Kleinzoon van Che: ‘Cuba is een grammofoonplaat met een grote kras’

Canek Sánchez Guevara, de kleinzoon van Ernesto Che Guevara, stierf vorig jaar op 40-jarige leeftijd in Mexico. Zowel in Frankrijk als Spanje kwam postuum een boek van hem uit met de titel 33 revoluciónes. Volgens Che’s kleinzoon is Cuba als ‘een grammofoonplaat met een grote kras.’ Het boek klaagt de Cubaanse revolutie en de dagelijkse gang van zaken op het eiland in heldere bewoordingen aan. Guevara werd er in onder gedompeld nadat hij zijn jeugd afwisselend in Italië, Spanje en Mexico doorbracht.

canek-sanchez-guevara-ernesto

Canek Sánchez Guevara

Amper 12 jaar oud kwam de kleinzoon van Ernesto Che Guevara en zoon van Che’s oudste dochter Hilda, terug in zijn geboorteland en werd er geconfronteerd met een werkelijkheid die sterk verschilde van de voorstellingen die er bestonden in het hart van de linkse familie waar hij uit voortkwam. ‘Elke dag is een herhaling van de vorige, elke week, elke maand en elk jaar en elke geluid herhaalt het vorige geluid tot er nog maar een vage en onherkenbare gelijkenis is met de originele grammofoonplaat,’ schrijft hij. Canek kon zich niet indenken toen hij op het eiland landde, dat hij een werkelijkheid binnentrad die op het punt stond abrupt te veranderen. In de verre Sovjet Unie, voerde Michael Gorbachov de perestrojka in, terwijl Fidel Castro opriep tot een bekering waarbij ‘de fouten en negatieve tendensen zouden worden gerectificeerd’ en waarbij hij de boerenmarkten demoniseerde en opriep ‘het socialisme niet op te bouwen met kapitalistische middelen’.

canek-guevara-1976

De vierjarige Canek in 1977

Papa’s zoontjes
De kleinzoon van de guerrillero was in een land terechtgekomen waar ‘niets functioneerde maar alles hetzelfde bleef’, zoals hij beschrijft in 33 revoluciónes. Deze botsing tussen de propaganda en het leven op straat is de kern van zijn boek waar hij 10 jaar aan werkte. Het verscheen pas na zijn onverwachte overlijden vanwege complicaties bij een hartoperatie. Als vriend van ontwerpers, bewonderaar van enkele bekende zangers verscheen hij in lokalen van de staat en hield zich ’s nachts op in de diepste krochten van Havana. Hij was een vreemde ‘hijo de papa’ of vader’s kindje.* Want in de clans van commandanten, generaals en hoge functionarissen waar iedereen strijd voert om luizenbaantjes, gaf de telg van Che’s dochter de voorkeur aan een leven in de schaduw en deed hij zijn best onopgemerkt te blijven.

hilda-guevara-met-vader-che-1960

De jeugdige Hilda Guevara, moeder van Canek, met haar vader Che Guevara (1960)

Geen land voor rebellen
Canek werd in 1974 in Havana geboren uit het huwelijk van Hilda Guevara Gadea en de Mexicaan Alberto Sánchez Hernández, een jonge man uit Monterrey, die actief betrokken was bij de Liga de los Comunistas Armados / Liga van Bewapende Communisten en die naar Cuba kwam nadat hij een vliegtuig had gekaapt. Vrienden van Canek grapten later dat de rebellie al in zijn genen zat….maar Cuba is geen land voor rebellen. Hij weigerde zich aan te sluiten bij de officiële lofzangen en deed zijn naam eer aan (in de taal van de Maya’s’ betekent Canek zwarte slang), en bewoog zich zonder pretenties door de samenleving in een land als Cuba, waar alleen een verwijzing naar zijn  grootvader deuren zou hebben geopend. De machtigen moesten niets hebben van de fascinatie voor de zelfkant van deze jongeman, voor de gewone man in de straat zonder militaire rangen of vermeldingen in een biografie.

