Eerste groothandel voor voedsel geopend

Sinds maandag kent Cuba een voedselmarkt Mercobal, speciaal bedoeld voor de groothandel. Particuliere ondernemers en coöperaties kunnen er bonen, bier, suiker, zout, frisdranken, hamburgers en worst kopen tegen prijzen die 20 tot 30% lager zijn dan elders, een opmerkelijk fenomeen in een samenleving waar de economie gedomineerd wordt door de staatsbedrijven.

markt-People shop at the El Egido food market in Havana, Cuba, in early December

De voedselmarkt El Egido in Havana

De partijkrant Granma schrijft dat de markt, gelegen bij het Plein van de Revolutie, deel uitmaakt van het bestaande beleid om de handel op dit communistische eiland ‘te reorganiseren.’ Er is veel vraag naar de genoemde producten in restaurants, cafetaria’s en bars in de particuliere sector. Granma wijst er verder op dat de prijs van kip er zelfs 30% lager is en de krant erkent dat de Cubaanse regering met deze groothandel tegemoet komt aan ‘herhaalde eisen van hen die werkzaam zijn in nieuwe vormen van niet-statelijke ondernemingen in het land’. Sinds 2010 kregen 500.000 personen een vergunning om een klein particulier bedrijf op te richten en veel van deze ondernemers zochten naar mogelijkheden om via de legale groothandel de grondstoffen voor hun bedrijf te kunnen inkopen. Meer dan 12.000 zijn leden van coöperaties buiten de landbouwsector. In heel het land zijn 420 coöperaties opgericht voornamelijk in de gastronomie, de commercie, de dienstverlening, de bouw en de industrie.

Geleidelijke uitbreiding
Granma schrijft verder dat de Mercobal enkel toegankelijk is voor 35 in Havana actieve coöperaties; andere particulieren met vergunning krijgen later toegang. Elders in het land zullen dergelijke markten ‘geleidelijk’ verschijnen. Om van deze markt gebruik te kunnen maken moeten de ondernemers beschikken over  een geldige vergunning en een betaalpas en bankrekening bij de staatsbank Banco Metropolitana.

cuentapropista-fruitstalletje

Kleine ondernemer of cuentapropista met fruitstal langs de weg

Bevriezing vergunningen
De uitbreiding van het particulier ondernemerschap sinds 2010 was een van de hervormingen van de regering van Raúl Castro om het socialistisch model te ‘actualiseren’ en de omvangrijke staatssector in te krimpen. Sinds augustus vorig jaar werd een periode van reorganisatie voor de particuliere sector afgekondigd en werd de verstrekking van vergunningen voor particuliere ondernemingen of cuentapropistas tijdelijk gestaakt waarbij vooral particuliere restaurants en casas particulares werden getroffen. De regering sprak over een maatregel om ‘illegale praktijken af te remmen en tekortkomingen te corrigeren’. Hoewel dit een tijdelijke maatregel zou zijn, is de uitgave van vergunningen voor Cubaanse zelfstandige ondernemers niet hervat. Ongeveer 12% van de werkende bevolking valt nu onder deze categorie.

Bronnen
* Associated Press, Diario de Cuba en 14ymedio

Advertenties

Raúl Castro weg, wie volgen?

In april treedt Raúl Castro (86) terug als president van de Staatsraad en de Raad van Ministers. Over de politieke toekomst van nog drie andere historische leiders, de commandanten José Ramón Machado Ventura (87), Ramiro Valdés Menéndez (85) en Guillermo García Frías (90), wordt gespeculeerd. Alle drie kregen op 24 februari jl. uit handen van president Raúl Castro de onderscheiding Held van de Arbeid opgespeld in het pas gerestaureerde Capitool. Hun vertrek uit de Staatsraad / Consejo de Estado, het uitvoerend orgaan van de wetgevende macht, de Nationale Assemblee Poder Popular, lijkt nabij.

ventura-87-jose-ramon-machado-ventura

José Ramón Machado Ventura (87), de huidige vicepresident en tweede secretaris van de Communistische Partij van Cuba, krijgt de onderscheiding Held van de Arbeid opgespeld.

Op de website Cubanet schreef de voormalig politieke gevangene en advocaat René Gómez Manzano dat ‘Raúl Castro zijn toppositie als regeringsleider niet alleen wil verlaten, maar samen met drie oude bondgenoten. Anders zou deze plechtige ceremonie weinig zin hebben. In de communistische liturgie is de toekenning van medailles meestal de proloog naar demotie en pensionering.’ Machado wordt beschouwd als een vooraanstaand en invloedrijk figuur. Hij was eerder vicevoorzitter van de Staatsraad (2008-2013) en blijft tweede secretaris van de Cubaanse Communistische Partij (PCC), steeds de nummer 2 naast Castro. Machado en Valdés blijven lid van het Politbureau van de PCC. Valdés (85) was jarenlang Minister van Binnenlandse Zaken, belast met de binnenlandse en nationale veiligheid en Cuba’s inlichtingendiensten. García (90) is lid van de Staatsraad en van het centraal comité van de PCC. Machado en Valdés worden verondersteld deel uit te maken van een conservatieve factie binnen de regering, die met argwaan kijkt naar de hervormingen die Castro op gang bracht nadat hij zijn zieke broer Fidel in 2006 verving. Vooral de verbeterde betrekkingen met Amerika stoorden deze fractie. Hun vertrek zou kunnen helpen om de weg vrij te maken voor Castro’s opvolger met een hervormingsgezinde agenda om de ernstige problemen van het eiland op te lossen: een economie die is vastgelopen door de crisis in Venezuela, het systeem van de dubbele munt, een verouderde bevolking, weinig buitenlandse investeringen, gespannen betrekkingen met Washington en een jongere generaties die meer verandering willen.

comandante-raul-guillermo-frias-ramiro-valdes

De Cubaanse leider Raúl Castro, rechts, omhelst de commandanten Guillermo García Frías, midden, en Ramiro Valdés Menéndez, links , tijdens een manifestatie in 2012. Machado, Valdés en García namen allen deel aan de eerste fase van de revolutie van Fidel Castro en hebben in de afgelopen 60 jaar een reeks topfuncties bekleed en net als Raúl Castro zijn ze ouder dan 85 jaar.

