Protest in Santiago de Cuba tegen dictatuur

Weg met de dictatuur. Weg met Fidel. Weg met Raúl. Weg met het Congres. Dat waren de leuzen waarmee drie activisten in Santiago de Cuba woensdag jongstleden de gevel van de kathedraal aan het Céspedespark beklommen.

protest-santiago-de-cuba-26072017

Op twee spandoeken stonden hun leuzen: ‘Het volk eist vrijheid, rechtvaardigheid en democratie’ en ’58 jaar bedrog, honger en misère’ en ‘Leve het recht op meningsuiting, opinie en persvrijheid’. Na enkele minuten werden Leonardo en Alberto Antonio Ramírez Odio en José Carlos aangehouden en gearresteerd. Zij zijn actief in het Burgercomité ter Verdediging van de Mensenrechten / Comité de Ciudadanos Defensores de los Derechos Humanos (CCDH).

Mishandeld
Behalve de drie activisten werd later nog een vierde persoon gearresteerd namelijk Alberto de la Caridad Ramírez Baró, vader van Leonardo en Alberto Antonio en leider van het CCDH. Hij maakte de opnames van het protest. De vier werden door leden van de politieke politie naar het oude theater Oriente overgebracht waar ze werden mishandeld. Een verpleegster die hen wilde bezoeken, kreeg geen toestemming. Volgens medewerkers van het regime worden de vier activisten binnen een week vrijgelaten.

Bekijk
* YouTube: beelden van het protest, 3 minuten

Oostelijk Cuba bereidt zich voor op orkaan Matthew

De bevolking van Oost-Cuba bereidt zich voor op de komst van de orkaan Matthew, een orkaan in de categorie 4 van de schaal van Saffir-Simpson met windstoten rond de 230 kilometer per uur, aldus het Nationaal Centrum voor Orkanen / Centro Nacional de Huracanes (CNH) in de VS. Sinds zaterdag zijn 230.000 personen geëvacueerd en de president van het land, Raúl Castro, is naar Santiago de Cuba gegaan om de operatie te leiden. Naar verwachting bereikt de orkaan morgenmiddag om 14.00 uur Cubaanse tijd Guantánamo.

CUBA-SE ADOPTAN MEDIDAS EN LAS TUNAS ANTE LA PROXIMIDAD DEL HURACÁN MATTHEW

Voedsel inslaan in Las Tunas, 2 oktober 2016.

In oktober 2012 was er veel kritiek op Raúl Castro omdat hij de door de orkaan Sandy getroffen zones in de provincies Holguín en Santiago de Cuba pas zeer laat bezocht. Er vielen toen elf dodelijke slachtoffers. Activist Luis Lazaro Guanche, lid van de Patriottische Unie van Cuba / Unión Patriótica de Cuba, meldt op Twitter dat de bevoorrading van voedsel ernstig tekort schiet en dat bij bakkers (in deviezen) geen brood en biscuits meer verkrijgbaar zijn. Guanche meldt dat ondanks de regenbuien die al begonnen zijn, mensen in Santiago op straat op zoek zijn naar winkels waar wel voedsel beschikbaar is. In Camagüey hebben de autoriteiten maatregelen genomen om problemen te voorkomen. Staatswinkels mogen nu naast de rantsoenen van deze week, ook die van de week erna verkopen. In Guantánamo werden 460 studenten gedemobiliseerd die werkzaam waren in de koffieoogst en worden 145 lokalen in gereedheid gebracht voor mogelijke evacués. Op sommige plaatsen zoals Guama en gemeenten als Magdalena, La Plata, Palma Mocha en Chivirico kwamen meldingen binnen van wateroverlast.

SANTIAGO DE CUBA-EVACUACIÓN EN CAYO GRANMA ANTE EL ARRIBO DE MATTHEW

Evacueren in Cayo Granma, gisteren bij Santiago de Cuba

Alert
De komende uren zal de snelheid en intensiteit van de orkaan Matthew niet sterk wijzigen. Op dit moment raast de tropische storm richting Cuba met een snelheid die kan oplopen tot 335 kilometer. De Cubaanse meteorologische dienst verwacht dat vanaf vanavond in Guantánamo windkrachten van 120 kilometer kunnen worden gemeten. De fase van maximale alertheid geldt voor alle provincies vanaf Camagüey tot en met Guantánamo. Voor de provincies vanaf Cienfuegos tot Ciego de Ávila is de zogeheten ‘fase van informatie’ afgekondigd.

matthew-posible-trayectoria-del-huracan-matthew-su-centro-podria-arribar-a-guantanamo-el-martes-a-las-2pm

De koers van Matthew, die morgenmiddag 4 oktober om 14 uur naar verwachting Guantánamo zal bereiken.

