Staatsblogger wantrouwt bedoelingen Google

Iroel Sánchez, blogger in dienst van de Cubaanse staat, meent dat Google de Cubanen wil opsluiten in ‘een digitale gevangenis’. Twee directieleden van het Amerikaanse bedrijf bezochten afgelopen week het eiland om te spreken over de verbetering van de infrastructuur voor het Cubaanse internet. Iroel Sánchez wantrouwt de bedoelingen van de Amerikaanse onderneming. Ook het Amerikaanse bedrijf Twitter voerde gesprekken met de Cubaanse overheid.

logo-google2De twee directieleden, Brett Perlmutter van Google Ideas en Brehanna Zwart van Google Access & Energy, reisden naar Cuba enkele dagen nadat via een blogger het plan van aanpak van de Cubaanse autoriteiten voor internet was uitgelekt. Volgens dat plan zou 50% van de woningen in Cuba in 2020 op internet zijn aangesloten. Onduidelijk bleef of het hier om een aansluiting op het wereldwijde web of de Cubaanse gecensureerde versie van internet gaat. Een woordvoerder van Google liet weinig los over het besprokene, maar wees op de unieke situatie in Cuba. Het land zou door de huidige achterstand op internetgebied, de fase van bekabeling kunnen overslaan en direct gebruikt kunnen maken van mobiele verbindingen via telefoons en tablet.

Google-filantropie
Blogger Iroel Sánchez schrijft nu dat Google het land wil opzadelen met een model dat ook in Afrikaanse landen werd toegepast en de Cubanen zou dwingen tot een ‘digitale gevangenis’ met het leugenachtige smoesje dat ‘iets beter dan niets is.’ Hij verwerpt elke aanbod dat van Google komt en meent dat ‘de Googliaanse filantropie een bijkomende reden is om ons ritme bij de invoering van internet op te voeren’.

Twitter
Het Amerikaanse bedrijf Twitter sprak woensdag met de Cubaanse overheid over de mogelijkheid Twitterdiensten in Cuba te verspreiden, aldus Politico.

Linken
* Tekst van Iroel Sánchez op de weblog La Pupila Insomne, 17 juni 2015
* Gazette Review, 6 juni 2015 over de plannen van Google met Cuba

Amerikaan die wegens ‘spionage’ vastzit op Cuba gaat in hongerstaking

De 64-jarige Amerikaan Alan Gross, die wegens ‘spionage’ al vier jaar vastzit op Cuba, is afgelopen donderdag in hongerstaking gegaan. De man wil daarmee protesteren tegen zowel de Cubaanse als de Amerikaanse regering. Dat heeft zijn advocaat vandaag bekendgemaakt.

Allan Gross en zijn vrouw

Alan Gross en zijn vrouw

Gross werd in december 2009 aangehouden voor het binnensmokkelen van illegaal telecommunicatiemateriaal. In maart 2011 veroordeelde het Cubaanse gerecht hem daarvoor tot vijftien jaar cel. De Amerikaanse overheid heeft al verschillende vergeefse pogingen ondernomen om de man vrij te krijgen. Gross werkte als onderaannemer voor het Amerikaanse regeringsagentschap voor internationale ontwikkeling USAID. Cuba bestempelt de activiteiten van dit agentschap als illegale pogingen van de VS om zijn regering te ondermijnen.

Onmenselijke behandeling
De Amerikaan verwijt de Amerikaanse overheid dat ze te weinig doet om hem vrij te krijgen. De Cubaanse overheid wrijft hij aan dat ze hem aan een onmenselijke behandeling onderwerpt. Gross roept de Amerikaanse president Barack Obama op om zich persoonlijk met de zaak te bemoeien en er voor te zorgen dat hij terug kan keren naar huis, bij zijn vrouw en dochters.

Cubaanse Twitter
De hongerstaking van Gross komt nagenoeg op hetzelfde moment als de bekendmaking vorige week dat USAID een soort ‘Cubaanse Twitter’ ontplooide en van geld voorzag om onrust te zaaien op het eiland. Het sociale medianetwerk, ZunZuneo, werd kort na Gross’ arrestatie publiekelijk gelanceerd en in 2012 alweer opgedoekt, nadat USAID de geldkraan dichtdraaide. Gross was op de hoogte van de geheime financiering van het sociale medianetwerk door het Amerikaanse agentschap en vindt het volgens zijn advocaat ongelooflijk dat het daarmee doorging terwijl hijzelf gevangen zat. Zo bracht USAID Gross’ veiligheid in gevaar, aldus zijn advocaat. USAID-topman Rajiv Shah heeft al laten weten dat het ZunZuneo-programma niet geheim was en dat het programma in een studie, die dergelijke ‘democratie bevorderende’ programma’s onder de loep neemt, conform de wet is bevonden.

