CubaTips: Vrijlating, skateboards, Arroz Moro, Elián, transgenders en vliegtragedie

Over de CubaTips van vandaag
Deze week brengen wij goed nieuws. De bioloog Ariel Ruiz Urquiola is vrijgelaten. Hij was al eerder als universitair docent ontslagen bij de Universiteit van Havana. Waarom werd nooit helemaal duidelijk. Hij uitte kritiek op het milieubeleid van de Cubaanse autoriteiten en regimegetrouwe collega’s en studenten verweten hem teveel contacten te onderhouden met collega’s in de VS. En dat maakt je in de ogen van de auoriteiten al snel verdacht. Het is een constant mechanisme in de 60-jaar oude Cubaanse revolutie.

Op dit moment hebben skateboarders daar ook mee te maken. Dat is immers ook een verdachte vrijetijdsbesteding, geimporteerd uit de VS.

MEDION DIGITAL CAMERA

Jonge scholieren op het plein in Santiago.

Verder kijken we in deze CubaTips terug naar de affaire Elián in 2000.

In het dagblad Trouw stond het relaas van drie zussen die Cuba bezochten Cuba, met name Santiago de Cuba waar ze te maken kregen met de licht ontvlambare Santigueras.

En voor de culinaire liefhebbers is het het zeer Cubaanse recept: Arroz Moro.

En natuurlijk is er de culturele agenda en het laatste nieuws.

Volledige inhoudsopgave nieuwsbrief van vandaag:
1. Van de redactie
2. Bioloog Ariel Ruiz Urquiola vrij!
3. Rebellie op skateboards
4. Drie Spaans sprekende Nederlandse zussen naar Cuba
5. Recept: Arroz Moro
6. Fotograaf iconische foto Cubaanse Elián overleden
7. Asiel Cubaanse transgenders definitief afgewezen
8. Cartoon: Ruim een maand na de tragedie
9. Culturele Agenda
10. Het laatste nieuws

Gratis abonnement
Wilt u ook alle nieuwe nummers van onze nieuwsbrief CubaTips vanaf nu in uw mailbox ontvangen? Geef u hier op voor een gratis abonnement!  Uw e-mailadres is voldoende!

Ruim 1.100 abonnees gingen u voor. Zij ontvangen elke zondagochtend rond 12.00 uur de CubaTips en missen zo geen enkel nieuws.

Advertenties

Crisis voorkomen

Cubaspecialist Roberto Álvarez Quiñones constateert dat ondanks de met de mond beleden herwaardering in Cuba van de particuliere sector, de resultaten zeer teleurstellen. Ruim 1,3 miljoen Cubanen hebben nu een inkomen uit de particuliere sector; 3 miljoen van hen zijn nog werkzaam voor de staat. Alvarez Quiñones adviseert de nieuwe president Diaz Canel te onderzoeken hoe deze werknemers efficiënter en productiever zouden kunnen opereren. Hij zou het Politburo, de Raad van Ministers en de Staatsraad voorstellen moeten doen tot meer economische vrijheid, aldus deze deskundige die spreekt van ‘een nieuwe perestrojka.’

cuentapropista-kapper5Inefficient
Quiñones vreest echter de oude garde aan de top in Cuba, die zich vijandig opstelt tegenover de vrije markt. Sommigen van hen weigeren zelfs de particuliere sector bij haar naam te noemen. Zij spreken liever over ‘niet-statelijk’. De staatsbedrijven hebben echter weinig reden tot borstklopperij. In een publikatie van Mundobat, een NGO in Baskenland die nauw met officiële instellingen in Cuba samenwerkt, werd de inefficiëntie van staatsbedrijven opnieuw vastgesteld: 57% van het voedsel dat in Cuba wordt geproduceerd, wordt verspild voordat het bij de consument terechtkomt.

