Díaz-Canel koestert in VS nostalgie naar Fidel en Obama

President Miguel Díaz-Canel keerde gisteren terug in Havana na een bezoek van een week aan New York. Volgens de website Diario de Cuba was het een bezoek vol nostalgie ‘alsof Fidel Castro de reis maakte, in plaats van hem.’ De officiële website Cubadebate kopte: ‘Fidel keerde terug naar de Algemene Vergadering.’ Hier volgt het commentaar van Diario de Cuba.

diaz-canel-new-york-sept2018

Miguel Díaz-Canel spreekt met de pers na zijn aankomst in New York

De partijkrant Granma herinnert tijdens het bezoek van Díaz-Canel aan de wijk Harlem aan een soortgelijke ontmoeting 58 jaar geleden toen ‘Comandante en jefe Fidel Castro en de Cubaanse delegatie van destijds bij de eenvoudige bewoners bescherming en beschutting vonden.’ Het officiële Cuba ziet de werkelijkheid blijkbaar als een gestold verleden waarin de commandant leeft en de wijk Harlem na een halve eeuw niks is veranderd. Maar er is ook de recentere nostalgie, die van nauwelijks enkele jaren geleden.

Contacten met VS
Een uitnodiging van de Verenigde Naties is de enige mogelijkheid voor de castristische leiders van het land de VS te bezoeken. De VN is vaker een voorwendsel om door middel van veel ontmoetingen en contacten je aanwezigheid op Amerikaanse bodem te bewijzen. Díaz-Canel ontmoette leden van het Congres en andere vertegenwoordigers van de VS, zakenlieden in de technologiesector, exporteurs van landbouwproducten, ondernemers en directieleden verbonden aan vliegmaatschappijen, kunstenaars en culturele hoogwaardigheidsbekleders… Gevangen door nostalgie, niet die van Harlem uit de vorige eeuw of van een passerende Comandante, maar door de periode dat de relaties tussen Cuba en de VS tot grote bloei leken te komen.

diaz-canel-terug-vs-30092018

Raúl Castro en Machado Ventura begroetten zondag jl. Díaz-Canel en zijn vrouw hun zijn terugkeer in Cuba

Enorme veranderingen
Het lijkt erop dat het castrisme nu lijdt aan nostalgie naar Obama. De diplomatieke inspanningen van Diaz-Canel in New York waren er daarom op gericht de economische betrekkingen tussen de twee landen terug te brengen naar het niveau van die periode. Maar dat is een inschattingsfout omdat over het hoofd wordt gezien dat het regime, met de toename van het aantal schendingen van mensenrechten en de stopzetting van de sociaal-economische veranderingen, de kans heeft gemist die haar werd geboden. Het maakt dus niet uit of de leiders van het regime en de pers van het regime zich op de nostalgie richten. Het maakt niet uit of ze smachten naar Fidel in Harlem of Obama in Havana. Als ze willen dat de Cubaanse bevolking profiteert van betere betrekkingen met de VS, dan zijn er nog dezelfde taken als toen het presidentschap van Barack Obama ten einde liep: het uitvoeren van grote en enorme veranderingen in Cuba zelf.

Bron
* Diario de Cuba, 30 september 2018

 Video YouTube (2 minuut 16):
Díaz-Canel bespeelt tijdens een feestje in New York de tumbadora, de typische Cubaanse congatrom en danst met zijn echtgenote Lis Cuesta.

President Díaz-Canel ontmoet directeuren Google en Microsoft

Miguel Diaz-Canel is een van de vele regeringsleiders die deze week het woord voeren tijdens de Algemene Vergadering van de VN. De Cubaanse president voerde ook het woord tijdens een conferentie over de voormalige Zuid-Afrikaanse president Nelson Mandela en bekritiseerde in de Algemene Vergadering het Amerikaans embargo. Maandag ontmoette Miguel Diaz-Canel in New York directeuren van belangrijke Amerikaanse technologiebedrijven zoals Google, VaynerMedia, Connectify, Mapbox, McKinsey & Company, Virgin Group, AirBnB, Revolution, Twitter, Microsoft, Bloomberg en Cresta. Vandaag spreekt hij de Algemene Vergadering van de VN toe.

