Laatste nationale rebellendag voor laatste Castro

Raúl Castro leidde woensdag voor het laatst als president de plechtigheid ter herdenking van het begin van de Cubaanse revolutie. Machado Ventura, tweede vicepresident van het land, voerde het woord en kritiseerde de bemoeienis van staten met de ontwikkelingen in Venezuela.

26juli-2017-raul-castro

Raúl Castro en met wit overhemd Machado Ventura

Gisteren 6 juli vierde Cuba het begin van de revolutie. De viering in Pinar del Río was bijzonder: de historische leider Fidel Castro was er niet bij, terwijl zijn broer Raúl afscheid neemt als president. Op 26 juli 1953 voerden Cubaanse rebellen onder leiding van Fidel Castro een mislukte aanval uit op de militaire kazerne La Moncada in Santiago de Cuba. Het was het begin van een opstand die eindigde met de overwinning van de rebellen op 1 januari 1959. Sindsdien is de viering van 26 juli uitgegroeid tot de jaarlijkse hoogmis van de Cubaanse revolutie.

Fidel afwezig
De viering in Pinar del Río had dit jaar een bijzonder karakter: voor het eerst was de historische leider Fidel Castro afwezig. Hij overleed in november vorig jaar. Tegelijkertijd was het de laatste rebellendag als Cubaans president voor zijn broer Raúl. Op 24 februari 2018 loopt zijn mandaat af. Wie hem gaat opvolgen, is een goed bewaard geheim, maar een Castro zal het niet zijn.

Inmenging Venezuela
Machado Ventura, tweede vicepresident van het land, voerde het woord tijdens deze dag van de Nationale Rebellie die dit keer in Pinar del Río plaatsvond. Hij benadrukte dat ‘de koers van de Revolutie was uitgezet’ en bekritiseerde recente berichten in de Engelse Financial Times dat Cuba deel zou nemen aan gesprekken over een oplossing voor het conflict in Venezuela. Ventura riep op de autonomie van Venezuela te respecteren en haalde hard uit naar Luis Almagro, secretaris-generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten OAS, wiens optreden hij ‘ zwak’ noemde en omschreef als een ‘dienst aan het imperialisme’. Almagro had tijdens een hoorzitting van de Senaatscommissie in de VS gesproken over de ‘ instorting van de democratie’ in Venezuela. Ook bekritiseerde Machado Ventura recente dreigementen met sancties door de regering Trump tegen Venezuela. Ventura: ‘Enkele dagen geleden maakte een invloedrijke Amerikaanse krant melding van een mogelijke betrokkenheid van ons land bij een eventuele internationale bemiddelingspoging vanwege de situatie in Venezuela. Cuba verwerpt deze insinuaties volledig en eist absoluut respect voor de onafhankelijkheid en de zelfbeschikking van Venezuela.’

cuban-five-26juli2017-Rene Gonzalez Gerardo Hernandez y Ramon Labanino
Onder het publiek waren ook de Cubaanse ex-spionnen René González, Gerardo Hernández en Ramon Labanino. Zij zaten in de VS gevangen en werden tijdens het presidentschap van Obama vrijgelaten.

Lessen uit het buitenland
Vorige week meldde de Britse Financial Times dat de Colombiaanse president Juan Manuel Santos tijdens zijn bezoek aan Havana Cuba ervan wilde overtuigen tussenbeide te komen in de groeiende crisis in Venezuela, waar de gewelddadige protesten al drie maanden aanhouden. Ventura: ‘ Zij die vanuit het buitenland lessen willen geven over democratie en mensenrechten terwijl ze het geweld van coupes en het terrorisme aanmoedigen, moeten hun handen van dit land afhouden’. De rest van Ventura’s toespraak was gewijd aan een historische terugblik op de revolutie en een vergelijking van de situatie in Pinar del Río met die voor 1959. ‘Wij beroepen ons op programma’s en documenten die richting geven aan de Revolutie en de bereikte veranderingen die wij voortdurend doormaken op weg naar een welvarend en duurzaam socialisme.’

Bron
* De Tijd en de website 14ymedio, 26 juli 2017
Link
* De toespraak (Spaans) van Machado Ventura, 26 juli 2017

Crisis Venezuela dwingt tot ingrijpende bezuinigingen in 2018

De Cubaanse partijkant Granma kondigde vrijdag j.l. voor 2018 nieuwe bezuinigingen aan na twee jaar van inkrimping van diverse budgetten. Oorzaak is de crisis bij de socialistische bondgenoot Venezuela.

