Christelijke Beweging voor Bevrijding heeft nieuwe voorman binnen Cuba

De Christelijke Beweging voor Bevrijding / Movimiento Cristiano Liberación (MCL) heeft de arts Eduardo Cardet Concepción tot nieuwe coördinator benoemd voor de activiteiten binnen Cuba. Sinds de dood van de oprichter en leider van de MCL, Oswaldo Payá, op 22 juli 2012 was deze functie niet langer vervuld en was de beweging in Cuba zelf minder zichtbaar.

Eduardo Cardet

Eduardo Cardet

De leden van het gezin van Oswaldo Payá verlieten Cuba vorig jaar en wonen nu in de VS. Daar is zijn oudste dochter, Rosa María Payá, de meest zichtbare woordvoerder van de MCL. Cardet is huisarts in Holguín en is bovendien vicevoorzitter van de Christendemocratische Organisatie van de America’s, ODCA.

Bron
* Website Oswaldo Payá

Fidel Castro over aanslag op Oswaldo Payá: ‘goedkope laster’

In het commentaar van de New York Times (12 oktober) over het herstel van de relaties tussen de VS en Cuba,  wordt opgemerkt dat ‘deze autoritaire regering doorgaat met het vervolgen en vastzetten van dissidenten. Havana heeft ook nooit de verdachte omstandigheden belicht rond de dood van de politieke activist Oswaldo Payá.’ In een commentaar noemt ex-president Fidel Castro deze kritiek ‘goedkope laster’. Het is de eerste maal dat een zo’n hoge vertegenwoordiger van het regime ingaat op de schuldvraag over het auto-ongeluk op 22 juli 2012 bij Bayamo waarbij Oswaldo Payá samen met zijn collega Harold Cepero, overleed.

Oswaldo Payá en Fidel Castro (montage)

Oswaldo Payá en Fidel Castro (montage)

De dictator citeert ook verschillende fragmenten uit het commentaar van de New York Times waaronder die over de onwil van de Cubaanse machthebbers de dood van Oswaldo Payá op te helderen. De Cubaanse media hebben nooit bericht gedaan van de diverse aanklachten van de familie Payá en de Movimiento Cristiano Liberación, waarin zij het regime aanwijzen als de eerste verantwoordelijke voor de ‘moord’ op hun vader en echtgenoot. Het regime heeft altijd gesproken over een ‘auto-ongeluk’ waarvoor de Spaanse chauffeur Ángel Carromero werd veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf. Eind 2012 mocht hij wegens een afspraak tussen Havana en Madrid naar Spanje terugkeren. Bij terugkeer zei hij dat zijn auto de hele dag werd achtervolgd door een wagen van de overheid en klem werd gereden. In het artikel bekritiseert Fidel Castro de tekst van het commentaar in de New York Times ook omdat ‘de krant vooral de goede kanten belicht van de Noord-Amerikaanse politiek’ hoewel Fidel ook vaststelt dat de krant de hoge graad van scholing erkent, ‘maar nalaat deze te vergelijken met de situatie in Cuba voor 1959′ toen het land geleid werd door ‘de bondgenoot van de VS en grote plunderaar Fulgencio Batista,’ aldus Fidel.

Carromero tijdens de persconferentie

Carromero tijdens de persconferentie

Aanslag
Deze week presenteerde Ángel Carromero, politiek leider van de jongerenorganisatie van de Partido Popular (PP), zijn boek Muerte bajo sospecha / Dood onder verdachte omstandigheden in Miami en herhaalde hij dat de dood van Oswaldo Payá ‘geen ongeluk, maar een aanslag’ was. Tijdens een persconferentie waarbij ook de vrouw en dochter, Ofelia Acevedo Maura y Rosa María Payá Acevedo van Payá aanwezig waren, presenteerde Carromero een serie officiële foto’s waarmee hij aantoonde dat er sprake was van manipulatie van bewijzen. Op een van de foto’s is de achterbumper geheel intact terwijl op andere foto’s dezelfde bumper half afgebroken lijkt en in het gras hangt. Ook de voorbumper en een wiel zitten op foto’s op andere plaatsen. Over zijn eerste verklaring die hij enkele dagen na het ongeluk in Havana aflegde en toen zei geen enkele auto te hebben gezien, zegt hij dat deze onder zware druk werd afgenomen en dat hij ‘hier niet zou zitten’ als hij de verklaring niet had afgelegd. Volgens Carromero is het duidelijk dat de Cubaanse regering achter de dood van deze twee dissidenten zit (‘ze reden ons van de weg’) en hij eist dan ook, samen met de familie een internationaal onderzoek.

handtekening-fidelLinken
* That which never can be forgotten, het commentaar (Engelstalig) van Fidel Castro, 13 oktober 2014
* De persconferentie van Ángel Carromero, Spaans TV-kanaal  in de VS, 8 minuten.

