Cubaanse schrijver krijgt reisverbod

Voor de tweede maal dit jaar hebben de Cubaanse autoriteiten de schrijver en journalist Víctor Manuel Domínguez een reisverbod opgelegd. Hij wilde in Bogota een conferentie over de Afrikaanse wortels van de Cubaanse cultuur bijwonen. Bij het instappen van het vliegtuig dinsdag jl. werd hij aangehouden.

SAMSUNG CAMERA PICTURESVíctor Manuel Domínguez: ‘Ze brachten me naar een kantoor en zeiden dat ik het land niet mocht verlaten. De term die zij gebruikten was ‘beperking om naar het buitenland te reizen’. Verder werd me niets uitgelegd. Ze zeiden dat de dienst Emigratie slechts de orders uitvoerde die men hen had gegeven,’ aldus de auteur. In augustus overkwam Víctor Manuel Domínguez hetzelfde toen hij samen met vier andere genodigden, een bijeenkomst over hetzelfde thema wilde bijwonen. De schrijver merkt op dat zij bij hun aanhouding in augustus het advies kregen naar een soort klantenloket van de Staatsraad te gaan. ‘Nu vroeg men ons of ik de bank nog geld verschuldigd was of dat ik boetes moest betalen’. Volgens Victor Manuel wordt het journalisten en activisten van de civil society steeds moeilijker gemaakt het land te verlaten. Hij wijst op de situatie van de journalist Yusimí Rodríguez, die in augustus een reisverbod voor Colombia en meer recent voor Spanje, kreeg.

Strafmaatregel
In januari 2013 schafte de Cubaanse regering de reisbeperkingen af en hadden Cubanen niet langer een zogenaamde Tarjeta Blanca nodig voor elke buitenlandse reis. Sinds die tijd gebruiken de autoriteiten steeds vaker het middel van een reisverbod als een repressief middel tegen activisten van het maatschappelijk middenveld en tegen onafhankelijke journalisten.

Bron
* Augusto César San Martín op de website Cubanet, 18 oktober 2017

Advertenties

Aantal arbitraire arrestaties steeg in juli

Het aantal arbitraire arrestaties steeg in de maand juli drastisch. Dat zegt de Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) in haar rapport over de maand juli. De mensenrechtengroep telde 575 van dergelijke arrestaties; 200 meer dan in de maand daarvoor.

De Cubaanse Commissie voor Mensenrechten en Nationale Verzoening CCDHRN constateert dat dit het hoogste aantal arrestaties is sinds 9 maanden. De commissie telde ook 13 gevallen van fysieke agressie, 32 gevallen van bedreigingen en intimidatie en ‘een acto de repudio** uitgevoerd en opgezet door de geheime politie.’  Volgens de CCDHRN waren de slachtoffers van deze aanvallen in alle gevallen politieke activisten, die deel uitmaken van de autonome civil society op het eiland.

vliegveld-josemarti-terminal3

Politieke opposanten worden steeds vaker geconfronteerd met reisverboden. Tot op het vliegveld worden zij dan alsnog naar huis teruggestuurd.

Reisverbod
‘De regering draagt er op systematische wijze aan bij dat het recht om reizen te maken naar het buitenland door opposanten en om daar deel te nemen aan conferenties over de rol van de civil society, wordt geschonden.’ De commissie meldt 12 gevallen waarbij dissidenten nog op het vliegveld werden verhinderd een reis naar het buitenland te maken. Andere bronnen in de oppositie melden dat de autoriteiten de afgelopen maand 21 personen verhinderden het land te verlaten vanwege een bijeenkomst van de Mesa de Unidad de Acción Democrática / Tafel van de Eenheid van Democratische Actie.

Daling arrestaties
Voor dit lopende jaar documenteerde de CCDHRN 3.195 gevallen van politieke arrestaties; dat is een daling vergeleken met dezelfde periode van het vorig jaar toen nog 7.418 arrestaties uit politieke motieven werden gemeld.