Precair
De voedselsituatie van de gewone Cubaan is dan ook precair. Meer ruimte voor particuliere initiatieven in de landbouw en daarbuiten, zou daar verbetering in kunnen brengen. Maar de heersende elite weigert meer economische vrijheid toe te staan, die de Cubanen zou bevrijden van de tragische armoede waarin ze leven. Steeds meer Cubanen – vooral ouderen – krijgen ermee te maken. De reportage Overleven met bonnenboekje, deviezen of diefstal die onze Cubaweblog afgelopen week publiceerde, beschrijft dit proces van verarming onder grote delen van de Cubaanse bevolking. Armoede is echter ook een instrument om de macht in stand te houden. Cubaanse burgers zijn voor alles afhankelijk zijn van de staat. Cubanen steken hun energie en tijd in de “dagelijkse strijd” om te overleven, zodat het opeisen van hun rechten geen prioriteit is in het dagelijks leven.

Crisis onafwendbaar?
Quiñones heeft berekend dat wanneer vandaag alle Cubanen in de particuliere sector werkzaam zouden zijn – en niet slechts de 29% van dit moment – het Bruto Nationaal Product vijf tot zes maal zo groot zou zijn en de 200 miljard dollar kon bereiken. Maar het Cuba van de Castro’s is nog steeds een land waar het burgers bij wet verboden is te investeren en waar diverse beroepen verboden terrein zijn voor kleine ondernemers. De vernietigende gevolgen voor Cuba van de politiek-economische crisis in Venezuela, de voortdurende afhankelijkheid van de deviezen die het uit de VS ontvangt en het beleid van Washington tegenover Cuba, zullen wellicht dwingen tot grotere concessies door de mogelijkheden van de particuliere sector te vergroten. Anders is een crisis onafwendbaar.

Aldus het commentaar van de redactie in de Nieuwsbrief CubaTips die vandaag verschijnt.

tipsINHOUD CUBATIPS VAN VANDAAG:

 1. Crisis voorkomen
 2. Ramsj: Het verborgen leven van Fidel Castro
 3. Churros rukken op in Nederland
 4. Vertrek uit Mensenrechtenraad
 5. Operatie Peter Pan nog steeds staatsgeheim
 6. Cubaanse filmposters sinds 1960
 7. Cubaanse televisie toont kussende mannen
 8. Nog één dag Dias Latinos in Amersfoort
 9. Culturele Agenda
 10. Het laatste nieuws!

=======================

Gratis abonnement!

Wilt u ook alle nieuwe nummers van de wekelijkse nieuwsbrief CubaTips vanaf nu in uw mailbox ontvangen? Geef u hier op voor een gratis abonnement! 

Uw e-mail-adres is voldoende! Ruim 1.100 abonnees gingen u voor. Zij ontvangen elke zondagochtend rond 12.00 uur de CubaTips en missen zo geen enkel nieuws.

Over de CubaTips van deze week en een Internetspecial

In de CubaTips van vandaag treft u informatie aan over de verschijning in het Nederlands van een verhaal van de Cubaanse auteur Senel Paz. Zijn verhaal uit 1950 vormde de basis van de succesvolle Cubaanse speelfilm Fresa y Chocolate in 1994.
Verder een bericht over het vertrek van de VS uit de Mensenrechtenraad en de hongerstaking van de bioloog Ariel Ruiz Urquiola die zijn tweede week in gaat.
Ook verscheen er een nieuw boek over Cuba getiteld De laatste vlucht naar Havana. En natuurlijk is er de Culturele Agenda en Het laatste nieuws.

internet-twee-jongens-mobieltjesHet nieuwsbericht van 22 juni belicht het effect van internet op de Cubanen en de machthebbers in Havana. In dat kader vragen we speciale aandacht voor een internetspecial – helaas alleen in het Spaans – die in mei verscheen op de website Periodismo de Barrio met 13 reportages en 12 overzichtsartikelen met thema’s als de geschiedenis van internet in Cuba, een profiel van het staatsbedrijf ETECSA, anekdotes, de wifi en Nauta-plaatsen en de jongerencomputerclub Joven Club de Computación y Electrónica in Santiago de Cuba. Verder gesprekken met onderzoekers zoals Juan Antonio García Borrero en Yohana Lezcano, met voorstellen om internet te gebruiken als stimulans voor deelname van burgers aan de maatschappij. Ook is er informatie te vinden over de platforms Facebook en YouTube, de verspreiding van Airbnb op het eiland, de veranderingen in de relaties tussen echtparen door gebruik van technologie en het grootste undergroundnetwerk SNET in Cuba.

