Over Informatie Cuba

Deze blog bevat dagelijks actueel nieuws uit en over Cuba en wordt verzorgd door de Stichting Glasnost in Cuba. De Stichting is opgericht in 1989 (juridisch op 18 april 1990) en steunt de vreedzame mensenrechtenbeweging in Cuba. Het e-mail-magazine 'CubaTips' verschijnt wekelijks en is een aanvulling op deze Cuba-weblog. Nadere contactgegevens: Stichting Glasnost in Cuba, Sint Willibrordusstraat 52, 1073 VC Amsterdam, tel. 06 10 80 83 33 of 020 679 02 89; Banknummer: NL45 INGB 0006 1317 44 van Stichting Glasnost in Cuba; E-mail: glasnostincuba@upcmail.nl , Weblog: https://informatiecuba.wordpress.com

Europese landen steunen nieuw verdrag met Cuba

De lidstaten van de Europese Unie hebben zich achter de ondertekening van een akkoord over een politieke dialoog en samenwerking met Cuba geschaard. Zo komt tien dagen na de dood van Fidel Castro een einde aan decennia van onderkoelde relaties met het eiland in de Caraïben. Het akkoord kwam tot stand zonder formele raadpleging van de politieke oppositie in Cuba. Hier volgt de berichtgeving van de Vlaamse krant De Standaard.europa-parlement-vlaggen

De lidstaten besloten dinsdag om hun twintig jaar oude standpunt over Cuba in te trekken. Die tekst beknotte de relaties met Cuba zolang het communistische regime geen stappen zette naar een pluralistische democratie en meer respect voor fundamentele vrijheden en mensenrechten betoonde. Na de arrestatiegolf van dissidenten in 2003 schortte de Unie de diplomatieke relaties enkele jaren zelfs helemaal op.

Amerika volgen
In het zog van de Amerikaanse president Barack Obama hebben de Europeanen de voorbije jaren echter opnieuw toenadering gezocht tot Cuba, dat onder Raúl Castro een opener beleid ging voeren. Twee jaar geleden werden onderhandelingen opgestart en die resulteren nu in een akkoord dat het toekomstige kader vormt voor genormaliseerde relaties met Havana. ‘We staan op een keerpunt in onze relaties’, bevestigt de hoge EU-vertegenwoordigster Federica Mogherini.

federica-mogherini3

Federica Mogherini

Mensenrechten
De allereerste overeenkomst met Cuba zal in het teken staan van ‘meer politieke dialoog, betere bilaterale samenwerking en de ontwikkeling van gezamenlijke actie in multilaterale fora’. Bedoeling is dat Europa steun verleent aan ‘het overgangsproces waarin de Cubaanse economie en samenleving zich bevinden’ om ‘duurzame ontwikkeling, de democratie en de mensenrechten te bevorderen’, klinkt het in een mededeling. Mogherini, de Europese buitenlandministers en hun Cubaanse ambtgenoot zullen het akkoord normaliter volgende week ondertekenen. Het Europees Parlement moet er nog mee instemmen, evenals de bevoegde nationale en regionale parlementen in de lidstaten. Een deel van het akkoord zal wel al voorlopig in werking treden, als eenmaal de ratificatie op Europees niveau is afgerond.

Bron
* De Standaard, 6 december 2016

Linken
* De officiële reactie van Cuba op het akkoord. Cuba welcomes EU decision to end “common position,” finalize bilateral accord
* Tekst van de Common Position ( 2 december 1996)
Website Europa Nu: EU-Cuba: Raad opent nieuw hoofdstuk in betrekkingen

Mensenrechtencommissie verwacht meer dan 10.000 aanhoudingen in 2016

De Cubaanse mensenrechtencommissie Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) meldt in haar maandrapport over de maand november 359 arbitraire detenties van vreedzame opposanten. Tijdens de afgelopen periode van nationale rouw is het aantal arrestaties van leden van de oppositie gegroeid.

danilo-maldonado-portret

Amnesty International is een actie gestart om de graffitikunstenaar Danilo Maldonado, beter bekend als El Sexto, vrij te krijgen. El Sexto is op 26 november gearresteerd (zie ook ons bericht van gisteren) omdat hij een tag had geplaatst op de gevel van Hotel Habana Libre met de tekst Se Fue/Hij is weg. Ook een video op Facebook wekte de woede van de autoriteiten omdat de spot werd gedreven met de pas overleden dictator Fidel Castro. In een Engelstalig bericht roept Amnesty International op de Cubaanse autoriteiten via een mail dringend te vragen om Danilo vrij te laten.