Bron
* Website 14ymedio, 3 augustus 2017
Noot
** Een Acto de Repudio is een door de Cubaanse autoriteiten georganiseerde gewelddadige acties tegen leden van de oppositie of hun familieleden, vaak in de directe omgeving van hun huis. De knokpartijen worden door de overheid/partijorganisaties georganiseerd, maar gepresenteerd als uitingen van ‘spontane woede-uitbarstingen’ door het volk. Een voormalige voorzitter van de officiële Cubaanse schrijversbond noemde deze actos de repudio ooit ‘verbale lynchpartijen.’

Amerikaanse Senaat voor beëindiging reisbeperkingen Cuba

De Amerikaanse Senaat heeft gisteren ingestemd met het beëindigen van de reisbeperkingen naar Cuba, zo meldt Reuters. In de Senaat hebben de Republikeinen de meerderheid. Begin deze week hebben de Verenigde Staten en Cuba de diplomatieke betrekkingen hervat. Hiermee kwam na 54 jaar een einde aan de vijandschap tussen de buurlanden.

toerisme-ansichtkaartMet 18 stemmen van 4 Republikeinen en 14 Democraten vóór, volgt de Senaatscommissie de politieke lijn van president Barack Obama om de diplomatieke relaties te herstellen met de decennialange vijand Cuba. Obama had in januari regels gepubliceerd waarbij Amerikanen die bepaalde reizen naar Cuba maakten (om redenen van religie, studie, cultuur, of wetenschappelijk onderzoek), makkelijker dit land zouden kunnen bereiken dan voorheen. Ook kregen luchtvaartondernemingen toestemming vluchten vanuit de VS naar Cuba te verzorgen. Met dit initiatief zal het voorstel ook de voltallige Senaatsvergadering passeren. Jerry Moran, Republikeins senator uit Kansas en initiatiefnemer, zei na afloop van de stemming dat de vrijheid van de Cubanen ermee is gediend omdat er meer mogelijkheden ontstaan ‘tot contacten tussen hen en onze bevolking’, maar hij wees ook op de vrijheid van de Amerikanen ‘die nu zonder uitzondering naar elk land ter wereld kunnen reizen.’

Schepen
Ook werd een voorstel aangenomen een einde te maken aan de beperkingen die schepen kregen opgelegd als ze Cuba aandeden. Volgens de embargowetgeving zouden ze dan 6 maanden moeten wachten voordat ze naar de VS konden terugkeren waardoor de handel met Cuba werd gefrustreerd.

Link
* Diverse persbureaus

Reisverbod voor dissidenten naar Panama

In Cubaanse media lijkt de strijd om de civil society ontbrand te zijn. Op 10 en 11 april vindt in Panama in aanwezigheid van de Cubaanse en Amerikaanse president, de Top van de Amerika’s plaats en zowel het Cubaans regime als mensenrechtengroepen willen daar hun stem laten horen. Tijdens zijn bezoek dit weekend aan Caracas heeft president Raúl Castro aangekondigd ‘de huurlingen en hun opdrachtgevers die zich in Panama willen presenteren als de civil society, te ontmaskeren.’

Open Brief aan Raúl
De radicale dissidentenvoorman Antonio G. Rodiles schreef gisteren een Open Brief aan president Raúl Castro waarin hij de president verweet ‘zelf anti-Cubaans en een verrader’ te zijn. Citaat: ‘Als u dan zo zeker bent van uw zaak, waarom verbiedt u dan een groep belangrijke Cubanen om naar Panama te reizen?’ Hier volgt de tekst van Antonio Rodiles.

Antonio Rodiles

Antonio Rodiles

Misère
Uw toespraak tijdens de buitengewone bijeenkomst van de ALBA in Caracas, bevestigt dat u en uw groep van plan zijn tot elke prijs aan de macht te blijven. Het deert u niet dat het Cubaanse volk vlucht in de misère en de wanhoop, het raakt u niet als hun kinderen steeds opnieuw aan deze ramp via de zee willen ontsnappen. U wilt aan de macht blijven en alles kapot maken.

