Meerderheid Senaat wil af van reisverbod naar Cuba

Een meerderheid in de Amerikaanse Senaat steunt het wetsontwerp dat een einde wil maken aan de reisbeperkingen naar Cuba. Men verwacht dat binnen twee maanden dit wetsontwerp in stemming komt en dan zou toerisme naar Cuba voor Amerikaanse ingezetenen weer tot de mogelijkheden behoort.

taxi-vlag-vs-cuba-jpgHet wetsvoorstel Ley de Libertad para Viajar a Cuba / Wet op de Vrijheid om naar Cuba te reizen werd in januari 2015 gepresenteerd en in de laatste weken blijken 51 van de 100 senatoren het voorstel  te steunen, aldus de website van het Amerikaanse Congres. ‘Nog nooit is er zoveel steun geweest voor een wetsontwerp over Cuba en nu kunnen we met nadruk zeggen dat een meerderheid van de Senaat voor een opheffing van het reisverbod is,’ aldus James Williams van de lobbygroep Engage Cuba, een coalitie van bedrijven en organisaties die tegenstander is van het embargo tegen dit land.

Categorieën
Tot nu toe kunnen Amerikanen alleen naar Cuba reizen als hun bezoek paste binnen de 12 categorieën die de Amerikaanse regering vaststelde zoals familiebezoeken, officiële overheidsreizen, bezoeken van humanitaire aard, culturele reizen en journalistieke activiteiten. De Cubaanse ambassadeur in de VS, José Cabañas, constateerde in een Twitter-vraag-en-antwoord sessie: ‘De meerderheid van de Noord-Amerikanen wilde het reisverbond opheffen en nu deelt een meerderheid in de Senaat deze opvatting’. Het wetsontwerp werd destijds gepresenteerd door de Republikeinse senator Jeff Flake (Arizona) en de Democraat Patrick Leahy (Vermont). In de laatste 16 maanden is daar de steun bijgekomen van nog eens 39 Democraten, 8 Republikeinen en 2 onafhankelijken.   Ook de bancaire hindernissen die tot nu toe aan deze reizen verbonden waren, zullen verdwijnen. Na goedkeuring door de Senaat, volgt behandeling in het Huis  van Afgevaardigden waar in januari 2015 een soortgelijk wetsontwerp werd  ingediend door de Republikein Mark Sanford en de Democraat Jim McGovern. In het Huis van Afgevaardigden worden op dit moment 127 afgevaardigden van de 435 geteld die het wetsontwerp willen steunen.

Bron
* Diverse persbureaus

Verwarring en kritiek reisbeperkingen artsen

De reisbeperkingen voor Cubaanse artsen die maandag 7 december ingaan, leidden tot verwarring en kritiek onder de beroepsgroep. Dat blijkt uit de reacties op een forum dat woensdagochtend 10 uur door het Ministerie van Volksgezondheid op de website Cubadebate van start ging. Artsen stellen vragen (‘vallen gepensioneerde artsen ook onder de speciale migratieregelingen?’ vraagt Rita) en leveren kritiek. Ramanoco noemt de speciale vergunning die artsen voor privéreizen moeten aanvragen carta de libertad / kaart voor de vrijheid, een verwijzing naar de tijd van het kolonialisme. Ruim 460 reacties en vragen verschenen op de site over de impopulaire maatregel, ondertekend door mensen die vaak een alias gebruiken.

medicimilagroHet ministerie antwoordde enkele malen dat ‘reizen van particuliere aard niet zijn verboden en dat ook vestiging in het buitenland mogelijk blijft’ en dat ‘de maatregel bedoeld is om te garanderen dat de dienstverlening in de gezondheidszorg van hoge kwaliteit blijft en verzekerd is voor de bevolking’. Sommige reacties zijn letterlijk overgenomen uit een eerdere verklaring die maandag in de partijkrant Granma verscheen. Het ministerie roept op ‘vertrouwen te hebben zoals altijd in hen die het beste willen voor allen’. Ook wordt duidelijk gesteld dat ‘de maatregel enkel geldt voor specialistische artsen en artsen die zich het laatste jaar hebben gevestigd als beoefenaars van deze specialismen en die geen integrale geneeskunde uitoefenen.’

