Huisartsen kunnen auto’s en computers kopen

Het Ministerie van Gezondheid zou alle Cubaanse huisartsen een internetverbinding willen aanbieden. De Cubaanse overheid stelt artsen ook in staat auto’s en laptops aan te schaffen. Dat schrijft de met het regime verbonden blogger Yohandry. Hij citeert ‘bevriende bronnen’.

medico-cuba-aankomst-monrovia

Cubaanse artsen bij aankomst in Monrovia

De laptops, nieuw en goede merken, worden verkocht voor 600 peso’s (25 dollar). De auto’s zijn gebruikt door autoverhuurbedrijven voor toeristen. De eerste 200 worden gratis verstrekt aan doktoren ‘die bijzondere prestaties leveren’. De rest van de wagens worden verkocht voor prijzen die variëren van 3.000 (150 dollar) en 7.000 peso’s (250 dollar). ‘Ook worden kredieten verschaft waardoor artsen de auto’s kunnen betalen,’ schrijft Yohandry. Het gaat om maatregelen, die bestemd zijn ‘ten voordele van die economische sector die het meest bijdraagt aan het land, de groep beroepsbeoefenaars die zich het meest opoffert en voor Cubanen, die het meest de naam van het land hooghouden,’ aldus Yohandry.

Inkomstenbron één
De inkomsten uit professionele dienstverlening, met name door Cubaanse artsen en verplegers, is op dit moment de belangrijkste inkomstenbron voor Cuba, gevolgd door het toerisme. De autoriteiten erkennen dat door de vlucht van veel artsen een groot probleem is ontstaan in de gezondheidszorg in Cuba en zij wil met dergelijke maatregelen die vlucht van artsen tegengaan. Doktoren in Cuba zelf klagen over het feit dat Havana ruim 75% van de salarissen die artsen in het buitenland verdienen, in beslag neemt.

kankerinstituut-havana-personeel

Medewerkers van het Kankerinstituut in Havana

Bureauocraten voorrang
Artsen die in Havana werkzaam zijn, bevestigen de nieuwe maatregelen van de Cubaanse autoriteiten in een reportage van de website Diario de Cuba. Men zet ook vraagtekens omdat tot nu toe vooral leidinggevenden en werknemers van het Ministerie van Gezondheid er voor in aanmerking kwamen. Ana, een arts werkzaam in het ziekenhuis Hospital Calixto García, bevestigt het bericht maar voegt er aan toe ‘dat eerst de grote instituten aan de beurt komen zoals het Kankerinstituut en het Instituut voor Tropische Ziekten Pedro Kourí, IPK’. (…) ‘Ik ken geen enkele specialist die met de bevolking werkt, die tot nu toe geprofiteerd heeft van de maatregel’, aldus Ana. ‘Het zijn allemaal bureaucraten die al jaren geen echte patiënt meer zagen’. Antonio, werkzaam als huisarts, denkt niet dat hij een auto of een laptop krijgt. ‘Het gaat net als met internet. In theorie heb ik thuis internet. Maar als ik informatie voor mijn werk wil zoeken of downloaden, kan ik een week achter het scherm zitten vanwege de traagheid,’ zegt hij. Sommigen spreken zich uit, anderen zwijgen. Ana wil spreken: ‘Men zal mij de mond niet snoeren want ik begrijp niet waarom een directeur van een ziekenhuis recht heeft op een auto, terwijl een cardioloog op de fiets naar het ziekenhuis komt’.

Bron
* El Blog de Yohandry, 10 mei 2016
Dit blog is in het leven geroepen door de Cubaanse geheime dienst.