Volledige inhoudsopgave nieuwsbrief van vandaag:
logo-van-cubatips-ontwerp-stijn

 1. Internetspecial
 2. Waarom de Cubaanse overheid tegen journalist Ravsberg is
 3. Fresa y Chocolate, eindelijk in het Nederlands
 4. VS stappen uit Mensenrechtenraad VN
 5. Bioloog Ariel Ruiz Urquiola in hongerstaking
 6. Mijn vriendin,de geschoolde sekswerkster
 7. Over de toekomst van Angeline
 8. Boek: De laatste vlucht naar Havana
 9. Culturele Agenda
 10. Het laatste nieuws


Gratis abonnement
Wilt u ook alle nieuwe nummers van de CubaTips vanaf nu in uw mailbox ontvangen? Geef u hier op voor een gratis abonnement!  Uw e-mailadres is voldoende!

Ruim 1.100 abonnees gingen u voor. Zij ontvangen elke zondagochtend rond 12.00 uur de CubaTips en missen zo geen enkel nieuws.

Geen neutraliteit in berichtgeving

Ons commentaar op de actualiteit
‘Ik zou de berichten van Yoani Sánchez niet zomaar klakkeloos zonder commentaar overnemen als neutraliteit of waarheid ook maar enigszins belangrijk is voor deze site’. (…) ‘Als ware het de waarheid enkel en alleen omdat iemand in de pen zit die tegen het regime is, irriteert mateloos’. Aldus de kritiek van Hillzz Hillzz als reactie op het nieuwsbericht Technologische achterstand vanwege angst verlies politieke controle (zie het nieuwsbericht van 15 juni 2018)  Hij/zij verwacht ‘iets meer neutraliteit en hopelijk ook waarheidsvinding.’

Yoani-Sanchez-15032016

Yoani Sánchez

Helaas worden in deze reactie van Hillzz Hillzz geen concrete onwaarheden aangewezen. Maar deze reactie is een goede aanleiding om te benadrukken dat neutraliteit nooit het uitgangspunt is geweest van deze Cubaweblog. Informatie over de dagelijkse gang van zaken in Cuba en de stand van de mensenrechten staan bij ons centraal. De teksten van Yoani Sánchez (foto) voldoen aan dit criterium.

Maar deze Cubaweblog publiceert ook teksten en uitspraken van anderen zoals van de staatswebsites Granma, Cubadebate, sites als El Nuevo Herald in de Cubaanse diaspora of een Spaans dagblad als El Pais. Er is dus sprake van een grote veelvormigheid in onze berichtgeving die nu juist bij de staatsmedia in Cuba zelf ontbreekt. Zelfs de revolutieminnende journalist Fernando Ravsberg – bepaald niet iemand die ‘tegen het regime is’ – van de website Cartas desde Cuba dreigt zijn journalistieke arbeid te moeten staken omdat hij aandrong op een onderzoek naar de achtergronden van de vliegramp bij Havana vorige maand.

Dictaturen die er uitgebreide systemen van informatiebeheersing op nahouden, dienen niet het voordeel van de twijfel te krijgen door neutrale keuzes. De waarheid is ermee gediend, dat alle feiten boven water komen en dat draagt bij tot de verwezenlijking van het basisrecht onder de mensenrechten: het recht op informatie over schendingen van mensenrechten.tips

Aldus het commentaar van de redactie in de nieuwsbrief CubaTips die vandaag verschijnt.

 


INHOUD CUBATI
PS VAN VANDAAG:

 1. Geen neutraliteit in berichtgeving
 2. ARTE TV: Leven in Havana
 3. Op kerkenpad in Havana
 4. Controverse in Rosario over ‘Che’
 5. Amnesty: bioloog Ariel Ruiz Urquiola is gewetensgevangene
 6. Tien tips voor Havana
 7. Cartoon: Ons grootste probleem
 8. CHEPRESENTE@, 8 en 9 september 2018
 9. Culturele Agenda
 10. Het laatste nieuws

 Gratis abonnement
Wilt u ook alle nieuwe nummers van de CubaTips vanaf nu in uw mailbox ontvangen? Geef u hier op voor een gratis abonnement!  Uw e-mail-adres is voldoende!

