Cubaans parlement kiest Raúl Castro’s opvolger

De bijeenkomst van het pasgekozen Cubaanse parlement is verplaatst van donderdag 19 april naar woensdag 18 april. Niet bekend is of de opvolger van Raúl Castro morgen al wordt verkozen. Volgens de Staatsraad heeft de verschuiving te maken met de wens ‘meer ruimte te hebben die nodig is voor een dergelijke zitting bij zo’n gewichtig onderwerp.’ De constituerende vergadering van de Asamblea Nacional del Poder Popular begint morgen om 9 uur in het Palacio de las Convenciónes in Havana.

Castro-Miguel-Diaz-Canel-Parlamento-EFE

De huidige Cubaanse president Raúl Castro met naast hem zijn verwachte opvolger Miguel Díaz-Canel tijdens een zitting van het parlement.

De huidige president Raúl Castro had al eerder zijn vertrek aangekondigd; toen werd gesproken over 24 februari 2018, maar ‘de effecten van de orkaan Irma’ maakten uitstel tot 19 april nodig. Morgen of donderdag wordt de voorzitter van de Staatsraad / Consejo de Estado gekozen, die ook staatshoofd is. Ook worden de eerste vicepresident, de vijf andere vicepresidenten en gewone leden gekozen van de Staatsraad. Artikel 68 van de Kieswet schrijft voor dat de Nationale Commissie van Kandidaten een kandidatenlijst voorlegt bestaande uit leden van ‘de massaorganisaties’, zoals de vakcentrale CTC, Central de Trabajadores de Cuba, de vrouwenbond Federación de Mujeres Cubanas FMC, het Verbond van Kleine Boeren / Asociación Nacional de Agricultores Pequeños ANAP, de Comités ter Verdediging van de Revolutie (CDR), de studentenorganisatie Federación Estudiantil Universitaria (FEU) en die van het hogere beroepsonderwijs Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM). Al deze ‘massaorganisaties’ zijn onderdeel van het huidige Cubaanse communistische bewind.

stemming-nationale-assemblee31 kandidaten voor 31 zetels
De Nationale Commissie van Kandidaten raadpleegt alle 605 vertegenwoordigers van de Nationale Assemblee en stelt vervolgens een lijst van 31 leden samen voor de 31 leden die de Staatsraad telt. Uit hen wordt ook het nieuwe staatshoofd gekozen. De lijst wordt bij handopsteken in stemming gebracht. Als het voorstel minder dan 50% van de stemmen krijgt, iets wat nog nooit gebeurde, moet het proces opnieuw plaatsvinden en moet de Nationale Commissie van Kandidaten een nieuwe lijst samenstellen. Wanneer de Assemblee akkoord gaat, worden in een geheime stemming de acht belangrijkste leden van de Staatsraad gekozen. Bijna 90% van de volksvertegenwoordigers die de nieuwe president zullen kiezen, zijn geboren na de machtsovername van Fidel Castro in 1959. Bijna alle deskundigen menen dat Miguel Diaz-Canel, de huidige eerste vicepresident, de nieuwe Cubaanse president zal worden. Hij wordt voor een periode van vijf jaar gekozen en is slechts eenmaal herkiesbaar.

Bron
* Website 14ymedio, 16 april 2018

Linken
* De Groene, 16 april: Is er een Cuba na Raúl? Uitgebreide analyse door Cees Zoon
* NRV, Nina Jurna, 17 april 2018
Zes decennia na de revolutie die uitmondde in een communistische dictatuur legt Raúl Castro woensdag het presidentschap neer. Zijn opvolger erft een land dat snakt naar hervormingen, leert een reis langs de oude revolutionaire route. 
* Marc Frank, persbureau Reuters, 17 april 2018: The state of Raul Castro’s economic reforms in Cuba.

Cubaans kerkblad wil presidentsverkiezingen

Het katholieke lekenblad Espacio Laical wil dat Cubanen na de twee regeringsperiodes van Raúl Castro, een keuze zouden moeten kunnen maken uit diverse presidentskandidaten en verkiezingsprogramma’s. Onder de kandidaten zouden ook politici moeten kunnen behoren die de huidige ideologisch lijn van de Cubaanse Communistische Partij (PCC) niet onderschrijven.

