Raúl Castro weg, wie volgen?

In april treedt Raúl Castro (86) terug als president van de Staatsraad en de Raad van Ministers. Over de politieke toekomst van nog drie andere historische leiders, de commandanten José Ramón Machado Ventura (87), Ramiro Valdés Menéndez (85) en Guillermo García Frías (90), wordt gespeculeerd. Alle drie kregen op 24 februari jl. uit handen van president Raúl Castro de onderscheiding Held van de Arbeid opgespeld in het pas gerestaureerde Capitool. Hun vertrek uit de Staatsraad / Consejo de Estado, het uitvoerend orgaan van de wetgevende macht, de Nationale Assemblee Poder Popular, lijkt nabij.

ventura-87-jose-ramon-machado-ventura

José Ramón Machado Ventura (87), de huidige vicepresident en tweede secretaris van de Communistische Partij van Cuba, krijgt de onderscheiding Held van de Arbeid opgespeld.

Op de website Cubanet schreef de voormalig politieke gevangene en advocaat René Gómez Manzano dat ‘Raúl Castro zijn toppositie als regeringsleider niet alleen wil verlaten, maar samen met drie oude bondgenoten. Anders zou deze plechtige ceremonie weinig zin hebben. In de communistische liturgie is de toekenning van medailles meestal de proloog naar demotie en pensionering.’ Machado wordt beschouwd als een vooraanstaand en invloedrijk figuur. Hij was eerder vicevoorzitter van de Staatsraad (2008-2013) en blijft tweede secretaris van de Cubaanse Communistische Partij (PCC), steeds de nummer 2 naast Castro. Machado en Valdés blijven lid van het Politbureau van de PCC. Valdés (85) was jarenlang Minister van Binnenlandse Zaken, belast met de binnenlandse en nationale veiligheid en Cuba’s inlichtingendiensten. García (90) is lid van de Staatsraad en van het centraal comité van de PCC. Machado en Valdés worden verondersteld deel uit te maken van een conservatieve factie binnen de regering, die met argwaan kijkt naar de hervormingen die Castro op gang bracht nadat hij zijn zieke broer Fidel in 2006 verving. Vooral de verbeterde betrekkingen met Amerika stoorden deze fractie. Hun vertrek zou kunnen helpen om de weg vrij te maken voor Castro’s opvolger met een hervormingsgezinde agenda om de ernstige problemen van het eiland op te lossen: een economie die is vastgelopen door de crisis in Venezuela, het systeem van de dubbele munt, een verouderde bevolking, weinig buitenlandse investeringen, gespannen betrekkingen met Washington en een jongere generaties die meer verandering willen.

comandante-raul-guillermo-frias-ramiro-valdes

De Cubaanse leider Raúl Castro, rechts, omhelst de commandanten Guillermo García Frías, midden, en Ramiro Valdés Menéndez, links , tijdens een manifestatie in 2012. Machado, Valdés en García namen allen deel aan de eerste fase van de revolutie van Fidel Castro en hebben in de afgelopen 60 jaar een reeks topfuncties bekleed en net als Raúl Castro zijn ze ouder dan 85 jaar.

‘De hele historische generatie is dan met pensioen. Dat was de bedoeling. En dat is gezond en belangrijk. Laat een nieuwe generatie jonge mensen op de proppen komen,’ zegt iemand die dicht bij de Cubaanse regering staat en die liever anoniem wil blijven. ‘Wie ook de opvolger van Raúl wordt, er is veel hoop’.

Generatiewisseling
In de afgelopen jaren heeft Raúl Castro publiekelijk gepleit voor een generatiewisseling aan de top, ondermeer om de continuïteit van het communistisch systeem te waarborgen. In 2013 kondigde Castro aan dat hij in 2018, aan het einde van zijn tweede ambtstermijn van vijf jaar, met pensioen zou gaan als voorzitter van de Staatsraad. Machado werd vervolgens als eerste vicepresident van de Staatsraad vervangen door Miguel Díaz-Canel. Deze ex-ingenieur is 57 jaar oud, heeft een lange staat van dienst in de partij en bij de overheid en geldt als opvolger van Raúl.