Bron: Belga, 9 april 2014

Twitteraffaire; een nieuwe horde voor kritische bloggers?

zunzuneoDe onthulling dat een Amerikaanse overheidsorganisatie geprobeerd heeft in Cuba een eigen twitternetwerk te ontwikkelen, vormt een nieuwe uitdaging voor onafhankelijke bloggers en ballingengroepen die werken aan een grotere toegankelijkheid voor Cubanen van internet en andere sociale media. De bekendste en prominentste is Yoani Sánchez,  die precies 7 jaar geleden begon met haar blog Generación Y en die ongeveer 600.000 volgers op Twitter heeft en op het punt staat in Cuba een eigen digitale nieuwsbrief te lanceren.

zunzuneoHet persbureau Associated Press die de informatie over het Twitternetwerk als eerste publiceerde, vroeg zich in een vervolgartikel af wat de gevolgen kunnen zijn voor de bloggerwereld in Cuba. De Washington Post noemt de kritiek op het project (‘keren we terug naar de Koude Oorlog?’) overdreven: ‘Als er iemand vast zit in het verleden, dan zijn het de Castro’s die vasthouden aan een niveau van politieke controle dat overal- behalve in Havana en Pyongyang –  uit de tijd is. Critici van het ZunZuneo programma zouden daar beter hun energie in kunnen stoppen.’

mobieltjeopmaleconIn vroegere jaren probeerden groepen in het buitenland Cubanen te helpen door het versturen van computers, laptops en usbsticks. Yoani Sánchez benadrukte steeds dat zij daarbij niet werden geholpen door de Amerikaanse regering. Maar de recente berichtgeving van het persbureau Associated Press dat de overheidsinstelling USAID (U.S. Agency for International Development) de ontwikkeling en de financiering van een mobiel netwerk voor 68.000 mensen ontwikkelde, kan schadelijk uitwerken voor personen als Sánchez. ‘Het maakt het Yoani Sánchez moeilijker de dingen te doen die ze wil doen,’ zegt Andy Gomez, een Cubaanse-Amerikaan werkzaam aan de Universiteit van Miami en beleidsadviseur voor Poblete Tamargo. ‘De Cubaanse regering kan gemakkelijker roepen: ‘Zie je wel het is opgezet met geld van USAID.’ Uit documenten gepubliceerd door AP blijkt dat Sánchez verschijnt op een lijst van markante personen waarvan wordt gezegd dat zij gebruik kunnen maken voor hun Tweets van het zogeheten ZunZuneo SMS platform. Het netwerk is vernoemd naar ZunZuneo, de bekende Cubaanse kolibrie. Maar Ted Henken, docent aan het Baruch College die medeorganisator was van de reis van Yoani Sánchez door de VS, gelooft niet dat zij er op langere termijn last van ondervindt.’ Op korte termijn kan het Twitterproject dat tussen 2010 en 2012 functioneerde en 60.000 deelnemers in Cuba telde, de blogster wel raken.’

Cartoon uit de officiele media

Cartoon uit de officiele media in Cuba

‘Neokoloniaal kapitalisme’ herstellen
De hernieuwde scepsis over dissidenten en ballingen in het eiland werd vrijdag jl. direct duidelijk in de officiële media. Het staatspersagentschap Prensa Latina citeerde uit een toespraak van president Raúl Castro die op 1 januari van dit jaar waarschuwt voor ‘pogingen om op subtiele wijze het neoliberale gedachtegoed te introduceren en de wensen het neokoloniale kapitalisme te herstellen.’ En Prensa Latina onderstreept enthousiast het gelijk van Raúl Castro: ‘Castro’s aanklacht over pogingen tot destabilisatie door de VS werden afgelopen week bewaarheid met de onthulling van een plan om in samenwerking met een Amerikaans agentschap de Cubaanse jeugd over te halen tot de contra-revolutie,’ aldus Prensa Latina.