Harde kritiek van katholieke jongeren op kardinaal Ortega

Vijf Cubaanse jongeren hebben in een brief aan paus Franciscus ‘hun verdriet en zorg’ uitgesproken over het optreden van enkele Cubaanse bisschoppen. De briefschrijvers noemen hen ‘lakeien van het officiële regime’. De brief zou in mei jongstleden aan de paus zijn aangeboden toen deze de familie van de omgekomen dissident Oswald Payá ontving. De ondertekenaars zijn leden van de beweging  Movimiento Cristiano Liberación (MCL) die door Oswaldo werd geleid. De Spaanse vertegenwoordiger van de MCL heeft tot nu toe niet gereageerd op het nieuws over de brief en ook de website Oswaldo Paya zwijgt over de brief.

Tot zijn raadselachtige door in 2012 was Oswaldo paya een van de belanfgrijkste doelwitten van het regime. Zijn woning werd regelmatig belaagd en zoals op bijgaande foto met leuzen besmeurd.

Tot zijn raadselachtige dood in 2012 was Oswaldo Payá een van de belangrijkste doelwitten van het regime. Zijn woning werd regelmatig belaagd en zoals op bijgaande foto, met leuzen besmeurd.

De ondertekenaars beschuldigen vooral de aartsbisschop van Havana, kardinaal Jaime Ortega ervan de kerkelijke ruimten te gebruiken om ‘de regering te legitimeren’ en om ‘meer vertrouwen te vragen voor de politiek-militaire junta.’ Ook verwijt men de katholieke kerkleiding bij het regime ‘om timide hervormingen te bedelen zonder transparantie en zo in staat te zijn alle wateren te kunnen zwemmen omdat een definitie ontbreekt en onduidelijke taal rest.’

Politieke spelletjes
“Wij weten van personen van binnen de kerk en daarbuiten hoe de werkelijkheid van de kerk in Cuba er uit ziet en dat vanuit de salons van het bisschoppelijk paleis in Havana het politieke spel wordt gespeeld en hoe de praktijken van uitsluiting verlopen.’
In de brief wordt kardinaal Jaime Ortega met name genoemd. Zijn beleid, aldus de jongeren ‘is gekenmerkt door angsten, pressie, chantage, compromissen, gevoelens van onmacht, bescherming van belangen en tactische of expliciete afspraken, die de huidige relatie kenmerken van de Staat met de Kerk, waarvan kardinaal Ortega tientallen jaren de roerganger was.’ (….) ‘Wij zouden wensen dat de kerk in Cuba de moed zou hebben de kooplieden uit de tempel te jagen.'(…), een kerk die niet bereid is – in ruil voor stilzwijgen – privileges te accepteren in ruil voor rechten die men op basis van het recht zou moeten erkennen,’ aldus de brief.

Zaterdag vierde kardinaal Jaime Ortega (77) zijn 50-jarig priesterfeest o.a. met een mis in de kathedraal van Havana. Daar waren naast internationale gasten zoals bisschoppen uit de VS en Puerto Rico, ook diverse autoriteiten van de communistische partij bij aanwezig waaronder Caridad Diego en Carlos Samper. Bieden geven leiding aan het Oficina de Asuntos Religiosos van de partij en vormt het contactpunt tussen de kerken in Cuba en de partij. Ook kardinalen uit de VS en andere internationale gasten woonden de kerkdienst bij.

Zaterdag vierde kardinaal Jaime Ortega (77) zijn 50-jarig priesterfeest o.a. met een mis in de kathedraal van Havana. Daar waren naast internationale gasten zoals bisschoppen uit de VS en Puerto Rico, ook diverse autoriteiten van de communistische partij bij aanwezig,  waaronder Caridad Diego en Carlos Samper. Bieden geven leiding aan het Oficina de Asuntos Religiosos/Bureau voor Godsdienstzaken van de partij en vormt het contactpunt tussen de kerken in Cuba en de partij. Ruim 500 personen waren bij de misviering aanwezig.