‘De hele historische generatie is dan met pensioen. Dat was de bedoeling. En dat is gezond en belangrijk. Laat een nieuwe generatie jonge mensen op de proppen komen,’ zegt iemand die dicht bij de Cubaanse regering staat en die liever anoniem wil blijven. ‘Wie ook de opvolger van Raúl wordt, er is veel hoop’.

Generatiewisseling
In de afgelopen jaren heeft Raúl Castro publiekelijk gepleit voor een generatiewisseling aan de top, ondermeer om de continuïteit van het communistisch systeem te waarborgen. In 2013 kondigde Castro aan dat hij in 2018, aan het einde van zijn tweede ambtstermijn van vijf jaar, met pensioen zou gaan als voorzitter van de Staatsraad. Machado werd vervolgens als eerste vicepresident van de Staatsraad vervangen door Miguel Díaz-Canel. Deze ex-ingenieur is 57 jaar oud, heeft een lange staat van dienst in de partij en bij de overheid en geldt als opvolger van Raúl.

Leeftijden
Tijdens het partijcongres in 2017 stelde Raúl Castro ook een maximum leeftijd vast van 70 en werden maximaal twee termijnen vastgesteld voor de leden van het Centraal Comité van de partij. Deze veranderingen zouden deel uitmaken van veranderingen in de Cubaanse grondwet, maar die hervorming vond tot nu toe niet plaats. De maximumleeftijd zal niet gelden voor de Nationale Assemblee. Twee historische kandidaten Machado en Valdes zijn al verzekerd van een zetel in de nieuwe wetgevende vergadering c.q. parlement. Ook als Raúl Castro zijn belofte nakomt en in april het voorzitterschap van de Staatsraad neerlegt, kan hij ‘als gewone volksvertegenwoordiger’ doorgaan.

logo-pccPartij
Op 18 maart komt het Centraal Comité van de partij bijeen. Volgens de partijkrant Granma, is de agenda gericht op ’verdieping…….de strategische projectie voor de komende jaren’. Tijdens deze vergadering zal naar verwachting Machado als tweede secretaris worden vervangen door Diaz-Canel. Verwacht wordt dat Raúl Castro partijvoorzitter blijft tot 2021 wanneer het volgende partijcongres wordt gehouden. Volgens William LeoGrande, een Amerikaanse universitaire docent en Cubakenner, zullen verregaande verandering beperkt blijven tot de regering. De partij zal worden ontzien omdat deze door Raúl Castro de stabiliserende factor in de transitie moet zijn. ‘Het zal mij verbazen als zij (Valdés and Machado) worden vervangen in het Politburo van de partij. Raúl laat de wisseling van de generaties juist soepel verlopen door enkele senioren op hun plek te handhaven en jongere mensen aan te moedigen zodat het leiderschap uit deze twee elementen kan bestaan,’ zegt LeoGrande.

Buitenwacht
Het vertrek van de oude garde kan ook worden uitgelegd als een signaal naar de buitenwereld. De Amerikaanse Minister van Buitenlandse Zaken, Rex Tillerson, suggereerde in februari dat de toekomstige bilaterale relaties tussen de VS en Cuba – op dit moment in slecht weer vanwege de vermeende aanvallen op de gezondheid van Amerikaanse diplomaten in Havana – zullen afhangen van wat er gebeurt met het leiderschap in transitie. ‘Cuba heeft de kans om bij haar transitie na tientallen jaren van een Castro-regime, een nieuwe richting in te slaan,’ aldus Tillerson. ‘De toekomst van onze relatie ligt in handen van Cuba en de VS zullen doorgaan met de steun aan het Cubaanse volk in haar strijd voor vrijheid.’

logo-campagne-mas-castrismo
‘Waarom nog meer castrisme?’

Kritiek en debat
Dissidenten zijn een campagne begonnen Más castrismo para qué / Waarom nog meer castrisme? om de ‘verkiezingsfarce’ te kritiseren. Zij wijzen op de machtspositie van de familie Castro en met name op de rol van Raúl’s zoon, kolonel Alejandro Castro Espín die de machtige Nationale Defensie Commissie leidt. Hij is geen kandidaat voor de Nationale Assemblee en kan onder de huidige wetgeving geen president worden. Ook Cubanen die geen dissident zijn, stellen het huidige kiesstelsel ter discussie en zetten vraagtekens bij de rol van de Kandidatencommissie, benoemd door de regering, die de kandidaten selecteert voor de verkiezing van de Nationale Assemblee. De officiële website Cubadebate organiseerde een on-line-discussie met de volgende vragen: ‘Zou een scheiding der machten nuttig zijn voor het land? Waarom zijn de Kandidatencommissie en de Kiescommissie niet onafhankelijk en niet langer onderdeel van de Nationale Assemblee? Waarom zijn er bij het selectieproces voor de kandidaten van de Nationale Assemblee kandidaten die niet zijn gekozen (maar voorgedragen, redactie) door de kiezers aan de basis? Waarom moeten we kandidaten handhaven die een grote staat van dienst hebben, maar de 80 ruim zijn gepasseerd?’

