Trump zou hotel in Cuba willen bouwen

De Republikeinse presidentskandidaat Trump zou – onder voorwaarden – wel een hotel in Cuba willen bouwen. In een interview met CNN zei de onroerendgoed magnaat dat het eiland voor investeerders ‘zekere potentie’ bezit.

trump_castro-701x395Trump zou aanpassingen willen van de winstmarges voor bedrijven en betere garanties tegen bemoeienis met zijn onderneming van de zijde van de Cubaanse staat. Trump is de enige Republikeinse kandidaat die zich uitgesproken heeft voor het aanhouden van de diplomatieke relaties met Cuba, als hij president wordt. Kandidaten als Ted Cruz en Marco Rubio – de laatste heeft inmiddels de strijd om het presidentschap opgegeven – zouden zelfs de ambassadeur willen terugroepen als er zich in Cuba geen substantiële politieke veranderingen voordoen. ‘Na 5o jaar is het moment gekomen, vrienden,’ zei  Trump die overigens ook van mening is dat het huidige akkoord tussen Cuba en de VS meer voordelen oplevert voor Cuba dan voor zijn eigen land. ‘Ik zou willen onderhandelen over een beter akkoord’, aldus Trump.

Pleidooi voor realisme relatie Cuba en de VS

De regering van president Barack Obama nam twee weken geleden nieuwe maatregelen om de last van het embargo / de blokkade te verlichten op weg naar de normalisatie van de relaties tussen zijn land en Cuba. Dat is de enige weg die hem rest om het embargo stap-voor-stap te doen verdwijnen. Wanneer de Democratische kandidaat bij de komende presidentsverkiezingen wint, kan een voortzetting van dit beleid worden verwacht. Dat zal anders zijn als een van de huidige Republikeinse kandidaten wint, tenminste als we hun uitspraken moeten geloven en die van enkele veel geprezen internationale analisten. Dit wordt echter betwijfeld door Pedro Campos, publicist en voormalig diplomaat van Cuba en een pleitbezorger van een democratisch socialisme in dit land. Want oppositie voeren is iets anders dan deel uitmaken van de regering, of zoals een Cubaans spreekwoord zegt una cosa es con guitarra y otra con violín.

bandera-vs-cuba-microfoonJosefina Vidal, degene die namens het Cubaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken de onderhandelingen voerde met de VS, heeft gezegd niet te geloven dat een nieuwe Amerikaanse president de relaties met Cuba zal verbreken. De uitspraak is een bewijs van de Cubaanse bereidheid om de huidige koers voort te zetten, met welke nieuwe regering in de VS dan ook. De diplomatieke relaties tussen beide landen zijn hersteld en nu gaat het erom de samenwerking op een aantal terreinen te vergroten. Die werd in enkele gevallen gehinderd door de embargopolitiek die de Republikeinen steunden en de Cubaanse-Amerikanen in het Congres. Maar men moet de Cubaanse uitdrukking niet vergeten, una cosa es con guitarra y otra con violín (een ding is gitaar spelen, een ander ding de viool),  dat wil zeggen dat het niet hetzelfde is oppositie te voeren of deel uit te maken van de regering. Men kan niet verhullen dat achter de Republikeinse weerstand in het Congres om het embargo / de blokkade op te heffen vooral de wens verborgen ligt te voorkomen dat Obama en de Democraten de geschiedenis zullen ingaan als de partij die het communisme in Cuba de genadeslag gaf waardoor een einde werd gemaakt aan onrecht en voor hen opnieuw een plaats in het Witte Huis vrijkwam.

nixon-zhou-en-lai-februari-1972

China’s president Zhou-en-Lai en president Nixon in februari 1972

Republikeinen
Het was de Republikein Richard Nixon die de ontspanningspolitiek begon met China. De toenadering tot de Sovjet-Unie, door velen beschouwd als het begin van het einde van het communisme in Europa, was het werk van een andere Republikein, namelijk Ronald Reagan. Nixon bezocht Peking, Reagan Moskou. Misschien wil men het bezoek aan Havana reserveren voor een Republikein en spant men zich in om het de huidige president moeilijk te maken. Eerdere Republikeinse regeringen hebben al plannen gehad om toenadering tot Cuba te zoeken. Het was de regering van George W. Bush die als eerste enkele beperkingen van het embargo / de blokkade, verbonden aan de verkoop van voedsel, introk. Het establishment in de VS in het algemeen, is zich in de afgelopen tijd bewust geworden dat het embargo / blokkadebeleid om verschillende redenen veranderen moest en Republikeinse bestuurders, senatoren en volksvertegenwoordigers uit staten met de potentie om te investeren in Cuba, hebben een rol gespeeld achter alle initiatieven die gericht waren op opheffing van enkele verboden uit het embargo.