honger-hambre-venezuela-april2017.jpgm

Honger in Venezuela

Cuba verminderde vorig jaar op drastische wijze haar importen en bracht ook het gebruik van olie en elektriciteit terug. Voor de eerste maal in bijna een kwart eeuw maakte het eiland een recessie door. ‘Uitgangspunt (van het plan voor 2018) is het terugbrengen van de uitgaven voor productie en diensten op een lager niveau dan in 2017 door meer efficiëntie en door een daling van het kostenniveau,’ aldus een citaat uit een brief van de Minister van Economische Zaken, Ricardo Cabrisas, aan zijn collega-ministers. Begin 2014 heeft Venezuela de levering van gesubsidieerde olie aan Cuba ten gevolge van de daling van de olieprijs op de wereldmarkt verminderd. Ook de betalingen van Venezuela voor diensten verleend door Cubaans medisch personeel is verlaagd. Ook andere olieproducerende landen als Angola en Algerije hebben op dit moment te weinig financiële ruimte om voor de diensten van Cuba te betalen.

eerste-mei-2016-minsap

Onze Kracht is de Eenheid. Onder dit motto nemen Cubaanse burgers vandaag deel aan de Eerste Mei. Op Facebook Cubadebate is de viering vanaf 13.15 uur Nederlandse tijd, te volgen.

Betalingsproblemen                         
De boom in het toerisme is onvoldoende om aan de behoefte aan harde valuta te voldoen. Cuba publiceert geen actuele cijfers over schulden, betalingsbalansproblemen en andere geldstromen. President Raúl Castro gaf een jaar geleden al toe dat het land slecht bij kas zat en moeite had leveranciers te betalen. Hij dankte hen voor hun geduld. Hij zei in december 2016 tijdens een zitting van het parlement dat de economische groei met 1% was afgenomen terwijl de drie voorafgaande jaren sprake was van een groei van 3%. Deze maand kwamen al storingen voor bij de gastoevoer en de levering van consumptieartikelen was dit jaar wisselend. Diplomaten en buitenlandse ondernemers zeggen dat partners in joint-venture-bedrijven met moeite hun winsten kunnen overmaken omdat de staatsbanken over te weinig cash beschikken. Granma schreef dan ook: ‘Het moet worden benadrukt dat het plan voor 2018 objectief moet zijn en aangepast aan de inkomstenbronnen waar het land over beschikt.’

Bron
* Marc Frank, persbureau Reuters, 28 april 2018

Link
* Partijkrant Granma over de Ministerraad en het Plan 2018, 27 april 2018

Noot
* De economische relaties met Venezuela zijn voor Cuba van levensbelang. Volgens de econoom Carmelo Mesa-Lago is 21% van het Bruto Intern Product van het eiland er afhankelijk van. De subsidie van Caracas aan Havana bedroeg jaarlijks 10 miljard dollar o.a. in de vorm van goedkope olie. Die steun is volgens diverse bronnen teruggebracht tot 7 miljard dollar. Een even grote steunpilaar voor Cuba zijn de dollarovermakingen, pakketten en reizen vanuit de VS. In 2016 ging het om 7 miljard dollar. Het maakt de afhankelijkheid van de Cubaanse economie van het buitenland nog groter. Het eigen productieapparaat (suiker, tabak, nikkel en geneesmiddelen) levert jaarlijks 4 miljard dollar op. Het toerisme zorgt voor 1 miljard dollar aan inkomsten. Een verder instorten van het Chavisme in Venezuela heeft ook gevolgen voor de energiesector. Tot voor kort ontving Cuba 36 miljoen vaten olie jaarlijks, dat is 61% van de nationale consumptie. Nu is dat gedaald tot 19,3 miljoen vaten. Een deel van de Venezolaanse olie wordt na verwerking in de raffinaderij van Cienfuegos doorverkocht en levert het land jaarlijks 720 miljoen dollar op.

Nationaal Parlement komt 27 december bijeen

Staatsmedia hebben gemeld dat de Nationale Assemblée van Cuba op 27 december bijeen zal komen. De Asamblea Nacional de Cuba, het één-partij-parlement, komt tweemaal jaarlijks in buitengewone zitting bijeen. De Asamblea Nacional telt 612 vertegenwoordigers, die de 168 gemeenten in het land vertegenwoordigen. De leden worden elke 5 jaar gekozen.

asamblea-nacional-del-poder-popular-stemming

Asamblea Nacional del Poder Popular

Parlementsvoorzitter Esteban Lazo kondigde woensdag jl. de buitengewone zitting aan die zal worden gehouden in het Paleis van de Convenciónes in Havana. In de aankondiging worden geen thema’s genoemd die op de agenda staan. Het is aannemelijk dat de economische situatie in het land wordt besproken nu een recessie dreigt o.a. vanwege de crisis in Venezuela, een van de grootste bondgenoten van Cuba. Ook wordt een verslag verwacht over de staat van de hervormingen die in 2008 in gang zijn gezet door Raúl Castro, bedoeld om het socialistische model van Cuba te ‘actualiseren.’