Bronnen
* Diverse persbureaus

Linken

* Berichtgeving en kaarten op de website Cubadebate, 2 en 3 oktober 2016
* De Telegraaf, 3 oktober 2016: Amerikanen van Guantanamo geevacueerd

Toch geen Wifi – hotspot in Santiago de Cuba

De Cubaanse telecommaatschappij ETECSA ontkent dat eind januari op enkele plaatsen, o.a. in Santiago, Wifi zal worden ingevoerd. Een week geleden had de officiële journalistenbond UPEC dit via haar website bekend gemaakt. Een anonieme medewerker van het Technologisch Centrum van Santiago zegt dat de reacties op het plan er toe leidden dat de autoriteiten hun plannen met Wifi wijzigden. In partijkrant Granma noemt ETECSA het bericht ‘vals.’

Cubaanse jongere met een laptop

Cubaanse jongere met een laptop

‘Het geluk in het huis van een arme is van korte duur’, aldus de reactie van een jongere die zich al voorstelde in een park in Santiago de Cuba het wereldwijde net op te kunnen via Wifi. ETECSA ontkende maandag dat gebruikers via hun telefoon, tablets en laptops voortaan van dit net gebruik zouden kunnen maken. De website van de journalistenbond Cubaperiodistas had zelfs al een plek aangewezen, namelijk het Centro Tecnológico Recreativo in Santiago de Cuba. Het centrum is nieuw en ligt vlak bij het park Ferreiro. Het zou op 28 januari open gaan. Het centrum beschikt over een zaal met computers waarvan door het publiek gebruik gemaakt kan worden. Ook is er een ruimte waar kinderen, jongeren en ouderen zouden leren met een computer om te gaan. Een werknemer van het centrum, die anoniem wil blijven, vertelt hoe de oorspronkelijke plannen zijn gewijzigd. ‘Aanvankelijk was er sprake van vrije toegang tot internet, maar toen dat bekend werd, leidde dit nieuws tot zoveel reacties, dat de autoriteiten besloten dat er enkel gratis intranet (het gecensureerde net binnen Cuba) zou worden toegestaan’. Internetspecialisten zeggen dat de ontvangst van internet wordt verbeterd met Wifi en dat ETECSA een deel van de controle zou verliezen over wat internetgebruikers ontvangen en verzenden.

Het internet -Centro-TecnolAgico-Recreativo-Santiago-Cuba

Het Centro Technologico Recreativo in Santiago de Cuba

Scepsis
Van de aanvang af werd het bericht met scepsis ontvangen in Santiago. Onafhankelijk journaliste Yusmila Reyna zegt ‘geen enkele verwachting’ gehad te hebben. Zij was sceptisch over de mogelijkheid dat de Cubaanse regering deze faciliteiten zou leveren ‘op een plek waar het activisme ten gunste van meer democratie sterk is.’ Lázaro Borrero, die in de nabijgelegen buurt Mariana de la Torre woont, zegt dat de aankondiging van een ongecontroleerd internet ‘veel mensen blij maakte omdat ze geloofden nu direct verbonden te worden met internet’. Nu het staatsbedrijf dit officieel ontkend heeft en slechts het intranet overblijft, zijn zij gefrustreerd: ‘Voor de zoveelste keer worden we aan de kant geschoven’. Sulianne Gómez, een jonge universiteitsstudente, geloofde niet in de geruchten die haar medestudenten verspreidden, maar dacht wel dat, als het waar zou zijn ze toegang zou hebben tot ‘bibliografieën waar we nu niet over kunnen beschikken en dan naar Facebook en Twitter konden. De huidige verbindingen die we op de universiteit gebruiken, worden gekarakteriseerd door een slechte kwaliteit, grote traagheid en bovendien worden diverse websites en sociale netwerken geblokkeerd.’