Dwarsliggen
De pogingen van Cubaans-Amerikaanse leden van het Congres om de Ley de Ajuste Cubano* aan te passen heeft geleid tot grotere ongecontroleerde emigratie uit Cuba en tot openlijke confrontaties met delen van de oppositie in Cuba. Men weet dat mogelijke represailles van de zijde van de Cubaanse autoriteiten, de voortgang van de verbetering van de relaties tussen beide regeringen compliceren en een mogelijk bezoek van Obama aan Cuba in gevaar kan brengen. De Republikeinen weten als geen ander dat er een sterke relatie bestaat tussen de Ley de Ajuste Cubano en de opheffing van het embargo / de blokkade.

val van de muur, val vs-embargo

De val van de Muur in Berlijn 1989 en de mogelijke val van het embargo en het reisverbod naar Cuba

Imago VS in Latijns-Amerika
Anderzijds is het imago van de VS als imperialistische macht die haar wil oplegt aan de rest van Latijns-Amerika, afgezwakt door de toenadering met Cuba en het is voor niemand een geheim dat dit ook een van de doelstellingen van de nieuwe politiek is. De terugtocht van de anti-imperialistische populistische krachten in Latijns-Amerika (Venezuela, redactie) is niet het gevolg van de verandering van het imago van de VS, maar hangt er wel mee samen. Het zal het deze populistische machthebbers minder makkelijk maken het falen van het binnenlands beleid te wijten aan de imperialistische bemoeienis. De Cubaans-Amerikaanse toenadering maakt ook dat de verdedigers van de VS in het continent minder negatief zullen worden benaderd. Degene die Obama opvolgt, ongeacht zijn politieke kleur, zou van dit nieuwe imago kunnen profiteren om het beleid van de Amerikaanse politiek effectiever te maken en dat kan leiden tot versterking van de VS- belangen in dit westelijk halfrond.

Verdergaande samenwerking
Diplomatieke relaties zijn één ding, goede politieke banden en samenwerking zijn andere zaken. De regeringen die na Obama komen, kunnen profiteren van de mogelijkheden die door de toenadering ontstonden en verder gaan met samenwerking op het gebied van veiligheid, drugshandel, mensenhandel en milieubescherming. Zij die doorgaan de relaties tussen beide landen af te meten aan democratische veranderingen in Cuba zullen wellicht het tegenovergestelde ontdekken. Daarmee ontken ik niet dat de fundamentele belemmeringen voor een sociale en economische ontwikkeling van Cuba gelegen zijn in het bestaande gecentraliseerde model van de politiek en economie, opgelegd door een niet-bestaand socialisme en niet door de imperialistische politiek zoals de Cubaanse regering beweert en zo het eigen falen rechtvaardigt.

Nieuwe markten
Het openen van nieuwe markten voor kapitaal en handelswaar is een doelstelling van elke Amerikaanse regering en de omstandigheden scheppen waarin dat met Cuba mogelijk wordt, bepalen op dit moment de relaties tussen beide landen. Elke nieuwe regering zal die weg openhouden. Er zijn analisten die een onzekere toekomst voorspellen voor de relaties tussen beide landen, maar wie dit fenomeen grondig analyseert kan concluderen dat het beter is de ontwikkeling van de gebeurtenissen af te wachten opdat een zuiverder beoordeling mogelijk wordt.

Bron
* Pedro Campos, internetkrant 14ymedio, 3 februari 2016

Noot
** De Ley de Ajuste of Cuban Adjustment Act uit 1966 kan enkel door het Congres worden gewijzigd. Sinds 50 jaar hebben de Cubanen een privilege dat bijvoorbeeld bewoners uit Haïti of de Dominicaanse Republiek ontberen. De Cuban Adjustment Act geeft Cubanen het recht om binnen 1 jaar na aankomst legale residentie in de VS te verkrijgen en vervolgens burgerschap. Cubanen die op zee worden aangehouden, worden gewoonlijk door de VS teruggestuurd. Enkele Congresleden, ook van Republikeinse huize, hebben dit jaar gepleit voor herziening van deze wet. Onder hen was de Republikeinse presidentskandidaat Marco Rubio uit Florida die constateerde in januari jl. dat de huidige wet Cubanen ‘binnen één jaar en één dag politiek asiel verleent ’ en dat deze Cubanen vervolgens ‘tien tot 15 keer per jaar hun familie in Cuba bezoeken.’