In de eerste 10 maanden van 2016 werden 9125 gevallen geregistreerd, een cijfer dat de voorbije zes jaren nog niet werd bereikt. De Cubaanse Commissie voor Mensenrechten en Nationale Verzoening verwacht dat wanneer in december de balans over 2016 wordt opgemaakt, 10.000 gevallen van arbitraire detentie zullen worden geteld. Het maandrapport meldt verder dat ‘de dood van Fidel Castro, de belangrijkste architect van het totalitaire model dat Cuba bijna 60 jaar kent, geen ruimte zal bieden voor hervormingen die er op zijn gericht de slechte situatie van de burger- en politieke rechten op het eiland te verbeteren.’  In plaats daarvan stelt de CCDHRN dat ‘de repressie tegen vreedzame opposanten en de gehele samenleving zal toenemen, tenzij een wonder plaats vindt.’

Bijlage
* Maandrapport – spaanstalig – CDHRN, november 2016

Acties geheime dienst tegen Damas de Blanco

Hoewel de mensenrechtengroep Damas de Blanco had aangekondigd tijdens de rouwperiode van Fidel Castro, geen activiteiten te ontplooien, is de Cubaanse geheime dienst afgelopen weekend in de omgeving van de woningen van mensenrechtenactivisten wel in actie gekomen. Ook journalisten, politieke opposanten en de graffitikunstenaar El Sexto werden afgelopen week gevangen gezet.

dood-fidel-el-sexto-se-fue

El Sexto zette vorige week zaterdag een tag op de muur van hotel Habana Libre: ‘Hij is weg’.

Volgens de website Diario de Cuba werden in Colón (provincie Matanzas) Caridad Burunate, Tania Echeverría Menéndez, Maira García Álvarez en Asunción Carrillo in de woning van Burunate opgesloten. Dat gebeurde ook op andere plekken in het land. In  het geval van Caridad Burunate eindigde het beleg rond haar woning met de arrestatie van haar neef Francisco Rangel Manzano. Hij kreeg een boete van 2.000 peso’s opgelegd vanwege ‘weerspannigheid.’ In de woning zaten andere gezinsleden opgesloten, samen met Carlos Orlando Olivera Martínez, lid van de beweging Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel. Het kwam tot een incident toen een van de Damas, Olivera Martínez, een foto wilde nemen van de militairen voor de woning en enkele buurtgenoten uit de omgeving. De buurtbewoners grepen demonstratief in hun kruis om de Damas te beledigen. Toen Francisco Rangel Manzano de leidinggevenden van de geheime dienst wees op dit beledigende gebaar, gaf majoor Batista opdracht hem gevangen te nemen.

obsceen-ivan-hdez-carrillo-jpg

Obsceen gebaar bedoeld voor de Damas de Blanco. Deze man ging vrij uit.

Tijdens het incident, aldus Caridad Burunate, werden kreten geslagen als ‘Ik ben Fidel, leve de Revolutie, leve Fidel.’ De vrouwen reageerden met ‘Weg met de dictatuur, Weg met Fidel, en Het volk sterft van de Honger.’ Rangel Manzano werd afgevoerd naar een politiebureau waar men hem zei dat wanneer hij de boete van 2.000 peso’s niet zou betalen, hij de kans liep 3 maanden tot 1 jaar in de gevangenis te verdwijnen. Hij weigerde dat. De man die het incident met zijn obscene gebaren had veroorzaakt ging vrij uit want ‘hij is een verklikker en hoort bij hen’, aldus Manzano.

