VS fêteren Yoani, maar luisteren niet naar haar boodschap

‘Verschrikkelijk dat dat mens ook naar Nederland komt’, luidde de post van een bezoeker van de website CubaForum in februari. Verdere toelichting was blijkbaar niet nodig. Het bezoek van de kritische blogster Yoani Sánchez aan diverse landen, leidde tot enthousiasme, maar ook tot scherpe afkeuring, harde aanvallen en felle agressie. De meeste kritiek op de websites van Castro-adepten ging vaak niet verder dan kritiek op haar vermeende rijkdom (‘prijzengeld’), haar banden met ambassades (VS!) in Havana en het feit dat zij de Cubaanse Revolutie zwart maakte. Twee Amerikaanse publicisten Saul Landau en Nelson P. Valdés van het Amerikaanse Progreso Weekly hebben andere kritiek  Zij verwijten de Prinses van de digitale Communicatie dat er veel lof voor haar bestaat, maar dat er verder niet naar haar geluisterd wordt. Hier volgt hun tekst.

Yoani Sanchez met sympathisaten in New York

Yoani Sánchez met sympathisanten in New York

Liberale en conservatieve Amerikanen hebben de Cubaanse blogger Yoani Sánchez gefêteerd. Zij wordt de nieuwe heldin van ‘het verzet tegen het communisme’ en een vermaarde lastpost binnen Cuba. Yoani kreeg ook een soort prinsessenstatus in West-Europa, dankzij de wereldwijde verspreiding van haar blog Generación Y. Zij schudt columns uit haar mouw die het dagelijks leven in Cuba beschrijven, ondersteund door niet geverifieerde geruchten, om de Cubaanse regering te belasteren. De columns verschijnen in de Huffington Post, El País, Die Zeit en andere vooraanstaande kranten. Binnen Cuba lezen weinigen haar blog en hebben de meeste Cubanen nooit van haar gehoord. Slechts weinigen herkennen haar op straat.

Buitenland
Vorige week kwam Yoani, na een bezoek aan Brazilië, Argentinië en Mexico, in New York en Washington DC aan. Het hoogtepunt vormde een ontmoeting in de nationale hoofdstad met leden van Congres en Huis van Afgevaardigden en de staf van het Witte Huis. Ze had eerder haar positie uiteengezet aan de volksvertegenwoordiging in zowel Brazilië en Mexico, waar ze belangwekkende dingen had gezegd over de Cubaans-Amerikaanse relaties, zaken die ze in Washington herhaalde. ‘Ik ben van mening dat er een einde moet komen aan de blokkade, want het is een standpunt gebaseerd op interventie, waarbij een land de interne situatie in een ander land wil veranderen.’ En ze voegt er aan toe dat ‘het niet heeft gewerkt want het oorspronkelijke idee was dat er onrust onder de bevolking zou ontstaan, de mensen de straat zouden opgaan en het totalitaire regime zouden veranderen. Het heeft ook als drukmiddel niet gewerkt. Er moet zo snel mogelijk een einde aan komen want het biedt de Cubaanse autoriteiten een excuus voor het economisch falen van hun systeem,’ aldus Yoani.

Ontmoeting met vertehenwoordigers van de Republikeinen en Demcoraten

Ontmoeting met vertegenwoordigers van de Republikeinen en Democraten

Ze had al eerder haar verzet tegen het reisverbod van de VS naar Cuba genoemd. ‘Als de reisbeperkingen naar Cuba worden opgeheven,’ schreef zij op 19 november 2009 aan een Amerikaans congreslid ‘zullen de Amerikanen van een recht kunnen genieten dat de afgelopen jaren was ingeperkt, namelijk reizen naar waar je wilt zonder sancties.’ Gevraagd naar haar houding tegenover de Amerikaanse basis in Guantanamó in Cuba, antwoordde Yoani: ‘De Amerikanen moeten de basis verlaten’, want ik ben ‘burger, een persoon die het legale systeem respecteert en ik ga niet akkoord met de bezetting van een gebied, waar  blijkt dat de bezetter de wet niet respecteert.’ Welke wet of wiens wet, legt ze niet uit.

