Verkiezingen zonder verrassingen

Afgelopen zondag kozen de Cubanen de afgevaardigden die de nieuwe Nationale Assemblee zullen vormen. Zij zijn belast met de verkiezing van een nieuwe president op 19 april aanstaande. Dat is ook het moment waarop Raúl Castro zijn functie als president (van de Staatsraad of Consejo de Estado) neerlegt. De verkiezingen worden door de regering van Cuba gezien als een mechanisme ter verdediging van socialisme en revolutie, die ‘bedreigd worden’ door de Verenigde Staten.

Diaz-Canel-Cuesta-plus-vrouw-rij-11maart2018

De eerste vice-president van Cuba, Miguel Díaz-Canel en zijn echtgenote Lis Cuesta in de rij voor het stembureau

De eerste vicepresident van het eiland, Miguel Díaz-Canel, benadrukte dat de Cubanen stemmen om hun steun te betuigen aan de revolutie, die ‘wordt aangevallen en bedreigd’ door de Verenigde Staten, die de afgelopen maanden maatregelen hebben goedgekeurd ‘die miljoenen Cubanen beledigen en benadelen’. Diaz-Canel, die waarschijnlijk de volgende president zal zijn, bracht zijn stem uit in zijn woonplaats Santa Clara in aanwezigheid van tientallen nationale en internationale media. Canel is ook kandidaat voor het parlement of Nationale Assemblee. Diaz-Canel stond samen met zijn vrouw ongeveer 20 minuten in de rij; hij begroette en sprak ondertussen met andere kiezers uit zijn stad. Tussen 1994 en 2003 was Canel secretaris-generaal van de partij in Santa Clara en populair onder de bevolking.

Vijand VS
Diaz-Canel (57) beschuldigde op deze verkiezingsdag de administratie van Donald Trump ervan ‘Cuba te beledigen’ en de ‘retoriek van de Koude Oorlog’ te hervatten. Hij wees op de verslechtering van de bilaterale betrekkingen, de verharding van het embargo, de vermindering van het personeel op de Amerikaanse ambassade in Havana en de opschorting van consulaire werkzaamheden. ‘We worden al bijna 60 jaar voortdurend aangevallen en blijven standvastig. De geschiedenis zal ons leren wie de overwinnaars zijn, zij die volharden en wie zijn principes in standhoudt.’

Rol PCC

grafiek-leden-pcc-parlement-april2018
De website 14ymedio bracht de aanwezigheid van de partij PCC en de jongerenorganisatie UJC binnen het parlement in beeld

Meer dan acht miljoen Cubanen ontvingen een oproep om hun stem uit te brengen voor de afgevaardigden in de Nationale Vergadering van de Poder Popular / Volksmacht, die op 19 april zullen worden geïnstalleerd. Uit hun midden worden de 33 leden van de Staatsraad gekozen waaronder de president. Zondagmiddag om 17 uur hadden 6,93 miljoen mensen hun stem uitgebracht, 78,5% van de stemgerechtigden. Vanwege de regenval mochten in 41 gemeenten de stembureaus een uur later, namelijk om 19 uur sluiten. Feitelijk bestaat het kiezen uit niet meer dan instemmen met de namen van 605 kandidaten op het stemformulier, evenveel stemmen als er zetels in het parlement beschikbaar zijn. Alle kandidaten (zie grafiek hierboven) zijn op een enkele uitzondering na, lid van de Cubaanse Communistische Partij (PCC) of actief in de massaorganisaties die verbonden zijn met de partij zoals de jeugdbeweging UJC.

verkiezingen-11032018-raul-gemeente-segunda-frente

Raúl Castro bracht zijn stem uit in Segunda Frente

Raúl en Fidel
Diaz-Canel benadrukte dat de brede deelname aan dit verkiezingsproces een uiting is van de betrokkenheid van het Cubaanse volk bij ‘de historische generatie’ die het land heeft geleid ‘en de revolutie heeft gesmeed. ‘Het is een eerbetoon aan Fidel en steun voor Raúl, onze president, die midden in deze moeilijke situatie het proces heeft geleid om ons economisch en sociaal model te moderniseren,’ aldus Diaz-Canel, de nummer twee van de regering sinds 2013. De 86-jarige president Raúl Castro was de eerste die zijn stem uitbracht in de gemeente Segundo Frente, in de oostelijke provincie Santiago de Cuba, waar hij kandidaat is voor de volgende zittingsperiode. Raúl Castro blijft tot 2021 in functie als partijsecretaris en zal op die manier betrokken blijven bij de besluitvorming in het land.