De aankondiging van Wifi in het Centro Tecnológico is al te lezen

De aankondiging van Wifi in het Centro Tecnológico is al te lezen

Illegaal gebruik
Het illegaal gebruik van het wereldwijde internet is voor een enkeling een schrale troost. Informatica student Liudmila Cedeño, vertelt hoe zij illegaal contact legde met een Wifi-aansluiting: ‘Een honderdtal jongeren verzamelden zich in het Parque Plaza de Marte bij Hotel Rex, waar een open Wifi-netwerk is en met een simpele app Freedom kwamen we op internet.’ Na een aantal maanden grepen de autoriteiten in en werden de verzamelde jongeren door de politie verjaagd. Een andere jongere maakte ook gebruik van dit signaal uit het hotel en maakte mee hoe de politie laptops, tablets en mobiele telefoons in beslag nam en personen een boete oplegde van 2.000 peso’s voor illegaal gebruik van deze verbinding. Daarom waren de verwachtingen hoog gespannen toen bekend werd dat eind januari het Centro Tecnológico Recreativo in gebruik zou worden genomen. Het zou een alternatief kunnen worden van de schaarse internetmogelijkheden in de provincie waar vaak stroomstoringen, de infrastructuur zwak en velen wachtenden. Maar voorlopig lijkt het zinloos om naar het park te gaan.

Bron
* Yosmany Mayeta Labrada, Santiago de Cuba, 16 januari 2015 op de site 14ymedio

Linken
* De officiële website van de journalistenbond UPEC, die het bericht over de komst van Wifi publiceerde. Het bericht is niet meer op de website terug te vinden.
* De officiële partijkrant Granma die vervolgens het bericht van de officiële journalistenbond omschrijft als ‘vals’.
* 14ymedio publiceerde op 10 januari 2015 het bericht over de komst van Wifi.

Dagelijks leven in Santiago de Cuba stilgelegd

Vanwege de 500ste verjaardag vrijdag jongstleden van de stichting van de stad Santiago de Cuba waren alle diensten die dag stilgelegd. Werknemers en studenten werden vanuit hun werkplekken en scholen naar vier punten in de stad gedirigeerd waar zij vervolgens deelnamen – verplicht – aan de mars vanwege de stichting van Santiago, die overigens pas komend jaar op 25 juli zal worden herdacht. Werknemers die niet meeliepen werd te verstaan gegeven dat hun uren niet zouden worden uitbetaald.

Meeting bij Parque Cespedes

Meeting bij de voormalige Moncada-kazerne in 1953 door Fidel Castro c.s. door een militaire actie belaagd.

in 1953 door Fidel Castro c.s. door een militaire actie belaagd

Vanaf half 7 ’s ochtends trokken de bewoners van Santiago naar het Parque Céspedes in het centrum van de stad. Ruim 15.200 santiagueros deden aan de mars mee. Alle gezondheidsdiensten in de stad, productiecentra en opleidingsinstituten waren gesloten. Werknemers die niet aan de demonstratie wilden deelnemen, moeten er op rekenen dat hun salaris wordt gekort voor de duur van de politieke manifestatie. Studenten die deelnamen konden extra punten krijgen, aldus Dulce María Rojas, werknemer in het onderwijs. Op het Plein Parque Céspedes werden de aanwezigen toegesproken door de voorzitter van de zogeheten Asamblea del Poder Popular, Raúl Fornés Valenciano. Daarna trok men naar het gebouw van de voormalige kazerne Moncada. Daar werden zij toegesproken door eerste partijsecretaris van Santiago, Lázaro Expósito Canto.

Jeugdige deelnemers

Jeugdige deelnemers

Nog meer festiviteiten
Partijleider Canto eindigde zijn toespraak met de woorden: ‘De arbeid is van ons allen, de betrokkenheid en compromis zijn ook van ons allen.’ Vervolgens nodigde hij de aanwezigen uit in het weekend een feest bij te wonen in afwachting van de grote gebeurtenis op 26 juli 2015 waar  presidente Raúl Castro Ruz de hoofdgast zal zijn. Na afloop kregen de deelnemers een uur de tijd om weer op hun werkplekken te komen, aldus de lerares Yakelín Sánchez Mengana, die wees op lange vertragingen omdat ook het openbaar vervoer stil lag.

Diego Velásquez

Diego Velásquez

1515
Op 25 juli 1515 werd Santiago de Cuba gesticht door de Spaanse conquistador en latere gouverneur van Cuba, Diego Velásquez. Hij kwam aan in de Nieuwe Wereld als bemanningslid van Christoffel Columbus in 1493. Hij leidde de verovering van het eiland Cuba in 1511 en stichtte een villa op de plaats van de huidige stad Baracoa ongeveer in 1512, wat hiermee de oudste Europese vestigingsplaats op Cuba is. Verder stichtte Velázquez naast Santiago de Cuba ook Havana. Velázquez stierf in Santiago de Cuba in 1524.

