Land in bruikleen voor Cubaanse boeren verdubbeld

Cuba verdubbelt het aantal hectaren dat kleine boeren van de staat kunnen leasen. Ook de periode om een stuk land te leasen wordt verdubbeld. De partijkrant Granma zei dat de nieuwe maatregelen om land te pachten bedoeld zijn ‘om oplossingen te vinden voor de stagnerende landbouw.’ Cuba importeert meer dan 60 procent van het voedsel dat het jaarlijks consumeert en betaalt daarvoor ongeveer $2 miljard. Het gaat daarbij vooral om bulkgranen zoals rijst, maïs, soja en bonen, maar ook andere producten zoals melkpoeder en kip.

landbouw-boer-ministerie-landbouw

Een Cubaanse rijstboer en het Ministerie van Landbouw.

De staat bezit 80 procent van de grond en verhuurt het grootste deel daarvan aan boeren en coöperaties. De rest is in handen van zo’n 400.000 particuliere familieboeren en hun coöperaties. Ondanks de verpachting van kleine stukken land aan zo’n 200.000 aspirant-boeren in de afgelopen tien jaar, blijven enorme stukken land braak liggen. De partijkrant Granma zei dinsdag dat de nieuwe maatregelen om land te pachten bedoeld zijn ‘om coherente oplossingen te vinden voor de beperkingen die tot nu toe ontwikkelingen afremmen.’ Voormalig president Raúl Castro begon tien jaar geleden met het verpachten van braakliggend land, het decentraliseren van de besluitvorming en het invoeren van marktmechanismen in de sector. Maar opvallende resultaten bleven uit onder meer omdat de staat een hoofdrol bleef spelen bij het toewijzen van middelen, het bepalen van prijzen en het controleren van de distributie. Castro werd in april vervangen door president Miguel Diaz-Canel, maar Raúl blijft leider van de communistische partij.

Invoer
Volgens de nieuwe verordeningen, die dinsdag in de Staatscourant (www.gacetaoficial.gob.cu) werden gepubliceerd, kunnen boeren nu maximaal 26.84 hectaren pachten, dat waren er tot nu toe 13.42 hectaren. Coöperaties kunnen onbeperkt pachten. De looptijd van de pachtovereenkomsten wordt verlengd van de huidige 10 tot 20 jaar met de mogelijkheid tot verlenging en coöperaties kunnen braakliggende grond voor onbepaalde tijd pachten. Dat waren tot nu toe 25 jaar. De nieuwe pachters mogen huizen en andere faciliteiten bouwen op maximaal 3% van de gepachte grond, vergeleken met de huidige 1 procent, maar in de meeste gevallen moeten zij nog steeds bepaalde gewassen of vee produceren en mogen zij de grond niet pachten, kopen of verkopen.

landbouw-vrouwLage productie
De Cubaanse regering geeft vaak de schuld aan het slechte weer en een gebrek aan arbeid en kapitaal voor de lage productie van de landbouwgrond, terwijl critici beweren dat dit te wijten is aan een gebrek aan privé-eigendom en buitenlandse investeringen, een gammele infrastructuur en de geleide economie in Sovjetstijl. Cuba heeft tientallen miljoenen dollars in de teelt van gewassen geïnvesteerd met als doel de dure import ervan te verminderen. Ondanks deze investeringen meldt Granma dat in de afgelopen 10 jaar de rijstproductie met 6%, die van bonen met 8%, granen met 6% en de melk met 2,9% waren gestegen.

Bron
* Persbureau Reuters, Marc Frank, 7 augustus 2018