Meer arrestaties
Tijdens zijn verblijf op het politiebureau hoorde hij ook nog van de arrestatie van een andere dissident, namelijk Fermín Scull Zulueta. Er zijn meer politieke opposanten, leden van de Damas de Blanco en onafhankelijke journalisten uit diverse delen van het land tijdens de periode van ‘nationale rouw’ aangehouden en voor korte tijd gevangen gezet.

dood-fidel-kistje-fidel-raul04122016

De urn met de as van Fidel Castro is gisteren bijgezet op de Santa Ifigenia-begraafplaats in Santiago, in het oosten van Cuba. Duizenden mensen stonden langs de route die de as van Castro aflegde naar de begraafplaats. Daar werden 21 saluutschoten afgevuurd terwijl omstanders het Cubaanse volkslied zongen. De ceremonie op de begraafplaats duurde iets meer dan een uur en had een besloten karakter. Op het laatste moment werd besloten om geen beelden op televisie te tonen. Fidel Castro heeft zelf verzocht om ook geen straten, pleinen en parken naar hem te vernoemen. Ook zullen er geen standbeelden komen. De urn reisde vanaf vorige week maandag langs het spoor van de revolutie door het land om te eindigen in Santiago, de stad waar Fidel Castro zijn jeugdjaren doorbracht.

Zo werd de nationale coördinator van de Christelijke Beweging van Bevrijding /Movimiento Cristiano Liberación (MCL), Eduardo Cardet, in Holguín geslagen en enkele dagen vastgezet. Het overkwam ook de graffitikunstenaar Danilo Maldonado (El Sexto) in Havana; hij had zaterdag 26 november op de muur van Hotel Habana Libre de tekst geschreven: ‘Hij is weg’. Op Facebook vierde hij de dood van de dictator. El Sexto is de enige stem binnen de dissidentie in Cuba die een publieke actie organiseerde vanwege de dood van de Fidel op 25 november jl. Volgens zijn familieleden is hij in de gevangenis hardhandig afgetuigd.

Gezin dominee bedreigd
Op 2 december, een dag voor de rouwstoet Santiago de Cuba bereikte, werd de provinciale vertegenwoordiger van de Damas de Blanco, Denia Fernández Rey, aangehouden en werd haar te verstaan gegeven dat de vrouwen niet de straat op mochten gaan. Ook religieuze groepen meldden pressie van de autoriteiten. Dominee Frank Irón Pupo van de Apostolisch en Profetische Kerk / Iglesia Apostólica y Profética Viviendo en la Verdad, kreeg zondag bezoek van leden van de geheime dienst die de dienst onmogelijk wilden maken. ‘Ze zeiden me dat ze alles konden vernietigen en me doen verdwijnen,’ meldt Pupo vanuit Nicaro, Holguín. Hij zette echter de kerkdienst voort die tweemaal werd onderbroken. Irón Pupo zei degenen de hem bedreigden, na afloop van de plechtigheid, dat hij de autoriteiten verantwoordelijk zou houden als hem, zijn vrouw of zijn twee zoontjes iets zou overkomen. kerk-esta-iglesia-es-de-fidel_-lauzanIrón Pupo’s gemeente telt 80 leden, maar zondag waren er 30 aanwezig. De thuisblijvers voelden angst om te komen. Het is niet de eerste aanvaring van Pupo met de autoriteiten. ‘Onder mijn gemeenteleden zijn er diverse personen die het niet eens zijn met het systeem. Ik ben hun dominee en ik moet hen verdedigen,’ zegt hij. Bovendien ‘heb ik nooit het maatschappijmodel van deze dictator gedeeld.’

Bron
* Diario de Cuba, 5 december 2016

Link
* Marjolein Van De Water verblijft voor de Volkskrant in Cuba. Vandaag publiceerde zij een gesprek met de dissidente Martha Beatriz Roque, die ooit tot de Groep van 75 behoorde. Zij wilde Cuba niet verlaten toen zij de gevangenis kon verlaten. ‘De onderdrukkers moeten weg, niet ik,’ zegt zij in het interview. 