* Spaanstalige reportage van Diario de Cuba

Cubaanse jongeren willen openbaar debat op Plein van de Revolutie

Geïnspireerd door de Occupy Wall Street-beweging heeft een groep jongeren in Havana een oproep gedaan om vandaag om 3 uur Cubaanse tijd op het Plein van de Revolutie bijeen te komen en gelegenheid te bieden via een microfoon ieders mening over de toekomst van Cuba te laten horen. Het motto van de bijeenkomst luidt #YoTambienExijo / Ik eis ook……. Regimegezinde bloggers en twitteraars noemen de voorgenomen act ‘contra-revolutionair.’

Tania Bruguera tijdens een eerdere performance

Tania Bruguera tijdens een eerdere performance

De Cubaanse kunstenares Tania Bruguera is het gezicht achter deze publieke act maar zij spreekt niet van een politieke, maar eerder van een artistiek statement om er achter te komen ‘welk land wij willen. De mensen spreken 1 minuut en zeggen wat zij willen’. De beweging #YoTambienExijo ontstond in 2009 toen de microfoon openstond tijdens de culturele manifestatie Biennale. Toen nam de Cubaanse blogster Yoani Sánchez het woord en zei o.a. ‘dat Cuba een land is omgeven door de zee en een eiland omheind door censuur.’ Bruguera reageert met haar manifestatie op de gezamenlijke mededeling van 17 december jl. van de Cubaanse en Amerikaanse leiders over het herstel van de diplomatieke betrekkingen tussen de VS en Cuba. Bruguera schreef daarop een brief aan Barack Obama, Raúl Castro en paus Franciscus waarin ze vroeg ‘om een arena voor de Cubanen om te participeren en het recht om zonder gestraft te worden er een afwijkende mening op na te houden’, evenals de mogelijkheid ‘vreedzame demonstraties te houden voor of tegen de beslissingen van de regering. ‘

Het open podium tijdens de Bienale van 2009 in Havana

Het open podium tijdens de Biennale van 2009 in Havana, ook een act van Bruguera

Toestemming
Cubanen in en buiten Cuba doen mee aan de actie en formuleren hun eigen wensen. ‘Wij zijn mensen met uiteenlopende ideologische posities en religieuze opvattingen. We hebben allemaal een andere visie op wat Cuba nodig heeft, maar we leven allemaal op dezelfde plek en we hebben recht deel uit te maken van wat er nu gebeurt.’ Op Facebook reageerden tot nu toe 300 mensen op Bruguera’s oproep en zij zeggen naar het Plein van de Revolutie te komen. Of de autoriteiten de bijeenkomst zullen toestaan is de vraag. Bruguera: ‘De Castroregering kan nee zeggen als ze niet willen dat de bijeenkomst plaats vindt. Maar als de mensen komen, maakt dat niet uit. Als er 1 man, 10 of 100 personen komen om hun opvattingen te delen en een vreedzame dialoog te beginnen dan zal dat gebeuren, ongeacht wat zij willen.’

Rosa Maria Paya steunt de actie en vraagt zelf om 'een volksraadpleging in Cuba. Rosa maria is de dochter van Oswaldo Paya die in 2011 bij een verkeersongeval onder nooit opgehelderde omstandigheden het leven verloor.

Rosa Maria Paya steunt de actie vanuit de VS en vraagt zelf om ‘een volksraadpleging in Cuba.’ Rosa Maria is de dochter van de mensenrechtenverdediger Oswaldo Payá die in 2012 bij een verkeersongeval onder nooit opgehelderde omstandigheden het leven verloor.

Officiele waarschuwing
Zaterdag jl. ontving Tania Bruguera een offciële waarschwing van de autoriteiten en werd ze gewezen op de ‘wettelijke en persoonlijke gevolgen’ als de act zou doorgaan. Ook de officiële kunstenwereld laat zich niet onbetuigd. Vier uur lang duurde het overleg tussen de voorzitter van de Nationale raad voor Beelden Kunsten / Consejo Nacional de Artes Plásticas (CNAP), Rubén del Valle, met Tania Bruguera. Del Valle maakte duidelijk de performance van 30 december niet te steunen en hij zei ‘dat de actie negatief kan uitpakken in de publieke opinie, juist op een moment dat er een begin wordt gemaakt met onderhandelingen tussen de regeringen van Cuba en de VS om de diplomatieke en de commerciële relaties te hervatten.’ Hij stelde vervolgens een performance te houden achter gesloten deuren van een fabriek of school. Bruguera weigerde dit omdat ze juist stem wil geven aan allerlei soorten personen.