Diaz-google-new-york-24092018

De ontmoeting tussen Amerikaanse ondernemers en president Díaz-Canel vond plaats ten kantore van Google

De Cubaanse president vertelde de Amerikaanse ondernemers dat ‘informatisering van de samenleving een prioriteit van de regering is.’ Het eiland staat op het punt om in de komende maanden mobiele internetverbindingen via een 3G-netwerk mogelijk te maken. Hij merkte verder op dat het Amerikaans embargo ‘het belangrijkste obstakel’ is voor de ontwikkeling van internet ‘met maximale capaciteit’. Maar de president wees ook op het waardevolle potentieel dat Cuba bezit om op dit gebied vooruitgang te boeken en op de mogelijkheden die er in andere sectoren bestaan zoals de biotechnologie. Van hun kant waren de directeuren van Amerikaanse bedrijven ‘geïnteresseerd in de richting die Cuba wil inslaan bij de informatisering van de maatschappij voor educatieve doeleinden en om de problemen van de maatschappij en de openbare diensten op te lossen,’ aldus de Cubaanse media. De constante economische crisis, het Amerikaanse embargo en de terughoudendheid van de orthodoxe leiders om de communicatie o.a. via internet met het buitenland vrij te geven, maken Cuba tot een van de meest afgesloten landen ter wereld op digitaal gebied. Wifi is tot nu toe beschikbaar op een aantal beperkte punten en tegen zeer hoge kosten en nog steeds ontbreken actieve mobiele netwerken.

Ingenieur
Diaz-Canel, de eerste Cubaanse leider geboren na de revolutie van 1959 en werkzaam geweest als elektronisch ingenieur heeft, sinds hij in april aan de macht kwam, gezegd de  informatisering van de Cubaanse samenleving te bevorderen. Afgelopen juni had hij een ontmoeting in Havana met Eric Schmidt, voormalig president en nu technisch adviseur van Google en vicepresident van Alphabet, die hem uitnodigde voor de bijeenkomst in New York. Google is een van de technologische reuzen die sinds het begin van de bilaterale dooi van Barack Obama de afgelopen jaren interesse toonde in de Cubaanse telecommunicatiesector, hoewel de aanwezigheid van Google tot nu toe zeer beperkt is. Het bedrijf bood de autoriteiten van het eiland drie jaar geleden aan om de toegang tot internet in Cuba uit te breiden, maar de Cubaanse autoriteiten reageerden nauwelijks op zijn voorstel.

Mandela
Op het diplomatieke front hield Diaz-Canel zijn eerste toespraak op de vredestop ter nagedachtenis aan Nelson Mandela. Hij waarschuwde dat verhoogde militaire uitgaven ‘een nieuwe wapenwedloop in de wereld zullen doen ontstaan’, met middelen die nodig zijn ‘om een wereld van vrede op te bouwen’. De president parafraseerde een van de beroemde zinnen van de voormalige Zuid-Afrikaanse president en Nobelprijswinnaar voor de Vrede om te stellen: ‘Cuba wil ook de meester van zijn lot zijn’. Díaz-Canel richtte zich tot de wereldleiders en waarschuwde dat ‘recente aankondigingen van verhoogde militaire uitgaven, zullen leiden tot een nieuwe wapenwedloop ten koste van de enorme middelen die nodig zijn om een wereld van vrede op te bouwen.’ President Trump had eerder gesproken over de wenselijkheid de militaire uitgaven te verhogen. Volgens de Cubaanse president ‘kan er geen ontwikkeling zijn zonder vrede en stabiliteit, noch vrede en stabiliteit zonder ontwikkeling’. En hij herinnerde aan de prioriteit van de bestrijding van ‘chronische honger, ongezonde leefomstandigheden, analfabetisme, hoge kindersterftecijfers en andere sterfgevallen die voorkomen kunnen worden.’ (…) ‘Om een wereld te bereiken waarin vrede en vreedzame oplossingen voor conflicten de overhand hebben, is het dringend noodzakelijk om deze oorzaken aan te pakken,’ zei Díaz-Canel.