De Cubaanse Vijf
In Brazilië beantwoordde ze een vraag over de Cubaanse Vijf, leden van het Cubaanse Ministerie van Binnenlandse Zaken die in Amerikaanse gevangenissen zitten. De VS zouden hen moeten vrijlaten vanwege ‘de bakken vol geld die mijn regering spendeert aan de campagne ter vrijlating van de Cubaanse Vijf waarbij per vliegtuig de hele wereld wordt afgereisd. Het kost krantenpapier en er worden uren op Cubaanse scholen verspild aan deze Cubaanse Vijf,’ zegt zij. Later relativeert zij haar eigen woorden over de Cubaanse Vijf en het karakter en de taken van deze Cubaanse ‘spionnen’ in de VS. Cuba zond agenten naar Zuid Florida in het begin van de jaren negentig om bomaanslagen te helpen voorkomen. De agenten infiltreerden in Cubaanse ballingengroepen die als doel toeristenobjecten in Havana hadden. De Cubaanse geheime dienst wisselde deze informatie van hun ´agenten´ dan uit met die van de FBI, die deze gegevens één keer gebruikten om een schip vol wapens en explosieven en bedoeld voor Cuba, in beslag te nemen. In 1998 arresteerde de FBI een aantal leden van deze Cubaanse spionnengroep.

Guama weet de oplossing.  "Laat de Vijf vrij, als jullie ons bevrijden van de Twee.

Guama weet de oplossing. “Laat de Vijf vrij, als jullie ons bevrijden van de Twee.’

Zij werden van samenzwering om spionage te bedrijven beschuldigd, maar niet van directe spionage. Hun coördinator Gerardo Hernández werd beschuldigd van samenzwering uitlopend op moord, gebaseerd op de onjuiste veronderstelling dat hij Havana zou hebben voorzien van de vluchtschema’s van vliegtuigen van de ant-Castrogroepering  Brothers to the Rescue / Hermanos al Rescate. Deze toestellen vlogen in het Cubaans luchtruim en werden neergeschoten waarbij twee piloten en twee co-piloten om het leven kwamen. *
De regering had geen bewijzen. Integendeel, José  Basulto, leider van de Cubaanse Hermanos del Rescate/  Brothers to the Rescue, had de vluchtschema’s  zelf aangekondigd. Maar een jury in Miami veroordeelde Gerardo en de rechter sprake tweemaal levenslang uit. De andere vier kregen ook lange gevangenisstraffen opgelegd. Terwijl Cuba de onterechte gevangenneming van de Vijf bekritiseerde, liet Yoani het bij een afgezaagde uitspraak om hen vrij te laten.

Koningin van de Dissidenten
De ironie van de verschijning van Yoani in de VS, bejubeld door de Amerikaanse media en door het Congres als de zichtbare Koningin van de Dissidenten, is dat ze dingen zegt die de Cubaanse regering al langer dan tien jaar zegt. Maar noch de offcials van de Amerikaanse regering noch de Amerikaanse media geven dit toe. De media zijn gericht op de ordeverstoringen van haar toespraken van boze linkse activisten en niet op de inhoud van haar gesprekken en toespraken. Leden van het Congres vieren het bezoek van een belangrijke persoonlijkheid, maar schenken nauwelijks aandacht aan haar politieke opvattingen en die van de Cubaanse regering. Geen enkele krant signaleert de ironie van deze dissidente, die de zaken van de Cubaanse autoriteiten behartigt namelijk: een einde van het embargo, vrijlating van de Cubaanse Vijf, toestemming voor Amerikanen om naar Cuba te reizen en de terugtrekking van de Amerikaanse basis Guantanamó. De media misten ook zaken waarover Yoani zelf niet sprak. Ze kreeg toestemming om naar het buitenland te reizen en gezworen vijanden van het Cubaans regime te ontmoeten.

'Zo mooi wonen normale Cubanen niet,' luidde het bijschrift bij een reactie op CubaForum. Zelfs volbloed Cuba-adepten herkennen blijkbaar de 'verwrovenheden van de Cubaanse revolutie' niet langer. De woning in Vedado is onderdeel van een flatgebbouw in de karen zeventtig gebouwd door een zogehten microbrigade. Trouwe revolutionairen mochten in hun vrije tijd een woning voor zichzelf bouwen en kregen daar ook het vruchtgebruik van. een van de bouwvakkers was reinaldo Escobr, de echtegenoot van Yoania Sanchez. Ruim 7 jaar werd er gebouwdf.

