Dissident Tomas Nuñez vrijgelaten

De Cubaanse dissident Tomas Nuñez Magdariaga is maandag vrijgelaten. Dit deelde Ovidio Martín Castellanos, lid van de Patriottische Unie van Cuba/ Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), mee. ‘Hij werd maandagavond vanuit een ziekenhuis in Santiago de Cuba naar Palma Soriano vervoerd,’ aldus Castellanos die de media meedeelde dat Magdariaga 62 dagen in hongerstaking was.

magdariaga-tomas-nunezMagdariaga werd in augustus gevangen gezet vanwege ‘bedreiging’. Hij had juist één jaar gevangenis achter de rug vanwege zijn weigering enkele boetes te betalen die waren opgelegd na een actie in de openbaarheid. De UNPACU begon een internationale campagne en meldde het verloop van zijn hongerstaking. Begin oktober drong het Amerikaanse State Department aan op de vrijlating van deze dissident en noemde zijn gezondheidssituatie ‘kritiek’. De Cubaanse staat erkent de interne oppositie niet en noemt de leden ervan ‘huurlingen’ in dienst van buitenlandse regeringen. De leider van UNPACU, José Damiel Ferrer, dankt ieder die zich heeft ingezet voor de vrijlating van ‘onze broeder Tomás Núñez Magdariaga uit de handen van de castrocommunisten. De tirannie heeft hem onterecht gevangen gezet, hem gemarteld en als er niet zoveel solidariteit was ontstaan, had men hem gedood.’

Bron
* Persbureau AP, 16 oktober 2018

Link
* Lees ook op deze Cubaweblog het bericht van 10 oktober 2018: Aartsbisschop bezoekt politiek gevangene en hongerstaker.

Klopjacht op ‘motorinas’

De zogenaamde motorinas of kleine electrische motoren zijn in veel steden in Cuba een effectief middel voor lokaal vervoer. Niet langer afhankelijk te zijn van stadsbussen, die vaak niet komen, is een hele opluchting, zeker op de korte afstanden. Maar het geluk van de Cubanen is van korte duur. De motoristas zijn in het vizier gekomen van de staat en volgens een reportage van America TeVé zijn er, vooral in Santiago de Cuba, al veel motoren in beslag genomen.

motorinas-CubaVolgens America TeVé worden ze inmiddels gebruikt door politieagenten en militairen. ‘Hoe durft de staat een motorfiets van een Cubaan af te pakken die meer dan 3.000 CUC heeft gekost? Hoe lang moet een Cubaan honger lijden om dat geld bijeen te krijgen? Hard werken en peso bij peso leggen om die te kunnen kopen. En dan wordt deze in beslag genomen,’ schreeuwt Archimedes Emnis Tamayo, een verontwaardigd slachtoffer van zo’n inbeslagname. Daarmee is het onrecht nog niet afgelopen. Hij moest ook een formulier ondertekenen waarin hij uitlegde dat het voertuig bestemd mag worden voor ‘een hoger doel.’ Slachtoffers kunnen geen advocaat inschakelen om hun motor weer terug te krijgen; advocaten is door de autoriteiten geadviseerd deze zaken niet in behandeling te nemen. De meeste berichten over inbeslagnames komen uit Santiago de Cuba, waar de situatie tot grote ontevredenheid en verzet tegen de autoriteiten leidde. De staatsmedia hebben tot nu toe niets over de klopjacht op motorinas gemeld.

Linken
* Reportage van 13 minuten uit Santiago de Cuba (Spaanstalig) en samengesteld door de oppositiegroepering UNPACU.
* Journaalreportage van 2 minuten van America TeVé (Spaanstalig)

Ovidio Martin: ‘Deze maanden waren verschrikkelijk’

Ovidio Martin Castellanos, een van de nationale coördinatoren van de Patriottische Unie van Cuba (UNPACU), is vrijdag vrijgelaten nadat hij acht maanden in de gevangenis had gezeten. De activist werd beschuldigd van poging tot moord, maar tot op heden vond geen rechtzitting plaats.