Liever beter salaris
In reacties wordt er tevens op gewezen dat de verbetering van de salarissen van medisch personeel een betere maatregel zou zijn geweest dan de invoering van reisbeperkingen. ‘Men zou aanpassingen moeten invoeren van de materiële beloningen voor deze belangrijke spelers die zo bijdragen aan de economie,’ aldus Oro22 in een verwijzing naar de omvangrijke inkomsten voor de staatskas in Cuba van de internationale medische missies in het buitenland. Ook werd de vraag gesteld of artsen die inwoner van Cuba zijn maar nu met een onafhankelijk contract in het buitenland werken, wanneer ze het land bezoeken een vergunning moeten vragen als zij opnieuw in het buitenland willen werken. De vraag wordt herhaaldelijk gesteld waarschijnlijk omdat een groeiend aantal medewerkers in de gezondheidszorg als zelfstandige werknemer contracten tekende voor Ecuador, Zuid-Afrika en andere landen in Afrika of de Cariben. Uit het antwoord blijkt dat een dergelijke goedkeuring niet opnieuw nodig is omdat ‘deze artsen niet werkzaam zijn in het gezondheidssysteem in het land, en kunnen gaan en vertrekken zonder een document te overleggen.’

medico-Mom, I scored an assignment to Venezuela -That's great news, my son. Call me when you get to Miami

‘Moeder, ik heb toestemming om op missie in Venezuela te gaan.’ ‘Ach, jongen, wat mooi. Bel me als je in Miami aankomt.’ Cartoon van Garrincha

Forum-on-line
Er is ook kritiek over de kwaliteit van het forum waar een uur na aanvang en het verschijnen van een honderdtal vragen nog slechtst drie antwoorden verschenen. Een bezoeker bekritiseert het tijdstip van het debat online ’als de betrokken gezondheidswerkers aan het werk zijn om de noodzakelijke diensten voor de bevolking te verlenen.’ En México2 vraagt zich af tot wie men zich kan wenden als men het met de beslissing oneens is en of men zich tot de top van het ministerie kan wensen of tot het Hooggerechtshof.

Procedures
Ook wordt de onrust duidelijk onder artsen die reeds in het buitenland werkzaam zijn. Zo vraagt men zich af of deze bij terugkeer naar Cuba weer terug kunnen keren naar het buitenland, zonder dat er een eenzijdig besluit wordt opgelegd. Een andere bezoeker met de alias Doctor geeft alvast het antwoord: ‘Die garanties zijn er niet. Er zullen er velen zijn die liever de Cubaanse nationaliteit verliezen dan te worden vastgehouden in eigen land.’ De reactie van de autoriteiten luidt: ‘De procedure begint bij het verzoek van de werknemer aan de directeur van zijn afdeling, waarin het motief van de reis (tijdelijk bezoek of vestiging in het buitenland) wordt omschreven.’ Als deze eerste stap is gezet ‘beschrijft de directeur de garantie van continuïteit van de medische zorg aan de bevolking en hoe de dienstverlening wordt georganiseerd zonder dat zijn/haar vertrek deze nadelig beïnvloedt.’ Vervolgens wordt een ‘passende analyse gemaakt’ en ontvangt de betrokkene ‘een spoedige reactie binnen een termijn van 50 dagen.’

Logo-de-MedicinaSlavernij
Dokter Lázaro Hernández Coteron laat blijken het oneens te zijn met de nieuwe maatregel: ‘Word ik als burger door mijn specifieke beroep niet in mijn rechten beperkt?’ En een ander commentaar laat weten met alias Ramanoco, dat de procedure om het land te verlaten hem doet denken ‘aan de tijd van de kolonie toen men sprak over een carta de libertad/brief voor vrijlating, een verwijzing naar de periode van slavernij. Die verwijzing is later op de dag spoorloos verdwenen op de site van Cubadebate.

Linken
* Op de website Cubadebate verschenen 460 vragen en reacties
* De antwoorden van het ministerie

Cubanen blijven buitenlandse reizen maken; legaal en illegaal

In 2014 steeg het aantal Cubanen dat een reis maakte naar het buitenland met 23,7% vergeleken met het jaar daarvoor. In 2013 maakte de regering van Raúl Castro een einde aan een groot aantal reisbeperkingen voor Cubaanse burgers. Het aantal Cubanen dat op illegale wijze het land wil verlaten, wordt echter niet minder.
Nederlandse toeristen lijken de ‘verwestering’ van Cuba voor te willen zijn en boeken nu, aldus de website NU.nl om die reden een reis naar Cuba.