Verering Fidel
Ook zullen naar verwacht voorstellen worden besproken die moeten bijdragen aan het realiseren van de laatste wensen van de op 25 november overleden ex-president Fidel Castro. Hij verzocht zijn naam en beeltenis niet te gebruiken voor de naamgeving van publieke plaatsen en het oprichten van monumenten, bustes of standbeelden ter zijner eer.

Bron
* Persbureau EFE, 8 december 2016

Raúl Castro zoekt olie in Rusland

De Cubaanse president Raúl Castro heeft Putin een brief geschreven waarin hij verzoekt om olieleveranties vanwege de interne probleem waarmee Cuba’s traditionele olieleverancier, Venezuela, op dit moment wordt geconfronteerd. Dat melden anonieme bronnen in de oliesector, aldus de Russische televisiezender RT.  Voor de ineenstorting van de Sovjet Unie was dit land de belangrijkste leverancier van olie voor Cuba onder gunstige voorwaarden.

putin-raul-castroVenezuela wordt behalve met grote interne sociale onrust ook geconfronteerd met een lage olieprijs op de wereldmarkt. Volgens het Agentschap van Informatie over Olie, dat de inhoud van de brief van Castro aan Putin kent, ziet Havana zich genoodzaakt nieuwe olieleveranciers te benaderen op de internationale markt. Eind augustus bracht de Iraanse Minister van Energie, Mohammad Javad Zarif, een bezoek aan Cuba en besprak o.a. de mogelijkheid van een nauwere samenwerking op het terrein van petrochemie, mijnbouw en olie.

Betalingsproblemen
Cuba hoopt dat Moskou bereid is tot leveranties onder aantrekkelijke financiële voorwaarden. De brief zegt niets over de hoeveelheid olie die het land nodig heeft. Venezuela leverde dagelijks ruim 90.000 vaten olie, maar die hoeveelheid zou zijn teruggebracht tot 50.000 vaten. Cuba zegt zich strikt te zullen houden aan de betalingsverplichtingen als er een contract wordt gesloten. Het Russische Ministerie van Economie waarschuwt in een brief aan de Raad van de Energie dat ‘de betalingsmoeilijkheden van Cuba een belangrijk risico vormen’. De Raad stelt voor ‘Russische oliemaatschappijen bij toekomstige leveranties te betrekken omdat deze investeringsprojecten in dit land hebben,’zoals het staatsbedrijf Rosneft. De Russische leveranties aan Cuba zijn tot nu toe beperkt en wisselen sterk; in het eerste kwartaal van 2016 exporteerde Rusland nauwelijks 1400 ton ruw olie naar Cuba met een waarde van 250.000 dollar.

Bronnen
* Havana Times en RT Russia Today
Link

Cubaencuentro: Cuba, Rusland en de Venezolaanse olie, 6 september 2016 (Spaanstalig)

Raúl Castro: meer bezuinigen en minder stroomverbruik

De Cubaanse president Raúl Castro heeft toegegeven dat zijn land economische problemen ondervindt. Dat zei Castro vrijdag in de Nationale Assemblee, een soort parlement dat tweemaal per jaar bijeen komt. De crisis is volgens hem echter niet zo ernstig als die volgde op de ineenstorting van de Sovjet-Unie, de toentertijd belangrijkste handelspartner van het Caribische eiland. Volgens het Cubaanse persbureau Prensa Latina – buitenlandse journalisten waren niet welkom – is de groei van de Cubaanse economie in de eerste helft van dit jaar teruggelopen tot 1%, in dezelfde periode in 2015 was dit nog 4,7%.

asamblea-Jennifer Bello, miembro má joven del Consejo de Estado y presidenta de la FEU

Jennifer Bello, het jongste lid van de Staatsraad en voorzitter van de communistische studentenbond FEU, afgelopen vrijdag in gesprek met Raúl Castro

Raúl: ‘Er worden geruchten en voorspellingen verspreid over een op handen zijnde ineenstorting van onze economie die vergelijkbaar zou zijn met de Speciale Periode.’ (…) ‘We ontkennen niet dat er gevolgen zijn, ook ernstigere als toen. Maar we zijn voorbereid en beter in vorm om ze aan te kunnen’, aldus het communistische staatshoofd. Raúl Castro refereerde aan de jaren negentig toen de Sovjet-Unie een einde maakte aan de subsidie van 5 miljard dollar die het land jaarlijks kreeg. Cubanen leden toen vaak honger en het land werd geconfronteerd met langdurige black-outs van de elektriciteit-  en watertoevoer. Castro waarschuwde voor zware tijden en noemde als oorzaak de verminderde olie-importen uit Venezuela en de dalende winsten op het exporteren van suiker en nikkel. De olie-importen uit Venezuela zijn volgens persbureau Reuters in de eerste helft van dit jaar met 20% teruggelopen. Hij zei zich in te spannen om buitenlandse leveranciers tijdig te betalen en dankte hen voor ‘het vertrouwen en begrip voor de overgangssituatie waarin we ons bevinden.’ Hij benadrukte dat Cuba er in is geslaagd aan zijn internationale betalingsverplichtingen betreffende staatsobligaties te voldoen, zei Castro. ‘We zullen ons doel niet opgeven om de geloofwaardigheid van de Cubaanse economie te herstellen’, aldus de president.