Tiranie ondermijnen is geen schande
Het commentaar van de Washington Post is duidelijk. ‘Het ZunZuneo project zou moeten worden toegejuicht’ en de krant citeert het jaarverslag van Human Rights Watch 2014 over Cuba. ‘De regering controleert alle media-uitingen in Cuba en beperkt de toegang tot informatie van buiten. Men beperkt op ernstige wijze de vrijheid van expressie. Slechts een klein deel van de Cubanen kan onafhankelijke websites en blogs lezen vanwege de hoge kosten en de beperkte toegang van internet.’ De krant bekritiseert de berichtgeving van Associated Press over ‘een geheim plan’ dat in werkelijk geen geheim was en dat bedoeld was om de communistische regering van Cuba te ondermijnen ‘alsof het iets schandaligs is een tirannie te ondermijnen.’ De krant vraagt zich enkel af over het wel verstandig is geweest de Twitteroperatie door USAID te doen uitvoeren omdat ‘deze organisatie slecht toegerust is voor zo’n politieke gevoelige operatie.’

twitter_jail-270x186Informatieblokkade doorbreken
Inmiddels heeft USAID ook gereageerd op de ontstane commotie en benadrukt dat het Twitterpoject in Cuba ‘niet verschilt’ van soortgelijke projecten in andere landen waar ‘repressieve of autoritaire regimes personen willen afsluiten van de buitenwereld’ en dat dergelijke activiteiten bijdragen aan ‘de versterking van de civil socviety en de promotie van de mensenrechten.’ USAID geeft aan dat er geen sprake is van een geheime operatie en verwijst naar de begrotingen die tussen 2008 en 2013 door het Congres werden goedgekeurd. Die informatie was zeker niet geheim en, aldus de USAID, is de operatie geheel in lijn met een belangrijke doelstelling van het Cubaprogramma van de USAID namelijk ‘de informatieblokkade’ doorbreken en de ‘uitwisseling van informatie tussen Cubanen te versterken.’

Linken
* Het eerste artikel van AP over de Twitteroperatie, 3 april 2014
* USAID beantwoordt 8 vragen over de Twitteroperatie
* Commentaar van de Washington Post van 3 april 2014
ZunZuneo: La historia es más larga y continúa / De geschiedenis is groter en gaat door, geschreven door de regimegezinde blogger Iroel Sánchez op de website Rebellion
* Cubadebate over De vreemde naam voor een mislukking

Facebook en Twitter ‘a la Cubana’

Cuba wil een eigen sociaal netwerk, La Tendedera / De Waslijn, invoeren. Het zou moeten lijken op Facebook en Twitter waar de meeste Cubanen tot nu toe geen toegang toe hebben. Via de officiële computerclubs Joven Club de Computación y Electrónica zou het toegankelijk zijn en de mogelijkheid bieden tot het delen van teksten, video’s, foto’s en chatten, aldus de officiële bond van journalisten Unión de Periodistas de Cuba (UPEC).

facebook_bloggers_cubaDe staatsorganisatie UPEC noemt dit ‘de oude wens van cibernauten in Cuba die geen toegang hebben tot internet.’ Ook is er een platform van blogs aangekondigd Reflejos, dat ‘iedereen met een emailadres met .cu in staat stelt binnen korte tijd een eigen blog te beginnen.’ Ook zouden die blogs vanuit het buitenland toegankelijk zijn, maar blogs buiten de diverse kantoren van Joven Club worden niet toegestaan. Het platform Reflejos maakt gebruik van het wereldwijde WordPress.

elpitazoTwitter of El Pitazo
De gebruikers van het internet kunnen binnenkort ook twitterberichten versturen; deze dienst, in Cuba El Pitazo/ Het Fluitsignaal genoemd, zal ook beeld en geluid kunnen verzenden. Cuba volgt hier het slechte voorbeeld van China dat ook geen wijdverspreide twitterdiensten toestaat. In China worden de nieuwe diensten streng gecontroleerd, maar regelmatig leiden uitingen van gebruikers tot felle polemieken.

Bron
* El Diario de Cuba, 21 september 2013

Tijdelijk verbod optreden voor kritische zanger

De zanger Robertico Carcassés is voor onbepaalde tijd uit de muzieksector verwijderd als represaille voor de politieke kritiek die hij vorige week tijdens een rechtstreekse televisie-uitzending uitte over het gebrek aan vrije verkiezingen en de achterstelling van dissidenten in Cuba. Ook eiste hij ‘vrijheid van informatie’.

De kritiek van Roberto Carascasse als een schop onder het achterste van castroRoberto Carcasses

De kritiek van Roberto Carascasses werkte als  een schop onder het achterste van Castro

Carcassés en zijn groep mochten zaterdag niet spelen in Café Miramar in Havana en zullen ook woensdag niet optreden in theater Brecht, aldus leden van zijn begeleidingsgroep Interactivo, die vrijdag op het Cubaans Instituut voor Muziek moesten verschijnen. Zij deden verslag van dit onderhoud met de autoriteiten op hun Facebookpagina. Eén uur later was dit bericht verwijderd en werd nog slechts de afgelasting van twee concerten gemeld.