Unpacu-Ovidio-Martin-Castellanos-april2018

UNPACU-activist Ovidio Martin Castellanos en zijn gezin

Ovidio Martin Castellanos zegt in een gesprek met de website 14ymedio: ‘Twee leden van de politieke politie en een instructeur zochten me op in de gevangenis Mar Verde. Zij deelden me mee dat ik vrij kwam en dat de voorlopige hechtenis vervangen was door onmiddellijke vrijlating. En dat was alles’, zegt hij.

Geen aanklacht
Zonder officiële aanklacht werd Martín Castellanos opgesloten in de extra beveiligde gevangenis in Santiago de Cuba. Van daaruit ging hij door met het doorgeven van mensenrechtenschendingen binnen de gevangenis waar zijn medegevangenen  slachtoffer van werden. Dat leidde tot represailles van de kant van de gevangenisautoriteiten. In maart jongstleden protesteerde zijn echtgenote, de activiste Zenaida Rams, in het Parque Céspedes in de stad Santiago de Cuba publiekelijk tegen de willekeurige arrestatie van haar echtgenoot en eiste zijn onmiddellijke vrijlating. De staatsveiligheid bedreigde haar met de verslechtering van de gevangenisomstandigheden van Martín Castellanos.

Protest
Castellanos werd op 19 augustus vorig jaar gearresteerd toen hij samen met andere leden van UNPACU en hun gezinnen, deelnam aan een recreatieve activiteit op camping San Luis in de buurt van de Ullao rivier. De politie verscheen ter plekke en nam een tiental personen, inclusief Martín Castellano, gevangen. De laatste werd volgens verscheidene getuigen geslagen en werd beschuldigd een aanslag voor te bereiden. Zijn familie nam geen advocaat in dienst, aangezien er nooit een justitieel proces tegen hem is aangespannen. Tijdens zijn verblijf in de gevangenis weigerde de 51-jarige dissident het zogenaamde heropvoedingprogramma te volgen en werd hij verschillende keren voor zijn houding naar een strafcel gebracht. ‘In de gevangenis ontbreekt het aan alles o.a. medische zorg, er is weinig, slecht en slecht bereid voedsel, en vaak wordt bedorven eten uitgereikt’, aldus Castellanos die zei ‘na acht maanden onterecht in de cel te hebben gezeten, ga ik krachtig door.’

logo-unpacuNog te plegen delict
De UNPACU is met vijftig gevangen leden, de oppositiegroep in Cuba met de meeste politieke gevangenen, de meesten zitten gevangen vanwege vermeende misdaden zoals minachting van gezag, een aanslag of vanwege peligrosidad predelictiva (de Cubaanse strafwet Ley de Peligrosidad Predelictiva maakt vervolging mogelijk vanwege een nog te plegen delict).

Bron
*Website 14ymedio, 23 april 2018

Politieke activist Jorge Cervantes 1 maand in hongerstaking

Jorge Cervantes, activist van de Patriottische Unie van Cuba / Unión Patriótica de Cuba, is morgen precies één maand in hongerstaking in de gevangenis van Potosí (provincie Las Tunas). Hij protesteert hiermee tegen zijn aanhouding wegens ‘belediging’. Zijn vrouw Grechent Alfonso spreekt van een ‘wraakactie’ van de zijde van de autoriteiten. Die sloten Jorge op in een strafcel.

unpacu-jorge-cervantes-hongerstaking22062017

Jorge Cervantes werd op 23 mei gearresteerd en is sinds die datum in hongerstaking