Maatregelen
Bij overheidsdiensten en staatsbedrijven is al sprake van werktijdverkorting en worden de uren met airconditioning ingekort, zijn het aantal filmvoorstellingen ingekort en leveren benzinestations vaker dan voorheen geen benzine. In zijn toespraak gaf Raúl Castro geen details over de concrete maatregelen om het energieverbruik in te perken, maar de provinciale partijkrant van Holguín meldde deze week dat tijdens een bijeenkomst met het kader gesproken werd over energiebeperking tot 28% in de tweede helft van 2016. Raúl Castro beperkte zich tot een oproep om verspilling van energie te vorkomen, importproducten te vervangen door Cubaanse producten, meer te investeren in sectoren die harde deviezen opleveren en zuinig te zijn met energie.

asamblea-nacional-volkslied-juli2016

De Nationale Assemblee zingt het Cubaans volkslied

Verworvenheden
Toch zei Castro niet te zullen bezuinigen op de sociale uitgaven, zoals het onderwijs en de gezondheidszorg, die voor iedere Cubaan gratis toegankelijk zijn. ‘Wij zullen tegelijkertijd de sociale verworvenheden die de Revolutie bevocht, in stand houden.’ Voor dit jaar verwacht de Cubaanse regering een economische groei van 2 procent. Vorig jaar was dit 4,7 procent.

Blackout voorkomen
Dinsdag gaf minister van Economie,  Marino Murillo, in een media-optreden aan dat energie gerantsoeneerd moet worden om een complete black-out te vermijden. ‘Cuba staat voor een liquiditeitscrisis en moet zijn energie beginnen rantsoeneren om essentiële diensten te behouden en een black-out te vermijden’, zo stelde Marino Murillo.

apagones-raul-castro

Raúl Castro: ‘Fidel, doe het licht uit als je die lamp niet gebruikt. Weet je niet meer hoeveel we geleden hebben onder de hitte in de Speciale Periode?’ (Cartoon van Santana)

De Cubaanse export van nikkel, geraffineerde olieproducten en suiker krijgt klappen op de markt en dat heeft gezorgd voor een achterstand op de betalingsbalans. Bedrijven beperken nu al hun uitgaven door werkuren te schrappen en het gebruik van auto’s te limiteren, maar de situatie dreigt te verslechteren. Het is niet de eerste keer dat Cuba zijn energie moet rantsoeneren, al lijken de huidige maatregelen niet zo streng als tijdens de jaren 90, na de val van de Sovjet-Unie. Een anonieme bron van Reuters, die overheidsdocumenten kon inkijken, vertelt dat de meeste bedrijven hun energie- en brandstofgebruik met de helft zouden moeten verminderen. Op die manier krijgt de verhoopte economische groei van 2 procent een flinke deuk.

Bronnen
* NOS, Cubadebate, Reuters

Linken
* Tekst (Spaanstalig) toespraak Raúl Castro bij de afsluiting van de Nationale Assemblee, 8 juli 2016
* Youtube, de eerste vier minuten van Raúl Castro’s toespraak van vrijdag 8 juli 2016

Cuba wil ingrijpen in olie- en elektriciteitsgebruik

De Cubaanse autoriteiten hebben enkele grote staatsbedrijven en andere commerciële instellingen opdracht gegeven de elektriciteits- en benzineconsumptie te verminderen. Persbureau Reuters werd hierover geïnformeerd door een belangrijke diplomaat in Havana en de directeur van een buitenlandse joint-venture. Volgens Reuters wijst dit op mogelijke effecten van de crisis in Venezuela op de Cubaanse economie; tot nu toe kreeg Cuba dagelijks 90.000 ruwe vaten olie vanuit Venezuela. De gecontroleerde media in Cuba hebben geen informatie verstrekt over plannen het energieverbruik te verminderen.