Speciale periode
In de verhalen die in 33 revoluciónes zijn opgenomen, sijpelt veel door van de bekentenis die de auteur in een autobiografische tekst** in 2006 deed:  ‘Ik hield van Cuba en ik haatte het zoals je alleen maar iets dat waardevol is, kan liefhebben én haten, iets dat  fundamenteel deel uitmaakt van iemands persoonlijkheid’. Hij woonde tijdens de moeilijkste periode op het eiland; de Speciale Periode, de crisis van de vlotvluchtelingen of balseros en in 1996 besloot hij zich in Oaxaca in Mexico te vestigen, waar een groot deel van zijn werk als schrijver, ontwerper en cultuurpromotor gestalte zou krijgen. Jaren later legt hij uit dat zijn vertrek uit Cuba voor een groot deel samenhing met ‘de criminalisering van het anders zijn’, die zich in zijn geboorteland voordeed en hij noemde ‘de vervolging van homoseksuelen, hippies, vrijdenkers, vakbondsmensen en dichters’ en het aan de macht komen van een ‘socialistische hogere burgerij’ die voorwendt ‘proletarisch te zijn’. Daar wilde hij niet toe behoren en ook niet aan bijdragen.

cover-33-revoluciones-canek-sanchez-guevara

Omslag van ‘33 revoluciones’ van Canek Sánchez Guevara, uitgegeven door Alfaguara

Mislukking van de utopie
De verschijning van dit boek bij een Spaanse uitgeverij, valt samen met de huichelachtige officiële eerbewijzen in Cuba voor zijn grootvader bij gelegenheid van diens dood op 9 oktober 1967. De koppen van de officiele media herhaalden, zij het kleiner dan anders vanwege de orkaan Matthew, de oude toverformules over de ‘heroïsche guerrillero’ en ‘paladijn van de vrijheid’ die wij Guevara de la Serna toedichten. Maar je hoeft maar door de straten van Oud-Havana te lopen om de zien hoe de grootvader van Canek, een goedkope toeristische fetisj is geworden, afgedrukt op een willekeurig T-shirt, asbak of voorwerp van primitieve kunst, bedoeld om herinneringen en illusies te slijten. In elk bar vol met Amerikanen, klinkt de zinsnede uit het lied over Che ‘aquí se queda la clara, la entrañable transparencia, de tu querida presencia Comandante Che Guevara’ ( hier wordt zichtbaar de diepe genegenheid voor uw geliefde aanwezigheid, Comandante Che Guevara)  en dat levert applaus en fooien op. (zie lied op YouTube)

che-guevara-cafe-con-leche-seattle-washingtonVeel fooien
Het is de muzikale vertolking van de mislukking van de utopie. De akkoorden die keer op keer worden herhaald en die de kleinzoon van de omstreden guerrillero zo raak in zijn boek verzamelt, waar het leven in het Cuba van Fidel Castro nooit verder kwam dan ‘een kras op een vervuilde grammofoonplaat. Miljoenen krassen op vuile platen. Keer op keer weer die kras op de grammofoonplaat van de tijd.’

Bron
* Reinaldo Escobar op de website 14ymedio, 29 oktober 2016
Linken
** Tekst ‘Quién es el nieto de Ernesto Che Guevara?’ van Canek Sánchez Guevara op de weblog El Veraz (2006) waarin hij zijn leven beschrijft.
YouTube: het lied opgedragen aan Che: La entrañable transparencia…el che, 3.50 minuten
* The Independent, 25 januari 2015: Canek Sanchez Guevara: The grandson of Che Guevara who became an anti-Castro dissident

Noot
* ‘Hijo de papa’ of vader’s kindjes. Zo worden de zonen en dochters genoemd van vooraanstaande Cubanen die zich materieel meer kunnen permitteren en gerekend worden tot de jetset van Havana.

