CubaTips: uittocht, Lázaro Vargas, vlucht uit Egypte, frustraties jeugd, breekbrood en Orkesta Mendoza

De afgelopen week stond in het teken van een nieuwe uittocht uit Cuba, die nu even gestopt lijkt te zijn vanwege de invoering door Ecuador van een visumplicht voor Cubanen. Maar voor de 3.200 Cubanen die op dit moment bivakkeren tussen Costa Rica en Nicaragua is nog geen oplossing gevonden. Er bevinden zich veel jongeren onder deze emigranten. In de Volkskrant van vrijdag staat een boeiend artikel van Marjolein van de Water over de gefrustreerde jeugd in Cuba.

Opvallend is de geringe aandacht in de Cubaanse staatsmedia voor de uittocht van zoveel landgenoten. Het regime lijkt de problemen te negeren of de schuldige elders te zoeken. Er mag dan heel wat veranderen in Cuba, de geslotenheid en het stilzwijgen over eigen tekortkomingen en falen lijken onveranderd hetzelfde gebleven. Aldus de redactie van de nieuwsbrief CubaTips, die vandaag verschenen is.

tips

INHOUD VAN DE NIEUWSBRIEF

  1. Uittocht en stilzwijgen
  2. Gefrustreerde jeugd Cuba: we leven in een gevangenis
  3. Tegenwerking particuliere eethuisjes voorbij
  4. De vlucht uit Egypte
  5. De nieuwe Ai Weiwei komt uit Cuba
  6. Cubaans-Spaans: Het breekbrood is op
  7. Lázaro Vargas en zoon verlaten Cuba
  8. Zondag 29 november: Orkesta Mendoza
  9. Culturele Cuba Agenda
  10. Het laatste nieuws

Gratis abonnement
CubaTips is het grootste wekelijke E-Magazine over Cuba voor Nederland en Vlaanderen. Wilt u alle nieuwe nummers van de CubaTips vanaf nu wekelijkse in uw mailbox ontvangen?  Geef u hier op voor een gratis abonnement! Bijna 1.000 geïnteresseerden gingen u al voor!

‘McDunald’ en de slag om de merknamen

Toen Julio Manzini twee jaar geleden besloot zijn restaurant te noemen naar de bekende Amerikaanse fastfood keten McDonald, had hij geen idee van de problemen die hem dit zouden opleveren. Hij heeft uit angst voor de gevolgen ondertussen zijn zaak in Camaguey een andere naam gegeven namelijk  Cafeteria McDunald La Camagueyana .

A menu is seen at the private cafeteria "Mcdunald" in Villa Clara province

Een menu in cafeteria “McDunald” in Villa Clara

‘Ik wist niet eens hoe het eten van McDonald smaakte, maar ik vond de naam opvallend, zoiets als Shakira of zo’, zegt hij zittend aan een tafeltje van wat tegenwoordig Cafeteria La  Camagueyana in de stad Camagüey heet, 500 kilometer verwijderd van Havana. Vorige maand haalde Manzini alles wat herinnerde aan McDonald, inclusief de geel gekleurde bogen, weg omdat een advocaat in opdracht van de Amerikaan zijn zaak had bezocht. Nu luidt de naam Cafeteria La Camagueyana. De eigenaar geeft toe dat hij er nooit aan heeft gedacht naar het Cubaans merkenbureau / Oficina Cubana de Propiedad Industrial (OCPI) te gaan om te zien of de naam McDonald beschikbaar was.

The menu from the "La McDonald's Camagueyana", a private cafeteria, is seen in Camaguey province

Het van logo’s ontdane menu van cafetaria ‘McDunald La Camagueyana’ in Villa Clara