Collega Silvio Rodríguez kondigde aan dat hij Carcassés uitnodigde voor twee van zijn concerten in het afgelopen weekend. Rodríguez, die bekend staat als een sympathisant van de revolutie en van de Castro’s, ging verder niet in op de polemiek die is ontstaan over de uitspraken van Carcassés. De zanger zelf heeft na zijn televisieoptreden contacten met de media gemeden.

Leden van de muziekgroep Calle 13  tijdens een van hun vele bezoeken aan Cuba

Leden van de muziekgroep Calle 13 tijdens een van hun vele bezoeken aan Cuba

Bijval
De Portoricaanse rockband Calle 13 – vaak te gast bij officiële concerten van het regime – liet via Twitter weten: ‘Wij geloven in de revolutie, maar niet in de censuur. Stop met het afgelasten van nog meer concerten van Roberto Carcassés in Cuba’. De blogger Yoani Sánchez zei dat de reactie van Roberto Carcassés op het juiste moment kwam en op de juiste plaats toen hij donderdag voor de televisiecamera’s verscheen op de Anti-imperialistische Tribune over ‘de noodzaak van meer vrijheid in Cuba.’ Zij liet de zanger verder weten: ‘Dank je wel, Bobby, voor het waardevolle en het originele dat je naar voren bracht en voor het feit dat je je bewust was van de grote mogelijkheden die je hebt met je stem en met je kunst.’

Amerikaanse diplomaat mengt zich onder officiele twitteraars in Havana

De Amerikaanse diplomaat Conrad Tribble verscheen op 10 mei jongstleden opeens bij een openluchtbijeenkomst van officiele twitteraars in Park Villalon in Havana. Zijn onverwachte aanwezigheid leidde tot uiteenlopende reacties onder de groep twitteraars waarvan sommigen fervente Castrofans zijn, maar anderen  gewoon willen twitteren. Zo´n felle aanhanger is bijvoorbeeld Yohandry Fontana, die een twitteraccount beheert van de Cubaanse geheime dienst. Zijn reactie luidde: ´Stel je voor, de Amerikanen bij revolutionaire bloggers…….Wat doen we fout?’ Tribble’s tweets en zijn Facebook hebben nog een beperkte invloed in een land waar nog geen 2,9% van de bevolking over een internetaansluiting beschikt.

Tribble in Havana

De tweede man van de VS in Havana: Conrad Tribble

Tribble, die sinds negen maanden werkzaam is op de Belangensectie van de VS in Havana, luisterde en sprak een uur lang naar de verhalen van de twitteraars over technische problemen en de traagheid van internet, maar ook over honkbal, muziek en de zaak van de Cuban Five. In Facebook roept hij de Cubanen op de discussie voort te zetten via Twitter. De gebruikelijke retoriek van het Amerikaanse gelijk is afwezig.

Provocatie
Die retoriek was er wel bij enkele bekende twitteraars van officiele huize. De twitteraar en spreekbuis van het regime Iroel Sánchez, die niet aanwezig was, sprak van ´een provocatie.´ En Carlos Alberto Pérez van de weblog La Chiringa de Cuba  schreef dat de Amerikanen zich vergissen als ze denken met ´leugens, dwars gedrag en subversie´ ware vriendschap te kunnen sluiten met jongeren die actief zijn op het sociale netwerk.’ Tribble reageerde onmiddellijk met een tweet en onderstreepte zijn oprechte bedoelingen. De Cubaan reageerde nu een stuk gematigder en nodigde Tribble uit tot een debat op het net. Elaine Díaz, docente aan de Universiteit van Havana en eigenaar van de weblog Polémica Digital, beklaagde zich over het feit dat zij geen visum had gekregen om eind mei een studiebijeenkomst in Washington bij te wonen. Tribble zei dat hij de zaak zou onderzoeken. Twee dagen later bedankte Diaz de Amerikaanse vertegenwoordiging in Havana omdat deze haar houding had gewijzigd en ze alsnog een visum kreeg. ´Ik ben blij voor u,´ aldus Tribble’s reactie.

De aankondiging van de twitterbijeenkomst in een park in Havana

De aankondiging van de twitterbijeenkomst in een park in Havana

Steun van Cubaanse oud-diplomaat
Tribble, de tweede man op de Amerikaanse vertegenwoordiging in Havana, publiceert bijna dagelijks commentaren op Facebook, die qua onderwerpen variëren van berichten over Cuba tot zijn geliefde voetbalclub Bayern Munchen. Maar hij reageert ook op kritiek van personen op het gedrag van de VS. Toen de twitteraar van de Cubaanse geheime dienst liet weten dat de kritische Yoani Sánchez wel ongelukkig zou zijn met de democratisch verkozen voorzitter van het Cubaans parlement omdat ´deze niet door Washington was aangewezen´ liet Tribble weten ´Wij hebben niemand voorgedragen. Maar signaleerden wel dat op diezelfde dag van de verkiezing veel kritische Cubanen werden gearresteerd. Democratie….?”