'Steek je hand op, verhef je stem'

‘En ik eis ook……Steek je hand op, verhef je stem’-

Campagne sociale media
Tegelijkertijd is het regime op sociale media een offensief tegen de kunstenares Bruguera begonnen. Bloggers en twitteraars vanuit de officiële overheid en staatsorganisaties noemen de act ‘contrarevolutionair’ en erop gericht ‘aan te zetten tot subversie op het eiland’. Op El blog de Yohandry vraagt men zich af of Tania Bruguera en Antonio G. Rodiles, ‘de nieuwe Alan Gross zullen zijn’ en stelt de blogger de vraag: ‘De CIA achter Tania Bruguera?’ Gisteren bezocht Bruguera diverse politiebureau’s in Havana om een vergunning voor de act te krijgen. (Alan Gross was de Amerikaan die ruim 6 jaar in een Cubaanse gevangenis zat, Antonio Rodiles is een politieke opposant die de beweging Por otra Cuba / Voor een ander Cuba leidt. redactie)

Linken
* Website Tania Bruguera
* De officiële weblog Yohandry
* Facebook YoTambienExijo
* Facebook Rosa Maria Payá

Cubaanse televisie verliest strijd met ‘Paquete’

Eind juni presenteerde de Cubaanse televisie een zomerprogramma dat vooral bestaat uit populaire series en films van buitenlandse televisiekanalen, allemaal piratenproducties. Op die wijze gaat het officiële Cubaanse televisiebestel de strijd aan met El Paquete, een televisie-aanbod dat via de informele markt via usb-sticks aan de Cubaanse consument wordt aangeboden. Het particuliere initiatief is een reactie op het slaapverwekkende en gepolitiseerde aanbod van de vijf officiele Cubaanse televisiekanalen. Volgens de journalist Ravsberg zou er jaarlijks tien miljoen dollar omgaan met deze Cubaanse Youtube.

PaqueteEl Paquete bevat een selectie van films, sport, soaps en andere afgetapte producties via de in Cuba verboden schotelantenne. De leiding van de Cubaanse televisie (ICRT) zet daar voor de komende weken 600 films tegenover, nieuwe en herhalingen, 20 series uit het voorbije seizoen en 19 musicals alsmede een speciale programmering voor kinderen. Het grootste deel van de films en series die de ICRT uitzendt is illegaal omdat er geen rechten voor worden betaald; het is gestolen waar van buitenlandse televisieproducenten en op de plaats waar de naam van de producent staat, ziet de kijker dan ook een zwart balkje. Maar de strijd met El Paquete lijkt bij voorbaat verloren. De veelgehoorde kritiek op de ICRT-programma’s luidt dat deze slaapverwekkend zijn, veel herhalingen bevatten, en buitengewoon veel politieke ideologie en bovendien beschikt de ICRT niet over voldoende geld om eigen producties te maken. ‘Het meeste dat de Cubaanse televisie aanbiedt, heb ik al gezien,’ zegt Anabel Puig, een jonge vrouw die naar het illegale Paquete kijkt. De Cubanen zijn goed en up-to-date geïnformeerd over buitenlandse films en zijn niet langer ‘gedwee kijkerspubliek’ van de officiële televisie.  Via de schotelantenne beschikt de kijker over een groter aanbod en hoewel bezit van een schotelantenne strafbaar is, is het gebruik vooral in de hoofdstad Havana sterk gegroeid. Vooral in de wijken Centro Habana, Cerro, Habana Vieja en Diez de Octubre lijkt de bevolking ‘verslaafd aan de kabel’. Elk gezin kan zich voor 10 CUC (dollarpeso) abonneren op een programmapakket dat vooral uit Florida afkomstig is. Voor een kwart dollar krijgt de klant 1 gigabyte aan inhoud.