Espacio Laical publiceerde een commentaar waarin gepleit wordt voor een vrije, geheime en directe keus voor de Cubaanse burgers. Op dit moment kunnen burgers deelnemen aan de verkiezingen voor vertegenwoordigers van de gemeenteraden (asambleas municipales), provinciale raden en de volksvertegenwoordiging, maar ‘de bevolking ontbeert elke vorm van betrokkenheid’ bij de benoeming van regeringshoofden en leiders van gemeenten en provincies, zoals het hoofd van de staat en de regering (op dit moment Raúl Castro), de vicepresidenten van de Staatsraad’, aldus het blad dat er aan herinnert dat Raúl Castro zelf verleden jaar voorstelde hoge politieke functies te beperken tot twee mandaten. Volgens zijn eigen woorden zou dan in februari volgend jaar zijn tweede en laatste periode beginnen.

Fulgencio Batista

Historische leiders verdwenen
Het blad wijst erop dat na voltooiing van dat nieuwe mandaat van vier jaar, het land zich gesteld ziet voor een belangrijke beslissing omdat de leider van het land dan zou aftreden. ‘De PCC beschikt dan niet meer over de historische leiders van de revolutie die, voor bepaalde sociale sectoren, een zekere legitimiteit bezaten omdat ze generaal Fulgencio Batista ten val brachten en een nieuwe sociaal-politieke orde invoerden. Het lijkt erop dat er geen nieuwe politieke figuren zijn die de nodige nationale uitstraling bezitten voor diverse sectoren van de samenleving.’

Ook niet PCC’-ers
Het blad wijst op de nationale omstandigheden die steeds vaker met grotere urgentie vragen om andere manieren om leiders en de regering te kiezen, evenals de nieuwe dynamiek in de relatie met hen. Daarom moet er nu al, aldus Espacio Laical, over worden nagedacht.  Opvallend is de constatering dat er ook ruimte geschapen moet worden voor ‘personen die niet actief zijn in de PCC en voor hen die een andere politieke-ideologische opvatting hebben.’ Het blad vermijdt te spreken over een ‘meerpartijensysteem’. Espacio Laical erkent dat zo’n verandering kan leiden tot een zeker verlies aan controle door de PCC en vooral voor ‘de ideologen die een bepaalde dynamiek introduceerden in de stijl van de oude Sovjetachtige partijen’, maar wijst er tegelijkertijd op dat modernisering weliswaar pijn kan doen maar dat de partij door juist ‘het beeld te koesteren alles te kunnen beheersen, alles kan verliezen.’
Citaat: ‘Haar grote historische uitdaging is deze rol spelen: modernisering en in harmonie komen met de vragen uit de nationale diversiteit. En een van de belangrijkste uitdagingen die men moet aangaan, vanuit een nieuw perspectief, zijn de mechanismes rond de verkiezing van de president van de Republiek, wanneer de volgende regeringsperiode voor de huidige regering wordt afgesloten.’ De tweede periode van Raúl Castro zou eindigen in februari 2018; de president zou dan 87 jaar zijn.

Steeds meer Cubaanse artsen ontvluchtten Venezuela van Chávez

Volgens de Venezolaanse krant El Universal zijn er sinds mei van dit jaar meer dan 80 Cubaanse artsen en verpleegsters niet naar Cuba teruggekeerd. De mogelijke nederlaag van de huidige president van Venezuela, Hugo Chávez, bij de aanstaande verkiezingen van zondag, heeft het aantal overlopers doen groeien.

Het stembiljet voor de presidentsverkiezingen van zondag

Volgens El Universal zeiden in één week in de maand mei meer dan 22 artsen op diverse plekken in Venezuela hun missie vaarwel. In totaal zouden tot en met augustus 80 Cubaanse artsen zijn opgestapt en bevinden zich de meesten nu in Miami. Deze personen kunnen op basis van het programma voor Profesionales Médicos Cubanos CMPP (uit 2006) een verblijfsvergunning voor de VS krijgen.

Nederlaag?
Tot 2011 verlieten 700 Cubaanse artsen hun missies in 66 landen; 500 van hen kwamen uit Venezuela, aldus de organisatie Barrio Afuera, die vluchtende artsen en verplegers bijstaat. Een woordvoerder zegt dat veel Cubanen hun desertie hebben vervroegd omdat zij bij de verkiezingen van aanstaande zondag een nederlaag verwachten voor president Chávez en niet terug willen naar Cuba..

