Huizenverkoop in Cuba is miljoenenzaak (deel 2)

‘Een kapitalistisch appartement op de eerste verdieping aan Avenida L, dichtbij hotel Habana Libre’, aldus een advertentie gepubliceerd op een Cubaanse website. De toevoeging ‘kapitalistisch’ wijst op een woning die voor de revolutie in 1959 werd gebouwd en wijst op kwaliteit. De eigenaar vraagt 100.000 dollar. Een anonieme advertentie over een woning in dezelfde buurt, vermeld al vast de betaalwijze: ‘Geld in Canada, 400.000 dollar in de VS, 200.000 CUC’s in Cuba en 200.000 dollar te betalen in Cuba’.

huis-te-koop

Te koop

Dit zijn niet de bedragen die later ook in de definitieve verkoopcontracten staan. Dan komen koper en verkoper meestal bedragen overeen die dichter bij de nominale waarde van het pand ligt. Vorig jaar heeft de regering minimumnormen voor de verkoop van huizen vastgesteld op basis van de ligging en andere criteria, om meer belasting te kunnen innen. Maar toch is het verschil tussen de door de overheid vastgestelde waarde en de reële marktprijzen enorm. María Rodríguez, een makelaar of ‘koop- en verkoopmanager’, zoals ze in Cuba bekend staat, zegt dat de eigenaren van de miljoenenpanden die via het internet worden aangeboden Cubanen zijn, maar dat de echte kopers van dit onroerend goed buitenlanders zijn of ‘gerepatrieerd’. Het verkooptraject van dit soort onroerend goed kan ‘maanden en jaren duren’, zegt zij in een telefoongesprek vanuit Havana. De repatrianten zijn Cubaanse emigranten die zijn teruggekeerd om in Cuba te wonen. Velen wonen eigenlijk niet op het eiland, maar hebben het recht op permanente residentie gekregen en proberen zo het recht om een eigen huis te bezitten te heroveren.

Repatriatie
De Cubaanse regering noemt Cubanen emigranten wanneer zij langer dan twee jaar in het buitenland verblijven. Dan verliezen zij hun permanente residentie in Cuba en ook diverse rechten als dat op eigendom maar ook hun burger- en politieke rechten. Dat proces kan worden gekeerd en teruggedraaid via een traject dat bekeend staat als ‘repatriatie.’ Cubanen die teruggekeerd zijn, zij die deviezen ontvangen van familie in het buitenland, Cubanen met voorspoedige carrières als artiesten en sportlieden vormen ondertussen een nieuwe klasse. Samen met buitenlanders veroorzaken zij een proces van gentrificatie** in de hoofdstad, aldus García Pleyán in CubaGeográfica.

havana centro 126Bevolkingsgroei
Het proces is bijzonder zichtbaar in zones als Oud-Havana waar kopers complete appartementen opkochten met de bedoeling er hotels en rbnb’s voor toeristen te bouwen hoewel de wet dit verbiedt. De overheid die als bezitter van staatshotels moet concurreren met deze particuliere hotels, reageerde onlangs met strengere regels voor de koop en verkoop van huizen in wijken waar veel toeristen verblijven zoals Oud-Havana en Varadero met het argument ‘de groei van ‘de bevolking in deze wijken te controleren’, aldus een mededeling in de Staatscourant. Ook zou de concurrentie van de particuliere sector zo worden gecontroleerd opdat deze ‘de programma’s voor de ontwikkeling van het toerisme’ niet belemmeren.

Bron
* Nora Gámez Torres, website 14ymedio, 5 september 2018
Link
* Website Revolico met aanbiedingen van huizen.
Noot
** Gentrificatie: de opwaardering van buurten op sociaal, cultureel en economisch gebied, het aantrekken van kapitaalkrachtige nieuwe bewoners/gebruikers. Gaat vaak gepaard met verdrijving van de lagere klassen en stijging van de prijzen voor onroerend goed en de huurprijzen. 

Advertenties

Instorten woonblok Oud-Havana eist vier doden

Gisterenochtend om 6 uur is in Calle Habana in de wijk Oud Havana een woonblok ingestort. Vier personen kwamen daarbij om het leven: Glendys Amayi Pérez Kindelán (18), Henola Álvarez Martínez (3), Jorge A. Álvarez Rodríguez (18) en Mayra Páez Mora (60).