‘Vuilnis’
Het aanbod van El Paquete roept de woede op van een deel van de partijgetrouwe intellectuelen. De voormalige minister van Cultuur, Abel Prieto, omschreef het aanbod als ‘vuilnis’ en beklemtoont dat ‘de Yankees op schaamteloze wijze een invasie uitvoeren’. Hij bepleitte op een recent congres van de officiële kunstenaarsbond dat ‘we de strijd met El Paquete moeten aangaan en dit moeten afbreken. We moeten El Paquete ontmantelen in het aangezicht van het volk omdat het volk begrijpt dat ze wordt bedrogen.’ Prieto, die nog wordt beschouwd als een vertrouweling van Fidel Castro, sprak echter niet over een verbod.

Aanwinst

: Een jonge Cubaan pakt usb-stick om het laatste aanbod van Paquete e kunnen zien. Discretie tussen distribudterus en gebruikers is bij deze activiteit van groot belang

Een jonge Cubaan pakt een usb-stick om het laatste aanbod van El Paquete kunnen zien. Discretie tussen distributeurs en gebruikers is bij deze activiteit van groot belang.

El Paquete heeft een netwerk van verkooppunten meestal in particuliere woningen. De prijs varieert van 1 tot 5 dollar, afhankelijk van het volume; sticks in Havana hebben een klein vermogen. Alfredo, een 45-jarige Cubaan woonachtig in de wijk La Vibora: ‘Ik betaal 2 convertibele peso’s (2 dollar) en elke donderdag wordt het bij me thuis afgeleverd.’ José is distributeur en heeft 12 klanten in Havana. Hij zegt dat het Paquete niets slechts bevat, geen pornografie en geen politieke zaken, noch andere zaken die door de Cubaanse autoriteiten worden vervolgd. En María Teresa, een 48-jarige huismoeder bezoekt elke week de woning van een verkoper in Holguín, 730 kilometer ten oosten van Havana, waar ze voor 5 Cubaanse peso’s (20 dollarcents) voor 4 gigabytes soaps, series en muziek krijgt. Daniel, een 22-jarige rechtenstudent in Holguín, heeft precieze wensen: ‘Behalve films, series en musicals, zoek ik ook nieuwe software voor mijn anti-virusprogramma om de computer te beschermen.’ En Graciela, een verpleegster uit Las Tunas, 660 kilometer van Havana: ‘Ik kijk weinig televisie, de Cubaanse soaps zijn slecht en de Braziliaanse (Avenida Brasil) zijn zo traag en vervelen me. Dus koop ik voor vijf peso’s mijn Paquete en word ik vermaakt.’ (…) ‘Ik hoop dat men het niet gaat verbieden of dat iemand er kwaad mee wil. Het is een rustige manier van vermaak in je eigen huis en je doet er niemand kwaad mee, ‘zegt Marcos, een 50-jarige schilder in Havana.

logo14ymedioPolitisering
Maar de dissidente blogger Yoani Sánchez die recent haar digitale oppositiekrant 14ymedio lanceerde, suggereerde kortgeleden dat deze publicatie ook onderdeel van El Paquete zou kunnen uitmaken. Haar krant wordt nu al verspreid via mobiele telefoons en usb-sticks, dvd’s en cd’s. Het antwoord van het officiële Cuba liet niet lang op zich wachten. De blogger Yohandry, die opvattingen van het regime verspreidt, schreef dat hij zijn vrienden in de buurt die gebruik malen van El Paquete dit liet weten en zij vrezen dat het dan gedaan zou zijn met dit fenomeen want ‘alles wat Yoani Sánchez aanraakt, maakt ze kapot, dat verzeker ik je.’

