekomen aan zijn ‘ongerechtvaardigd ontslag’. Vandaag kan hij zijn werk als arts weer hervatten. Cardet is ook vicevoorzitter van de Christendemocratische organisatie voor Latijns- Amerika: ODCA. Het besluit van de gezondheidsautoriteiten is in Cuba vrij uitzonderlijk; artsen, leraren of anderen die vanwege politiek activisme worden gedwongen ontslag te nemen, verliezen definitief een kans op werk in staatsbedrijven en -instellingen.

Zwarte lijst
Ook voor Cubaanse universiteiten geldt een lange lijst van namen met jongeren die de afgelopen 50 jaar werden gedwongen school of universiteit te verlaten vanwege hun religieuze of politieke opvattingen. Het regime benadrukt dat ‘de universiteit er voor de revolutionairen’ is en niet voor bijvoorbeeld mensen als Harold Cepero, Yoan Columbié en Roger Rubio. Zij ondertekenden het Project Varela van de MCL en zij werden van school gejaagd. Recent werd Miguel Molina Cobas van de Universiteit van Santiago verwijderd omdat hij actief lid is van de Patriottische Unie van Cuba (UNPACU).

Gezin Oswaldo Payá gaat in ballingschap

Oswaldo en Ophelia

Oswaldo en Ophelia

Ofelia Acevedo, de weduwe van Oswaldo Payá, haar dochter Rosa María, de jongste zoon Reinaldo en nog drie familieleden hebben Cuba verlaten en wonen sinds donderdag in de VS. Volgens een persbericht werd het gezin sinds 22 juli 2012 – de dag waarop Oswaldo Payá bij een verkeersongeluk om het leven kwam –geconfronteerd met ‘doodsbedreigingen, werd het gevolgd en in de gaten gehouden.’

Voortgang
Ofelia Acevedo en Rosa María Payá ‘zetten hun werkzaamheden vanuit ballingschap’ voort ‘in samenhang en in gemeenschap met de activisten van de Movimiento Cristiano Liberación / Christelijke Beweging voor Bevrijding. De organisatie zal zich blijven inspannen om de verdachte omstandigheden waaronder Oswaldo Payá en Harold Cepero bijna een jaar geleden om het leven kwamen, op te helderen.

Link
* Website Oswaldo Paya .

Ook dissident Harold Cepero overlijdt na auto-ongeluk

Behalve Oswaldo Payá die gisterenmiddag (19.50 Nederlandse tijd) in de omgeving van het plaatsje La Gavina bij een auto-ongeluk overleed, is ook het  overlijden gemeld van de activist Harold Cepero Escalante, die bij Payá in de auto zat. De Cubaanse radio- en televisie hebben het auto-incident geheel genegeerd. Collega-mensenrechtenactivist Elizardo Sánchez zegt hierover: ‘Een systeem dat geen respect bewijst aan een overleden politieke tegenstander, toont een zeer lage moraal en een gebrek aan ideologische statuur.’ Sánchez noemt Oswaldo Payá één van de belangrijkste personen uit de Cubaanse interne dissidentie, ‘wiens leven in het teken stond van een vreedzame verandering in Cuba.’

Familie en vrienden bezochten gisteren de woning van de familie Payá bij het Parque Manilla

Volgens een regimegezinde twitter en de website Cubadebate zou de huurauto waarin Payá Sardiñas reed met twee andere buitenlanders, tegen een auto zijn gereden en de chauffeur zou de controle over het stuur hebben verloren. Naast Payá en Escalante zaten  de Spanjaard Ángel Carromero Barrios van de groepering Nuevas Generaciones van de regeringspartij Partido Popular en de Zweed Jens Aron Modig van de christelijke Liga van de Christendemocratische Jeugd in dezelfde auto. Zij zijn gewond.
Payá’s dochter Rosa María Payá wijst deze versie van het ongeluk af. Volgens haar zou een andere auto gepoogd hebben Payá’s auto van de weg te duwen. Zij spreekt dan ook van een ‘bewuste poging haar vader te doden.’ (…). ‘Bid voor ons’, aldus de dochter van de dissident.