Op 22 mei beschuldigde het echtpaar een luitenant-kolonel van de nationale politie van diefstal uit hun woning. Een dag later werd Cervantes vastgezet. ‘Tot driemaal toe werd mijn huis doorzocht en men heeft persoonlijke bezittingen van mij en mijn dochter meegenomen. Daarom hebben wij luitenant Reinaldo Jiménez aangeklaagd,’ aldus Grechent. Zij vertelt de website 14ymedio dat zij afgelopen vrijdag haar man 20 minuten kon bezoeken. ‘Men wilde mij geen toestemming geven voor een bezoek, maar ik zei tegen de gevangenisautoriteiten van Potosí dat ik niet weg zou gaan tot ik hem had gezien.’ Grechent Alfonso: ’Hij is in een slechte conditie, mijn echtgenoot is mager en is achteruitgegaan. Hij wordt gemarteld en slaapt op een cementen vloer,’ legt zij uit.  Zijn vrouw benadrukt dat de gevangenisautoriteiten zeggen dat het Cervantes ‘goed gaat’ en dat hij ‘dagelijks wordt gecontroleerd’. Hij zei tegen zijn vrouw vrijdag dat dit ‘een grote leugen’ was want de arts komt maar zo nu en dan.’ Grechent Alfonso legt uit dat de UNPACU-activist niet kan lopen en dat ‘soldaten hem daarom over de vloer slepen’ en dat daardoor ‘al zijn vingers zijn ontveld’. De dag voor Cervantes ziet er sinds een maand hetzelfde uit. ‘Elke dag zit ik 17 uur opgesloten in een koude cel, naakt, ik krijg zelfs geen laken. Ik maak me warm met een grote dweil waarmee de vloer wordt schoongemaakt,’ legt hij zijn vrouw uit.

Hongerstaking
Er zitten schorpioenen en spinnen in zijn cel. Niemand waagt zich in zijn cel en het is de bewakers verboden gesprekken te voeren met Cervantes. Grechent hoorde van bewakers in de gevangenis van Potosí, 15 kilometer verwijderd van de stad Las Tunas, dat de geheime dienst hem daar opgesloten houdt en dat zij besluit of hij wel of niet naar het ziekenhuis mag gaan. ‘Men wil hem door deze omstandigheden mishandelen opdat hij gaat eten, maar mijn man zal geen voedsel tot zich nemen omdat hij geen enkel delict heeft gepleegd. Na een hongerstaking van 1 maand, eist de activist onmiddellijke invrijheidstelling en verwerpt hij de beschuldiging van ‘belediging’ en wijst hij met de beschuldigende vinger naar kolonel Jiménez. De woning van Jorge Cervantes staat op een lijst van woningen waar de politie begin van dit jaar binnenviel, een daad die destijds door UNPACU werd aangeklaagd en door onafhankelijke media werd gemeld. In 2011 werd Cervantes opgesloten vanwege plakkaten met leugens tegen de regering. Hij werd toen vrijgelaten omdat zijn naam voorkwam op een lijst met 53 politieke gevangen die na overleg tussen de VS en Cuba werden vrijgelaten. Hij had toen zijn totale straf al uitgezeten.

Bron
* Website 14ymedio, 20 juni 2017

Volledig isolement voor Lisandra die heropvoeding weigerde

Afgelopen dinsdag kreeg de Cubaanse activiste Lisandra Rivera Rodríguez, van de Patriottische Unie van Cuba / Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), voor de eerste maal in 80 dagen bezoek van familieleden in de vrouwengevangenis Mar Verde in Santiago de Cuba. Vier maanden lang zat zij in volledig isolement omdat zij zich weigerde te onderwerpen aan een heropvoedingsprogramma.

unpacu-Lisandra-Rivero-Tribunal-Provincial-2017

Lisandra Rivera, lid van de oppositiebeweging Unpacu, werd in januari 2017 veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf

Lisandra Rivera (28) werd op 31 december 2016 bij een inval in haar woning gearresteerd door een commando van de Cubaanse geheime dienst. Ze is daarbij geslagen door agenten en vervolgens beschuldigd van ‘een aanslag’, aldus activisten van de Unpacu. Op 17 januari is zij veroordeeld tot een vrijheidsstraf van 2 jaar door het Provinciaal Tribunaal. Sinds die dag konden familieleden of vrienden haar niet bezoeken. Ook telefoongesprekken waren onmogelijk en pakketten met voedsel werden niet toegelaten. Haar man Yordanis Chávez zei in een telefonisch contact met de website 14ymedio dat hij en haar ouders dinsdag jl. bijna twee uur met haar mochten praten. Zaterdag jl. kon zij haar strafcel verlaten. In deze cel hing een verschrikkelijke stank en er was geen licht. Met niemand had Lisandra contact en elke dinsdag werd zij geboeid naar de raad van discipline gesleept. Na de ontmoeting met haar familie dinsdag jl. is ze opgesloten in een extra beveiligd deel van de gevangenis Mar Verde. Vanaf deze week mag zij meer bezoek ontvangen en wel vanaf 17 april.

Juridisch systeem
Het vier maanden durende isolement is gebaseerd op de weigering van Lisandra Rivera een heropvoedingsprogramma te ondergaan. Dat betekent o.a. dat gevangenen drie tot vier maal per dag op appèl moeten verschijnen en militaire eer bewijzen aan de gevangenbewakers. Ook moet worden gesalueerd voor passerende officieren. Rivera weigerde dit te doen. Yordanis Chávez zei verder dat zijn vrouw niet in hoger beroep gaat omdat ‘ze geen overtreding beging en niet gelooft in het juridisch systeem. Ze is daar omdat de staatsveiligheid haar dwong en als straf voor haar activisme in de Unpacu ten gunste van vrijheid en democratie in Cuba’. De Cubaanse Commissie voor Mensenrechten en Nationale Verzoening  / Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional CCDHRN meldde vorige week dat in de maand maart 432 vreedzame activisten om twijfelachtige politieke motieven werden gearresteerd. Een aantal van hen werd slachtoffer van vandalisme en roof. Daarbij verloren zij computers, mobiele telefoons, contant geld en andere middelen om hun werk te kunnen doen.

Bron
* Website 14ymedio, 12 april 2017
Link
* Maart – rapport 2017 CCDHRN

Cubanen 1 jaar na Obama’s bezoek ontgoocheld (2)

De mensenrechtenactivisten met wie Obama tijdens zijn bezoek aan Cuba achter gesloten deuren sprak, maken na 12 maanden ook de balans op van zijn bezoek.

obama-dissidenten-22032016

Obama’s ontmoeting met dissidenten

Voor Dagoberto Valdés, directeur van het onafhankelijke tijdschrift Convivencia, was het belangrijkste resultaat van dit bezoek dat aangetoond werd dat ‘de vijand’ zoals gewoonlijk omschreven in het jargon van het regiem, bereid was een witte roos aan te bieden, zoals Obama liet zien tijdens zijn toespraak in het theater van Havana. Deze toespraak, rechtstreeks uitgezonden door de staatstelevisie, wordt door velen, aldus Valdés, als het beste onderdeel van de presidentiële reis gezien. Maar hij erkent dat ‘de situatie, jammer genoeg, een jaar later is verslechterd.’ Hij wijst op de repressie, de terugkeer van de aanvallen op de VS in het officiële jargon vol verbale confrontaties. De politieke opposant Manuel Cuesta Morúa was ook aanwezig in de Amerikaanse ambassade in Havana vorig jaar. Hij wijst erop dat met de komst van de Democratische Obama het ook duidelijk werd dat ‘onze problemen van ons zelf zijn en dat ze niet worden veroorzaakt door de VS. Obama hielp ons bij het onschadelijk maken van de historische spanning tussen nationalisme en democratie.’

marha-beatriz-roque1-300x191Nul
Maar de dissidente Martha Beatriz Roque, die tijdens het bezoek van Obama in het buitenland was, noemt het effect van de reis van Obama ‘nul’. ‘Hij liet ons achter met hoop’, maar ‘ hij maakte een einde aan de natte- voeten/droge-voeten-politiek’. De voormalig politieke gevangene uit de periode van de Zwarte Lente (2003), denkt dat men niet met dankbaarheid aan het bezoek terugdenkt. ‘Iedereen was vol verwachting en erg gelukkig maar het beeld is na een jaar compleet veranderd.’