Bron
* Miami Herald, Nora Gámez Torres, 2 maart 2018

Link
* YouTube, Campagne Más castrismo para qué, 2 minuten

Strengere maatregelen tegen kleine zelfstandigen verwacht

Volgens persbureau Reuters zou de Cubaanse regering de controle op de particuliere sector willen aanscherpen. Dat is de kern van een document dat op dit moment in en buiten Cuba circuleert. Het persbureau zegt dat het niet in staat is de echtheid van het document te bevestigen. Het ontwerpdocument suggereert dat er onvrede bestaat onder leiders van de communistische partij over de hervormingen die Raúl Castro acht jaar geleden introduceerde. De columnist Juan Juan Almeida citeert bronnen die strenge sancties verwachten, gericht tegen ‘economische delicten’.

paladar-bediendePresident Castro kondigde in december al beperkingen aan op de groei van de particuliere sector, maar de maatregelen die in dit document worden voorgesteld gaan veel verder. ’Wooneenheden zouden pas vergunning krijgen als zij zich beperken tot de exploitatie van één restaurant, één cafetaria of één bar. Het aantal stoelen per vestiging wordt beperkt tot 50. Veel van de succesvolle restaurants in Havana hebben op dit moment meer vergunningen waardoor ze 100 personen of meer kunnen ontvangen’, zegt Reuters. In het uitgelekte document wordt gesteld dat de sancties die zullen worden opgelegd aan overtreders van de nieuwe regelgeving strenger zullen zijn. De strengere voorschriften die afgelopen december zijn aangekondigd, zijn ook in dit ontwerp opgenomen, maar er worden nu meer details en data voor de uitvoering van de maatregelen gegeven, hoewel Reuters deze niet heeft gespecificeerd. Overheidsvertegenwoordigers hebben de afgelopen maanden forse kritiek geuit op de ‘accumulatie van rijkdommen’ onder zelfstandigen en noemden dit een bron van spanning.

Overleg
De beperkingen die vorig jaar augustus bekend werden, omvatten onder meer de beperking van de bedrijfsvergunningen tot één activiteit per werkgever en de oprichting van een nieuwe afdeling in het Ministerie van Arbeid om zelfstandig ondernemerschap te beheren en te controleren. Behalve het Ministerie van Arbeid nemen politie, de dienst immigratie, de communistische partij, het Ministerie van Gezondheid en de staatsvakbeweging CTC deel aan overleg met zelfstandige ondernemers, vooral uit de toeristensector. Volgens Reuters behoort 12% van de werkende bevolking tot de kleine zelfstandigen en hun aantal steeg van 157.731 werknemers in 2010 naar 567.982 werknemers medio 2017.

juan-juan-almeida2

Juan Juan Almeida is de zoon van de overleden Comandante en vice-voorzitter van de Staatsraad Juan Almeida Bosque. Juan Juan ageerde pubiekelijk tegen het regime en verliet Cuba in 2010

Strenge sancties
Volgens Juan Juan Almeida, columnist in ballingschap van o.a. de website Martí Noticias, willen de autoriteiten de groei van de sector van zelfstandigen afremmen door de herinvoering van strafmaatregelen. Juan Juan Almeida, zoon van de historische Comandante Almeida, noemt o.a. strafmaatregelen tegen ‘acties die schadelijk zijn voor de economische plannen van de staat’. Gedacht kan worden aan werknemers in staatsdienst die vanwege betere salariëring hun baan vaarwel zeggen en als zelfstandige ondernemers beginnen. Vooral het Cubaans onderwijs heeft daarmee te maken. Volgens Almeida wordt ook gedacht aan de actualisering van een oud statuut, Sectie 7 van de Cubaanse Strafwet, aanvankelijk gericht tegen economische criminaliteit in staatsbedrijven. ‘Dit is geen onbeduidende zaak. Zelfs de kleinste overtreding kan leiden tot straffen die variëren van drie tot acht jaar gevangenis. Bij ernstige inbreuken en overtredingen van dit statuut zelfs van acht tot twintig jaar,’ aldus de bron van Almeida. In de wijk Playa (Havana) is al een groep advocaten actief die zich heeft gespecialiseerd in dit soort zaken en die lokaal bekend staat als ‘advocaten van de coöperaties.’

Bron
* Website 14ymedio en Martí Noticias

Link
* Marti Noticias, de column (Spaanstalig) van Juan Juan Almeida, 20 februari 2018

CUC’s niet gewenst

‘Ik accepteer geen CUC’s,’ zegt de bestuurder van de collectieve taxi tegen de passagiers die bij hem willen instappen. Het is al de derde keer die dag dat Lídice, 40 jaar, deze zin hoort. De eerste keer was het een pindaverkoper en daarna een kapper. Beiden weigerden om zijn chavitos – slang voor Cubaanse convertibele peso’s – te accepteren vanwege de onzekerheid over een mogelijke monetaire eenwording van de twee munten die Cuba (tot nu toe) kent.