Overwinnen van de angst
De brief eindigt als volgt: ‘Cubanen hebben een kerk nodig die ons helpt in het overwinnen van de angst. De angst is de oorsprong van de nalatigheid en de wanhoop die jongeren en de samenleving in zijn geheel, gevangen houden. Wij hebben een kerk nodig die ons helpt bij het zetten van de eerste stappen op weg naar Bevrijding. Die eerste stappen die altijd beginnen bij de individuele mens en die eindigen als een sterke roep die ons verenigt en waardoor het waardevol is daar in te delen. Een dienstbare kerk moet een ruimte van vrijheid zijn, waar men verzoening niet verwart met geheugenverlies over het verleden, die vermomd is als vriendelijk ogende mildheid. Het moet de plaats zijn van vrije meningsuiting, niet om politiek te bedrijven in de kerk, maar om de woorden te ontdekken die het verhaal van onze geschiedenis van onderaf vertellen, zonder de opgeblazen getallen van onze successen, bedoeld om ons geheugen te reconstrueren. Wij hebben een moederkerk nodig, die werkt aan de waarheid zonder dubbelzinnigheden, die liefde voor de vijand niet verwart met politiek opportunisme. Een kerk die ons helpt deze pijn te benoemen en er naar te handelen, zonder dat men ons onze stem afneemt.’

Erick Alvarez-Gil is een van de ondertekenaars

Erick Alvarez Gil is een van de ondertekenaars van de brief

De brief is ondertekend door Erick Álvarez Gil, Anabel Alpízar Ravelo, Luis Alberto Mariño Fernández, María de Lourdes Mariño Fernández en Manuel Robles Villamarín. Álvarez Gil zei in een radio-interview met Radio Marti dat de brief ook uitgereikt is aan de vertegenwoordiger van de heilige Stoel in Havana en aan alle bisschoppen.

Link
* De volledige tekst in het Spaans verscheen op de website van Radio Marti

 

 

 

 

 

Politieke politie verbiedt herdenking Payá en Cepero

Dinsdag jl. was het 2 jaar geleden dat de bekende Cubaanse mensenrechtenactivisten Oswaldo Payá en Haroldo Cepero onder verdachte omstandigheden bij een verkeersongeluk bij de stad Bayamo, om het leven kwamen. De Cubaanse autoriteiten weigeren tot nu toe een internationaal en onafhankelijk onderzoek toe te staan naar de omstandigheden waaronder de twee het leven verloren.

Osvaldo Payá (rechts) en Haroldo Cepero (links)

Oswaldo Payá (rechts) en Haroldo Cepero (links)

In Santiago de Cuba zijn leden van Payá’s Christelijke Beweging van Bevrijding (MCL) door leden van de geheime dienst aangehouden. Zij werden met gevangenschap bedreigd als ze het plan om een herdenkingsbijeenkomst voor Oswaldo Paya Sardinas en Haroldo Cepero Escalante te houden, zouden doorzetten. Tijdens verhoren werd hen erop gewezen dat boeren in deze omgeving bewapend zijn met kapmessen en dat de activisten bij voorbaat waren gewaarschuwd voor een mogelijke gewelddadige botsing.

Bron
* Facebook Rosa Maria Payá – Acevedo
De eerste onafhankelijke digitale krant van Cuba 14ymedio schonk aandacht aan de nalatenschap van Oswaldo Payá en laat collega-dissidenten aan het woord. (Spaanstalig)

Europees Parlement wil ‘internationaal en onafhankelijk’ onderzoek naar dood van Payá

Het Europees Parlement wil een ‘internationaal en onafhankelijk’ onderzoek naar de dood van Cubaanse dissident Oswaldo Payá, die op 22 juli 2012, samen met de mensenrechtenactivist Harold Cepero het leven verloor bij een verkeersongeval. De Nederlandse stichtingen Glasnost in Cuba en Cuba Futuro willen dat minister Timmermans tijdens zijn aanstaande bezoek aan Cuba deze zaak bij de autoriteiten aan de orde stelt.

op 3 oktober 2003 bood Paya 14.000 handtekeningen aan bij de Poder Popular in Havana

Op 3 oktober 2003 bood Oswaldo Payá 14.000 handtekeningen aan bij de Poder Popular in Havana

Volgens de officiële versie van de Cubaanse autoriteiten werd het ‘verkeersongeval’ veroorzaakt door het onzorgvuldig rijgedrag van de Spaanse chauffeur en Spaanse politicus Angel Carromero. De familie Payá verwerpt deze versie en zegt dat een regeringsauto de auto met de beide mensenrechtenactivisten volgde en vervolgens ramde. Dat zou de reden zijn van de dood van Payá en Cepero.

