Cuba: duurste paspoort ter wereld

Alexis denkt er al langer over om vanuit Madrid het vliegtuig te pakken naar Havana. Hij woont al 20 jaar in Europa en zou zijn geboorteland graag nog eens willen bezoeken, maar ‘de belangrijkste pagina uit zijn groene boekje’ is vier maanden geleden verlopen. En dat is een kostenpost waar hij geen rekening mee heeft gehouden. Het verhaal van Alexis, ook een Spaans staatsburger, staat niet op zichzelf. De website El Toque concludeert dat het Cubaanse paspoort tot de duurste ter wereld behoort.

paspoort-cuba-duurAlexis kan met zijn dubbele nationaliteit bijna elk land binnenkomen behalve zijn geboorteland. Om Cuba binnen te komen moet hij om de zes jaar 180 euro betalen voor een paspoort dat hij nauwelijks gebruikt. Voordat het verloopt, moet het ook nog enkele malen verlengd worden. Hij krijgt daarvoor een stempel in zijn paspoort dat alleen op het eiland bestaat. Het lijkt erop dat dit stempel alleen is vereist om vreemde valuta van de bezoeker af te troggelen. De meeste bezoekers vinden dit willekeurig en overdreven. Vergeleken met de prijs van een Spaans paspoort, namelijk 27 euro en geldig voor 10 jaar, is het Cubaanse nationale document niet goedkoop. Maar als Alexis had besloten om zijn leven dichterbij te leiden bijvoorbeeld in Miami, zouden de kosten van het proces bijna drie keer zo hoog zijn. Voor de meer dan één miljoen Cubanen die in de Verenigde Staten wonen, worden de kosten inclusief de verlengingen geschat op 670 dollar. En als die emigrant een gezin heeft, moet dat bedrag met twee, drie… of vier worden vermenigvuldigd. Als Alexis of elke andere Cubaan die buiten Cuba woont, zou besluiten om de procedure van een paspoortaanvrage en verlengingen in Cuba te laten plaatsvinden, zou de prijs niet anders zijn.

paspoort-cuba-duur-prijzen1

Het duurste ter wereld

Chili duurder
Er zullen veel Cubanen zijn die niet in staat zijn dit bedrag op te brengen en daardoor niet naar hun land kunnen terugkeren, ook al is het voor een bezoek. De omschrijving ‘het duurste paspoort ter wereld’, dat we telkens weer horen als het gaat om Cuba’s paspoort, is absoluut waar. In Latijns-Amerika zijn er paspoorten met vergelijkbare prijzen, zoals in het geval van Colombia (95 dollar) en Chili (129 dollar) maar nergens bestaan die tussentijdse verlengingen waar ook geld voor wordt gevraagd. Een Cubaan betaalt meer dan een Chileen of een andere Latijns-Amerikaan, want het gemiddelde in de regio is 56 dollar en als je kijkt naar het minimumloon van een werknemer uit elk land (in Cuba 12 dollar per maand), is het Cubaanse document ongetwijfeld het duurste. Een paspoort voor Cubanen is getalsmatig net zo duur als voor een Japanner, met dit verschil dat, zoals te verwachten valt, het genereren van een dollar voor Japanners niet zo moeilijk is als voor een Cubaan in Manzanillo of Baracoa. Volgens de website GoEuro is het paspoort van Turkije met 238 dollar het duurste paspoort ter wereld. Hoe valt echter uit te leggen dat hetzelfde Cubaanse document een bepaalde waarde heeft in Cuba, een andere in Europa en weer een andere waarde in de rest van de wereld. En in de VS met de grootste immigrantengemeenschap, zelfs het duurst is?

