De varkens blijven rozen verslinden (deel 2)

De verklaring voor het ontslag van Dalila kan op verschillende manieren worden geïnterpreteerd aangezien Dalila aan de ene kant een actieve evangelische gelovige is en aan de andere kant de dochter  van Leonardo Rodríguez, die thans in Midden-Cuba het Instituut Patmos coördineert, een forum voor debatten, opgericht in 2013, dat niet de goedkeuring geniet van de politieke autoriteiten om een open en pluriform debat te bevorderen. Dat schijnt zelf juist met de praktijk van de Universiteit in tegenspraak te zijn. Het is hetzelfde instituut waar Gustavo Pérez in 2015 werd buitengesloten, zij het dat in het geval van Dalila de connectie alleen bestaat door de bloedband met een van de regionale coördinatoren.

studenten-manifestatie-fidel-univ-havana

Eerbetoon van studenten van de Universiteit van Havana aan Fidel Castro

Vrije politieke keuze
Karla  González , de briljante en verwijderde student journalistiek, was de enige pre-universitaire student uit haar provincie Cienfuegos, die zich classificeerde voor de studie journalistiek vanwege de uitstekende kwalificaties bij de toegangsexamens. Zij had het laatste semester in alle vakken een zeer hoog cijfer gehaald, behalve voor Informatica. Nauwelijks enkele dagen geleden had ze een certificaat voor Engels gekregen dat haar voor de gehele studie verder vrijstelling gaf. En dit alles zonder nog te spreken van haar onbetwistbare morele en ethische kenmerken terwijl ze pas 18 was. Haar enige zonde was dat ze de vrijheid nam een politieke optie te verkiezen anders dan die het establishment oplegt, door actief te zijn in de  Movimiento Somos+, onder leiding van ingenieur Eliecer Avila, die in die dagen ook hard werd aangepakt.

unidadfirmezavictoria

Krachtige eenheid leidt tot de overwinning

Tegen de revolutie
In alle genoemde gevallen, vanaf de tijd van Samuel Feijoo tot op heden in de betreurenswaardige gevallen van Dalila en Karla, kan als algemene stelregel gelden dat alle uitgesloten of bestrafte personen onder de gemeenschappelijke noemer vallen niet als revolutionair  te worden gekwalificeerd. Iedere willekeurige andere docent of student van deze Universiteit zal bij voorbaat weten dat hem of haar hetzelfde lot kan overkomen. Hij zal zijn ware opvattingen voor zich moeten houden hoewel men die zal proberen te ontcijferen via wat voor gebaar of teken dan ook. De politieke politie houdt iedereen op de Centrale Universiteit Marta Abreu gegijzeld. Helaas is  dit geen uitzondering in de wereld van de Cubaanse universiteiten. De Inquisitie die deze chronische heksenjacht in stand houdt doet dit tegen elke prijs en onder het motto: De Universiteit is er voor de revolutionairen.

Bron
* Mario Félix Lleonart Barroso op de website 14ymedio, 14 april 2017
Link
* De Spaanstalige verklaring van de Studentenorganisatie FEU en de studenten van de universiteit van Las Villas
met o.a. het volgende citaat: ‘De bedoelde student erkent lid te zijn van een illegale en contrarevolutionaire organisatie, die lijnrecht staat tegenover de principes, doelstellingen en waarden van de Cubaanse Revolutie. …..De universitaire studentenbevolking zal nooit de contrarevolutie accepteren binnen onze Universiteiten. Daarom herhalen wij met onze onbetwistbare, onoverwinnelijke en eeuwige Comandante en Jefe (Fidel Castro redactie) opnieuw ‘ Binnen de Revolutie, alles; tegen de Revolutie, niets’. Want ook de Revolutie heeft zijn rechten; en het eerste recht van de Revolutie is het recht om er te zijn. En tegenover het recht van de Revolutie er te zijn en te bestaan is er niets.’