Bron
* Persbureau EFE, 12 maart 2018
Linken
* Uitslagen Cubaanse verkiezingen volgens website Cubadebate met o.a. uitslagen per provincie, grafieken over de verhouding man-vrouw, zwart-wit en leeftijden.
* Hoe functioneert het Cubaanse kiessysteem? De regimevriendelijke website Cubanismo vertaalde een artikel uit de partijkrant Granma in het Nederlands.
Website Havana Times, 9 maart 2018 How is the President of Cuba chosen?

Cuba houdt ‘generale repetitie’ voor verkiezingen 11 maart

Cuba houdt aanstaande zondag een generale repetitie voor de verkiezingen die feitelijk een week later op 11 maart plaatsvinden. De ‘verkiezingen’ voor de afgevaardigden van de Nationale Assemblee zijn de laatste fase van de serie verkiezingsrondes die in september 2017 begonnen. Deze generale repetitie van aanstaande zondag wordt door de officiële pers dynamische test genoemd.

verkiezingen-simulacro-raul-castro

Raúl Castro brengt zijn stem uit bij een eerdere ‘generale repetitie’

Volgens Tomás Amarán Díaz, vicevoorzitter van de Comisión Electoral Nacional / Nationale Kiescommissie (CEN), zal deze dynamische test zondag aanstaande plaatsvinden tussen 7.00 uur en 12.30 uur. De repetitie is bedoeld om ‘tegenslagen’ op 11 maart aanstaande te voorkomen. De dynamische test (die ook in november in een eerdere ronde van deze verkiezingen werd uitgevoerd) bestaat uit ‘het verifiëren van alle middelen, waarborgen, personeel, media, informatica  en vervoer’. Ruim 188.000 medewerkers in het hele land zijn bij de generale repetitie betrokken. Zij ontvangen een 50-tal stembiljetten om het stemproces te simuleren, inclusief het tellen van de stemmen. Cuba telt op dit moment 92 kiesdistricten en 24.471 stembureaus waarvan er 143 speciale bureaus die zijn ingericht in busstations of ziekenhuizen.

verkiezingen-teksten-bio's-controleren
De biografische informatie van de kandidaten wordt geraadpleegd.

Zeventigers en tachtigers
Wanneer incidenten en problemen worden geconstateerd, moeten deze in de week vóór 11 maart, de dag van de verkiezingen, worden opgelost. Onder de 605 kandidaten die de Cubanen op 11 maart zullen ‘kiezen’ als volksvertegenwoordigers in de Nationale Assemblee bevinden zich opnieuw zeventigers en tachtigers uit het leger zoals generaal Raúl Castro zelf (86), de nummer twee van de Cubaanse Communistische Partij, José Ramón Machado Ventura (87), de historische commandanten van de Revolutie  Ramiro Valdés (85) en Guillermo García Frías (89) en de minister en viceminister van de Revolutionaire Strijdkrachten van Cuba (FAR), Leopoldo Cintra Frías (76) en Ramón Espinosa (78).

verkiezingen-diaz-canel

Eerste vicepresident Díaz-Canel

Diskrediet
Het verkiezingsproces dat moet uitmonden in het vertrek van Raúl Castro, begon op 26 november met de gemeenteraadsverkiezingen, waarbij het regime op verschillende manieren de verkiezing van onafhankelijke kandidaten verhinderde. Deze kregen te maken met willekeurige detenties, dagvaardingen van de politie, strafprocedures en verbaal en fysiek geweld. De Cubaanse vicepresident en meest waarschijnlijke opvolger van Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel, zei zelf openlijk dat zijn regering ‘alles in het werk stelde om de onafhankelijke kandidaten in diskrediet te brengen’, want als zij als lid van de gemeenteraad zouden worden verkozen ‘dit een manier zou zijn om de contrarevolutie binnen onze burgermaatschappij te legitimeren’