Diaz-new-york-24092018-Canel y su esposa Lis Cuesta conversan con el Senador Ron Wyden (D), de Oregón, y su esposa Nancy Wyden

Diaz-Canel en zijn vrouw Lis Cuesta (l) spreken met senator Ron Wyden (midden) (Democraat) van Oregón en zijn vrouw Nancy Wyden. (r)

Gesprekken
Díaz-Canel ontmoette ook leden van het Amerikaanse Congres en de Senaat waaronder Karen Bass, lid van het Huis van Afgevaardigden en senator Ron Wyden, beiden Democraat (zie foto). Ook ontmoette hij de Iraanse president, Rohani, de president van Ecuador, Lenín Moreno, de secretaris-generaal van de VN, Antonio Guterres, de burgemeester van New York, Bill Blasio en de Spaanse regeringsleider Pedro Sánchez. Vandaag spreekt Diaz-Canel opnieuw de Algemene Vergadering van de VN toe.

Bron
* Diverse persbureaus

Link
* Website Cubadebate, 24 september 2018 met de Spaanstalige rede van Diaz-Canel

Castro en Obama spreken VN toe

Normale relaties tussen Cuba en de Verenigde Staten zijn pas mogelijk als Washington zijn sancties tegen het buurland opheft. Dat heeft de Cubaanse president Rául Castro maandag gezegd tegen de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. De VS moeten de militaire basis Guantánamo teruggeven en stoppen met anticommunistische radio- en televisieboodschappen via de radio- en tv-zender Martí, die het eiland worden opgestuurd. Ook zou het Cubaanse volk een schadevergoeding moeten krijgen voor de schade die zij bijna 55 jaar heeft geleden door het opgelegde Amerikaanse embargo.

Castro na zijn toespraak tot de VN

Castro na zijn toespraak tot de VN

Nu de diplomatieke banden zijn hersteld, kunnen genormaliseerde verhoudingen ‘alleen worden bereikt met het einde van de economische, commerciële en financiële blokkade tegen Cuba’, zei Castro. De Cubaanse president had kritiek op hoe Europa omgaat met de vluchtelingencrisis. ‘De EU moet onmiddellijk de volledige verantwoordelijkheid nemen voor de crisis, die zij zelf ontketend heeft. De vluchtelingen zijn een direct gevolg van de destabilisatie in het Midden-Oosten en Noord-Afrika die is veroorzaakt door de NAVO en andere staten.’ De generaal kwam op voor de populistische regeringen in Latijns Amerika zoals die van Nicolás Maduro in Venezuela en Rafael Correa in Ecuador, in tegenstelling tot democratische landen met partijen ‘die vervreemd zijn van de aspiraties van hun bevolking’. Raúl Castro benadrukte dat mensenrechten niet mogen worden misbruikt ‘om politieke besluiten op te leggen.’ In die zin verdedigde hij de vrijheid van landen een eigen politiek, sociaal, cultureel en economisch systeem te ontwerpen.

obama-vn-29092015Applaus
Opmerkelijk was dat niet de Amerikaanse president Barack Obama of VN-chef Ban Ki-moon het meeste applaus kregen tijdens de Algemene Vergadering, maar dat de meeste lof uitging naar de 84-jarige Castro. De aanwezige afgevaardigden klapten meer dan twee minuten voor de Cubaanse president. Het applaus kwam overigens vooral van Zuid-Amerikaanse vertegenwoordigers.

Obama
Maandag sprak president Obama al de Algemene Vergadering toe. Hij zei zeker te zijn ‘dat de verandering in Cuba zal plaats vinden’ en dat het ‘niet te vermijden valt’ dat het Amerikaans embargo tegen Cuba zal verdwijnen. Obama verdedigde de toenaderingspolitiek van de VN tegen over Cuba: ’Vijftig jaar voerde de VS een beleid tegenover Cuba dat mislukte in plaats van het leven van Cubanen te veranderen. Wij hebben dat veranderd.’ Obama verzekerde zijn gehoor dat ondanks de ‘verschillen met de Cubaanse regering’ zijn land ‘door zal gaan met de verdediging van de mensenrechten’. Obama sprak gisteren ook met de Cubaanse president Raúl Castro.