Van buiten?
Columniste Miriam Celaya gelooft dat hoe men ook over Obama’s bezoek denkt ‘één ding niet ontkend kan worden en dat is dat hij als geen enkele Amerikaanse president die hem de laatste 50 jaar voorging, het Cubabeleid tekende.’ Celaya zegt dat hij ‘een einde maakte aan het uitzonderlijke karakter van de Cubaanse kwestie ‘door de buitenlandse vijand van het regime weg te nemen.’ Daarbij zijn rekeningen vereffend want ‘het opheffen van het droge-voeten-natte voetenbeleid maakte deel uit van het uitzonderlijke migratiebeleid voor Cubanen die naar de VS wilden.’ Voor Celaya is het duidelijk dat ‘de hooggespannen verwachtingen inmiddels volledig in rook zijn opgegaan. Velen zien Obama als geliefd en gehaat tegelijk. Dat is een houding die het idee versterkt dat de oplossingen in de VS zijn te vinden en van buiten moeten komen,’ aldus de onafhankelijk journaliste.

bezoek-obama-man-vrouw-televisieInteger
De leider van de Patriottische Unie van Cuba / Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), José Daniel Ferrer, meent dat ‘Obama al het mogelijke heeft gedaan de bevolking te helpen in de crisis waarin zij door het Castrobeleid is terechtgekomen, ‘maar het regime sloot alle deuren.’ Hij riep als scheidend Amerikaans president Raúl Castro op ‘zich open te stellen voor zijn bevolking en toe te staan dat het volk meer ruimte zou krijgen’, maar in plaats daarvan bleven de autoriteiten verschanst in hun oude positie waar bij alles wordt gecontroleerd en er niets gedaan wordt dat de totale controle die zij over de samenleving uitoefenen, in gevaar brengt.’ ¿Qué bolá, Cuba?’*, twitterde Obama toen zijn vliegtuig op het punt stond te landen in Havana. ‘Waar ga je heen?’ Vandaag de dag zijn er op deze vraag meer dan ooit onzekerheden dan antwoorden.

Bron
* Luz Escobar, website 14ymedio, 19 maart 2017

Noot
* Cubaanse uitdrukking. Synoniemen voor deze volkstaal zijn: ‘Waar ga je naar toe?’ of ‘Wat ga je doen?’  Het kan ook een roep van herkenning zijn, wanneer een Cubaan een bekende op straat tegenkomt: ‘Que bola, asere?’

482 aanhoudingen en 1 politieke activist overleden in cel

De Cubaanse Commissie voor Mensenrechten en Nationale Verzoening / La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) meldt dat in de afgelopen maand februari 482 ‘arbitraire aanhoudingen van dissidenten en vreedzame opposanten‘ werden vastgesteld. Eén politieke activist overleed in de Combinado del Este-gevangenis in Havana.

repressie-damas-de-blanco-05032017

Regime-aanhangers voerden zondag jl. actie en gooiden stenen naar de woning waar de Damas de Blanco op zondag bijeenkomen na het houden van een stille tocht.

Het cijfer is iets hoger dan dat in de voorafgaande maanden. Toen was sprake van 359 aanhoudingen in november 2016, 458 in december 2016 en 478 in januari 2017. Citaat: ‘Onze Commissie heeft ook 16 gevallen van fysieke agressie gedocumenteerd en 18 van bedreigingen door de politieke politie en milities waar eveneens vreedzame tegenstanders slachtoffer van werden.’ Opnieuw wordt vastgesteld dat de mensenrechtengroep Damas de Blanco en de Patriottische Unie van Cuba / Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) de meest vervolgde groepen binnen de oppositie zijn. De Damas de Blanco werden 90 weekenden op een rij door politie en  geheime dienst getreiterd en lastiggevallen. Op dit moment zitten 54 leden van UNPACU als politieke gevangenen opgesloten. Het grootste deel zit gevangen zonder dat een aanklacht werd geformuleerd. Of zij zijn in afwachting van een proces.

