Voormalig kerkleider Ortega kritiseert santeriaballet

Kardinaal Jaime Ortega noemt het ‘historisch absurd’ om de santería-god Ochún te laten samenvallen met de door Cubaanse katholieken vereerde Maagd van de Caridad del Cobre. De teruggetreden aartsbisschop van Havana reageert op de balletvoorstelling Afrodita, oh, espejo van de choreograaf Rosario Cardenas, die in de staatsmedia veel aandacht kreeg en op 29 september in Teatro Alonso in Havana in première ging. De leiding van de katholieke kerk in Cuba is een verklaard tegenstander van dit zogeheten syncretisme**, terwijl voor veel katholieke Cubanen de grenzen tussen het katholieke geloof en de Afrocubaanse santeria in de praktijk vaag zijn.

santeria-ochun

De god Ochún draagt geel.

De kardinaal schrijft in het kerkblad Palabra Nueva: ‘Dat de arme slaven zo hun orisha/god laten samenvallen, is begrijpelijk. Dat kan men begrijpen als het geweld van de onderdrukking de mens in onmenselijke omstandigheden van ballingschap en slavernij drijft. Dat deze voorouderlijke overtuigingen zijn verspreid onder het Cubaanse volk in het algemeen, met name in de tweede helft van de vorige eeuw en tot aan de dag van vandaag, is ongelukkig en vaak pijnlijk.’ Ortega noemt het ‘folklore’ van wat men als lo cubano/als typisch Cubaans ziet. Ortega wijst ook op andere sectoren van de Cubaanse samenleving waar het Afro-Cubaanse gedachtengoed van de santería een leidende rol heeft gekregen, bijvoorbeeld in het toerisme. Volgens Ortega is dit fenomeen vooral ingegeven door verkeerde economische belangen. Hij kritiseert de business die er rondom heen ontstaat, variërend van het fokken van de geiten voor rituele offers tot de verkoop van witte paraplu’s.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Winkel waar gebruiksartikelen uit de santería worden verkocht.

Onacceptabel
Voor de kerkleider is het ‘onacceptabel’ dat de auteur, choreograaf en regisseur van het werk ‘voor de televisiecamera’s uiteenzet dat de dans de passie verbeeldt en aanwakkert tussen Changó en onze patrones, de Maagd Maria.’ Ortega noemt dit ‘de legitimatie van het absurde’ op weg naar ‘het primitivisme.’ (….) Noch om redenen die eigen zijn aan het christelijk geloof, noch om niet-bestaande theologische vergelijkingen, noch om historische redenen kan de toewijding aan de Virgin de la Caridad, symbool voor de Maagd Maria en het model van pure liefde van de Maagd en van de Moeder, worden vergeleken met de orisha Ochún, die een godin van seksuele passies is.’

virgin-de-la-caridad-del-cobre
In 1612 verscheen de Maagd van Barmhartigheid van El Cobre bij Santiago de Cuba aan twee indiaanse broers Juan en Rodrigo de Hoyos en aan de 10-jarige zwarte slaaf Juan Moreno. Deze Mariafiguur groeide uit tot een beschermheilige van de Mambises, de strijdende Cubanen die tegen de Spanjaarden vochten voor de onafhankelijkheid van Cuba. In 1916 verklaarde paus Benedictus XV de Maagd van El Cobre (een plaats ongeveer 20 kilometer ten noordwesten van Santiago de Cuba ) tot  patroonheilige van heel Cuba. In de Afro Cubaanse santería wordt deze Maria ook vereerd onder de naam Ochún. Gelovig of niet, elke Cubaan kent La Virgin de la Caridad del Cobre, die in de volksmond gewoonlijk La  Cachita wordt genoemd. De koosnaam voor vrouwen in Cuba die Caridad heten, is ook Cachita of Cacha.