Bronnen
* De Telegraaf, Diario de Cuba, De Morgen. Nu.nl
Linken
* Tekst plus video van de toespraak van Raúl Castro, 15 minuten
* Gesprek Lode Delputte, journalist De Morgen bij de Vlaamse Radio (43ste minuut, 5 minuten)

Fidel Castro bezocht op 26 september 1960 de VN

Fidel Castro bezocht op 26 september 1960 de VN

Noot
* Reinaldo Escobar, medewerker van de internetkrant 14ymedio, herinnert eraan hoe op 26 september 1960 Fidel Castro een gedenkwaardige toespraak hield voor de Algemene Vergadering, die bijna 5 uur duurde. De anti-imperialistische retoriek van de bebaarde leider maakte indruk op de leiders van de derdewereldlanden daar aanwezig. De VS waren het middelpunt van Castro’s aanvallen; hij noemde 148 maal dit land bij naam. Escobar voorspelt dat de taal van Raúl Castro – die gisteravond 15 minuten lang sprak – heel wat minder oorlogszuchtig zal zijn dan die van zijn broer in 1960. ‘Het is waarschijnlijk dat van alle aanwezigen, niemand getuige is geweest van de marathondissertatie die Fidel Castro toen presenteerde. Evenmin zijn de beloften die hij toen deed om van Cuba een eiland van hoop te maken, uitgekomen. Het is de opdracht van Raúl Castro de herinnering aan het delirium van destijds te doen vervagen en gezond verstand te tonen,’ aldus Escobar. Reinaldo Escobar (Engelstalig) over Raúl en Fidel in de Algemene Vergadering van de VN

EU wil geen afzwakking resolutie over Noord-Korea

De landen van de Europese Unie hebben de poging van Havana om een motie af te zwakken waarin de situatie van de mensenrechten in Noord-Korea door de VN wordt veroordeeld, afgewezen. Cuba diende een amendement in op de tekst die de Europese Unie en Japan met de steun van 48 andere landen hadden gepresenteerd en die dinsdag in stemming zal worden gebracht. Havana sprak over ‘een gevaarlijk precedent dat in de toekomst tegen elk willekeurig land in ontwikkeling kan worden toegepast.’

President Kim Jong-UN

President Kim Jong-Un van Noord-Korea

De landen van de EU handhaven hun oproep aan de Veiligheidsraad om Korea voor het Internationaal Strafhof te roepen om veroordeeld te worden voor misdaden tegen de mensheid. Achtergrond vormt een eerder gepubliceerd rapport over systematische mensenrechtenschendingen zoals die plaatsvinden in strafkampen en martelingen en moorden in Noord-Korea. Juist deze verwijzing naar het Strafhof wilden de Cubanen verwijderen en vervangen door een tekst waarbij de dialoog met Pjongjang centraal stond en het land een uitnodiging zou richten aan de speciale mensenrechtengezant voor een bezoek aan Korea.

Stemmen Afrika
Dinsdag wordt de resolutie van de EU en Japan in stemming gebracht, evenals het amendement van Cuba. De mogelijkheid bestaat dat Havana de steun krijgt van een aantal Afrikaanse landen gezien hun slechte relatie met het Strafhof. Na stemming in de commissie gaat de tekst naar de Algemene vergadering van de VN.

Link
* Diverse persbureaus

Overweldigende meerderheid VN verwerpt embargo tegen Cuba

VN-embargo-2014De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft gisteren met een overweldigende meerderheid – 188 van de 193 leden van de VN – een resolutie aangenomen waarin het economisch, commercieel en financieel embargo van de VS tegen Cuba werd veroordeeld. Alleen Israël en de VS zelf stemden tegen. Palau, Micronesië en de Marshalleilanden onthielden zich van stemming.

Rusland, China en Cuba in VN-Mensenrechtenraad

Ondanks de protesten van mensenrechtenactivisten zijn Rusland, China en Cuba verkozen in de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties. Ook Saoedi-Arabië en Vietnam kregen dinsdag van de algemene VN-vergadering in New York voldoende stemmen om deel uit maken van de Raad in Genève. Enkel Cuba had in de landengroep Latijns-Amerika tegenkandidaten. Cuba kreeg 148 stemmen, Mexico 135 en Uruguay 93. De andere omstreden landen hadden zich al voor de stemming van hun plaats verzekerd.

'Komen een Chinees, een Soedie, een Cubaan en een Rus een kroeg binnen en zeggen de VN.......'

‘Komen een Chinees, een Saoedi, een Rus en een Cubaan een kroeg binnen en zeggen de VN…….’