Tribble op 10 mei in gesprek met twitteraars

Tribble op 10 mei in gesprek met twitteraars

Verbazing
Alejandro Cruz was een van de organisatoren van de openluchtbijeenkomst van twitteraars. Hij zegt verbaasd te zijn over de aanwezigheid van Tribble. Maar ´het is een vrije en publieke ruimte en ieder die het woord vraagt, kan het woord krijgen. Ik geloof dat hij vooral een ´softe´ boodschap wilde overbrengen, zoiets als ´jongen, maak je geen zorgen, we zijn niet zo slecht als we lijken  hoewel we al meer dan 50 jaar een blokkade in stand houden.´ Vorige week vrijdag publiceerde de Cubaanse oud-diplomaat Carlos Alzugaray een brief op de weblog van Cruz waarin hij zei dat het mogelijk moet zijn een respectvolle dialoog te voeren met enkele Amerikaanse diplomaten. ‘De deur openen voor de heer Tribble zou een passende, beleefde en intelligente stap zijn. Zwijgen kan niet langer het juiste antwoord zijn. Als de heer Tribble wil weten hoe Cubanen van welke tendenties en met welke opvattingen dan ook, denken, moet je hem ontvangen en naar hem luisteren. Luisteren maakt ons sterker, niet zwakker,’ aldus de Cubaanse oud-diplomaat Alzugaray. ‘Hoewel er redenen genoeg zijn tot wantrouwen, verliezen we niets als we hem het voordeel van de twijfel geven,’ voegt hij er aan toe.

Tribble's laat via Facebook weten dat hij Bavariabier ontdekte in Havana

Tribble’s laat via Facebook weten dat hij Bavariabier ontdekte in Havana

Veel nieuwe volgers
Sinds de ontmoeting op 10 mei heeft Tribble er veel volgers bijgekregen van wie er een dozijn pro-castrist zijn. Enkelen danken hem voor zijn aanwezigheid bij de bijeenkomst. Een ander laat weten ook gek te zijn op Bayern Munchen. Ted Henken, socioloog aan het Baruch College in New York en kenner van de Cubaanse blogwereld, zegt dat door deze initiatieven de toon van het debat verbetert.  ‘Zet je licht niet onder korenmaat. De man daar met zijn sandalen en zijn Hawaïhemd bij die jongeren is een ander mens, hij spreekt Spaans en kan luisteren. Dat verzwakt het idee van de vijand die niet geïnteresseerd is in wat wij te zeggen hebben,’ aldus Ted Henken.

Bron:
* Diario de Cuba, Facebook Tribble
Linken
* Videopname van de ontmoeting van Tribble met Cubaanse jongeren
* Twitter Tribble
* Aankondiging twitterbijeenkomst in het Park Villalon op de weblog van de initiatiefnemer Alejandro Cruz
* De Cubaanse oud-diplomaat Alzugaray roept de bloggers op het gesprek met Tribble aan te gaan

Cubaanse blogster in Brazilië

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????De Cubaanse blogster Yoani Sánchez, auteur van de onafhankelijke weblog Generación Y, is vandaag in Recife (Brazilië) aangekomen.

Zij maakt een reis van 80 dagen naar een tiental landen in de Amerika’s en Europa. Zij werd ontvangen door de Braziliaanse cineast Dado Galvao (rechts).

Kees van Kortenhof (voorzitter van Glasnost in Cuba) reageerde bij Radio 1 op deze gebeurtenis: http://nos.nl/audio/475383-cubaanse-dissident-komt-naar-nederland.html en http://www.radio1.nl/terugluisteren

yoanisancheztwitter17022013Tijdens haar vlucht met een tussenstop in Panama zette Sánchez haar twitteractiviteiten voort

Wereldwijde campagne voor vrijlating Antonio Rodiles

De Cubaanse Commissie voor Mensenrechten en Nationale Verzoening / Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) heeft de activist Antonio G. Rodiles uitgeroepen tot ‘politieke gevangene’ en roept de internationale gemeenschap op zijn onmiddellijke vrijlating zonder voorwaarden bij de Cubaanse autoriteiten te eisen. Wereldwijd is een petitie-actie gestart en een Twitteradres geopend om de vrijlating van deze vreedzame Cubaanse activist te eisen.