Bron
* Cubanet, Yosmany Mayeta Labrada in Santiago de Cuba

Ambassadeur Vaticaan doet harde uitspraken over situatie in Cuba

De vertegenwoordiger van het Vaticaan in Cuba, monseigneur Bruno Musaró, heeft tijdens een preek die hij hield in de Italiaanse plaats Vignacastrisi, harde uitspraken gedaan over de situatie in Cuba en over de alomtegenwoordige controle van de Cubaanse staat. De uitspraken van Musaró staan in schril contrast met de verzoenende woorden die kardinaal Ortega van Havana tegenover het regime bezigt.

Bruno Masuró

Bruno Musaró

‘De economische situatie in Cuba is heel moeilijk,’ zei Musaró, volgens het Italiaanse blad Lecce News. Na de mis zou Musaró in gesprekken dieper zijn ingegaan op ‘de extreme armoede en verpaupering’ op het eiland. ‘Italianen die klagen over veel zaken, moeten weten dat een arts in Cuba 25 euro per maand verdient en om rond te komen moet hij soms ’s nachts als ober werken,’ zei de ambassadeur. En hij voegde er aan toe dat in Cuba ‘alles gecontroleerd wordt door de staat, tot en met de melk en het vlees.’ (…) ’Het vlees van een koe eten is een luxe en iemand die een koe slacht voor consumptie wordt gearresteerd en naar de cel gestuurd.‘ (…)

Een delegatie van Cubaanse bisschoppen zal donderdag in de tuinen van het Vaticaan aanwezig zijn wanneer daar een replica van het beeld van Maria, Barmhartige Maagd van Cobre zal worden geplaatst. De groep van 7 bisschoppen wordt geleid door de aartsbisschop van Santiago de Cuba, Dionisio García Ibañez. Deze wordt wel genoemd als de mogelijke opvolger van kardinaal Ortega, aartsbisschop van Havana. Ortega zelf is niet in Rome en ook is onbekend of ambassadeur Musaró bij de plechtigheid aanwezig is. Aanwezig is wel kardinaal Bertone, de toenmalige tweede man van het Vaticaan die in 2008 Cuba bezocht en daar besprekingen voerde met de Cubaanse machthebbers. Bertone is vervangen toen de huidige paus Franciscus aantrad.

Een delegatie van Cubaanse bisschoppen zal donderdag in de tuinen van het Vaticaan aanwezig zijn wanneer daar een replica van het beeld van Maria, Barmhartige Maagd van Cobre zal worden geplaatst. Het originele, wonderbaarlijke beeld werd in 1612 door drie vissers ontdekt. In 1916 werd Onze-Lieve-Vrouw van Barmhartigheid van El Cobre uitgeroepen tot nationale patrones van Cuba. In 1998 werd het Mariabeeld gekroond tijdens het historische bezoek van Johannes Paulus II aan Cuba. De groep van 7 bezoekende bisschoppen wordt geleid door de aartsbisschop van Santiago de Cuba, Dionisio García Ibañez. Deze wordt wel genoemd als de mogelijke opvolger van kardinaal Ortega, aartsbisschop van Havana. Ortega zelf is niet in Rome en ook is onbekend of ambassadeur Musaró bij de plechtigheid aanwezig is. Aanwezig is wel kardinaal Bertone, de toenmalige tweede man van het Vaticaan die in 2008 Cuba bezocht en daar besprekingen voerde met de Cubaanse machthebbers. Bertone is vervangen toen de huidige paus Franciscus aantrad.

Trots en honger

‘Al een halve eeuw spreekt men over revolutie, men is er trots op, maar de mensen hebben geen werk en weten niet hoe ze hun kinderen te eten moeten geven.’ Een woordvoerder van de ambassade van het Vaticaan in Cuba liet de redactie van de website Diario de Cuba weten de uitspraken niet te kennen en zei dat Musaró, die juist drie jaar in Havana werkzaam is, zijn werk op het eiland zal voortzetten.