Patrones
Hij voegt eraan toe dat deze ‘verwarring onder de arme Afrikaanse slaven begrijpelijk is, maar voor een ontwikkelde Cubaan uit de 21ste eeuw niet acceptabel. En het is nog minder aanvaardbaar om dit gedachtengoed te verspreiden met de titel Patrones van Cuba, de titel waarmee ons volk en paus Benedictus XV haar hebben geëerd.’ (…) ‘Het is de beslissing van de auteur om de orisha Ochún te eren uit religieuze sympathie, artistieke motieven of vanwege modieuze folklore, maar verwar dit magisch fenomeen niet met de patroonheilige van Cuba. Dat is naast een historische absurditeit ook een patriottische zonde’, aldus Ortega.

Reacties
Een recensent van de Nationale Raad voor Podiumkunst omschreef het werk in de  officiële krant Granma als ‘een rijke verzameling vol universele patronen waarin Aphrodite en Ochún met elkaar verweven zijn’. Op de website Cartas desde Cuba zijn ook kritische geluiden te lezen over Ortega’s opmerkingen zoals de reactie van Karl: ‘De katholieke kerk moet nog heel wat evolueren. Het is een gebrek aan respect om de namen van Oshún en Changó met een kleine letter te schrijven, alsof het mindere goden zijn dan die zij (de katholieken, redactie) vereren. Ten tweede is er het gebrek aan erkenning (ik ben zeker dat het geen gebrek aan kennis is) dat veel katholieke rituelen sterk beïnvloed zijn geweest dooor heidense geloofsopvattingen. En ten derde hebben kunstenaars in een seculier land als Cuba volkomen het recht om zich vrij te uiten en hun artistieke kracht te mengen met wat hen goeddunkt. De religie, zoals al wat leeft, evolueert. Deze brief is een bewijs van een gebrek aan respect, een voorbeeld van mentaal kolonialisme dat moet worden bekritiseerd als de drager van intolerantie. En dan wil ik niet eens praten over de wijze waarop de katholieke kerk zelf financieel van het geloof heeft geprofiteerd. Hoe schaamteloos moet je zijn om met zo’ n tekstje op de proppen te komen?’

santeria_op-straatBron
* Diario de Cuba, 5 oktober 2017

Linken
Palabra Nueva met het Spaanstalige commentaar van Jaime Ortega
Website (Engelstalig) over santería: De karakteristieken van Ochún, de koningin van de  rivieren
*  De website Mens en Samenleving: over santeria en Cubaans syncretisme.
Deze Cubaweblog (21 maart 2012) over: 400 jaar Maagd van Cobre

Noot:
** Syncretisme is een term die verwijst naar het naar elkaar toegroeien van religies, als een poging om uiteenliggende of tegengestelde geloven en religies met elkaar te combineren. In Cuba wordt de term gebruikt om het naar elkaar groeien van santeria en katholicisme aan te duiden. De leiding van de katholieke kerk is een fervent tegenstander van een dergelijk proces van het in elkaar opgaan van religies.

Advertenties

Cubaanse dominee en thuisonderwijzer mag weer aan het werk

Een Cubaanse dominee mag zijn werk als kerkleider in Guantánamo hervatten, zes maanden nadat hij en zijn vrouw werden gearresteerd omdat zij hun kinderen thuisonderwijs wilden geven. Ramón Rigal van de Cubaanse Kerk van God / Iglesia de Dios en Cristo en zijn vrouw Adya willen hun kinderen zelf les geven omdat zij de marxistisch-leninistische ideologie in het Cubaanse onderwijs afwijzen. Op 8 augustus verscheen Rigal voor de rechter en hoorde hij dat hij zijn werk als kerkleider mag hervatten. Het huisarrest van hem en zijn vrouw blijft echter gehandhaafd.

religie-iglesia-de-dios-Ramón Rigal van de Cubaanse Kerk van God en 2 dochters

Ramón Rigal en zijn twee dochters

De Cubaanse strafwet (Artikel 315.1) verbiedt elke poging om een minderjarige te dwingen zijn huis te verlaten, een school te verzuimen en educatieve arbeid te weigeren die deel uitmaakt van het nationale opvoedingssysteem. Hij of zij die faalt de plichten te vervullen, verbonden aan het respect en de liefde voor het land, kan worden onderworpen aan ‘vrijheidsbeneming van drie maanden tot één jaar, of een boete….of beiden.’ Dominee Ramón Rigal en zijn vrouw Adya wilden hun kinderen thuisonderwijs geven omdat zij de marxistisch-leninistische ideologie in het Cubaanse onderwijssysteem afwijzen. De ouders maakten ook melding van het feit dat hun kinderen op school werden gepest. Het paar werd in februari gearresteerd. Na een kort proces in april werd Ramón veroordeeld tot een jaar gevangenis in een heropvoedinginstituut en zijn vrouw tot een jaar huisarrest.