paspoort-cuba-duur-prijzen-andere-landen2

De prijs van een paspoort in andere landen in dollars

Cubanen in Cuba
De kosten zijn niet alleen buitensporig hoog voor emigranten. Toen in 2013 de Cubanen in Cuba zonder uitreisvergunning mochten reizen, werd de prijs van 55 tot 100 CUC verhoogd. De prijs is voor alle bewoners gelijk, ongeacht leeftijd. In Cuba is het niet hetzelfde als in Venezuela, waar vrouwen ouder dan 55 jaar, mannen ouder dan 60 jaar en minderjarigen gratis een paspoort kunnen krijgen. Terwijl een Turkse burger met een minimumloon iets meer dan 200 uur moet werken om zijn paspoort te betalen, moet een Cubaanse werknemer – die volgens officiële statistieken een gemiddeld salaris ontvangt van 740 peso’ s of 29,6 dollar – daar bijna 4 maanden voor werken. Dat aantal uren stijgt als we het minimumsalaris als uitgangspunt nemen, namelijk 12 dollar per maand. Dat betekent dat om de benodigde 100 CUC’s samen te brengen, moet een inwoner van het eiland met een minimuminkomen 2.860 uur of 15 maanden werken, zodat elke cent van zijn inkomen wordt gespaard om te kunnen reizen naar landen die geen visum nodig hebben: Palestijnse Gebieden, Qatar, Rusland, Guyana, Maleisië……

Meer
De recente wijzigingen van de emigratievoorschriften wijzen er op dat de Cubaanse autoriteiten de relatie met de diaspora willen verbeteren. Zo zullen de zogeheten habilitación of tussentijds stempel verdwijnen waardoor de kosten enigszins lager worden. Maar er zijn verdergaande veranderingen nodig om de globale kosten voor deze procedure te verlagen. Want nu ‘verliest het land veel meer dan het verdient’, aldus de econoom Jesús Arboleya. Dan verliest het Alexis bijvoorbeeld, en zoveel anderen als hij.

Bron
* El Toque, Iván del Toro en Claudia Padrón Cueto, 17 november 2017

Nieuwe migratiemaatregelen roepen vragen op

Cuba versoepelt de mogelijkheden voor burgers met de Cubaanse nationaliteit om hun geboorte-eiland te bezoeken. Cubanen op het eiland hopen dat bezoeken van familieleden die het land eerder illegaal ontvluchtten daardoor mogelijk worden. De Cubaanse Minister van Buitenlandse Zaken, Bruno Rodríguez, heeft zaterdag tijdens een bijeenkomst met Cubaanse ingezetenen in Washington vier nieuwe maatregelen aangekondigd die op 1 januari in werking treden. Het land wil hiermee de Cubaanse-Amerikanen aan hun kant krijgen in de diplomatieke crisis die tussen de beide landen is losgebarsten.

vliegveld-emigracion-aeropuertos-cuba-cubanosCubaanse-Amerikanen hoeven niet langer een speciaal paspoortonderzoek te doorstaan wanneer ze naar Cuba reizen. Dat zogeheten habilitación-stempel (kosten 70 dollar) werd in 2004 ingevoerd. Cubaanse burgers in het buitenland die een pleziervaartuig bezitten, kunnen voortaan vrij het eiland binnenvaren en vertrekken. Cubanen die illegaal het land verlieten, hoeven niet langer acht jaar te wachten voor zij Cuba mogen bezoeken. Kinderen van Cubanen die in het buitenland wonen en in het butenland werden geboren, kunnen in aanmerking komen voor het Cubaanse staatsburgerschap. Dat heeft gevolgen voor het erfrecht want deze kinderen mogen dan familiebezit erven zoals de woning van hun ouders.

paspoort-visum-voor-vsOpen
De officiële media in Cuba presenteren de nieuwe regels als een reactie op de beschuldigingen van vermeende akoestische aanvallen op Amerikaanse diplomaten in Havana en de recente stopzetting door Washington van de afgifte van visa op haar consulaat in Havana. Minister Rodriguez verklaarde tijdens de slotceremonie van het evenement: ’De Amerikaanse regering sluit en Cuba opent zich’. Cubaspecialist Ted Henken, werkzaam aan het Baruch College, zegt: ‘Het is duidelijk dat deze beleidswijziging alles te maken heeft met de economische noodzaak deze financiële kanalen te beschermen, ironischerwijs tot stand gekomen door de Cubaanse diaspora. Dat telt meer dan het principiële en onvervreemdbare recht van burgers om te reizen en te verblijven in het land waar zij geboren zijn. De Cubaanse wetenschapper Armando Chaguaceda schrijft in het Mexicaanse dagblad La Razón: ‘De Cubaanse politieke elite wil zich voor het oog van de wereld graag presenteren als de tegenhanger van de agressieve Trump.’ Hij vermoedt dat achter de versoepeling van de migratieregels ook economische motieven schuil gaan: ’Raúl Castro en zijn erfgenamen hebben kleinere bondgenoten nodig die het ontluikende autoritaire kapitalisme financieel kunnen steunen.’ Volgens officiële gegevens  wonen er 823.000 Cubaanse burgers in het buitenland; die betalen voor een paspoort dat in de VS wordt verstrekt 375 dollar per stuk. Tegen betaling van 180 dollar kan dit voor 2 jaar worden verlengd. De gevolgen van de afgekondigde maatregelen zijn onzeker, maar de stroom van Cubaanse ballingen en migranten naar het eiland zal groeien en met hen de stroom aan goederen, giften en dollars. Vorig jaar rekende de Havana Consulting Group uit dat de dollaroverboekingen met 2,7% stegen tot 3,4 miljard dollar