Leeftijden
Tijdens het partijcongres in 2017 stelde Raúl Castro ook een maximum leeftijd vast van 70 en werden maximaal twee termijnen vastgesteld voor de leden van het Centraal Comité van de partij. Deze veranderingen zouden deel uitmaken van veranderingen in de Cubaanse grondwet, maar die hervorming vond tot nu toe niet plaats. De maximumleeftijd zal niet gelden voor de Nationale Assemblee. Twee historische kandidaten Machado en Valdes zijn al verzekerd van een zetel in de nieuwe wetgevende vergadering c.q. parlement. Ook als Raúl Castro zijn belofte nakomt en in april het voorzitterschap van de Staatsraad neerlegt, kan hij ‘als gewone volksvertegenwoordiger’ doorgaan.

logo-pccPartij
Op 18 maart komt het Centraal Comité van de partij bijeen. Volgens de partijkrant Granma, is de agenda gericht op ’verdieping…….de strategische projectie voor de komende jaren’. Tijdens deze vergadering zal naar verwachting Machado als tweede secretaris worden vervangen door Diaz-Canel. Verwacht wordt dat Raúl Castro partijvoorzitter blijft tot 2021 wanneer het volgende partijcongres wordt gehouden. Volgens William LeoGrande, een Amerikaanse universitaire docent en Cubakenner, zullen verregaande verandering beperkt blijven tot de regering. De partij zal worden ontzien omdat deze door Raúl Castro de stabiliserende factor in de transitie moet zijn. ‘Het zal mij verbazen als zij (Valdés and Machado) worden vervangen in het Politburo van de partij. Raúl laat de wisseling van de generaties juist soepel verlopen door enkele senioren op hun plek te handhaven en jongere mensen aan te moedigen zodat het leiderschap uit deze twee elementen kan bestaan,’ zegt LeoGrande.

Buitenwacht
Het vertrek van de oude garde kan ook worden uitgelegd als een signaal naar de buitenwereld. De Amerikaanse Minister van Buitenlandse Zaken, Rex Tillerson, suggereerde in februari dat de toekomstige bilaterale relaties tussen de VS en Cuba – op dit moment in slecht weer vanwege de vermeende aanvallen op de gezondheid van Amerikaanse diplomaten in Havana – zullen afhangen van wat er gebeurt met het leiderschap in transitie. ‘Cuba heeft de kans om bij haar transitie na tientallen jaren van een Castro-regime, een nieuwe richting in te slaan,’ aldus Tillerson. ‘De toekomst van onze relatie ligt in handen van Cuba en de VS zullen doorgaan met de steun aan het Cubaanse volk in haar strijd voor vrijheid.’

logo-campagne-mas-castrismo
‘Waarom nog meer castrisme?’

Kritiek en debat
Dissidenten zijn een campagne begonnen Más castrismo para qué / Waarom nog meer castrisme? om de ‘verkiezingsfarce’ te kritiseren. Zij wijzen op de machtspositie van de familie Castro en met name op de rol van Raúl’s zoon, kolonel Alejandro Castro Espín die de machtige Nationale Defensie Commissie leidt. Hij is geen kandidaat voor de Nationale Assemblee en kan onder de huidige wetgeving geen president worden. Ook Cubanen die geen dissident zijn, stellen het huidige kiesstelsel ter discussie en zetten vraagtekens bij de rol van de Kandidatencommissie, benoemd door de regering, die de kandidaten selecteert voor de verkiezing van de Nationale Assemblee. De officiële website Cubadebate organiseerde een on-line-discussie met de volgende vragen: ‘Zou een scheiding der machten nuttig zijn voor het land? Waarom zijn de Kandidatencommissie en de Kiescommissie niet onafhankelijk en niet langer onderdeel van de Nationale Assemblee? Waarom zijn er bij het selectieproces voor de kandidaten van de Nationale Assemblee kandidaten die niet zijn gekozen (maar voorgedragen, redactie) door de kiezers aan de basis? Waarom moeten we kandidaten handhaven die een grote staat van dienst hebben, maar de 80 ruim zijn gepasseerd?’