Protest
Na een vreedzaam protest in juli voor de Cubaanse ambassade in Washington en een petitie met 30.000 handtekeningen, werd de straf voor de dominee teruggebracht tot huisarrest. Rigal kreeg ook te horen dat hij niet langer kon werken als kerkleider. Hem werd nieuw werk aangebonden, namelijk de controle op de aanwezigheid van muskieten in de waterleiding bij de lokale bevolking. Het echtpaar hield de autoriteiten echter teksten voor uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens waarin o.a staat: ‘Ouders hebben het eerste recht om het onderwijs uit te kiezen dat aan hun kinderen wordt gegeven.’ De rechter bepaalde vervolgens op 8 augustus dat Rigal zijn werk als kerkleider kon hervatten.

religie-opwekkingsbijeenkomstMeer gevallen
Volgens Christian Solidarity Worldwide (CSW)  is de zaak van de Rigal’s een van de vele gevallen waarbij de autoriteiten druk uitoefenen op familieleden van kerkleiders die dreigen af te wijken en ‘een probleem’ vormen. CSW meldt o.a. het voorbeeld van een activist voor godsdienstvrijheid Felix Yuniel Llerena López die van de Universiteit van Havana werd verwijderd omdat hij met leden van het Congres en het State Department in Washington had gesproken over godsdienstvrijheid in Cuba. Hij mag sindsdien zijn woonplaats niet verlaten. ‘Ondanks de beloften van meer vrijheid voor de Cubaanse bevolking als de relaties van Cuba met de VS en de Europese Unie zouden toenemen, gaat de repressie van godsdienstige groeperingen onverminderd voort’, aldus CSW.

Bron

* World Watch Monitor

Link
* Website Cubano Confesante
De website Cubano Confesante publiceerde een halfjaarlijks rapport van het Patmos-instituut over de religieuze vervolging in Cuba tussen januari tot en met juni 2017 waarin ook de voorgeschiedenis van de familie Riga wordt beschreven.
Citaat:
In relation to this violation, one pastor in eastern Cuba received reprisals after he chose to act against the system. This case is ongoing and refers to Pastor Ramón Rigal who resides in Guantánamo (Church of God in Christ (Iglesia de Dios en Cristo), Calle Luz Caballero #1075, entre Mármol y Varona, Guantánamo; Email: ramonrigal@nauta.cu, Mobile: +5358551607). This religious leader, representing the feelings of millions of Cuban parents, decided to home-school his children with support from prestigious institutions such as the Home School Legal Defense Association in the USA. For this reason, the pastor and his wife Adya were arrested on 21 February and accused of “acting against the normal development of a minor”. Later, on 25 April, they were put on trial without guarantees and Pastor Rigal was sentenced to a year in prison and his wife to a year of house arrest. The final decision will be given at an oral hearing on 6 July as a response to the pastor’s appeal.

Kerken schieten als paddenstoelen uit de grond in Cuba

Jarenlang was Cuba officieel atheïstisch. Vandaag schieten de kerken als paddenstoelen uit de grond. Meer dan zeshonderd zijn het er al.

kerk-havanaIn de Cubaanse hoofdstad Havana versnellen gezinnen hun pas om op tijd te komen voor de zondagsviering van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Ondanks de warmte dragen de mannen hemd en das, de vrouwen rok en bloes met mouwen. ‘Onze kerk is nog jong in Cuba, maar sinds 18 juni zijn we een district, wat betekent dat we groeien’, zegt Luis Wilberto Tito, voorzitter van deze afdeling van de mormoonse kerk. Beetje bij beetje vullen mensen van alle leeftijden en kleuren de kapel die de Oecumenische Raad van Kerken van Cuba hen ter beschikking stelt.

