Kandidaatstelling verkiezingen begonnen

In Cuba werden op 30 juni jl. de zeven leden van de Comisión de Candidaturas Nacional / Commissie voor de Nationale Kandidaten geïnstalleerd. Deze commissie CCN bereidt de algemene verkiezingen voor die in oktober plaatsvinden, een proces dat in februari 2018 wordt afgesloten met het terugtreden van Raúl Castro als president van Cuba. Bij de installatie van de commissie benadrukte de secretaris van de Staatsraad, Homero Acosta, dat de commissie verantwoordelijk is voor de vormgeving van de relatie tussen de civil society en de Staat en de kandidaturen voor fundamentele politieke functies die het land de komende jaren zullen leiden. Tot vandaag worden overal in het land zowel op plaatselijke en provinciaal niveau, kandidaatscommissies opgericht die bestaan uit leden van de 6 zogeheten massaorganisaties, namelijk de vakcentrale CTC, de Comités ter Verdediging van de Revolutie (CDR), de officiële vrouwenbond FMC, de studentenbond FEU, de organisatie van kleine boeren ANAP en de bond voor middelbare scholieren FEEM.

verkiezingen-diaz-canel

Eerste vicepresident Diaz Canel brengt zijn stem uit. Hij wordt veelvuldig genoemd als opvolger van Raúl Castro.

De CCN bereidt de kandidaatstelling voor van de toekomstige parlementsleden, de provinciale assemblees en de leden van de Staatsraad, het staatsorgaan dat optreedt uit naam van de wetgevende macht of parlement. De verkiezingen worden door enkele groepen van de oppositie als ‘historisch’ beschouwd, gezien de gevolgen voor de toekomst van Cuba. Enkele groepen zoals Somos+ en de organisatoren van de campagne Otro 18 en Cuba Decide/Cuba Beslist, hebben plannen gepresenteerd om onafhankelijke kandidaten voor te dragen die niet verbonden zijn aan de communistische partij Partido Comunista de Cuba (PCC) of door het regime erkende organisaties.

verkiezingen-lijsten-kanidaten

Cubaanse burgers lezen de lijsten met de namen van de kandidaten

Twee rondes
Op 22 oktober 2017 wordt de eerste ronde van de algemene verkiezingen gehouden met de verkiezing van 12.515 kandidaten. De tweede ronde volgt op 29 oktober in die kiesdistricten waar geen van de kandidaten meer dan 50% van de stemmen behaalde. Later worden de vertegenwoordigers van de provincie assemblees van de Poder Popular gekozen voor een mandaat van 5 jaar en vervolgens de leden van de Nationale Assemblee. Uiteindelijk zal Raúl Castro in februari 2018 zijn functie neerleggen nadat de leden van de Staatsraad zijn gekozen.

Jongeren
Bij de komende algemene verkiezingen zullen 338.900 jongeren voor de eerste maal deelnemen die de leeftijd van 16 jaar bereikten. Het zijn ook de eerste verkiezingen na de dood van ex-president Fidel Castro die op 25 november vorig jaar overleed, na vijftig jaar de alleenmacht te hebben uitgeoefend. De Nationale Assemblee van Cuba telt op dit moment 612 leden die 168 gemeenten in het land vertegenwoordigen en een mandaat van 5 jaar hebben.

Bron
* Persbureau EFE
Linken
* Deze Cubaweblog publiceerde op 11 en 12 december 2010 twee artikelen over de gemeenteraadsverkiezingen die toen plaatsvonden. Deel 1 en  Deel 2

Advertenties

Waarom de Cubaanse verkiezingen nauwelijks aandacht krijgen

Aanstaande zondag, 3 februari, worden in Cuba parlementsverkiezingen gehouden. Die verkiezingen gaan bijna ongemerkt voorbij en daar zijn allerlei redenen voor.  Aldus een artikel van Circles Robinson, uitgever van de website Havana Times, op 28 januari jl. Zou het iets te maken hebben met de 612 zetels in de Nationale Vergadering en een even groot aantal voorgeselecteerde kandidaten?

logo-eleccionesCubaanse officials kunnen nog wel eens klagen over het feit dat de internationale media nauwelijks aandacht schenken aan deze verkiezingen. Ik wil enkele redenen noemen waarom de verkiezing van  provinciale en landelijke vertegenwoordigers zo weinig aandacht krijgt in Cuba, noch virtueel daarbuiten. De belangrijkste reden is wel het feit dat de kandidaten geen thema´s ter discussie mogen stellen, die niet zijn toegestaan. De kandidaten mogen verder slechts korte beschrijvingen leveren van hun levenswandel. De kiezer wordt gevraagd hun stem op deze kandidaten uit te brengen omdat zij door benoemingscommissies zijn geselecteerd als de meest gekwalificeerde personen om de politiek en het beleid van de centrale regering te steunen.

Ga stemmen! Voor onze ideeen en onze waarden

Ga stemmen! Voor onze ideeen en onze waarden

Kandidaten zonder programma
De kiezers hebben geen idee of een kandidaat prioriteiten stelt of wellicht nieuwe strategieën wil bewandelen om de problemen en zorgen van de burgers te verlichten, en of zij alle overheidsplannen voor 100% steunen of er wellicht ook enige kritiek op hebben. En dan is er nog het veelzeggende feit dat er voor de 612 zetels in de Nationale Vergadering 612 voorgeselecteerde kandidaten zijn. Voor de verschillende provinciale Assemblees zijn er 1.269 zetels te verdelen onder 1.269 kandidaten. Vervolgens kiest de Nationale Vergadering de Staatsraad inclusief de president van het land en enkele vice-presidenten.