Vliegveld José Martí

Vliegveld José Martí in Havana

In 2014 reisden 355.000 Cubanen naar het buitenland, ‘een stijging met 23,7% vergeleken met 2013 (287.000) en met 67% vergeleken met 2012’, concludeert de officiële krant Juventud Rebelde, die cijfers publiceert van het Cubaanse Bureau voor de Statistiek (ONE). De migratiehervorming door Raúl Castro in januari 2013 maakte een einde aan de 50-jaar lang bestaande verplichting om een vertrekvergunning aan te vragen en een uitnodigingsbrief te overleggen van de persoon door wie de Cubaan(se) werd uitgenodigd. Naar welke landen reizen werden gemaakt is niet bekend. Cubanen kunnen met uitzondering van 15 landen zoals Rusland, Mongolië en enkele eilanden in de Cariben, niet zonder visum van een ontvangend land reizen.

De Mexicaanse kustwacht onderschept vluchtende Cubanen

De Mexicaanse kustwacht onderschept vluchtende Cubanen

Illegaal vertrekken blijft
Ondanks de versoepeling komt er geen einde aan de risicovolle reizen van Cubanen die illegaal het land verlaten, vaak met medewerking van mensensmokkelaars. Sinds oktober vorig jaar deden 3.144 Cubanen een poging over zee de VS te bereiken, aldus de Amerikaanse kustwacht. Cubanen, die er in slaagden de Amerikaanse bodem daadwerkelijk aan te raken, komen binnen een jaar in aanmerking voor een werk- en een verblijfsvergunning. De Amerikaanse kustwacht telde daarnaast tussen 1 oktober 2014 en 31 mei 2015 23.978 Cubanen die via de Mexicaanse grens, havens en het vliegveld van Miami de VS bereikten. Een jaar eerder waren dat er in dezelfde periode 22.162.

Meer toeristen vóór verwestering?
Er worden flink meer reizen naar Cuba geboekt bij reisorganisatie TUI. Dat lijkt het gevolg van de recente ontdooiing van de betrekkingen tussen het eiland en de Verenigde Staten. Een woordvoerder van het reisbureau laat dit weten aan NU.nl. ‘Mensen willen graag naar Cuba nu het land nog authentiek is. Het idee is dat het de komende tijd zal verwesteren.’ Het communistische eiland stelt zich voorzichtig steeds meer open, en de VS zijn bereid in dialoog te gaan over het zware handelsembargo tegen Cuba dat sinds 1962 van kracht is.

McDonald's_BigMac_ja-2McDonald’s
Pelikaan Reizen verwacht dat het aantal boekingen naar Cuba de komende jaren gaat stijgen. ‘Het nieuws van de ambassades is nog niet bij een breed publiek bekend, maar we verwachten een toename’, zegt een woordvoerder. Toeristen hoeven niet bang te zijn dat Cuba van de ene op de andere dag een ander land is. ‘Zo snel gaat dat niet. Maar het wordt zeker drukker, en misschien minder relaxed. En over een paar jaar kun je de eerste McDonald’s zien staan’, volgens Pelikaan Reizen. De woordvoerder gaat zelf in januari naar Cuba. ‘Ik ben toch wel blij dat ik er nog op korte termijn heenga.’

Bron
* 14ymedio, Nu.nl

Amerikaanse Senaat voor beëindiging reisbeperkingen Cuba

De Amerikaanse Senaat heeft gisteren ingestemd met het beëindigen van de reisbeperkingen naar Cuba, zo meldt Reuters. In de Senaat hebben de Republikeinen de meerderheid. Begin deze week hebben de Verenigde Staten en Cuba de diplomatieke betrekkingen hervat. Hiermee kwam na 54 jaar een einde aan de vijandschap tussen de buurlanden.