peso-convertibel-Dit keer waren het uitspraken van president Raúl Castro in het parlement afgelopen december, die leidden tot speculaties. Zonder zo’n monetaire eenwording zou vooruitgang wel erg moeilijk worden, aldus de president. De deviezen of convertibele peso CUC raakt verdacht door al die geruchten.  Handelaren en verkopers mijden de CUC’s om te voorkomen dat zij met een grote hoeveelheid convertibele peso’s blijven zitten als de Centrale Bank ze uit het betalingsverkeer neemt in ruil voor de Cubaanse nationale peso. Die zou dan de enige nationale munt worden. Over enkele maanden is het systeem van de dubbele munteenheid 25 jaar oud en met het naderen van de 19e april – de dag dat de presidentswisseling plaatsvindt –  groeit de angst van de mensen voor het onvermijdelijke monetaire eenwordingsproces. Zij die een spaarrekening in CUC’s bij de bank hebben, vrezen schade hoewel de autoriteiten hebben gezegd dat bankdeposito’s onaangetast blijven. Het gebrek aan liquide middelen en de verslechtering van de nationale economie, leiden tot een waardestijging van de dollar op de zwarte valutamarkt.

cadeca-obispo

Wisselkantoor in Calle Obispo

Discreet
Armando heeft daar iets op gevonden. Hij staat dagelijks bij het wisselkantoor van Cadeca in de Calle Obispo in het historische centrum van de stad. Daar deelt hij discreet kaartjes uit aan de meest geïnteresseerde klanten. Zo’n private wisselzaak is geliefd bij Cubanen die dollars uit het buitenland ontvangen. Zij weigeren de wisselkoers van de Centrale Bank te betalen. Die levert 0,87 CUC per dollar op omdat de Amerikaanse dollar in Cuba met 10% wordt belast. Armando koopt de dollars tegen een prijs van tussen de 0,91 en 0,93 CUC en verkoopt ze vervolgens door voor 0,94 en 0,97 CUC, afhankelijk van de hoeveelheid. Zijn belangrijkste klanten zijn de mulas of muildieren, Cubanen die dollars nodig hebben om naar het buitenland te reizen waar ze goederen kopen om later in Cuba te verkopen. ‘Wacht niet af, het tijdperk van de chavitos (CUC’s) loopt af. Twee personen in de rij lijken geïnteresseerd en later blijken ze 1.000 dollar te hebben gewisseld.

Koopkracht
De econoom Carmelo Mesa-Lago, woonachtig in de Verenigde Staten, waarschuwt dat ‘de monetaire eenwording de koopkracht van de bevolking niet zal doen toenemen. Daarvoor moet de productiviteit eerst toenemen’. Dat is voorlopig nog niet bereikt ondanks de voorzichtige opening naar de particuliere sector en de levering van grond aan particuliere kleine boeren in de vorm van leasing. In de afgelopen vijf jaar heeft de regering van Raúl Castro stappen ondernomen om het gebruik van beide valuta’s met elkaar in overeenstemming te brengen, zoals het toestaan van de betaling in Cubaanse peso’s (CUP) in de staatswinkelketens, de Tiendas Recaudadora de Divisas (TRD’s), maar de feitelijke eenwording van de munten bleef uit.

cuba-dollarGeen haast
‘Dit gebeurt zonder haast en met veel pauzes’, grapt Marieta, een uitspraak van Raúl Castro parafraserend die het veranderingsproces in Cuba pleegt te omschrijven als sin prisa, pero sin pausa / zonder haast maar zonder te pauzeren’. Marieta werkt in een staatsbedrijf dat hygiëneproducten produceert: ‘Naast mijn salaris in CUP’s ontvang ik elke drie maanden een extra bonus in convertibele peso’s’, legt ze uit, maar ‘het gaat mij niet om de soort biljetten die ik krijg. Wat me het meest interesseert is wat ik met dat geld kan kopen en de waarheid is dat het heel weinig is.’ (…) ‘Als die 450 CUP’s die ik verdien plotseling 450 dollar worden, dan zijn de winkels leeg’, aldus Marieta. Op dit moment zijn de lage lonen, maximaal 35 dollar per maand, onvoldoende om de producten te kopen in het commerciële TRD-netwerk van de staat met zijn hoge prijzen. De situatie zou volledig veranderen als de regering plotseling zou besluiten dat 1 CUP gelijk is aan één dollar, de officiële wisselkoers van de CUC van nu’.

Dollars kopen
Luis (42) uit Alquizar, werd twee weken geleden als reservist opgeroepen voor een militaire mobilisatie. ‘Ik heb direct mijn moeder gebeld en haar gezegd alle dollars te kopen die ze kon kopen omdat dat ons zou beschermen tegen de eenmaking van de munt.’ Toen een vertegenwoordiger van de Europese Unie enkele weken geleden in Havana zei te willen adviseren bij de invoering van de monetaire eenwording, waarschuwde Luis zijn buren in de wijk. Maar de dagen gingen voorbij, Luis kwam terug van zijn mobilisatie en ging weer kaas verkopen aan de kant van de weg. ‘Ik moet wel convertibele peso’s accepteren want die hebben de meeste klanten bij zich, die hier passeren,’ geeft hij toe. Maar hij voegt er aan toe: ‘Ik verzamel geen grote hoeveelheden. Ik investeer in goederen en probeer dollars te kopen’.