Eerste VS-ambassadeur in 50 jaar in Cuba

President Barack Obama heeft dinsdag de Amerikaanse beroepsdiplomaat DeLaurentis benoemd tot eerste Amerikaanse ambassadeur op het eiland. DeLaurentis was al de eerste man in de Amerikaanse vertegenwoordiging sinds de relaties tussen Cuba en de VS in december 2014 werden hersteld. In juli vorig jaar werden in beide hoofdsteden ambassades geopend. Verwacht wordt dat de Republikeinen de benoeming in het Congres zullen willen tegenhouden.

President Obama and his wife walk stand with ambassador DeLaurentis in Havana

Barack Obama en zijn vrouw Michelle met de Amerikaanse vertegenwoordiger Jeffrey DeLaurentis, Havana maart 2016

Senator Marco Rubio reageerde scherp op de benoeming die hij omschreef als ‘een laatste toevluchtsactie’ van Obama die ‘tot niets’ zou leiden. Het is hoogst onwaarschijnlijk dat er dit jaar nog een ambassadeur benoemd wordt voor Cuba. Dat zei Bob Corker, de Republikeinse voorzitter van de Amerikaanse Senaatscommissie voor buitenlandse zaken, die over de aanstelling gaat. Individuele senatoren hebben de mogelijkheid stemmingen over de benoeming van ambassadeurs uit te stellen.

Schade
Obama prees DeLaurentis voor zijn rol tijdens het normalisatieproces. ‘Wij brengen ons zelf schade toe als we niet vertegenwoordigd worden door een ambassadeur in Havana’, zei hij in een verklaring. ‘Een ambassadeur maakt het gemakkelijker voor onze belangen op te komen en zal het wederzijds begrip verdiepen ook als we weten dat we verschillen van mening met de Cubaanse regering blijven hebben’. DeLaurentis werd al vaker genoemd als mogelijke eerste ambassadeur, maar Obama noemde zijn naam niet totdat Cuba zijn eigen ambassadeur in Washington benoemde. DeLaurentis is de eerste ambassadeur sinds Philip Bonsal, benoemd door president Dwight Eisenhower, zijn post in oktober 1960 verliet.

Philip W. Bonsal

Philip W. Bonsal

Eerste ambassadeur onder Fidel
In januari 1959 benoemde president Eisenhower Bonsal tot Amerikaans ambassadeur in Havana vlak na de machtsovername van Fidel Castro. De New York Times sprak destijds van ‘een uitstekende keus’ en prees zijn diplomatieke kwalificaties. Bonsal’s voorganger Earl E.T. Smith had vriendschappelijke relaties onderhouden met de Cubaanse dictator Batista en vertrok 9 dagen na hem. Castro was kritisch over de komst van ‘de onderkoning’ en de dialoog tussen beide landen verliep stroef. In een besloten zitting van de buitenlandcommissie legde Bonsal uit waarom de Cubaanse revolutie op zoveel steun van de bevolking kon rekenen: ‘De corruptie en het sadisme van de vele beulen van Batista verenigden veel Cubanen tegen het regime.’ In augustus 1960 protesteerde hij bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken tegen het feit dat de VS enkele honderden vertrouwelingen van Batista toestemming gaf in de VS te wonen. Op 3 september 1959 ontmoette Bonsal Fidel Castro en sprak zijn bezorgdheid uit over het onwettige optreden van politie- en veiligheidstroepen in het land en over de anti-Amerikaanse retoriek van Che Guevara, die toen een reis om de wereld maakte. Castro vroeg hem om geduld te oefenen en terughoudend te reageren op ‘de geestdrift van jonge en onervaren revolutionairen.’ In oktober 1959 noemde Fidel Castro de VS ‘medeplichtige’ van militaire Batista loyalisten, die luchtaanvallen hadden uitgevoerd op Cuba. Bonsal protesteerde bij de Cubaanse president Osvaldo Dorticós. Half 1960 tekende Cuba een overeenkomst met de Sovjet-Unie over de verkoop van 700.000 ton suiker. De VS staakten toen hun export naar Cuba met uitzondering van voedsel en medicijnen. Bonsal was van mening dat de Eisenhower-administratie overdreef en Castro dwong tot een bondgenootschap met de Sovjets. Toen Castro aandrong op een reductie van de staf op de Amerikaanse ambassade in Havana werd Bonsal in oktober 1960 teruggeroepen.