Stemproces
Het stemmen zelf is erg gemakkelijk. Iedereen ouder dan 16 jaar staat geregistreerd en meer dan 90% van de bevolking brengt zijn stem uit. Dat is vrijwillig. maar velen vrezen de gevolgen wanneer ze hun stem niet uitbrengen. Sympathisanten met het Cubaanse verkiezingssysteem wijzen graag hoofdschuddend op de enorme geldbedragen waarmee in de VS verkiezingen gepaard gaan. Zij zien er een rechtvaardiging in om tot het andere uiterste te gaan en geen enkele vorm van een campagne of het inzamelen van fondsen toe te staan. De mogelijkheid dat een politieke functie wordt gekocht,  bestaat in Cuba niet en zelfs de volksvertegenwoordigers krijgen geen financiële vergoeding voor de uitoefening van hun burgerplichten. In tegenstelling tot andere parlementen komt het Cubaans parlement slechts 2 tot 3 keer per jaar bijeen voor sessies van maximaal 4 dagen.

Verdiensten, deugden en waardigheid

Verdiensten, deugden en waardigheid

Enkel instemmen
Alle beslissingen die genomen worden, zijn afkomstig uit de Raad van Ministers en het parlement kan slechts instemmen met deze voorstellen die vaak ook al in uitvoering zijn genomen. Er zijn geen voorbeelden bekend dat het Cubaans parlement voorstellen vanuit de Raad van Ministers volledig afwees. Alle beslissingen worden unaniem genomen en debatten vinden achter gesloten deuren plaats. De staatsmedia brengen over deze debatten later kleine samenvattingen. Feitelijk betekent dit dat de 612 volksafgevaardigden instemmen met elk voorstel dat de Raad van Ministers is gepasseerd. Wat de meeste partijleiders zien als een kracht, komt deze vorm van eenheid niet tegemoet aan de wensen van een groeiend deel van de Cubaanse bevolking, vooral de jongeren die apathisch staan tegenover de verkiezingen, zelfs als zij naar de stemlokalen gaan om niet de aandacht op hen gericht te krijgen.

Bron
* Circles Robinson, uitgever van Havana Times op 28 januari 2013: Cuba’s Elections Draw Little Interest

Link
* De Vlaamse website Cubanismo (Nederlandstalig)  verstrekt het officiele verhaal over de Cubaanse verkiezingen. O.a. wordt ons de ultieme vorm van democratie voorgehouden zoals Fidel Castro die ziet en voor wie het ´ultieme criterium het bewapenen van de bevolking´ is. (…) ´Wanneer de verdediging in handen komt van heel het volk en de wapens het monopolie zijn van heel het volk, dan pas kan je spreken van democratie,´ aldus de auteurs Tijs Van Hoywegen en Marc Vandepitte, die daarmee de mythe in stand willen houden dat de wapens bij de Cubanen in de gangkast staan.

Naam parlementsvoorzitter Alarcón ontbreekt op kandidatenlijst

Ricardo_Alarcon_C-SpanDe naam van de 75-jarige Cubaanse parlementsvoorzitter Ricardo Alarcón, een vertrouwensman van Fidel Castro, staat niet op de kandidatenlijst voor het Cubaanse éénpartijparlement. Dat betekent dat zijn 20-jaar durende loopbaan als parlementsvoorzitter ten einde loopt.

De Cubaanse grondwet schrijft voor dat de parlementsvoorzitter ‘uit de kandidaten’ voor de  Asamblea Nacional del Poder Popular, wordt verkozen. Op 3 februari worden de kandidaten bevestigd. Afgelopen zomer waren er al geruchten over de positie van Alarcón. De Cubaanse staatsveiligheidsdienst nam toen zijn belangrijkste adviseur Miguel Alvarez en zijn echtgenote, Mercedes Arce gevangen. Cubaanse media hebben deze feiten nooit bevestigd, maar er zou sprake zijn van corruptie en/of spionage. De pro-Castro commentator Max Lesnik in Miamia schrijft dat Alarcón de campagne voor de vrijlating van de groep spionnen van de Cuban Five gaat leiden.

Link
* Bericht Cubaweglog 8 juni 2012: Belangrijkste adviseur Alarcón al twee maanden in voorarrest

Fidel Castro op kandidatenlijst parlement Cuba

fidelcastrooud2De voormalige Cubaanse president Fidel Castro (86) is kandidaat voor de parlementsverkiezingen die volgend jaar worden gehouden. Op de Cubaanse tv werd zondagmiddag bekendgemaakt dat ‘de leider van de Cubaanse Revolutie’ de lijst van het kiesdistrict Santiago de Cuba zal aanvoeren.

Ziekenbezoek
Fidel Castro trad in 2006 tijdelijk terug als president ten gevolge van zijn gezondheidstoestand. Twee jaar later gaf hij het stokje voorgoed door aan zijn broer, om een relatief teruggetrokken bestaan te gaan leiden. Afgelopen weekend las de Venezolaanse vicepresident Nicolas Maduro nog een brief van Fidel Castro voor tijdens de achtste verjaardag van ALBA, het blok van Latijns-Amerikaanse landen. Daarin ging Castro in op de gezondheidstoestand van zijn vriend Hugo Chávez, de president van Venezuela die in Cuba herstelt van een operatie. Volgens een Venezolaanse hoge ambtenaar legt Castro dagelijks een bezoek af aan Chávez in het ziekenhuis.