‘Unanieme steun’ voor Raúl Castro

Het voltallige congres van de Cubaanse Communistische Partij / Partido Comunista de Cuba (PCC) heeft gisteren ingestemd met het centrale verslag dat president en eerste partijsecretaris Raúl Castro zaterdag presenteerde. In het verslag wordt de balans opgemaakt van het politiek en economisch beleid van de afgelopen vijf jaren. De Cubaanse staatstelevisie deed geen rechtstreeks verslag van de discussies zondag en maandag in de werkgroepen. Wel werd ruim aandacht geschonken aan uitspraken van de Cubaanse Minister van Buitenlandse Zaken, Bruno Rodriguez, die het bezoek van president Obama aan Cuba omschreef als een ‘aanval’ op ‘onze geschiedenis, onze cultuur en onze symbolen.’

pcc-2016-diaz-canel

De eerste vicepresident Miguel Díaz-Canel gisteren tijdens het lezen van het verslag aan het 7e congres van de PCC

In het verslag kondigde Raúl Castro aan de leeftijdsgrenzen voor partijfuncties te verlagen en wel 60 jaar voor leden van het Centraal Comité en 70 voor het Partijsecretariaat en het Politburo; het congres sprak maandag zijn steun uit voor deze maatregel die ook zal gelden voor overheids- en staatsorganen. Het verslag werd voorgelezen door de eerste vicepresident  Miguel Díaz-Canel die zei dat dit verslag ‘de uitdrukking is van de historische continuïteit van de Revolutie en de lessen van zijn historische leider, compañero Fidel Castro’.  In het rapport wordt de noodzaak bepleit van een ‘betere toerusting voor hen die functies vervullen’ en wordt aangedrongen op bevordering van de ‘deelname van vrouwen, jongeren, zwarten en mestiezen’. Ook moet worden voorzien in het creëren van ‘een reserve aan kaderleden terwille van een gestage maar zekere vernieuwing van de functies in de leiding van de partij, de Staat en de Regering.’ Díaz-Canel wees met nadruk op de uitspraken van generaal Raúl Castro dat ‘de opbouw van een welvarend en duurzaam socialisme’ niet betekent dat ‘de soevereiniteit van het eiland wordt opgeofferd.’

pcc-2016-stemming-raul-machado

Vandaag, op de slotdag van het partijcongres wordt bekend welke afgevaardigden zijn verkozen als leden van het Centraal Comité, het Politburo en wie lid  worden van het secretariaat van de partij. Tenslotte zal president Raúl Castro de afsluitende rede uitspreken. Hij bracht gisteren (zie foto) ook zijn stem uit én die van zijn broer, Fidel Castro.

Resoluties
In diverse resoluties – die de afgelopen twee dagen in vier besloten werkgroepen werden bediscussieerd – werd o.a. het Nationaal Plan voor Ontwikkeling tot 2030 aangenomen, de richtlijn voor de toekomstige koers van de Cubaanse economie. Dit plan moet ‘structurele onevenwichtigheden’ wegnemen en uiteindelijk leiden tot een document dat in 2017 wordt gepresenteerd met toevoeging van aanpassingen op basis van de resultaten van consultaties. Ook gingen de communistische afgevaardigden akkoord met de actualisering van de economische hervormingen of zogeheten Lineamientos / Richtlijnen die op het vorige congres in 2011 waren aangenomen, aldus de staatsmedia want vertegenwoordigers van de buitenlandse pers waren niet welkom. De Cubaanse Minister van Economische Zaken, Marino Murillo, legde opnieuw uit dat de invoering van deze Richtlijnen geen proces is waarbij ‘op korte termijn’ resultaten zichtbaar worden. Er werden ook zes nieuwe Richtlijnen aangekomen, o.a. over de versterking van directe buitenlandse investeringen, de introductie op het eiland van geavanceerde technologieën en het gebruik van boekhoudkundige hulpmiddelen bij het nemen van besluiten. Ook werd de noodzaak onderschreven eigen Cubaanse films te ontwikkelen waarin nauwkeurig gelet wordt op artistieke uitingen ‘trouw aan de politiek van de Revolutie’ en verder te gaan met de versterking van de organen van de Poder Popular als ‘de weg om onze democratische en socialistische te consolideren,’ aldus Murillo.