Religieuze diversiteit
In 1992 werd Cuba een seculiere staat, met fundamentele waarborgen voor de vrijheid van eredienst. De eerste Cubaanse bekeringen tot het mormoonse geloof, een christelijke religie, dateren van 1998. Er zijn nu twee mormoonse districten in Cuba, samen goed voor 140 gelovigen. ‘We zullen altijd een minderheid blijven, maar we zouden nog kunnen groeien in de provincies Holguín en Camagüey’, zegt Tito. Het illustreert de groeiende religieuze diversiteit in Cuba. Jarenlang, sinds Fidel Castro in 1959 de macht overnam, was Cuba officieel een atheïstische staat. In 1992 veranderde de grondwet: Cuba werd een seculiere staat, met fundamentele waarborgen voor de vrijheid van eredienst. ‘Er zijn nu veel verschillende kerken in het land en met alle hebben we de beste relaties’, zegt Tito. ‘De diversiteit laat zien dat de Cubaanse bevolking God wil kennen en dichter bij hem wil komen.’

Meer dan 600 kerken
In het Register van Verenigingen van het ministerie van Justitie groeien de religieuze verenigingen sinds 2013 het snelst. Het zijn er al meer dan zeshonderd: meer dan 500 spiritistische kerken, 55 evangelische en protestantse, zes joodse, vier Yoruba, een islamitische en een boeddhistische. De registratieprocedure is complex. Voor de mormoonse afdelingen is ze nog niet afgerond. Zolang kunnen beginnende kerken ondersteuning krijgen van de Raad van Kerken. ‘Het religieuze panorama ziet er steeds complexer uit, met nieuwe bewegingen en een fragmentarisering van de oude, zowel in de steden als op het platteland’, zegt Enrique López Oliva, expert religieuze geschiedenis.

protestant-People pray on Easter morning. The Methodist Church of Marianao in Havana had fewer than 400 members in the late 1990s; it has more than 3,200 today

Methodistenbijeenkomst in de wijk Marianao in Havana

Offensief van evangelische groepen
Cijfers over de religiositeit bij de Cubaanse bevolking zijn schaars. Volgens gegevens van de katholieke kerk is 60 procent van de 11 miljoen Cubanen gedoopt, maar gaat slechts 2 procent naar de zondagsmis. De protestanten zijn naar schatting met een miljoen. Van de Afro-Cubaanse religies zijn geen cijfers bekend, maar volgens sommige experts zouden ze meer aanhangers tellen dan de katholieke gemeenschap. Sommige van die Afro-Cubaanse religies eisen trouwens een katholiek doopsel. ‘Er is een groot offensief van evangelische groepen’, zegt Enrique López Oliva, expert religieuze geschiedenis. ‘Je hoort ook dat het aantal islamitische en joodse gelovigen sneller toeneemt dan het aantal christelijke, ook bij mensen zonder familiale voorgeschiedenis. En veel mensen gaan naar de Maya-rituelen die de ambassade van Guatemala organiseert.’ Volgens López Oliva is de religieuze diversiteit ‘een antwoord op de huidige crisis in de Cubaanse samenleving: veel mensen zijn onzeker over de toekomst en zoeken wanhopig een houvast.’ Hij ziet veel gedesoriënteerde jongeren.