Antonio Rodiles is de promotor van de Campagne Por un otra Cuba / Voor een ander Cuba

Het Openbaar Ministerie heeft de voorlopige hechtenis tegen Rodiles, die sinds 7 november gevangen zit, verlengd. Hij zal binnenkort worden voorgeleid. Dat heeft de familie van Rodilies gehoord. Zij mogen een advocaat inschakelen, maar enkel een advocaat die werkzaam is bij een zogeheten Bufete, advocatenhulp afkomstig van de staat. ‘Rodiles is nu niet langer een arrestant, maar is hij een politiek gevangene geworden,’ aldus de voorman van de CCDHRN, Elizardo Sánchez Santacruz. Rodiles, directeur van het onafhankelijke project Estado de Sats en een van de belangrijkste promotoren van het project Voor een Ander Cuba / Por un otra Cuba, zal worden veroordeeld wegens vermeend ’verzet’ tegen de politie. ‘De CCDHRN heeft gedeeltelijk de omstandigheden onderzocht waaronder Rodiles en andere vreedzame dissidenten werden aangevallen en aangehouden door een grote groep leden van de Cubaanse staatsveiligheid, vlak tegenover een van hun velen kantoren, en zonder dat zij zich noch tijdens de gewelddadige actie, noch daarna identificeerden,’ aldus de voorman van de mensenrechtencommissie.

Twitteren voor vrijlating Rodiles via #FreeRodiles
of #LibertadAhora of #OlaRepresiva
De petitie kan worden ondertekend op deze website

Actie via twitter en internet
De gewelddadige arrestaties vonden woensdag j.l. plaats toen diverse dissidenten voor het bureau van Sección 21 van de Staatsveiligheid in Marianao, Havana, verschenen om te protesteren tegen de arrestatie van de onafhankelijke advocate Yaremis Flores. De groepering, Observatorio Cubano de Derechos Humanos, met zetel in Madrid, is een handtekeningactie op internet begonnen om de vrijheid van Rodiles te bewerkstelligen. ‘Het is noodzakelijk om actie op internationaal niveau te ontplooien omdat deze Cubaanse burger niets anders deed dan gebruik te maken van zijn mensenrechten.’ Activisten op het eiland hebben een Twitteradres met de naam #FreeRodiles geopend. De initiatiefnemers van de Campagne Voor een ander Cuba / Demanda para  Otra Cuba en van het foruminitiatief Estado de Sats hebben gezegd hun activiteiten voort te zetten. Dat heeft Ailer González, echtgenote van  Rodiles en lid van beide projecten gezegd. Zij wijst op een nieuwe aflevering van de videoserie Estado de Sats waaraan zij deelneemt, samen met de onafhankelijke advocaat Viezant Boloy en de schrijvers Ángel Santiesteban en Orlando Luis Pardo, die spreken over de laatste gevallen van onderdrukking.

Linken
* Programma van 7 november (52 minuten) de Estado del Sats zónder Rodiles
* Rodiles (Youtube, 31 oktober 2012) presenteert de campagne Por un otra Cuba
Engelstalige tekst Por un otra Cuba

Cubaanse blogster weer op vrije voeten

De Cubaanse blogster Yoani Sánchez is weer op vrije voeten. Dat heeft ze zelf via Twitter laten weten. Sánchez is de bekendste blogster uit Cuba. Haar weblog wordt onder andere in het Nederlands vertaald. In een tweet laat Sánchez vandaag weten: ‘Het meest trieste en betekenisvolle is het drama dat het gezin Payá doormaakt. Onze arrestaties zijn NIETS vergeleken met dit verlies.’

De kinderen van Oswaldo Payá stonden gisteren oog in oog met de politie in Bayamo

‘De opsluiting is voorbij. We zijn weer vrij. Dankzij iedereen die zijn stem verhief en tweets heeft verzonden zodat we naar huis konden gaan,’ aldus de eerste boodschap van de blogster die 30 uur is vastgehouden. Sánchez was donderdagavond gearresteerd samen het haar man, Reinaldo Escobar en de blogger Augustin Diaz. De arrestatie was aanleiding tot wereldwijde protesten in en buiten Cuba. In een gesprek met de Spaanse krant El Pais zegt Sanchez vandaag dat ‘wij één stap verwijderd zijn van verdwijningen, martelingen en het verlies van vrienden.’ Zij voegt er aan toe dat Raúl Castro ‘niet begrijpt dat de bevolking pluriformiteit wil.’ Tijdens de 30 uur van haar opsluiting weigerde Sánchez voedsel en drinken tot zich te nemen. ‘Ook heb ik een medisch onderzoek geweigerd dat enkele artsen wilden uitvoeren. Ik weigerde ook samen te  werken met mijn ontvoerders en heb hen dat ook gezegd. (…) ‘Een groot deel van de tijd werden mijn bewegingen gefilmd door een camera, gehanteerd door een bezwete paparazzi.’