Advertenties

Hoe Fidel’s kroonprins Otto Rivero in ongenade viel

Otto Rivero (1958) was in de beginjaren van deze eeuw de onbetwiste leider van de machtige politieke beweging Batalla de Ideas (Ideeënstrijd). Hij werd op 2 maart 2009 plotseling afgezet nadat Raúl Castro president van Cuba was geworden. De voormalige leider van de communistische jeugd is op dit moment regisseur van de Covarrubiaszaal van het Nationaal Theater in Havana, enkele tientallen meters verwijderd van het Plein van de Revolutie. Bescheiden beweegt Rivero zich door het gebouw en degenen die zich zijn glorietijd niet herinneren, kunnen zich niet indenken dat deze rustige functionaris ooit een van de machtigste mannen van Cuba was.

otto-rivero-torres-fidel-castro

Otto Rivero en Fidel Castro

Achter zijn gereserveerde verschijning verbergt zich iemand die ooit de financiën beheerde van een superministerie met ongekende bevoegdheden, dat ontstond tijdens de campagne die Cuba voerde voor de terugkeer uit de VS van het gevluchte kind Elián González. Een superminister met medewerkers die eigenmachtig konden tanken bij willekeurig elk benzinestation, airco-apparaten uitdeelde en gewelddadige acties tegen dissidenten en hun gezinnen organiseerde. Op 2 maart 2009 kwam er een einde aan met een kort bericht in de partijkrant Granma. De Staatsraad had besloten ‘compañero Otto Rivero Torres te bevrijden van zijn verantwoordelijkheid als vicevoorzitter van de Raad van Ministers’. Een formulering die  voor de kenners van het officiële jargon, duidt op het in ongenade vallen van Rivero.

carloslagefelipeperezzwaaien

Felipe Pérez Roque (links) en Carlos Lage werden ook in maart 2009 afgezet

Elitegroep Fidel
Het terugtrekken van Rivero uit de Castroclan nam een aanvang op het moment dat Fidel Castro in 2006 wegens gezondheidsproblemen zijn werkzaamheden neerlegde en werd opgevolgd door Raúl Castro. De voormalige secretaris-generaal van de Unie van Jonge Communisten had deel uitgemaakt van de Grupo de Coördinación y Apoyo del Comandante en Jefe/Groep tot Steun aan El Comandante, een elitegroep van jeugdige, fanatieke en toegewijde volgelingen van Fidel Castro. Om hun ideologische zuiverheid werd deze groep ook wel de Taliban genoemd. Ze was de motor achter de succesvolle campagne om bootvluchteling Elián González uit Miami terug naar Cuba te halen. Maar Raúl besloot deze informele groep te zuiveren. Tegelijkertijd verdwenen ook vicepresident Carlos Lage en de Minister van Buitenlandse Zaken, Felipe Pérez Roque van het politiek toneel. Rivero bleef een publieke mediacampagne bespaard.

Ondervragingen
Getuigen uit de omgeving van Rivero vertellen hoe deze na zijn afzetting, door een hel ging. Hij zat gevangen in de gevreesde barakken van Villa Marista, de gevangenis van de Staatsveiligheid in Havana. Hij werd beschuldigd van deelname aan en het toestaan van een enorme zwendel van fondsen, die bestemd waren voor de activiteiten van Ideeënstrijd. De verliezen liepen in de miljoenen op een moment dat de olie uit Venezuela nog alle ruimte bood voor financiële excessen. Politierechercheurs benadrukten zijn gebrek aan controle over het project en het toestaan dat fondsen werden verkwist voor luxe-uitgaven, buitenlandse reizen en giften. Een deel van de gestolen goederen circuleerde op de zwarte markt zoals wit-rood-blauwe overhemden, koelkasten uit China en airco’s. ‘Hij werd keer op keer ondervraagd en ging er psychisch onderdoor’, zegt een familielid tegen een medewerker van 14ymedio. ‘Toen hij thuiskwam leek hij een zombie en kon geen woord meer uitspreken. Zijn mentale toestand verslechterde zo ernstig dat hij een zelfmoordpoging deed, maar ‘zelfs dat ging fout’, aldus een nabij familielid. Het gezin van de voormalige vicepresident verviel in armoede. Hun auto met chauffeur werd hen afgenomen en er kwam een einde aan de leveranties van luxe levensmiddelen. Als straf werd Rivero te werk gesteld tussen de machines en de inkt van de drukkerij Friedrich Engels. Maar het zou weken duren voor hij voor de eerste maal naar zijn werk ging. Hij  verscheen er als een ander mens, die zwijgend en met gebogen hoofd door de fabriek liep.

