Over Informatie Cuba

Deze blog bevat dagelijks actueel nieuws uit en over Cuba en wordt verzorgd door de Stichting Glasnost in Cuba. De Stichting is opgericht in 1989 (juridisch op 18 april 1990) en steunt de vreedzame mensenrechtenbeweging in Cuba. Het e-mail-magazine 'CubaTips' verschijnt wekelijks en is een aanvulling op deze Cuba-weblog. Nadere contactgegevens: Stichting Glasnost in Cuba, Sint Willibrordusstraat 52, 1073 VC Amsterdam, tel. 06 10 80 83 33 of 020 679 02 89; Banknummer: NL45 INGB 0006 1317 44 van Stichting Glasnost in Cuba; E-mail: glasnostincuba@upcmail.nl , Weblog: https://informatiecuba.wordpress.com

Colombiaanse consulaat in Havana geeft niet huis

Aan de voorgevel van het Colombiaanse consulaat in Havana hangt een briefje. Meegedeeld wordt dat visa voor Colombia ‘op dit moment niet verstrekt worden’. De Amerikaanse ambassade heeft de visaverstrekking via haar ambassade in Havana gestaakt vanwege de kwestie van de mysterieuze akoestische geluiden en verwees naar hun ambassade in Bogota.

colombia-consulaatbogota19102017

De mededeling van de consul-generaal van Colombia

Het zwaartepunt van de visaverstrekking in Havana is verlegd sinds de VS vorige week aankondigden dat visa voor Cubanen voortaan in Bogota moeten worden aangevraagd. Een korte verklaring die vorige week werd gepubliceerd, was voldoende voor tientallen bewoners van Cuba zich dagelijks te melden bij de Colombiaanse consulaat in Havana. Het briefje aan de voorgevel met de mededeling dat visa voor Colombia ‘op dit moment niet verstrekt worden’, vergroot de onzekerheid. Blijkbaar wacht men op de richtlijnen van de regering van Juan Santos. Cubanen weten niet hoe ze nu aan een visum voor de VS moeten komen. Een echtpaar spreekt de bewaking aan over het proces van gezinshereniging waar ze midden inzitten, maar de bewaker kan nauwelijks meer zeggen dan wat er op de poster staat. Als ze hem later de vraag voorleggen of het verstandig is een visum voor Colombia aan te vragen en dan de papieren voor de VS op Colombiaanse grondgebied te regelen, spreekt hij duidelijker taal: ‘Ze zullen het negeren, dus kun je beter wachten tot alles is opgehelderd.’

Website
De jongeren die staan te wachten, raken nog meer verward en zoeken naar een wifi-zone in de buurt om contact te maken: ‘Laten we kijken of ze meer uitleg op de website geven,’ speculeert een man optimistisch. Maar ook op de website van de ambassade staat geen bijgewerkte informatie. Cubanen die nu hun familieleden in de VS willen bezoeken zitten gevangen in een driehoek die Cuba, Colombia en de Verenigde Staten omvat.

Bron
* Website 14ymedio, 19 oktober 2017

Advertenties

Cubaanse schrijver krijgt reisverbod

Voor de tweede maal dit jaar hebben de Cubaanse autoriteiten de schrijver en journalist Víctor Manuel Domínguez een reisverbod opgelegd. Hij wilde in Bogota een conferentie over de Afrikaanse wortels van de Cubaanse cultuur bijwonen. Bij het instappen van het vliegtuig dinsdag jl. werd hij aangehouden.

SAMSUNG CAMERA PICTURESVíctor Manuel Domínguez: ‘Ze brachten me naar een kantoor en zeiden dat ik het land niet mocht verlaten. De term die zij gebruikten was ‘beperking om naar het buitenland te reizen’. Verder werd me niets uitgelegd. Ze zeiden dat de dienst Emigratie slechts de orders uitvoerde die men hen had gegeven,’ aldus de auteur. In augustus overkwam Víctor Manuel Domínguez hetzelfde toen hij samen met vier andere genodigden, een bijeenkomst over hetzelfde thema wilde bijwonen. De schrijver merkt op dat zij bij hun aanhouding in augustus het advies kregen naar een soort klantenloket van de Staatsraad te gaan. ‘Nu vroeg men ons of ik de bank nog geld verschuldigd was of dat ik boetes moest betalen’. Volgens Victor Manuel wordt het journalisten en activisten van de civil society steeds moeilijker gemaakt het land te verlaten. Hij wijst op de situatie van de journalist Yusimí Rodríguez, die in augustus een reisverbod voor Colombia en meer recent voor Spanje, kreeg.

