Cubaans verkiezingsproces begonnen

In geheel Cuba komen burgers de gehele maand september bijeen om kandidaten voor te dragen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen, die op 22 oktober plaatsvinden. Cubaanse media zeggen dat door 12.515 districten kandidaten zullen worden voorgedragen voor deze gemeenteraadsverkiezingen. Elke vijf jaar vinden in Cuba verkiezingen plaats.

verkiezingen-2017-schema

Het verkiezingsproces door de website Cubadebate in beeld gebracht

Daarna zullen in de tweede fase de kandidaten worden geselecteerd voor de verkiezingen van de leden van de provinciale assemblee en het parlement, de Nationale Assemblee. De commissie die de kandidaten selecteert bestaat uit leden van de zogeheten massaorganisaties, zoals de vakbond CTC, de vrouwenbond FMC, de studentenbond FEUU en de wijkcomités CDR. Wanneer de verkiezingen voor de provinciale assemblees en de nationale assemblee plaatsvinden is nog niet bekend.

Opvolging Raúl
Wel is duidelijk dat de leden van de Nationale Assemblee in februari de leden kiezen van de Staatsraad waaronder de nieuwe president, de opvolger van Raúl Castro. Castro heeft eerder gezegd dat hij het voorzitterschap tegen die datum zal neerleggen, maar dat hij naar verwachting hoofd van de Cubaanse Communistische Partij zal blijven. Zijn invloed en macht blijven dan ook groot. De nieuwe president van Cuba is naar verwachting de 57-jarige en huidige eerste vicepresident Miguel Diaz-Canel.

Protest
Een coalitie van oppositiegroepen verwacht dat 170 personen zich kandidaat zullen stellen als alternatief voor de voorgedragen kandidaten van de partij en de massaorganisaties.

Bronnen
* Cubadebate, persbureau AP, 5 september 2017

Link
* De officiële website Cubadebate (Spaanstalig) gaat dieper in op de details van de Cubaanse verkiezingen. Het schema hiernaast is ook afkomstig van deze website.

Advertenties

Castro kritiseert harde lijn van Trump

De Cubaanse president Raúl Castro is van mening dat de aangekondigde maatregelen van president Trump ‘een stap terug’ betekenen voor de relaties tussen Cuba en de VS, die sinds 2015 langzaam verbeterd leken. Castro sprak bij gelegenheid van de zitting van het Cubaans parlement / Nationale Assemblee. Zijn toespraak werd door de Cubaanse televisie uitgezonden. Castro’s kritiek kwam een week voor de tweede verjaardag op 20 juli van de opening van ambassades van beide landen in Havana en Washington.

diaz-canel-asamblea-14072017

Castro met naast hem de eerste vice-president Díaz-Canel

Castro’s kritiek is een reactie op de aankondiging van Trump in juni in de wijk Little Havana (Miami) van hardere maatregelen tegen Cuba waarin hij o.a. een ban uitsprak op handel met toeristenprojecten die eigendom zijn van het Cubaanse leger. Ook kondigde hij een aanscherping aan van het Amerikaans handelsembargo tegen Cuba, dat dateert uit 1962. Raúl Castro merkte in zijn toespraak op dat de nieuwe maatregelen van Trump ‘herinneringen oproepen aan de vijandige retoriek die de Koude Oorlog kenmerkte’ en de confrontatie ‘die 50 jaar geleden zwaar mislukt is’.

Mensenrechten
Dat die nieuwe beperkingen er komen omwille van de mensenrechten, vindt de president ironisch en hij spreekt over ‘manipulatie van de mensenrechten.’ Bovendien heeft Cuba ‘geen lessen te krijgen van de VS of iemand anders’. Castro zei dat Cuba bereid bleef zaken van wederzijds belang met de VS in de toekomst te blijven bespreken. ‘Cuba en de VS kunnen samenwerken en naast elkaar leven met respect voor de verschillen. Maar niemand moet verwachten dat hiervoor concessies zullen worden gedaan, die een inbreuk betekenen op de soevereiniteit en onafhankelijkheid van het land.’ Hij waarschuwde dat elke poging de revolutie ten val te brengen, zal mislukken, zoals dat eerder gebeurde onder de 11 Amerikaanse presidenten die Trump voorgingen.