Merken en patenten
Ondanks het 53 jaar bestaande handelsembargo, zijn de VS en Cuba in die periode elkaars merknamen en patenten blijven registreren.Sinds 1966 hebben Amerikaanse bedrijven bijna 6.000 merknamen in Cuba geregistreerd zoals Coca-Cola, Pepsi, Levi’s, Nike, Starbucks, Burger King en Goodyear. Sinds de toenadering tussen de VS en Cuba van december 2015 is het aantal gedeponeerde merknamen in Cuba alleen maar toegenomen en zijn o.a. Twitter, Uber en Segway erbij gekomen. Het gebruik van niet toegestane merknamen en logo’s kan leiden tot een merkenoorlog over het intellectueel eigendom nu de economie van Cuba zich openstelt voor particulier initiatief en nieuwe relaties met Washington. Dit onderwerp staat ook op de agenda van de besprekingen aan de dialoogtafel tussen de regeringen van beide landen. Cuba beschermt de merknamen die geregistreerd staan bij de autoriteiten van het land, maar tolereert wildgroei op het gebied van muziek, software en kopieën van films. Cuba heeft zelf een lange strijd gevoerd over de bescherming van eigen merknamen zoals Havana Club, Bacardi en Cohiba onder de Amerikaanse wet en het land eiste tijdens lange en kostbare processen merknaambescherming op Amerikaans grondgebied.

Link
* Het volledige artikel With U.S.-Cuba detente, a battle over trademarks looms van persbureau Reuters, 25 november 2015

Ecuador eist nu ook visa van Cubanen

Cubanen die vanaf 1 december Ecuador binnenkomen, moeten in het bezit zijn van een visum. Dat heeft de viceminister van Buitenlandse Zaken van Ecuador, Xavier Lasso, gisteren bekend gemaakt. Op deze wijze probeert Ecuador de stroom van Cubanen die vanuit Quito via Midden-Amerika naar de VS reizen, in te dammen. Lasso benadrukte dat ‘wij de poorten voor Cuba niet sluiten.’

migratie-grens-Nicaragua-politie-CostaRica

Cubanen bij de grens tussen Nicaragua en Costa Rica

Xavier Lasso zegt dat de maatregel bedoeld is als een ‘menselijke benadering’ om de stroom migranten die mannen, vrouwen en kinderen in gevaar brengt, te stoppen. ‘Deze vorm van migratie willen wij stoppen omdat deze zeer risicovol is.’ De beslissing werd bekend een week nadat de Cubaanse Minister van Buitenlandse Zaken, Bruno Rodríguez, Ecuador en Nicaragua bezocht. Aan de grens tussen Nicaragua en Costa-Rica houden zich op dit moment ongeveer 4.000 Cubanen op die niet verder kunnen reizen naar de VS, nadat Nicaragua hen de doorgang weigerde. Costa-Rica heeft sinds 14 november 3.600 tijdelijke verblijfsvergunningen verstrekt die het mogelijk maakt het land door te reizen.

sos-cuba-costarica

SOS voor de Cubanen in Costa Rica

Amerikaanse wetgeving
Hoewel de Amerikaanse autoriteiten hebben verzekerd dat het speciale toelatingsbeleid voor Cubanen, de wet  Ley de Ajuste Cubano, niet zal verdwijnen, vrezen veel Cubanen dat de toenadering tussen de VS en Costa Rica uiteindelijk een einde zal maken aan het voorkeursbeleid voor Cubaanse migranten.

Bronnen
* Diverse persbureaus

Migratiecrisis: De schuldige heeft de oplossing in handen

De Cubaanse staatsmedia wijzen eensgezind naar de VS en de wet Ley de Ajuste als hoofdoorzaken voor de huidige uittocht van Cubanen via Midden-Amerika naar de VS. De nationale televisie noemt deze wet, die het Cubanen gemakkelijk maakt om in de VS asiel te krijgen,  la Ley asesina / De Moordwet. Maar er zijn ook andere geluiden. Pedro Campos, een onafhankelijk marxist, constateert dat men niet moet verzwijgen dat er achter de uittocht een veel groter probleem schuilgaat namelijk ‘de onvrede van honderdduizenden Cubanen met de economische en politieke situatie in het land, die onveranderd is door toedoen van een regering die al een halve eeuw aan de macht is, in naam van een socialisme dat nooit heeft bestaan’.

logo-joven-blogDe opmerkelijkste kritiek komt van Roberto Peralo van de website La Joven Cuba, een verzameling blogs trouw aan Castro en de revolutie, die concludeert dat deze Ley de Ajuste wetgeving wel moet verdwijnen, maar dat ‘dit niets zal veranderen aan het fenomeen dat Cubanen blijven vertrekken.’ Joven Cuba stelt dat ‘Cubanen die in een ander land willen wonen dit onafhankelijk doen van de vraag of de omstandigheden beter of slechter zijn.’ Peralo zegt zich te onthouden van een oordeel over de wet Ley de Ajuste want, concludeert hij, als deze wet verdwijnt zullen gevluchte Cubanen in de VS net zo rechteloos worden behandeld als andere illegalen en overgeleverd zijn aan ‘de meest wrede en harde omstandigheden van het kapitalisme.’