Onafhankelijk
Het Europees Parlement vraagt de Hoge vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid, Catherine Ashton, te bevorderen dat de Verenigde Naties het initiatief nemen tot de instelling van een comité dat de oorzaak van de dood van Cepero en Payá onderzoekt. Het verzoek van het Europees Parlement is onderdeel van een verslag dat inmiddels door de leden van het EP is ondertekend. Volgens deze tekst moeten respect voor democratie en mensenrechten een prioriteit zijn in de betrekkingen van de Europese Unie (EU) met buitenlandse partners. Ook wordt zorg uitgesproken over ‘de repressie van journalisten en activisten’ op het eiland en waarschuwt men voor de positie van de gewetensgevangenen in Cuba, die op ‘valse beschuldigingen veroordeeld zijn en in voorlopige hechtenis worden gehouden.’ Oswaldo Payá ontving in 2002 de Sacharovprijs van het Europees Parlement voor de vrijheid van geweten.

telefonoBrief aan minister Timmermans
De stichtingen Glasnost in Cuba en Cuba Futuro vragen minister Timmermans in een brief tijdens ‘uw aanstaande bezoek aan Cuba in gesprek met de Cubaanse autoriteiten het belang van zo’n onafhankelijk onderzoek te benadrukken. Wij zijn, evenals u, voorstanders van engagement mét en tegenstander van een isolement van Cuba opdat een civil society waarin burger- en economische rechten gegarandeerd zijn, meer kansen krijgt. Tegelijkertijd constateren wij dat er weliswaar sprake is van enkele positieve economische veranderingen in Cuba, maar het geweld tegen de oppositie onverminderd voortduurt en de mogelijkheden van dissidente personen en groepen hun kritisch geluid te laten horen, minimaal zijn gebleven. Dat bleek deze week op 10 december opnieuw tijdens de herdenking in Cuba van de 65ste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Opnieuw was er sprake van grof geweld en wreed politieoptreden tegen mensenrechtenactivisten. En opnieuw bleken de Cubaanse autoriteiten intimiderende en gewelddadige acties van burgers tegen leden van vreedzame mensenrechtenactivisten, te gedogen en aan te moedigen. De hervormingsgezinde krachten hebben die publiekelijke steun nog steeds hard nodig.’’

europeseunievlaggenEU stelt besluit over Cuba uit
De Europese Unie heeft besloten pas volgend jaar een definitief besluit te nemen over onderhandelingen met Cuba. Aanvankelijk werd verwacht dat de 27 Ministers van Buitenlandse Zaken op 16 december een mandaat zouden goedkeuren waardoor gesprekken kunnen volgen die leiden tot een bilateraal akkoord met Cuba. Deelnemers aan het overleg spreken over ‘technische vragen’ die nog zouden moeten worden opgelost. De eerste ministersbijeenkomst in 2014 staat gepland voor 20 januari 2014.

Link
* Chauffeur Payá verbreekt stilzwijgen over het auto-ongeluk, Zie deze Cubaweblog, 8 maart  2013

Bijlagen
* Brief aan Minister Timmermans van Cuba Futuro en Glasnost in Cuba, 12 december 2013
* In juli van dit jaar richtten 125 prominente leiders zich tot de VN met het verzoek een onderzoek te verrichten naar de achtergronden van de dood van Payá en Cepero. Onder hen bevonden zich leden van het Europees Parlement, voormalige presidenten, ambassadeurs, dissidenten en mensenrechtenactivisten. Ook bisschop Desmond Tutu was een van de ondertekenaars. 125 Leaders Urge UN paya23072013