Derrumbe-calle-Habana-Vieja-juli2015De straat, overdag bevolkt door veel toeristen, werd door de politie afgezet en een jongeman die foto’s maakte, werd door de politie gearresteerd. Het dak van het pand is weggeslagen en een deel van de voorgevel is door midden gedeeld; meubels, kleding en bedden lagen er verspreid. Het gebouw had twee etages en in een ervan werden herstelwerkzaamheden verricht; wellicht is daarbij een steunmuur geraakt. Het hardst getroffen gezin had al verschillende klachten over de verbouwing aan de autoriteiten overgelegd. De harde regens van de laatste weken en de slechte staat waarin veel huizen in dit deel van de wijk Oud-Havana verkeren, kunnen de instorting hebben versneld.

derrumbe-puinruimen16072015Bron
* Cubanet, 14ymedio plus foto’s van Yusnaby Pérez

Negen gezinnen woonflat Havana wanhopig

Een jaar geleden maakte Graciela Resquejo, journaliste van een plaatselijk televisiekanaal in Havana, een reportage over de verschrikkelijke leefomstandigheden en de gevaren waarmee veel gezinnen in een wooncomplex in Straat 12 Jesus Maria tussen San Ignacio en Inquisidor in Oud Havana moeten leven. De autoriteiten voorkwamen echter uitzending van de reportage en de journaliste maakte persoonlijk haar excuses bij de bewoners. Zij raadde hen aan druk te blijven uitoefenen op de autoriteiten zodat deze ooit uit deze hel konden verdwijnen.

De woonflat op nummer 12 in Calle Doce Jesus Maria

De woonflat op nummer 12 in Calle Doce Jesus Maria

De woonflat op nummer 12 is een ramp. De bewoners leven voortdurend in angst dat de zaak zal instorten, dat ziekten zich zullen verspreiden en wanneer het regent loopt het water door het dak en langs de muren, zelfs uren nadat de lucht is opgeklaard. Ze hebben geen drinkwater. Het water komt uit buizen die tussen twee rioleerbuizen zijn gelegd en waar ratten en kakkerlakken in groten getale omheen zwermen. De buurtbewoners hebben keer op keer een beroep gedaan op de autoriteiten. Maar het probleem blijft en komt bij elke zitting van de Poder Popular weer terug. Uiteindelijk gingen zij naar het burgercomité van het Centraal Comité van de Communistische Partij, die de bal terug legde bij het gemeentebestuur.

casa No 12 Jesús María tenementVeel onvervulde beloften
Een van de grootste frustraties vond in 2007 plaats toen hen de ruimte van een vier verdiepingen tellend voormalig kantoorgebouw werd beloofd, vlakbij de plek waar ze nu wonen. Er moesten alleen nog keukens en badkamers in worden geplaatst. Maar terwijl ze daarop wachtten werden de appartementen door de overheid toegewezen aan anderen die hun woning hadden verloren bij een orkaan. Terug naar af. De bewoners van deze miserabele plek aan de Calle San Ignacio wachten nog steeds op de vervulling van de beloften van de autoriteiten. Maar beloften zijn altijd leeg.

???????????????????????????????Geen paleis
Een van de bewoners van het complex, waarvan de man pas een hartoperatie onderging, zegt: ‘De autoriteiten waarschuwen ons altijd voor een nieuwe orkaan. Hun cynisme kent geen  grenzen. Bij één gelegenheid droegen ze ons op zelf ander onderdak te vinden en kwamen we terecht in een opvanghuis aan de Avenida del Puerto. Zo gauw het weer beter werd, moesten we terug naar huis. Maar ze vergeten dat het instortingsgevaar van ons soort huizen juist optreedt als de zon weer fel gaat schijnen.’ Een jonge vrouw die werkt als bediende in de pizzeria aan Prado 264 en die 17 jaar in het gebouw woont, zegt: ‘We vragen geen paleis in Miramar of Vedado, we willen alleen maar een nieuw dak van goede kwaliteit, maar wij zijn steeds het slachtoffer van bedrog en manipulatie.’

Bron
* Leon Padron Azcuy op de website Cubanet. Ook de foto’s zijn van hem.