Bronnen
* 14ymedio: Rosa López El Paquete Web, 27 juni 2014
* AFP, Carlos Batista, 21 april 2014
Links
* Fernando Ravsberg: The Cuban Youtube
* Yohandry’s blog

Tekort aan tandpasta, shampoo en deodorants

De Cubaanse autoriteiten hebben beloofd de aanvoer van producten voor de persoonlijke hygiëne te verbeteren. De bevolking maakt zich zorgen over tekorten aan tandpasta, shampoo en deodorants. De officiële website Cubadebate meldt tientallen vragen van verontrustende burgers te hebben ontvangen. In Holguín kwam het tot botsingen met de politie toen de autoriteiten marktkramen van het centrale plein wilden verwijderen. Veel Cubanen wijten de oorzaak van de tekorten aan de rigide regels van de overheid waardoor steeds vaker straatverkopers hun activiteiten moeten beëindigen en de tekorten toenemen. Dat element wordt in de overheidsmedia niet aangeroerd.

Parque Central in Havana

Parque Central in Holguin

De website Cubadebate en de partijkrant Granma laten de vice-minister van Commerciële Handel aan het woord, Bárbara Acosta, die zegt dat ‘ondanks het feit dat de productiedoelen voor deodorants niet werden bereikt en deze verdwenen uit de schappen van de winkels, de verkoop van dit product aan de bevolking wordt hersteld want de grondstoffen bevinden zich in de fabriek.’  Roberto Cabrera, voorzitter van het staatsbedrijf Grupo Empresarial de la Industria Ligera, zegt in de krant dat ‘de plannen voor 2014 financieel onderbouwd zijn en er geen problemen zijn met de capaciteit van de industrie.’ De tekorten aan deodorants aan het einde van het vorige jaar, hebben volgens Cabrera te maken met een tijdelijk tekort aan grondstoffen.

Straathandel bemoeilijkt
De huidige bevoorradingsproblemen vallen samen met de sluiting door de autoriteiten van tientallen kraampjes op straat; daar werden ook deodorants en tandpasta’s verkocht die vaak uit het buitenland afkomstig waren. Volgens de officiële versie zijn deze verkopen illegaal en leiden tot speculaties en wil de Cubaanse overheid particulier ondernemerschap wel stimuleren, maar binnen ‘het kader van de wettelijkheid en de discipline.’

Holguín protest van straathandelaren
In Holguín gingen dinsdag enkele honderden mensen de straat op in een protest tegen de ontmanteling van de stalletjes van straathandelaren op het centrale plein in deze provinciestad. Dit leidde tot een harde reactie van politie en staatsveiligheidsdienst. Enkele honderden handelaren en andere bewoners van Holguín gingen naar het gemeentehuis met kreten als ‘Weg met de werkeloosheid’. Volgens Zuleidy Pérez Velásquez, landelijk voorzitter van de dissidente organisatie Cuba Independiente y Democrática / Cuba Onafhankelijk en Democratisch (CID), leidde dit tot een heftige botsing toen de politie het centrale plein wilde schoonvegen. De verkopers zeggen dat zij over alle noodzakelijke wettelijke documenten beschikken. De autoriteiten adviseren de handelaren hun marktstallen te verhuizen naar hun eigen woningen. Volgens een Tweet van Yohandry, blogger in overheidsdienst, was er geen sprake van een operatie van de ordetroepen en is er ook niemand gearresteerd. Yohandry benadrukt dat er slechts sprake was van gesprekken tussen de gemeentelijke autoriteiten en de straathandelaren.