malecon-waterpret

Aan de Malecón

President Raúl Castro meldde in december aan de Nationael Assemblee, dat de groei van de Cubaanse economie in 2016 zou dalen vanwege de lage olieprijzen. Cuba kent een lange historie op het gebied van de rantsoenering van energiebronnen. Vooral na de ineenstorting van de Sovjet Unie kampte het land tijdens de zogeheten Speciale Periode met tekorten die leidden tot lange onderbrekingen van stroom- en watertoevoer. Volgens Reuters zullen de gevolgen nu niet zo ernstig zijn. De maatregelen zouden in juli van kracht worden en worden wellicht bekend gemaakt tijdens een speciale zitting van de Nationale Assemblee volgende week. Een directeur van een joint-venture liet anoniem aan Reuters weten dat hij ‘een brief heeft ingezien afkomstig van het Ministerie van Economische Zaken aan de olie- en elektriciteitsbedrijven waarin tot het eind van dit jaar een reductie van 50%  werd aangekondigd. ‘Ik belde het Ministerie waaronder ons bedrijf valt en dat deelde me mee dat de ingreep in onze sector nog onderwerp van discussie is.’ Marino Murillo, minister van Economische Zaken, sprak vorige week, volgens de staatsmedia, tijdens een bijeenkomst van de ministerraad over de situatie waarin het land zich bevindt en de maatregelen die voor de rest van het jaar worden overwogen.

venezuelafueraCuba

Leus op muur in Caracas: Cubanen eruit!

Venezuela – Cuba
Volgens de samenwerkingsovereenkomst tussen Cuba en Venezuela ontvangt Havana dagelijks 90.000 vaten olie in ruil voor de diensten van Cubaanse artsen en verpleegsters in Venezuela. Venezuela levert volgens Jorge Piñón, directeur Latijns-Amerika van het Energieprogramma van de Universiteit van Texas, nog steeds deze hoeveelheid olie, maar de betalingen door het land voor de Cubaanse artsen zijn verminderd. Jorge Piñón sluit niet uit dat ‘Cuba zich voorbereidt op een mogelijke daling van de olieleveranties in de toekomst en olie nu opslaat om er zeker te zijn dat niet voortijdig elektriciteitsonderbrekingen nodig zijn’. Diplomaten in Havana bevestigen de plannen van de regering in Cuba om het energie en olieverbruik bij staatsbedrijven terug te dringen. Een commercieel attaché merkt op dat de Cubanen al erg achterlopen bij de betaling van hun leveranciers en ‘nu liggen er nieuwe bezuinigingen op de loer. Het is duidelijk dat dit te maken heeft met de crisis in Venezuela’.

Maatregelen in bedrijven
Het digitale tijdschrift Sputnik News voorspelt dat ingrepen in het energieverbruik voor bedrijven binnenkort een feit zullen zijn; de zomer is de periode waarin de meeste energie wordt gebruikt. Volgens dit artikel wordt gedacht aan tijdelijke sluiting van kantines voor de werknemers, het verminderen van het aantal werkuren van 8 tot 5 uur, het afkondigen van vakanties en zelf de tijdelijke sluiting van bedrijven. Nu al worden vooral in de hoofdstad in verschillende wijken elektriciteitsonderbrekingen aangekondigd vanwege ‘herstelwerkzaamheden’. Ook het aantal uren voor het gebruik van airconditioning zou worden teruggebracht.

Bron
* Diario de Cuba, 1 juli 2016

Linken
* Marc Frank, Reuters, 30 juni 2016: Cuba plans cuts in fuel, electricity consumption
* Sputnik News, 27 juni 2016: Het spook van de Speciale Periode

Verbond van Caribische Staten ontwaart ‘imperialistisch tegenoffensief’

Cuba heeft vrijdag leiders van 25 Caribische landen in Havana verwelkomd vanwege de 7e Top van het Verbond van Caribische Staten / Asociación de Estados del Caribe (AEC). De Cubaanse Minister van Buitenlandse Zaken, Bruno Rodríguez benadrukte dat de bijeenkomst plaatsvond op een moment dat sprake is van ‘een groeiend neo-liberaal offensief op het continent dat de verworvenheden van de afgelopen jaren in gevaar brengt.’ Nederland (namens Bonaire, Saba en St. Eustatius), Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn alle vier geassocieerd lid van de ACS. Naast minister-president Rutte nemen ook de ministers-presidenten van de drie overige landen van het Koninkrijk deel aan de top. In Havana is ook de gouverneur van Puerto Rico, Alejandro García Padilla aanwezig als speciale genodigde.

aec-conferentie-ministers-buitenlandse-zaken03052016

De Ministers van Buitenlandse Zaken gisteren bij de AEC

Resolutie Venezuela
De Cubaanse Minister van Buitenlandse Zaken, Bruno Rodríguez sprak van een ‘imperialistische tegenoffensief’ en van ‘oligarchische krachten die de golf van neoliberalisme willen restaureren en die funeste gevolgen heeft voor onze volkeren’. Hij opende de bijeenkomst van de verzamelde ministers van Buitenlandse Zaken, die vrijdag plaatsvond en die in een resolutie haar steun uitsprak voor de Venezolaanse president Maduro. De resolutie wordt vandaag voorgelegd aan de regeringsleiders waaronder premier Rutte.

aec-june-soomer-03062016

June Soomer, ambassadeur van Santa Lucia werd verkozen tot nieuwe secretaris-generaal van de AEC. Zij is de eerste vrouw die de AEC leidt.