Bron
De Morgen, IPS-Havana, 24 juli 2017

Samenwerking Europese Unie en Cuba gaat door

Cuba en de Europese Unie kunnen hun betrekkingen gaan normaliseren. Het Europees Parlement gaf woensdag in Straatsburg zijn zegen aan de samenwerkingsovereenkomst die beide partijen in december ondertekenden. 567 parlementariërs stemden voor en 65 tegen, 31 onthielden zich van stemming. In een resolutie werd de eis uitgesproken dat de Cubaanse regering zich houdt aan de internationaal overeengekomen verdragen over mensenrechten. Tegen de gewoonte in, was de Cubaanse ambassadeur bij de EU, Norma Goicochea, niet aanwezig, maar zond zij een vertegenwoordiger.

logoeu-cubaIn het akkoord staan uitbreiding van de handel, klimaat, drugs- en terrorismebestrijding, toerisme en politieke dialoog centraal. Maar ook de leefomstandigheden en sociale rechten van Cubanen moeten volgens het parlement aandacht krijgen. Havana moet meer respect tonen voor mensenrechten, is de boodschap, anders kan de overeenkomst worden opgeschort, aldus een resolutie.

Embargo
De handelsbeperkingen die de Amerikaanse president Donald Trump heeft aangekondigd tegen Cuba werden niet expliciet genoemd, maar de parlementariërs spraken zich wel uit tegen ‘wetten en maatregelen die schadelijk zijn voor de Cubaanse bevolking.’ Christendemocraten en liberalen voorkwamen dat het Amerikaans embargo tegen Cuba expliciet werd vermeld. De overeenkomst kan nu voorlopig van kracht worden. Voor volledige inwerkingtreding moeten alle EU-landen het ratificeren. De gevoelige onderwerpen moeten in de toekomst ter sprake komen in de mensenrechtendialoog tussen de Europese Unie en Cuba.

kerkmetkruisFelle kritiek
Bas Belder, europarlementariër voor SGP-Christen Unie, klaagde de actuele situatie van de mensenrechten aan en citeerde uit rapporten van de Cubaanse Commissie van Mensenrechten en Nationale Verzoening. Deze meldde in januari 478, in februari 482, in maart 432, in april 475 en in mei 373 politiek gemotiveerde en arbitraire aanhoudingen. Belder: ‘Veelzeggend genoeg klonken er van EU-zijde geen publieke protesten tegen deze vrijheidsbeperkingen. Een Europese veroordeling van het Castro-regime zou op basis van deze feiten passend, noodzakelijk en gerechtvaardigd zijn geweest. Door haar zwijgen legitimeert de EU de vrijheidsbeperking van Cubaanse burgers/dissidenten. Dat kan toch niet het doel zijn van de beoogde politieke dialoog tussen Brussel en Havana?’ Hij pleitte in een amendement ook voor ‘volledig diaconale vrijheid’ van de Cubaanse kerken. Ook moeten de Cubaanse kerken uit Europa en uit andere landen steun kunnen ontvangen zonder enige staatsinmenging, vindt Belder.

Bronnen
* ANP, teksten Europees Parlement

Eerste katholieke kerk gebouwd sinds 60 jaar

In het plaatsje Sandino in Westelijk Cuba wordt de eerste katholieke kerk in 60 jaar gebouwd. De bouw wordt financieel mogelijk gemaakt door een bevriende parochie in Tampa in Florida. Begin volgend jaar zal deze kerk worden ingewijd als kerk van de Barmhartigheid van Sandino.

religie-eerste-kerk-60-jaar-sandino

Kerk in aanbouw in Sandino

De kerk in Sandino wordt geleid door priester Cirio Castro en heeft een capaciteit van 200 mensen. In het stadje aan de uiterste westpunt van Cuba, wonen 40.000 mensen die leven van de opbrengst van citrusvruchten, koffie en vis. Tussen Tampa en Cuba bestaan al sinds het einde van de 19e eeuw goede relaties vanwege de import van tabak.

Kerkvervolging
De ambassadeur van Cuba in de VS, José Ramón Cabañas, zei in een interview met Tampa Bay Times  (13 mei 2017) de verhalen over schendingen van godsdienst in Cuba te kennen, maar ‘nu zijn we een land met een mix aan religies’. Hij wees erop dat ook geloofsovertuigingen als de Mormonen en de Islam vrij in Cuba kunnen opereren. Twee andere katholieke kerken zijn in aanbouw en de synagoge van Havana wordt gerenoveerd. De Amerikaanse Commissie voor Internationale Geloofsvrijheid erkent dat de ruimte in Cuba voor religies om de eredienst te beoefenen, is toegenomen, maar wijst ook op de arrestaties van geestelijke leiders in de afgelopen maanden.  Priesters en predikanten die zich kritisch uitlaten over het beleid van Castro of die de controle van hun kerken door het godsdienstbureau van de Cubaanse Communistische Partij verwerpen, zijn onverminderd voorwerp van vervolging.