Journalistieke arbeid
De bloggers werden in vrijheid gesteld nadat het proces in Bayamo vrijdagavond werd afgesloten. Sánchez en haar man werden in een karavaan, bestaande uit een microbus, politiepatrouillewagens, legerjeeps en gemotoriseerde agenten naar de hoofdstad Havana teruggebracht. Na afloop wees zij er op dat de reden van haar verblijf in Bayamo puur journalistiek was, namelijk verslag doen van het proces tegen Angel Carromero, De openbare aanklager formuleerde een eis van 7 jaar gevangenisstraf tegen hem terwijl de verdediging om vrijspraak vroeg vanwege ‘onvoldoende, c.q. gebrek aan bewijs.’ Volgende week volgt de uitspraak.

Drama
In een tweet laat Sánchez vandaag weten: ‘Het meest trieste en betekenisvolle is het drama dat het gezin Paya doormaakt. Onze arrestaties zijn NIETS vergeleken met dit verlies.’ Volgens een mensenrechtenorganisatie zouden vrijdag een twaalftal dissidenten in de zone van Bayamo zijn gearresteerd. Minstens één bloger Henry Constantin zou nog gevangen zitten, aldus Elizardo Sánchez, woordvoerder van de mensenrechtengroepering Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional.

De uitreiking van de Prins Clausprijs in 2010 op de Nederlandse ambassade in Havana

Nobelprijs
Sánchez was begin dit jaar genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede, die komende week wordt toegekend in Oslo. In 2010 won ze de Prins Claus Prijs, maar ze kreeg toen geen toestemming om naar Nederland te komen om de prijs in ontvangst te nemen.

Dagelijks leven
In 2007 begon Sánchez op haar blog te schrijven over het dagelijks leven in Cuba. Daardoor kwam ze in botsing met het regime van Fidel en Raúl Castro. Vorige week diende ze een klacht in tegen Cuba bij de Inter-American Human Rights Commission, omdat ze het land sinds 2007 niet uit mag, ondanks 20 verzoeken hiertoe.

Linken
* Uitspraken van Yoani Sánchez in El Pais
* Bronnen

NOS Journaal, Telegraaf, El Pais, Diario de Cuba 
* Twitter van Yoani Sánchez

Mis Paus: alleen voor revolutionairen?

De afgelopen dagen komen er berichten uit Cuba over pogingen van de autoriteiten om dissidenten af te houden van deelname aan de misvieringen met de paus. Ook zijn er berichten over de wijze waarop Cubanen, die per bus naar Havana of Santiago reizen, door militanten van de communistische partij worden gescreend. Van andere dissidenten is hun identiteitskaart tijdelijk ingenomen. Of zij hebben te horen gekregen dat zij tot 28 maart hun woonplaats niet mogen verlaten. In de afgelopen jaren werden bij kritiek op universiteiten of op straat, vaak slogans gehoord als ‘de Universiteit is van de Revolutionairen’ en de ‘straat is van Fidel’. Daar kan, te oordelen naar de  recente gebeurtenissen, de leus aan worden toegevoegd:  ‘De mis is alleen voor revolutionairen.’

Storing mobiel en twitterverkeer
De blogger Yoani Sánchez laat weten dat het mobiel verkeer van opposanten wordt gestoord. Ook andere bloggers melden dit.

Honderd zwervers in Havana opgepakt
Mensenrechtenactivist Elizardo Sánchez Santacruz, voorzitter van de Cubaanse Commissie voor Mensenrechten en Nationale Verzoening (CCDHRN), liet weten dat ongeveer 60 opposanten zijn gevangen gezet en een onbekend aantal katholieke gelovigen te horen hebben gekregen hun huizen niet te mogen verlaten omdat ze dissident zijn. Sánchez liet dit weekend ook weten dat ruim 100 bedelaars en zwervers in Havana zijn aangehouden en in een centrum Colonia bij Havana zijn ondergebracht.

Foto Luis Pardo


Speciale eenheden
Vanuit diverse plaatsten in Cuba wordt gemeld dat partijinstanties en wijkcomité’s zich actief bemoeien met de deelname van Cubaanse burgers aan de vieringen met de paus. José Daniel Ferrer García, coördinator van de  Patriottische Unie van Cuba/Unión Patriótica de Cuba, zegt op de website Háblalo sin miedo dat de autoriteiten straten in Palma de Soriano en Palmarito de Cauto hebben omsingeld met soldaten. ‘In de straten waar oppositieleden wonen zijn leden van de Speciale Eenheden duidelijk aanwezig,’ aldus Ferrer, die ook verwijst naar de streek van La Concepción, waar de speciale troepen tot de tanden toe bewapend zijn.