Bron
*Diario de Cuba 8 februari 2018

Link
* Straatinterviews over de verkiezingen van 11 maart, een product van de oppositiegroepering UNPACU, 3 minuten

Geen verrassingen bij Cubaanse gemeenteraadsverkiezingen

De gemeenteraadsverkiezingen – de laatste voordat Raúl Castro in februari aftreedt – zijn zondag zonder verrassingen, debatten, exitpolls en dergelijke verlopen. Dat constateert de kritische website 14ymedio. Tijdens de verkiezingsdag bleek dat politieke activisten moeite hadden om hun stem uit te brengen of werden verwijderd als ze het tellen van de stemmen wilde bijwonen. Bij deze verkiezingen werden de afgevaardigden van de gemeenteraden gekozen in de 12.515 kiesdistricten van het eiland. Zij zullen actief worden in de 169 gemeenteraden die Cuba telt. In 24.366 stembureaus in het hele land werd gestemd.

logo-verkiezingen-2017Manuel Cuesta Morúa, woordvoerder van #Otro18, bevestigde dat de oppositie er niet in was geslaagd onafhankelijke kandidaten te plaatsen op de stembiljetten vanwege druk, bedreigingen en arrestaties die hen verhinderden om zelfs maar de vergaderingen in hun buurt bij te wonen waar de kandidaten werden geselecteerd. Voor de rest van de burgers ging de dag voorbij zonder grote verwachtingen en temidden van een intense campagne in de officiële media waarbij de verkiezingen in Cuba werden omschreven als een demonstratie van ‘democratie’ en ‘participatie van het volk’.

verkiezingenElecciones-parlamentarias-CubaOpkomst
‘Ik was nog maar net wakker toen ik buiten een pioniertje mijn naam hoorde schreeuwen,’ aldus Claudia, die 41 jaar is en in de wijk Cerro woont. De gewoonte om pioniertjes langs de huizen van kiezers te laten gaan was in Havana al enige tijd verdwenen maar dit keer wilden de autoriteiten de laatkomers geen kansen geven. ‘Wij willen dat het stemmen om drie uur rond is maar als we langer open moeten blijven, doen we dat’, vertelde het hoofd van een stembureau in de wijk Guanabo in het oosten van Havana aan 14ymedio. ‘Iedereen die een kiezer kent die niet is gekomen om zijn stem uit te brengen, heeft de burgerplicht om hem of haar aan te klampen’, voegt ze eraan toe. Alina Balseiro Gutiérrez, voorzitter van de Nationale Kiescommissie (CEN), deelde de pers mee dat 82,05% van de kiezers stemde. Onder de verkozen afgevaardigden zijn gedeeltelijk ook kandidaten voor de helft van het aantal afgevaardigden in de Nationale Assemblee. Die verkiezingen vinden de komende maanden plaats. De rest van de parlementariërs wordt bij hand opsteken aangewezen door de almachtige kandidatencommissie.

verkiezingen-raul-stemt-2017

Raúl Castro stemde’s ochtends om zeven uur.

Opvolger Raúl
Het is de taak van het nieuwe parlement – de Nationale Vergadering van de Volksmacht – om op 24 februari 2018 op voorstel van de Staatsraad de opvolger van Raúl Castro voor het presidentschap van het land te kiezen. Hij zal dan plaatsmaken voor een nieuwe generatie, die mogelijk is belichaamd in de figuur van vicepresident Miguel Diaz-Canel Bermúdez, die momenteel 57 jaar oud is. Omdat de verkiezingen samenvielen met de herdenking van het overlijden van Fidel Castro, benadrukten de staatsmedia dat de verkiezingen ook de mogelijkheid boden ’de nagedachtenis van El Comandante en Jefe te eren’ en zijn ‘nalatenschap voort te zetten”. In de meeste stembureaus hing naast het wapen van de Republiek en de nationale vlag, een foto van de voormalige president.