Civil society
Ik heb u horen zeggen dat de civil society in Cuba de huurlingen en hun opdrachtgevers zal ontmaskeren, maar ik herhaal dat u, uw broer en uw groep de grootste verraders en anti-Cubanen zijn en dat uw woordvoerders en onderdrukkers de ware huurlingen zijn. Er zijn grote Cubanen gevangen gezet, gefusilleerd, uitgewezen, gestraft, lastig gevallen en vernederd. U en uw broer zullen de geschiedenis ingaan als de slechtst zonen van deze aarde. Als u dan zo zeker bent van uw zaak, waarom verbiedt u dan een groep belangrijke Cubanen om naar Panama te reizen? Waarom wordt onze bewegingsvrijheid ingeperkt? Waarom zijn paspoorten ingetrokken? Als u en uw bende niet zo onheilspellend waren, zouden we lachen om uw toespraak.

De presidenten Maduro, Evo Morales en Raúl Castro afgelopen weekend in Caracas

Van links naar rechts: De presidenten Maduro, Evo Morales en Raúl Castro afgelopen weekend in Caracas

Reisverbod
Ángel Juan Moya, Arnaldo Ramos Lauzurique, Eduardo Díaz Fleitas, Félix Navarro, Héctor Fernando Maseda, Iván Hernández Carrillo, Jorge Olivera, Marta Beatriz Roque Cabello, José Daniel Ferrer en Oscar Elías Biscet (allemaal oud-politieke gevangenen uit de Groep van 75) hebben geen toestemming om te reizen. En dat geldt ook voor kunstenaars als Ailer González Mena en Tania Bruguera of activisten als Egberto Escobedo, Hugo Damián Prieto Blanco en Antonio G. Rodiles. U vreest oog in oog te komen staan met deze waardevolle Cubanen en wellicht geconfronteerd te worden met harde feiten. U en uw broer zijn niet meer dan obscure dictators die zouden moeten verdwijnen zodat ons volk op een goed moment kan leven in vrijheid, vrede en voorspoed.

Link
* Toespraak Raúl Castro tijdens de Alba-conferentie in Venezuela
Noot
* ALBA
De Bolivariaanse Alliantie voor Amerika (officieel: Bolivariaanse Alliantie voor de Volkeren van Ons Amerika) (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA) is een samenwerkingsverband tussen verschillende Latijns-Amerikaanse en Caribische landen. Het economische samenwerkingsverdrag tussen de landen heet Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP). De benaming “Bolivariaans” refereert aan de Latijns-Amerikaanse vrijheidsstrijder Simón Bolívar en aan het bolivarisme van de Venezolaanse president Hugo Chávez. Het samenwerkingsverband ontstond in 2004 en was een initiatief van Venezuela en Cuba.

Aantal politieke arrestaties in september gedaald

Afgelopen september werden, volgens de Cubaanse Commissie voor Mensenrechten en nationale Verzoening CCDHRN, 411 personen om politieke motieven aangehouden en gevangen gezet. ‘De trend van afnemende repressie van deze aard, die de laatste vier maanden zichtbaar werd, zet door,’ aldus de CCDHRN in het laatst verschenen maandoverzicht. In september werd het laagste aantal aanhoudingen van dit jaar gemeten.

Vrijheid!

Vrijheid!

In mei werden nog 1.120 aanhoudingen vastgesteld; daarna daalde het aantal tot 632 in de maand augustus. Andere vormen van repressie, zoals fysieke bedreigingen, vandalisme en publieke schandalisering (‘acto de repudio’) zijn ook afgenomen. De CCDHRN zet ook een kritische kanttekening bij dit positieve bericht: ‘Ondanks deze duidelijke en positieve statistische verandering, die tijdelijk kan zijn, kan de CCDHRN niet haar scepsis verborgen houden over de aanwezige wil van een bijna 56-jaar oud regime werkelijke hervormingen in de economie en op het gebied van fundamentele mensenrechten door te voeren.’

