Reisverbod voor pleitbezorger godsdienstvrijheid

Universitair docent Dalila Rodríguez González werd deze zondag verhinderd het land te verlaten, aldus de website 14ymedio. De vrouw is het derde lid van een familie die dit overkomt en die niet meer naar het buitenland mag reizen. Rodríguez, taalkundige aan de Universidad Central de Las Villas werd vorig jaar vanwege haar pleidooien voor godsdienstvrijheid ontslagen. Zij zou een slechte invloed op haar studenten hebben uitgeoefend. Rodríguez wilde in Uruguay een seminar over dit thema bijwonen, georganiseerd door het Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina Cadal.

Dalila-Rodriguez-Gonzalez-profesora

Dalila Rodriguez González

Zondag jl. werd Dalila Rodríguez González door een medewerker van het Ministerie van Binnenlandse Zaken op de luchthaven van Santa Clara staande gehouden bij het Immigratiekantoor. Een paar minuten later werd ze overgeplaatst naar een kamer waar een officier haar vertelde dat ze een reisverbod had. Net als bij andere mensenrechtenactivisten die dit eerder overkwam, weigerden de immigratiebeambten Rodriguez informatie over het verbod te geven. ‘Het leek wel een verhoor’, aldus Rodriguez, lid van het Patmos Instituut, een evangelische groep die de vrijheid van godsdienst en de eerbiediging van de mensenrechten op het eiland bevordert. ‘Ze hebben me niet van tevoren op de hoogte gesteld om extra schade aan te richten,’ voegt Rodriguez toe.

Recht land te verlaten
In een verklaring van CADAL herinnert de organisatie aan artikel 13, lid 2 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, waarin wordt erkend dat ‘Een ieder het recht heeft om elk land te verlaten, met inbegrip van zijn eigen land, en terug te keren naar zijn eigen land.’ De academica zou van 12 tot 14 september deelnemen aan de Zesde Latijns-Amerikaanse Top van Denktanks in Montevideo. Als onderdeel van haar agenda in de Uruguayaanse hoofdstad zou Rodriguez ontmoetingen hebben met José Gabriel González Merlano, specialist in godsdienstvrijheid aan de Katholieke Universiteit van Uruguay en in Buenos Aires met de autoriteiten van de Argentijnse Raad voor Religieuze Vrijheid. CADAL hekelde deze zondag het optreden van het regime in Havana en constateerde dat ‘Cuba het enige land in Latijns-Amerika is en een van de weinige in de wereld, dat willekeurig het verlaten van het eigen land verbiedt’. In april van dit jaar nam Rodriguez deel aan activiteiten van CADAL in Argentinië, Chili, Peru en Uruguay en was ze als spreker aanwezig op de alternatieve conferentie voor de VIIIe Top van Amerika. Zij hield toen een toespraak in het Instituto Libertad y Desarrollo in Santiago de Chile over Cuba voor de derde universele periodieke evaluatie in de VN-Mensenrechtenraad, samen met het Chileense congreslid Jaime Bellolio.

Willekeur
CADAL hekelde deze zondag het optreden van het Cubaanse regime en roept de regeringen van Latijns-Amerika en de Europese Unie op hun bezorgdheid uit te spreken bij de Cubaanse regering ‘voor de schending van dit grondrecht’ en ‘een einde te maken aan deze willekeurige praktijk, vooral in een land dat op het punt staat om twaalf jaar lid te zijn van de VN Mensenrechtenraad’.

Bron
*Website 14ymedio, 10 september 2018

September telt tussen de 600 en 700 politieke arrestaties

In Cuba werden vorige maand, volgens de Cubaanse Commissie voor Mensenrechten en Nationale Verzoening / Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), minstens 708 politieke arrestaties verricht. Dat is het hoogste aantal in anderhalf jaar, schrijft deze groepering in haar maandelijkse rapport. De beweging is illegaal, maar wordt door de autoriteiten getolereerd. Volgens het Centro de Información Hablemos Press werden in deze maand 665 politieke arrestaties verricht van leden van de civil society in het land. Het is het hoogste aantal sinds de arbitraire arrestaties op het eiland in maart 2012 tijdens het bezoek van de paus toen 1.158 politieke arrestaties werden vastgesteld.

Ibis Marcada en Maritza Concepcion - leden van de Damas de Blanco - na een gewelddadige acties van zogeheten 'turbas' rond hun woning en in hun woning

Ibis Marcada en Maritza Concepcion – leden van de Damas de Blanco – na een gewelddadige actie van zogeheten ‘turbas’ rond hun woning en in hun woning.

Vooral de  Damas de Blanco / Dames in het Wit waren een doelwit. De Damas werden in 2003 na de arrestatie en veroordeling van 75 dissidenten opgericht. Sindsdien houden de in het wit geklede vrouwen elke zondag na de mis een vreedzame protestmars om onder andere de vrijlating van politieke gevangenen te eisen.

Aanbevelingen van de VN
De CCDHRN voegt in haar maandrapport ook een lijst van 20 aanbevelingen toe afkomstig uit de Raad van de Mensenrechten van de VN. Cuba heeft deze aanbevelingen in het kader van het Periodiek Universeel Onderzoek afgewezen. Een van de aanbevelingen die Cuba verwerpt, is afkomstig van de Nederlandse regering. Er wordt op aangedrongen een einde te maken aan de repressie, de zogeheten actos de repudio*  te onderzoeken en iedereen die slachtoffer is van intimidatie en politiek geweld te beschermen. Cuba verwerpt ook een internationaal onderzoek naar de omstandigheden van de dood van twee mensenrechtenactivisten Oswaldo Paya en Haroldo Cepero vorig jaar juni.

Linken
* Rapportage CIH  september 2013
* Rapportage CCDHRN september 2013 met aanbevelingen uit de VN Mensenrechtenraad die door de Cubaanse regering werden verworpen
Zie ook:
* VN roept Cuba op VN-Mensenrechtenpacten te ondertekenen. Zie deze weblog van 3 mei 2013.
Noot
* Actos de Repudio zijn door de autoriteiten georganiseerde gewelddaden tegen leden van de oppositie of hun familieleden, vaak in de directe omgeving van hun huis. De knokpartijen worden door de overheid/partijorganisaties georganiseerd, maar gepresenteerd als uitingen van ‘spontane woede-uitbarstingen’ van het volk. Een voormalige voorzitter van de officiële Cubaanse schrijversbond noemde deze actos de repudio ooit ‘verbale lynchpartijen.’