toerisme-ansichtkaartMet 18 stemmen van 4 Republikeinen en 14 Democraten vóór, volgt de Senaatscommissie de politieke lijn van president Barack Obama om de diplomatieke relaties te herstellen met de decennialange vijand Cuba. Obama had in januari regels gepubliceerd waarbij Amerikanen die bepaalde reizen naar Cuba maakten (om redenen van religie, studie, cultuur, of wetenschappelijk onderzoek), makkelijker dit land zouden kunnen bereiken dan voorheen. Ook kregen luchtvaartondernemingen toestemming vluchten vanuit de VS naar Cuba te verzorgen. Met dit initiatief zal het voorstel ook de voltallige Senaatsvergadering passeren. Jerry Moran, Republikeins senator uit Kansas en initiatiefnemer, zei na afloop van de stemming dat de vrijheid van de Cubanen ermee is gediend omdat er meer mogelijkheden ontstaan ‘tot contacten tussen hen en onze bevolking’, maar hij wees ook op de vrijheid van de Amerikanen ‘die nu zonder uitzondering naar elk land ter wereld kunnen reizen.’

Schepen
Ook werd een voorstel aangenomen een einde te maken aan de beperkingen die schepen kregen opgelegd als ze Cuba aandeden. Volgens de embargowetgeving zouden ze dan 6 maanden moeten wachten voordat ze naar de VS konden terugkeren waardoor de handel met Cuba werd gefrustreerd.

Link
* Diverse persbureaus

Cuba onderdrukt alle vormen van politieke dissidentie (deel 2)

De regering handhaaft een mediamonopolie op het eiland, waardoor er feitelijk geen vrijheid van meningsuiting bestaat. De regering controleert alle media-activiteiten in Cuba en de toegang tot informatie van buiten het eiland is zeer beperkt. Door de beperkte toegang van internet heeft slechts een klein deel van de Cubanen toegang tot onafhankelijk gepubliceerde artikelen en blogs. Aldus het tweede deel van de tekst van het jaarrapport 2011 van Human Rights Watch.

Onafhankelijke bloggers in Cuba

Hoewel een klein aantal onafhankelijke journalisten en bloggers in staat is artikelen te schrijven voor buitenlandse websites of onafhankelijke blogs, moeten zij deze teksten via slinkse wegen bijvoorbeeld met usb-sticks of via Cubanen met een illegale internetaansluiting naar het buitenland sturen; anderen dicteren hun artikelen via de telefoon naar contacten in het buitenland. Onafhankelijke journalisten en bloggers zijn onderworpen aan kortstondige arrestaties en worden voortdurend lastiggevallen door de geheime dienst, of worden bedreigd met gevangenisstraf als zij hun werk voortzetten. Het overkwam bijvoorbeeld de onafhankelijke journalisten Magaly Norvis Otero Suárez en Roberto de Jesús Guerra Pérez die op 23 februari 2011 werden mishandeld in Havana en gearresteerd, op het moment dat zij met twee leden van de gerespecteerde mensenrechtengroep Damas de Blanco, op straat liepen op weg naar een herdenking van de dood een jaar eerder, van Orlando Zapata Tamayo. Zij vertelden later hoe zij naar een politiebureau werden afgevoerd waar ze werden geslagen en ruim 14 uur incommunicado werden gehouden. Bloggers en onafhankelijke journalisten zijn ook slachtoffer geworden van publieke lastercampagnes zoals in maart 2011 toen de staatstelevisie documentaires uitzond waarbij de onafhankelijke bloggers werden omschreven als ‘cyberhuurlingen’ en ‘marionetten van het VS-regime.’ De Cubaanse regering gebruikt de verstrekking van persaccreditatie en visums, die buitenlandse journalisten nodig hebben om vanaf het eiland te kunnen werken, als een controlemiddel van persactiviteiten. Zij straft media waarvan zij meent dat deze kritisch staan tegenover het regime. Zo weigerde de regering bijvoorbeeld in september 2011 de persaccreditatie van een journalist van de Spaanse krant El País met het argument dat deze een vooringenomen en negatief beeld van Cuba schetste.

Mensenrechtenverdedigers
De Cubaanse regering beschouwt het monitoren van mensenrechten niet als een legitieme activiteit. Cuba biedt daarom geen legale status aan lokale mensenrechtengroepen en hanteert middelen als getreiter, mishandeling en gevangenneming om mensenrechtenactivisten te straffen die deze misstanden documenteren. Enyor Díaz Allen, Juan Luis Bravo Rodríguez en Óscar Savón Pantoja -leden van een mensenrechtengroep in Guantanamó – probeerden op 10 maart een ziekenhuis binnen te gaan om een dissident te bezoeken, die een hongerstaking hield. Zij werden door de bewaking aangehouden en gearresteerd en zonder uitleg overgebracht naar een politiebureau en daar drie dagen in eenzame opsluiting gehouden, aldus Díaz Allen.