Aftreden
Castro (86 jaar) zal nog 7 maanden zijn presidentiële functie uitoefenen waarna hij in februari 2018 terugtreedt als president. Hij zal hoogstwaarschijnlijk leider van de Cubaanse Communistische Partij blijven. Zijn generatie, die Cuba sinds 1959 leidde, sterft uit. Raúl Castro liet ook weten niet te spreken te zijn over de ‘politieke vervolging’ van de voormalige Braziliaanse president en ‘kameraad’ Lula.

Bron
* Al Jazeera, 15 juli 2017
Link
* Toespraak Raúl Castro op 14 juli 2017, website Cubadebate

Kandidaatstelling verkiezingen begonnen

In Cuba werden op 30 juni jl. de zeven leden van de Comisión de Candidaturas Nacional / Commissie voor de Nationale Kandidaten geïnstalleerd. Deze commissie CCN bereidt de algemene verkiezingen voor die in oktober plaatsvinden, een proces dat in februari 2018 wordt afgesloten met het terugtreden van Raúl Castro als president van Cuba. Bij de installatie van de commissie benadrukte de secretaris van de Staatsraad, Homero Acosta, dat de commissie verantwoordelijk is voor de vormgeving van de relatie tussen de civil society en de Staat en de kandidaturen voor fundamentele politieke functies die het land de komende jaren zullen leiden. Tot vandaag worden overal in het land zowel op plaatselijke en provinciaal niveau, kandidaatscommissies opgericht die bestaan uit leden van de 6 zogeheten massaorganisaties, namelijk de vakcentrale CTC, de Comités ter Verdediging van de Revolutie (CDR), de officiële vrouwenbond FMC, de studentenbond FEU, de organisatie van kleine boeren ANAP en de bond voor middelbare scholieren FEEM.

verkiezingen-diaz-canel

Eerste vicepresident Diaz Canel brengt zijn stem uit. Hij wordt veelvuldig genoemd als opvolger van Raúl Castro.

De CCN bereidt de kandidaatstelling voor van de toekomstige parlementsleden, de provinciale assemblees en de leden van de Staatsraad, het staatsorgaan dat optreedt uit naam van de wetgevende macht of parlement. De verkiezingen worden door enkele groepen van de oppositie als ‘historisch’ beschouwd, gezien de gevolgen voor de toekomst van Cuba. Enkele groepen zoals Somos+ en de organisatoren van de campagne Otro 18 en Cuba Decide/Cuba Beslist, hebben plannen gepresenteerd om onafhankelijke kandidaten voor te dragen die niet verbonden zijn aan de communistische partij Partido Comunista de Cuba (PCC) of door het regime erkende organisaties.

verkiezingen-lijsten-kanidaten

Cubaanse burgers lezen de lijsten met de namen van de kandidaten

Twee rondes
Op 22 oktober 2017 wordt de eerste ronde van de algemene verkiezingen gehouden met de verkiezing van 12.515 kandidaten. De tweede ronde volgt op 29 oktober in die kiesdistricten waar geen van de kandidaten meer dan 50% van de stemmen behaalde. Later worden de vertegenwoordigers van de provincie assemblees van de Poder Popular gekozen voor een mandaat van 5 jaar en vervolgens de leden van de Nationale Assemblee. Uiteindelijk zal Raúl Castro in februari 2018 zijn functie neerleggen nadat de leden van de Staatsraad zijn gekozen.