Permanente controle
Bij verschillende gelegenheden heeft Oswaldo Payá aangegeven dat hij constant door de  staatsveiligheidsdienst in de gaten werd gehouden en gevolgd. Volgens blogger Yoani Sánchez, die de familie van Payá in Havana bezocht, zullen Ofelia Acevedo, de vrouw van Payá, en hun drie kinderen vandaag per vliegtuig naar de provincie Granma reizen. Het ziekenhuis van Bayamo wordt op dit moment bewaakt door militairen.

Ofelia en Oswaldo in hun woning

Aanmoediging vanuit de Eeuwigheid
Payá’s vrouw Ofelia Acevedo Maura zegt in een boodschap, die vandaag werd gepubliceerd, dat de Movimiento Cristiano Liberación (MCL), treurt om de dood van Oswaldo. Zij zegt door te gaan met ‘de vreedzame strijd’ voor de vrijheden van alle Cubanen, een ideaal waaraan haar man ‘heel zijn leven wijdde tot hij het moest loslaten.’ (…) ‘Vandaag gaan wij verder, wetende dat hij ons vanuit de Eeuwigheid aanmoedigt en ons begeleidt totdat de vrijheid en de rechtvaardigheid van ons geliefde eiland een authentieke woonplaats maken voor alle Cubanen,’ aldus Ofelia Acevedo.

Onderzoek
De Spaanse regering heeft de autoriteiten in Havana ‘alle beschikbare informatie’ gevraagd over de achtergronden van het verkeersongeluk. Bij het ongelijk was de Spanjaard Ángel Carromero, lid van Nuevas Generaciónes van de Partido Popular, aanwezig. De Spaanse consul is weg naar het ziekenhuis in Bayamo. De beide buitenlanders zijn op dit moment buiten levensgevaar. De Spaanse regering heeft ook haar medeleven betuigd met de familieleden van de overleden ‘personen van vrede en dialoog die internationaal hoog worden geacht.’

Link
* Kees van Kortenhof (Glasnost in Cuba) over de dood van Osvaldo Payá,
Vandaag op Radio 1
De overheidswebsite Cubadebate meldt het ongeluk van Oswaldo Payá en beperkt de omschrijving van de mensenrechtenactivist tot ‘ingezetene van Havana’. Cubaanse media brengen nooit geen berichten over verkeersongelukken.
* Adiós al padre del mayor movimiento de disidencia interna en Cuba / Afscheid van de aartsvader van de Cubaanse interne oppositie, BBC Mundo, geschreven door de correspondent in Havana, Fernando Ravsberg, 23 de julio 2012
* Top Cuba dissident Oswaldo Payá killed in car crash / Top dissident Cuba Oswaldo Paya bij autobotsing omgekomen, BBC World, 23 juli 2012
* De officiele website van Payá’s beweging

Oswaldo Payá 1952 – 2012: Van kerkelijk naar politiek activisme

Oswaldo Payá Sardiñas werd in 1952 in Havana geboren in een traditioneel katholiek gezien. Hij bezocht het College van de Maristen in de wijk Cerro totdat dit in 1961 door de communistische autoriteiten werd gesloten. Op 16-jarige leeftijd vervulde hij zijn militaire dienst op het Eiland van de Jeugd / Isla de Pinos. Hij zat enige tijd gevangen in een van de vele strafkampen die Cuba toen telde. Na vrijlating zette hij zijn godsdienstige activiteiten voort en werd hij actief in de parochie van de wijk Cerro. Hij hield zich vooral bezig met jongerenpastoraat. Payá was actief binnen de kerkelijke beweging Reflexión Eclesial Cubana / Kerkelijke Cubaanse Reflectie (REC) en was afgevaardigde bij de ENEC-Conferentie (ENEC: Encuentro Nacional Eclesial Cubano / Nationale Kerkelijke Ontmoeting) in februari 1986. Deze kerkelijke bijeenkomst was bedoeld ter vernieuwing en modernisering van de katholieke kerk in Cuba. Centraal stond toen de vraag hoe de katholieke kerk zich binnen het socialisme diende op te stellen. Payá richtte in de parochie van El Cerro een ontmoetingscentrum op en maakte het tijdschrift Pueblo de Dios / Volk van God, dat ook in veel andere parochies werd verspreid.