‘Zo mooi wonen normale Cubanen niet’ luidde het bijschrift bij een reactie op CubaForum. Zelfs volbloed Cuba-adepten herkennen blijkbaar de ‘verworvenheden van de Cubaanse Revolutie’ niet langer. De woning in de wijk Nuevo Vedado maakt deel uit van een flat die in de jaren zeventig door een zogeheten Microbrigade werd gebouwd. Trouwe revolutionairen mochten in hun vrije tijd een woning voor zichzelf bouwen en kregen daar ook het vruchtgebruik over.  Eén van de ‘de bouwvakkers’  was Reinaldo Escobar, de echtgenoot van Yoania Sanchez en toen werkzaam voor het tijdschrift CubaInternacional. Ruim 7 jaar werd er gebouwd voor zij de woning konden betrekken.

Hervormingen genegeerd
Zij slaagde er ook ook niet in positief te wijzen op de hervormingen die onlangs in Cuba plaatsvonden, de grotere politieke ruimte voor kerkelijke instituties en de mogelijkheid voor tijdschriften en kranten kritischer te publiceren. Sterker nog, Cubanen die ooit een verbod hadden om naar hun land terug te keren, kunnen dit nu doen. De Amerikaanse media hebben de dissidente gepresenteerd als de vertegenwoordiger van de nieuwe technologische eeuw van communicatie. Zij verzendt haar wekelijkse internettekst vanuit Cubaanse hotels of via een usb- tick vanuit de Amerikaanse vertegenwoordiging en andere ambassades in Havana. Elke column is een aanval op de Cubaanse regering. De prinses van de digitale communicatie maakte haar triomfantelijke wereldreis. Maar bijna niemand in een machtspositie of bij geziene media, maakt zich druk om wat zij zei. De Cubaanse regering zou echter trots op haar moeten zijn. Zij gebruikte een andere taal om de zaken van deze regering aan de orde te stellen bij het Congres, het Witte Huis en de publieke opinie. Helaas, ogen hebben dit gezien, maar de oren zijn gesloten gebleven. Heeft iemand gehoord dat zij naast de kritiek op de Cubaanse regering, Washington heeft gevraagd haar Cuba politiek te wijzigen?

yoani_sanchezcartoonanti_x_latuffBron
* Habana Times, Saul Landau en Nelson P. Valdés, 23 maart 2013

Linken
CubaInformacion over ‘het masker dat Yoani in Washington laat vallen’
* De Vlaamse website Cubanismo beperkt zich tot een traditioneel getoonzette reactie die herinnert aan de aanpak uit de Koude Oorlog. Citaat: ‘De strategie van de groepen die het nauwst verbonden zijn met de sociaaldemocratische regering in de VS is gebaseerd op de theorie van ‘soft power’: het land intern destabiliseren door het verlenen van logistieke steun, de bedekte financiering van ‘gematigde’ delen van de binnenlandse oppositie, de organisatie van culturele activiteiten en de werving van progressieve intellectuelen in Europa. ‘ Helaas is het niet mogelijk op de website van Cubanismo te reageren. De site is bijna nog traditioneler en geslotener dan de Cubaanse partijkrant Granma zelf.

gerardohernandez2Noot
* Eén van de leden van de Cubaanse Vijf,  Gerardo Hernández, verklaarde in 2011 echter dat de twee transportvliegtuigen van de ballingenorganisatie Brothers to the Rescue, boven internationale wateren vlogen. Tot dan toe luidde de officiële Cubaanse versie dat het neerschieten boven Cubaans grondgebied plaatsvond. Ook de Internationale Organisatie van Burgerluchtvaart acht bewezen dat de twee neergeschoten vliegtuigen zich boven internationale wateren bevonden en noemt het neerschieten van de twee vliegtuigen door 2 Cubaanse Migs ‘onverenigbaar met de meest noodzakelijke elementen van menselijkheid.