Havana zal ‘binnen een maand’ de dubbele munteenheid afschaffen

Volgens het Republikeinse congreslid Rodney Davis (Illinois) zouden Cubaanse officials hem vorige week hebben gezegd dat de eenwording van de twee munteenheden ‘binnen een maand’ gerealiseerd wordt. Davis was samen met congreslid Cheri Bustos, op een commerciële missie in Cuba.

cuccupcheguevaraBeiden deden na de reis verslag van hun bezoek waarbij Davis de oprichting van een kantoor in Cuba van de Grupo de Trabajo con la Isla aankondigde. Deze groepering had de commerciële missie georganiseerd. Vleesexporteur Paul Johnson richtte de groep eerder op om de handel tussen Illinois en Cuba te versterken. ‘Wij hebben hier met veel Cubaanse functionarissen over gesproken,’ aldus Davis, ‘want zo kan Illinois direct contact hebben met functionarissen van de Cubaanse regering en misschien in de komende jaren met de particuliere sector in Cuba.’ De Democraat Cheri Bustos deelde deze opvatting en constateerde dat ‘er het afgelopen jaar veel vooruitgang is geboekt om de commerciële banden met Cuba te verbeteren, maar er is nog veel te doen.’

Eén munt
Davis merkte ook op dat hij bij de Cubaanse gastheren had aangedrongen op een snellere opheffing van de twee munteenheden. Volgens hem is dat fundamenteel om de Cubanen te laten profiteren van het groeiende toerisme. ‘De enige mogelijkheid voor de Cubanen om te kunnen profiteren van het toerisme dat dankzij de verlichting van de sancties groeit, is één munteenheid,’ aldus Davies.

Bron
* Diario de Cuba

Obama wil druk van zakenwereld bij opheffen embargo

President Barack Obama heeft er bij Amerikaanse ondernemers op aangedrongen druk uit te oefenen op het Congres zodat het embargo tegen Cuba wordt opgeheven. Obama wees daarbij op de ‘betekenisvolle economische mogelijkheden’ die zijn ontstaan nu de diplomatieke relaties tussen Cuba en de VS zijn genormaliseerd.

obamainhavana-school-kids-52281-swNadat Obama de deelnemers aan het Business Roundtable Headquarters in Washington had toegesproken en vragen had beantwoord, wees hij ook op het bijzondere belang van het komende bezoek van paus Franciscus aan Cuba, ‘een mogelijkheid om de gesprekken die al gaande zijn in dit land te verbreden.’ De president benadrukte dat Cuba niet binnen één dag en één nacht zal veranderen als gevolg van de normalisering van de relaties. Hij voegde er aan toe dat de toenadering onvermijdelijk leidt tot ‘grotere ruimte voor persoonlijke vrijheid en ik denk, een politieke transitie op langere termijn.’

Obama: versoepelen
Over het embargo zei de Amerikaanse president: ‘Het heeft geen zin dat wij blijven steken in de oude manier van zaken doen.’ De Amerikaanse president heeft de bevoegdheid om elementen van de embargowetgving te versoepelen, daardoor gingen in de afgelopen maanden ook meer Amerikaanse toeristen naar Cuba. Verwacht wordt dat vandaag nieuwe regels voor Amerikaanse bedrijven bekend worden gemaakt die handel drijven met Cuba. Zo zouden deze bedrijven kantoren kunnen openen in Cuba en zouden Amerikaanse cruisebedrijven en vliegtuigmaatschappijen bijvoorbeeld onderdelen en technologie kunnen invoeren voor eigen apparatuur. Ook zou de beperking op de export van software voor de filialen van deze Amerikaanse bedrijven worden opgeheven. Sinds de presidenten van Cuba en de VS op 17 december vorig jaar de normalisering van de relaties aankondigden, heeft Obama regelmatig gezegd voorstander te zijn van de opheffing van het economische embargo tegen Cuba. Een dergelijk besluit kan echter alleen door het Congres worden genomen, waar de Republikeinen een meerderheid hebben.

logo-franciscus-cuba-officieelLinken
* De voorbereidingen in Havana van het pausbezoek, Telesur, 17 september 2015, 3 minuten
* Gisteren zond de Cubaanse televisie een videoboodschap van paus Franciscus uit, gericht aan het Cubaanse volk , 4 minuten

* CNN-reportage: Pope Francis heads to Cuba after months of secret diplomacy (3 minuut 20) met o.a. een interview met kardinaal Ortega, ‘de ogen en oren van het Vaticaan in Havana’, plus een reportage (1 minuut 29) over de voorbereidingen van de reis van de paus.