Jongeren
Bij de komende algemene verkiezingen zullen 338.900 jongeren voor de eerste maal deelnemen die de leeftijd van 16 jaar bereikten. Het zijn ook de eerste verkiezingen na de dood van ex-president Fidel Castro die op 25 november vorig jaar overleed, na vijftig jaar de alleenmacht te hebben uitgeoefend. De Nationale Assemblee van Cuba telt op dit moment 612 leden die 168 gemeenten in het land vertegenwoordigen en een mandaat van 5 jaar hebben.

Bron
* Persbureau EFE
Linken
* Deze Cubaweblog publiceerde op 11 en 12 december 2010 twee artikelen over de gemeenteraadsverkiezingen die toen plaatsvonden. Deel 1 en  Deel 2

Raúl Castro bevestigt ‘socialistisch karakter’ Cubaans regime

President Raúl Castro bevestigde donderdag tijdens de zitting van de Nationale Assemblee ‘het socialistisch karakter’ van de revolutie en ‘de rol van de Partij als leidende kracht van samenleving en Staat’. Castro sloot de buitengewone zitting van de assemblee af waar aanvullingen en aanpassingen werden besproken van het zogeheten Conceptualización del modelo económico y social, het economisch ontwikkelingsplan tot 2030 evenals 9 nieuwe Lineamientos / Richtlijnen voor 2016-2021. Deze documenten werden op het 7e partijcongres vorig jaar aangenomen en worden gezien als de leidraad voor de hervormingen die Castro invoerde.

asamblea-nacional-raul-castro-juni2017

Raúl Castro voert het woord in de Asamblea Nacional

Raúl Castro benadrukte ‘het open en democratisch debat’ dat eerder over deze documenten had plaatsgevonden en waar ‘1,6 miljoen Cubanen’ aan deelnamen, de meesten militanten van de communistische partij PCC en de jongerenorganisatie UJC plus de overige massaorganisaties die door de Cubaanse regering worden gecontroleerd. Hij zei dat nu ‘kan worden voortgegaan’ en alles ‘veranderd kan worden wat veranderd moet worden’. Hij voegde er wel aan toe ‘met de snelheid die ruimte biedt voor consensus en het vermogen de zaken goed te doen’ om ‘grote fouten te vermijden’. De Nationale Assemblee is ondergeschikt aan de besluitvorming in de partij. Vicepresident Miguel Díaz-Canel benadrukte dit woensdag toen hij zei dat ‘alles wat hier wordt aangenomen als aanbeveling door de hoogste instanties van de Partij op waarde zal worden geschat.’

Rijkdom
Vicepresident Marino Murillo benadrukte dat ‘de concentratie van eigendom en rijkdom niet zal worden toegestaan’ ook wanneer ‘vormen van particuliere bedrijfsvoering worden ingevoerd.’ Deze cumulatie van rijkdom doet zich bijvoorbeeld voor bij een consortium als Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), geleid door het Cubaans leger en door de autoriteiten aangeduid als een staatsbedrijf.

maduro-raul-1mei2015

Presidenten Nicolás Maduro en Raúl Castro

Unanieme steun
Ook dit keer ging de Nationale Assemblee unaniem akkoord met alle voorstellen die de leiders voorlegden. Unaniem was ook de solidariteitsverklaring met de Venezolaanse bondgenoot Nicolás Maduro. Raúl Castro riep op ‘de agressie aan te klagen en tegen te houden waaronder ons broedervolk lijdt.’ (…) ‘Imperialistische belangen willen het recht op zelfbeschikking van dit volk ontnemen.’ De schuld voor de ruim 60 doden en vele gewonden in de straten van Caracas legde Raúl Castro bij de protesterende Venezolanen ‘die uit zijn op een staatsgreep’ en hij verwees naar ‘beelden van neergestoken jongeren en zij die levend werden verbrand.’ Ook sprak het parlement zijn steun uit aan de afgezette Braziliaanse president Dilma Rouseff, de Partido de los Trabajadores en de ‘historische leider’ Luiz Inacio Lula Da Silva. Zij worden beschuldigd van corruptie en financiële manipulatie; Raúl Castro noemde hen slachtoffers van ‘vervolging’. In juli aanstaande komt de Asamblea Nacional del Poder Popular opnieuw bijeen.