Bronnen
* Diario de Cuba en Blog de Yohandry
Beelden van het protest inclusief een mislukte poging van de geheime politie de camera in beslag te nemen, 4 minuten

Recept: Inktvis op zijn Cubaans

Wie zegt dat de Cubanen geen inktvis kunnen eten? Volgens de regimegezinde blogger Yohandry hebben de Cubanen daar wat op gevonden. ‘Het zoveelste bewijs van de vindingrijkheid van de inwoners van dit eiland,’ aldus Yohandry waarna het recept (met een knipoog) volgt.

inktviseywe_pulpoalacubana_1Ingredienten
1. Een pond gekookte sperciebonen
2. Een kop gekookte macaroni
3. Knakworstjes zoals op de foto.

Snel
Het gerecht kan snel op tafel staan en direct geserveerd worden. Eet smakelijk, aldus Yohandry Fontana Lunes.

Fidel Castro opnieuw doodverklaard

Sinds kort gonst het opnieuw van geruchten over de mogelijke (hersen) dood van Fidel Castro. Ditmaal was het de Venezolaanse journalist Nelson Bocaranda, die op 11 oktober het naderende einde van de 86-jarige ex-leider van de Cubaanse revolutie aankondigde: ‘Binnen 72 uur zullen we horen over de dood van Fidel’. Via Twitter wordt bijna elke twee of drie maanden Fidel’s dood aangekondigd. Zijn zoon Alex reageerde vrijdag op de stroom van twitterberichten en ontkende deze. Maar ook Fidel’s uitgeweken zuster, Juanita, liet in Miami weten zich niet voor te bereiden op de  begrafenis.

Fidel Castro bij de presentatie van zijn boek in februari jl.

In het bericht van 11 september meldt Bocaranda dat Fidel de afgelopen maanden via een kunstmatige long zou hebben gefunctioneerd want ‘dat was de enige manier om hem in leven te houden’. Bocaranda zegt ook dat Raúl Castro ‘binnen 72 uur’ de dood van Fidel zal aankondigen. De aanwezigheid van ordetroepen in de belangrijkste steden van het eiland zou een indicatie zijn. In september zouden Chávez en Raúl Castro zijn overeengekomen de toestand van Fidel geheim te houden tot het moment van de Venezolaanse verkiezingen. Net als bij eerder berichten via Twitter leidde ook het bericht van Bocaranda tot wereldwijde veronderstellingen. In Miami maakten activisten zich alvast op voor feesten, die op zaterdag jl. bij Restaurant Versailles  moesten plaatsvinden. Vanuit Cuba waren er berichten over geblokkeerde telefoons.

Alex Castro ging vrijdag jl. in Guantanamo op de foto met een bevriende journaliste

Zoon: ‘Goede gezondheid’
Alex Castro, tevens huisfotograaf van de voormalige leider, liet vrijdag, bij de opening van een fototentoonstelling in Guantanamó weten: ‘Mijn vader verkeert in goede gezondheid. Hij mag dan wel 86 jaar zijn, maar hij doet nog dagelijks zijn oefeningen en leest nog steeds boeken.’ Bocaranda (die in zijn eerste tweet bij de aankondiging van Fidel’s dood, nog had toegevoegd; ‘Dat denk ik tenminste’) liet dezelfde dag weten dat Fidel’s jongere zus Juanita (1933) door broer Raúl Castro zou zijn gebeld. Zij zou, aldus de tweet van Bocaranda van vrijdag jl., zich klaar moeten maken voor een reis naar het eiland ‘vanwege belangrijk nieuws uit de familie.’ Juanita ging in 1964 in ballingschap. Zij was een vurig aanhangster van de Cubaanse revolutie, maar nam afstand toen deze steeds meer richting Moskou opschoof.

Juanita’s boek dat vorig jaar ook in een Nederlandse editie verscheen

Volgens ingewijden zijn alle banden tussen Fidel en Juanita verbroken, maar Raúl Castro zou ter wille van de familiebanden, nog wel eens tussenbeide willen komen om familiare kwesties op te lossen. Juanita (79), die zich op dit moment inzet voor de herverkiezing van Obama, reageert afwijzend: ‘Dit is totale onzin en het lijkt me onverantwoord dergelijke ongefundeerde geruchten te verspreiden, zonder de minste zorgvuldigheid tegenover mensen die hierbij betrokken zijn. Ik bereid geen reis naar Cuba voor en heb ook geen contact met de familie van mijn broers Fidel en Raúl.’