Strafmaatregel
In januari 2013 schafte de Cubaanse regering de reisbeperkingen af en hadden Cubanen niet langer een zogenaamde Tarjeta Blanca nodig voor elke buitenlandse reis. Sinds die tijd gebruiken de autoriteiten steeds vaker het middel van een reisverbod als een repressief middel tegen activisten van het maatschappelijk middenveld en tegen onafhankelijke journalisten.

Bron
* Augusto César San Martín op de website Cubanet, 18 oktober 2017

Cuba zwijgt in VN-Mensenrechtenraad over doodstraf Lgbti’ers

Cuba heeft op 29 september in de VN-Mensenrechtenraad geweigerd zich uit te spreken tegen de doodstraf op basis van seksuele geaardheid of genderidentiteit. Deze stemonthouding heeft geleid tot scherpe veroordelingen in sociale media. Blogger Norges Rodriguez schreef op Facebook: ‘Kan onze Minister van Buitenlandse Zaken, Bruno uitleggen welke motieven bij deze stemonthouding een rol speelden?’ In december 2016 deed zich iets soortgelijks voor in de VN toen de Cubaanse ambassadeur zich niet vertoonde bij een stemming over hetzelfde thema.

vn-mensenrechtenraad

VN-zetel in Genéve

‘Ik heb de waanzin van al die resoluties gevolgd, maar er wordt van alles overhoop gehaald inclusief de doodstraf voor homoseksuelen. Zo wordt het een puinhoop’, aldus de journalist Francisco Rodríguez Cruz in hetzelfde Facebook. Hij is ook een Lgbti-acivist en werkt voor de staatsmedia. Hij begrijpt waarom Cuba zich onthield van stemming omdat ‘het duidelijk is dat Cuba op dit soort thema’s geen leidende rol wil spelen.’ Andere Facebookers als Nelson Ochagavía, José M. Fernández en Alexander Joa eisen helderheid van het regime. María Margarita Casado verklaart: ‘Ik weet zeker dat dit niet in Cuba gepubliceerd wordt, niemand zal er van horen. Of zal Mariela Castro een video maken waarin zij de stemonthouding van Cuba aanklaagt?’ Mariela Castro is directeur van de staatsinstelling voor seksuele hervorming CENESEX, lid van het Cubaans parlement en dochter van president Raúl Castro. Zij is uitgegroeid tot het gezicht van de homo-emancipatie in het land. De Cubaanse staatsmedia hebben de stemming in de VN-Mensenrechtenraad tot nu toe genegeerd.

gay-activiste-vlagReden
De resolutie van België, Benin, Costa Rica, Frankrijk, Mexico, Moldavië, Moldavië, Mongolië en Zwitserland werd door 27 landen gesteund en door 13 landen waaronder Cuba en de VS verworpen. De tekst veroordeelt in het bijzonder ‘het opleggen van de doodstraf als sanctie voor bepaalde vormen van gedrag, zoals geloofsafval, godslastering, overspel en homoseksuele relaties’. Ook wordt benadrukt dat ‘de toepassing van de doodstraf bij overspel buiten proporties is.’ Behalve Cuba – het enige Latijns-Amerikaanse land dat zich niet uitsprak over de inhoud van de resolutie – deden ook Kenia, Nigeria, Tunesië, Indonesië, de Filippijnen en Zuid-Korea dit. Op de kritische website Cartas desde Cuba verschenen enkele reacties. Eén van de reacties probeert het zwijgen van Cuba in Genève te verklaren: ‘Alles om te voorkomen dat ‘de Iraanse broeders’ worden lastig gevallen.’ Het is de dubbele moraal….’

Tweemaal negeren
Het is niet de eerste keer dat activisten en bloggers kritiek laten horen over de opstelling van Cuba in internationale fora over homorechten. In december 2016 weigerden Cubaanse diplomaten bij de VN een voorstel te steunen waarbij een onafhankelijke deskundige zou worden aangesteld ter bescherming tegen geweld en discriminatie op grond van seksuele geaardheid en genderidentiteit. Een maand eerder waren Cubaanse diplomaten afwezig toen een voorstel van Afrikaanse landen in stemming kwam om de activiteiten van zo’n deskundige in te perken. Met steun van bijna alle andere Latijns-Amerikaanse land werd dit voorstel met een krappe meerderheid verworpen.