De Mensenrechtenraad is in 2006 de vaak gehekelde Mensenrechtencommissie opgevolgd. Onder de 47 wisselende lidstaten staan echter nog steeds landen die bij mensenrechtenactivisten bovenaan de zwarte lijst staan. Kort voor de stemming had Rosa María Payá, dochter van de dissident Oswaldo Payá, die om het leven kwam bij een verdacht auto-ongeluk in 2012, een oproep gedaan Cuba niet te verkiezen als lid van de Mensenrechtenraad. Volgens een resolutie van de Algemene Vergadering kunnen landen tot lid van de Mensenrechtenraad gekozen worden die ‘de hoogste normen verdedigen bij de promotie en de bevordering van de mensenrechten.’ Volgens de niet-erkende Cubaanse Commissie voor de Mensenrechten en Nationale Verzoening werden in oktober in Cuba 909 personen om politiek redenen aangehouden.

Vertrouwen
In Havana werd verheugd gereageerd op de keuze van Cuba. Het officiële persbureau Prensa Latina zei dat ‘Cuba dit terecht verdient’ en dat de verkiezing ten gunste van Cuba ‘een duidelijke erkenning is van het werk dat het land op dit terrein verricht.’ Het dagblad Juventud Rebelde wees er op dat Cuba herverkozen is ‘ondanks de pressie die de VS hebben uitgeoefend om dat te voorkomen’ en noemt dit ‘opnieuw een teken van vertrouwen in het eiland.’

VN veroordeelt embargo tegen Cuba voor de 21ste maal

Gisteren veroordeelde de Algemene Vergadering van de VN het Amerikaans embargo voor de 21ste maal. Cuba’s minister van Buitenlandse Zaken,  Bruno Rodriguez, noemde de economische maatregel gelijk aan ‘genocide’. 188 leden van de VN waaronder de meeste bondgenoten van de VS,  steunden de veroordeling, een resultaat dat niet veel verschilde van voorgaande jaren. Israël en het eiland Palau in Oceanië waren de enige landen die tegen de veroordeling stemden. De Marshalleilanden en Micronesië onthielden zich van stemming.

 

Minister Rodriguez (midden) neemt de felicitaties in ontvangst

President Barack Obama heeft bij zijn aantreden de economische maatregelen tegen Cuba beperkt en het reizen voor Cubaanse-Amerikanen en het overmaken van geld naar Cuba, vrijgegeven. Hij zei toen meer te willen veranderen als er signalen uit Cuba kwamen, bijvoorbeeld op het gebied van de vrijlating van politieke gevangen en de situatie van de mensenrechten. Maar het opheffen van het uit 1961 daterende handelsembargo bleef uit. De arrestatie en veroordeling van de Amerikaanse ontwikkelingswerker Alan Gross in Havana heeft daartoe bijgedragen en staat een verdere verbetering van de relaties tussen de landen in de weg. Minister Bruno Rodriguez zei in de VN dat Cuba grote verwachtingen had bij het aantreden van Obama in 2008, maar dat hij de uiteindelijke resultaten teleurstellend vond. ’De werkelijkheid is dat de laatste vier jaar gekarakteriseerd werden door voortdurende versterking van het embargo,’ aldus Rodriguez

Externe zondebok
Rodriguez zei dat de ‘extraterritoriale aspecten’ van de blokkade en het feit dat Washington druk uitoefent op landen om deze Amerikaanse maatregel te steunen, in strijd zijn met het internationale recht. Hij voegde er aan toe dat de blokkade niet in het belang van de VS is en het de geloofwaardigheid van het land aantast. ‘Het leidt er toe dat de VS dubbele standaarden hanteert’. Volgens Rodriguez is het embargo mislukt en er niet in geslaagd is de doelstelling te realiseren om extra pressie op de Cubaanse regering uit te oefenen en zo economische en politieke vrijheid te introduceren en te handelen in overeenstemming met internationale standaarden van mensenrechten. ‘Er is geen legitimatie of een morele reden om dit embargo dat veranderd is in de Koude Oorlog te handhaven,’ aldus de Cubaanse minister.