verkiezingen-stembus-2017Waarnemers
Een onafhankelijke groepering Stadswaarnemers van het Verkiezingsproces (COPE), had 40 mensen in 7 provincies ingezet om het stemproces te monitoren. In de provincie Santiago de Cuba veroordeelden activisten van de Patriottische Unie van Cuba (UNPACU) onregelmatigheden bij de kiesregisters en obstakels waardoor het onmogelijk bleek om als waarnemer het tellen van de stemmen mee te maken. Manuel Cuesta Morúa zei tegenover het Spaanse persbureau EFE dat zijn groep van waarnemers bestaande uit 275 leden in 13 van de 15 provincies, ‘zonder al teveel problemen’ hun rol als waarnemers hadden kunnen uitoefenen. Activisten van de UNPACU lieten weten dat hun namen ontbraken in de kiesregisters. Zes activisten werden op de dag van de verkiezingen gearresteerd; Víctor Campa Almenares, Carlos Oliva Riverí, Alexis Rodríguez Chacón, Vladimir Martín Castellanos, Juan Salgado Jurado en José Antonio Valdés Pi Pidés wilden bij het stemlokaal in de buurt waar zij woonden, deelnemen aan het tellen van de stemmen.

Bron
* 14ymedio, Havana, 27 november 2017

Uitstel gemeenteraadsverkiezingen na orkaan Irma

De Cubaanse Staatsraad heeft besloten de verkiezingen voor de gemeenteraden in Cuba één maand uit te stellen. Deze verkiezingen moeten in februari 2018 resulteren in de verkiezing van een opvolger van president Raúl Castro.

orkaan-irma-straat-stadjeDe eerste fase van de algemene verkiezingen was gepland op 22 oktober. Vanwege de gevolgen van de orkaan Irma worden deze nu gehouden op 26 november. De Staatsraad wil dat overheden en de bevolking zich nu concentreren op de wederopbouw van het land, aldus een bericht van de Cubaanse staatstelevisie. Bij de verkiezingen in november worden de leden van de gemeenteraden verkozen, daarna volgen nog verkiezingen voor de provinciale en landelijke vertegenwoordigers. Raúl Castro (86) werd in 2008 president en zal in februari volgend jaar naar verwachting aftreden.

Bron
* Partijkrant Granma, 19 september 2017

Cubaanse tv-humor tegen bureaucratie en corruptie

Het humoristische televisieprogramma Vivir del Cuento maakte recent, op een moment dat het verkiezingsproces in Cuba in volle gang is,  de bureaucratie in het Cubaans parlement of Nationale Assemblee belachelijk. De hoofdrol is weggelegd voor de humorist Panfilo die ook internationaal enige bekendheid kreeg toen president Obama tijdens zijn bezoek aan Cuba het televisieprogramma binnenliep o.a. voor een spelletje domino. (zie noot) De journalist Fernando Ravsberg (website Cartas desde Cuba) schreef er de volgende tekst over.

panfilo-vivir del cuento

Panfilo

De gepensioneerde Panfilo, de hoofdpersoon van de show, wordt door zijn buurt voorgedragen als afgevaardigde en hij wordt geïnstrueerd hoe hij moet optreden om conflicten te voorkomen. Hij moet nooit spreken over buurtbewoners die problemen hebben maar spreken over ‘het punt dat zij maken.’ Ook moet hij geen oplossingen beloven maar zeggen dat buurtbewoners die problemen hebben ‘een punt hebben’. De nieuwgekozen afgevaardigde moet geen oplossingen beloven, maar beloven ‘iets te regelen.’ Hij leert ook dat er bruikbare uitdrukkingen bestaan om kiezers te kalmeren en zelf ongeschonden uit de strijd te komen zoals ‘wij werken aan deze zaak’ of ‘dit punt wordt al op een hoger niveau ter hand genomen’. De televisieshow was een getrouwe kopie van de bijeenkomsten waar gedelegeerden rekenschap afleggen en die in elke buurt in Cuba worden gehouden.