Bron
* Cartas desde Cuba, oktober 2017

Amerikaans visum voor Cubanen via Colombia

Nu de verstrekking van visa voor de VS door de Amerikaanse ambassade in Havana is gestaakt, moeten Cubanen die willen emigreren naar de VS – vaak vanwege familiehereniging – een visum aanvragen bij de Amerikaanse ambassade in Colombia, aldus een mededeling van de vertegenwoordiging in Havana na de terugtrekking van ruim 60 leden van het Amerikaans personeel. Het achterblijvende personeel in de Cubaanse hoofdstad zal zich richten op primaire diplomatieke taken en consulaire activiteiten. De toeristensector vreest dat de nieuwe maatregelen een harde klap zullen zijn, na twee jaar van lucratieve ontspanning tussen VS en Cuba.

ambassade-havana-wachtenden 10102017

Wachtende Cubanen voor de ambassade van de VS

Volgens El Nuevo Herald staan 106.351 Cubanen op de wachtlijst voor een visum voor de VS. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken wil via de omweg van een reis naar Colombia ook de emigratieakkoorden uit 1994, die Cuba en de VS toen sloten, nakomen. De VS verplichtten zich toen jaarlijks 20.000 Cubanen visa voor immigratie naar de VS te verstrekken. ‘De VS kwam voor het fiscaal jaar 2016 en 2017 deze afspraak over visa voor immigratie verstrekt door de ambassade in Havana en het ministerie na en zoekt nu naar wegen deze afspraak ook in de toekomst na te komen,’ aldus het State Department in een reactie aan de Nuevo Herald. Volgens Cubaanse autoriteiten zou er nog slecht 1 functionaris op de Amerikaanse ambassade betrokken zijn bij de uitgifte van non-emigratievisa zoals diplomatieke visa en visa in geval van urgentie, bijvoorbeeld om gezondheidsredenen.

Akoestische aanvallen
Op 29 september trok de Amerikaanse regering ruim 60 medewerkers terug van de ambassade in Havana na de zogeheten ‘akoestische aanvallen’ waar 21 Amerikanen het slachtoffer van werden en waarvan de  herkomst tot nu toe onbekend is. Ook volgde op 6 oktober een advies aan Amerikaanse burgers Cuba om redenen van veiligheid, niet te bezoeken. Ook verbood de Amerikaanse overheid overnachtingen van hun personeel in de Hotel Nacional en Capri in Havana waar deze aanvallen zich ook zouden hebben voorgedaan. De Cubaanse Minister van Buitenlandse Zaken, Bruno Rodríguez, noemde de maatregelen van de VS ‘voorbarig’ zonder dat conclusies over de oorzaken bekend zijn. Hij sprak over ‘nadrukkelijk politiek getinte stappen.’

toerisme-cruiseschip-oldtimer-rozeToeristensector maakt zich zorgen
In de Cubaanse toeristensector  groeit de onrust over de gevolgen van het beleid van de Amerikaanse president Trump, bedoeld om de toeristenstroom van de VS naar Cuba te doen verminderen. De Cubaaanse Minister van Toerisme, Marrero, bezoekt op dit moment Canada in de hoop daar een nieuwe stroom van toeristen aan te boren voor zijn land.  In gesprekken met de media benadrukt hij dat Cuba na de orkaan Irma, weer in staat is buitenlandse toeristen te ontvangen. Cubaanse ondernemers gespecialiseerd in bezoek van Amerikaanse toeristen, hebben de laatste maanden stevige tikken opgelopen nadat zij twee-en-half-jaar geprofiteerd hadden van de betere relaties tussen de VS en Cuba. President Trump schrapte in juni het people-to-people toerisme dat door president Obama bedoeld was om individueel toerisme naar Cuba te bevorderen. Eind september adviseerde het Ministerie van Buitenlandse Zaken Amerikaanse burgers geen reizen naar Cuba te maken na de incidenten rond de akoestische strijd waarbij 22 Amerikaanse en Canadese diplomaten gezondheidsproblemen opliepen. Drie oktober volgde de terugtrekking van ruim 60 Amerikaanse personeelsleden uit de ambassade van de VS in Havana. Op 7 oktober liet hetzelfde ministerie weten dat ook Amerikaanse toeristen in Cuba symptomen vertoonden van de mysterieuze akoestische oorlogsvoering tussen beide landen. De Cubaanse Minister van Toerisme, Marrero, zei in Canada echter geen enkele klacht te hebben ontvangen over akoestische storingen van Amerikaanse toeristen of touroperators.