Honderdduizenden mensen brengen laatste groet aan Fidel Castro

In de Cubaanse stad Santiago de Cuba zijn zaterdagavond honderdduizenden mensen samengekomen om een laatste groet te brengen aan de voormalige leider Fidel Castro, die op 25 november overleed op 90-jarige leeftijd. Ook linkse leiders van over de hele wereld waren aanwezig op de publieke ceremonie op de Plaza Antonio Maceo, die werd geleid door de huidige Cubaanse president, Fidels broer Raúl. Die beloofde na de dood van Fidel ‘het land en het socialisme te blijven verdedigen’.

dood-fidel-verering-vrouw03122016De aanhangers van Castro hadden foto’s bij zich van de Cubaanse revolutionaire leider en zwaaiden met vlaggen. Ze riepen slogans als ‘Raúl, vriend, het land is met jou’, ‘Ik ben Fidel’ en ‘Fidel gaat niet weg’. (…) ‘Voor de resten van Fidel, in de heroïsche stad Santiago de Cuba, zweren we om het land en het socialisme te verdedigen’, zei Raúl Castro zaterdag. ‘Ondanks onze pijn deze dagen zijn we trots dat de kinderen van Cuba de ideeën van Fidel kunnen volgen. Hij heeft ons getoond dat we met onze vastberadenheid om in Cuba het socialisme uit te bouwen, elke hindernis kunnen overwinnen.’

dood-fidel-foto-fidel-santagop03122016Geen eerbetoon
Castro verklaarde ook dat er geen monumenten of locaties naar Fidel genoemd zullen worden, zoals hij dat gevraagd heeft. ‘Fidel heeft altijd gezegd dat na zijn dood zijn naam en gezicht nooit gebruikt mogen worden om instellingen, pleinen, parken, straten of andere publieke pekken te benoemen, en dat er geen herdenkingsmonumenten, standbeelden of gelijkaardige vormen van eerbetoon zullen worden opgetrokken’, aldus Raúl. ‘In overeenstemming met de beslissing van kameraad Fidel, zullen we bij het parlement de nodige voorstellen indienen om zijn wil te respecteren.’

SANTIAGO DE CUBA-ACTO POLÍTICO EN HOMENAJE PÓSTUMO AL LÍDER HISTÓRICO DE LA REVOLUCIÓN

Raúl Castro gisteren tijdens het zingen van het volkslied. Rechts van hem Maduro, president van Venezuela en links de ex-presidenten van Brazilië, Lula en Rouseff. Uiterst links president Morales van Bolivia.

Gasten
Zaterdag waren ook verschillende wereldleiders aanwezig, waaronder de presidenten Nicolas Maduro (Venezuela), Evo Morales (Bolivia) en Daniel Ortega (Nicaragua). Ook de voormalige presidenten van Brazilië Dilma Rousseff en Luiz Inancio Lula da Silva waren in Santiago, net als de Argentijnse voetballer Diego Maradona, een oude vriend van Fidel. Daarnaast waren ook de Franse minister van Milieu Segolène Royal en de president van Congo-Brazzaville Denis Sassou Nguesso aanwezig. Dinsdag vond al een herdenking plaats voor staatsleiders en diplomaten, waar een vijftigtal buitenlandse delegaties aanwezig waren.
De as van Fidel zullen zondagochtend bijgezet worden op het kerkhof Santa Ifigenia tijdens een begrafenisplechtigheid in private kring.