Bron
* Miami Herald, Nora Gámez Torres, 2 maart 2018

Link
* YouTube, Campagne Más castrismo para qué, 2 minuten

Advertenties

Geen verrassingen bij Cubaanse gemeenteraadsverkiezingen

De gemeenteraadsverkiezingen – de laatste voordat Raúl Castro in februari aftreedt – zijn zondag zonder verrassingen, debatten, exitpolls en dergelijke verlopen. Dat constateert de kritische website 14ymedio. Tijdens de verkiezingsdag bleek dat politieke activisten moeite hadden om hun stem uit te brengen of werden verwijderd als ze het tellen van de stemmen wilde bijwonen. Bij deze verkiezingen werden de afgevaardigden van de gemeenteraden gekozen in de 12.515 kiesdistricten van het eiland. Zij zullen actief worden in de 169 gemeenteraden die Cuba telt. In 24.366 stembureaus in het hele land werd gestemd.

logo-verkiezingen-2017Manuel Cuesta Morúa, woordvoerder van #Otro18, bevestigde dat de oppositie er niet in was geslaagd onafhankelijke kandidaten te plaatsen op de stembiljetten vanwege druk, bedreigingen en arrestaties die hen verhinderden om zelfs maar de vergaderingen in hun buurt bij te wonen waar de kandidaten werden geselecteerd. Voor de rest van de burgers ging de dag voorbij zonder grote verwachtingen en temidden van een intense campagne in de officiële media waarbij de verkiezingen in Cuba werden omschreven als een demonstratie van ‘democratie’ en ‘participatie van het volk’.

verkiezingenElecciones-parlamentarias-CubaOpkomst
‘Ik was nog maar net wakker toen ik buiten een pioniertje mijn naam hoorde schreeuwen,’ aldus Claudia, die 41 jaar is en in de wijk Cerro woont. De gewoonte om pioniertjes langs de huizen van kiezers te laten gaan was in Havana al enige tijd verdwenen maar dit keer wilden de autoriteiten de laatkomers geen kansen geven. ‘Wij willen dat het stemmen om drie uur rond is maar als we langer open moeten blijven, doen we dat’, vertelde het hoofd van een stembureau in de wijk Guanabo in het oosten van Havana aan 14ymedio. ‘Iedereen die een kiezer kent die niet is gekomen om zijn stem uit te brengen, heeft de burgerplicht om hem of haar aan te klampen’, voegt ze eraan toe. Alina Balseiro Gutiérrez, voorzitter van de Nationale Kiescommissie (CEN), deelde de pers mee dat 82,05% van de kiezers stemde. Onder de verkozen afgevaardigden zijn gedeeltelijk ook kandidaten voor de helft van het aantal afgevaardigden in de Nationale Assemblee. Die verkiezingen vinden de komende maanden plaats. De rest van de parlementariërs wordt bij hand opsteken aangewezen door de almachtige kandidatencommissie.

verkiezingen-raul-stemt-2017

Raúl Castro stemde’s ochtends om zeven uur.

Opvolger Raúl
Het is de taak van het nieuwe parlement – de Nationale Vergadering van de Volksmacht – om op 24 februari 2018 op voorstel van de Staatsraad de opvolger van Raúl Castro voor het presidentschap van het land te kiezen. Hij zal dan plaatsmaken voor een nieuwe generatie, die mogelijk is belichaamd in de figuur van vicepresident Miguel Diaz-Canel Bermúdez, die momenteel 57 jaar oud is. Omdat de verkiezingen samenvielen met de herdenking van het overlijden van Fidel Castro, benadrukten de staatsmedia dat de verkiezingen ook de mogelijkheid boden ’de nagedachtenis van El Comandante en Jefe te eren’ en zijn ‘nalatenschap voort te zetten”. In de meeste stembureaus hing naast het wapen van de Republiek en de nationale vlag, een foto van de voormalige president.

verkiezingen-stembus-2017Waarnemers
Een onafhankelijke groepering Stadswaarnemers van het Verkiezingsproces (COPE), had 40 mensen in 7 provincies ingezet om het stemproces te monitoren. In de provincie Santiago de Cuba veroordeelden activisten van de Patriottische Unie van Cuba (UNPACU) onregelmatigheden bij de kiesregisters en obstakels waardoor het onmogelijk bleek om als waarnemer het tellen van de stemmen mee te maken. Manuel Cuesta Morúa zei tegenover het Spaanse persbureau EFE dat zijn groep van waarnemers bestaande uit 275 leden in 13 van de 15 provincies, ‘zonder al teveel problemen’ hun rol als waarnemers hadden kunnen uitoefenen. Activisten van de UNPACU lieten weten dat hun namen ontbraken in de kiesregisters. Zes activisten werden op de dag van de verkiezingen gearresteerd; Víctor Campa Almenares, Carlos Oliva Riverí, Alexis Rodríguez Chacón, Vladimir Martín Castellanos, Juan Salgado Jurado en José Antonio Valdés Pi Pidés wilden bij het stemlokaal in de buurt waar zij woonden, deelnemen aan het tellen van de stemmen.