Ofelia-Acevedo-Miami-Habana-RosaMariaPaya 26102017

Ofelia Acevedo en haar dochter Rosa Payá

Uitwijzing
Slechts een paar uur voor de officiële aankondiging werd Ofelia Acevedo, weduwe van oppositieleider Oswaldo Payá, verhinderd Cuba binnen te komen, ondanks het feit dat haar paspoort was goedgekeurd. Ofelia Acevedo werd gedwongen om zonder enige uitleg van de autoriteiten naar Miami terug te keren. De officiële mededelingen van minister Rodriguez maken niet duidelijk of voormalige politieke gevangenen of uitgewezen oppositieleiders van de regering van het land na 1 januari 2018 zullen mogen terugkeren en worden toegelaten. Minister Rodríguez maakte één uitzondering namelijk voor Cubanen die hun land illegaal verlieten via de Amerikaanse marinebasis van Guantánamo Bay. De regimegezinde nieuwswebsite Cubadebate zegt dat doktoren, diplomaten en sportlieden die tijdens hun verblijf, de vlucht namen niet naar Cuba kunnen terugkeren. Voor hen geldt nog steeds de wachttijd van acht jaar.

Bron
* 14ymedio, Zunilda Mata, 30 oktober 2017

Linken
Website Cubadebate, 29 oktober 2017: Wat houden de nieuwe migratiemaatregelen in? (Spaanstalig)
* Website Cartas desde Cuba, 31 oktober 2017: De emigratie en het legale vacuúm. 

VS weigert informatie over ‘akoestische geluiden’

Het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft bevestigd dat de VS niet van plan zijn het bewijsmateriaal over de ‘akoestische geluiden’ te overhandigen aan de Cubaanse autoriteiten. Tweeëntwintig medewerkers van de Amerikaanse ambassade zouden daarvan het slachtoffer zijn geworden. Het Ministerie bevestigt daarmee eerdere kritiek van de Cubaanse Minister van Buitenlandse Zaken, Bruno Rodriguez, afgelopen week op deze geheimhouding.

logo-department-of-state‘Wij willen niet dat deze informatie uitlekt. Deze informatie kan terechtkomen bij andere partijen die betrokken zijn bij deze incidenten. Informatie verstrekken over het onderzoek kan hen alarmeren die wij de ‘bad guys’ noemen, de echte mensen die hier verantwoordelijk voor zijn,’ aldus een woordvoerder van het State Department. Zij herinnert er aan dat Washington tot nu toe niet heeft vastgesteld ‘wie of wat er verantwoordelijk zijn’ voor deze aanvallen en ze beklemtoont dat zij niet doelt op ‘het Cubaanse volk’ wanneer ze de term ‘bad guys’ ggebruikt. Cuba-watchers wijzen erop dat de ‘slechteriken’ dan wel niet de Cubanen zijn, maar dat deze er wel door getroffen worden. Vooral de gewone Cubanen worden getroffen omdat zij niet langer een visum kunnen  aanvragen om hun familie te in de VS te bezoeken.

paspoort-visum-voor-vsPaspoorten verlengen
Cubanen in en buiten Cuba maken zich grote zorgen over de consulaire dienstverlening vanuit de ambassades in de VS en Cuba. Voor de verlenging van paspoorten bij de Cubaanse vertegenwoordiging in Washington gold al een wachttijd van gemiddeld 8 maanden. Nu rekent men op wachttijden, die minstens drie maal zo lang duren. ‘Als het paspoort om de twee jaar moet worden vernieuwd, dan moet de Cubaans-Amerikaanse burger na ontvangst van zijn document weer een nieuw document opsturen om verloop van het document te voorkomen,’ aldus een Facebook-gebruiker. Verlenging van het paspoort moet om de twee jaar gebeuren en kost 180 dollar; een nieuw paspoort kost 375 dollar. Wie langer dan twee jaar in het butenland is gebleven en na 2 jaar weer naar Cuba wil terugkeren, moet zijn paspoort laten ‘opwaarderen.’ Dat kost tussen de 20 en 50 dollar. Mensenrechtengroepen hebben er al eerder bij de Cubaanse overheid op aangedrongen dat voor een Cubaan met 2 nationaliteiten het paspoort van het land van verblijf zou moeten volstaan.