pcc-granma-19042016

De eerste pagina van de partijkrant Granma vandaag

Bezoek Obama was ‘aanval’
De Cubaanse Minister van Buitenlandse Zaken, Bruno Rodríguez Parrilla, hield het partijcongres gisteren voor dat het bezoek van president Obama aan Cuba ‘een aanval’ was op ‘de geschiedenis en de cultuur van Cuba’. Rodríguez: ‘Het was een bezoek met een rechtstreekse aanval op ons concept, onze geschiedenis, onze cultuur en onze symbolen.’ Cubaanse leiders en staatsmedia hebben direct na het bezoek van president Obama aan Cuba vorige maand de retorische kritiek op de president en de VS sterk uitgebreid. ‘Deze harde retoriek vanuit de ideologische sfeer van de communistische partij bewijst de overgevoeligheid,’ aldus Richard Feinberg, voormalig veiligheidsadviseur van de Amerikaanse president Bill Clinton.

Bron
* Persbureau EFE, Spanje

Linken
* Teksten van resoluties en het eindverslag van het 7e Congres van de Cubaanse Communistische Partij van Cuba, 16  tot en met 19 april 2016.

Raúl Castro wil leeftijdsgrens voor leiders Cuba

De 84-jarige president Raúl Castro wil een leeftijdsgrens instellen voor de toekomstige leiders van Cuba. De bejaarde leider is van mening dat belangrijke oudere partijleden hun tijd beter kunnen besteden aan het spelen met hun kleinkinderen. Het grootste deel van de machtigste mannen van de Cubaanse Communistische Partij van Cuba is op dit moment zeventig jaar of ouder en soms zelfs al ouder dan tachtig jaar.

pcc-zevende-conges-2016-fidel-mella- Carlos Balino

De congreszaal met portretten van Carlos Baliño (1848-1926, bekende nationalist, dichter en schrijver geboren in Guanajay), vakbondsman Julio Antonio Mella (midden) en Fidel Castro

Als het aan de president ligt, wordt zestig jaar de maximumleeftijd waarop mensen nog lid mogen worden van het leidende comité van de partij. Wie ouder is dan zeventig jaar mag voortaan geen prominente functies binnen de partij meer bekleden.

Jong bloed
Castro wil met zijn maatregel de weg vrijmaken voor wat jonger bloed in de Communistische Partij. Veel leiders binnen de partij hebben nog met Fidel Castro gevochten tijdens de revolutie van 1959. Wil de partij een toekomst hebben, dan moeten er meer jongeren bij worden betrokken, stelt president Castro.

Pensioen
De 84-jarige president gaat zelf naar verwachting over twee jaar met pensioen, als zijn termijn erop zit. Cuba krijgt dan vermoedelijk voor het eerst in zestig jaar tijd een leider die niet de naam Castro draagt. Eind jaren vijftig verjoeg Fidel Castro de pro-Amerikaanse regering en veranderde Cuba in een communistische staat. De nu 89-jarige oud-president trad in 2006 af vanwege zijn slechte gezondheid.

pcc-straatbeeld-congres-april2016Geen enthousiasme
Raúl Castro deed zijn voorstel op het 7e congres van de Cubaanse Communistische Partij dat dit weekend plaatsvindt. Zijn plannen werden overigens niet direct met enthousiasme ontvangen door de andere leden van de partij. De jongere leden van de Communistische Partij hebben de afgelopen jaren al regelmatig aangedrongen op economische hervormingen en meer transparantie.

logo-congres-pcc-2017Bron
* Nu.nl / Reuters

Linken
* The Guardian, 16 april: Raúl Castro lacht met Amerikaanse democratie
Tijdens zijn openingsrede dreef de Cubaanse president de spot met de verschillen tussen Democraten en Republikeinen en riep hij de aanwezigen op ‘meer dan ooit alert te zijn’ ondanks het bezoek van president Obama.
* De openingsplechtigheid van het 7e partijcongres van minuut tot minuut in het Engels, volgens partijkant Granma
* Granma: Raúl Castro gisteren The development of the national economy along with the struggle for peace and ideological resolve constitute the partys principal missions.