Link
* Het oorspronkelijke interview in het Italiaans in Lecce News

Feestmaand in Santiago bedreigd door uitbraak knokkelkoorts

De feestelijke julimaand wordt in Santiago de Cuba bedreigd door een uitbraak van dengue, cholera en infecties van de chikungunya-mug. Bovendien zullen duizenden toeristen het Festival van de Cariben (3 tot 9 juli), het carnaval (tussen 18 en 27 juli) en de viering van de feestdag op 25 juli van de heilige Jacobus, de naamgever van deze stad, willen bijwonen.

Een arts in Santiago meldt dat het slechte voedsel van veel Cubanen de weerstand tegen besmettingen aantast. Het is opvallend dat onder de toeristen die Santiago bezoeken tot nu toe nog geen enkel geval van besmetting werd vastgesteld.

logo-fiesta-del-fuego-2014Suriname staat tijdens de 34ste editie van het Festival del Caribe: Fiesta de Fuego / Feest van Vuur centraal.

 

Bestrijding van dengue

Bestrijding van dengue

Sinds vorig jaar worden de bewoners van deze provinciehoofdstad al geconfronteerd met meer of minder heftige uitbraken van dengue en cholera. Daar heeft zich nu het chikungunya-virus bijgevoegd*, een virusinfectie overgebracht door de aedes albopictus mug. De dreiging is volgens een campagnemedewerker tegen het virus, Nora R., groot: dagelijks worden 50 nieuwe infecties worden gemeld, de meeste in buurten als Altamira en Greaves, waar de campagne tegen de virusverspreider het meest intens is. ‘We beginnen ’s ochtends om 8 uur,’ aldus Nora. “En ik kom om 10 uur ‘ avonds weer thuis. Het is zwaar werk omdat niet alle bewoners meewerken, sommigen doen hun deur niet openen en anderen laten de huisdeursleutels niet achter, zodat ik ’s avonds weer terug moet. Het goede nieuws is dat we nu de steun hebben van MININT, (Ministerie van Binnenlandse Zaken) en iedere infectiebestrijder door een officier wordt begeleid. Dat zorgt voor meer respect.’

Hygiene-campagne
vuilnisopstraatBasura1-300x204Het probleem is zo ernstig dat de lokale krant Sierra Maestra in zijn editie van 28 juni een hele pagina wijdde aan de epidemie in de provincie. Het artikel stelt de effectiviteit van de campagne aan de orde en kondigt ‘als beste medicijn’ een campagne aan voor meer hygiëne in de stad. De eerste partijsecretaris van de provincie, Lázaro Expósito riep op tot een Week van Waakzaamheid. ‘Aldus begon afgelopen maandag een periode in alle gezondheidsinstellingen van de stad met actieve bevordering van de gezondheidssituatie waarbij alle werknemers en middelen ter beschikking stonden voor het opsporen van het virus. Ook werden hiervoor leden van de Cubaanse strijdkrachten en MININT beschikbaar gesteld, voor het uitkammen van bepaalde gebieden, het schoonmaken van straten, het ophalen van vuil van straten erven, het begeleiden van het ontsmettingswerk en het opspeuren van besmettingshaarden. Dat gebeurt zeer professioneel waarbij geen enkel huis aan controle ontsnapt,’ aldus de krant Sierra Maestra.

Fiesta del Fuego in 2012

Fiesta del Fuego in 2012

Duizenden toeristen
Deze aanpak moet leiden tot minder ziektegevallen en de paniek die in de stad ontstaat verminderen, juist nu Santiago zich voorbereidt op de komst van duizenden internationale toeristen tijdens het zogeheten Festival del Fuego en de golf van Cubaanse toeristen die naar Santiago trekt voor het carnaval; op dit moment worden in allerlei buurten de kraampjes al neergezet. Dokter Baró, van het Provinciaal ziekenhuis Saturnino Lora Hospital, zegt: ’Dit is een endemische ziekte, de mug zal er altijd zijn, we zijn een tropisch land en de condities voor uitbreiding en verspreiding zijn hier ideaal.’ En bijna fluisterend voegt hij er aan toe: ‘Ik denk dat de verspreiding van de ziekte ook ligt aan de slechte voeding van de Cubanen. Wij worden zo slecht gevoed dat ons immuunsysteem de geringste uitdaging niet meer aan kan. Het beste bewijs is het feit dat ondanks de aanwezigheid van heel veel toeristen er nog geen enkele toerist besmet is geraakt en muggen discrimineren niet.’ Volgens de arts is dit een opvatting die veel doktoren delen, maar die nooit door de regering zal worden geaccepteerd.

