Cubaanse evangelicals tegen homohuwelijk

Vijf evangelisch-protestantse kerkgenootschappen in Cuba hebben zich in een brief uitgesproken tegen de wettelijke erkenning van het huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht. Zij stellen vast dat de ‘genderideologie’ geen enkele relatie heeft met de Cubaanse cultuur ‘noch met de historische leiders van de Revolutie’. De Evangelische Liga van Cuba, de Baptistenconventies van het Westen en het Oosten, de Methodisten en de Kerk van de Evangelische Assemblee van God publiceren dit document op een moment dat de Nationale Assemblee zich klaarmaakt voor een discussie over de herziening van de grondwet. De grondwetshervorming maakt deel uit van de onvoltooide veranderingen die voormalig president Raúl Castro na tien jaar in functie, heeft nagelaten. Castro is momenteel secretaris-generaal van de Cubaanse Communistische Partij en van de commissie die belast is met de voorstellen van grondwetswijzigingen. Volgens voorstanders van het homohuwelijk zou een erkenning van gelijkgeslachtelijke huwelijksrelaties in de grondwet moeten worden opgenomen.

religie-evangelicals-straat

Prediking op straat door evangelicals in Cuba.

‘We willen de autoriteiten bewust maken van het gevaar dat het homohuwelijk voor de natie kan betekenen,’ zegt Dariel Llanes Quintana, voorzitter van de Baptisten Conventie van het Westen. Volgens Llanes vroegen de vijf groepen, die geen deel uitmaken van de Cubaanse Raad van Kerken, de regering om toestemming op de Rampa 23 y L en Malecón, tot een demonstratie, maar dit verzoek werd afgewezen door de autoriteiten. Daniel Llanes Quintana: ‘We hadden een ontmoeting met de verantwoordelijken voor religieuze zaken van de Cubaanse Communistische Partij, Sonia Garcia en Caridad Diego. Zij legden uit dat de demonstratie niet kon worden gehouden, maar dat de grondwetshervormingen zouden worden uitgevoerd na een ‘breed publiek debat.’ Llanes legt uit dat de kerken van plan zijn om gebruik te maken van kerkgebouwen en gebedshuizen om hun positie uit te leggen aan de bevolking. In het gemeenschappelijk communiqué stellen de evangelische denominaties dat het gezin ‘een goddelijke instelling is, geschapen door God’ en dat het huwelijk ‘uitsluitend de vereniging is van man en vrouw’.

Communistische landen
De kerkleiders wijzen erop dat de genderideologie ‘niets te maken heeft met communistische landen’ en wijzen op landen als de voormalige Sovjet-Unie, China, Vietnam en Noord-Korea. ‘Deze alinea werd opgenomen als bewijs dat het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht niet bestaat in communistische landen,’ aldus bisschop Ricardo Pereira Diaz, een vertegenwoordiger van de Methodistenkerk. ‘Van het kapitalisme kun je niet nemen wat je wilt. Als het land communistisch is, laat het dan communistisch zijn’, voegde hij eraan toe. Voor deze religieuze leiders is de ideologie die wordt gepropageerd door overheidsinstellingen zoals het Centro de Educación Sexual (Cenesex), onder leiding van Mariela Castro, dochter van voormalig president Raúl Castro, een gevaar voor kinderen. ‘In andere landen kunnen ouders hun kinderen naar een privéschool of openbare school sturen volgens de regels van hun geloof. In een land als het onze, waar het onderwijs wordt geleid door de staat en er geen alternatieven zijn, is het leren van een kind dat in strijd is met zijn geloof, het schenden van zijn vrije wil,’ zegt hij. Pereira is van mening dat meer dan 60 procent van het land tegen het homohuwelijk en de genderideologie is, ook al beschikt hij niet over gegevens om dat cijfer te staven.

gay-bijeenkomst-icm-december2016

Een bijeenkomst in Havana van een groep evangelicals die steun biedt aan LHBTI-groepen

