Europarlement: ‘grote bezorgdheid’ over nieuwe grondwet Cuba

De voltallige vergadering van het Europees Parlement (EP) heeft ‘grote zorgen’ over de nieuwe ontwerpgrondwet en het voor februari 2019 geplande referendum in Cuba. Een resolutie ingediend door de Liberale en Conservatieve fracties, werd aangenomen met 325 stemmen voor, 240 tegen en 4 onthoudingen. De sociaaldemocraten stemden tegen evenals links-radicale partijen als Podemos (Spanje) en Groen Links (Nederland).

europarlementTijdens het debat werd herinnerd aan de Overeenkomst betreffende politieke dialoog en samenwerking (PDCA) tussen de EU en Cuba, die in 2017 in werking trad. Deze voorziet in een opschortingclausule wanneer de mensenrechten op het eiland niet worden gerespecteerd. Ter linkerzijde werd o.a. door Elena Valenciano (PSOE-Spanje) opgemerkt dat de indieners van deze resolutie enkel de dialoog met Cuba willen boycotten en het aanstaande bezoek van de Spaanse president Pedro Sánchez aan Cuba willen frustreren.

Participatie organisaties
In de door het Europees Parlement goedgekeurde resolutie wordt kritiek geuit op het feit dat in het constitutionele proces in Cuba ‘elementen als inclusie, tolerantie en respect voor fundamentele burgerlijke en politieke rechten die een democratisch constitutioneel proces zouden kunnen waarborgen, ontbreken’. De resolutie dringt er bij de Cubaanse regering op aan haar mensenrechtenbeleid te herdefiniëren door het aan te passen aan het internationaal recht. Zij dringen erop aan dat de nieuwe grondwet alle maatschappelijke organisaties en leden van de politieke oppositie in staat stelt actief deel te nemen aan het politieke en sociale leven, zonder dat er beperkingen worden opgelegd.

europa-parlement-vlaggenGeen verbeteringen
Ook veroordeelt de resolutie ‘willekeurige detentie, vervolging en pesterijen en aanvallen tegen vreedzame dissidenten, onafhankelijke journalisten, mensenrechtenactivisten en leden van de politieke oppositie in Cuba’. De leden van het Europees Parlement ‘betreuren’ dat ‘de situatie op het gebied van mensenrechten en democratie niet is verbeterd, ondanks de goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Cuba, die in 2017 in werking is getreden. Ze roepen op tot naleving van de bindende verplichtingen die in die overeenkomst zijn vastgelegd, vooral die over de eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden, en herinnerden dat als dat niet het geval is, het samenwerkingsverdrag kan worden opgeschort. De resolutie in het Europees Parlement is een initiatief van christendemocraten, conservatieven en liberale Europarlementariërs. Ze werd ingediend, één week voor het historische bezoek van de Spaanse president Sánchez aan het eiland, het eerste officiële bezoek van een Spaanse president in 32 jaar.

Bron
* Diverse persbureaus, de website 14ymedio, 15 november 2018

Spaanse president Sánchez gaat niet alleen ‘als koopman’ naar Cuba

De Spaanse president Pedro Sánchez heeft gisteren in het Congres gezegd bereid te zijn de mensenrechten te verdedigen tijdens zijn aanstaande bezoek op 22 en 23 november aan Cuba. Hij reageerde niet op een vraag van Albert Rivera van  de politieke partij Ciudadanos of hij ook leden van de dissidentie wil bezoeken.

sanchez-pedro-22en23november

President Pedro Sánchez

‘Ik ben bereid om de mensenrechten in Cuba te verdedigen. Ik ga niet alleen als koopman,’ zei hij in een plenaire vergadering van het Spaanse Congres. Rivera herinnerde hem eraan dat dissidenten op het eiland ‘geen politiek kunnen bedrijven in een land dat niet democratisch is’. De president gaf geen nadere details over zijn reis naar Cuba, zoals overeengekomen met de Cubaanse autoriteiten en gepland voor 22 en 23 november. Tot nu toe heeft de regering niet duidelijk gemaakt of er al dan niet een bijeenkomst van Sánchez met vertegenwoordigers van de interne dissidentie zal plaatsvinden. De agenda is nog niet vastgesteld, enkel de data, luidt het commentaar van de autoriteiten.

Venezuela
De leider van de oppositiepartij Ciudadanos heeft er bij Sánchez ook op aangedrongen de mensenrechten in Venezuela aan de orde te stellen en net als andere landen sancties op te leggen aan het regime van Chávez. ‘We schamen ons dat Zapatero of zijn partners in Podemos (linkse politieke partij in Spanje, red.) de VS de schuld geven van de exodus in Venezuela en dat hij de dood van de Venezolaanse opposant Fernando Albán niet veroordeelt,’ aldus Rivera. De Venezolaanse wethouder Albán Salazar, naar verluidt betrokken bij een aanslag op president Nicolas Maduro, zou volgens de officiële versie zelfmoord hebben gepleegd toen hij uit de tiende verdieping van een politiegebouw sprong. ‘Wat er met journalist Khashoggi is gebeurd, is voor mij net zo verachtelijk als wat er met Fernando Albán is gebeurd’, aldus Pablo Casado, voorzitter van de Partido Popular (PP).

Bron
* Diverse persbureaus, 24 oktober 2018