Behandeling in ziekenhuis

Behandeling in ziekenhuis

Rust en goed voedsel
Voor de behandeling van de denguepatient is slechts het isolement van de patiënt onder een muskietennet nodig, verder veel rust en goed voedsel. Maar veel mensen zijn bang om in een ziekenhuis te worden opgenomen. William L (26): ‘Ik moest zes dagen in het Ambrosio Grillo-ziekenhuis worden opgenomen omdat men dengue veronderstelde, maar ik kreeg enkel vitaminnepillen. Ik stond op het punt om te vluchten vanwege de honger die ik leed. Het voedsel is slecht: een geprakte banaan, een lepel soep en een handvol rijst. Als avondeten kreeg ik een broodje en thee. Dat is niet goed voor zieken. Gelukkig werd ik snel ontslagen want als ik zou vluchten zou ik ook nog een boete krijgen.’

Beeld van het Fiesta del Fuego in 2012

Beeld van het Fiesta del Fuego in 2012

Overheid in alarm
Tot nu toe zijn er nog geen dodelijke slachtoffers gemeld en de zeven gevallen van chikungunya kunnen niet tot de dood leiden, maar wel tot levenslange schade. Dat ook de autoriteiten gealarmeerd zijn, werd duidelijk tijdens het discussieprogramma Mesa Redonda op televisie dinsdag jongstleden. Daar werd gemeld dat de Cubaanse gezondheidsinstellingen op alles waren voorbereid. Toch werd ook gemeld dat de ‘ontoereikende bestrijdingsactiviteiten’ en het ‘ongedisciplineerde maatschappelijk gedrag’ een van de redenen was van deze nieuwe uitbraak. Ondertussen vult Santiago de Cuba zich met gasten uit Suriname die deelnemen aan het Festival de Caribe. Onbekend met de medische situatie, kijken ze nieuwsgierig naar de met bestrijdingsapparatuur gewapende mannen en vrouwen die de huizen besproeien en vragen zich af was de slierten rook betekenen. Wij van onze kant, begrijpen niet dat een even tropisch land als Suriname blijkbaar onbekend is met deze ziekte.

Bron
* Lourdes Gómez op de website Diario de Cuba
* Artikelen in de provinciale krant Sierra Maestra, 25 juni 2014 en 30 juni 2014

* Facebook Fiesta del Fuego

Noten

Aedes albopictus (Aziatische tijgermug)

Aedes albopictus (Aziatische tijgermug)

* Het chikungunya-virus
Het chikungunya-virus (CHIKV) is een virus dat milde koorts en gewrichtspijnen veroorzaakt. Normaal is de ziekte niet dodelijk. De benaming is afkomstig van het makonde-woord voor ‘wat krombuigt’, daarmee verwijzend naar de artritissymptomen. Het virus werd voor het eerst vastgesteld in 1955 in het tegenwoordige Tanzania, naar aanleiding van een uitbraak van het virus in 1952/1953. Overigens wordt soms ten onrechte gesuggereerd dat de naam uit het Swahili afkomstig is. Het virus kan overgedragen worden door een muggenbeet van de Aedes aegypti-mug (Denguemug) en door de Aedes albopictus (Aziatische tijgermug).

De aedisegypte-mug versrpeidt denguekoorts

De aedisegypte-mug verspreidt denguekoorts

* Dengue
Dengue is een virus dat door muggen overgedragen wordt. De muggen die dengue overbrengen komen vooral voor in verstedelijkte tropische gebieden. Dengue verloopt meestal onschuldig met koorts, hoofdpijn en huiduitslag. In zeldzame gevallen verloopt de ziekte ernstiger. De muggen die dengue overbrengen steken overdag. Er bestaan geen medicijnen of vaccinatie tegen knokkelkoorts. Dengue kan alleen voorkomen worden door te zorgen dat men niet gestoken wordt door besmette muggen. Het advies is om kleding te dragen die zoveel mogelijk huid bedekt en om muggenwerende middelen (DEET) te gebruiken.