Complex
Minister Rodríguez sprak over ‘een complex moment voor de regio’, een verwijzing naar de terugtocht op het continent van autoritaire linkse regimes als Argentinië, Venezuela en Brazilië. President Maduro van Venezuela wordt vandaag in Havana verwacht waar vandaag de top van regeringsleiders plaatsvindt. Venezuela is de belangrijkste politieke en economische bondgenoot van Cuba in de regio.

Link
Website AEC-ASC

Twee of eenentwintig zikagevallen in Cuba?

Volgens de officiële media telt Cuba op dit moment twee patiënten die besmet zijn met het zika-virus. Het virus werd de eerste maal door een Venezolaanse studente geneeskunde op 21 februari naar het Caribische eiland meegebracht. Dat deelde het Ministerie van Volksgezondheid op 1 maart mee. De officiële bekendmaking vond plaats enkele uren nadat de dissidente website Cubanet had gepubliceerd dat het zikavirus op meer plaatsen in Cuba voorkomt. Gisteren werd door de staatsmedia het tweede geval gemeld.

zika-FAR- fumigan contra el mosquito Aedes aegypti, para evitar la propagación del virus zika, el chikungunya y el dengue en una calle de La Habana23022016

Ontsmettingsactie in een straat in Havana tegen de Aedes aegypti-mug bedoeld om verdere besmetting door het virus zika, chikungunya en knokkelkoorts te voorkomen

De 28-jarige Venezolaanse studente had de typische symptomen zoals koorts, gewrichtspijn en huiduitslag. Een labonderzoek bevestigde de infectie. Volgens de vrouw die in het befaamde Instituut voor Tropische Geneeskunde Pedro Kouri in Havana verblijft, waren ook haar echtgenoot en schoonbroer met zika besmet geraakt. Zika is tot nog toe al in meer dan 40 landen vastgesteld. Brazilië blijft het zwaarst getroffen.

21 ziektegevallen
Tegenover de dissidente website Cubanet hebben functionarissen werkzaam bij de dienst Hygiëne en Epidemiologie gezegd dat de gezondheidsautoriteiten tot 28 februari 2016 21 ziektegevallen ten gevolge van zika hebben vastgesteld. De bronnen willen echter anoniem blijven omdat men represailles vreest. Deze informatie die afkomstig is van epidemiologen, komt overeen met gegevens van drie rekruten die deelnamen aan de gezondheidscampagne tegen het zika-virus. Vorige week werden op initiatief van Raúl Castro 9.000 reservisten gemobiliseerd die de strijd aanvoeren tegen de Aedes aegypti mug, de grootste verspreider van zika en de knokkelkoorts. Tijdens scholingsbijeenkomsten zou volgens deze drie rekruten een hoge officier van de Cubaanse strijdkrachten hebben gesproken over 20 zika-gevallen.

zika2-FAR- fumigan contra el mosquito Aedes aegypti, para evitar la propagación del virus zika, el chikungunya y el dengue en una calle de La Habana23022016

Op 22 februari deed Raúl Castro een ‘Oproep aan ons Volk’ waarin hij benadrukte dat de Cubanen de strijd tegen de mug die ziekten overbrengt, dienen te beschouwen als ‘een persoonlijke zaak.’

Cijfers geheim
Cubanet meldt verder op basis van informatie van werknemers van het Pedro Kouri-Ziekenhuis dat de informatie over de ziektegevallen exclusief beheerd wordt door de hoogste leiding van het Ministerie van Volksgezondheid en een speciaal opgerichte commandogroep waar naast medische specialisten ook politieautoriteiten en militairen deel van uitmaken. Volgens hen zou een van de richtlijnen luiden dat er geen sprake is van zika, maar dat alle voorkomende gevallen omschreven worden als vormen van dengue of knokkelkoorts. Via een andere bron meldt Cubanet dat in de gemeente San Nicolás de Bari, provincie Mayabeque, een vrouw die de diagnose dengue kreeg op dit moment 24 uur per dag medische verzorging thuis krijgt en dat politie de woning in haar buurt bewaakt. De vrouw heet Maylín Sánchez en is 36 jaar.

Bronnen
zika* Persbureau EFE en Cubanet

Linken
* De melding van het eerste geval in de Cubaanse media op 1 maart 2016
* Gisteren, 3 maart 2016, meldden de Cubaanse media het tweede geval van zikabesmetting, dit maal gaat het om een 51-jarige verpleegster die in Venezuela heeft gewerkt.