Minister Timmermans binnenkort naar Cuba

Ondanks de aanhoudend slechte mensenrechtensituatie, wil minister Timmermans in ‘de komende maanden’ een bezoek brengen aan Cuba. Timmermans antwoordt dit op eerdere vragen van CDA Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt.  

franstimmermans25072012De Minister van Buitenlandse Zaken stelt dat ‘de economische en politieke veranderingen in Cuba door de internationale  gemeenschap, inclusief door de EU en NL, als positieve stappen worden gezien.’ Hij wijst daarbij op de resultaten die Cuba ‘op het gebied van de sociaaleconomische rechten en op het gebied van LGTB heeft bereikt.’ Als voorbeelden van de positieve veranderingen wijst de minster op de ‘nieuwe migratiewetgeving (uitreisvisa), de nieuwe regels met betrekking tot internetvrijheid en de grotere economische vrijheid.’ De minister meent dat het wenselijk is ‘dat deze stappen verder reiken en versneld worden. Vandaar dat het kabinet via bilaterale contacten met Cuba en via het EU kanaal, inzet op dialoog en samenwerking die bevorderen dat Cuba deze weg verder voortzet. Om de hervormingsgezinde krachten in Cuba te ondersteunen is engagement effectiever dan isolement. Hierbij wordt natuurlijk de situatie met betrekking tot de mensenrechten en democratisering nauw gevolgd.’

Engagement i.p.v. isolement
Over de situatie van de mensenrechten en vooral de korte termijn detenties spreekt de minister zijn zorg uit. ‘Korte termijn detenties blijven een punt van zorg. Dit onderwerp zal ook bij een volgende gelegenheid worden besproken.’ In augustus werden 547 Cubanen aangehouden om politieke motieven en werden nog eens 336 dissidenten lastiggevallen of bedreigd door de politie.

Van Kamerlid tot minister
In maart 2012 drong het toenmalige Kamerlid Timmermans in schriftelijke vragen aan de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken aan om ‘onverwijld en duidelijk protest aan te tekenen bij de Cubaanse autoriteiten over de ernstige mensenrechtenschendingen die zij begaan’ en om aanscherping van de EU- sancties te bepleiten indien Cuba geen gehoor wil geven aan dit protest.

In oktober ontvingen de Damas de Blanco de Sacharowprijs in het Europese Parlement

In oktober ontvingen de Damas de Blanco de Sacharowprijs van het Europese Parlement

Reactie Glasnost in Cuba
De stichting Glasnost in Cuba constateert met instemming dat de minister in de beantwoording van de vragen van het Kamerlid Omtzigt zijn eerdere lof over de ontwikkelingen in Cuba niet herhaalt. In augustus van dit jaar zei Timmermans tegenover een Cubaanse blogger o.a. dat de internationale gemeenschap de ontwikkelingen in Cuba als ‘ongelooflijk positief ziet, zich bewegend in de volkomen juiste richting’.

Glasnost in Cuba is evenals de minister, voorstander van engagement mét en tegenstander van isolement van Cuba. De reis van minister Timmermans zou dan ook een concrete bijdrage moeten leveren om het isolement waarin het Cubaans regime de oppositie dwingt, te doorbreken. Glasnost in Cuba wil dat de minister protest aantekent tegen het voortdurende geweld waar oppositiegroepen – vooral buiten de hoofdstad – slachtoffer van zijn. De overheid gedoogt en stimuleert sterk intimiderende en gewelddadige acties van Cubaanse burgers tegen leden van de mensenrechtengroeperingen en hun gezinnen. Sinds augustus worden elke zondag vrouwen van de mensenrechtengroepering Damas de Blanco door deze gewelddadige groepen in diverse steden belaagd. Ondanks de positieve economische veranderingen is er geen sprake van dat het geweld tegen dissidente groepen is gestaakt. De Stichting is verbaasd over de constatering van Timmermans dat de internetvrijheid in Cuba is vergroot. Het aantal internetlocaties is weliswaar vergroot, maar de censuur is niet minder geworden. Glasnost in Cuba is verder van mening dat het aanstaande bezoek van de minister o.a. gesprekken met de Damas de Blanco, ontmoetingen met onafhankelijke en vervolgde journalisten en met onafhankelijke bloggers moet bevatten. In gesprekken met de autoriteiten zou de minister de dood op 22 juli 2012 onder verdachte omstandigheden, van de vooraanstaande Cubaanse mensenrechtenactivist Oswaldo Payá aan de orde moeten stellen.