Externe zondebok
De Amerikaanse VN-vertegenwoordiger Ronald Godard verwierp de oproep van de Algemene Vergadering om een einde te maken aan de blokkade en ontkende de bewering van Cuba dat deze maatregel de oorzaak is van Cuba’s problemen op dit moment. Hij voegde er aan toe dat de regering in Havana zelf een sta-in-de-weg is naar verdere ontwikkeling van het land en niet de VS. ‘Het is de Cubaanse regering die voortdurende deze aspiraties in de weg staan,’ zei hij en verweet Cuba een ‘externe zondebok’ te zoeken voor de economische problemen van het eiland.’ Godard zei ook het Cubaanse volk niet te willen straffen.Hij wees er op dat er d it jaar een bedrag van 2 miljard dollar is overgemaakt vanuit de VS naar Cuba (van Cubaanse-Amerikanen) terwijl het land ook nog eens 1,2 miljard dollar aan humanitaire hulp van de VS ontving. Godard herhaalde de oproep om Alan Gross vrij te laten. Gross zit 15-jaar gevangen omdat hij communicatieapparatuur bij Cubaanse organisaties en personen zou hebben geïnstalleerd. De rechter in Havana noemde dit ‘een misdaad tegen de interne stabiliteit’ van de Cubaanse staat. Rodriguez kreeg een luide ovatie na zijn toespraak; na de toespraak van Godard bleef het stil.

Bron
* Persbureau Reuters

Overweldigende meerderheid VN veroordeelt VS-embargo tegen Cuba voor de twintigste keer

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft dinsdag met bijna-unanimiteit en voor het twintigste opeenvolgende jaar een resolutie goedgekeurd die het VS-embargo tegen Cuba veroordeelt. Van de 193 landen stemden er twee tegen – de VS zelf en bondgenoot Israël- en hielden drie lidstaten het bij een onthouding. Enkel Israël en de Verenigde Staten verwierpen de resolutie; 186 andere landen steunden de tekst. De kleine Pacifeilanden als Palau, Micronesië en de Marshall Eilanden onthielden zich evenals in 2010 van stemming.

Het handelsembargo tegen Cuba, al van kracht sinds 7 februari 1962, verbiedt de export naar Cuba van eender welk product van Amerikaanse makelij, zelfs via derde landen die in het geval van overtreding Amerikaanse sancties riskeren. Tijdens het debat bekritiseerde de Venezolaanse ambassadeur president Obama omdat deze ‘geen enkele maatregel had genomen om de criminele blokkade te verzachten, ondanks het feit dat hiervoor niet de toestemming van het Amerikaanse Congres voor nodig is. De Amerikaanse vertegenwoordiger in de VN zei dat ‘dit jaar opnieuw een resolutie werd besproken die tot verwarring leidde. Hij benadrukte dat het embargo van Washington tegen Havana ‘een bilaterale kwestie is die de Algemene Vergadering van de VN niets aangaat.’ De Cubaanse vertegenwoordiger herhaalde dat het embargo sinds 1962 975 miljard dollar schade aan Cuba heeft  toegebracht.

Link
*
http://america.cubaminrex.cu/InformeBloqueo2011/InformeIngles/indexING.htm

Fidel Castro maakt Obama belachelijk

De voormalige Cubaanse president Fidel Castro heeft gisteren in een nieuwe column in zijn Reflexiones de Amerikaanse president Barack Obama belachelijk gemaakt.

Wat slim ook
Obama zei eerder dat hij bereid is het Amerikaanse beleid omtrent Cuba aan te passen, maar dan moeten er eerst veranderingen op het eiland zelf plaatsvinden. Castro schreef daarop sarcastisch in Cubaanse staatsmedia: “Wat aardig! Wat slim ook!”

Natuurlijk verloop
Volgens Castro hebben dergelijke goede bedoelingen nog niet geleid tot het beëindigen van het al vijftig jaar durende economische embargo waar Cuba onder zucht. Veel dingen zullen veranderen in Cuba, aldus Castro, maar dat gebeurt volgens een natuurlijk verloop en in weerwil van de druk die vanuit Washington wordt uitgeoefend.

Keizerrijk
“Misschien valt het keizerrijk wel eerder”, aldus Castro in een verwijzing naar de Verenigde Staten. Later in het artikel noemt hij Obama ‘dom’. Eerder deze week noemde de ex-president de toespraak van Obama bij de Verenigde Naties al ‘gebrabbel’ (zie weblog van 28 september).