Bron
* O.a. persbureau Reuters
* In Memoriam Philip Bonsal, New York Times, 1 juli 1995

Ongepubliceerde foto’s van Fidel Castro uit jaren zestig

In 1968 kwam bij uitgeverij Bruna het interviewboek van de Amerikaanse fotograaf en journalist Lee Lockwood Castro’s Cuba, Cuba’s Fidel uit. Zeven dagen lang had Lee Lockwood de gelegenheid Fidel Castro op het Eiland van de Jeugd te interviewen. Lockwood’s boek vormde in die eerste jaren van de revolutie een van de meest genuanceerde en onthullende portretten van de Cubaanse leider en de revolutie. Lockwood overleed op 31 juli 2010 en kortgeleden werden foto’s van Lockwood gepubliceerd uit de periode 1959 -1969. Fidel Castro wordt 13 augustus 90 jaar.

lee-lockwood-Lockwood on the baseball field with Castro, 1964

1964 Lockwood en Fidel Castro op het honkbalveld

‘Wat zou het State Department zeggen als ze wisten dat je hier drie dagen incommunicado met mij in de Sierra Maestra had doorgebracht?’ vroeg Fidel de Amerikaanse fotojournalist tijdens een van de interviews in 1965 terwijl ze kettingrokend domino hadden gespeeld met voormalige guerrillastrijders, wachtend tot het zou ophouden met regenen. Lockwood antwoordde: ‘Misschien zouden ze vragen: Vertel ons wie hij werkelijk is.’ Lockwoods interviews, beschouwingen en honderden foto’s van de communistische transformatie die Cuba toen doormaakte, zijn nu opnieuw uitgebracht door Taschen onder de titel Castro’s Cuba: An American Journalist’s Inside Look at Cuba, 1959–1969. De uitgave bevat meer dan 200 foto’s die nooit eerder werden gepubliceerd.

lee-lockwood-Fidel Castro playing ping-pong at school in Santiago de Cuba (1964)

1964: Fidel Castro speelt tafeltennis in Santiago de Cuba

Vervoering en hoop
De kroniek begint met Lockwood’s eerste reportage op 31 december 1958, één dag voor communistische rebellen de door de VS gesteunde dictator Batista ten val brengen. ‘Niemand die toen in Cuba was, Cubaan of buitenlander en ongeacht zijn huidige opinie over Castro, zal ooit de geest van vervoering en hoop vergeten die toen het eiland doordesemde in die eerste dagen van de revolutie,’ schreef Lockwood. Nadat hij een week lang het eiland had verkend, raakte de fotojournalist in contact en bevriend met de succesvolle Castro. Van pro-Fidelmeetings op het Plein van de Revolutie in Havana tot een Castro die tafeltennis speelt in een school te Santiago of kampeert met soldaten in de bergen van de Sierra Maestra, vormen de foto’s van Lockwood een beeld van de inner circle van de leider zonder gehinderd te worden door de beperkingen die Amerikaanse journalisten gewoonlijk werden opgelegd.