Link
* Antwoorden minister Timmermans op de vragen van Kamerlid Omtzigt

September telt tussen de 600 en 700 politieke arrestaties

In Cuba werden vorige maand, volgens de Cubaanse Commissie voor Mensenrechten en Nationale Verzoening / Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), minstens 708 politieke arrestaties verricht. Dat is het hoogste aantal in anderhalf jaar, schrijft deze groepering in haar maandelijkse rapport. De beweging is illegaal, maar wordt door de autoriteiten getolereerd. Volgens het Centro de Información Hablemos Press werden in deze maand 665 politieke arrestaties verricht van leden van de civil society in het land. Het is het hoogste aantal sinds de arbitraire arrestaties op het eiland in maart 2012 tijdens het bezoek van de paus toen 1.158 politieke arrestaties werden vastgesteld.

Ibis Marcada en Maritza Concepcion - leden van de Damas de Blanco - na een gewelddadige acties van zogeheten 'turbas' rond hun woning en in hun woning

Ibis Marcada en Maritza Concepcion – leden van de Damas de Blanco – na een gewelddadige actie van zogeheten ‘turbas’ rond hun woning en in hun woning.

Vooral de  Damas de Blanco / Dames in het Wit waren een doelwit. De Damas werden in 2003 na de arrestatie en veroordeling van 75 dissidenten opgericht. Sindsdien houden de in het wit geklede vrouwen elke zondag na de mis een vreedzame protestmars om onder andere de vrijlating van politieke gevangenen te eisen.

Aanbevelingen van de VN
De CCDHRN voegt in haar maandrapport ook een lijst van 20 aanbevelingen toe afkomstig uit de Raad van de Mensenrechten van de VN. Cuba heeft deze aanbevelingen in het kader van het Periodiek Universeel Onderzoek afgewezen. Een van de aanbevelingen die Cuba verwerpt, is afkomstig van de Nederlandse regering. Er wordt op aangedrongen een einde te maken aan de repressie, de zogeheten actos de repudio*  te onderzoeken en iedereen die slachtoffer is van intimidatie en politiek geweld te beschermen. Cuba verwerpt ook een internationaal onderzoek naar de omstandigheden van de dood van twee mensenrechtenactivisten Oswaldo Paya en Haroldo Cepero vorig jaar juni.

Linken
* Rapportage CIH  september 2013
* Rapportage CCDHRN september 2013 met aanbevelingen uit de VN Mensenrechtenraad die door de Cubaanse regering werden verworpen
Zie ook:
* VN roept Cuba op VN-Mensenrechtenpacten te ondertekenen. Zie deze weblog van 3 mei 2013.
Noot
* Actos de Repudio zijn door de autoriteiten georganiseerde gewelddaden tegen leden van de oppositie of hun familieleden, vaak in de directe omgeving van hun huis. De knokpartijen worden door de overheid/partijorganisaties georganiseerd, maar gepresenteerd als uitingen van ‘spontane woede-uitbarstingen’ van het volk. Een voormalige voorzitter van de officiële Cubaanse schrijversbond noemde deze actos de repudio ooit ‘verbale lynchpartijen.’

Havana en Peking proberen Payá’s vrouw het zwijgen op te leggen

Een Cubaanse diplomaat onderbrak dinsdag jongstleden de getuigenis van de weduwe van Oswaldo Payá toen zij de leden van de Mensenrechtenraad in Geneve toesprak over de omstandigheden waaronder haar echtgenoot op 22 juli  vorig jaar tijdens een auto-ongeluk het leven verloor, samen met zijn medeopposant Harold Cepero. Cuba wilde voorkomen dat Ofelia Acevedo een oproep zou doen tot een internationaal onderzoek naar de dood van Payá. China steunde de poging van Cuba om haar het zwijgen op te leggen.

Ofelia Acevedo

Ofelia Acevedo

De vertegenwoordiger van de VS nam onmiddellijk het woord en benadrukte dat Acevedo, uitgenodigd door  UN Watch, het recht had het woord te voeren voor de voltallige commissie. De voorzitter van de Mensenrechtenraad verwierp dan ook de kritiek van Havana en Ofelia Acevedo kon haar betoog voortzetten.