Cuba en Venezuela: geen bruuske breuk

Tussen de wachtende journalisten in Caracas zondagavond, waren ook medewerkers van de Cubaanse partijkrant Granma. Allen wachtten op de uitslagen van de parlementsverkiezingen die na middernacht binnenkwamen. Maar de Cubanen mochten de overwinning van de oppositie niet direct doorgeven aan hun lezers. De lezers van Granma en de website moesten tot de volgende dag wachten want eerst moest president Raúl Castro in de partijkrant reageren op de nederlaag van zijn bondgenoot.

maduro-raul-1mei2015

Maduro en Raúl Castro tijdens de eerste meiviering dit jaar

Dergelijk uitstel heeft echter in het huidige Cuba nog maar weinig effect want de meeste Cubanen die belangstelling hadden voor de verkiezingen in Venezuela, volgden de uitzendingen van Telesur. Telesur was een initiatief van o.a. Hugo Chávez en werd opgericht door Venezuela, Cuba en Nicaragua en deze landen wilden met deze zender een tegenwicht bieden aan het Amerikaanse overwicht in de media. Tot 2013 kregen de Cubanen slechts een gedoseerd aanbod van Telesurprogramma’s te zien. Maar nu zendt Telesur in Cuba direct uit. Opposant Antonio Rodiles: ‘De bevolking heeft met enige verbazing kennis genomen van de verkiezingsuitslagen want tot nu toe werd steeds beweerd dat het in Venezuela met het chavisme prima ging. De mensen die de uitzendingen van Telesur hebben gezien vragen zich nu af wat er is gebeurd,’ aldus Rodiles, coördinator van het Foro por los Derechos y las Libertades / Forum voor Rechten en Vrijheden. Op de voorpagina van Granma werd op maandag de steunreactie afgedrukt van Raúl Castro aan Maduro (‘Wij zullen altijd samen blijven’) plus een artikel waarin hij vagelijk beloofde dat ‘de overwinning in de toekomst zal wederkeren via de weg van de Bolivariaanse Revolutie’, een citaat van Maduro zelf toen hij voor de televisie zijn nederlaag verklaarde. Tenslotte werden de resultaten van de verkiezingen inclusief de uitslagen tot dan afgedrukt.

Los van Venezuela
Die resultaten zullen de Cubaanse autoriteiten niet echt verrast hebben na alles wat er zich eerder afspeelde. ‘Al lang voor de gebeurtenissen van gisteren, wisten de Cubanen dat zij hun economie moesten veranderen en losmaken van Venezuela. De Venezolaanse economie heeft te maken met een inflatie van 200% en de grootse ineenstorting van het BNP ter wereld,’ zegt Jason Marczak, onderdirecteur van het Centro Latinoamericano Adrienne Arsht van de Atlantic Council. ‘Het is duidelijk dat men niet meer al zijn kaarten op Venezuela kan zetten,’ voegt hij er aan toe. En Ric Herrero, directeur van Cuba Now, een organisatie die streeft naar afschaffing van het Amerikaans embargo, meent dat de Cubaanse regering hierop is voorbereid. ‘De huidige dynamiek van Latijns-Amerika moet een signaal zijn voor de Cubaanse leiders om passende maatregelen te nemen, in de richting van openheid en groei,’ aldus Herrero.

'Wie is de uiteindelijke winnaar in Venezuela?' 'Hier zeggen ze dat Maduro won'. Cartoon van Santana

‘Wie is de uiteindelijke winnaar in Venezuela?’ ‘Hier zeggen ze dat Maduro won’. Cartoon van Santana

Meer relaties met VS
Ted Piccone, onderzoeker van het Brookings Instituut, denkt dat de nederlaag van het chavisme voor de Cubanen een aanmoediging is om meer concrete stappen te zetten in de bilaterale relaties met de VS. ‘In combinatie met de overwinning van Macri in Argentinië en de zorg om de interne crisis in Brazilië, neemt de druk op Havana toe om verder te gaan met een strategie van economische hervormingen. Dat betekent het onderhouden en verbreden van de relatie met Washington’, aldus Piccone. Herrero zegt te hopen dat in de nieuwe context de Cubaanse functionarissen de mogelijkheden zullen gebruiken om ‘de toekomst van de burgers te verbeteren, van de duizenden jonge Cubanen die het eiland verlaten op zoek naar mogelijkheden en bescherming die men in eigen huis niet kan vinden.’

Genereuze relatie
Als de oppositie een gekwalificeerde meerderheid behaalt (meer dan 111 zetels) bestaat de mogelijkheid om ‘de genereuze subsidies van de chavistische regeringen aan buitenlandse regeringen zoals die van Cuba, te onderzoeken. Dat kan leiden tot nieuwe debatten over de vrijgevigheid van Caracas tegenover Havana. Maar dit debat houdt ook een risico in want de oppositie zal deze vriendjespolitiek voorzichtig willen benaderen omdat sectoren zoals die van de gezondheidszorg en onderwijs, die zich al in een diep dal bevinden, er door kunnen worden getroffen,’ aldus Piccone. De deskundige ziet dan ook geen bruuske veranderingen optreden in de ‘de genereuze olieleveranties van Venezuela aan Cuba. De onrust kan op korte termijn groeien, maar de directe gevolgen voor Cuba zullen op korte termijn beperkt zijn.’