Onduidelijk
De nieuwe maatregelen zijn tot nu toe aangekondigd, maar niet gepubliceerd waardoor er in Cuba evenals in de VS, grote onduidelijkheid bestaat. Amerikanen kunnen echter tot nu toe ondanks de waarschuwing naar Cuba reizen. Tien procent van de buitenlandse bezoekers in Cuba komt uit de VS. Vorig jaar verdriedubbelde dit aantal tot 285.000 personen. Oorzaak was de historische toenadering tussen Washington en Cuba vanwege het beleid van ex-president Obama. Volgens officiële cijfers van Cuba dragen de Amerikanen 300 miljoen dollar bij aan de inkomsten van het land.

toerisme-zwembad-hotelSchade
‘Droeg de verbetering van de relaties tussen Cuba en de VS bij tot een gunstig groei, nu zien we zonder twijfel een negatieve tendens,’ aldus José Enrique Montoto, die via Airbnb geregeld een appartement verhuurt aan Amerikanen. ‘Er wordt een sfeer van onzekerheid gecreëerd bij hen die van plan zijn om naar Cuba te reizen.’ Reisbureau Holbrook Travel in Florida is ook bezorgd vanwege ‘de mogelijke gevolgen die de officiële waarschuwing om Cuba te mijden in 2018 en 2019 voor onze sector kan hebben,’ aldus eigenaar Andrea Holbrook. Een terugslag heeft ernstige gevolgen voor de Cubaanse economie die al te maken heeft met de daling van goedkope olieleveranties door bondgenoot Venezuela, dalende exporten en tekorten aan deviezen. Cubanen werkzaam in de toeristensector, adviseren niet te wachten op verbetering van de relaties tussen Cuba en Trump, maar naar nieuwe afzetmarkten te zoeken.

sigaarBron
* El Nuevo Herald, Havana Times, El Observador
Linken
* Los Angeles Times, 15 oktober 2017: Should you go to Cuba now? Here are the issues affecting your decision, vooral bedoeld voor toeristen uit de VS
* Facebookpagina van Cubaanse-Amerikanen, getiteld Cubanos en Reunificación / Cubanen Herenigd met petitie
* El Observador: Cuba wants Canadians to come back now that Irma has passed

CubaTips: Manneke Pis, Che, Fidel, postzegel, Meliá, visa, Rusland en Afro Cuban All Stars

Fidel levend houden

Zonder veel toelichting meldden de officiële Cubaanse media begin oktober de herbegrafenis op 10 oktober – de 149ste verjaardag van het begin de onafhankelijkheidsstrijd tegen Spanje – van de Vader des Vaderlands en onafhankelijkheidsstrijder Carlos Manuel de Céspedes (1819) en van de heldin Mariana Grajales (1808) op het kerkhof Santa Ifigenia in Santiago de Cuba.

cespedes-herbegrafenis-raul-castro10102017

Raúl Castro verplaatst de stoffelijke resten van  Carlos Manuel de Céspedes

De stoffelijke resten vonden een nieuwe plaats, dichtbij dat van de Nationale Held José Marti en het foeilelijke monument waar in december ook de as van Fidel werd bijgezet. Voor de mensenrechtenbeweging is de combinatie een belediging. Daar ligt José Martí die zijn leven in dienst stelde van het ideaal van een Republiek van vrije Cubanen naast een autoritaire leider die dat ideaal vernietigde en de mensen- en burgerrechten ruim een halve eeuw schond.

Volgens de autoriteiten is de kostbare verhuizing van de grafmonumenten nodig, opdat ‘in de toekomst het Cubaanse volk en buitenlandse bezoekers gemakkelijker eer kunnen bewijzen aan zowel de Vader van de Natie, José Martí aan de ene kant en aan de andere kant, de Historische Leider van de Cubaanse Revolutie, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz……’

Soms wordt opgemerkt dat Cuba geen persoonlijkheidscultus kent rondom Fidel Castro. Nee, bruggen, scholen en tractoren worden niet naar hem vernoemd. Maar bij elke gewichtige gebeurtenis – zoals kortgeleden bij de 50ste verjaardag van de dood van Che Guevara – is Fidel in de media volop aanwezig tot ergernis van Cubanen die ook wel eens een televisieavondje vrij van politieke propaganda wensen. De herbegrafenis van enkele Founding Fathers van de Republiek rond het graf van Fidel geeft aan dat deze Castro in de ogen van de machthebbers nog een rol moet spelen in doen en laten van de Cubanen. De cultus rond Fidel is een politieke waarschuwing aan anderen die de koers willen wijzigen.