Zwijgen
Rivero sprak niet over zijn verleden en beantwoordde geen vragen. Iedere poging van anderen die het verleden ter sprake brachten, stootte op een muur van stilte. Hij vertoonde een lichte tik als de namen vielen van politieke hoofdpersonen uit zijn verleden. Zijn collega’s spreken over iemand die leek ‘een psychiatrische behandeling’ te hebben ondergaan. Van de zelfverzekerdheid van de man die ooit zijn gehoor bevelen toeschreeuwde, was niets over. ‘Hij is voorzichtig en waakt er voor op te vallen’, zegt een zanger die veel voorstellingen organiseerde in de Covarrubiaszaal waar Rivero nu werkt. ‘Hij is fysiek veranderd en de mensen die met hem te maken krijgen, herkennen hem niet,’ aldus de kunstenaar die anoniem wil blijven.

otto-rivero-cuban-president-fidel-castro-l-checks-the-hour-with-otto-rivero-general-secretary-of-cubas-young-communist-league-at-the-beginning-of-a-rally-in-havana-12-june-2003

Rivero met Fidel Castro tijdens een actie tegen premier Aznar van Spanje

Bliksemcarrière
Tot hij in ongenade viel, verliep zijn carrière zeer succesvol. Op 38-jarige leeftijd werd hij benoemd tot viceminister van de Raad van Ministers (2004 – 2009) en daarvoor was hij 7 jaar voorzitter van de Communistische Jeugdbeweging UJC, de jongste voorzitter ooit. Hij studeerde af in economie en werd volksvertegenwoordiger in de Asamblea Nacional del Poder Popular. Hij klom op in de macht en werd uiteindelijk de rechterhand van Fidel Castro. Op het 7e congres van de UJC, noemde Fidel Castro Rivero zijn team ‘het voorhoedeleger, de elitetroepen van de Revolutie’. Deze voorhoede speelde een hoofdrol bij de ontwikkeling van de Ideeënstrijd / Batalla de Ideas. Hij betrok een luxe appartement aan de hoek van Calle 23 y B in het centrum van de stad en beleefde er zijn gloriedagen als veelbelovend leider. Vier jaar later was met de komst van Raúl Castro zijn droom voorbij. In het gebouw is – welk een wrede ironie – nu de Algemene Rekenkamer gevestigd. Het lemma Otto Rivero met zijn biografische gegevens, is inmiddels verwijderd uit de Ecured-pagina’s op internet, een soort Wikipedia in Cuba, gecontroleerd door de staat. De meeste Cubanen zijn deze jonge leider vergeten en weten niet van zijn bestaan. Maar dicht bij de gebouwen van de Staatsraad waar hij ooit deel van uitmaakte, in een theaterzaal met gedempt licht, draagt een grijs geworden medewerker het lot van de afgezette leider.

Bron
* Zunilada Mata, website 14ymedio, 2 maart 2017

Link
* Minister Pérez Roque en anderen onverwacht vervangen. Zie bericht op deze website van 2 maart 2009.

Communistische jeugdbeweging treedt laat toe tot bloggerwereld

Het Verbond van Jonge Communisten / Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) heeft zich aangesloten bij de nationale bloggerwereld, aldus de Cubaanse krant Juventud Rebelde. De jeugdige Cubaan met een partijlidmaatschap treedt met 10 jaar vertraging toe tot de wereld waar de oppositie, de onafhankelijke journalistiek en het burgerverzet al tien jaar en met succes actief zijn. Desondanks willen de initiatiefnemers ‘een ander alternatief’ bieden, aldus de officiële aankondiging in Juventud Rebelde  en noemt Joven Cuba / Jeugd van Cuba zichzelf ‘blog van de voorhoede van de Cubaanse jeugd’.

internet-blog-el-joven-cubanoAsael Alonso Tirado, bestuurslid van de UJC, verklaarde dat het blog gekenmerkt zal zijn door ‘een fris taalgebruik in overeenstemming met de leefwereld van jongeren’ en ontdaan van ’elke vorm van formalisme’. Maar tegelijkertijd wordt er aan toegevoegd dat in de debatten ‘het respect en de verdediging van de hoge waarden van de Revolutie’ moeten overheersen. De functionaris is optimistisch en zegt dat het blog kan rekenen op 31.5000 volgelingen en binnen ‘vijf dagen 1.000 bezoekers uit met name Cuba, de VS, Brazilië, Argentinië, Venezuela, Ecuador, Chili, Namibië en Angola noteerde.’ Maar Joven Cubano moet zich voegen in een jungle van digitale producten die inmiddels hun plek op het eiland hebben veroverd ondanks de geringe internetaansluitingen op  het eiland. De meeste jongeren consumeren hun informatie via informele distributienetwerken zoals het semi-illegale Paquete.