Suriname
* In tegenstelling tot wat de auteur Lourdes Gómez aan het slot van het artikel vaststelt, komt ook in Suriname dengue of knokkelkoorts voor. In 2012 was daar sprake van een forse toename van dengue en werden honderden mensen met klachten in het ziekenhuis opgenomen. En sinds december 2013 is op het Franse en Nederlandse deel van het Caribische eiland Sint Maarten bij verschillende mensen de ziekte chikungunya vastgesteld, veroorzaakt door chikungunya-virus.

Raúl Castro vreest effect oppositie op jeugd

Raúl Castro erkende gisteren tijdens een herdenking van de 55ste verjaardag van de Cubaanse revolutie, dat oppositionele activiteiten een ‘uitdaging’ zijn voor het regime. De Cubaanse leider noemde geen namen van personen en groepen, maar waarschuwde voor sterke groeperingen ‘binnen en buiten ons land’. Castro benadrukte dat het hier gaat om een ‘een campagne van politieke en ideologische subversie’, opgezet ‘vanuit de centra van de wereldmacht.’

santiago01_raul-castro_01012014Raúl Castro hield zijn toespraak in het Céspedespark in Santiago de Cuba, een van de provincies waar het activisme van dissidenten de afgelopen jaren sterk toenam. Citaat: ‘Op verraderlijke wijze houden zij de allerjongsten voor hoe voordelig het is af zien van de sociale ideologie en het bewustzijn.’ (…) ‘Ook streven zij naar een breuk tussen de historische leiding van de revolutie en nieuwe generaties en zaaien onzekerheid en pessimisme met het oog op de toekomst’, teneinde het socialisme te ontmantelen.

11 Amerikaanse presidenten
Castro herhaalde de uitspraken die traditioneel bij deze historische gebeurtenissen te horen zijn. Zo haalde hij het feit aan dat tijdens de 55-jarige revolutie hij en zijn broer Fidel 11 Amerikaanse presidenten hebben zien passeren. Allen hebben gewild het eiland ‘imperiale overheersing op te leggen’. Raúl Castro citeerde aan het slot een tekst die zijn broer Fidel 55 jaar eerder op hetzelfde balkon in Santiago de Cuba had uitgesproken: ‘De revolutie bereikte haar triomf zonder compromissen, maar met het volk, dat de enige is aan wie we haar overwinningen te danken hebben.’

Tijdens de bijeenkomst sprak een pioniertje - Claralbis Soler over de goede karaktertrekken van revolutionairen

Tijdens de bijeenkomst in Santiago de Cuba sprak een pioniertje – Claralbis Soler Infante – over de goede karaktertrekken van revolutionairen

Felicitaties
De Cubaanse partijkrant Granma vermeldde de felicitaties die in Havana waren binnengekomen zoals die van dictator Kim Jong-un en die van de president van Iran, Hasán Rohaní, Poetin van Rusland, Daniel Ortega van Nicaragua en de Venezolaanse regering. De Minister van Buitenlandse Zaken van dit laatste land, Elías Jaua, woonde de bijeenkomst bij.

Link
* De website Cubadebate met video en foto’s van de herdenking en de tekst die Castro uitsprak.

Twee leden van oppositiegroepering veroordeeld

Twee leden van de Cubaanse oppositiegroep UNPACU zijn in Santiago de Cuba tot gevangenisstraffen veroordeeld. Op dit moment zitten 33 leden van deze invloedrijke groepering – actief in Oost-Cuba –  in de cel.

unpacuactie2012Twee politieke gevangenen die al enkele maanden in de cel doorbrachten in afwachting van een proces, werden woensdag door het Provinciaal Tribunaal van Santiago de Cuba veroordeeld. Het gaat om Ernesto Roberto Riveri Gascón en Enrique Figuerola Miranda, actieve leden van de Unión Patriótica de Cuba  /Patriottische Unie van Cuba. Riverie werd tot 1 jaar cel veroordeeld wegens ‘verstoring van de openbare orde, minachting van de rechtbank en een voorgenomen aanslag’, terwijl Figuerola Miranda 5 jaar tegen zich hoorde eisen vanwege een voorgenomen ‘aanslag.’

Meer aanhoudingen
De activist Aurora Sancho zei dat ‘vier vrouwen van de Damas de Blanco de rechtszaal binnen mochten, maar dat vijf leden van de oppositie zijn aangehouden.’ River werd op 27 november 2012 gearresteerd nadat hij met anderen terug kwam van een verjaardag. Figuerola werd op 28 juli 2012 aangehouden omdat hij foto’s nam van een actie van de politie tegen andere burgers.