Noten
* Gesproken tekst plus video van interventie van Raul Castro op 1 juni 2017
* De teksten van de resoluties over de twee partijdocumenten: Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista en het Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030 Conceptualización-Modelo-Economico-Social-Cubano-Desarrollo-Socialista.pdf

Nationaal Parlement komt 27 december bijeen

Staatsmedia hebben gemeld dat de Nationale Assemblée van Cuba op 27 december bijeen zal komen. De Asamblea Nacional de Cuba, het één-partij-parlement, komt tweemaal jaarlijks in buitengewone zitting bijeen. De Asamblea Nacional telt 612 vertegenwoordigers, die de 168 gemeenten in het land vertegenwoordigen. De leden worden elke 5 jaar gekozen.

asamblea-nacional-del-poder-popular-stemming

Asamblea Nacional del Poder Popular

Parlementsvoorzitter Esteban Lazo kondigde woensdag jl. de buitengewone zitting aan die zal worden gehouden in het Paleis van de Convenciónes in Havana. In de aankondiging worden geen thema’s genoemd die op de agenda staan. Het is aannemelijk dat de economische situatie in het land wordt besproken nu een recessie dreigt o.a. vanwege de crisis in Venezuela, een van de grootste bondgenoten van Cuba. Ook wordt een verslag verwacht over de staat van de hervormingen die in 2008 in gang zijn gezet door Raúl Castro, bedoeld om het socialistische model van Cuba te ‘actualiseren.’

Verering Fidel
Ook zullen naar verwacht voorstellen worden besproken die moeten bijdragen aan het realiseren van de laatste wensen van de op 25 november overleden ex-president Fidel Castro. Hij verzocht zijn naam en beeltenis niet te gebruiken voor de naamgeving van publieke plaatsen en het oprichten van monumenten, bustes of standbeelden ter zijner eer.

Bron
* Persbureau EFE, 8 december 2016

Raúl Castro: meer bezuinigen en minder stroomverbruik

De Cubaanse president Raúl Castro heeft toegegeven dat zijn land economische problemen ondervindt. Dat zei Castro vrijdag in de Nationale Assemblee, een soort parlement dat tweemaal per jaar bijeen komt. De crisis is volgens hem echter niet zo ernstig als die volgde op de ineenstorting van de Sovjet-Unie, de toentertijd belangrijkste handelspartner van het Caribische eiland. Volgens het Cubaanse persbureau Prensa Latina – buitenlandse journalisten waren niet welkom – is de groei van de Cubaanse economie in de eerste helft van dit jaar teruggelopen tot 1%, in dezelfde periode in 2015 was dit nog 4,7%.

asamblea-Jennifer Bello, miembro má joven del Consejo de Estado y presidenta de la FEU

Jennifer Bello, het jongste lid van de Staatsraad en voorzitter van de communistische studentenbond FEU, afgelopen vrijdag in gesprek met Raúl Castro