Angst aanjagen
Twee gevluchte verplegers, Delia García en Yumar Gómez, bevinden zich op dit moment ergens in Venezuela; zij proberen wat bij te verdienen en willen zich dan melden bij het Amerikaans consulaat. ´Onze superieuren hebben ons opgedragen de patienten te ´waarschuwen´ voor een overwinning van Henrique Capriles, omdat de Cubanen dan weg moeten. Dat moest onze bijdrage zijn aan de campagne van president Chávez: de mensen bang maken.´

Presidentskandidaat Capriles

Aantallen Cubanen
Capriles heeft tijdens zijn campagne gezegd geen einde te willen maken aan het programma Barrio Adentro, het gezondheidsprogramma van de Cubanen in arme buurten in Venezuela, maar het te willen aanpassen. Volgens de krant El Universal  zijn er op dit moment 31.777 Cubanen actief in de gezondheidssector;  6.225 in de sport, 1.905 in het cultureel programma Misión Cultura Corazón Adentro, 54 in het programma Misión José Gregorio Hernández , 486 in het landbouwprogramma Misión Campo Adentro en 735 in de onderwijssector Mission Educativa. Daar moeten nog de militairen en leden van de Cubaanse staatsveiligheidsdienst worden bijgeteld. Sinds februari van dit jaar zijn er meer dan 44.800 Cubanen actief in zeven programma´s van de regering van Chávez.

Bron
* El Universal, Diario de Cuba

Cubaanse oliewinning versus Amerikaans embargo (2)

Om represailles als gevolg van de embargopolitiek te voorkomen, zorgden de betrokken oliemaatschappijen dat niets aan boord van de Scarabeo-9 van Amerikaanse makelij was, van pennen tot laptops. Het Spaanse bedrijf Repsol-YFP had zich al een jaar eerder van de beurs van Wall Street teruggetrokken omdat dit wellicht een obstakel vormde voor de investeringen van het bedrijf in Cuba. In juni vorig jaar sprak de Amerikaanse viceminister van Binnenlandse Zaken, Ken Salazar, in Madrid met directeuren van Repsol-YFP waarna het bedrijf liet weten zich aan de regels rond het embargo te houden. Later het jaar sprak de meerderheidsleider van de Amerikaanse Senaat, Dick Durbin, in Havana over het olieproject met de Cubaanse regering.

Hoewel er door beide partijen geen details werden bekend gemaakt over de resultaten van de contacten, blijkt uit het latere verloop van het project dat er sprake is geweest van een indirecte dialoog tussen de VS en Cuba, zonder precedent.

Het booreiland Scarabeo 9

Anti-Castro lobby in actie
Maar Florida’s krachtige Cubaans-Amerikaanse lobby had andere ideeën en met de naderende presidentsverkiezingen was het voor Barack Obama een kwestie van voorzichtig opereren. De anti-Castro groepen wilden dat de regering actie zou ondernemen om het boren helemaal tegen te houden en niet alleen om veiligheidsredenen. Belangrijke olievondsten zou het communistische Caribische eiland voor het eerst sinds de revolutie in 1959 financieel onafhankelijk maken. Al meer dan een halve eeuw is Cuba afhankelijk van de vrijgevigheid van haar ideologische bondgenoten. Eerst werd het gesubsidieerd door de Sovjet-Unie, en meer recent door Venezuela en in mindere mate, China. De eigen olieproductie van Cuba is niet omvangrijk. Toeristen die van Havana naar het strand van Varadero gaan, rijden kilometers lang langs jaknikkers en af en toe een Chinees of Canadees booreiland. Cuba produceert nu ongeveer 53.000 vaten olie per dag, maar moet nog steeds ongeveer 100.000 vaten importeren, voornamelijk uit Venezuela.