Dagelijkse problemen
Na zijn verkiezing als parlementslid gaat Panfilo Epifanio echter meteen aan het werk om de alledaagse problemen van zijn buurtgenoten op te lossen: de kwaliteit van brood, de verkoop van bouwmaterialen, de aanleg van een speelplaats, de hoge voedselprijzen op de boerenmarkt, enz. Op zijn wandelingen door de buurt laat de komediant de corruptie zien waar elke Cubaan die koopt en verkoopt mee te maken heeft, evenals de absurde verklaringen die managers en directeuren er voor geven, zodat ze kunnen blijven stelen van mensen en de Staat. Het succes van Panfilo als volks-vertegenwoordiger verbetert de levenskwaliteit van de bewoners in de buurt en hij wordt er voor geprezen. Maar het leidt ook tot onvrede en irritatie bij zijn meerderen in de commandostructuur van Volksmacht of Poder Popular in de wijk. Panfilo opereert namelijk direct zonder gebruik te maken van ‘de passende wegen’ of te wachten op ‘ het juiste moment.’

verkiezingen-kanidaatstelling-bijeenkomst04092017

Bijeenkomst van de Poder Popular in de wijk

Ontslag
Ondanks de steun van zijn buren die hem lof toezwaaien voor het oplossen van de eeuwenoude problemen waar de buurt vroeger mee te maken kreeg, wordt hij vervangen. De voorganger van Panfilo mag zijn plaats weer innemen. Hij ‘noteert zaken’ hoewel dit nooit tot oplossingen leidt. De show was een röntgenfoto van hoe de Volksmacht of Poder Popular op basisniveau functioneert, over de bureaucratisering en over uitspraken die nooit iets opleveren en over de degradatie van natuurlijke leiders ten gunste van gehoorzamere leiders.

Bron
* Cartas desde Cuba, Fernando Ravsberg, 30 augustus 2017
Linken
* Panfilo in Vivir del Cuento, de aflevering van 28 augustus 2017, 
* President Obama bezoekt de show van Panfilo en speelt domino, 23 maart 2016, 6 minuten (met Engelse ondertitels).

Cubaans verkiezingsproces begonnen

In geheel Cuba komen burgers de gehele maand september bijeen om kandidaten voor te dragen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen, die op 22 oktober plaatsvinden. Cubaanse media zeggen dat door 12.515 districten kandidaten zullen worden voorgedragen voor deze gemeenteraadsverkiezingen. Elke vijf jaar vinden in Cuba verkiezingen plaats.

verkiezingen-2017-schema

Het verkiezingsproces door de website Cubadebate in beeld gebracht

Daarna zullen in de tweede fase de kandidaten worden geselecteerd voor de verkiezingen van de leden van de provinciale assemblee en het parlement, de Nationale Assemblee. De commissie die de kandidaten selecteert bestaat uit leden van de zogeheten massaorganisaties, zoals de vakbond CTC, de vrouwenbond FMC, de studentenbond FEUU en de wijkcomités CDR. Wanneer de verkiezingen voor de provinciale assemblees en de nationale assemblee plaatsvinden is nog niet bekend.

Opvolging Raúl
Wel is duidelijk dat de leden van de Nationale Assemblee in februari de leden kiezen van de Staatsraad waaronder de nieuwe president, de opvolger van Raúl Castro. Castro heeft eerder gezegd dat hij het voorzitterschap tegen die datum zal neerleggen, maar dat hij naar verwachting hoofd van de Cubaanse Communistische Partij zal blijven. Zijn invloed en macht blijven dan ook groot. De nieuwe president van Cuba is naar verwachting de 57-jarige en huidige eerste vicepresident Miguel Diaz-Canel.

Protest
Een coalitie van oppositiegroepen verwacht dat 170 personen zich kandidaat zullen stellen als alternatief voor de voorgedragen kandidaten van de partij en de massaorganisaties.

Bronnen
* Cubadebate, persbureau AP, 5 september 2017

Link
* De officiële website Cubadebate (Spaanstalig) gaat dieper in op de details van de Cubaanse verkiezingen. Het schema hiernaast is ook afkomstig van deze website.

Video: partij wil kandidaten oppositie zwart maken

De Cubaanse oppositie wil 170 onafhankelijke kandidaten presenteren voor de komende algemene verkiezingen die in oktober beginnen. Hun kansen zijn klein. Vicepresident Miguel Diaz-Canel zei in februari jl. in een uitgelekte video-opname dat er door de regering van Raúl Castro hard gewerkt wordt om deze ‘contrarevolutionaire kandidaten’ in diskrediet te brengen. De coalitie van oppositiegroepen kampt ondertussen met interne spanningen en splitsingen.

verkiezingen-Todos_a_votar_manana_por_la_constitucion_socialista

Affiche in de partijkrant Granma met een oproep aan de verkiezingen deel te nemen.