Vergelijking Cuba
De overwinning van de Venezolaanse oppositie bij de parlementsverkiezingen heeft tot optimisme geleid onder de Cubaanse dissidenten over een vergelijkbare verandering op het eiland, maar Marczak gelooft daar niet in. ‘Het gaat fundamenteel om twee regeringssystemen die verschillen. In Venezuela, ongeacht de wijze waarop het systeem functioneert, hebben Chávez en Maduro een beeld kunnen scheppen van een democratie. Dat beeld van democratie is in Cuba afwezig. De onderlinge band tussen beide landen wordt niet bepaald door de regeringssystemen van beide landen, maar in gedeelde ideologieën.’

 Bron
* Nora Gámez Torres in El Nuevo Herald, 7 december 2015

Venezolanen kiezen voor democratische veranderingen

Generaal Raúl Castro heeft vandaag een steuntelegram gezonden aan zijn politieke bondgenoot Nicolás Maduro van Venezuela. De beweging van Maduro leed een forse nederlaag bij de verkiezingen die zondag werden gehouden en waarbij de oppositionele Mesa de la Unidad Democrática (MUD) zeker 99 van de 167 zetels in handen kreeg. De opkomst was ongekend hoog: 74 procent.

venezuela-stembus-vrouw Leopold Lopez

De vrouw van Leopold López, voorman van de oppositiegroepering Voluntad Popular, brengt haar stem uit. López zit een gevangenisstraf van 14 jaar uit omdat hij tijdens een demonstratie tegen de regering Maduro geweld zou hebben gebruikt. Zijn vrijlating wordt verwacht.

Castro: ‘Ik heb van minuut tot minuut de buitengewone strijd gevolgd die u hebt gevoerd en heb met bewondering naar uw woorden geluisterd,’ aldus de tekst van een telegram dat de officiële media in Cuba vandaag publiceerden. ‘Ik ben ervan overtuigd dat we nieuwe overwinningen van de Bolivariaanse revolutie en die van Chávez onder uw leiding zullen zien. Wij staan steeds aan uw kant’, aldus Raúl Castro aan de Venezolaanse president. Het is voor het eerst in bijna zeventien jaar dat de socialistische partij van president Nicolas Maduro geen meerderheid heeft in het parlement.

Verandering
President Maduro heeft zijn nederlaag erkend. Hij spreekt van een ‘ongunstige uitslag’. Oppositieleider Henrique Capriles claimde de overwinning zondagnacht al vroeg. ‘De resultaten waar we op hoopten. Venezuela heeft gewonnen. Het is onomkeerbaar’, schreef hij op Twitter. Jesus Torrealba, het hoofd van de oppositionele coalitie Democratische Eenheid (MUD), was kort en bondig in zijn analyse van de verkiezingsuitslag. ‘Het land wil verandering en die verandering begint vandaag.’

Beu
Volgens Marjolein van de Water, journalist van de Volkskrant en in Caracas aanwezig, is ‘de overwinning voor de oppositie een flinke klap voor de socialisten, die sinds het begin van de revolutie onder wijlen Hugo Chávez op de onverdeelde steun van het volk konden rekenen. Een groot deel van de Venezolanen heeft het echter gehad met de socialistische revolutie. In het sterk gepolariseerde land klagen arm en rijk eensgezind over de gierende inflatie, de schaarste, de ellenlange rijen en de gewelddadige criminaliteit die Venezuela tot een van de gevaarlijkste landen ter wereld maakt.’

Dirk Van den Broeck-facebookDirk Van den Broeck
De Vlaamse mensenrechtenactivist voor 0.a.Venezuela en Cuba, Dirk Van den Broeck, meldde gisterenavond vanuit Caracas:
Het regime treuzelt al meer dan 3 uur om de resultaten vrij te geven. Dit kan erop wijzen dat de nederlaag groter is dan verwacht, en dat legertop en partij/regering tijd willen trekken om er een draai aan te geven. 
En 6 uur later:
Heet van de naald: VERPLETTERENDE OVERWINNING VAN DE OPPOSITIE, 60% van de stemmen tegen Het chavisme. Einde van een autoritair militaristisch en onproductief experiment. Overwinning voor de democratische krachten in Latijns Amérika. Bij mijn vrienden hier in Barinas gaat iedereen nu compleet uit de bol! .We trekken hier om 1 uur s nachts de straat op met en fles Venezolaanse rum!!!

Linken
* Facebook van Dirk Van den Broeck
* De boodschap van Raúl Castro aan Maduro, Granma, 7 december 2015