Bron
* Zunilda Mata, website 14ymedio, 17 februari 2018
Lees ook

* Fears in Cuba about Currency Unification, Website Havana Times, 19 februari 2018

 

De miljoenen dollars die Cuba misloopt

Tienduizenden Cubanen reizen jaarlijks naar Guyana om terug te komen met goederen ter waarde van 145 miljoen dollar. Er is zoveel verkeer tussen Guyana en Cuba dat Fly Jamaica besloot een rechtstreekse lijn tussen beide landen te beginnen, aldus de Spaanse krant El Pais. Hetzelfde fenomeen zien we in Rusland waar de golf aan Cubaanse bezoekers heeft geleid tot markten met Spaanstalige opschriften. Men organiseert er excursies langs markten in Moskou, speciaal voor Cubanen. Guyana en Rusland behoren tot de kleine groep van landen die Cubanen zonder visum kunnen bezoeken.

bagagekarretjesDe Cubaanse ‘importeurs’ kunnen geen handel drijven met een van de twee Cubaanse munten (CUC’s en nationale peso’s) die Cuba kent. Ze hebben hun zakken vol harde valuta als dollars en euro’s, die op die manier aan de nationale economie onttrokken worden. Mexicaanse luchtvaartmaatschappijen hebben geprobeerd om het gewicht aan bagage en het aantal pakketten te verminderen maar tevergeefs. Nu zijn er twee rijen passagiers. Eén voor mensen met alleen een koffer en de andere voor bezoekers die ventilatoren, televisiesets en auto-onderdelen meeslepen. In de belastingvrije zone Colón van Panama hoor je voortdurend Cubaanse accenten, winkels hebben speciaal Cubaans personeel in dienst genomen dat o.a. goed geïnformeerd is over de voorschriften van de Cubaanse douane. Containerbedrijven verhuren ruimte om goederen naar Havana te vervoeren; ze geven ook adviezen over de wijze waarop de artikelen moeten worden ingepakt zodat straks bij aankomst in Havana geen of nauwelijks belasting betaald hoeft te worden. De manager van de belastingvrije zone in Panama, Manuel Grimaldo, onthulde een sprekend feit: ‘Deze informele Cubaanse markt in Panama vertegenwoordigt een waarde van 100 miljoen dollar aan producten die in deze zone werden aangekocht’. Er zijn ook duizenden Cubanen die Haiti bezoeken op zoek naar handelswaar en ook zij worden met open armen ontvangen. Er zijn speciale hostels voor Cubanen geopend die tegen betaling van 10 dollar ontbijt en overnachting krijgen.

guyana-bagage-cubaan-torenhoog

Ik ga naar Cuba. Ik hoop dat de douane me niet teveel in rekening brengt. Wens me succes!!!!!

600 miljoen dollar
Wie de aankopen in Panama en Guyana (250 miljoen dollar per jaar) voegt bij de aankopen in Haiti, Rusland en Mexico, spreekt over 600 miljoen dollar. Deze producten worden op het eiland niet in dollars, maar in nationale peso’s verkocht. Maar de verkopers moeten weer aan harde valuta zien te komen om hun volgende vliegreis naar Panama of andere landen te kunnen maken. Zo worden jaarlijks honderd miljoenen aan harde valuta aan Cuba onttrokken ten gunste van handelaren in andere landen. Daarbij speelt de smokkel vanuit de VS ook een rol. Een groot deel van de dollars die Cubaanse-Amerikanen naar hun familieleden sturen, wordt gebruikt om in Miami handelswaar te kopen die op het eiland weer kan worden omgezet in de broodnodige CUC’s. Vaak is er sprake van smokkel en worden geen invoerrechten betaald aan de staat. Douaneregels worden ontdoken en vaak kennen de Cubaanse-Amerikanen wel een douanebeambte die hen terwille wil zijn in ruil voor goederen of geld.

Vervulling basisbehoeften
De enige verantwoordelijke voor deze misstand is de staat die deze situatie  ook in stand houdt. Er is sprake van een chronisch tekort aan producten, er worden belastingen geheven tot 240% op artikelen ter verkoop en de kwaliteit van geimporteerde goederen schiet tekort. Voeg daarbij het gebrek aan een gevarieerd aanbod en de slechte smaak. Cubaanse importbedrijven hebben een geschiedenis van corruptie achter zich en hun managers verlaten regelmatig hun kantoor met goedgevulde koffertjes. Voormalige medewerkers onthullen hoe ze tienduizenden dollars aan commissies incasseerden of vakanties kregen aangeboden in ruil voor het ondertekenen van contracten. Het land moet de nationale handel organiseren zodat de harde valuta binnen de nationale economie blijven. Het is bekend dat particuliere ondernemers efficiënt zijn als het gaat om de import van goederen; zij bestuderen eerste de behoeften voordat ze goederen inkopen.

guyana-cuba-mercado-gids

Gids voor Cubanen die in 2017 naar Guyana reizen

Er zijn nu al mensen die hun goederen via een catalogus inkopen en willen weten wat ze kopen voor ze één voet buiten Cuba hebben gezet. Zij bestellen hun producten per email en make de reis naar het buitenland als ze genoeg bestellingen hebben verzameld om de kosten te kunnen dekken en winst over te houden. Tot nu toe hebben onderdrukking en restricties deze handel niet kunnen stoppen en zolang de basisbehoeften niet worden gerealiseerd, zal dat ook niet lukken. Als de Cubaanse overheid andere resultaten wil, zou het een goed idee zijn om verschillende oplossingen te presenteren.

