Zoon Raúl Castro presenteert boek over VS

Alejandro Castro Espín presenteert vandaag in Moskou een boek over de Amerikaanse buitenlandse politiek, getiteld Imperio del Terror / Imperium van Terreur. Het boek is, aldus de auteur, het resultaat van 10 jaar diepgravende analyse van de buitenlandse politiek van de Verenigde Staten en dat van het machtsevenwicht op de aarde’. 

Alejandro Castro Espin

Alejandro Castro, zoon van generaal  Raúl Castro, presenteert het boek in Moskou voor een gezelschap diplomaten van beide landen en enkele leden van de Doema. De tekst analyseert de historische gebeurtenissen die een rol hebben gespeeld bij de ontwikkeling van de Amerikaanse grondwet. Alejando Espín concludeert dat de belangrijkste strategische aspiratie van de VS in het derde milennium de behartiging van de belangen van de Amerikaanse supermacht in verschillende delen van de wereld, is.’ Alejandro Espín (47) is onderzoeker op het gebied van internationale relaties, nationale veiligheid en defensie en heeft diverse publicaties aan deze thema’s gewijd.

Bron
* RT- Spaanstalige website in Rusland