Raúl: ‘Er worden geruchten en voorspellingen verspreid over een op handen zijnde ineenstorting van onze economie die vergelijkbaar zou zijn met de Speciale Periode.’ (…) ‘We ontkennen niet dat er gevolgen zijn, ook ernstigere als toen. Maar we zijn voorbereid en beter in vorm om ze aan te kunnen’, aldus het communistische staatshoofd. Raúl Castro refereerde aan de jaren negentig toen de Sovjet-Unie een einde maakte aan de subsidie van 5 miljard dollar die het land jaarlijks kreeg. Cubanen leden toen vaak honger en het land werd geconfronteerd met langdurige black-outs van de elektriciteit-  en watertoevoer. Castro waarschuwde voor zware tijden en noemde als oorzaak de verminderde olie-importen uit Venezuela en de dalende winsten op het exporteren van suiker en nikkel. De olie-importen uit Venezuela zijn volgens persbureau Reuters in de eerste helft van dit jaar met 20% teruggelopen. Hij zei zich in te spannen om buitenlandse leveranciers tijdig te betalen en dankte hen voor ‘het vertrouwen en begrip voor de overgangssituatie waarin we ons bevinden.’ Hij benadrukte dat Cuba er in is geslaagd aan zijn internationale betalingsverplichtingen betreffende staatsobligaties te voldoen, zei Castro. ‘We zullen ons doel niet opgeven om de geloofwaardigheid van de Cubaanse economie te herstellen’, aldus de president.

Maatregelen
Bij overheidsdiensten en staatsbedrijven is al sprake van werktijdverkorting en worden de uren met airconditioning ingekort, zijn het aantal filmvoorstellingen ingekort en leveren benzinestations vaker dan voorheen geen benzine. In zijn toespraak gaf Raúl Castro geen details over de concrete maatregelen om het energieverbruik in te perken, maar de provinciale partijkrant van Holguín meldde deze week dat tijdens een bijeenkomst met het kader gesproken werd over energiebeperking tot 28% in de tweede helft van 2016. Raúl Castro beperkte zich tot een oproep om verspilling van energie te vorkomen, importproducten te vervangen door Cubaanse producten, meer te investeren in sectoren die harde deviezen opleveren en zuinig te zijn met energie.

asamblea-nacional-volkslied-juli2016

De Nationale Assemblee zingt het Cubaans volkslied

Verworvenheden
Toch zei Castro niet te zullen bezuinigen op de sociale uitgaven, zoals het onderwijs en de gezondheidszorg, die voor iedere Cubaan gratis toegankelijk zijn. ‘Wij zullen tegelijkertijd de sociale verworvenheden die de Revolutie bevocht, in stand houden.’ Voor dit jaar verwacht de Cubaanse regering een economische groei van 2 procent. Vorig jaar was dit 4,7 procent.

Blackout voorkomen
Dinsdag gaf minister van Economie,  Marino Murillo, in een media-optreden aan dat energie gerantsoeneerd moet worden om een complete black-out te vermijden. ‘Cuba staat voor een liquiditeitscrisis en moet zijn energie beginnen rantsoeneren om essentiële diensten te behouden en een black-out te vermijden’, zo stelde Marino Murillo.

apagones-raul-castro

Raúl Castro: ‘Fidel, doe het licht uit als je die lamp niet gebruikt. Weet je niet meer hoeveel we geleden hebben onder de hitte in de Speciale Periode?’ (Cartoon van Santana)

De Cubaanse export van nikkel, geraffineerde olieproducten en suiker krijgt klappen op de markt en dat heeft gezorgd voor een achterstand op de betalingsbalans. Bedrijven beperken nu al hun uitgaven door werkuren te schrappen en het gebruik van auto’s te limiteren, maar de situatie dreigt te verslechteren. Het is niet de eerste keer dat Cuba zijn energie moet rantsoeneren, al lijken de huidige maatregelen niet zo streng als tijdens de jaren 90, na de val van de Sovjet-Unie. Een anonieme bron van Reuters, die overheidsdocumenten kon inkijken, vertelt dat de meeste bedrijven hun energie- en brandstofgebruik met de helft zouden moeten verminderen. Op die manier krijgt de verhoopte economische groei van 2 procent een flinke deuk.

Bronnen
* NOS, Cubadebate, Reuters

Linken
* Tekst (Spaanstalig) toespraak Raúl Castro bij de afsluiting van de Nationale Assemblee, 8 juli 2016
* Youtube, de eerste vier minuten van Raúl Castro’s toespraak van vrijdag 8 juli 2016