In 1988 richtte Payá de Movimiento Cristiano Liberación / Christelijke Beweging van Bevrijding (MCL) op, die zich geheel richtte op de verdediging van de fundamentele democratische rechten van de Cubanen. De beweging MCL was een politieke en sociale beweging die ook toegankelijk was voor niet-katholieken. Payá was veelvuldig doelwit van gewelddadige acties van de Cubaanse geheime dienst en is vele malen voor kortere tijd gevangen gezet.

Van links naar rechts Hector Palacios, Oswaldo Payá en de vakbondsleider Pedro Pablo Alvarez tijdens een persconferentie

Project Varela: 25.000 handtekeningen
In 1998 ontstonden binnen het MCL de plannen voor het Project Varela. Samen met zijn volgelingen doorkruiste hij het hele land om handtekeningen te verzamelen, die op 12 maart 2002 bij de Nationale Assemblee del Poder Popular / Asamblea Nacional del Poder Popular werden aangeboden. Volgens de toen bestaande Cubaanse wetgeving zouden 10.000 handtekeningen van burgers volstaan voor een plebisciet onder de bevolking. Uiteindelijk werden 11.000 handtekeningen aangeboden van burgers die vroegen om vrijlating van alle politieke gevangenen, democratisering van de samenleving en een scheiding van de wetgevende, juridische en uitvoerende machten. De Cubaanse regering negeerde het verzoek, organiseerde massale demonstraties om de instemming met het socialistisch systeem te bevestigen en verklaarde uiteindelijk officieel dat het socialisme in Cuba ‘onomkeerbaar’ was. Ook werd de grondwet gewijzigd waardoor de mogelijkheden van burgers voor een referendum verdwenen. In maart 2003 verhevigde de repressie met de arrestatie tijdens de Zwarte Lente / Primavera Negra van 75 geweldloze dissidenten; ruim 40 van hen behoorden tot de MCL en hoorden straffen van 12 tot 28 jaar uitspreken vanwege ‘ondermijning van de nationale soevereiniteit’. Payá werd niet gearresteerd en spande zich in om de vrijlating van zijn collega’s te bevorderen en democratische grondrechten te eisen voor alle Cubanen. In 2004 werden door het Project Varela opnieuw 14.000 handtekeningen ingezameld om veranderingen te eisen in de regering van Fidel Castro.

Huurling
De autoriteiten in Cuba beschouwden Payá echter als ‘een huurling’, in dienst van de VS hoewel hij een verklaard tegenstander van het Amerikaanse embargo was. In de Cubaanse Wikipedia (Ecured, een door het regime opgezet informatiesysteem) werd hij aanvankelijk ook omschreven als ‘terrorist’ maar na protesten uit eigen land en het buitenland werd dit gewijzigd.

Bekladding woning
Toen de oppositieleider Oswaldo Payá Sardiñas in juni 2006 terugkeerde uit de kerk bleek tegenover zijn huis een enorme karikatuur tegen Bush en een leus tegen het Amerikaanse embargo geschilderd te zijn. Tientallen leden van de Cubaanse geheime dienst en andere Cubanen waren in het parkje Manila voor zijn woning verzameld toen Oswaldo en zijn vrouw Ofelia hun woning wilden betreden. In een goed voorbereide actie waren overal in de omgeving van de woning spandoeken opgehangen met leuzen als ‘Socialisme of de Dood’ en ‘In een belegerd vesting is dissidentie verraad’. Oswaldo en zijn vrouw werden ook veelvuldig gefotografeerd. Het huis werd destijds ook bewoond door de 84-jarige vader van Oswaldo die inmiddels is overleden. Payá: ‘Deze laffe actie en terreur is een represaille tegen mij en mijn familie vanwege het feit dat onze beweging op 10 mei jongstleden het Programa Todos Cubanos (Programma Alle Cubanen) publiceerde, een vredelievend alternatief voor Cuba, dat machthebbers niet wensen te zien of te horen.’