Bron
* 14ymedio, Havana, 27 november 2017

Cubaans verkiezingsproces begonnen

In geheel Cuba komen burgers de gehele maand september bijeen om kandidaten voor te dragen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen, die op 22 oktober plaatsvinden. Cubaanse media zeggen dat door 12.515 districten kandidaten zullen worden voorgedragen voor deze gemeenteraadsverkiezingen. Elke vijf jaar vinden in Cuba verkiezingen plaats.

verkiezingen-2017-schema

Het verkiezingsproces door de website Cubadebate in beeld gebracht

Daarna zullen in de tweede fase de kandidaten worden geselecteerd voor de verkiezingen van de leden van de provinciale assemblee en het parlement, de Nationale Assemblee. De commissie die de kandidaten selecteert bestaat uit leden van de zogeheten massaorganisaties, zoals de vakbond CTC, de vrouwenbond FMC, de studentenbond FEUU en de wijkcomités CDR. Wanneer de verkiezingen voor de provinciale assemblees en de nationale assemblee plaatsvinden is nog niet bekend.

Opvolging Raúl
Wel is duidelijk dat de leden van de Nationale Assemblee in februari de leden kiezen van de Staatsraad waaronder de nieuwe president, de opvolger van Raúl Castro. Castro heeft eerder gezegd dat hij het voorzitterschap tegen die datum zal neerleggen, maar dat hij naar verwachting hoofd van de Cubaanse Communistische Partij zal blijven. Zijn invloed en macht blijven dan ook groot. De nieuwe president van Cuba is naar verwachting de 57-jarige en huidige eerste vicepresident Miguel Diaz-Canel.

Protest
Een coalitie van oppositiegroepen verwacht dat 170 personen zich kandidaat zullen stellen als alternatief voor de voorgedragen kandidaten van de partij en de massaorganisaties.

Bronnen
* Cubadebate, persbureau AP, 5 september 2017

Link
* De officiële website Cubadebate (Spaanstalig) gaat dieper in op de details van de Cubaanse verkiezingen. Het schema hiernaast is ook afkomstig van deze website.

Castro kritiseert harde lijn van Trump

De Cubaanse president Raúl Castro is van mening dat de aangekondigde maatregelen van president Trump ‘een stap terug’ betekenen voor de relaties tussen Cuba en de VS, die sinds 2015 langzaam verbeterd leken. Castro sprak bij gelegenheid van de zitting van het Cubaans parlement / Nationale Assemblee. Zijn toespraak werd door de Cubaanse televisie uitgezonden. Castro’s kritiek kwam een week voor de tweede verjaardag op 20 juli van de opening van ambassades van beide landen in Havana en Washington.

diaz-canel-asamblea-14072017

Castro met naast hem de eerste vice-president Díaz-Canel

Castro’s kritiek is een reactie op de aankondiging van Trump in juni in de wijk Little Havana (Miami) van hardere maatregelen tegen Cuba waarin hij o.a. een ban uitsprak op handel met toeristenprojecten die eigendom zijn van het Cubaanse leger. Ook kondigde hij een aanscherping aan van het Amerikaans handelsembargo tegen Cuba, dat dateert uit 1962. Raúl Castro merkte in zijn toespraak op dat de nieuwe maatregelen van Trump ‘herinneringen oproepen aan de vijandige retoriek die de Koude Oorlog kenmerkte’ en de confrontatie ‘die 50 jaar geleden zwaar mislukt is’.