Ruim 1.100 abonnees gingen u voor. Zij ontvangen elke zondagochtend rond 12.00 uur de CubaTips en missen zo geen enkel nieuws.

CubaTips: Ortega en Cuba, WK-Voetbal, Bijbels, paspoort, Four seasons in Havana en de grondwetsherziening

In ons wekelijkse magazine CubaTips van vandaag informatie over de nieuwe Cubaanse film Vier seizoenen in Havana, gebaseerd op de politieromans van de Cubaanse schrijver Leonardo Padura. De film is o.a. te zien via Netflix en Lumière.

Ook een reportage over de teloorgang van een vriend van de Castro’s: de voormalig vrijheidsstrijder uit Nicaragua en huidige president Daniel Ortega, ‘de revolutionair die aan het pluche plakt.’

voetbal-spelende-jongerenCuba maakt zich op voor het WK-Voetbal. De Cubaanse televisie zal alle 64 wedstrijden uitzenden en er is een eigen Cubaans lied voor het WK-Voetbal.

De samenwerkende kerkgenootschappen vierden recent het feit dat in Cuba één miljoen bijbels werden verspreid.

Voor de tweede keer waren er afgelopen week mysterieuze geluiden in de ambassade van de VS in Havana en ook in Peking. Wat kan er aan de hand zijn?

En tenslotte is er de culturele agenda en zijn er de actuele nieuwsberichten van de afgelopen week.

Volledige inhoudsopgave nieuwsbrief van vandaag:tips

 1. Van de redactie
 2. Ortega, de revolutionair die aan het pluche plakt
 3. Cuba heeft eigen lied voor WK-Voetbal
 4. Eén miljoen bijbels voor Cuba
 5. Cartoon: De juiste maten voor de grondwetsherziening
 6. Paspoort blijft verplicht
 7. Mysterieuze geluiden op consulaten VS
 8. Film: Four seasons in Havana
 9. Culturele Agenda
 10. Het laatste nieuws

Gratis abonnement
Wilt u ook alle nieuwe nummers van de CubaTips vanaf nu in uw mailbox ontvangen? Geef u hier op voor een gratis abonnement! 
Uw e-mailadres is voldoende!
Ruim 1.100 abonnees gingen u voor. Zij ontvangen elke zondagochtend rond 12.00 uur de CubaTips en missen zo geen enkel nieuws.

Commentaar: Oude of nieuwe regeerstijl?

Volgens de Vlaamse website MO/Mondiaal Nieuws laat de nieuwe president van Cuba, Diaz-Canel, ‘een nieuwe wind door Cuba waaien.’ Citaat: ‘Tijdens zijn eerste maand als president liet Miguel Díaz-Canel een nieuwe regeerstijl zien. Hij kwam buiten, luisterde naar de mensen en meed de pers niet.’  Het optimistisch getoonzette artikel hebben we hier als CubaTip bijgevoegd.

Diaz-Canel (57) werd op 19 april aangewezen als president en de vraag is gerechtvaardigd of één maand niet tekort is om al zo’n definitief oordeel te geven. De feitelijke gebeurtenissen in de afgelopen maand rechtvaardigen dit optimisme in geen geval. De website MO prijst Díaz-Canel omdat hij de pers niet meed. Worden dan de staatsmedia bedoeld die na de vliegtuigramp met de Boeing 737 zwegen over de verantwoordelijkheid van de Cubaanse autoriteiten, die het bijna 40-jaar oude vliegtuig huurden bij een Mexicaans bedrijf met een dubieuze achtergrond?

diaz-canel-inicia-visita-oficial-a-venezuela-mei2018

President Díaz-Canel en zijn vrouw bij aankomst in Caracas

En Diaz-Canel mag dan ‘buiten komen’, vorige week vertrok hij toch voor een officieel bezoek naar Venezuela, op een moment dat grote delen van Cuba getroffen werden door overstromingen, oogsten werden bedreigd en 35.000 personen hun woning moesten verlaten. Twee Cubanen plaatsten een kritische reactie op de website van de partijkrant Granma. Zij schreven Díaz-Canel liever met de laarzen in de modder en slachtoffers helpend, te hebben gezien dan op staatsbezoek in Venezuela. Binnen enkele uren waren deze reacties van de website van Granma verwijderd.