Noot
* Ook instortingen in wijk San  Leopoldo

De wijk San Leopoldo

De wijk San Leopoldo

Op 24 en 25 augustus hebben zich in woonflats in de wijk San Leopoldo zeven instortingen voorgedaan. Volgens tientallen bewoners zijn deze het gevolg van heftige regenbuien in de tweede helft van deze maand. Twee bejaarden zijn gewond: de bewoners van Neptuno 410 en die van Lealtad 213; een oude vrouw Georgina liep een hersenschudding op toen het plafond van de woning naar beneden kwam. De bewoners van San Leopoldo zijn ten einde raad omdat ze meer instortingen vrezen. Raquel, bewoner van Lealtad 213, zegt: ‘Mijn dochter Camila heeft het overleefd omdat de instorting plaatsvond op de enige dag van haar vakantie waarop zij vroeg opstond om naar de dierentuin te kunnen gaan; nu ben ik doodsbang en loop net als andere bewoners midden over straat; bang dat er nog meer balkons naar beneden komen.’

Armenbuurten
San Leopoldo is een van de zes wijk van de gemeente Centro Habana met ongeveer 165.000 inwoners en grenzend aan de wijken La Habana Vieja en Cerro. De buurten behoren tot de meest verwaarloosde in Havana met ongeveer een half miljoen inwoners. Slachtoffers van dergelijke instortingen worden vaak naar ‘herbergen’ of opvangcentra buiten de hoofdstad gebracht waar geen lokale infrastructuur is, geen vervoer, geen medische post en de hygiëne veel te wensen overlaat.

Bron:
*  Carlos Ríos Otero op de website van Cubanet, 31 augustus 2013

Jongen (16) bij instorting bouwval gedood

Een jongen van 16 jaar is dinsdag leven begraven onder neervallend puin in Oud Havana. Het slachtoffer is Dayron Barrios die woonachtig was in de straat Agramonte, tussen Gloria y Misión .

Links de bouwval waarin het ongeluk plaatsvond, op de hoek van Agramonte en Arsenal

Links de bouwval waarin het ongeluk plaatsvond, op de hoek van Agramonte en Arsenal

Volgens buren is niet duidelijk waarom hij in de bouwval was. Hij zou er gespeeld hebben maar anderen zeggen dat hij bouwmaterialen zocht om die verder te verkopen, een veel voorkomend tijdverdrijf in de duizenden ruïnes die Havana telt. De politie hield het verkeer in de omliggende straten enkele uren tegen en sinds het ongeval wordt er om de 15 minuten gepatrouilleerd.

Bron
* Diario de Cuba

Ook cholera in Oud Havana

Gezondheidsautoriteiten in de stad Havana hebben voor de wijken Jesús María en Belén in Oud Havana de fase van alertheid uitgeroepen nadat er gevallen van cholera zijn  geconstateerd. Volgens de onafhankelijke journalist Mario Echevarría Driggs, medewerker van het persbureau Hablemos Press, werden alle huizen en kantoren een voor hen onderzocht. De officiële media in Cuba zwijgen over de situatie in deze volkswijk van Havana.

mapabelenjesusmaria-elén, Plaza Vieja, Catedral, Prado, Jesús María y Talla Piedra y en 1998 se subdividió Belén en los Consejos Belén y San Isidro (figura 2).

Oud Havana telt zeven Consejos Populares of Volksraden namelijk Plaza Vieja, Catedral, Prado, Jesus María en Talla Piedra, Belén en San Isidro. In Belen en Jesu Maria werden gevallen van  cholera geconstateerd.

Echevarría zegt ook dat de autoriteiten speciaal opgeleid personeel hebben geplaatst in politieklinieken en het ziekenhuis, die erop toe moeten zien dat straten en huizen worden schoongemaakt en dat medicamenten onder de bevolking worden uitgedeeld om uitdroging te voorkomen. Een geluidswagen rijdt door Habana Vieja om de bevolking te waarschuwen voor verschijnselen als overgeven, koorts en diarree. Volgens Echevarría is het advies van het Ministerie van Volksgezondheid de huisarts snel in te schakelen en in geen geval met zelfmedicatie te gaan experimenteren. De waarschuwing geldt vooral gezinnen die familieleden uit Oost-Cuba op bezoek hebben; daar wordt al langer cholera vastgesteld. Volgens een medewerker van een bestrijdingsteam is er sprake van ‘grote toename van knokkelkoorts of dengue’ in de hoofdstad en zijn ‘tientallen gevallen van cholera’ vastgesteld. Personen die voedsel verkopen en de hygienevoorschriften niet in acht nemen, lopen de kans streng gestraft te worden. Echevarría laat een arts aan het woord, die anoniem wil blijven en die meldt dat er 47 choleragevallen in Oud Havana zijn: 17 zijn in de hoofdstad ontstaan en in 33 gevallen leiden de sporen naar provincies in Oost-Cuba.’