Diaz-Canel sprak in februari met militanten van de communistische partij een noemde ‘zes projecten gekoppeld aam de verkiezingen in 2018 die contrarevolutionaire kandidaten willen voordragen als leden van de Poder Popular…..Als zij worden afgevaardigd, kunnen ze de gemeenteraden, vervolgens in de provinciale besturen en uiteindelijk in de Nationale Assemblee komen, en het zou een manier zijn om de contrarevolutie binnen onze civil society te legitimeren.(…) ‘En nu nemen we stappen om dit alles in diskrediet te brengen,’ aldus Díaz-Canel in de video-opname. ‘Met deze strijd, die we al begonnen zijn, zullen we de tweede helft van het jaar bezig zijn,’ aldus Díaz-Canel tegen de partijleden.

Opvolging Raúl
Hoewel Cuba geen directe verkiezing van de leden van de Nationale Assemblee of president kent, zijn de komende verkiezingen  – die tussen oktober en februari worden gehouden – van groot belang omdat de nieuwe leden van de assemblee een nieuwe president kiezen als Raúl Castro in februari 2018 aftreedt zoals hij eerder beloofde. Castro benoemde zelf Díaz-Canel als eerste vicepresident die daardoor als opvolger van Raúl Castro wordt gezien.

CUBA-LA HABANA-DESFILE POR EL PRIMERO DE MAYO

Díaz-Canel op de Eerste Mei, rechts van Raúl Castro

Strijdig met kieswet
Leden van de oppositie sluiten zich ondertussen aan bij burgerplatforms als #Otro18 om de regering bij de komende verkiezingen uit te dagen. Díaz-Canel herinnert in de video-opname aan de pogingen in 2015 van drie dissidenten zich kandidaat te stellen voor de lokale Poder Popular. Dat mislukte toen. Tijdens een persconferentie vorige week liet een van de coördinatoren van #Otro18, Manuel Cuesta Morúa, weten dat de 170 alternatieve kandidaten op dit moment scherp in de gaten worden gehouden door medewerkers van de Cubaanse geheime dienst. Sommigen zitten al gevangen om een andere reden want ‘de grote angst (van de Cubaanse autoriteiten) is de legitimering van alternatieven voor de macht via hun eigen instituten,’ aldus Morúa. Uit de gelekte video blijkt dat zo’n uitdaging een grote zorg is op het hoogste niveau van de regering. Onafhankelijk journalist Reynaldo Escobar merkt op dat het tussenbeide komen van de regering in het verkiezingsproces om kandidaten in diskrediet te brengen een belediging van het kiesproces is. ‘De huidige regels zijn strikte. De verkiezingspropaganda die is toegestaan, is de verspreiding van korte levensbeschrijvingen van de kandidaten inclusief een foto van hen.’ Volgens Escobar is het inidivduen of organisaties volgens de huidige kieswet niet toegestaan programmapunten, politieke informatie of propaganda aan deze summiere teksten toe te voegen. Escobar: ‘De regerende communistische partij benadrukt voortdurend zelf geen kandidaten voor te dragen. Wanneer Diaz-Canel aankondigt dat de partij opponenten in diskrediet wil brengen of negatieve propaganda wil bedrijven en hun kandidaatstelling wil dwarsbomen, is dat strijdig met de kieswet.’