"Als Cubaan heb ik het recht om mijn land te verlaten en weer terug te keren?' Fidel: 'Hoe mooi hij dat zegt 'Mijn land'. 'Maar dit landgoed is toch van Fidel?'

Reisbeperkingen en scheiding van gezinnen
De Cubaanse regering verbiedt de Cubaanse burger zonder officiële toestemming het land te verlaten of er weer terug te keren. De bekende blogger Yoani Sánchez, die de regering heeft bekritiseerd, is de afgelopen 4 jaar 16 maal toestemming geweigerd om het eiland te verlaten om prijzen in ontvangst te nemen en deel te nemen aan conferenties. De regering wakkert de angst aan voor gedwongen scheiding van gezinnen om dissidenten het zwijgen op te leggen. Ook krijgen burgers geen toestemming hun kinderen mee te nemen bij toegestane bezoeken overzee. Op die wijze worden de kinderen als gijzelaars gebruikt,  die moeten garanderen dat de ouders weer naar Cuba terugkeren.  De overheid beperkt de bewegingsvrijheid van Cubaanse burgers binnen Cuba o.a. met het zogeheten Decreet 217. Het is bedoeld om immigratie naar de hoofdstad Havana te beperken en de wet eist dat Cubanen hun autoriteiten toestemming vragen om naar Havana te verhuizen. Het wordt ook gebruikt om te voorkomen dat dissidenten in Havana bijeenkomsten bijwonen en om angst aan te jagen bij dissidenten uit andere delen van Cuba die in de hoofdstad wonen.

Omstandigheden in de gevangenissen
De gevangenissen zijn overbevolkt, onhygiënisch en ongezond; er is in het algemeen sprake van slecht voedsel en ziekte. Gevangenen, die het regime bekritiseren en weigeren de ‘heropvoeding’ te ondergaan of hongerstakingen of andere protesten organiseren, worden dikwijls onderworpen aan eenzame opsluiting, mishandeling, beperking van bezoek en het onthouden van medische hulp. Gevangenen hebben geen mogelijkheid om klachten in te dienen wat leidt tot totale straffeloosheid door de gevangenisautoriteiten.

Acht uur blokkade kost net zoveel als de renovering van 14 kindercréches, aldus een billboard langs de weg in Cuba

Internationale hoofdrolspelers

Het embargo van de VS dat al ruim 50 jaar bestaat, levert ontberingen voor de Cubanen op en heeft niet geleid tot een verbetering van de mensenrechten in het land. Tijdens de Algemene Vergadering van de VN in oktober veroordeelden 186 van de 192 lidstaten het Amerikaans embargo: enkel Israël en de VS stemden voor. In januari 2011 kondigde president Barack Obama aan dat de ‘people-to-people’ reismogelijkheden niet langer werden beperkt: religieuze, educatieve en culturele reizen vanuit de VS naar Cuba werden daardoor weer mogelijk en ook de mogelijkheid van Amerikanen om geld over te maken naar Cubaans burgers werd verruimd. In 2009 had Obama de eerdere reisbeperkingen van Cubaanse-Amerikanen en de mogelijkheid om geld over te maken – beiden resultaat van het beleid van president Bush – al afgeschaft.

Raúl: 'Kijken of hier iets moois uitgroeit' Cartoon van Garrincha naar aanleiding van de gevangenschap van Alan Gross

In maart werd de Amerikaanse burger Alan Gross – onderaannemer van het Amerikaanse Agency For International Development – tot 15 jaar gevangenisstraf veroordeeld omdat hij communicatieapparatuur zou hebben verspreid onder religieuze groeperingen in Cuba. Gross werd in 2009 aangehouden en door de openbare aanklager beschuldigd van deelname aan ‘een subversief project bedoeld om de revolutie ten val te brengen.’ Het Cubaans Hooggerechtshof bevestigde in augustus deze gevangenisstraf en Gross blijft in de cel. De Europese Unie handhaaft de zogeheten Common Position tegenover Cuba die in 1996 werd afgekondigd. Volledige economische samenwerking met Cuba is gekoppeld aan een overgang naar een pluralistische samenleving en het respect voor de mensenrechten. Op dit moment moeten de Cubaanse autoriteiten nog de kern van de internationale mensenrechtenverdragen ondertekenen, namelijk de Internationale VN Conventie van Burger- en Politieke Rechten en de Internationale Conventie van Economische, Sociale en Culturele Rechten. Cuba tekende beide verdragen in februari 2008. Cuba maakt op dit moment deel uit van de VN Mensenrechtenraad. In 2009 werd land een driejarige periode herkozen.

