‘Havana moet ondubbelzinnige keuze maken over buitenlandse investeringen’ (1)

Richard E. Feinberg, hoogleraar internationale economie aan de Universiteit van Californie, gelooft niet dat de eventuele stopzetting van de hulp door Venezuela aan Cuba, even ernstige gevolgen zal hebben als destijds in de jaren tachtig de stopzetting van de hulp uit de Sovjet Unie. De mogelijkheid dat president Hugo Chávez overlijdt en de politiek van Venezuela zal veranderen, doet Cubanen soms denken aan de slechtste jaren uit de geschiedenis van de Cubaanse revolutie, ‘de Speciale Periode’ genoemd. Volgens Feinberg is het belangrijk dat de Cubaanse regering een ondubbelzinnige beslissing neemt over buitenlandse investeringen. Hij vermoedt dat er bij de leiders van het land onenigheid bestaat over dit punt.

Brochure: Hoe investeren in Cuba?

Brochure: Hoe investeren in Cuba?

Venezuela voorziet op dit moment in de helft van de energie van Cuba en dat betekent dat de economie van het eiland een zware klap krijgt wanneer een Venezolaanse regering post-Chávez Cuba zal verplichten voortaan wereldmarktprijzen voor de olie te betalen. Maar het thema van Chávez’ gezondheid is geen nieuws voor de Cubaanse regering en niet enkel omdat de Venezolaanse leider medische verzorging op het eiland krijgt. Havana heeft lessen getrokken uit de afhankelijkheid die bestond in de jaren negentig, toen de Sovjet Unie instortte en in Cuba een diepe crisis het gevolg was. Om vergelijkbare gevolgen te voorkomen heeft de regering van generaal Raúl Castro geprobeerd het aantal commerciële partners van Cuba te vergroten en kijkt daarbij naar Azië, Europa en andere Latijns-Amerikaanse landen. Ook is er geprobeerd de economie te diversifiëren door een grotere rol toe te delen aan de particuliere sector, de landbouwproductie door particulieren en door coöperaties te versterken en de suikerindustrie te decentraliseren. Maar dat heeft tot nu toe niet geleid tot de resultaten die de overheid zich had gewenst. In theorie is de Cubaanse economie sterker geworden en zouden er meer deviezen beschikbaar zijn om olie en andere importen te betalen.

De suikeronderneming Brasil

De suikeronderneming Brasil

Investeringen van buiten
Havana denkt ook aan ‘versterking van buitenlandse investeringen binnen een nationaal economisch kader evenals in bepaalde sectoren zoals de suikerindustrie’, zegt een Cubaanse econoom die anoniem wenst te blijven omdat hij geen toestemming heeft met de buitenlandse pers te spreken. Doel is niet opnieuw afhankelijk te worden van een enkele weldoener. Komt de tijd van de fietsen terug? In de regeringsperiode van Chávez, die Fidel Castro beschouwde als zijn ideologische vader en enkele politieke beleidslijnen van Havana imiteerde, heeft Venezuela miljarden dollars naar Cuba gezonden via de olie en handel. De handel van Cuba met Venezuela was vorig jaar iets minder dan 8 miljard dollar, een groot deel bestond uit olie-importen en bijproducten. In ruil leverde Cuba artsen, wetenschappers en andere artsen aan Venezuela. Waarnemers achten de prijs die Cuba betaalt voor deze dienstverlening zeer hoog; men schat de waarde per arts per jaar op 200.000 dollars. Daarnaast werd berekend dat de Venezolaanse subsidie aan Cuba tussen de 2 en 4 miljard dollar bedraagt. En hoewel 40% van de Cubaanse handel uit die met Venezuela bestaat, is dat veel minder dan de 80% van de handel destijds met het Oostblok. ‘Een verlies van 2 tot 4 miljard zou wellicht mogelijk zijn. Maar dat is niet vergelijkbaar met de stopzetting van alle subsidies uit de Sovjet Unie in het begin van de jaren negentig,’ zegt Richard E. Feinberg, hoogleraar internationale economie aan de Universiteit van Californië. ‘Cuba gaat niet terug naar het tijdperk van de fietsen. Maar de Cubaanse economie kan wel in een nieuwe recessie terechtkomen,’ voegt hij er aan toe. Het overleven van de Cubaanse economie kan in dit geval ook afhangen van buitenlandse investeringen. Vorige maand kondigde de regering aan een verdrag te hebben ondertekend met een zusterbedrijf van het Braziliaanse Oldebrechtonderneming, dat de opdracht kreeg een suikerraffinaderij te gaan managen. De deelname van een buitenlands bedrijf aan het functioneren van een suikerraffinaderij is een zeer ongewone zaak voor de Cubanen. Daarnaast heeft Havana ook aangekondigd de commerciële relaties met China en enkele Latijns Amerikaanse en Europese landen te versterken.