Bron
* Het Nieuwsblad, 3 december 2016

CubaTips: Fidel Castro, liederen, dwepen, Padura, Venezuela, humor en de dood

No Castro, no problema?
Cubanen in Florida hebben lang rondgereden met een sticker op hun auto’s waarop de woorden stonden: No Castro, No problema (Geen Castro, geen probleem).

miami-leus-no-caastro-no-problemDe week van nationale rouw en de begrafenis van Fidel Castro vandaag leveren weliswaar unieke beelden op, maar kunnen de problemen waarvoor Cuba in de nabije toekomst staat, niet verbergen. Het einde van Fidel’s leven is verre van een garantie dat zaken in Cuba ten goede zullen veranderen; hooguit is dit een vorm van wishful thinking in Miami en omgeving.

De geleidelijke opvolging van Fidel Castro vond namelijk al 10 jaar geleden plaats. Raúl Castro controleert op dit moment twee belangrijke machtscentra in het land, namelijk de regering en de partij, net zoals zijn broer dit eerder deed. Pas in 2018 zal duidelijk worden als hij zijn functies neerlegt, wie zijn plaats zal innemen.

Misschien moeten we Raúl’s (85) gezondheid daarom goed in de gaten houden. En dan is er nog een tweede man die we de komende maanden in de gaten moeten houden, namelijk Donald Trump die voor onaangename verrassingen voor Cuba en de Cubanen kan zorgen. Eén ding is zeker: de voorspelling op die bumperstickers komt niet uit.

Het bovenstaande is het commentaar van de redactie van het E-Magazine CubaTips, dat vandaag verschijnt. Deze wekelijkse nieuwsbrief is opnieuw voor een groot deel gewijd aan de dood van Fidel Castro en bevat dit keer de volgende inhoud:

tips

INHOUD NIEUWSBRIEF

 1. No Castro, no problema?
 2. TV: Weltspiegel Extra: Castro’s laatste reis
 3. Tien liederen voor Fidel (én tegen Fidel)
 4. Humor en de dood van Fidel
 5. Stephan Sanders over dwepen met Cuba
 6. Jeroen Meus moet Cuba verlaten na dood Fidel
 7. Boekbespreking: De man die van honden hield
 8. Venezuela, de brutale afgang van een populistische illusie
 9. Culturele Agenda
 10. Het laatste nieuws

  Gratis!
  Wilt u alle nieuwe nummers vanaf nu iedere week in uw mailbox ontvangen? Uw E-mailadres is voldoende!  Geef u hier op voor een gratis abonnement!
  Ruim 1.000 geïnteresseerden gingen u al voor en ontvangen elke zondagochtend rond 12.00 uur de CubaTips.
  Mis dus niets en neem een gratis abonnement.

Santiago de Cuba: alles klaar voor de begrafenis

Na dagen van mobilisatie, is het in Santiago de Cuba rustig. De reparatiewerkzaamheden op het Plein Antonio Maceo zijn afgerond en de politie is alom tegenwoordig. Het kerkhof Santa Ifigenia is een onneembare vesting. Alles is klaar voor de begrafenis van Fidel Castro zondag. Op het plein is vanavond een massa-meeting.

plaza-antonio-maceo-santiago-de-cuba-1-de-diciembre-de-2016

Voorbereidingen op het Plein Antonio Maceo in Santiago de Cuba

In scholen, op werkplekken en door de revolutionaire wijkcomités werden de mensen geïnformeerd over de plaatsen langs de route waar zij Fidel en de begrafenisprocessie moeten begroeten. Iedereen is opgeroepen voor de ‘massabijeenkomst’ die vanavond om 19.00 uur (1.00 uur vannacht in Nederland en België) op het plein zal plaatsvinden. Niets is aan het toeval overgelaten. Er wordt zelfs voorgeschreven welk eten voor de kinderen moet worden meegenomen: enkel brood met olijfolie en thuis gemaakte frisdranken. Ze worden ’s ochtends om 11 uur langs de route verwacht en het voedsel mag niet bederven, wordt de ouders verteld. ‘Wij staan aan beide kanten van de weg vanaf de rotonde van Barca de Oro’, zegt een buurtbewoner die een bord plaatst met de naam van het wijkcomité in dit district José Martí. ‘Wij eren onze commandant met organisatie en discipline, zetten zijn werk voort en volgen altijd zijn voorbeeld,’ houdt hij ons voor.

img_0118

Hier rusten op het kerkhof San Ifigenia de stoffelijke resten van José Martí, dichter en nationale held van Cuba. Fidel’s urn wordt in zijn directe nabijheid geplaatst.