Onnoemelijke rijkdom
De Cubaanse territoriale wateren liggen echter op dezelfde geologische lagen als die van het olierijke Mexico en de Golf van Mexico. Schattingen over hoeveel olie Cuba offshore heeft variëren. Een schatting van de US Geological Survey schatting suggereert 4.6 miljard vaten, de Cubanen zelf spreken over 20 miljard. Zelfs de meest conservatieve schatting zou Cuba een netto olie-exporteur maken. Een grote vondst zou onnoemelijke rijkdom betekenen. Het is een van de ergste nachtmerries van de anti-Castro lobby’s in de VS . ‘Het rottende Cubaanse regime zoekt wanhopig naar een economische reddingsboei, en het lijkt in Repsol een bereidwillige partner te hebben gevonden om te hulp te schieten,’ zei Ileana Ros-Lehtinen, de in Cuba geboren Republikeinse volksvertegenwoordiger en voorzitter van het invloedrijke Comité van Buitenlandse Zaken Comité, in een verklaring. Het Congreslid van Florida en een groep van 33 andere wetgevers, zowel Republikeinen als Democraten, stuurden een waarschuwing aan Repsol dat het bedrijf zich met het boren blootstelde aan ‘strafrechtelijke en civiele aansprakelijkheid in Amerikaanse rechtbanken’. Repsol antwoordde dat haar exploratieputten voldoen aan de huidige Amerikaanse wetgeving met betrekking tot het embargo en alle veiligheidsvoorschriften. Het stond ook toe dat Amerikaanse functionarissen een veiligheidsinspectie van het Chinese booreiland uit konden voeren voordat het de Cubaanse wateren binnenkomt. Onder het embargo mag het slechts 10% Amerikaanse technologie gebruiken.

Een blowout preventer is een soort groot ventiel bedoeld om de bewegingen van olie en gasbellen te controleren en vooral de gevolgen van ongewenste druk en bewegingen in de aarde tijdens het boren. Die kunnen catastrofale gevolgen hebben en de ramp bij Louisiane was zo’n blow-out.

Het booreiland werd opgetuigd in Singapore en het enige stuk van Amerikaanse makelij is de blow-out preventer. Het was het falen van BP’s blow-out preventer dat de oorzaak van de milieuramp in 2010.

Milieu-overwegingen
Volgens Lee Hunt, is de Scarabeo 9 een state-of-the-art booreiland voor diep water en zijn zes vergelijkbare platforms gebouwd op dezelfde Chinese scheepswerf als die momenteel in de Amerikaanse wateren opereren. Op dit moment lijken milieu-overwegingen de voorrang te hebben boven de politieke. De regering nam het aanbod van Repsol aan de Scarabeo 9 te inspecteren en een beperkt aantal vergunningen zijn afgegeven aan de Amerikaanse clean-up exploitanten om de Cubaanse wateren binnen te gaan en in het geval van een lekkage te helpen. Maar de discussies zijn nog lang niet voorbij zolang milieuactivisten aandringen op meer samenwerking, terwijl conservatieve Cubaans-Amerikaanse groepen op zoek zijn naar manieren om juridische en wettelijke obstakels in de weg te plaatsen.

Een oliebooreiland van PetroVietnam in de Zuid Chinese Zee

Eerste resultaten
Afgelopen week gaf een van de betrokken maatschappijen PetroVietnam meer informatie over de concessie, die deze Vietnamese onderneming van Cuba huurt. PetroVietnam spreekt over de aanwezigheid van 3 miljard tot 5 miljard vaten olie. Die cijfers zijn gebaseerd op seismisch onderzoek en het bedrijf spreekt van ‘zeer veelbelovende concessies. ‘Wij wachten nu op de eerste resultaten van Repsol en nieuwe boringen van onze buren, Petronas en PDVSA,’ zei een directeur van PetroVietnam. Repsol doet de eerste boring in Cubaanse wateren aan de Golf van Mexico en ongeveer 100 kilometer verwijderd van Cayo Hueso in Florida.  De directeur benadrukte dat hij het Cubaanse project beschouwt als een project op middellange termijn en zeker niet als een korte termijn project.

Bronnen
* El Jornada, Proceso, Diario de Cuba, El Nuevo Herald, BBC Mundo, Café Fuerte
Link
* Twintig vragen en antwoorden over het olieproject. Website Cafefuerte,  Spaanstalig
* Het korte bericht over de activiteiten van de Scarabeo 9 in de partijkrant Granma van 20 januari 2012
* Waarom de VS en Cuba moeten samenwerken bij de olieboringen. Een artikel van 
William K. Reilly  en Megan Reilly Cayten dat in februari van dit jaar in de Washington Post verscheen. K. Reilly was medevoorzitter van de commissie die de Deepwater Horizon van BP onderzocht en was een van Bush’ milieuadviseurs. Megan Reilly Cayten is een specialist op het gebied van energiekwesties en iemand met een lange ervaring in Latijns Amerika en Azië.