Link
* Wikipedia met Nederlandstalige informatie over de Internationale VN Conventie inzake Burger- en Politieke Rechten en een  verwijzing naar de integrale tekst.
Rapport Human Rights Watch 2011, gedeelte Cuba (Spaanstalig)

Republikeinen trekken voorstel inperking reizen naar Cuba in

De dreigende inperking van reismogelijkheden voor Cubaanse-Amerikanen door een Republikeins amendement in het Amerikaanse Congres is vrijdagavond op het laatste moment afgewend. De Republikeinse senator Mario Diaz-Balart wilde via dit amendement de situatie ten tijde van de regeringsperiode van president Bush herstellen. Dat zou betekenen dat Cubaanse-Amerikanen éénmaal per drie jaar hun familie in Cuba zouden kunnen bezoeken en maximaal 1.200 dollar jaarlijks over kunnen maken. Ook het begrip ‘familie’ zou strikter moeten worden gehanteerd. President Obama had begin van dit jaar juist forse versoepelingen op beide terreinen doorgevoerd. Reeds 400.000 Cubaanse-Amerikanen bezochten dit jaar Cuba.

Cubaanse Amerikanen op het vliegveld van Miami

Het voorstel maakte deel uit van een pakket bezuinigingsmaatregelen ter waarde van 1 miljard dollar op overheidsinstellingen. Voor vrijdagavond jl. zou een besluit genomen moeten worden op straffe van geheel of gedeeltelijke sluiting van overheidsdiensten. President Obama had weliswaar in juli, toen Mario Diaz Balart het amendement presenteerde, nog gedreigd met een veto. Een dergelijk veto zou echter ook het akkoord tussen Republikeinen en Democraten in gevaar brengen. Maandag jl. liet de Democratische senator José E. Serrano van New York weten dat het amendement wellicht voldoende steun zou kunnen krijgen en mobiliseerde hij de oppositie tegen het voorstel. Diverse organisaties zoals Cuba Study begonnen een mail- en twitteractie gericht aan het Witte Huis.

Dissidenten tegen beperkingen
Vrijdag besloten de leiders van het Congres het amendement niet in behandeling te nemen. Met 67 stemmen en 32 stemmen tegen stemden de senatoren vervolgens in met de bezuinigingsvoorstellen die alle nationale overheidsdiensten (behalve het Pentagon) treffen. Een ander voorstel om de betalingsregels voor Cuba van voedsel- en landbouwproducten te versoepelen, verdween eveneens. Op dit moment moet Cuba deze producten uit de VS vooraf én contant betalen. Ook Cubaanse dissidenten waaronder de blogger Yoani Sánchez lieten weten niets te voelen voor de reisbeperkingen van enkele Republikeinse afgevaardigden. Yoani Sánchez twitterde dat de maatregel ‘een enorme stap terug zou zijn’ en de blogger Orlando Luis Pardo, stuurde een tweet naar Obama, die luidde: ‘We rekenen op uw veto.’ Uit een peiling onder bezoekers van de website Diario de Cuba bleek dat 64% tegen het amendement en 34% voor het amendement van Díaz-Balart waren.

Obama als Fidel Castro, volgens een website die de reisbeperkingen naar Cuba zegt te steunen

Obama loyaliteit met Castro
Zowel Mario Díaz-Balart als Rivera, beiden Republikeinen, verweten president Obama bereid te zijn ‘de sociale uitkeringen voor bejaarden en oorlogsveteranen in de VS te bevriezen in ruil voor de herbevestiging van zijn loyaliteit aan de Castro’s.’ Hij wees op de gevangenhouding in Cuba van ‘onze Amerikaanse burger en landgenoot Alan Gross, de martelingen van politieke gevangenen van wie enkelen zijn vermoord en de intensivering van de repressie op het eiland.’

 Link
* Meer informatie (Engelstalig) bij Cuba Study