Officialisme
De weblog El  Joven Cubano voegt zich bij de reeds bestaande officiële sociale netwerken op internet. Officieel Cuba kent Ecured, dat probeert te concurreren met Wikipedia; Reflejos, vergelijkbaar met bloggernetwerken als Blogger en La Tendedera of Waslijn die de concurrentie met Facebook moeten aangaan. Ook is er een officiëel alternatief voor het half illegale El Paquete, namelijk La Mochila of Rugzak. Maar geen enkele van deze kopieën bereikte de populariteit van de originele modellen. De vraag is of het nieuwe blog van de communistische jeugdbeweging UJC er wel in slaagt de onverschilligheid en het wantrouwen van de Cubaanse jongeren tegenover de officiële initiatieven te doen verdwijnen.

joven-club-internetReacties
eldetetiveG2, reaguurder op de website 14ymedio nam de proef op de som: ‘Enkel om het uit te proberen, plaatste ik een reactie en vroeg of ideeën en commentaren die niet in lijn waren met de richtlijnen van de Cubaanse Communistische Partij en de wijze waarop die bijna 60 jaar het land bestuurde, waren toegestaan. Na plaatsing van mijn reactie kreeg ik een boodschap die zei dat plaatsing wachtte op de toestemming van de moderator. Toen ik later de pagina met commentaren ververste was mijn reactie verdwenen. Dus wie niet positief wil spreken over het communisme, kan beter niet zijn tijd verdoen met een bezoek aan deze website.’ Het artikel in Juventud Rebelde wordt gevolgd door tientallen reacties. Bezoekers merken op dat zij geen internetaansluiting hebben en dat de nieuwe weblog van de UJC niet eindigt op de domeinnaam cu., maar met WordPress en dus onbereikbaar voor veel Cubanen. Osmany schrijft: ‘Onze organisatie UJC is Cubaans en hoe is het dan mogelijk dat jongeren uit andere landen toegang hebben tot deze pagina en wij die deze site echt nodig hebben, niet?’ En MG laat weten: ‘Het is weer het oude liedje. Zoals duizenden anderen heb ik ook alleen maar toegang tot het domein cu. Dat is onlogisch en zo is het met veel internetpagina’s. En vervolgens geven we de schuld aan de Amerikaanse blokkade en het heeft allemaal volgens mij niks te maken met buitenlandse politiek.’

Bron
* Website 14ymedio, 1 februari 2017

Link
* Weblog El Joven Cubano

Komen er publieke media in Cuba?

De journalist Fernando Ravsberg trekt deze conclusie nadat de eerste Cubaanse vicepresident Miguel Díaz Canel tijdens het pas gehouden congres van de communistische jongerenbeweging UJC liet weten dat de krant van deze jongerenorganisatie Juventud Rebelde beschouwd moet worden als een publiek medium, De krant Granma zou dan de officiële spreekbuis van de communistische partij zijn. Ravsberg schreef de tekst op zijn website Cartas desde Cuba.

Eerste vice-president Canel Diaz woont congres van jongerenbeweging bij

Eerste vice-president Diaz Canel woont congres van jongerenbeweging bij

Het idee lijkt vernieuwend binnen de mediawereld van Cuba waar alle kranten ‘een officieel orgaan’ zijn van een organisatie. Trabajadores van de officiële vakbeweging, Juventud Rebelde van de communistische jeugd en de regionale bladen van de regionale afdelingen van de Cubaanse Communistische Partij.

Ik herinner me niet dat ooit een Cubaanse politieke leider sprak over ‘publieke media’ en de woorden van de vicepresident kunnen geen uitglijder zijn want de vicepresident is ook nog eens Secretaris Ideologie van de Partij en neemt intensief deel aan de belangrijke bijeenkomsten die de staatsvakbond van journalisten Unión de Periodistas regelmatig organiseert.