Fidel en de paus ontmoetten elkaar op 28 maart in de nuntiatuur van het Vaticaan in Havana

Cubanen zijn de laatsten
Blogger Yoani Sánchez schreef op 11 oktober bedolven te worden onder tweets en telefoontjes over Castro’s gezondheid. ‘Iedereen vraagt naar de gezondheid van Fidel Castro, maar ik heb geen enkele zekerheid, er circuleren enkel geruchten’.  Fidel Castro verscheen voor het laatst in het openbaar op 28 maart 2012 toen hij de paus in Havana ontmoette. Zijn laatste publicatie van Reflexión – hoewel slechts enkele regels – dateert van 20 juni en behandelt ‘Het Universum en de expansie’. Een maand eerder op 4 februari 2012 presenteerde de toen 85-jarige leider zijn nieuwe boek Guerillero del Tiempo, geschreven door de journaliste Katiuska Blanco. Volgens officiele bronnen zou hij toen 6 uur lang met de officiele genodigden voor de presentatie hebben gesproken. Yoani Sánchez zegt dat zij zelf al jaren in het ‘tijdperk van het postcastrisme’ leeft. Citaat: ‘De praktijk heeft ons geleerd dat elke keer wanneer er iets met Fidel Castro gebeurt, de Cubanen de laatsten zijn die daar van horen.’

Humorist en cartoonist Guama met Camajan Barbudo over Leven van de Dood

Linken
* Bericht Alberto Muller met informatie over Fidel’s dementie, 9 oktober 2012
* Bericht Venezolaanse journalist Bocarando, 11 oktober 2012
*  Bericht Alberto Muller met toelichting over Fidel’s dementie
Staatsblogger Yohandry met ‘slecht nieuws voor de terroristen in Zuid Florida; Fidel Castro leeft.’
* Weblog Cafe Fuerte sprak met Juanita Castro, 13 oktober 2012
*  Koefnoen publiceerde al jaren geleden een satirische/humoristische video over Fidel Castro, die toont, dat hij nog springlevend is.

Aantal hongerstakers in Cuba tot 21 gestegen

3 vrouwen en 18 mannen nemen op dit moment deel aan een hongerstaking van Cubaanse dissidenten. Het gaat om 12 personen die actie voeren in hun woning en 9 die gevangen zitten. De staking speelt zich af in de plaatsen Havana, Santa Clara, Placetas, Holguín en Manzanillo en wordt geleid door de dissidente econome Martha Beatriz Roque Cabello (67) en de ex-politieke gevangene Jorge Luis García Pérez (Antúnez).

Marta Beatriz Roque

De hongerstakers eisen de vrijlating van Jorge Vázquez Chaviano en Misahel Valdés Díaz en eisen ‘wettigheid’ in het gehele land. Vázquez Chaviano werd in maart gearresteerd toen hij naar Havana wilde reizen om het bezoek van de paus mee te kunnen maken. Vázquez werd  veroordeeld wegens zijn oppositionele activiteiten, maar werd ondanks het uitzitten van zijn straf, gevangen gehouden. Hij zit nu gevangen in een strafcel van de Alambrada gevangenis in Santa Clara. Vázquez en Valdés zijn leiders van het Frente Nacional de Resistencia Cívica y Desobediencia Civil / Nationaal Front van Burgerlijk Verzet en Burgerlijke Ongehoorzaamheid.