Bron
* Publicatie Diario de Cuba

Braziliaanse president Dilma Rousseff ontloopt Cubaanse dissidenten

De Braziliaanse presidente Dilma Rousseff zal volgens kranten in Brazilië deze week geen ontmoeting hebben met tegenstanders van het regime van Raúl Castro. De blogger Yoani Sánchez had om een dergelijke ontmoeting gevraagd. Sánchez is uitgenodigd om de filmweek in Brazilië bij te wonen, maar de Cubaanse autoriteiten weigeren haar een uitreisvisum. Vanochtend is president Dilma Rousseff in Cuba aangekomen.

Dilma Rousseff werd op het vliegveld ontvangen door de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken, Bruno Rodríguez

Yoani Sánchez gaf in een interview zaterdag jl. met de Braziliaanse krant Folha de Sao Paulo al aan weinig hoop te hebben Rousseff te kunnen ontmoeten. Als de Cubaanse autoriteiten Sánchez opnieuw een visum weigeren (de 19e maal), zal zij de première van de documentaire Conexión Cuba-Honduras niet kunnen bijwonen. De Braziliaanse autoriteiten verleenden de blogger afgelopen week een inreisvisum. Volgens de krant zeiden adviseurs van de president dat een mogelijke ontvangst van opposanten van het regime een directe aanval op het Cubaanse regime zou zijn ‘waardoor de mogelijk goede rendementen van het bezoek in gevaar komen.’ Volgens een Braziliaans persbureau zou Rousseff van de gelegenheid gebruik willen maken ‘de commerciële opening in Cuba toe te juichen’ en willen benadrukken dat Brazilië hier oog voor heeft en wil bijdragen aan ‘de verbetering van de situatie op het eiland.’ Volgens haar adviseurs is dat ‘een betere en doelmatiger manier’ om meer veranderingen en om de modernisering van het land te bewerkstelligen. Rousseff zal ook de goedkeuring van de laatste twee delen van een lening van 380 miljoen dollar aankondigen voor de ontsluiting en de modernisering van de haven van Mariel, ten noorden van Havana. Ook verleent zij een commercieel krediet voor de import van landbouwwerktuigen en apparatuur uit Brazilië.
De adviseur zei ook nog dat het feit dat Brazilië een visum verleende aan de blogger geen verandering van beleid is van de politiek van Brazilië tegenover Cuba omdat ‘niet eerder door haar zo’n verzoek werd gedaan.’ Op 27 januari vond in de Braziliaanse stad Jequié ter ondersteuning van Yoani Sánchez een concert plaats als een vorm van Digitale Solidariteit. Een digitale handtekeningenactie vond al eerder plaats. Gisteren heeft ook Amnesty International bij de Braziliaanse president aangedrongen op bemiddeling bij de Cubaanse regering zodat Yoani Sánchez in vrijheid naar het filmfestival kan vertrekken.

Nobelprijs van de Vrede
De Spaanse politieke partij Unión Progreso y Democracia (UPyD) heeft het Nobelprijscomité geadviseerd de Nobelprijs van de Vrede 2012 toe te kennen aan twee Cubanen, namelijk aan Yoani Sánchez en aan de dissidentenvoorman Oswaldo Payá.

Grafiek van de importen en exporten van Brazilië richting Cuba

Herleving suikersector
Het Braziliaanse bedrijf Odebrecht heeft aangekondigd suiker in Cuba te willen produceren. Vooreerst zal het bedrijf een contract tekenen met Havana voor het centrale suikercomplex 5de Septiembre in de provincie Cienfuegos. Volgens een bericht van persbureau Reuters heeft het 10-jaar lopende contract de bedoeling de suikerproductie te verhogen en bij te dragen aan de opleving van deze sector. De suikerproductie op het eiland is teruggelopen van 8 miljoen ton in de jaren zeventig tot nog nauwelijks 1,2 miljoen vorig jaar. Volgens officiële cijfers werd in 2010 de slechtste oogst in 105 jaar behaald, namelijk 1,1 miljoen ton. Ook wil het bedrijf een rol spelen bij de productie van ethanol; oud-president Fidel Castro verzette zich hier tot nog toe tegen.

Linken
*  Engelstalige informatie over bezoek Dilma Rousseff
*  Cubaanse televisie en de aankomst van Rousseff in Havana vanochtend 1.29 minuut
Meer Spaanstalige informatie over de rol van het Braziliaanse bedrijf Oldebrecht in Cuba, o.a. bij de productie van ethanol.