Steun embargo kan Republikeinen stemverlies opleveren

Volgens de New York Times kunnen Republikeinse presidentskandidaten de steun verliezen van de Latijnsamerikaanse gemeenschap in de VS, als ze hun steun aan het embargo tegen Cuba voort zetten. Volgens een commentaar van deze krant zouden vooral de twee belangrijkste kandidaten Marco Rubio en Jeb Bush schade oplopen als ze een al te kritische houding aannemen tegen de toenadering tussen Washington en Havana.

nyt-embargoDe krant baseert zich op een opinieonderzoek van Univisión. Daaruit blijkt dat 34% van de univisionde kiezers met een Latijnsamerikaanse achtergrond een kandidaat willen die de politiek van Obama tegenover Cuba voortzet. Onder de Cubaanse-Amerikanen wil 40% streven naar normalisering van de betrekkingen en is 26% daar tegenstander van. In het commentaar steunt de New York Times de uitspraak van Hillary Clinton die zich vrijdag jl. in Florida uitsprak voor afschaffing van het Amerikaans embargo tegen Cuba en voor de twee initiatieven in het Amerikaanse Congres die dat ook willen en worden gesteund door volksvertegenwoordigers van beide partijen. Clinton zei in Miami: ‘Cubanen willen onze goederen kopen, onze boeken lezen, surfen op onze website en leren van onze mensen’ en zij voegde er aan toe: ‘Dat is de weg naar democratie en waardigheid, en we moeten die weg samen bewandelen.’

Meer controle
‘Het is tijd dat het Congres van dit compromis de hoeksteen maakt van de Amerikaanse politiek tegenover Cuba,’ zegt de krant die ook wijst op de voordelen van de opheffing van het embargo voor de Amerikaanse ondernemers. De houding van de NYT is ook tegenstrijdig. Verandering van politiek beleid kan leiden tot een opening op het eiland, maar de krant zegt ook dat het ‘naïef zou zijn’ te denken dat een dynastieke politiestaat’ zoals de Cubaanse, stappen zal zetten om ‘in de nabije toekomst de planeconomie te liberaliseren, het particulier initiatief te stimuleren en politiek pluralisme te omarmen.’ Vorige maand concludeerde krant in een eerder commentaar dat door ‘de destabiliserende potentie van de veranderingen en de grote verwachtingen in eigen huis’ de controle van het staatsapparaat op korte termijn wel eens zou ‘kunnen worden aangescherpt.’

Link
* Commentaar 3 augustus 2015 in de New York Times
* Commentaar 21 juli 2015 in de New York Times

Congres blokkeert geld voor ambassadegebouw in Havana

Een begrotingscommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft woensdag een amendement goedgekeurd, dat het mogelijk maakt om fondsen bestemd voor het ambassadegebouw in Havana, te blokkeren. Het besluit wordt gezien als een poging van een Republikeinse meerderheid te toenaderingspolitiek van president Obama te ondermijnen.

Preisdent Obama bezoekt het Congres

Preisdent Obama bezoekt het Congres

De blokkade van fondsen werd mogelijk door een onderdeel van de begroting 2016 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken ter grootte van 48.000 miljoen dollar, te verwerpen. De wet wordt ook gezien als ‘een straf’ van de zijde van de Republikeinen vanwege de buitenlandpolitiek van Obama en de uitvoering ervan te belemmeren. Eerder deze week gebeurde iets soortgelijks toen een meerderheid van het Congres zich uitsprak tegen reisversoepelingen naar Cuba. Gisteren werd ook een amendement verworpen met 18 tegen 33 stemmen, dat het mogelijk moest maken 5 miljoen dollar te bezuinigen op de financiering van Radio and TV Marti, een radio- en televisiezender gericht op de Cubaanse bevolking.

interest-section-cuba-vlaggenmast10062015Vlaggenmast
Woensdag plaatste personeel van de tijdelijke Cubaanse vertegenwoordiging in Washington (Sección de Intereses de Cuba) alvast een vlaggenmast in de voortuin in afwachting van de benoeming van ambassadeurs in beide landen. Tijdens de laatste onderhandelingsronde in mei liet de voorzitter van het Amerikaanse onderhandelaarsteam, Roberta Jacobson, weten dat hiervoor geen nieuwe formele onderhandelaarsronde nodig was, maar dat ambtenaren uit beide teams dit konden regelen. Eerder was al aangekondigd dat Cuba van de zwarte lijst van terrorismebevorderaars zou verdwijnen en kon de Cubaanse vertegenwoordiging n de VS een bankrekening openen.

