Vrijheid Cubaanse artsen in Brazilië ingeperkt

De Cubaanse regering heeft nieuwe beperkingen ingevoerd voor Cubaans artsen en specialisten, die werkzaam zijn in het programma Más Médicos dat sinds 2013 in Brazilië bestaat en werd ingevoerd door de toenmalige regering van Dilma Rousseff. De nieuwe regels moeten voorkomen dat Cubaanse artsen hun post in het gastland Brazilië voortijdig verlaten en asiel aanvragen.

medici-welkom-brazilie

Cubaanse artsen komen in Brazilië aan

Ongeveer 200 Cubaanse artsen van Más Médicos hebben een kort geding aangespannen bij Braziliaanse rechtbanken en eisen dezelfde behandeling als gecontracteerde artsen uit andere landen. Ondermeer willen zij de volledige betaling van hun salaris rechtstreeks ontvangen zonder de bemoeienis van Havana of de Panamerikaanse Organisatie van de Gezondheid (PAHO) / La Organización Panamericana de la Salud (OPS). Nu betaalt Brazilië 4.433 dollar aan de PAHO, deze organisatie houdt 5% commissie in en maakt de rest over naar de Cubaanse overheid. De Cubaanse arts ontvangt 600 dollar per maand en elke maand wordt nog eens 645 dollar gestort op een persoonlijke rekening in Cuba. Dit jaar is de betaling niet langer in dollars maar in de nieuwe contracten is sprake van betaling in de Braziliaanse munt, de Reaal.

Familiebezoek
De Cubaanse artsen hebben ook te maken met andere regels over het bezoek van hun familieleden. Aanvankelijk waren bezoeken van 60 dagen mogelijk, later werd dit teruggebracht tot 30 dagen en nu worden bezoeken hooguit aan het einde van de contractperiode toegestaan zodat de arts en zijn gezin samen naar Cuba kunnen terugkeren. De deelnemers moeten drie jaar blijven en terugkeren, behalve degenen die een verlenging van hun missie aanvragen. Ook de verlenging van een contract is niet vanzelfsprekend. Wie als arts voor vakantie naar Cuba terugkeert, moet een evaluatie ondergaan en op basis daarvan wordt besloten of een tweede termijn in Brazilië mogelijk is. Sommige artsen kregen van de Cubaanse autoriteiten te horen dat hun paspoorten verloren waren gegaan, en zij bleven in Cuba achter.

medici-Maireilys Álvarez Rodríguez, una doctora cubana que trabaja en São Luís, Brasil

De Cubaanse arts Maireilys Álvarez Rodríguez werkt in São Luís, Brazilië.

Minder Cubaanse artsen
De medische samenwerking tussen Havana en Brazilië werd in april opgeschort, toen de Cubaanse regering weigerde nog eens 710 artsen te sturen, met als argument dat het Braziliaanse rechtssysteem de verzoeken voor een verblijfsvergunning van de Cubanen had ingewilligd. Na een vergadering in mei met PAHO besloten de Cubaanse autoriteiten nieuwe contracten te tekenen. Momenteel zijn er ongeveer 18.200 professionals ingeschreven in het Más Médicos-programma, waarvan 11.400 Cubanen die volgens gegevens van PAHO werkzaam zijn op het gebied van basiszorg. Het Braziliaanse Ministerie van Volksgezondheid wil het aantal Cubaanse artsen terugbrengen en hen vooral inzetten op plekken waar Braziliaanse vakmensen niet willen werken.

Bron
* Persbureau EFE, 6 november 2017

Link
* New York Times, 29 september 2017: Cuban Doctors Revolt: ‘You Get Tired of Being a Slave’

Cuba stopt hiv-overdracht op kinderen

Cuba is het eerste land in de wereld dat officieel erkenning heeft gekregen voor het stoppen van de overdracht van hiv en syfilis van moeder op kind. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dinsdag bekendgemaakt.

kind-havanaIn 2013 werden er in het land slechts twee baby’s geboren met hiv. Michel Sidibé, directeur van Unaids, zei in een persbericht dat dat laat zien dat het mogelijk is een einde te maken aan de aidsepidemie. ‘We verwachten dat Cuba het eerste land is in een reeks landen die validatie zullen vragen van het feit dat ze de epidemie onder kinderen gestopt hebben.’ In 2013 werden wereldwijd naar schatting 240.000 kinderen geboren met hiv, het virus dat aids veroorzaakt. Dat was een verbetering ten opzichte van 2009, toen 400.000 baby’s positief getest werden. De wereldwijde doelstelling om het aantal infecties bij kinderen terug te brengen tot 40.000 in 2015, wordt echter niet gehaald.