Bron
* Catholic News Agency, May 20, 2017

Link

* Commission on International Religious Freedom:  Cuba after Fidel Castro, 2 december 2016

Twijfels over de koers van santería

Darnelys Dominguez Pino is 42 jaar en werkt in een sportschool. Hij heeft al jarenlang banden met de Afro-Cubaanse religie, santería genoemd. Hij is een man van weinig woorden maar bezorgd over de koers die de santería dreigt in te slaan door commercie en eigen belang.

santeria-gezin

Santería gezin

Havana Times: Hoe oud was je toen je bij de santería betrokken raakte?
Darnelys Dominguez Pino: Eigenlijk al vanaf mijn geboorte en uit vrije wil. Ik wilde het ook omdat ik werd aangetrokken door de zuiverheid en de waarheid.
HT: Hoe oordeel je over je religie?
DDP: Ik denk dat het iets heel moois is, iets menselijks als het eerlijk wordt gepraktiseerd.
HT: Wat betekent het om opgenomen te worden en in de santería en hacerse santo (heilige te worden).**
DDP: Er kunnen speciale motieven een rol spelen; financiële, de wens om het land te verlaten of de verbetering van iemands gezondheid.
HT: Waarom kiest iemand daarvoor?
DDP: Er kunnen verschillende redenen zijn; sommigen worden aangezet door anderen die het proces eerder ondergingen; anderen door hun familieleden of op basis van eigen inspiratie. Zij menen allemaal dat het hun leven zal vooruit helpen.
HT: Speelt gezondheid altijd een rol?
DDP: Ik denk het niet. Gezondheidsproblemen kunnen soms een rol spelen, maar lang niet bij iedereen. Veel mensen zoeken de santería op vanwege het financiele voordeel en hopen dat er deuren voor hen zullen open gaan.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Winkel met gebruiksvoorwerpen uit de santería

Offers
HT: Waarom worden er zoveel dieren gevraagd (geiten, schapen) en wordt geld gevraagd om santero te worden?
DDC: Dat is waar. Je hebt een schaap of een geit nodig voor je initiatie, maar niet in de aantallen die de priesters / santeros soms vragen. Geld, dat is wat nieuws maar dat wordt ook gevraagd. Er zijn mensen die er een slaatje uitslaan ten eigen voordeel.
HT: Is alles uiteindelijk voor de priester?
DDP: Niet altijd, er zijn er ook die er zelf beter van worden. Die priesters / babalawos of paleros heb je ook.
HT: Is dat altijd zo geweest in de Cubaanse santería?
DDP: Nee, vroeger was men eerlijker.
santeria-schelpenHT: Wat is het belangrijkste verschil?
DDP: Vroeger praktiseerden mensen uit overtuiging terwijl velen het tegenwoordig voor het geld doen.
HT: Kunnen criminelen, alcoholici of immorele personen ook de initiatierituelen in de santería doorlopen?
DDP: Als de initiatie eerlijk verloopt kan dat. De santería leert je weg te blijven van het slechte pad en leidt je naar nieuwe paden om het goede te bereiken.
HT: Bent u trots op uw religie op dit moment en op de praktijk in Cuba?
DDP: Jazeker, maar ik ben niet trots op de manier waarom sommigen de religie bedrijven. Er zijn er velen met respect, maar in veel gevallen is er sprake van zwendel en wordt deze niet gepraktiseerd zoals zou moeten.

Bron
* Miguel Arias Sanchez op de website Havana Times, 10 mei 2017

Noot

** Hacerse santo vraagt om het volgen van een aantal religieuze ceremonies afhankelijk van de mate waarin de persoon gelooft. Het proces vraagt tijd en dit proces van hacerse santo voltrekt zich niet van de ene op de andere dag.
* In 2014 publiceerde Havana Times een Engelstalig interview
met Leosnel Aguilar Padron die toen de initiatierituelen van de santería doorliep. Hij gaat dieper in op de betekenis ervan, de rituelen, voorschriften en verboden.