Bron
* Cartas desde Cuba

Tweede man partij Cuba waarschuwt jeugd voor consumentisme

De tweede man van de Cubaanse Communistische Partij, José R. Machado Ventura (85), heeft de jongere generatie opgeroepen zich beter voor te bereiden op de toekomst zodat ‘de consumptiesamenleving niet zal overwinnen.’ Ventura waarschuwt voor het feit dat ‘het imperialisme’ internet manipuleert met de intentie een einde te maken aan het regime en de sociale netwerken gebruikt moeten worden om de regering te verdedigen. Op diverse websites buiten Cuba verschenen reacties met een verwijzing naar de luxe vakantie die Fidel Castro’s zoon onlangs doorbracht in Turkije en Griekenland. Ventura wordt geadviseerd eerste Tony Castro en zijn familie de les te lezen.

Machado Ventura

Machado Ventura

Ventura roept de jongeren op zich niet blind te staren op ‘het consumentisme’ en ‘de mooie dingen’ waarmee zij worden verleid. Volgens Ventura zouden de jongeren beter achter de schermen moeten kijken om te weten wat er gebeurt en zich niet ‘door de consumptiemaatschappij laten veroveren.’ Hij wijst o.a. op een ‘nieuw tijdperk dat aanbreekt, nu het proces van het herstel van de diplomatieke betrekkingen tussen Cuba en de VS plaatsvindt. Machado Ventura werd geïnterviewd door de zondagseditie van Juventud Rebelde vanwege het tiende congres van de Unie van Jonge Communisten (UJC) dat volgende week plaatsvindt.

Historische wortels
Ook vroeg Ventura, een van Cuba’s vicepresidenten, de jongeren ‘niet hun wortels, de geschiedenis te vergeten en het type confrontatie dat wij gekend hebben met het Noordamerikaans imperialisme’ en ‘een welvarend en duurzaam socialisme dat wij realiseren’ te verdedigen. ’Dat vraagt vastberadenheid en wij moeten voorkomen in verwarring te raken want de ideeën van het imperialisme zijn dezelfde gebleven. Wij moeten meer kennis verwerven en ons sterker voorbereiden; we moeten weten dat, zoals de autoriteiten van de VS ook zelf hebben gesteld, zij voor dit moment enkel de methoden veranderen, bedoeld om op andere manieren, het politieke systeem van Cuba te vernietigen.’ De partijveteraan zei dat we de jeugd moeten voorhouden dat ‘zij (de VS) ons willen terugbrengen naar het kapitalisme en dat we daar niet naar terug willen keren.’

Machado Ventura tijdens een bijeenkomst van de UJC in het Paleis van de Pioniers

Machado Ventura tijdens een bijeenkomst van de UJC in het Paleis van de Pioniers in 1974

Internet
Machado Ventura erkent dat het gebruik van nieuwe technologieën en de toegankelijkheid van internet ‘een grote mogelijkheid biedt’ vanwege ‘de vitaliteit en de vernieuwing’, niet enkel voor de communicatie tussen mensen, maar ook voor de ontwikkeling. ‘Heel de wereld weet waarom er in Cuba niet meer internet is, omdat dat hoge kosten met zich meebrengt. Sommigen willen ons het gratis aanbieden, maar dat doen ze niet omdat het Cubaanse volk communiceert, maar met de bedoeling bij ons binnen te dringen en om ideologische activiteiten te ontplooien die tot nieuwe veroveringen leiden.’ Ventura verwijst hiermee naar aanbiedingen vanuit de VS om het internet te verbeteren en te versnellen. Zo zullen zij, aldus Ventura, ‘de jeugd ideologisch verzwakken’ want we moeten beseffen dat deze technologische platforms vaak ‘mechanismen van subversie zijn, opgezet door het grootkapitaal en zijn communicatiemedia’. Hij adviseert de technologieën te gebruiken om jongeren ‘meer te beïnvloeden’ en deze te gebruiken om ‘te verdedigen wat wij in jaren van Revolutie hebben opgebouwd’ en te voorkomen dat ze ‘vervreemd raken van de wereld van nu’.

Bron
* Juventud Rebelde, 11 juli 2015

Communistenleider Ventura: ‘Eisen versoepelen’

De eerste vicepresident van Cuba José Ramón Machado Ventura heeft de communistische jeugdbeweging Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) geadviseerd de eisen van toelating tot de UJC te versoepelen om zo toch voldoende militanten te kunnen werven. De organisatie wordt getroffen door de groeiende apathie onder de Cubaanse jeugd voor politiek.