Poppenkast
‘Het is een grote poppenkast,’ zegt een bewoner aan Calle Enramadas. Op 30 november werden hier triomfantelijk enkele panden in herbruik genomen die drie weken eerder brandschade hadden opgelopen hoewel die gebouwen aan Calle San Pedro nog lang niet klaar zijn. En een buurvrouw in het district José Martí kijkt met skepsis naar het schilderwerk aan de gebouwen langs de route van de begrafenisstoet. ‘Het is altijd hetzelfde, ze schilderen enkel de helft van het pand, het deel dat je vanuit de stoet kunt zien. Dat verandert niet.’

Illegale drank
Het alcoholverbod geldt ook de verkoop in winkels. In enkele zaken zijn de koelkasten afgeplakt met waarschuwingen. De dagen van rouw en de drooglegging hebben geleid tot een forse daling van de alcoholconsumptie in deze ‘heldhaftige stad’. Maar de liefhebbers weten toch de plekken te vinden waar in elke buurt de zelfgemaakte drank en de blikjes bier kunnen worden gekocht.

dood-fidel-yo-soy-fidel-santiago-jpf

Zo’n 900 kilometer legt de overleden ‘El Comandante’ af voordat hij morgen te ruste wordt gelegd in Santiago de Cuba, de plek waar ooit de eerste schoten klonken van de Cubaanse revolutie. De route volgt de weg die de bebaarde guerrillastrijders in 1959 zelf aflegden in hun overwinningstocht naar hoofdstad Havana. Vlak bij Santiago stonden deze twee jonge Cubanen.’Ik ben Fidel’, zegt hun plakkaat.

Een karaoke-medewerker van een restaurant wijst erop dat in zijn zaak de koelkasten zijn afgesloten met een slot en er niks verkocht kan worden. ‘Anders zouden we een mooie prijsje kunnen maken. Maar hier dichtbij is een huis waar je 2 flessen bier kunt kopen voor 25 peso’s.’ De zelfstandige ondernemers of cuentapropistas in deze omgeving mogen zich tot maandag hier niet vertonen en zijn verwijderd. ‘Ze pakken mijn broodwinning af, wat gebeurt er hier? Zij gebieden ons en we hebben maar te gehoorzamen,’ aldus de klacht van een straatverkoper.

Bron
* Lourdes Gómez in Santiago de Cuba op de website Diario de Cuba, 2 december 2016

Nationale rouw: de een zijn dood …………

Een van de eerste maatregelen die de Cubaanse autoriteiten vrijdag afkondigden na het overlijden van Fidel Castro was de sluiting van discotheken, cabarets en nachtclubs. Ook werd een alcoholverbod afgekondigd. Hoewel de eigenaren van deze gelegenheden verlies lijden door het afkondigen van nationale rouw, zijn er ook winkels/zaken die er wel bij varen, aldus Yusimi Rodriguez Lopez op de website Diario de Cuba. Sommigen hebben er duidelijk voordeel van.

toeristen-plein-van-de-revolutie-27112016

Toeristen vermaken zich op de Plaza de la Revolución

De verkopers van cd’s en usb-sticks met filmseries zagen hun inkomsten de laatste dagen flink stijgen sinds de staatstelevisie 24 uur lang beelden van Castro uitzendt. ‘Vooral kinderen komen hier tekenfilms zoeken. Ze gaan niet naar school en op de televisie zie je steeds hetzelfde; de kinderen vervelen zich’, vertelt een jonge man die zijn handel heeft aan de straat 10 de Octubre.