Tijdige zorg
Elk jaar worden meer dan 1,4 miljoen hiv-positieve vrouwen zwanger. Zonder goede behandeling, is er 15 tot 45 procent kans dat het virus wordt overgedragen op het kind, tijdens de zwangerschap, bevalling of het geven van borstvoeding. Als moeder en kind goede antiretrovirale medicijnen krijgen, loopt het risico op besmetting van het kind terug tot 1 procent. Sinds 2010 heeft de Panamerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO), die functioneert als regionaal kantoor van de WHO, met partners in Cuba en andere landen een omvangrijk programma uitgerold om de overdracht van moeder op kind te bestrijden. Hierbij is sprake van vroege prenatale zorg, tests voor zwangere vrouwen en hun partners, keizersnedes en vervanging van borstvoeding.

Probleem volksgezondheid
De WHO en zijn partnerorganisaties publiceerden in 2014 voor het eerst richtlijnen en criteria voor validatie van de eliminatie van de overdracht van moeder op kind. Omdat behandeling en preventie nooit 100 procent effectiviteit garanderen, wordt ‘eliminatie’ gedefinieerd als ‘een vermindering van de overdracht tot zo’n laag niveau, dat het niet langer wordt gezien als een probleem voor de volksgezondheid’, zegt de PAHO.

Bron
Kanya D’Almeida (IPS), 1 juli 2015

Cubaanse arts – in Brazilië ontsnapt – wil asiel

Een Cubaanse arts heeft in Brazilië asiel aangevraagd nadat zij ontdekte dat de Cubaanse staat een groot deel van haar verdiensten opstreek. ‘In Cuba heeft men ons nooit iets verteld over de 10.000 reales (oftewel 4.100 dollar) die de Cubaanse regering maandelijks ontvangt voor elke landgenoot die in Brazilië als arts werkzaam is,’ aldus Ramona Rodriguez. Dinsdag zocht Rodriguez, (51) haar toevlucht tot het kantoor van Ronaldo Caiado, leider van een centrumrechtse partij in het Braziliaans Congres. De aanvraag van een visum maakt dat Rodriguez niet onmiddellijk naar Cuba kan worden gedeporteerd.  Zij eist bovendien uitbetaling van het deel van haar salaris dat is ingehouden.

Ramona Rodriguez

Ramona Rodriguez

Rodriguez is een van de 6.378 Cubanen die in het kader van het programma Mas Medicos / Meer Artsen in Brazilië aan het werk gaan om gezondheidsproblemen in slums en afgelegen streken waar geen Braziliaanse artsen werken, op te lossen. In het akkoord dat vorige jaar door de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie PAHO werd getekend, is vastgelegd dat de Cubaanse artsen maar 1/5 ontvangen van de 10.000 reales**  oftewel 4.100 dollar die de Braziliaanse regering betaalt voor elke arts. De rest gaat naar de Cubaanse staat. De Cubanen krijgen in Brazilië 800 reales (400 dollar) per maand uitbetaald en 1.200 reales worden op een bankrekening in Cuba geplaatst en mogen pas na terugkeer in Cuba worden opgenomen. De families krijgen geen toestemming om met hun man of vrouw naar Brazilië mee te reizen.

Slavenarbeid
Rodriguez kwam in oktober in Brazilië aan en werkte in de noordelijke staat Para in het Amazonegebied tot ze voor een vrij weekend naar de hoofdstad Brasilia reisde. Zij vertelde de Braziliaanse media dat ze zich verraden voelde en toonde tijdens een toespraak in het Braziliaanse Congres de papieren van het PAHO contract. Daar beschuldigde zij de regering van president Dilma Rousseff ‘van ‘slavenarbeid’. Justitieminister Jose Eduardo Cardozo liet weten dat Cubaanse artsen hun visum verliezen als zij het Mas Medicos- programma voortijdig verlaten en hij suggereerde dat Rodriguez het land moet verlaten als het visum wordt geweigerd. Rodriguez is de eerste Cubaanse dokter die besluit af te haken sinds er vorig jaar 5.378 Cubanen in Brazilië aan het werk gingen. Een 2.000 Cubanen kwam onlangs nog in Brazilië aan. Het medisch programma zal Cuba meer dam 300 miljoen dollar per jaar aan inkomsten opleveren. De nieuwe Braziliaanse minister voor Gezondheid, Arturo Chioro, bekritiseerde woensdag de Cubaanse arts Ramona Matos omdat zij ‘grote schade’ toebrengt aan de patiënten die achterbleven. Ook bekritiseerde Chioro de steun die zij had ontvangen van leden uit een oppositiepartij. ‘Als het aan hen ligt, zouden 22 miljoen Brazilianen geen medische verzorging meer krijgen,’ aldus de minister.

Bron
* Antony Bradle, Reuters, Diario de Cuba
* Meer details op de website Café Fuerte
Noot

** 1 dollar = 2.42 realen