Bron
* Cartas dese Cuba, Fernando Ravsberg, 18 januari 2018

Link
* Wikipedia: visavereisten Cubaanse burgers wereldwijd

Buitenlandse investeringen blijven achter

De Wet op Buitenlandse Investeringen, in april 2014 aangenomen, ‘heeft niet alle dynamiek teweeggebracht die er van verwacht kon worden’. In 2017 hebben de buitenlandse bedrijven voor zo’n 510 miljoen dollar geinvesteerd. ’Twijfels, angst voor het spook van de markt en onhoorbaar intern verzet bemoeilijken de onderhandelingen met buitenlandse ondernemers die o.a. worden geconfronteerd met struikelblokken om personeel en Cubaanse diensten te contracteren,’ aldus de vooraanstaande econoom Ariel Terrero in de partijkrant Granma. Er volgde een reactie van de kritische econoom Dimas Castellanos – natuurlijk niet in deze partijkrant – getiteld De dreiging van de traagheid. Ariel Terrero’s conclusie luidt: ‘Zonder welvaart zal het socialisme altijd een utopie blijven.’

mariel-zdem3

Containerproject in het Speciale Ontwikkelingsproject van Mariel

Volgens Ivonne Vertiz Rolo, algemeen onderdirecteur Buitenlandse Investeringen van het Ministerie van  Buitenlandse Handel, heeft het land een gestage groei nodig van het Bruto Binnenlands Product (BBP) tussen de 5 en 7% per jaar. Om dit te kunnen bereiken zijn er accumulatie- en investeringsschattingen van niet minder dan zo’n 25% vereist, hetgeen een jaarlijkse investeringsstroom van tussen de 2.000 en 2.500 miljoen dollar per jaar vereist. (Partijkrant Granma, 12 december 2014) Echter, de beperkingen zoals ze vermeld staan in het Wetsdecreet 50 van 1982 – van kracht toen de Sovjetsubsidies het veroorloofden een vijandige houding naar investeerders uit andere delen van de wereld in stand te houden – en in de Wet 77 van 1995, die onder andere het ontbreken van garanties en slechte behandeling van investeerders handhaafde, leidden ertoe dat van de 400 joint-ventures die in 2002 aan de slag gingen, de helft ervan het land verliet.

Speciale Mariel-ontwikkelingszone
Het effect van de lage buitenlandse investeringen probeerde men op te lossen met het Wetsdecreet van 2013, waarmee voorbijgaand aan de noodzaak van structurele veranderingen, de Speciale Mariel-ontwikkelingszone werd gecreëerd, waarvan het belang is dat bij de uitbreiding van het Panamakanaal dat de doorgang van supergrote schepen met een capaciteit van zo’n 13.600 containers toestaat, de mogelijkheid ontstond om enkele havens van het Caribisch gebied tot megahavens om te bouwen. Een van die havens was die van Mariel ten westen van Havana, die bij het toestaan van deelname van Cuba aan die keten van productie en transport een dynamische factor van de economie zou worden en buitenlandse investeringen zou aantrekken. Iets wat onmogelijk bleek zonder eerst het geschil met de VS op te lossen. De magere  resultaten probeerde men later te verbeteren  met een nieuwe Wet op Buitenlandse Investeringen, Wet 118, die in 2014 tot stand kwam. Op 20 februari van dat jaar zei Raúl Castro in zijn toespraak op het XXe Congres van de vakcentrale CTC: ‘We moeten rekening houden met de dwingende noodzaak buitenlandse investeringen te stimuleren en aan te trekken in het belang van de economische en sociale ontwikkeling van het land,  een doel waarin we verder gaan met het creeren van de Speciale Ontwikkelingszone van Mariel en de uitwerking van een Wetsontwerp over Buitenlandse Investeringen dat in maart aan de Nationale Assemblee zal worden voorgelegd.’

lula-raul

Lula bezoekt Cuba

Voorbeeld Brazilië
Op 25 maart 2014 maakte de Braziliaanse president, Luis Ignacio Lula da Silva, vergezeld van de Cubaanse leider, een tocht door de containerterminal van Mariel en gaf de volgende dag een voordracht in Hotel Nacional, getiteld: ‘De Braziliaanse ervaring  bij het aantrekken van investeringen, de Staat als aanzetter, compagnon en faciliteur’, waaraan ministers en hoge Cubaanse functionarissen deelnamen. Op 1 maart 2014 werden in een vergadering van de ministerraad verschillende tekortkomingen in het investeringsproces opgesomd: overschatting in de jaarplanning, gebrek aan controle, onvoldoende gebruikmaking van het contract als werktuig, gebrek aan het vereiste bij slecht uitgevoerde werken, incorrect invoerbeheer, technologisch gebrek aan discipline, lage productiviteit en tekort aan aannemers.

Geen interesse bij de Cubanen
De opgesomde gebreken hebben een gemeenschappelijke noemer: het gebrek aan interesse bij de Cubanen. De mislukkingen die hebben plaatsgevonden en die er nog aan komen als er geen diepgaande en integrale hervorming plaatsvindt, hebben en zullen hun fundamentele oorzaak hebben in het feit dat de menselijke persoon niet het fundamentele doel van genoemde projecten is, maar als middel gezien wordt voor een politiek en ideologisch doel, vooraf bepaald door de macht. Met die doelen en antecedenten, waarbij de Cubaan als onderwerp wordt genegeerd, werd de Wet op Buitenlandse Investeringen 118 voorbereid die, ondanks het feit dat hij flexibeler was dan de voorafgaande wetsontwerpen, onder andere de volgende restricties handhaafde:

  1. Ontkenning van het recht van de Cubanen om te kunnen deelnemen als investeerders in hun land. Het betreft een verbod voor Cubanen op het eiland of die zich in het buitenland gevestigd hebben; een ideologische beslissing tegenstrijdig aan de meest elementaire rechten die de interesse van de Cubanen voor de resultaten van de economie fnuikt en argwaan naar investeerders genereert. Het ergst is dat Cuba het enige land in de regio is waar de inwoners, ondanks het feit dat ze over genoeg initiatieven en professionele vorming beschikken, geen elementair recht hebben als persoon te kunnen deelnemen aan economische activiteiten.
  2. Verbod voor Cubanen om zich vrij als arbeidskracht te kunnen laten contracteren. Dat is een ontkenning van de Cubaanse arbeidsgeschiedenis; een niet mis te verstaan bewijs dat  de Cubaanse arbeiders als middel worden beschouwd en niet als doel op zich en dat ze door de Staat worden ingehuurd onder volkomen onvoordelige voorwaarden.
  3. Afwezigheid van het principe van syndicale vrijheid. Een beginsel gereguleerd in Conventie 87 van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), mede ondertekend door Cuba; opgenomen in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens waarvan Cuba in 1948 een van de aanjagers was; en ook nog opgenomen in het Internationale Pact van Burger- en Politieke Rechten en het Internationale Pact van Economische, Sociale en Culturele Rechten (beide door Cuba ondertekend, maar niet geratificeerd) en gelegaliseerd  in de  Cubaanse grondwet van 1940 en daarom in strijd met de geschiedenis van de strijd van de Cubaanse arbeidersbeweging.
Rodrigo-Malmierca-portret

Minister van Buitenlandse Handel en Investeringen, Rodrigo Malmierca

Bij de presentatie van het wetsontwerp zei Rodrigo Malmierca Diaz, minister van Buitenlandse Handel en Buitenlandse Investeringen, dat ‘het ernstige politieke implicaties heeft, aangezien het een grondige update is van het transformatieproces dat aan het begin van de Revolutie plaatsvond om de belangrijkste productiemiddelen in handen te leggen van de Revolutionaire Staat.’ In de woorden van de minister wil dat zeggen dat het de bedoeling van deze wet is de nationalisatie te handhaven, een van de oorzaken van de economische inefficiëntie.

economie-zinkend-schip

Als we de economie niet regelen, zullen we zinken

Ontbreken burgerlijke vrijheden
Achter de negatieve resultaten gaat het gebrek aan burgerlijke vrijheden schuil – een factor omzeild door de regering en genegeerd door de officiële pers – zonder welke het onmogelijk zal zijn  de productieve krachten in gang te zetten. De Minister van Economie en Planning, Ricardo Cabrisas, verklaarde in de vergadering van het Cubaanse parlement op 27 december 2016 dat de buitenlandse investeringen nog steeds aan de erg lage kant zijn. Daarom moeten buitenlandse investeringen om het effect te krijgen dat Cuba nodig heeft, niet alleen in overeenstemming met de regels van de markteconomie worden gesteld, maar op de eerste plaats met de fundamentele vrijheden en mensenrechten. Het is daarom belangrijk een nieuwe Wet uit te vaardigen of de huidige aan een grondige wijziging te onderwerpen waarin de term ‘buitenlands’ dient te verdwijnen en de wet eenvoudig moet veranderen in Wet op Investeringen. Zo zou het aantal binnen- en buitenlandse  investeringen kunnen toenemen, en de ‘twijfels, angst voor het spook van de markt en het dof intern verzet’, die Ariel Terrero in zijn artikel in Granma van 27 oktober 2017 oproept.

Bron
* Diario de Cuba, 6 november 2017: onafhankelijk econoom Dimas Castellanos: Buitenlandse investeringen blijven achter. 

Linken
* Granma, 27 oktober 2017: Artikel van Ariel Terrero Amenzas de la Lentitud.
Terrero publiceert in de staatsmedia van Cuba. Al eerder drong hij via een televisieprogramma aan op meer durf bij buitenlandse investeringen, bijvoorbeeld in 2012: ‘Buitenlandse investeringen zijn volgens mij de laatste jaren duidelijk gestagneerd; zij vormen een financiële bron die we met meer durf moeten onderzoeken,’ aldus Terrero die een wekelijks economisch commentaar op de Cubaanse staatstelevisie heeft. ‘Wij vergeten niet dat de buitenlandse ondernemers hier komen voor de winst en zeker niet voor de ontwikkeling van de Cubaanse economie, maar wij moeten hen tegemoetkomen want dat is een manier om toegang te krijgen tot kapitaal.’  Zie ook deze Cubaweblog, 8 januari 2012

Cuba’s mediabeleid raakt nieuwe economie

In het afgelopen jaar heeft de particuliere sector van de Cubaanse economie gevoelige klappen gekregen: coöperaties, restaurants en nachtclubs werden gesloten en de verstrekking van vergunningen voor winstgevende en populaire bedrijven werd opgeschort. Er is weinig bekend gemaakt over de redenen van deze harde aanpak. De regering heeft wel allerlei hoogdravende verklaringen gepubliceerd en onder de bevolking doen veel geruchten de ronde. Vraag blijft, aldus de journalist Fernando Ravsberg van de site Cartas desde Cuba, hoeveel tikken het particuliere bedrijfsleven werkelijk verdient en hoeveel er vanwege ideologische vooroordelen werden uitgedeeld.