lee-lockwood-fidel-castro-toespraak-1976-santiago-de-cuba

1967: toespraak Fidel Castro in Santiago de Cuba

Kennis
Het marathoninterview dat Castro in 1965 aan Lockwood beloofde ging bijna niet door. Castro kwam afspraken niet na en Lockwood moest drie maanden wachten voor hij eindelijk verscheen. Het wachten werd beloond; het zeer persoonlijke gesprek – dat zeven dagen lang doorging – behandelde de Cubaanse rakettencrisis, Marxisme, de relaties met de VS, censuur, prostitutie, de definitie van ‘dictatorschap’, Che Guevara’s verdwijnen en meer. Het boek werd in 1967 voor de eerste maal gepubliceerd onder de titel: Castro’s Cuba, Cuba’s Fidel: An American Journalist’s Inside Look at Today’s Cuba in Text and Picture. ‘Als hij werkelijk onze vijand is, en zo gevaarlijk als wordt gezegd, dan moeten we zoveel mogelijk van hem weten,’ zei Lockwood bij de presentatie van het boek.

lee-lockwood-fidel-Isle of Pines, 1965-met Celia Sánchez

Eiland van de Jeugd, 1965: Op dagen dat zij [Fidel’s kameraad, secretaris en strijdmakker Celia Sánchez] niet op missie was voor Fidel, zat ze op de veranda, met haar voeten gevouwen terwijl ze in een schetsboek tekeningen maakte voor een nieuw restaurant of een recreatiezone dat ze ontwierp, om in de omgeving van Varadero te bouwen.

Oppervlakkig
Hoewel de VS vorig jaar de diplomatieke relaties met Cuba herstelde en de Cubaanse dooi doorzet, blijft het economische embargo en zijn de opvattingen in de VS over ‘het verboden eiland’ zoals Lee het noemde, oppervlakkig. Hoewel Lockwood aan het eind van het boek duidelijk maakt geen pleitbezorger van het Castroregime te zijn, dat routineus mensenrechten en burgerrechten schendt, voegen zijn journalistieke arbeid en fotowerk iets toe aan het beeld van een leider die in de VS zo algemeen werd gedemoniseerd. Hij schreef: ‘Ik was verbaasd over de kloof die er bestond tussen wat er beweerd en geloofd werd over Cuba in de VS en wat ik in werkelijkheid zag……. Na drie weken reizen inclusief een achtdaagse trip met Castro dwars door het land, kon ik nauwelijks bewijs vinden voor het standaardbeeld over Cuba dat zo spookachtig werd beschreven in Amerikaanse dagbladen en magazines —over een kwijnende economie, een volk in lompen gehuld de hongerdood nabij, en een politiek bewind dat zijn populariteit had verloren en stand hield door onderdrukking en terreur. Ik vond dat ondanks de rantsoenering de mensen goed gekleed en gevoed waren, bijna iedereen had werk en geld en – ondanks alle uitspraken van ons Ministerie van Buitenlandse Zaken – kon Castro zich verheugen in steun en zelfs de genegenheid van een meerderheid van de Cubanen.

lee-lockwood-Boys hold the latest Beatles album, ‘The Beatles Vol. 3,’ in Vedado, Havana (1965)

Jongeren in de wijk Vedado met een LP van de Beatles

Romantiseren
Wie de foto’s van Fidel Castro uit die jaren buiten zijn context ziet, loopt het risico de communistische leider te romantiseren, vergelijkbaar met de posters van Che Guevara in de slaapkamers van Amerikaanse studenten. Maar met de teksten en foto’s van de veertien duizend mensen die in gevangenkampen of gevangenissen in 1964 waren opgesloten vanwege politiek misdaden – Lockwood was de eerste journalist, Cubaan of buitenlander, die de mogelijkheid kreeg gevangenissen te bezoeken – vormt de herdruk van zijn boek een breder beeld voor een jongere generatie van de geschiedenis van ‘dit verboden eiland’ voordat het zijn deuren heropent.

Bron
* Carey Dunne op de website Hyperallergic  met meer foto’s, 25 juli 2016
Link
* Herdenkingsartikel New York Times (Lee Lockwood Dies at 78; Captured Life Under Communism) bij de dood van Lee Lockwood,  7 augustus 2010.

cover-lee-lockwood-1968Noot
* Lee Lockwood. Castro’s Cuba: An American Journalist’s Inside Look at Cuba, 1959–1969, is uitgegeven bij Taschen. Brunaboeken bracht in 1968 het oorspronkelijke boek van Lee Lockwood in het Nederlands uit.