unpacu-dood-combinado del este-Hamel-Santiago-Maz-Hernandez-CCDHRN

Hamel Santiago Maz

Eén dode
De CCDHRN meldt ook de dood op 24 februari in de gevangenis Combinado del Este in Havana van de politieke gevangene Hamel Santiago Maz Hernández, lid van de UNPACU, die sinds 3 juni 2016 gevangen zat. De CCDHRN concludeert ‘dat hij meer dan 8 maanden gevangen zat zonder onderworpen te zijn aan een van die juridische schijnvertoningen die het regime van de Castro’s proces noemt.’

Bijlage
* Februari-rapport 2017 van de CCDHRN

Reisverbod Cubaanse jongeren naar Spanje

Politie en leden van de geheime dienst hebben dinsdag voorkomen dat een tiental Cubaanse jongeren op het Spaanse consulaat in Havana een visum voor Spanje konden afhalen. In oktober en november zouden zij in Madrid een cursus volgen aan het Instituto Atlántico, waarvan oud-president José María Aznar de president is.

aznar-instituto-atlantico-092016

Aznar bij een bijeenkomst van het Instituto Atlántico de Gobierno

De mensenrechtengroep Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) meldde dat twee leden van deze organisatie werden aangehouden. Zij zouden dinsdag naar het Spaans consulaat gaan en daar 70 dollar per persoon betalen voor de visa. Marthadela Tamayo en Juan Antonio Madrazo konden daardoor hun woning niet verlaten en misten hun afspraak op het consulaat. Ze kunnen over een week terugkomen en een nieuwe afspraak maken. De meesten van deze jongeren wonen echter ver buiten Havana en hadden een lange reis vanuit de provincie gemaakt. Het is voorschrift dat het bedrag voor de visa door de ontvangers in persoon wordt voldaan. Ook de plannen van de jonge leider van de Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), Carlos Amel Oliva, werden gedwarsboomd door de politie. Oliva hield afgelopen zomer een hongerstaking van vier weken. Het is niet de eerste keer dat Observatorio een dergelijke cursus met het instituut Aznar voor veelbelovende leden van de oppositie organiseert, maar nooit eerder deden daar zoveel cursisten aan mee. De cursisten tekenen voor hun vertrek een document waarin ze beloven naar Cuba terug te keren.

Bron
* Website Diario de Cuba

Meer dan 250 aanhoudingen in afgelopen weekend

Opnieuw zijn zondag jl. grote groepen mensenrechtenactivisten in diverse plaatsen in Cuba door de politie aangehouden vanwege vreedzame protesten. Volgens de mensenrechtengroep Damas de Blanco en de Patriottische Unie van Cuba / Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) werden 267 arrestaties geteld.

De Damas de Blanco houden hun traditionele zondagse stille tocht aan de Quinta Avenida van Havana

De Damas de Blanco houden hun traditionele zondagse stille tocht aan de Quinta Avenida van Havana

In Oost-Cuba meldde de voorman van Unpacu, José Daniel Ferrer, de arrestatie van 100 leden van zijn organisatie. Zij werden aangehouden en opgepakt toen zij onderweg waren naar de Mariabedevaartplaats van Cobre. In Havana verhinderde de politie dat leden van de Damas de Blanco naar de kerk van Santa Rita gingen in de wijk Playa. Ondanks het dreigende politieoptreden lukten het 37 leden van de Damas de Blanco en 25 activisten deze kerk te bereiken. De dissidenten gingen daarna naar het Ghandipark voor hun traditionele stille tocht. Ook familieleden van de drie Cubanen die gevangen zaten vanwege hun protest op 20 september tijdens het bezoek van de paus en de graffitikunstenaar Danilo Maldonado namen deel aan het protest. Maandag werd bekend dat de drie Cubanen die de paus op 19 september op het Plein van de Revolutie een brief wilden overhandigen, Zaqueo Báez, zijn vrouw en Dama de Blanco María Josefa Acón Sardiñas en de activiste Ismael Boris Reñi zijn vrijgelaten in afwachting van een proces. De autoriteiten beschuldigen hen van ‘verstoring van de openbare orde’, ‘verzet’ en ‘een aanslag’.