Jongeren aangesluiten bij de jeugdcolonne voor de 60ste verjaardag van de aanval op de Moncada-kazerne, die op 26 juli aanstaande zestig geleden plaats vond.

Jongeren in Santiago de Cuba, aangesloten bij de Jeugdcolonne voor de 60ste verjaardag van de Aanval op de Moncada-kazerne, die op 26 juli aanstaande 60 jaar geleden plaats vond.

De 82-jarige Machado Ventura  adviseerde het kader van de communistische jeugdorganisatie verder ‘te groeien met deze uitmuntende jongeren’ en niet langer, zoals vroeger gebeurde op zoek te gaan naar jongere leden met uitgesproken voorbeeldige kwaliteiten, die moeilijk te vinden zijn. De 82-jarige leider zat afgelopen weekend het Nationaal Comité van de UJC voor. Volgens het dagblad Juventud Rebelde is tijdens deze bijeenkomst gesproken over ‘aanpassingen aan de nieuwe tijd’ en uitte men de wens een organisatie te zijn ‘die alle jongeren vertegenwoordigt en hun zorgen serieus neemt, of het nu om partijmilitanten gaat of niet.’ De veranderingen zijn het resultaat van ‘een ledenraadpleging’ onder de leden van de UJC, de eerste in de geschiedenis van deze jeugdorganisatie. Volgens de nieuwe statuten mogen militanten actief blijven binnen de UJC ook als ze (tijdelijk) geen werk hebben of een studie volgen. Voorheen was de leiding van de UJC van mening dat deze categorie jongeren geen ‘voorbeeldfunctie’ kon uitoefenen. Ventura riep ook op jongeren te werven die cuentapropista of eigen baas waren geworden.

Apathie
De UJC telt 600.000 leden en de beweging wordt net als de communistische partij in Cuba geconfronteerd met een sterk groeiende apathie onder jongeren voor politieke kwesties en de ideologie van het regime.

Ook Cubaanse communisten kunnen vrij reizen

De hervorming van de migratieregelingen levert nu ook trouwe partijleden voordelen op. Zij hoeven voor hun reis niet langer toestemming te vragen aan de autoriteiten; melding van een voorgenomen reis naar het buitenland is voldoende. Partijmilitanten werden voorheen onderworpen aan een langdurige procedure waarbij toestemming nodig was van de partijcel op het werk, de partijafdeling uit de buurt of wijk en de leiding van het wijkcomité CDR.

migratiebeeldmaleconDe nieuwe migratiewet die op 14 januari van kracht werd, stelt Cubanen in staat voor de eerste maal in een halve eeuw, vrij naar het buitenland te reizen. Ook leden van de Partido Comunista de Cuba / Cubaanse Communistische Partij  PCC, hoeven niet langer toestemming te vragen aan de partij. Een militant van de PCC zei dat een reis gemeld moet worden, maar dat toestemming niet langer noodzakelijk is. Harold Cárdenas, lid van de Unión de Jóvenes Comunistas / Unie van Jonge Communisten (UJC), schrijft op de weblog La Joven Cuba, dat hiermee een einde is gekomen aan dat ´vervelende proces´ waarbij toestemming voor een reis naar het buitenland moest worden gevraagd.

Affiche van de UJC: Wij zijn één socialistisch Cuba

Affiche van de UJC: Wij zijn één socialistisch Cuba

Partijleden hadden te maken met een dubbele controle. De toestemming moest aan de overheid worden gevraagd, maar er was ook een verklaring nodig van de partij of de jongerenorganisatie, die zonder verder uitleg negatief kon uitvallen. De informatie over de wijziging is afkomstig van anonieme bronnen binnen beide organisaties en is niet officieel gepubliceerd. Een van deze bronnen zette uiteen dat het emigratiebeleid er voorheen op was gericht dat zo min mogelijk partijmilitanten naar het buitenland zouden reizen, vooral om ´ideologische besmetting´ te voorkomen. Enkel in ernstige humanitaire gevallen, zoals een ernstig zieke vader of moeder buiten Cuba, werd toestemming gegeven.

Voorhoede
De Communistische Partij wordt in Cuba beschouwd als ´de leidende en superieure kracht van de samenleving en de Staat´, telt 800.000 militanten en de jongerenorganisatie UJC nog eens 600.000 personen tussen de 16 en 32 jaar.