Top Amerika’s zonder slotverklaring

De top van de Amerika’s met bijna dertig landen op het Westelijk Halfrond is gisteravond laat in Colombia zonder gezamenlijke verklaring afgesloten. De deelnemers waren te verdeeld over Cuba en de Argentijnse aanspraken op de Falkland-eilanden. Het belangrijkste meningsverschil ging over Cuba, dat opnieuw geen uitnodiging had gekregen voor de Amerika-top.

Met o.a. president Obama, de Colombiaanse president Santos (links) en boven midden de Boliviaanse president Evo Morales

De Zuid- en Midden-Amerikaanse landen willen het communistische land voortaan uitnodigen, maar Canada en de VS verzetten zich daartegen. Ze willen dat Cuba eerst democratische hervormingen doorvoert. Dezelfde twee landen weigerden ook een Argentijnse claim op de Falklandeilanden te onderschrijven. Die claim over de Britse eilandengroep ten zuiden van Argentinië kreeg wel de steun van veel andere landen.

 ‘VS lijken wel een dictatuur’
De Colombiaanse president Juan Manuel Santos sprak de hoop dat Cuba op de volgende top in 2015 in Panama wel van de partij kan zijn. ‘Alle landen hier in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied willen dat Cuba present is. Maar de Verenigde Staten stemmen daar niet mee in. Het lijkt wel een dictatuur,’ aldus  president Evo Morales van Bolivia. Hij liet een Colombiaanse krant weten dat deze top van de Amerika’s  de laatste is geweest waar Cuba ontbrak. De Venezolaanse president Chávez was afwezig omdat hij dit weekend opnieuw naar Havana reisde voor een nieuwe bestraling en Ecuador weigerde uit protest de bijeenkomst bij te wonen.

Bronnen
* NRC, NOS, El Pais

Uitnodiging voor Top Amerika’s voor Cuba komt niet

President Juan Manuel Santos van Colombia heeft zijn Cubaanse collega Raúl Castro in Havana meegedeeld dat er geen mogelijkheid bestaat dat deze de aanstaande top van de Amerika’s op 13 en 14 april kan bijwonen. Het was het eerste bezoek van een Colombiaanse president aan Cuba sinds 12 jaar.
Manuel Santos liet weten dat er over de aanwezigheid van Cuba onenigheid bestaat onder de lidstaten van de OAS, de Organisaties van Amerikaanse Staten. Santos bracht in Havana ook een bezoek aan de Venezolaanse president Hugo Chávez bij wie in Cuba een kankergezwel is verwijderd. Chávez liet weten bij de top in Cartegena aanwezig te willen zijn.

De Cubaanse president Castro met zijn collega's uit Colombia (midden) en Venezuela

De Colombiaanse president heeft in de afgelopen weken geprobeerd consensus te bereiken over de Cubaanse aanwezigheid op de top, waar ook de VS en Canada aan deelnemen, ‘maar die hebben we ongelukkigerwijs niet bereikt. We hebben de Cubaanse resident duidelijk gemaakt dat het, hoewel we zijn wens om deel te nemen aan deze bijeenkomst waarderen, het onder deze omstandigheden zonder consensus erg lastig is om hem uit te nodigen,’ zei Santos gisteravond na een gesprek van vier uur. Santos zei dat Raúl Castro de situatie begreep, Colombia bedankte voor haar betrokkenheid en duidelijk maakte dat hij niet verder tussenbeide zal komen bij de organisatie van de bijeenkomst in Colombia

Aankomst en ontvangst van de Colombiaanse president Santos, gisteren door de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken, Bruno Rodriguez

Onenigheid
Er is onenigheid over de deelname van Cuba aan deze top. Als gastland heeft Colombia het laatste woord over de kwestie. Washington, een aanhanger van Santos, is tegen Cubaanse deelname aan de top. Volgens de VS voldoet Cuba niet aan de normen op het gebied van democratie van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), waaraan de top historisch gezien is verbonden. In 1962 werd Cuba uit de OAS gestoten maar heeft recent aangegeven aanwezig te willen zijn. Het land kreeg daarbij de steun van de linkse Bolivariaanse Alliantie, ALBA, met landen als Antigua en Barbados, Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Nicaragua, Sint Vincent en de Grenadines en Venezuela.

Contracten
Santos en Chávez ondertekenden in Havana enkele akkoorden over kwesties die eerder al hadden moeten worden besproken. maar die werden uitgesteld vanwege de ziekte van Chávez.

Bronnen
* Diario de Cuba, Reuters en het Nederlands Dagblad