Mensenrechten
Dat die nieuwe beperkingen er komen omwille van de mensenrechten, vindt de president ironisch en hij spreekt over ‘manipulatie van de mensenrechten.’ Bovendien heeft Cuba ‘geen lessen te krijgen van de VS of iemand anders’. Castro zei dat Cuba bereid bleef zaken van wederzijds belang met de VS in de toekomst te blijven bespreken. ‘Cuba en de VS kunnen samenwerken en naast elkaar leven met respect voor de verschillen. Maar niemand moet verwachten dat hiervoor concessies zullen worden gedaan, die een inbreuk betekenen op de soevereiniteit en onafhankelijkheid van het land.’ Hij waarschuwde dat elke poging de revolutie ten val te brengen, zal mislukken, zoals dat eerder gebeurde onder de 11 Amerikaanse presidenten die Trump voorgingen.

Aftreden
Castro (86 jaar) zal nog 7 maanden zijn presidentiële functie uitoefenen waarna hij in februari 2018 terugtreedt als president. Hij zal hoogstwaarschijnlijk leider van de Cubaanse Communistische Partij blijven. Zijn generatie, die Cuba sinds 1959 leidde, sterft uit. Raúl Castro liet ook weten niet te spreken te zijn over de ‘politieke vervolging’ van de voormalige Braziliaanse president en ‘kameraad’ Lula.

Bron
* Al Jazeera, 15 juli 2017
Link
* Toespraak Raúl Castro op 14 juli 2017, website Cubadebate

Kandidaatstelling verkiezingen begonnen

In Cuba werden op 30 juni jl. de zeven leden van de Comisión de Candidaturas Nacional / Commissie voor de Nationale Kandidaten geïnstalleerd. Deze commissie CCN bereidt de algemene verkiezingen voor die in oktober plaatsvinden, een proces dat in februari 2018 wordt afgesloten met het terugtreden van Raúl Castro als president van Cuba. Bij de installatie van de commissie benadrukte de secretaris van de Staatsraad, Homero Acosta, dat de commissie verantwoordelijk is voor de vormgeving van de relatie tussen de civil society en de Staat en de kandidaturen voor fundamentele politieke functies die het land de komende jaren zullen leiden. Tot vandaag worden overal in het land zowel op plaatselijke en provinciaal niveau, kandidaatscommissies opgericht die bestaan uit leden van de 6 zogeheten massaorganisaties, namelijk de vakcentrale CTC, de Comités ter Verdediging van de Revolutie (CDR), de officiële vrouwenbond FMC, de studentenbond FEU, de organisatie van kleine boeren ANAP en de bond voor middelbare scholieren FEEM.

verkiezingen-diaz-canel

Eerste vicepresident Diaz Canel brengt zijn stem uit. Hij wordt veelvuldig genoemd als opvolger van Raúl Castro.

De CCN bereidt de kandidaatstelling voor van de toekomstige parlementsleden, de provinciale assemblees en de leden van de Staatsraad, het staatsorgaan dat optreedt uit naam van de wetgevende macht of parlement. De verkiezingen worden door enkele groepen van de oppositie als ‘historisch’ beschouwd, gezien de gevolgen voor de toekomst van Cuba. Enkele groepen zoals Somos+ en de organisatoren van de campagne Otro 18 en Cuba Decide/Cuba Beslist, hebben plannen gepresenteerd om onafhankelijke kandidaten voor te dragen die niet verbonden zijn aan de communistische partij Partido Comunista de Cuba (PCC) of door het regime erkende organisaties.

verkiezingen-lijsten-kanidaten

Cubaanse burgers lezen de lijsten met de namen van de kandidaten

Twee rondes
Op 22 oktober 2017 wordt de eerste ronde van de algemene verkiezingen gehouden met de verkiezing van 12.515 kandidaten. De tweede ronde volgt op 29 oktober in die kiesdistricten waar geen van de kandidaten meer dan 50% van de stemmen behaalde. Later worden de vertegenwoordigers van de provincie assemblees van de Poder Popular gekozen voor een mandaat van 5 jaar en vervolgens de leden van de Nationale Assemblee. Uiteindelijk zal Raúl Castro in februari 2018 zijn functie neerleggen nadat de leden van de Staatsraad zijn gekozen.

Jongeren
Bij de komende algemene verkiezingen zullen 338.900 jongeren voor de eerste maal deelnemen die de leeftijd van 16 jaar bereikten. Het zijn ook de eerste verkiezingen na de dood van ex-president Fidel Castro die op 25 november vorig jaar overleed, na vijftig jaar de alleenmacht te hebben uitgeoefend. De Nationale Assemblee van Cuba telt op dit moment 612 leden die 168 gemeenten in het land vertegenwoordigen en een mandaat van 5 jaar hebben.