Cuba herdenkt 63ste verjaardag overval Moncada-kazerne

Vandaag herdenkt Cuba de 63ste verjaardag van de aanval op de Moncadakazerne in Santiago de Cuba. Dit jaar vindt de nationale herdenking in Sancti Spíritus plaats waar om 15 uur Nederlandse tijd de meeting plaatsvindt. De aanwezigen zullen worden toegesproken door Cuba’s vice-president en tweede partijsecretaris José Ramón Machado, hoofdspreker op deze Día de la Rebeldía Nacional / Dag van de Nationale Rebellie.

logo-26-juli-sancti-spiritusDiverse buitenlandse delegaties o.a. uit Oostenrijk, Asociación de Amistad Austria-Cuba  Puerto Rico, de XXV Brigada puertorriqueña de Solidaridad con Cuba Juan Rius Rivera, een groep studenten uit de VS geleid door de activiste Gloria La Riva en vertegenwoordigers van een pro-Castrobeweging in de VS Pastores por la Paz.behoren tot de internationale gasten. Een Nederlandse delegatie ontbreekt.

moncada-soldaten

Moncadakazerne na de aanval, met soldaten en politie van het Batista-regime

Mislukte overval
Vandaag herdenken de Cubanen hoe Castro en zijn gewapende medestrijders  in juli 1953 plannen beraamden om in de eerste fase van hun actie twee kazernes te veroveren: de Moncada kazerne in Santiago de Cuba en de kazerne Carlos Manuel de Céspedes in Bayamo, iets verderop. Met de buitgemaakte wapens zou de plaatselijke bevolking bewapend worden en de revolutie via de radio afgekondigd worden. In een tweede fase zou het rebellenleger zich terugtrekken in de bergen en een guerrillaoorlog starten. De aanval vindt op 26 juli 1953 plaats, maar het plan mislukt door tegenslag en vooral door gebrek aan ervaring. De meeste rebellen worden brutaal afgeslacht, slechts enkele kunnen ontsnappen. Fidel, zijn broer Raúl en enkele anderen worden opgepakt en berecht. De communisten keuren de aanval af en zien het als een ‘putsch’.

Link
* Cubavisión Internacional zendt de bijeenkomst vandaag rechtstreeks uit vanaf half 3 Nederlandse tijd, half negen Cubaanse tijd. 

Andere Tijden: Cuba, het gedroomde eiland

Europese autoriteiten kregen de doodschrik. ‘Er stond in allerlei kranten dat wij tot stadsguerrilla zouden worden opgeleid. Dat was allemaal pure lulkoek,’ aldus Jaap van Ginneken die in 1968 naar Cuba reisde. Linkse studenten en intellectuelen komen in de jaren ’60 van over de hele wereld om de verworvenheden van de Cubaanse revolutie met eigen ogen te aanschouwen. Sommigen doen mee aan werkkampen, anderen laten zich rondrijden in bussen. De droom van een ‘vrolijke’ revolutie lijkt in dit tropische land werkelijkheid te worden. Het televisieprogramma Andere Tijden kijkt zaterdag aanstaande (21.20 uur op NPO2) terug op deze periode toen Cuba nog een onweerstaanbare aantrekkingskracht uitoefende op Nederlandse progressievelingen.

cubagangers-gestradn-schiphol-1968

Gestrande Cubagangers Schiphol 1968 © Nationaal Archief

Westerse linkse intellectuelen zetten zich in de jaren ‘60 af tegen het koloniale verleden, onrecht in de Derde Wereld en vooral tegen Amerika dat dictators steunde en een vuile oorlog voerde in Vietnam. Geen wonder dat ze in de Cubaanse revolutie een inspiratiebron vinden. Heldhaftige revolutionairen onder leiding van Fidel Castro en Ché Guevara verslaan in 1959 het door Amerika gesteunde regime van dictator Fulgencio Batista. Castro brengt gelijkheid, start een succesvolle alfabetiseringscampagne en zorgt voor gratis gezondheidszorg. In tegenstelling tot het grauwe socialisme in het Oostblok, heeft dit socialistische experiment onder de tropenzon iets gezelligs en avontuurlijks. En daarmee voor velen een onweerstaanbare aantrekkingskracht.