Link
* Algemene informatie over santería

Kardinaal: ‘Dialoog tussen Cuba en de VS gaat door’

Kardinaal Jaime Ortega is niet bang dat de dialoog tussen Cuba en de VS met de komst van president Donald Trump, zal worden afgeremd. Hij pleit voor voortzetting van de opening op het eiland, maar hij geeft toe dat deze wel ‘een beetje traag verloopt’, aldus de voormalige aartsbisschop van Havana, die vorig jaar vanwege zijn leeftijd terugtrad. Ortega nam in Madrid deel aan een forumbijeenkomst, georganiseerd door Nueva Economía Foro.

jaime-ortega- Miguel-Moratinos-Economia-Forum-09052017

Emeritus aartsbisschop van Havana (midden) in gesprek met oud-minister van Buitenlandse Zaken, Miguel Ángel Moratinos, (rechts) met wie hij samenwerkte bij de vrijlating in 2010 van 130 politieke gevangenen.

Volgens hem verloopt alles wat men in de periode van president Obama heeft afgesproken en ingevoerd ‘op gelijke wijze’ en heeft Trump ‘zich daar niet tegen uitgesproken.’** Ortega speelde op verzoek van het Vaticaan, een grote rol in het herstel in 2015 van de wederzijdse betrekkingen tussen Cuba en de VS. Hij noemt zijn optreden ‘van een diep christelijke orde’ en bedoeld om de dialoog te bevorderen. Hij benadrukte dat zijn rol politieke gevolgen had, maar noemt zichzelf ‘geen politiek mens.’ Over Cubanen in Miami zei hij dat velen van hen ‘belangstelling hebben om samen te werken’ vooral in sociale projecten en in ‘het economisch leven in Cuba.’

Opening
Ortega, die in 2010 bemiddelde bij de vrijlating van 135 politieke gevangenen, die vervolgens met hun gezinnen in dat jaar ook in Spanje aankwamen, was optimistisch over de opening die zich voordoet in Cuba. Hij wees op de economische veranderingen en zei te hopen dat ‘het daar niet bij blijft’, hoewel hij erkende dat deze ‘een beetje traag verlopen.’ De vrijlating van deze gevangenen was ‘een positief signaal’ voor de verbetering van de relaties met de VS en ook met de Europese Unie, aldus de kardinaal. De toen nog bestaande Common Position koppelde de verbetering van de relaties van de EU met Cuba aan verbetering van de mensenrechten. Op een vraag over de opvolging volgend jaar van Raúl Castro als president van de Republiek, zei hij niet te denken dat een familielid van Castro hem zal opvolgen omdat ‘in mijn land geen tendens van dynastieën bestaat’ .

Fonds Ortega
Ortega presenteerde dinsdag jl in Casa de América zijn boek Diálogo, encuentro, acuerdo / Dialoog, ontmoeting, akkoord, uitgegeven door San Pablo. Hij kondigde toen ook de oprichting van de Fundación Jaime Ortega aan, bedoeld om jonge Cubaanse ondernemers te begeleiden bij het hervormingsproces van bedrijven in Cuba.

Bron
*Persbureau EFE, 10 mei 2017

Noot

palmieri-francisco-bz-usa

Onderminister Palmieri spreekt

* In Washington maakte dinsdag Francisco Palmieri, de ondersecretaris voor Latijns-Amerika van het Ministerie van Buitenlandse Zaken tijdens een conferentie over de Amerikas, bekend dat het Cubabeleid zal worden herzien. Het zal ‘belangrijk verschillen van dat van  de regering Obama’. Hij gaf geen details, maar zei wel dat er een groter accent op de mensenrechten zal worden gelegd. Tijdens de eerste 100 dagen van de administratie van Trump heeft deze geen woord aan Cuba gewijd. Engelstalig bericht in Panampost.