Pensioenen verhoogd met 1½ dollar per maand

Voor de eerste keer in 10 jaar worden de minimumpensioenen in Cuba verhoogd van 200 nationale peso’s of 7½ dollar naar 242 peso’s of 9 dollar per maand. Ook de maatschappelijke bijstand wordt verhoogd tot 70 nationale peso’s of 3 dollar. De maatregel wordt in november van kracht. Een woordvoerder van het Ministerie van Arbeid en Sociale Zekerheid deelde mee dat de regering werkt aan plannen het salarisgebouw te hervormen waarbij niemand ‘in de kou zal staan’ en zal optreden tegen de kloof die er bestaat tussen de geringe koopkracht en de dure producten op markten.

ouderenmanenvrouwopstraatDe verhoging geldt voor 445.748 gepensioneerden en 157.791 personen met een minimaal inkomen. Ze kost de schatkist 313 miljoen nationale peso’s. De sociologe Elaine Acosta wijst erop dat sinds Raúl Castro in 2011 op het 6e partijcongres zijn zogeheten Richtlijnen of Lineamientos bekend maakte, de subsidies speciaal voor kwetsbare groepen zoals gepensioneerden, zijn afgeschaft. Zo is het aantal producten dat Cubanen op basis van hun libreta/bonnenboekje kunnen krijgen, in de loop van de jaren steeds kleiner  geworden. Acosta, geboren in Cuba maar woonachtig in Miami, denkt dat de Staat de zorg voor ouderen wil overdragen aan de gezinnen die ook niet de middelen hebben om dit probleem op te lossen. ‘Aan de ene kant zeggen de autoriteiten dat zij de problemen van de vergrijzing willen aanpakken en aan de andere kant verdwijnen er subsidies en bezuinigen ze op de sociale bijstand. Dat is een probleem,’ zegt zij. Cuba is het meest vergrijsde land van Latijns-Amerika met 20,1% van de bevolking ouder dan 60 jaar. Samen met het lage geboortecijfer ziet de regering zich geplaatst voor de uitdaging dat een steeds kleiner worden groep werkenden een groeiend aantal gepensioneerden moet ondersteunen.

pensionadaReacties
Guillermina Laso, een oud-medewerkster van een textielfabriek in Cienfuegos, noemt de verhoging ‘een slechte grap’. (…) ‘Na zoveel jaren hard werken voor deze Revolutie, verhogen ze ons pensioen met 42 peso’s. Dat betekent helemaal niets’, protesteert zij. Ángela Iglesias, een gepensioneerde uit Sancti Spíritus, merkt op dat de verhoging nauwelijks genoeg is voor ‘een fles olijfolie en een pakje met 10 worstjes.’ Hoe durven ze deze verhoging bekend te maken alsof die iets is waar we dankbaar voor moeten zijn? Wij hebben jarenlang gewerkt en wat we krijgen is nauwelijks voldoende om van te leven.’ De econoom Carmelo Mesa-Lago heeft berekend dat na het verdwijnen van de subsidies uit de Sovjet Unie de koopkracht van gepensioneerden nu nog geen 16% is van hun koopkracht in 1989. En Elaine Acosta merkt op dat ‘de verhoging van de pensioenen plaatsvindt op een moment dat de inkomensverschillen in Cuba groter worden. In Cuba groeit de kloof tussen degenen die meer verdienen en daardoor makkelijker toegang hebben tot consumptieartikelen en dat deel van de bevolking dat niet kan voorzien in de eerste levensbehoeften.’

Bron
* Website 14ymedio, Mario J. Pentón / Luz Escobar, 31 oktober 2018

Katholieke kerk wil snellere hervormingen in Cuba

De hervormingen in Cuba moeten worden versneld en wel ‘snel en met pauzes’,  aldus het kerkblad van het bisdom Havana, Palabra Nueva. Raúl Castro heeft sinds hij in 2006 zijn broer Fidel opvolgde en meer marktelementen invoerde, altijd gesproken over ‘langzaam, maar zeker’. Het artikel dat dit weekend verscheen, is geschreven door Orlando Márquez, woordvoerder van kardinaal Jaime Ortega.

Bicitaxi in Havana

Bicitaxi in Havana

‘Het hervormings- of actualiseringproces moet sneller gaan, maar met pauzes’, aldus Palabra Nueva. ‘Die pauzes moeten dienen om de koers tussentijds bij te sturen of menselijke obstakels te verwijderen die de voortgang in de weg staan’, aldus het blad. Orlando Márquez noemt 10 redenen om het proces van ‘actualisering’ van het economische model zoals gepresenteerd door Raúl Castro en goedgekeurd door de Cubaanse Communistische Partij, te versnellen. ‘De kwestie van tijd bij deze hervormingsprocessen is om diverse redenen van belang,’ constateert het bisdom onder wiens leiding in mei 2010 een niet aangekondigde dialoog met de Cubaanse regering begon, die leidde tot de vrijlating van meer dan 130 politieke gevangenen. ‘Het wachten op de invoering van veranderingen leidt tot moedeloosheid en moedeloosheid is geen goede bondgenoot voor niks en niemand.’

logopalabranuevaMagere vooruitzichten
Palabra Nueva: ‘Ondanks alles wat in gang is gezet, blijven de economische vooruitzichten en het gemiddeld inkomen van de gezinnen mager.’ (…) ‘We kunnen niet verwachten een welvarend land en samenleving te bouwen zonder welvarende burgers en zonder de deur te openen naar financiële bronnen die voorspoed kunnen brengen.’ Het blad wijst er ook op dat in 2030 meer dan 30% van de Cubaanse bevolking ouder dan zestig jaar is, zoals ook in ‘ontwikkelde landen het geval is met één verschil: onze oudere generatie die niet productief is, zal een groep armen vormen zoals in een onderontwikkeld en arm land.’

Ontmoedigen emigratie
Het kerkblad roept dan ook op ‘omstandigheden te creëren‘ om het geboortecijfer te doen stijgen en de omvangrijke emigratie van jongeren te ontmoedigen en emigranten op te roepen terug te keren, als ze bereid zijn ‘hier arbeid en kapitaal en kennis te investeren.’ Ook moet er een einde komen aan het steeds maar weer hameren op de noodzaak van staatscontrole op alle producten en diensten. Het blad noemt dit ‘tijdverlies’ en wijst er op dat deze controle steeds ineffectief was. ‘Het versnellen van de hervormingen en het scheppen van welvaart is de beste manier om de verslechtering van twee van de belangrijkste instituten in het land, namelijk onderwijs en gezondheid, tegen te gaan’. Palabra Nueva wijst erop dat Cuba in een kwetsbare positie verkeert, achterloopt op het gebied van economische en technologische ontwikkelingen terwijl het land zich moet meten met een geglobaliseerde economie en de mogelijke opheffing van het Amerikaans embargo. Ook dringt het bisdomblad aan op een scenario voor het jaar 2018 als de laatste históricos (historische leiders van het land die de Revolutie nog persoonlijk meemaakten, redactie), waaronder Raúl Castro zelf van het toneel verdwijnen.

Link
* Palabra Nueva, november 2013