mulischmaarikzatopcubaimagesBiefstuk
Schrijver Harry Mulisch, die eind 1967 naar Havana afreist en zich onomwonden solidair verklaart met de revolutie, is de bekendste Nederlandse Cubaganger. Twee jaar eerder gaat een groep linkse studenten uit Amsterdam hem voor. ‘Het sprak natuurlijk enorm tot de verbeelding dat een stelletje guerrilla’s, een handjevol mannen, daar een rechts dictatoriaal regime omver hadden geworpen en een socialistische droom waren begonnen’, aldus Bert Vuijsje, een van de initiatiefnemers van de reis van 1965. De buitenlanders worden goed ontvangen ondanks tekorten op allerlei gebieden, die volgens de Cubanen het gevolg zijn van de Amerikaanse blokkade. Vuijsje: ‘We kregen elke dag een enorme biefstuk, voor de gewone Cubaan was dat natuurlijk onbereikbaar. Na een dag of drie hadden we echt genoeg van die biefstukken. We voelden ons meer solidair met de gewone bevolking nadat we voor één keer een hamburger aten in plaats van zo’n enorme biefstuk.’

ambassade-medewerker-wever-1968.....

Jan Wever werkte destijds op de ambassade in Havana

Los van de realiteit
Van de ‘stadionprocessen’ en vluchtelingen weten ze minder. Ook niet van het Comité voor Verdediging van de Revolutie, dat onder meer mensen moet opsporen die het niet eens zijn met Castro en ook de buitenlandse reizigers waarschijnlijk goed in de gaten houdt. Toenmalig ambassademedewerker Jan Wever: ‘Een bekende Nederlandse schrijver heeft gezegd ‘als we in Nederland mensen ontvangen laat je ook de Deltawerken zien.’ Maar die hadden dan ook de vrijheid om te gaan en staan waar ze wilden. En dat was in Cuba niet het geval. Ik vond dat de Cubagangers van de realiteit waren losgezongen.’

stadionprocessen-1959

De openbare processen in het stadion van Havana (1959)

Meer informatie
* Cuba, het gedroomde eiland
Uitzending: zaterdag 23 april 2016, 21.20 uur, NPO 2; 
herhaling: zondag 24 april 2016, 14.25 uur, NPO 2.
Regie: Yaèl Koren
Research: Carolien Brugsma, Fieke Hamers

* Op de website van Andere Tijden zijn unieke historische Polygoonjournaals te zien over:
de Cubaanse vluchtelingen
de omstreden stadionprocessen
de Cubacrisis
de problemen op de suikerplantages.

Zevende partijcongres van de Cubaanse Communistische Partij begonnen

Het zevende partijcongres van de Cubaanse communistische partij is vandaag begonnen en duurt tot 19 april.

leus 7e partijcongres pcc

Programma
De eerste dag is er een voltallige vergadering waarop het activiteitenverslag wordt voorgesteld. Daarna wonen de afgevaardigden de commissievergaderingen bij (16 en 17 april). Op 18 april is er terug een voltallige zitting waarop de rapporten van de commissievergaderingen worden besproken. Daarna worden de kandidaten voor het Centraal Comité voorgesteld en besproken en wordt over hen gestemd. Op de slotdag wordt het nieuwe Centraal Comité voorgesteld, evenals de leden van het Polit Bureau en de eerste en de tweede secretaris.

Leus
De leus, die de inhoud van het congres wil weergeven, luidt: ‘De veranderingen in Cuba zijn er voor méér socialisme’ (zie foto).