Voorwaardelijke straffen
In het verslag wordt het geval van Vladimir Morera genoemd (zie het bericht op deze Cubaweblog van maandag jl.), een politieke gevangene die op 28 september werd vrijgelaten nadat hij een hongerstaking was begonnen die 104 dagen duurde. Controversieel was ook het besluit van het Ministerie van Binnenlandse Zaken om een activist te verbieden naar Chili te reizen om deel te nemen aan een jeugdcongres.

Link
* Het maandverslag SEPTIEMBRE 2014 CCDHRN van de Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, CCDHRN

Cuesta Morúa voorwaardelijk vrijgelaten

Manuel Cuesta Morúa, de belangrijkste organisator van de schaduwconferentie over mensenrechten, is gisteravond vrijgelaten.  

Medeactivist Juan Antonio Madrazo liet weten dat de autoriteiten de mogelijkheid van een strafzaak tegen hem onderzoeken. Hij wordt beschuldigd, aldus Madrazo, van de verspreiding van ‘onjuiste informatie tegen de internationale vrede.’ Lopende het onderzoek mag Cuesta Morúa geen buitenlandse reizen maken en moet hij zich elke dinsdag melden op het politiebureau in de wijk Playa.

Mis Paus: alleen voor revolutionairen?

De afgelopen dagen komen er berichten uit Cuba over pogingen van de autoriteiten om dissidenten af te houden van deelname aan de misvieringen met de paus. Ook zijn er berichten over de wijze waarop Cubanen, die per bus naar Havana of Santiago reizen, door militanten van de communistische partij worden gescreend. Van andere dissidenten is hun identiteitskaart tijdelijk ingenomen. Of zij hebben te horen gekregen dat zij tot 28 maart hun woonplaats niet mogen verlaten. In de afgelopen jaren werden bij kritiek op universiteiten of op straat, vaak slogans gehoord als ‘de Universiteit is van de Revolutionairen’ en de ‘straat is van Fidel’. Daar kan, te oordelen naar de  recente gebeurtenissen, de leus aan worden toegevoegd:  ‘De mis is alleen voor revolutionairen.’

Storing mobiel en twitterverkeer
De blogger Yoani Sánchez laat weten dat het mobiel verkeer van opposanten wordt gestoord. Ook andere bloggers melden dit.

Honderd zwervers in Havana opgepakt
Mensenrechtenactivist Elizardo Sánchez Santacruz, voorzitter van de Cubaanse Commissie voor Mensenrechten en Nationale Verzoening (CCDHRN), liet weten dat ongeveer 60 opposanten zijn gevangen gezet en een onbekend aantal katholieke gelovigen te horen hebben gekregen hun huizen niet te mogen verlaten omdat ze dissident zijn. Sánchez liet dit weekend ook weten dat ruim 100 bedelaars en zwervers in Havana zijn aangehouden en in een centrum Colonia bij Havana zijn ondergebracht.

Foto Luis Pardo


Speciale eenheden
Vanuit diverse plaatsten in Cuba wordt gemeld dat partijinstanties en wijkcomité’s zich actief bemoeien met de deelname van Cubaanse burgers aan de vieringen met de paus. José Daniel Ferrer García, coördinator van de  Patriottische Unie van Cuba/Unión Patriótica de Cuba, zegt op de website Háblalo sin miedo dat de autoriteiten straten in Palma de Soriano en Palmarito de Cauto hebben omsingeld met soldaten. ‘In de straten waar oppositieleden wonen zijn leden van de Speciale Eenheden duidelijk aanwezig,’ aldus Ferrer, die ook verwijst naar de streek van La Concepción, waar de speciale troepen tot de tanden toe bewapend zijn.