oppositieinbeelden
Oppositie gesplitst
Inmiddels hebben vijf organisaties zich afgescheiden van de coalitie van 70 onafhankelijke groepen. Tot deze coalitie behoren Mesa de la Unidad de Acción Democrática (MUAD) en de campagne #Otro18. Deze coalitie wil een nieuwe kieswet en 170 personen kandideren voor de gemeenteraadsverkiezingen. De vijf organisaties benoemen de voorman van deze coalitie, Manuel Cuesta Morúa als de eerste schuldige voor de scheiding der geesten in de oppositie. ‘Zijn ambities en zijn grenzeloze vriendjespolitiek vormen het belangrijkste obstakel om vooruit te komen in de strijd voor vrijheid en democratie,’ aldus de tekst in een persverklaring van de vijf uitgetreden organisaties. (Coördinadora Nacional de Presos y Ex presos Políticos, Asociación Pro Arte Libre, het Proyecto Derechos del Pueblo, la Red Juvenil y la Coördinadora Obrera Cubana). Zij beschuldigen Cuesta Morúa van ‘gebrek aan flexibiliteit’ en ‘hoogmoed.’ In juli 2016 was de belangrijke oppositiegroepering Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) al uit de coalitie gestapt. De scheuring vindt plaats enkele dagen voor het Cubaanse verkiezingsproces van start gaat.

Bron
* Nora Gámez Torres op de website 14ymedio
Link
* Het Cubaans verkiezingssysteem (Engels) zoals de autoriteiten dit beschrijven
* Uitspraak Díaz-Canel over de komende verkiezingen, 1 minuut

Fidel Castro feliciteert Maduro

Op de dag dat de Cubaanse politieke politie zich overal in Havana op straat vertoonde om te voorkomen dat de Dag van de Mensenrechten zou worden gevierd, schreef Fidel Castro een brief aan de Venezolaanse president Maduro. Hij wilde zich, zoals hij schrijft, aansluiten bij ‘de unanieme opinie’ over de toespraak van de Venezolaanse president.

maduro-en-fidel

Nicolás Maduro en Fidel Castro

De Cubaanse ex-leider feliciteert in deze boodschap Nicolás Maduro met ‘zijn briljante en waardevolle toespraak van 6 december jongstleden, nog maar nauwelijks op de hoogte van de uitslag van de stembus.’ De Cubaanse oud-leider sluit zich aan bij ‘de unanieme opinie’ over deze rede. Op geen enkel moment in de boodschap gaat Castro in op de omvangrijke nederlaag die de opvolger van Hugo Chávez leed door de overwinning van de oppositie, die leidde tot een gekwalificeerde meerderheid van twee-derde (112 van de 167 zetels) in het parlement. Fidel roert ook andere thema’s aan zoals de angst voor een globaal conflict op wereldniveau en constateert dat negen landen over atoomwapens beschikken. Hij stelt de lezer gerust voor een mogelijk debacle want ‘de Volksrepubliek China en Rusland’ zijn landen die ‘beter dan’ de VS de problemen in de wereld kennen’ en ‘hun eigen revolutionaire ervaringen hebben gehad.’

Link
* De felicitatie van Fidel Castro in het Spaans

Dilma Rousseff : ‘Als Brazilië het niet doet, doet Nederland het wel’

De Braziliaanse president Dilma Rousseff heeft zich dinsdag tijdens een televisieverkiezingsdebat verdedigd voor de omvangrijke infrastructurele steun die Brazilië biedt aan bijvoorbeeld de uitbreiding van de haven van Mariel in Cuba:  ‘Als Brazilië het niet doet, doen ander landen zoals Nederland het wel.’ In oktober worden in Brazilië presidentsverkiezingen gehouden en Rousseff hoopt te worden herverkozen.

Raul Castro en Rousseff bij de ingebruikneming van een deel van het Marieeprject op 27 janurai 2014

Raúl Castro en Dilma Rousseff bij de ingebruikneming van een deel van het Marielproject op 27 januari 2014

De president verdedigde de financiering door Brazilië van projecten in veel Latijns-Amerikaanse landen en stelde vast dat steeds als voorwaarde wordt gesteld dat Braziliaanse bedrijven er in participeren en dat de levering van materialen voordeel moet opleveren in de vorm van inkomen en werk voor Brazilië. ‘Het beleid van Brazilië is erop gericht dat Latijns-Amerika wordt gesteund, maar ook ons land en onze bedrijven,’ aldus Rousseff op het televisiekanaal Bandeirantes. Zij wees op de verantwoordelijkheid van ‘de sterkste regionale macht van Latijns-Amerika.’ Rousseff zei dat Brazilië zich vroeger richtte op de ontwikkelde landen en ‘nu kijken we naar heel Latijns Amerika en heel Afrika en we hebben een relaties met de BRICS-landen (het blok landen met als deelnemers Rusland, India, China en Zuid-Afrika), waardoor we de mogelijkheid hadden de BRICS-bank op ter richten die ook projecten gaat financieren in landen in ontwikkeling.’ “Wij vormen een variant op het IMF (Internationaal Monetair Fonds), een akkoord om landen te beschermen tegen de internationale vluchtigheid’