De kathedraal in Havana is vanwege het pausbezoek speciaal verlicht


Buscontroles

Ook in de provincieplaats Holguin maken de mensen zich op voor de mis van de paus morgen in het centrum van Santiago de Cuba, net als de bevolking in Ciego de Ávila, Las Tunas, Granma en Guantánamo. ‘In elke bus gaat een ideoloog mee van het gemeentelijk comité van communistische partij. De lekenmedewerkers van de kerk moeten de lijsten met namen overdragen aan de partijvertegenwoordigers. ‘De kerk schijnt deze regeling geaccepteerd te hebben,’ zegt de onafhankelijk journalist Rojas. In Holguín meldt de journaliste Caridad Caballero Batista dat zij met haar man werd ‘onderschept’, toen ze een bus naar Havana wilde nemen. ‘De geheime dienst controleert de namenlijsten. Ze hebben ook een lijst van leden van de oppositie bij zich.’ In Moa zijn vier personen gearresteerd. Sommige dissidenten hebben te horen gekregen dat zij tot 28 maart hun woonplaats niet mogen verlaten. ‘Bij de ingang van elke stad staan politieagenten met lijsten,’ aldus Caballero. In Havana waar de paus op 28 maart de mis zal opdragen is de politie begonnen met ‘het intrekken van de identiteitskaarten van enkele activisten zodat ze niet de straat op kunnen. Roberto de Jesús Guerra, directeur van het persbureau Hablemos Press, constateert dat andere leden van de oppositie die niet legaal in de hoofdstad verblijven, gedwongen worden ‘weg te gaan’ naar de plaatsen waar ze vandaan komen.

Omar Santana (cartoonist) met een gehandboeide Dama de Blanco en de symbolische gladiolen en kardinaal Ortega die de microfoon in handen heeft.

Bewijs van angst
De kritische priester José Conrado Rodríguez bekritiseert op persoonlijke titel de druk op gelovigen die de paus willen ontmoeten. ‘Het is een bewijs van de ongefundeerde angst van de regering want de mensen hebben altijd respect getoond voor religieuze activiteiten,’ aldus Conrado. De pastoor van de kerk van de Heilige Teresa in Santiago zegt het ‘absurd en ‘inconsequent’ te vinden dat enkele personen een verbod krijgen om de mis van de paus bij te wonen, terwijl anderen verplicht lijken te worden de missen juist bij te wonen.’ Een woordvoerder van het aartsbisdom van Santiago de Cuba zegt de klachten van de oppositie niet te kennen. Ook Oswaldo Payá, coördinator van de Christelijke Beweging van Bevrijding/ Movimiento Cristiano Liberación, zegt dat de militanten van de partij opdracht hebben gekregen naar deze missen te gaan en in actie te komen wanneer nodig, om elke uiting van de wens tot vrijheid, te onderdrukken.’  Hij spreekt van een ‘niet-verklaarde staat van beleg in Havana en Santiago.’

Twitterstoringen
De kritische blogger Yoani Sánchez laat via Twitter weten dat ze bijna de helft van haar telefooncontacten niet meer met de mobiele telefoon kan bereiken. Al eerder liet ze weten te vrezen dat de autoriteiten het snel gegroeide gebruik door dissidenten van twitter en telefoon aan banden te willen leggen voor de duur van het pausbezoek. De journalist en blogger Luis Felipe Rojas meldde hetzelfde en hij is inmiddels gevangen genomen.

Bronnen
*
Diario de Cuba, Twitter Yoani Sánchez

Linken
*      In een kort geluidsfragment van 19 seconden liet Berta Soler van de Damas de Blanco zaterdag jl. weten, dat de controle en repressie-activiteiten tegen haar persoon zijn begonnen.

*     Gesprek KRO Kruispunt met Kees van Kortenhof
*      De televisietoespraak van de aartsbisschop van Santiago de Cuba
*      Edwin Koopman, journalist o.a. werkzaam voor Trouw en Elsevier, in het radioprogramma Met het Oog van 24 maart 2012.
*      De uitspraak van Benedictus in het vliegtuig op weg naar Mexico, dat het ‘duidelijk is dat de marxistische ideologie in de vorm zoals oorspronkelijk opgevat, niet meer past bij de werkelijkheid van nu,’ werd door de katholieke lekendissident Dagoberto Valdes omschreven als ‘een buitengewoon goed begin van de reis.’
*     Kardinaal Jaime Ortega wordt dit weekend in de Osservatore Romana geïnterviewd.