Toespraak van tweeënhalf uur
Partijleider Raúl Castro heeft aan het begin van de partijdag van vandaag een lans gebroken voor de markteconomische hervormingskoers van de voorbije jaren. De omzetting van de nodige veranderingen gaat “langzaam maar ononderbroken” voort, zei hij. De partij- en staatsleider verwierp in het plenum ook achterhaald gedachtegoed. Er waren in de afgelopen jaren verkeerde “gevoelens van nostalgie” naar tijden waarin Cuba door de vroegere Sovjetunie en het socialistische Oostblok werd gesteund. De “verouderde mentaliteit” is de grootste hindernis voor de hervormingen, zei Castro. Tegelijkertijd sloot hij marktvriendelijke “schoktherapieën” voor de Cubaanse volkseconomie uit. “Neoliberale recepten zullen in het Cubaans socialisme nooit toegepast worden”, garandeerde hij.

Geleidelijke verjonging
In zijn ruim tweeënhalf uur durende toespraak pleitte de 84-jarige Castro verder voor een plan om de al op jaren gekomen communistische nomenclatura geleidelijk aan te verjongen. De generatiewissel zal binnen de komende vijf jaar plaatsvinden. Castro kaartte in dat verband onder andere een bovengrens van 60 jaar aan wat betreft de leeftijd voor nieuwe leden in het centraal comité van de partij. Hijzelf heeft al eerder aangekondigd na afloop van zijn tweede ambtstermijn in februari 2018 de macht te willen overdragen.

Bronnen: Cubadebate en Belga

Opnieuw lid ‘historische generatie’ overleden

Op 88-jarige leeftijd is vrijdag in Havana Pedro Miret Prieto aan een hartstilstand overleden. Miret behoort tot de zogeheten ‘generación histórica’ of historische generatie van mannen die nog daadwerkelijk deelgenomen hebben aan de gewapende strijd eind jaren vijftig tegen dictator Batista.

Pedro-Miret-Prieto

Pedro Miret Prieto

Miret, van beroep ingenieur, werd in 1927 in Santiago de Cuba geboren en maakte deel uit van de groep Cubanen die in 1953 de mislukte aanval op de Moncada-kazerne aldaar uitvoerden. Hij werd gearresteerd en zat gevangen op het Eiland van de Jeugd. Hij kon echter profiteren van de amnestie die dictator Batista in 1955 aan hem, Fidel Castro en Raúl Castro verleende, op voorwaarde dat zij Cuba zouden verlaten. In Mexico was hij betrokken bij de voorbereidingen van de expeditie met het jacht Granma, maar hij kon in november 1956 niet deelnemen aan de overtocht van Mexico naar Cuba omdat hij door de Mexicaanse autoriteiten gevangen was gezet.

granma-jacht-museum

Het jacht Granma is nu te bezichtigen in het Museum van de Revolutie in Havana

Vertrouweling Fidel en Raúl
Miret was een vertrouweling van Fidel en Raúl Castro en werd in 1959 bij de oprichting van het Revolutionaire Leger / Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) de tweede man in dit leger. Hij zou ook nog Minister van Landbouw en later van Mijnbouw worden. Hij werd tijdens het eerste congres van de Cubaanse Communistische Partij in 1975 benoemd tot secretaris van het Centraal Comité en werd in 1983 lid van het Politbureau tot 1991. In 2009 legde hij zijn functies als vicevoorzitter van de Staatsraad en de Raad van Ministers, die hij sinds 1976 had bekleed, neer. Er deden in 2009 geruchten de ronde over zijn gezondheidsproblemen. Bovendien zou hij uit de gratie zijn gevallen bij Raúl Castro. Miret die beschouwd werd als een vertegenwoordiger van de zeer harde lijn, was nog een van de weinige in leven zijnde leden van de generación historica.

Bronnen
* Diario de Cuba en Cubadebate