Restaurante-Cha-cha-cha-decomisado

De Cha cha cha is een van de restaurants die het afgelopen jaar werden gesloten. De precieze reden is onbekend. Dus gonst het van de geruchten o.a. over de verkoop van drugs in een andere vestiging van de dezelfde eigenaar.

Restaurants en bars moesten sluiten zonder verdere uitleg, hoewel particulier ondernemerschap een van de weinige wettelijke alternatieven is die er in het land bestaan om mensen in staat te stellen aan hun basisbehoeften te voldoen. Een eigenaar zag hoe twee van zijn succesvolle restaurants gesloten werden en de bouwwerkzaamheden bij een derde, moesten worden gestaakt. Het gerucht ging dat hij eerder misdaden tegen de staat had begaan en er werd ook gesproken over een witwasnetwerk in Cuba, Panama en Cancún. Deze geruchten worden echter door niemand gecontroleerd of weerlegd. Juan Carlos Poey, chef drugsbestrijding in Cuba, verzekert dat zijn afdeling zicht heeft op plannen om zwart geld van drugshandelaren in de Cubaanse economie wit te wassen. In de eetgelegenheid Paladar Papo werd geïnvesteerd door zwendelaars met een Cubaans-Amerikaanse achtergrond. De provinciale krant in Escambray was de enige krant die bericht over deze witwaspraktijk in de Cubaanse economie.

Juan-Carlos-Poey- chef-anti-drugs

Juan Carlos Poey, hoofd drugsbestrijding

Stilzwijgen
Niemand weet hoelang ‘de normalisering van de particuliere sector’ kan duren en wie er verantwoordelijk is voor de uitvoering. Men weet niet eens of er ook zelfstandige ondernemers zijn gedagvaard die hun visie kunnen geven over de regeling van hun financiële activiteiten. Het stilzwijgen wordt door de vijanden van de economische plannen van de regering gebruikt om nog meer onzekerheid en onbehagen te creëren. Dezelfde mensen die eerder klaagden over de privileges die de hijo de papá / papa’s zoontje (zonen en dochters van vooraanstaande partijleiders of militairen die privileges genieten, redactie), jammeren vandaag omdat zijn bar gesloten is. Het Cubaanse mediabeleid leidt tot frustratie en heeft veel nadelen, want niets is nuttelozer dan proberen geheim te houden wat iedereen al weet. Denkt men echt dat de Cubaanse bevolking alleen maar te weten komt wat er aan de hand is in het land, als het in partijkrant Granma staat? Deze nutteloze geheimen geven aanleiding tot speculatie; zo ontstaan geruchten en die zijn de voedingsbodem voor vijandelijke propaganda. Ze maken het gemakkelijk voor hen die campagnes opzetten gericht tegen de Cubaanse regering. Waarom zou je het geheim houden als de absolute meerderheid van de Cubanen applaudisseert als de overheid een bedrijf sluit dat drugs of zwart geld verhandelt? Waarom zijn ze zo bang om de mensen te informeren over wat er gaande is? Gelooft iemand dat geruchten minder schadelijk zijn dan de waarheid?

restaurant-starbien-gesloten-hoge-militair

De eigenaar van restaurant Starbien werd eerst beschuldigd van bevoordeling door de autoriteiten omdat hij zoon van een hoge militair is. Nu zijn zaak gesloten is, worden de autoriteiten beschuldigd van de sluiting van het restaurant.

Kop-in-het-zand
Soms kan het helpen de kop in het zand te steken, maar als het gaat om de economie is het uiteindelijk desastreus want personen die een rol willen spelen in de Cubaanse economie zoeken transparantie. Zij moeten erop kunnen vertrouwen dat hun inspanningen goede resultaten opleveren. Het maakt niet uit of het om een buitenlandse investeerder, nationale ondernemer, eigen-baas of werknemer in dienst van de staat gaat. Iedereen moet weten dat inspanningen gecompenseerd worden met een beter inkomen en dat rechten gerespecteerd worden zolang men de wet respecteert. Eigen-bazen en kleine en middelgrote ondernemingen zijn niet alleen een overheidsconcessie, ze zijn een broodnodige opening in de economie, bedoeld om economische hervormingen door te voeren, die leiden tot een bloeiende en duurzame samenleving. Het zijn allemaal schakels in dezelfde keten. De eenmaking van de twee munteenheden zal maken dat verliesgevende staatsbedrijven hun deuren moeten sluiten en dat zal leiden tot hoge werkloosheidscijfers en deze arbeidskrachten kunnen alleen door particuliere ondernemingen worden geabsorbeerd.

witwassenOptimisme
De particuliere sector zal zijn rol echter niet naar behoren kunnen vervullen als obscure regels en voorschriften die ‘vermogensaccumulatie’ (verrijking, redactie) verbieden, blijven worden opgelegd zonder uit te leggen wat de grenzen zijn. Of wanneer het zelfstandige ondernemers onmogelijk wordt gemaakt hun artikelen legaal bij groothandelaars in te kopen of als zij geconfronteerd worden met onverklaarbare sluitingen en de onbepaalde opschorting van nieuwe vergunningen. Dit klimaat van onzekerheid schept onzekerheid en wantrouwen in de toekomst. Dat is het tegenovergestelde van het ‘optimisme’ dat volgens de voormalige Griekse Minister van Economische Zaken, Yanis Varoufakis, van cruciaal belang is om uit een financiële crisis te geraken.

Bron
* Website Cartas desde Cuba, Fernando Ravsberg, 21 december  2017