Bron
* Persbureau EFE
Linken
* Deze Cubaweblog publiceerde op 11 en 12 december 2010 twee artikelen over de gemeenteraadsverkiezingen die toen plaatsvonden. Deel 1 en  Deel 2

Raúl Castro bevestigt ‘socialistisch karakter’ Cubaans regime

President Raúl Castro bevestigde donderdag tijdens de zitting van de Nationale Assemblee ‘het socialistisch karakter’ van de revolutie en ‘de rol van de Partij als leidende kracht van samenleving en Staat’. Castro sloot de buitengewone zitting van de assemblee af waar aanvullingen en aanpassingen werden besproken van het zogeheten Conceptualización del modelo económico y social, het economisch ontwikkelingsplan tot 2030 evenals 9 nieuwe Lineamientos / Richtlijnen voor 2016-2021. Deze documenten werden op het 7e partijcongres vorig jaar aangenomen en worden gezien als de leidraad voor de hervormingen die Castro invoerde.

asamblea-nacional-raul-castro-juni2017

Raúl Castro voert het woord in de Asamblea Nacional

Raúl Castro benadrukte ‘het open en democratisch debat’ dat eerder over deze documenten had plaatsgevonden en waar ‘1,6 miljoen Cubanen’ aan deelnamen, de meesten militanten van de communistische partij PCC en de jongerenorganisatie UJC plus de overige massaorganisaties die door de Cubaanse regering worden gecontroleerd. Hij zei dat nu ‘kan worden voortgegaan’ en alles ‘veranderd kan worden wat veranderd moet worden’. Hij voegde er wel aan toe ‘met de snelheid die ruimte biedt voor consensus en het vermogen de zaken goed te doen’ om ‘grote fouten te vermijden’. De Nationale Assemblee is ondergeschikt aan de besluitvorming in de partij. Vicepresident Miguel Díaz-Canel benadrukte dit woensdag toen hij zei dat ‘alles wat hier wordt aangenomen als aanbeveling door de hoogste instanties van de Partij op waarde zal worden geschat.’

Rijkdom
Vicepresident Marino Murillo benadrukte dat ‘de concentratie van eigendom en rijkdom niet zal worden toegestaan’ ook wanneer ‘vormen van particuliere bedrijfsvoering worden ingevoerd.’ Deze cumulatie van rijkdom doet zich bijvoorbeeld voor bij een consortium als Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), geleid door het Cubaans leger en door de autoriteiten aangeduid als een staatsbedrijf.

maduro-raul-1mei2015

Presidenten Nicolás Maduro en Raúl Castro

Unanieme steun
Ook dit keer ging de Nationale Assemblee unaniem akkoord met alle voorstellen die de leiders voorlegden. Unaniem was ook de solidariteitsverklaring met de Venezolaanse bondgenoot Nicolás Maduro. Raúl Castro riep op ‘de agressie aan te klagen en tegen te houden waaronder ons broedervolk lijdt.’ (…) ‘Imperialistische belangen willen het recht op zelfbeschikking van dit volk ontnemen.’ De schuld voor de ruim 60 doden en vele gewonden in de straten van Caracas legde Raúl Castro bij de protesterende Venezolanen ‘die uit zijn op een staatsgreep’ en hij verwees naar ‘beelden van neergestoken jongeren en zij die levend werden verbrand.’ Ook sprak het parlement zijn steun uit aan de afgezette Braziliaanse president Dilma Rouseff, de Partido de los Trabajadores en de ‘historische leider’ Luiz Inacio Lula Da Silva. Zij worden beschuldigd van corruptie en financiële manipulatie; Raúl Castro noemde hen slachtoffers van ‘vervolging’. In juli aanstaande komt de Asamblea Nacional del Poder Popular opnieuw bijeen.

Noten
* Gesproken tekst plus video van interventie van Raul Castro op 1 juni 2017
* De teksten van de resoluties over de twee partijdocumenten: Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista en het Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030 Conceptualización-Modelo-Economico-Social-Cubano-Desarrollo-Socialista.pdf