Dood en leven
Mensenrechtenactivist Antonio Rodiles heeft tijdens zijn bezoek aan Spanje gezegd dat de dood van Oswaldo Payá ‘een groot verlies voor de oppositie‘ was en dat de regering van Cuba’ over leven en dood van Oswaldo Payá beschikte.’ De coördinator van Estado de SATS, Antonio Rodiles steunt de pogingen van de familie van Payá om via het Spaans openbaar ministerie inzicht te krijgen in de vermoedelijke betrokkenheid van het regime bij de moord van Payá. Rodiles, tevens initiatiefnemer van de burgerrechtencampagne Por otra Cuba / Voor een ander Cuba, voegt er aan toe dat een keiharde aanklacht op dit moment niet mogelijk is maar ‘de regering, de staatsveiligheidsdienst konden beschikken over leven en dood van Payá.’ Hij onderstreepte dat de zaak van Payá gecompliceerd is maar benadrukte dat de reacties van de regering zeer tegenstrijdig waren en dat ‘het maar liefst een week duurde voordat een persconferentie plaatsvond over het ongeluk.’(…) logoporotracuba._short‘Het duistere verleden van de Cubaanse regering en deze beschuldigingen zijn aanwijzingen dat er iets fout zit,’ aldus Rodiles, die het Spaans openbaar ministerie opriep goed te luisteren naar de familie van van Payá en de Zweed Aaron Modig. Modig was medepassagier van Payá toen het auto-ongeluk plaatsvond.

Roberto Carascarres begeleidt Interactivo

Roberto Carascarrés begeleidt Interactivo

De zaak Carcassés
Rodiles zei verder over de zaak Carcassés dat de regimegetrouwe zanger Silvio Rodríguez  zich heeft laten gebruiken als ‘instrument’ om het ‘imago van de Cubaanse regering te op te poetsen’. De dochter van Rodríguez,  Violeta Rodriguez Chaviano, heeft zich achter de kritiek van Carcassés geschaard. Zij liet de website Café Fuerte weten dat haar echtgenoot en muzikant Oliver Valdés door de autoriteiten was berispt omdat hij de naam van Carcassés op televisie had vermeld. Oliver Valdés had tijdens het televiseprogramma Mediodía en TV, de presentatie van zijn nieuwe dvd aangekondigd en had daar aan toegevoegd – in strijd met de instructies van de programmaleiding –  dat Roberto Carcassés daar niet zou zijn om te spelen en hij bood het publiek daarvoor zijn excuus aan. Violeta Rodriguez Chaviano  vraagt zich af of de maatregelen van de autoriteiten niet strijdig zijn met de grondwet. ‘In welk artikel van de grondwet staat dat iemand een bepaalde plaats niet mag betreden? Roberto heeft geen misdaad begaan, noch heeft hij huisarrest in afwachting van een proces? En toch kunnen wij zijn naam op televisie niet noemen. Wat is dat eigenlijk/ Wie kan zich zulke rechten toe-eigenen?

Link
* De uitspraken van Violeta Rodriguez Chaviano op de website Café Fuerte

Cubaan El Sexto actief tijdens Museumnacht Den Haag

Afgelopen zaterdag heeft Danilo Maldonado (onder zijn artiestennaam El Sexto) een performance gehouden tijdens de Museumnacht Den Haag. Danilo is een graffitiartiest die zich met zijn kunst inzet voor de vrijheid van meningsuiting in Cuba. Vanwege zijn kunst en de vragen die hij in het publieke domein stelt wordt hij door de autoriteiten als een bedreiging gezien en is hij meerdere malen gevangengenomen. Om deze reden verkeert hij nu tijdelijk in Den Haag. In zijn performance liet Danilo zien hoe hij nog steeds in de greep van Cuba verkeert; met een zware ketting die om hem heen hangt.

El Sexto bij de  Gevangenpoort in Den Haag

El Sexto bij de Gevangenpoort in Den Haag

Danilo Maldonado, El Sexto (De Zesde), is vijf jaar actief als graffiti-artiest en was herhaaldelijk voorwerp van dubieuze aanhoudingen, slachtoffer van inbeslagname van persoonlijk bezit, materiaal en apparatuur, maar hij zet zijn activiteiten op onverwachte plekken in Havana gewoon door.