Mensenrechten in Cuba
Rousseff beantwoordde ook een vraag van de sociaalchristelijke presidentskandidaat en evangelisch dominee Everaldo Pereira, die vraagtekens zette bij de financiering waardoor de ‘de Cubaanse dictatuur wordt ondersteund’ via het havenproject van Mariel. Van de 957 miljoen dollar die voor dit project nodig zijn, draagt Brazilië 682 miljoen dollar bij, afkomstig van de staatsbank Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) en bedoeld om een containerpark te bouwen. Bij haar bezoek aan Cuba in januari bood Rousseff president Castro nog eens 290 miljoen dollar aan voor de ontwikkeling van een industriële zon in de regio van Mariel. Rousseff: ‘Onze relaties met Cuba zijn dan ook zeer positief, we financieren Braziliaanse bedrijven om een haven in Cuba aan te leggen, die weer financieel voordeel oplevert voor Braziliaanse bedrijven’ en ze rechtvaardigde de enorme investering met de opmerking dat als Brazilië het niet zou doen ‘andere Europese landen, als Nederland’, het zouden doen.

Geheimzinnigheid
In de Braziliaanse media wordt kritisch gereageerd op het miljardencontract met landen als Cuba en Angola. Jorge Casado, columnist van de krant O Globo, schreef eerder over de grote geheimzinnigheid rond deze operaties. Verdragteksten, protocollen, technische verslagen en correspondentie worden als ‘geheim’ geclassificeerd en blijven dat tot 2027. Casado schreef dat Brazilië sinds het militaire regime, niet zo’n groot gebrek aan transparantie heeft gekend. En de hoofdstedelijke krant Correio Braziliense schreef dat van de 218 miljoen dollar bestemd om Braziliaanse havens te verbeteren, vorig jaar slechts 15 miljoen (7%) was gebruikt.

Bron
* Persbureau EFE
Link
* De correspondent van het NOS-Journaal, Marc Bessems beoordeelde het verkiezingsdebat in Brazilië op zijn weblog.   

Positie Cubaanse Amerikanen na verkiezingen sterker

De Cubaanse Amerikaan Joe Garcia gaat voor Florida naar het Congres en de Republikein Ted Cruz gaat voor dezelfde staat de Senaat in. Senator Bob Menéndez en de afgevaardigden Lleana Ros-Lehtinen, Mario Diaz-Balart en Albo zijn herkozen. Het aantal politici met een Cubaans- Amerikaanse achtergrond is daardoor met deze verkiezingsuitslag licht gestegen.

Wachtende kiezers gisteren in South Dade

De winnende president Barack Obama won 62% van de stemmen in het district Miami-Dade, een bastion van de Cubaanse ballingengemeenschap. De overwinning van de senaatzetel van Ted Cruz in Texas maakt dat de Amerikaanse Cubanen nu drie in plaats van twee afgevaardigden van Cubaans-Amerikaanse herkomst telt. In deze Amerikaanse Eerste Kamer behield Bob Menéndez zijn senaatzetel voor New Jersey. Marco Rubio – die nu al wordt genoemd als de beoogde presidentskandidaat voor de Republikeinen in 2016 – blijft evenzeer. De Democraat Joe Garcia neemt in het Huis van Afgevaardigden de zetel over van de Republikein David Rivera. Garcia, voormalig directeur van de Cuban American Foundation, bleek overduidelijk de favoriete kandidaat in district 26 van Florida bij de kiezers.
Nog drie andere Cubaanse-Amerikanen zullen bijna zeker een zetel krijgen in het Huis van Afgevaardigden namelijk Albio Sires voor Nieuw Jersey en de oud- gedienden Ileana Ros-Lehtinen en Mario Díaz-Balart in Florida.