Het bovenstaande is het redactioneel in de nieuwsbrief CubaTips van vandaag.

tipsINHOUD NIEUWSBRIEF VAN VANDAAG

  1. Fidel levend houden
  2. Che Guevara op Ierse postzegel
  3. ‘Che was een geweldenaar’
  4. Een golf van visumaanvragen
  5. Manneke Pis á la Cubana
  6. Meliá heropent hotels na Irma
  7. Handel Cuba en Rusland steeg
  8. Concert 25 januari 2018: Afro Cuban All Stars in Arnhem
  9. Culturele Agenda
  10. Het laatste nieuws

Gratis abonnement
Wilt u ook alle nieuwe nummers van de CubaTips vanaf nu in uw mailbox ontvangen? Geef u hier op voor een gratis abonnement!  Uw e-mail-adres is voldoende!

1.100 abonnees.
Afgelopen week hebben we de 1.100 abonnees overschreden. Zij ontvangen elke zondagochtend rond 12.00 uur de CubaTips en missen zo geen enkel nieuws.

Cubaanse militaire rechtbank veroordeelt burger VS vanwege spionage

Een militaire rechtbank in Havana heeft een Amerikaans staatsburger Alina López Miyares en haar echtgenoot en voormalig Cubaanse diplomaat Félix Martín Milanés Fajardo, veroordeeld tot langdurige gevangenisstraffen

spion-Alina López Miyares

Alina López Miyares

Alina López Miyares (1959) werd in januari jl. op de luchthaven van Havana aangehouden toen zij zich opmaakte om naar Miami, Florida te reizen. Haar echtgenoot, Félix Martín Milanés Fajardo, was een maand eerder gearresteerd; hij werkte bij de Cubaanse delegatie van de VN. Beiden verschenen op 2 oktober voor de rechtbank nadat de zitting twee keer was uitgesteld. Door de vertraging vond de rechtszitting drie dagen plaats nadat de Verenigde Staten besloten om het grootste deel van hun diplomatiek personeel terug te trekken uit de ambassade in Havana. De familie van de verdachten werd verhinderd, aldus de website Martí Noticias, het proces dat achter gesloten deuren plaats vond, bij te wonen. De moeder van López Miyares, een inwoner van Miami, kon haar dochter zien bij de ingang van de rechtbank, maar kon het vertrek waarin zij verbleef niet binnenkomen.

spionageSpanningen
Het echtpaar, dat al meer dan 10 jaar getrouwd is, hoorde lange gevangenisstraffen uitspreken, namelijk 13 jaar voor Alina López Miyares en 17 jaar voor Milanés Fajardo. Op 24 oktober volgt de definitieve uitspraak. Verwacht wordt dat de beklaagden in hoger beroep zullen gaan. De uitspraak komt op een moment dat sprake is van groeiende bilaterale spanningen over zogeheten ‘akoestische aanvallen’ op het eiland tegen twee dozijn Amerikaanse en Canadese diplomaten.

Bronnen
* Cubanet, Martí Noticias, Cibercuba, oktober 2017

Opname ‘geluidsaanval’ Amerikaanse ambassade Cuba opgedoken

Het Amerikaanse persbureau AP heeft een opname in handen van geluid dat mogelijk gezondheidsschade heeft toegebracht aan personeel van de Amerikaanse ambassade in Cuba. Personeel en hun familieleden klaagden over gehoorverlies, hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid.

ambassade-vs-havana

De Amerikaanse ambassade in Havana

Het geluid lijkt nog het meest op het getjilp van krekels. De Amerikanen weten nog niet wat dit geluid veroorzaakt. Een AP-verslaggever wijst erop dat je mogelijk niet alles hoort, omdat de frequentie te hoog of te laag is om met het menselijk oor waar te nemen en met de gebruikte apparatuur vast te leggen.

De VS gaat ervan uit dat het geluid hoort bij gerichte akoestische aanvallen op ambassadepersoneel. Meer dan de helft van het personeel is daarom ​teruggeroepen, op de ambassade worden geen visumaanvragen meer in behandeling genomen en er komt voor Amerikanen een negatief reisadvies voor Cuba.

Link
* Website Nos, 12 oktober 2017 met het geluid (7 seconden)