Record aantal aanhoudingen
De acties tegen leden van de oppositie zijn in de afgelopen 6 maanden toegenomen, aldus de Cubaanse Commissie van Mensenrechten en Nationale Verzoening / Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN). In het maandverslag over oktober worden 1.093 aanhoudingen gemeld, de meesten uitgevoerd en onder toezicht van de Cubaanse geheime politie. Het is het hoogste cijfer van de laatste 16 maanden.

Bron
* Diario de Cuba
Link
* CCDHRN OKTOBER 2015

Meer dan 300 arrestaties tijdens protestmars

De oppositiegroepering Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) meldt dat tijdens protestmarsen zondag jongstleden meer dan 300 personen in het hele land gearresteerd werden. Kantoren van de UNPACU werden binnengevallen en de inboedel is in beslag genomen. De activisten konden zondag hun telefoons niet gebruiken door ingrijpen van de autoriteiten.

Unpacu-activisten zondag jl. voor dat de mars in Santiago de Cuba van start ging

Unpacu-activisten zondag jl. voor dat de mars in Santiago de Cuba van start ging

Enkele leden van de UNPACU die deelnamen aan de protestmars TodosMarchamos / Wij trekken samen op, werden door medewerkers van de geheime dienst en door politieagenten ernstig gewond. De meeste arrestaties vonden in Santiago de Cuba plaats, namelijk 121. De mensenrechtengroepering Damas de Blanco telde in Havana 90 aanhoudingen. Ook kwamen berichten van aanhoudingen uit Camagüey, Guantánamo, Holguín, Las Tunas, Pinar del Río en het Eiland van de Jeugd. In het kantoor van de UNPACU in Santiago de Cuba werden Cubaanse vlaggen van Cuba en die van de beweging in beslag genomen maar ook batterijen, kabels, opladers, documentatie en kleine printers, dvd’s en 130 CUC. Ook het kantoor van de UNPACU in Holguín werd aangevallen en was voorwerp van vandalisme. Acht activisten werden daar gestompt en geslagen en de aanvallers bekogelden de woning, eigendom van Nirma Hernández, met eieren en de muren werden met teer besmeurd.

Hyriade Hernández, een van de gewonde coördinatoren van de UNPACU

Yyriade Hernández, een van de gewonde coördinatoren van de UNPACU

Mishandeling
Onder de mishandelde activisten zijn enkele coördinatoren van UNPACU, nl. Yriade Hernández, Ovidio Martín, Yoanny Beltrán en Fernando Vázquez. Hun aanhouding duurde gemiddelde twee tot acht uur. Of er nog activisten gevangen zitten, is onbekend. De mobieltjes van 40 UNPACU-coördinaotren in het land, vooral in Oost-Cuba, werden zondag afgesloten en communicatie tussen hen was onmogelijk. De demonstranten eisen algehele amnestie en vroegen vooral aandacht voor de situatie van de drie activisten die op 20 september werden aangehouden tijdens de misviering van paus Franciscus op het Plein van de Revolutie. Vanaf dat moment zijn Zaqueo Báez, María Josefa Acón en Ismael Bonet in hongerstaking.

Vijf-en-twintig maal
Het was de 25ste maal sinds de start van de Campagne Todos Marchamos dat politie en leden van de geheime dienst met geweld reageerden op de deelnemers aan deze mars. De mars is bedoeld om de aandacht te vragen voor de schending van de mensenrechten in Cuba en ‘op deze wijze de stilte te doorbreken die er heerst over de huidige repressie op het eiland ondanks de onderhandelingen van de Cubaanse regering met de VS en de Europese Unie.’

Bron
* Diario de Cuba, 12 oktober 2015