Obama ‘in gesprek’ over vrijlating Alan Gross

President Obama heeft in een interview met de televisiezender Fusión gezegd ‘verschillende keren gesproken te hebben over een manier om Alan Gross vrij te krijgen.’ Hij verstrekte geen verdere details en daardoor werd ook niet duidelijk of zijn regering een directe dialoog voert met Havana over dit thema. De beide landen onderhouden sinds 1961 geen diplomatieke relaties.

De president tijdens zijn gesprek met Jorge Ramos voor het televisiekanaal Fusión, 9 december 2014

De president tijdens zijn gesprek met Jorge Ramos voor het televisiekanaal Fusión, 9 december 2014

Alan Gross werd in december 2009 gearresteerd en veroordeeld tot 15 jaar gevangenis omdat hij de joodse gemeenschap in Havana in opdracht van de ontwikkelingsorganisatie USAID,  zou hebben voorzien van geavanceerde communicatieapparatuur ter bevordering van de democratie in Cuba en die niet gecontroleerd zou kunnen worden door de Cubaanse machthebbers. Obama zei dat de VS ‘op verschillende manieren’ betrokken zijn bij gesprekken over Gross’ vrijlating. ‘Wij maken ons grote zorgen over hem. Hij had nooit gevangen genomen mogen worden.’

Ontmoeting
Interessant in dit opzicht is ook, dat Cuba in april 2015 voor het eerst deel zal nemen aan de Top van de Amerika’s, een ontmoeting van staatshoofden van het westelijk halfrond. Dit heeft gastheer Panama vrijdag laten weten. Waarnemers speculeren over een mogelijke ontmoeting van de Amerikaanse president Barack Obama met zijn Cubaanse ambtgenoot Raúl Castro.

Link
* Transcript interview Obama met de citaten over Gross

Cubaanse artsen werkzaam in Amerikaans behandelcentrum

Sinds gisteren werken Cubaanse artsen in Liberia die de ebola-epidemie bestrijden, in een behandelcentrum van de Noord-Amerikaanse instelling USAID oftewel de Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. De ebolaramp leidt tot opvallende vormen van samenwerking. Standaard wordt deze Amerikaanse organisatie door de Cubaanse overheid omschreven als hoofdrolspeler in ‘de contrarevolutie tegen de jeugd’ en ‘stimulator van antiregeringsactivisme in Cuba’.

Cubaanse artsen werkzaam in een ziekenhuis in Monrovia, rechts een logo van USAID. (CUBASÍ)

Cubaanse artsen tijdens de plechtigheid met achter het logo van USAID

Het behandelcentrum ligt in Oost- Monrovia en werd vrijdag door de president van Liberia Ellen Johnson Sirleaf geopend. De aanwezigheid van Cubanen werd gemeld op officiële websites zoals Cubadebate en CubaSí. Zij publiceerden ook diverse foto’s met de gezondheidswerkers uit Cuba en het logo van USAID aan de wanden van het behandelcentrum. ebola-cubana-en-inauguración-de-hospital-antiébola-en-Liberia-31102014Het gaat om een van de grootste behandelcentra in Liberia waar 200 tot 300 patiënten kunnen worden behandeld. Bij de opening waren ook Amerikaanse functionarissen en vertegenwoordigers van de VN alsmede de genoemde Cubanen aanwezig. Op de officiële website Cubadebate worden diverse internationale hulporganisaties genoemd, maar niet de USAID. Een lezer Migue merkt in een reactie nog wel op: ‘Houden jullie van USAID?’

Bronnen
* CubaSi, Cubadebate

Cuba onderschept informatie VS aan dissidenten

Cuba zegt documenten van de Amerikaanse overheidsorganisatie USAID aan dissidenten in het land te hebben onderschept. De documenten waren niet geclassificeerd als ‘vertrouwelijk’, maar bevatten gedetailleerde informatie over de steun van Amerikaanse overheidsprogramma’s aan dissidenten en mensenrechtengroepen in het land.

logousaid-USAID-Logo_svgHet Amerikaanse U.S. Agency for International Development zond de documenten per vergissing aan diplomaten van de VS in Havana. Officials van USAID zijn kwaad over ‘deze verbazingwekkende stommiteit.’ In de documenten wordt informatie gegeven over de 6 miljoen dollar die de USAID besteedt aan niet-gouvernementele groepen (oppositionele groepen) in Cuba. Het document van 200 pagina’s bevat informatie over de werkzaamheden van de pro-democratieprogramma’s van de VS in Cuba en namen van personen en groepen die worden gesteund en getraind. De USAID zegt dat het Cubaprogramma niet geheim is. ‘We voeren de programma’s discreet uit om de veiligheid te garanderen van hen die er bij betrokken zijn’, aldus USAID woordvoerder. In het document zelf waarschuwt USAID voor mogelijke risico’s (‘politieke gevoeligheid van het USAID-programma) van betrokken Amerikanen bij activiteiten en stelt zich niet verantwoordelijk voor problemen waamee zij geconfronteerd worden in het land.  Een medewerker van USAID, Alan P. Gross, zit op dit moment een 15-jaar durende gevangenisstraf in Havana uit omdat hij de Cubaanse joodse gemeenschap van 3 satelliettelefoons had voorzien zodat zij direct en zonder tussenkomst van de Cubaanse censuur toegang zouden hebben tot internet. De USAID-woordvoerder geeft geen verder commentaar.