Meer vrij
Rigo, die twee blokken verderop zijn winkel heeft, vindt het logisch dat zijn inkomsten stegen en er een hoop mensen bij hem langs komen. ‘Oh, let op, niet wat er gebeurde beviel me, de dood van de commandant, maar dat mensen met deze vrije dagen meer thuis zitten en films- en shows willen zien ter ontspanning. In Oud-Havana waar mensen kleding en souvenirs verkopen gaat alles als voorheen. De nationale rouw beïnvloedt de verkopen niet. Er zijn goede en slechte dagen, maar het zal beter gaan. Het is hoogseizoen en de toeristen komen.

victoria-obispo-habana-libreraria

Boekhandel Victoria in Havana

Boeken en affiches
Boekhandel Victoria is ook gelegen in Oud-Havana in Calle Obispo. Het is een historische plek waar zich ooit de schrijvers van de in Cuba befaamde literaire groep Grupo Orígenes verzamelden. ‘Dit is de op een na oudste boekwinkel in deze buurt, de oudste is Ateneo’, vertelt Tony die er al jarenlang werkt als boekverkoper. Victoria verkoopt boeken maar heeft ook een grote verzameling aan foto’s van Ernesto Che Guevara, Camilo Cienfuegos en Fidel Castro. Je zou denken dat dit een goed moment is die te verkopen, maar dat valt tegen. ‘Veel mensen weten het niet en veel mensen vinden die duur. Het zijn de verzamelaars die met deze artikelen weglopen. Je moet geduld hebben, maar uiteindelijk duikt de klant op’, aldus een optimistische Tony.

dood-fidel-urn-platteland

‘Fidel komt eraan’ Cubanen staan urenlang te wachten op de stoet met Fidels stoffelijke resten. Pers is niet welkom en de held is rijkelijk te laat maar dat kan weinigen schelen. ‘Hij is niet dood, hij heeft zich vermenigvuldigd.’ Een Cubaanse politieagent parkeert zijn auto midden op de snelweg en blokkeert de afslag naar Madruga. Het is woensdagochtend 7 uur, de stoffelijke resten van oud-dictator Fidel Castro zijn zojuist begonnen aan hun eretocht door Cuba. De militaire karavaan gaat eerst door hoofdstad Havana en moet over een uur of drie in Madruga arriveren. ‘Je kunt deze weg niet meer op’, zegt de agent onverbiddelijk. ‘We moeten de veilige doorgang van El Comandante garanderen.’ Lees het verslag van Marjolein Van De Water in De Volkskrant en De Morgen.

Fietstaxi’s
Twee bestuurder van bicitaxi’s die beklemtonen Fidelistas te zijn, zeggen tot en met dinsdag geen toeristen naar het Plein van de Revolutie te hebben vervoerd om daar foto’s te maken. Ze moesten hen vier huizenblokken eerder uit laten stappen, vanwege de rijen vol mensen die de laatste eer aan Fidel Castro brachten en trouw zweerden aan zijn ‘concept van de Revolutie’. (…) ’Het is een flinke en zware rit vanuit Oud-Havana naar het Plein van de Revolutie, maar het levert dan ook wat op.’ Ze maken zich geen zorgen over het verlies aan klanten die naar het plein wilden gaan, want er zijn genoeg andere routes. ‘We kunnen over de Malecón rijden of elke ander plek waar ze naar toe willen. Er zijn zelfs bicitaxi’s die naar Marina Hemingway rijden. Het belangrijkste is dat er veel toeristen zijn op dit moment.’

Alleen eten
Hoewel er voor de toeristen op dit moment weinig mogelijkheden zijn om te feesten, naar muziek te luisteren of rum te drinken, kunnen ze wel eten. De restaurants Orozco, Doña Eutimia en Café Bianchini zitten deze dagen vol. Alle drie gevestigd in Callejón del Chorro, vlak bij de kathedraal en de klantenaanbrengers leveren voortdurend nieuwe bezoekers af. De porders overtuigen hen van de kwaliteit van het eten en ‘daar is de enige plek, waar je een biertje kunt drinken.’

Bron
* Yusimí Rodríguez López op de website Diario de Cuba, 1 december 2016