Circus
Martha Beatriz Roque zegt ‘verzwakt’ te zijn en kan zich moeilijk bewegen, ook al omdat ze vanwege de hongerstaking geen medicijnen wil gebruiken tegen haar diabetes. Roque was in 2003 de enige vrouw die deel uitmaakte van de Groep van 75. De weblog van de Cubaanse geheime dienst noemt de hongerstaking ‘een circus’. De blogger Yohandry Fontana zegt af te wachten hoe dit ‘hongerstakingscircus’ afloopt en zegt dat het duidelijk is dat de Amerikanen acties willen op straat en dat er anders geen geld voor Martha en de anderen komt.

Link
* NOS Nieuws (2, 21 seconden)
* Gesprek met Martha Beatriz Roque (1 minuut)
* Yohandry’s blog

Bijlage
Onvolledige naamlijst van de hongerstakers:
– Martha Beatriz Roque Cabello Havana
– Jorge Luis García Pérez (Antúnez) – Placetas
– Jorge Vázquez Chaviano – Gevangenis La Alambrada, Santa Clara
– Arturo Conde Zamora – Placetas
– Alberto Reyes Morales – Santa Clara
– Diosmel Martínez Corcho – Santa Clara
– Luis Enrique Santos Caballero – Santa Clara
– Yerandis Martínez Rodríguez – Gevangenis La Pendiente, Santa Clara
– Orlando Almenares Reyes – Geavngenis Canaleta, Ciego de Ávila
– Luis Enrique Pous – Gevangenis Canaleta, Ciego de Ávila
– Robertley Villalobos Torres – Gevangenis Canaleta, Ciego de Ávila
– Israel Roberto Isaac – Gevangenis Canaleta, Ciego de Ávila
– Yuniel Álvarez Garcíá – Gevangenis Canaleta, Ciego de Ávila

Fidel Castro lacht om Twitterberichten

Woensdag jongstleden heeft de regimegetrouwe blogger Iroel Sánchez samen met de officiële website Cubadebate, eerdere twitterberichten ontkend waarin geruchten over de dood van Fidel Castro (85) werden gemeld. Volgens deze bronnen zouden de berichten afkomstig zijn van de Spanjaard  David Fernández – Naroh op Twitter- maar deze ontkent de geruchten verspreid te hebben. Hij zegt de tweets maandag slechts geretweet te hebben. Ook het NCRV-programma Casa  Luna meldde maandagnacht het gerucht over Castro’s dood.

Fernández: ‘Cuba heeft me nu beschuldigd Fidel Castro op Twitter doodgewenst te hebben. Ik beschouw me nu als een twitterster,’ aldus de Spaanse 21-jarige. De beide Cubaanse bronnen bekritiseren ook het sociale netwerk Twitter omdat deze zich liet gebruiken voor ‘een leugencampagne’. Volgens Cubadebate en Iroel Sánchez is het eerste bericht met deze ‘contrarevolutionaire necrofilie’ op maandag verspreid o.a. door een robot met de naam @Naroh. Alle tweets werden geregistreerd op een twitteracount in Italië http://it.twitter.com. Na de actie werd deze acount uitgeschakeld. Een woordvoerder van Twitter, Jodi Olson, zei tegen het persbureau AP geen commentaar te hebben op de klachten van Cuba en benadrukte dat ‘zoals u weet, wij ons niet mengen in de inhoud van tweets.’ Een andere Castrogetrouwe blogger, Yohandry Fontana, schreef dat ‘Fidel de berichten op Twitter bestudeerde, analyseerde en erom moest lachen.’ Op 8 september werden de laatste officiële foto’s van Fidel Castro gepubliceerd – ook via Cubadebate – toen hij sprak met de Venezolaanse journalist Mario Silva o.a. over de geruchten over zijn verslechterde gezondheidssituatie.

Meer informatie:
Website Diario de Cuba
Link
*
De kritiek op Cubadebate 
Humor
Video: Fidel Castro springlevend (een persiflage door Koefnoen van Fidel Castro, die nog springlevend is)