Discretie bedreigd
Vier niet met naam genoemde Cubaanse ngo’s doen dat wel in de Miami Herald en zeggen de relaties met USAID te willen bewaren. Zij ontvingen geld uit het USAID-programma dat op 10 juli werd gepubliceerd en dat voorzag in 6 miljoen dollar over 3 jaren. Het programma had de bedoeling ‘de menselijke capaciteiten op het eiland te versterken door mogelijkheden te bieden aan leiders van de civil society reizen te maken buiten Cuba, hun technische capaciteit te versterken en hen te trainen voor ontwikkelingen in democratische zin en op weg naar een civil society. Meer dan 20 groepen in Cuba zouden in augustus een aanvraag tot steun hebben ingediend; de aanvragen bevatten gegevens over budgetten, het evaluatietraject, reisplannen en eerder in Cuba opgedane ervaringen. Namen van contactpersonen zijn niet vermeld. De projectindieners werden in augustus  geïnformeerd over de onveilige communicatie en de fouten die daarbij werden gemaakt. Een Cubaanse indiener zegt: ‘Wij denken dat de Cubaanse regering alle voorstellen heeft gezien.’ Hoewel de Amerikanen de groepen de mogelijkheid bood om zich terug te trekken heeft geen enkele ngo daar gebruik van gemaakt. Enkele weken later ontvingen allen alsnog een negatieve reactie van de zijde van de USAID op hun ingediend project.

In 2011 was de tweede secretaris van de Amerikaanse vertegenwoordiging in Havana (met bril) aanwezig bij een protest van de Damas de Blancoo

In 2011 was de tweede secretaris van de Amerikaanse vertegenwoordiging in Havana (met bril) aanwezig bij een protest van de Damas de Blanco

Versterking democratie
De zes miljoen dollar worden door de USAID verspreid voor de versterking van het democratieprogramma in Cuba en het werd in 1996 ingevoerd als een gevolg van de Helms-Burtonwet. Veiligheid is altijd een belangrijk thema’s bij deze projecten geweest, zeker sinds Allan Gross in de gevangenis belandde vanwege zijn betrokkenheid bij USAID.  In 2011 weigerde een andere Amerikaanse hulporganisatie, Freedom House, een garantiebedrag van 1,7 miljoen dollar van USAID omdat de organisatie te veel informatie vroeg die projecten, reisplannen en Cubaanse medewerkers in gevaar zou brengen.

Bronnen
* Juan O. Tamayo Miami Herald, 17 november 2013
Link
* Cubaprojecten van de USAID

Amerikaanse Rekenkamer wil betere controle pro-democratieprojecten in Cuba

De VS gaven sinds 1996 205 miljoen dollar uit aan projecten ter promotie van de democratie in Cuba. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft echter opdracht van de Rekenkamer van het Amerikaanse Congres gekregen, zorgvuldiger de besteding van deze gelden te volgen.

De website van USAID

De website van USAID

De programma’s krijgen kritiek sinds in december 2009 de Amerikaanse ontwikkelingswerker Alan Gross in Cuba werd aangehouden en veroordeeld voor de verspreiding van allerlei communicatieapparatuur aan groepen uit de civil society. Gross was op contractbasis werkzaam voor het Agentschap voor Hulp aan de Ontwikkeling/Agencia de Ayuda al Desarrollo (USAID). USAID ontvangt het grootste deel van de overheidsgelden voor Cuba, namelijk 138 miljoen dollar. Hun begroting werd uiteindelijk door de Rekenkamer goedgekeurd, na een kritisch verslag van deze Kamer in 2008 waarin om verbeteringen werd gevraagd. De toenmalige democratische senator Kerry en sinds maandag Minister van Buitenlandse Zaken, had om een dergelijk onderzoek gevraagd. In het verslag wordt geconstateerd dat ‘de veiligheidsrisico’s en de uitdagingen verbonden aan de hulp voor Cuba blijven bestaan.’

Alan Gross in de Cubaanse media

Alan Gross in de Cubaanse media

Onverantwoorde risico’s
De Rekenkamer had medewerkers naar de Amerikaanse vertegenwoordiging in Havana gezonden om de rol van deze ‘ambassade’ of Sección de Intereses te onderzoeken en ontdekte dat 22 contractmedewerkers zoals Gross, vergelijkbare activiteiten in Cuba hadden ontwikkeld. Het verslag adviseert het Ministerie ook heldere regels vast te leggen voor het opereren van dergelijke contractmedewerkers op een eiland als Cuba. USAID reageerde instemmend en stelt in een reactie aan het persbureau AFP vast dat ‘onze programma’s aan Cuba vergelijkbaar zijn met wat wij in andere delen van de wereld uitvoeren,’ aldus Mark Lopes, onder-administrateur van  USAID voor Latijns Amerika en de Cariben. Zowel Gross, die een straf van 15 jaar in de Cubaanse gevangenis uitzit, als zijn vrouw Judith hebben een klacht neergelegd bij de USAID en zijn werkgever omdat ze niet voldoende geïnformeerd zouden zijn over de gevolgen en risico’s van Gross ’werkzaamheden in Cuba.

Bron:
* Diario de Cuba