Payá bezoekt in februari 2010 de woning van Orlando Zapata die na een hongerstaking overleed

Moeilijke relatie met kerk
Hoewel Oswaldo Payá een gelovig katholiek was, waren er regelmatig spanningen tussen hem en de katholieke kerkleiding. Hij verweet deze en vooral de kardinaal van Havana, Jaime Ortega, te kritiekloze banden met de machthebbers te onderhouden. Dat bleek o.a. tijdens het recente bezoek van de paus toen Payá publiekelijk scherpe kritiek uitte op het zwijgen van de katholieke kerkleiding over de mensenrechten. Een ontmoeting met de paus, waarom hij had gevraagd, werd geweigerd. Eerder verbood de kerkleiding hem deel te nemen aan de Sociale Week die zij organiseert.

In 2003 sprak Ofelio Acevedo met een Duitse televisieploeg over de gevolgen voor haar gezin van de Zwarte Lente, naast haar Paya’s zoon Oswaldito.

Drie kinderen
Payá was getrouwd met Ofelia Acevedo en zij hebben drie kinderen: de zonen Oswaldo José en Reinaldo Isaías en dochter Rosa María. Zijn broer Carlos woont in Madrid en is vertegenwoordiger van de MCL in Madrid. Ondanks zijn dissidente activiteiten bleef Payá werkzaam in een ziekenhuis als specialist voor elektrische apparatuur; hij bezat een ingenieurstitel. Met de fiets op weg naar zijn werk werd hij veelvuldig gevolgd door een of meer medewerkers van de Cubaanse geheime dienst; ook zij gebruikten vaak de fiets.

Cubaanse Wikipedia mist openheid en botsing der meningen (2)

Ook dissident Oswaldo José Payá Sardiñas  heeft ervaringen met Ecured, door Payá La Mentiropedia genoemd of te wel de Encyclopedie van de Leugen. Aanvankelijk werd hij in de kop van ‘zijn pagina’ omschreven als ‘terrorist’ . Inmiddels is de term daar verwijderd en in de in de rest van de tekst opgenomen maar de ‘aanvallen en valse beschuldigingen in deze Leugenencyclopedie gaan door,’ schrijft Payá.

Payá schrijft dat de leugens misselijkmakend zijn en noemt de auteurs miserabele lafaards en een belediging voor de intelligentie van de lezers van Ecured. Paya: ‘Want behalve de beledigingen en  beschuldigingen tegen mij, komen er ook allerlei links in het artikel voor zoals naar Proyecto Varela, Movimiento Cristiano Liberación, Hermanos Maristas, Reflexión Eclesial Cubana, Encuentro Nacional Eclesial Cubano, Andrei Sajarov, Peña Cristiana del Pensamiento Cubano, Jaime Ortega, Vaclav Havel, Internacional Demócrata Cristiana en anderen. Maar wie daar op drukt, leest slechts’ niet beschikbaar’. Payá vraagt zich af waar de Cubaanse regering eigenlijk bang voor is en daagt deze uit de Cubanen toe te staan de pagina’s ook binnen Cuba  te openen.

Trots op werk
Dan gaat hij verder in op de typering als ‘terrorist’ en beschrijft Payá zijn dagelijkse werk: ‘Slechts zelden spreek ik over mijn beroep als specialist van medische apparatuur. Het is werk dat ik graag doe, met liefde en in alle bescheidenheid. Hoewel ik weet dat het regime mij een terrorist noem, hou ik al 18 jaar toezicht op couveuses en elektronische beademingsapparatuur in ziekenzalen voor pasgeboren kinderen, controleer  narcose-apparatuur in operatiekamers en kinderziekenziekenhuizen en beademingssystemen voor kinderen en volwassenen. Ook ben ik oproepbaar voor noodsituaties. Is deze arbeid een vorm van terrorisme? Ik ben net zo trots op dit werk als op mijn inspanningen als burger voor een civil society in Cuba en voor de mensenrechten vanuit de groepering Movimiento Cristiano Liberación.’ Tenslotte nodigt hij de autoriteiten uit zijn  website   in Cuba toegankelijk te maken en nog eens na te lezen hoe de beweging Proyecto Varela tien jaar geleden in eerste instantie  11.020 handtekeningen verzamelde en later in oktober 2003 nog eens 14.384. ‘Deze  25.000 Cubanen zeiden: Wij hebben geen angst, wij willen onze rechten, nu willen wij vrijheid.’

Linken
* De pagina over Paya op Ecured

* De reactie van Paya zelf