Voorbeeldige collega
De politieke politie heeft hem ooit aangehouden en dwong hen een bezoek te brengen aan de ‘voorbeeldige kunstenaar’ Alexis Leyva Kcho. Tevergeefs, want El Sexto weigerde zijn confronterende werkwijze op te geven. Hij mijdt teksten als ‘Weg met Castro’ niet en vergelijkt zichzelf met ‘een hond met een bot stevig in zijn bek.’ Toen op een bepaald moment de druk van het politie-apparaat te sterk werd besloot hij de graffiti te combineren met tattoos. Op zijn lichaam draagt hij nu een tattoeëring van de overleden voorvrouw van de Damas de Blanco, Laura Pollan en die van Oswaldo Paya, de sociaal-christelijke oppositieleider die vorig jaar onder verdachte omstandigheden bij een auto-ongeluk om het leven kwam.

El Sexto met de afbeelding van Laura Pollan

‘El Sexto’ met de afbeelding van Oswaldo Paya

Shelter City
Danilo Maldonado is de vierde kandidaat van het Shelter City Initiatief, een activiteit van de beweging voor rechtvaardigheid en mensenrechten Justitia et Pax, dat in het najaar van 2012 van start is gegaan. Shelter City: Den Haag is een programma dat mensenrechtenverdedigers ondersteunt die bedreigd worden en onder grote druk staan. Als er een mensenrechtenverdediger bedreigd wordt, kan deze voor een periode van drie maanden in Nederland een veilig onderkomen vinden om op adem te komen, trainingen te volgen en zijn/haar netwerk te verbreden in Den Haag en Brussel. Na drie maanden zullen de mensenrechtenverdedigers met nieuwe energie, nieuwe kennis en een breder netwerk hun waardevolle werk in hun eigen land voortzetten.

Linken
* Performance El Sexto tijdens Museumnacht Den Haag
* Website Justitia et Pax
* Weblog van El Sexto

‘Spanje heeft de plicht dood van Payá te onderzoeken’

Spanje heeft de ‘plicht’ de dood op 22 juli 2012 van de Cubaanse dissident Oswaldo Payá te onderzoeken. Payá’s familie stelt de Cubaanse autoriteiten verantwoordelijk voor zijn dood en die van zijn collega Haroldo Cepero. Dat is de mening van de Washington Post.

Ofelia Paya, de echtgenote van Oswaldo paya en huin kinderen tijdens hun terugkeer naar de plek waar hij om het leven kwam

Ofelia Payá, de echtgenote van Oswaldo Payá en hun kinderen tijdens hun terugkeer naar de plek waar Oswaldo om het leven kwam

Op 19 augustus bood de familie Payá het Spaanse Nationale Hof een klacht aan over de rol van twee hoge Cubaanse militairen, luitenant-kolonel Águilas en kolonel Llanes. Beiden waren betrokken bij de dood van de dissidentenvoorman. In de klacht staat omschreven hoe een auto van de overheid, bestuurd door agenten, op 22 juli 2012 het ongeluk ‘met voorkennis en goed gepland’ veroorzaakte. Volgens de Spaanse wetgeving is het Judicia Nacional of Nationaal Hof gemachtigd uitspraken te doen over alles binnen het Spaans grondgebied als mede internationale misdaden waarbij Spanje of Spanjaarden een rol spelen. Oswaldo Payá had de Spaanse nationaliteit.

Uitspraak Carromero
‘Het is onwaarschijnlijk dat de krachtpatsers die de auto van Payá aanreden, zich zullen verantwoorden, maar een internationaal onderzoek toont de wereld en de gebroeders Castro die Cuba regeren, dat er niet simpelweg een einde kan worden gemaakt aan een straaltje hoop als Payá door een gewelddadig ongeluk op een stille autoweg,’ aldus de Post. De chauffeur van de auto Angel Carromero heeft eerder gezegd dat het ‘Cubaanse geheime agenten waren’ die Payá doodden en zei ervan overtuigd te zijn dat zowel hij als Haroldo Cepero levend uit het ongeluk geraakten. Carromero bekende tijdens verhoren in Cuba dat hij de controle over het voertuig verloor, maar volgens de aanklacht van de familie Payá zijn deze uitspraken het resultaat van de pressie van de zijde van de Cubaanse autoriteiten, waar hij tijdens verhoren aan onderworpen was.