Homo’s en christenen
Homoactivist en lid van een Pinkstergemeente, Víctor Manuel Dueñas – op dit moment als balling woonachtig in Nederland – betreurt het dat de vijf evangelische kerkgenootschappen zwijgen over de vervolging van christenen. ‘In de Sovjet-Unie, Noord-Korea of zelfs Cuba was het belijden van je geloof praktisch een misdaad. Samen met homoseksuelen, werden christenen opgesloten in concentratiekampen. Deze dominees zouden de geschiedenis beter moeten bestuderen.’ Adiel González Maimó, geestelijk leider van de Iglesia Cristiana Metropolitan, die een open houding inneemt tegenover de LGBTI-gemeenschap, gelooft dat de genoemde kerkgenootschappen ‘alles zullen doen om het homohuwelijk te verhinderen’. Adiel González die nauwe banden heeft met Cenesex, noemt de brief van de kerkgenootschappen ‘een manipulatie’. Hij hoopt op een reactie van de autoriteiten. ‘Die worden ervan beschuldigd homofoob te zijn, terwijl ze juist zoveel voor de LGBTI-gemeenschap hebben gedaan.’

Bron
* Mario J. Pentón, website 14ymedio, 7 juli 2018

Link
* De Spaanstalige tekst van de verklaring van enkele evangelicalsgroepen in Cuba, 28 juni 2018

Cubaanse dominee in hongerstaking

De Cubaanse dominee Morejón Soler eist stopzetting van de vijandelijkheden tegen ‘onafhankelijke‘ gelovigen en een einde aan discriminatie op scholen tegen kinderen van gelovige protestantse christenen. Sinds 7 april is hij in hongerstaking.

Dominee Morejon Soler

Dominee Morejon Soler

Manuel Morejón Soler eist een wetgeving die een einde maakt aan de discriminatie tegen christenen die andere opvattingen hebben dan de heersende politieke in Cuba. De leiders van de meeste protestantse kerken sympathiseren met de revolutie van de Castro’s en zijn verenigd in de Cubaanse Raad van Kerken.

Dominees voor Verandering
‘Ik heb dit besluit genomen om de aandacht te wekken bij de autoriteiten,’ zegt Morejón die leider is van de Alianza Cristiana, een organisatie die door de geheime dienst in Cuba in de gaten wordt gehouden. De dominee geeft als voorbeeld de groep Pastores por el Cambio, met groepen in Bayamo, Las Tunas, Palma Soriano en Havana. Kerkleden daar werden ondervraagd, preken werden onderbroken en soms werden gelovigen gearresteerd. De wet die de Alianza Cristiana wil bevorderen houdt in, dat ‘onafhankelijke denominaties worden erkend en dat hun kerken en dominees worden gelegaliseerd.’

De othodoxe kathedraal bij de haven van havana die in 2013 in aanwezigheid van de autoriteiten werd geopend.

De Russisch orthodoxe kerk Maagd van Kazan, bij de haven van Havana die in 20o8 in aanwezigheid van de autoriteiten waaronder vice-premier Medevev werd geopend.

Onafhankelijke kerken
Dominee Morejón Soler zegt niet langer afhankelijk te willen zijn van het Bureau voor Religieuze Zaken van de Cubaanse Communistische Partij en benadrukt dat respect een recht van iedereen is. De website Religion en Revolución constateert dat er in Cuba op dit moment ruimte is voor orthodoxe christenen en spiritisten, dat er een moskee zal worden gebouwd met hulp uit Turkije, maar dat ‘honderden onafhankelijke christelijke kerken worden gemarginaliseerd.’

Linken
Brief van Morejón Soler aan de Staatsraad, 14 april 2014
*  Interview met dominee Morejon Soler Radio Marti, 6 minuten, 25 april 2014
Weblog Religion y Revolucion