Bron
* Diario de Cuba, Cartas desde Cuba
Link
* Website Capitol Hill: Cuba’s Vice President Díaz-Canel: Claims Of Attacks On US Diplomats Are ‘Nonsense’

Geen paspoorten door stroomstoring

De Cubaanse autoriteiten hebben gisteren meegedeeld dat de uitgave van paspoorten en identiteitskaarten is gestaakt tot de stroomstoring is verholpen. Al een week lang kunnen geen paspoorten en identiteitsbewijzen worden verstrekt vanwege ‘technologische problemen veroorzaakt door elektriciteitsstoringen’.

paspoortcuba2Het Ministerie van Binnenlandse Zaken laat weten dat specialisten ‘werken aan het herstel van de procedures. De hervatting zal door de communicatiemedia worden gemeld’.’ De bevolking wordt geadviseerd tot dat moment van herstel van de service geen bezoek te brengen aan de diverse kantoren voor identiteitspapieren.

Link

* Berichtgeving Cubaanse media

Berta Soler krijgt wel paspoort; Gisela Delgado niet

De leider van de mensenrechtengroep Damas de Blanco Berta Solder wil in maart Spanje bezoeken en later in april naar Duitsland en Panama. Gisteren ontving ze het paspoort waarmee zij voor de eerste maal in haar leven het eiland kan verlaten. Donderdag werd bekend dat de dissidente Gisela Delgado Sablón geen paspoort krijgt omdat haar naam voorkomt op een ‘lijst van personen die behoren tot contrarevolutionaire groepen.’

Gisela Delgado Sablon

Gisela Delgado Sablon

Gisela Delgado Sablón is directeur van de onafhankelijke bibliotheken in Cuba, oud-lid van de Damas de Blanco en echtgenote van de voormalig politieke gevangene Héctor Palacios. De Cubaanse Commissie voor de Mensenrechten en Nationale Verzoening / Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) sprak van ‘machtsmisbruik’ door de autoriteiten omdat ‘de personen die op deze lijst voorkomen een essentieel recht om te reizen, wordt ontnomen.’

Berta Soler vorig jaar bij een activiteit van de Damas de Blanco

Berta Soler vorig jaar bij een activiteit van de Damas de Blanco

Snel afgehandeld
Berta Soler zei dat alles snel was verlopen en dat ze bij het binnentreden van het migratiekantoor onmiddellijk het paspoort ontving, waar ze twee weken eerder een verzoek voor had ingediend. Op 14 januari gingen de nieuwe migratieregels van kracht waardoor Cubanen in bezit van een paspoort, het land kunnen verlaten.

Link
* De blogger Yoani Sánchez ontving begin deze week haar paspoort. Zij wil o.a. de VS bezoeken waar haar zus Yunia Sánchez en haar  zwager José Antonio García wonen. Deze spraken tot nu toe nooit met de pers. TV Marti maakte nu een interview van ongeveer 6 minuten met deze twee familieleden van Yoani.

Blogger Yoani Sánchez gaat naar Brazilië

paspoortyoanisanchezjan2013De Cubaanse blogger Yoani Sánchez  zal 18 februari een bezoek brengen aan Brazilië om deel te nemen aan de presentatie van een documentaire Conexión Cuba-Honduras over de vrijheid van meningsuiting, gemaakt door de Braziliaanse cineaste Cláudio Galvão da Silva.

Sánchez deed eerder 20 tevergeefse pogingen om reizen te maken buiten Cuba. Vorig jaar januari was zij al uitgenodigd voor een bezoek aan Brazilië, maar toen werd haar een uitreisvisum geweigerd. Met de wijziging van de migratiewetgeving in januari heeft zij nu genoeg aan een paspoort. Dat paspoort ontving ze vorige week.

Link
* Trailer van Conexión Cuba-Honduras