Vrijheid Cubaanse artsen in Brazilië ingeperkt

De Cubaanse regering heeft nieuwe beperkingen ingevoerd voor Cubaans artsen en specialisten, die werkzaam zijn in het programma Más Médicos dat sinds 2013 in Brazilië bestaat en werd ingevoerd door de toenmalige regering van Dilma Rousseff. De nieuwe regels moeten voorkomen dat Cubaanse artsen hun post in het gastland Brazilië voortijdig verlaten en asiel aanvragen.

medici-welkom-brazilie

Cubaanse artsen komen in Brazilië aan

Ongeveer 200 Cubaanse artsen van Más Médicos hebben een kort geding aangespannen bij Braziliaanse rechtbanken en eisen dezelfde behandeling als gecontracteerde artsen uit andere landen. Ondermeer willen zij de volledige betaling van hun salaris rechtstreeks ontvangen zonder de bemoeienis van Havana of de Panamerikaanse Organisatie van de Gezondheid (PAHO) / La Organización Panamericana de la Salud (OPS). Nu betaalt Brazilië 4.433 dollar aan de PAHO, deze organisatie houdt 5% commissie in en maakt de rest over naar de Cubaanse overheid. De Cubaanse arts ontvangt 600 dollar per maand en elke maand wordt nog eens 645 dollar gestort op een persoonlijke rekening in Cuba. Dit jaar is de betaling niet langer in dollars maar in de nieuwe contracten is sprake van betaling in de Braziliaanse munt, de Reaal.

Familiebezoek
De Cubaanse artsen hebben ook te maken met andere regels over het bezoek van hun familieleden. Aanvankelijk waren bezoeken van 60 dagen mogelijk, later werd dit teruggebracht tot 30 dagen en nu worden bezoeken hooguit aan het einde van de contractperiode toegestaan zodat de arts en zijn gezin samen naar Cuba kunnen terugkeren. De deelnemers moeten drie jaar blijven en terugkeren, behalve degenen die een verlenging van hun missie aanvragen. Ook de verlenging van een contract is niet vanzelfsprekend. Wie als arts voor vakantie naar Cuba terugkeert, moet een evaluatie ondergaan en op basis daarvan wordt besloten of een tweede termijn in Brazilië mogelijk is. Sommige artsen kregen van de Cubaanse autoriteiten te horen dat hun paspoorten verloren waren gegaan, en zij bleven in Cuba achter.

medici-Maireilys Álvarez Rodríguez, una doctora cubana que trabaja en São Luís, Brasil

De Cubaanse arts Maireilys Álvarez Rodríguez werkt in São Luís, Brazilië.

Minder Cubaanse artsen
De medische samenwerking tussen Havana en Brazilië werd in april opgeschort, toen de Cubaanse regering weigerde nog eens 710 artsen te sturen, met als argument dat het Braziliaanse rechtssysteem de verzoeken voor een verblijfsvergunning van de Cubanen had ingewilligd. Na een vergadering in mei met PAHO besloten de Cubaanse autoriteiten nieuwe contracten te tekenen. Momenteel zijn er ongeveer 18.200 professionals ingeschreven in het Más Médicos-programma, waarvan 11.400 Cubanen die volgens gegevens van PAHO werkzaam zijn op het gebied van basiszorg. Het Braziliaanse Ministerie van Volksgezondheid wil het aantal Cubaanse artsen terugbrengen en hen vooral inzetten op plekken waar Braziliaanse vakmensen niet willen werken.

Bron
* Persbureau EFE, 6 november 2017

Link
* New York Times, 29 september 2017: Cuban Doctors Revolt: ‘You Get Tired of Being a Slave’

Ook toeristen op Cuba door cholera getroffen

Cuba heeft een uitbraak van cholera gemeld. In de Cubaanse provincies Havana, Santiago en Camagüey zijn 163 mensen besmet geraakt met de ziekte. Onder de getroffenen zijn 12 toeristen, onder wie drie Italianen, twee Duitsers en een Nederlander. Zij zijn tussen 30 en 74 jaar.

Affiche met waarschuwing en oproep tot hygienisch ggedrag

Affiche met waarschuwing en oproep tot hygienisch gedrag

Dat meldt de pan-Amerikaanse gezondheidsorganisatie OPS op haar website. Hoe de Nederlandse man of vrouw het maakt is niet bekend gemaakt. De Cubaanse autoriteiten hebben de OPS geïnformeerd. Cholera wordt overgebracht door water dat met de bacterie Vibrio cholerea is besmet. De belangrijkste kenmerken zijn ernstige diarree en uitdroging. Met een snelle en juiste behandeling is de kans op overlijden gering, maar de ziekte kan tot de dood leiden.

50 jaar choleravrij
Vijftig jaar lang kende Cuba geen cholera tot de ziekte in augustus 2012 in Oost-Cuba opnieuw opdook. Volgens de officiële cijfers waren er toen 3 dodelijke slachtoffers en 417 personen geinfecteerd. Volgens de OPS werden na de orkaan Sandy in october 2012 47 gevallen geconstateerd. De laatste cholera-epidemie in Cuba dateert van 1882.

de cholera vibreobacterie

De cholera vibreo bacterie

400 besmettingen in Güines
Onafhankelijk persbureau Hablemos Press meldt dat in de gemeente Güines deze maand 400 personen gemeld werden bij het plaatselijk ziekenhuis met cholerabesmetting. Er zouden enkele dodelijke slachtoffers zijn gevallen, aldus geïnterviewde bewoners van de gemeente. Hablemos Press stelde een informatieve reportage (9 minuten) samen over de gebeurtenissen; in tegenstelling tot de officiële media wordt het woord cholera in deze  reportage niet angstvallig gemeden, ook niet door gezondheidsmedewerkers en medische studenten die aan het woord komen.

Preventie
De beste manier om cholera te voorkomen is, aldus de website Mens en Gezondheid, een goede hygiëne: handen wassen na de toiletgang en wegwerphanddoeken gebruiken. Goede sanitaire voorzieningen zijn het belangrijkst om dit te bereiken.
Enkele adviezen voor mensen die in een risicogebied reizen: gebruik flessenwater of anders: gekookt water, was de handen vaak met zeep en water, gebruik geen vieze handdoek, eet geen rauw voedsel, zoals sla, schil fruit, en schil het zelf, eet geen halfgare of rauwe vis en koop geen eten of dranken op straat

De provincie Mayabeque met de gemeente Guinnes

De provincie Mayabeque met de gemeente Guínes, ten zuidoosten van Havana

Link
* De reportage van 9 minuten,  gemaakt door persbureau Hablemos Press