Amerika' s Interest Section aan de Malecón

Amerika’ s huidige Interest Section aan de Malecón in Havana

Gevolgen
Volgens deskundigen kan dit besluit niet verhinderen dat binnenkort een ambassadeur in Havana wordt benoemd, maar wordt dit president Obama wel moeilijker gemaakt. De VS bezitten reeds een gebouw aan de boulevard Malecón in Havana. Hier functioneerde de Amerikaanse ambassade totdat de relaties tussen beide landen onder president Dwight D. Eisenhower in 1961 werden verbroken. In het gebouw is nu een soort tijdelijke vertegenwoordiging van de VS gevestigd, maar het gebouw is slecht onderhouden en het Ministerie van Buitenlandse Zaken legde het Congres een verbeterprogramma ter waarde van $ 6.6 miljoen voor. De Republikein van Cubaanse afkomst, Mario Diaz-Balart, is lid van deze begrotingscommissie en hij zei na afloop: ‘Als president Obama doorgaat met de verzoeningspolitiek met de Castrobroeders, zal ik samen met mijn collega’s ervoor zorgen dat het Congres solidair blijft met het Cubaanse volk en dat niet langer concessies worden gedaan aan hun onderdrukkers.’ Maar de Democraat José Serrano, een Portoricaan en ook lid van deze commissie, benadrukte dat ‘de VS een ambassade moeten hebben, die volledig kan functioneren en dat de president het recht heeft diplomatieke relaties aan te gaan. Het probleem is de angst voor de machtige Cubaans-Amerikaanse gemeenschap in Florida.’ Een woordvoerder van het Witte Huis liet weten dat ‘de meeste logische stap in het normaliseringsproces met Cuba de vestiging van een Cubaanse ambassade in de VS en een Amerikaanse ambassade in Havana is.’

Bronnen
* Diverse persbureaus

Noord-Amerikaanse volksvertegenwoordigers bezoeken Cuba

Een delegatie van Amerikaanse volksvertegenwoordigers, geleid door de Democratische senator Patrick Leahy, kwam gisteren in Havana aan om de economische veranderingen in Cuba beter te leren kennen. Het is de bedoeling dat zij de gevangen Amerikaanse burger Alan Gross ontmoeten en zullen spreken met parlementsvoorzitter Ricardo Alarcón en de Minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodríguez en misschien ook met Raúl Castro. Het is het eerste bezoek uit de VS van dit niveau sinds de herverkiezing van president Barack Obama in november.

oudereopstraatun-anciano-en-una-calle-de-cubaDe delegatie bestaat verder uit senator Jeff Flake, Republikein voor Arizona; Sherrod Brown, Democraat voor Ohio, Debbie Stabenow, Democraat voor Michigan en Sheldon Whitehouse, Democraat voor Rhode Island, met twee Democratische vertegenwoordigers Jim McGovern (Massachusetts) en Chris Van Hollen (Maryland). ‘Ieder van ons heeft zijn interesse voor Cuba,’ zei Leahy bij zijn aankomst. ‘Wij willen dat de relaties verbeteren en dat beide kanten stappen zetten om dit te bereiken.’  Leahy zei ook dat hij Alan Gross graag zou willen meenemen, maar betwijfelde ook of die mogelijkheid zich zou voordoen. ‘Er zijn duidelijke problemen tussen onze landen, maar wij zijn hier niet om te onderhandelen. Wij zijn hier om te luisteren en later bij terugkeer te spreken over wat wij hebben gezien.

Voorwaarde vooraf
Alan Gross zit sinds 2009 gevangen in Cuba en is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 jaar oud vanwege de verspreiding van communicatieapparatuur onder de joodse gemeenschap op het eiland. Een woordvoerder van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington zei dat de volksvertegenwoordigers zullen spreken over het belang van de vrijlating van Gross, als voorwaarde vooraf om te kunnen komen tot betere relaties tussen beide landen.