Als MO/Mondiaal Nieuws gelijk zou hebben, had de Cubaanse pers de nieuwe president bij terugkeer in Havana, bestookt met kritische vragen. Die media waren er niet. Díaz-Canel werd op het vliegveld José Martí in Havana verwelkomd door zijn voorganger Raúl Castro. Zoals vanouds. 

Aldus het commentaar van de redactie in de nieuwsbrief CubaTips die vandaag verschijnt.

tips Inhoud

 1. Commentaar: Oud of Nieuw?
 2. President Díaz-Canel laat nieuwe wind waaien door Cuba
 3. ‘Terschelling vergelijken met Cuba gaat gewoon te ver’
 4. Cartoon: Er is overal water
 5. Granma censureert kritiek op nieuwe president
 6. Eerste editie Latin District op 22 juni
 7. Cuba, the Cook Book
 8. Waarom het politiek systeem in Cuba moet veranderen
 9. Culturele Agenda
 10. Het laatste nieuws

Gratis abonnement
Wilt u ook alle nieuwe nummers van de CubaTips vanaf nu in uw mailbox ontvangen? Geef u hier op voor een gratis abonnement!  Uw e-mail-adres is voldoende!

Ruim 1.100 abonnees gingen u voor. Zij ontvangen elke zondagochtend rond 12.00 uur de CubaTips en missen zo geen enkel nieuws.

CubaTips: WiFi-hotspot, tattoos, Korda en Guevara, zwarte doos, Nederlandse ambassade en de Catwalk

In de CubaTips van vandaag (bent u al gratis abonnee?) o.a. een verslag vanaf een van de tientallen WiFi-hotspots die Cuba op dit moment telt. Ieder vindt er iets van zijn gading: contact met familieleden in de VS of hij/zij is op zoek naar geld of een aantrekkelijke partner. En er zijn agenten van de politieke politie op zoek naar ‘subversie’.

korda2500501Het oude Cuba is in Gent te bezoeken waar klassiek fotowerk van de even klassieke Alberto Korda te zien is.

De vliegramp bij Havana houdt veel Cubanen nog steeds bezig. Nu blijkt dat diverse functionarissen in en buiten Cuba al vaker kritische kanttekeningen plaatsten bij de veiligheid van toestellen van Cubana de Aviación. De discussie wordt niet of nauwelijks gevoerd in de staatsmedia. Onafhankelijke journalisten die onderzoek op de rampplaats wilden doen, werden door de geheime dienst gearresteerd. Hun apparatuur werd in beslag genomen.  Ondertussen is opnieuw een van de (drie) zwaargewonde passagiers overleden; dat brengt het aantal dodelijke slachtoffers op 112.

tipsVolledige inhoudsopgave nieuwsbrief van vandaag.

1. Van de redactie
2. Taferelen op een WiFi-hotspot in Havana
3. Cuba, een grenzeloze wereld
4. Cartoon: Bedankt voor de steun, compañeros!
5. Stage bij de Nederlandse ambassade in Havana
6. Tweede zwarte doos gevonden
7. Foto’s van Korda in Gent
8. Ambassadeur Cuba eregast bij Amsterdam Catwalk
9. Culturele Agenda
10. Het laatste nieuws

Gratis abonnement
Wilt u ook alle nieuwe nummers van de CubaTips vanaf nu in uw mailbox ontvangen? Geef u hier op voor een gratis abonnement!  Uw e-mailadres is voldoende!

Ruim 1.100 abonnees gingen u voor. Zij ontvangen elke zondagochtend rond 12.00 uur de CubaTips en missen zo geen enkel nieuws.