De kathedraal in Havana is vanwege het pausbezoek speciaal verlicht


Buscontroles

Ook in de provincieplaats Holguin maken de mensen zich op voor de mis van de paus morgen in het centrum van Santiago de Cuba, net als de bevolking in Ciego de Ávila, Las Tunas, Granma en Guantánamo. ‘In elke bus gaat een ideoloog mee van het gemeentelijk comité van communistische partij. De lekenmedewerkers van de kerk moeten de lijsten met namen overdragen aan de partijvertegenwoordigers. ‘De kerk schijnt deze regeling geaccepteerd te hebben,’ zegt de onafhankelijk journalist Rojas. In Holguín meldt de journaliste Caridad Caballero Batista dat zij met haar man werd ‘onderschept’, toen ze een bus naar Havana wilde nemen. ‘De geheime dienst controleert de namenlijsten. Ze hebben ook een lijst van leden van de oppositie bij zich.’ In Moa zijn vier personen gearresteerd. Sommige dissidenten hebben te horen gekregen dat zij tot 28 maart hun woonplaats niet mogen verlaten. ‘Bij de ingang van elke stad staan politieagenten met lijsten,’ aldus Caballero. In Havana waar de paus op 28 maart de mis zal opdragen is de politie begonnen met ‘het intrekken van de identiteitskaarten van enkele activisten zodat ze niet de straat op kunnen. Roberto de Jesús Guerra, directeur van het persbureau Hablemos Press, constateert dat andere leden van de oppositie die niet legaal in de hoofdstad verblijven, gedwongen worden ‘weg te gaan’ naar de plaatsen waar ze vandaan komen.

Omar Santana (cartoonist) met een gehandboeide Dama de Blanco en de symbolische gladiolen en kardinaal Ortega die de microfoon in handen heeft.

Bewijs van angst
De kritische priester José Conrado Rodríguez bekritiseert op persoonlijke titel de druk op gelovigen die de paus willen ontmoeten. ‘Het is een bewijs van de ongefundeerde angst van de regering want de mensen hebben altijd respect getoond voor religieuze activiteiten,’ aldus Conrado. De pastoor van de kerk van de Heilige Teresa in Santiago zegt het ‘absurd en ‘inconsequent’ te vinden dat enkele personen een verbod krijgen om de mis van de paus bij te wonen, terwijl anderen verplicht lijken te worden de missen juist bij te wonen.’ Een woordvoerder van het aartsbisdom van Santiago de Cuba zegt de klachten van de oppositie niet te kennen. Ook Oswaldo Payá, coördinator van de Christelijke Beweging van Bevrijding/ Movimiento Cristiano Liberación, zegt dat de militanten van de partij opdracht hebben gekregen naar deze missen te gaan en in actie te komen wanneer nodig, om elke uiting van de wens tot vrijheid, te onderdrukken.’  Hij spreekt van een ‘niet-verklaarde staat van beleg in Havana en Santiago.’

Twitterstoringen
De kritische blogger Yoani Sánchez laat via Twitter weten dat ze bijna de helft van haar telefooncontacten niet meer met de mobiele telefoon kan bereiken. Al eerder liet ze weten te vrezen dat de autoriteiten het snel gegroeide gebruik door dissidenten van twitter en telefoon aan banden te willen leggen voor de duur van het pausbezoek. De journalist en blogger Luis Felipe Rojas meldde hetzelfde en hij is inmiddels gevangen genomen.

Bronnen
*
Diario de Cuba, Twitter Yoani Sánchez

Linken
*      In een kort geluidsfragment van 19 seconden liet Berta Soler van de Damas de Blanco zaterdag jl. weten, dat de controle en repressie-activiteiten tegen haar persoon zijn begonnen.

*     Gesprek KRO Kruispunt met Kees van Kortenhof
*      De televisietoespraak van de aartsbisschop van Santiago de Cuba
*      Edwin Koopman, journalist o.a. werkzaam voor Trouw en Elsevier, in het radioprogramma Met het Oog van 24 maart 2012.
*      De uitspraak van Benedictus in het vliegtuig op weg naar Mexico, dat het ‘duidelijk is dat de marxistische ideologie in de vorm zoals oorspronkelijk opgevat, niet meer past bij de werkelijkheid van nu,’ werd door de katholieke lekendissident Dagoberto Valdes omschreven als ‘een buitengewoon goed begin van de reis.’
*     Kardinaal Jaime Ortega wordt dit weekend in de Osservatore Romana geïnterviewd.