Bron
* Diario de Cuba

Raúl Castro belooft herbouw ‘Stad van de Helden’

De Moncada kazerne na het gewapende treffen tussen de politie en soldaten van Batisten en de opstandelingen onder leider van Fidel Castro

De Moncadakazerne (1953) na het gewapende treffen tussen de politie en soldaten van Batisten en de opstandelingen onder leiding van Fidel Castro.

Toekomstige generaties zullen eeuwig de idealen van de Cubaanse revolutie verdedigen, de ‘historicos’ (de oude generatie leiders) zullen met sereniteit en in vertrouwen een stapje terug doen en de Cubaanse revolutie is nog steeds een revolutie van jonge mensen ‘zoals we 26 juli 1953 waren ondanks alle jaren die voorbijgingen.’ Deze uitspraken deed de Cubaanse leider, Raúl Castro gisteren tijdens de viering van de 26ste Juli in Santiago de Cuba. Hij gaf toe dat nog niet de helft van de woningen die 9 maanden geleden door de orkaan Sandy in deze stad vernield waren, waren opgeknapt. Hij beloofde opnieuw dat de ‘Stad van de Helden’ zou worden opgebouwd als de ‘Bakermat van de Revolutie.‘ Castro sprak met geen woord over de kwestie van de gesmokkelde Noord-Koreaanse raketonderdelen. Het was dit jaar 60 jaar geleden dat de Castrobeweging een gewapende aanval deed op de Moncada-kazerne in deze stad.

De Cubaanse leiders en hun internationale gasten op Plaza maceo in Santiago

De Cubaanse leiders en hun internationale gasten bij de Moncadakazerne, nu een museum van de revolutie

raul-santiago-26-de-julio2013Bron
* Diario de Cuba
Linken
* Toespraak (Spaans) van Raúl Castro, 26 juli 2013
* Fotoserie 26 Juliviering in Santiago de Cuba
Fotoserie van het bezoek dat Raúl Castro en president Maduro aan de voormalige kazerne brachten
* De BBC correspondente Sarah Rainsford in Havana: Cuba’s Raúl Castro points to ‘gradual power transfer’.

Cuba ruimt olie van orkaan Sandy op

Aan de Cubaanse zuidkust is men de olie aan het opruimen die in oktober 2012 uit een raffinaderij gelekt was bij de passage van orkaan Sandy.

Zicht op de baai van Santiago de Cuba, met op de achtergrond de schoorstenen van de elektriciteitscentrale en de bijhorende raffinaderij die olie lekte na de passage van orkaan Sandy.

Zicht op de baai van Santiago de Cuba, met op de achtergrond de schoorstenen van de elektriciteitscentrale en de bijhorende raffinaderij die olie lekte na de passage van orkaan Sandy.

De olie bevindt zich op de kust van de baai waaraan de zuidoostelijke stad Santiago de Cuba gelegen is. De olie werd eerst mechanisch verwijderd. Vervolgens werd een afbraakproduct aangebracht. De eerste fase is met succes afgewerkt, zegt de overheid. ‘In maart en april hebben we gedurende achttien dagen het bioproduct Bioil-FC* gebruikt over een afstand van 6,5 kilometer aan de kust in het westen van de baai. Men kan nu al het ecosysteem zien verbeteren met het blote oog’, zegt Renato Estévez van het Ministerie van Wetenschappen, Technologie en Leefmilieu.

Olieraffinaderij
Het olielek ontstond in oktober 2012 toen de orkaan Sandy over het eiland trok. Bij olieraffinaderij Hermanos Diaz, die net aan de baai ligt, brak een dam rond een oxidatievijver. De olie vervuilde meerdere kilometers kust, vooral in het westelijke deel van de baai, meer bepaald de Cajuma-inham, die zich het dichtst bij de raffinaderij bevindt, het eilandje Cayo Granma en een deel van de kustplaats La Socapa aan de toegang tot de baai. Tegen het einde van de maand moet het definitieve resultaat van het afbraakproduct zichtbaar zijn, zegt Estévez. In een volgende fase wordt het oosten van de baai aangepakt, waar de vervuiling minder groot is.

Noot
* Bioil-FC is een product op basis van vijf mariene bacteriën die zich voeden met olie. Het werd ontwikkeld door het Cubaanse Centrum voor Mariene Bioproducten en wordt gebruikt sinds 1992.

Bron
* IPS, 13  mei 2013