yoani-sanchez-inwerkkamerJournalist Yoani Sánchez wijst er in haar column op de website 14ymedio op dat president Raúl Castro de emigratiestroom kan stoppen want ‘de schuldige heeft de oplossing in handen.’. Haar volledige tekst volgt hierna.

migratie-los-cubanos-ingresaron-a-costa-rica-desde-el-sabado-14-de-noviembre-de-2015-por-la-frontera-con-panama

Cubanen na hun aankomst in Costa Rica

‘Wie er 15.000 dollar voor over heeft om een mensensmokkelaar te betalen ontvlucht de armoede niet’, waren de woorden van Oliver Zamora, een officiële spreekbuis van de Cubaanse tv, die afgelopen vrijdag de situatie van de meer dan 2.000 Cubanen die op de grens tussen Costa Rica en Nicaragua vastgelopen waren, becommentarieerde. Na dagenlang geen woord aan de situatie te hebben gewijd hebben de media van de partij nu het drama van deze landgenoten willen gebruiken als speerpunt tegen het Witte Huis. Een strategie die zo vaak wordt toegepast dat deze nauwelijks nog enig effect heeft. Nu willen ze ons ervan overtuigen dat de massale uittocht niet de verantwoordelijkheid is van het land dat achtergelaten werd, maar van het land dat bereikt wil worden. Het volstaat de duizenden Cubanen aan te halen die naar andere landen gingen waar geen wet van ‘droge voeten’ bestaat. Men dient zich er rekenschap van te geven dat de verantwoordelijkheid voor de exodus die we al een halve eeuw meemaken, de schuld is van een systeem dat er niet in is geslaagd zijn burgers materiële welvaart, persoonlijke verbetering noch vrijheid te bieden…. Laat staan een toekomst.

Pijnlijke antwoorden
Zamora doet het voorkomen dat hij niet weet dat de hoeveelheid geld die hij noemt, gelijkstaat aan het salaris van meer dan 60 jaar werk van een beroepsbeoefenaar die in Cuba 500 peso’s per maand verdient en voortkomt uit een wanhoopsdaad of het gevolg is van hulp van buitenaf. De meeste Cubanen die in toevluchtsoorden in Midden-Amerika zitten hebben hun hebben en houwen verkocht om zo’n gevaarlijke tocht te ondernemen, of zijn afhankelijk van geëmigreerde verwanten die de mensensmokkelaars betalen. Als ze over 15.000 dollar kunnen beschikken zou de vraag moeten zijn waarom ze die bij voorkeur willen besteden aan een gevaarlijke expeditie zonder de zekerheid aan de overzijde te geraken in plaats van iets in hun eigen land te beginnen of het geld daaraan te besteden. Het antwoord is pijnlijk en overduidelijk: omdat hier geen garanties bestaan, geen hoopvolle verwachting en omdat ze niet verwachten binnen hun levenstermijn beloften op verbetering waar te kunnen maken die net zo zijn als de horizon: iedere keer als we denken deze te kunnen aanraken, wijkt ze weer van ons af.

mariel-Embajada-Peru_CYMIMA20150403_0006_12

De uittocht van Mariel in 1980 Op 1 april 1980 ramde de chauffeur van een stadsbus het hek van de Peruaanse ambassade in Havana. De meeste inzittenden waren onwetend van de bedoeling van de chauffeur om asiel in Peru te willen vragen. De ambassade weigerde de chauffeur en de inzittenden tegen hun wens over te leveren aan de Cubaanse autoriteiten. Op 4 april besloot Fidel Castro de militairen bij de ambassade terug te trekken. De regering maakte bekend dat iedereen die het land wilde verlaten en over een visum voor een derde land beschikte, kon vertrekken. Binnen enkele uren trokken duizenden Cubanen naar het terrein van de Peruaanse ambassade. Binnen drie dagen bevonden zich 10.000 Cubanen op het terrein. Peru bood 850 van hen asiel. In de weken die volgden verlieten nog eens 100.000 Cubanen via de haven van Mariel hun land. Dat waren er veel meer dan tijdens de uittocht van Camariocas in 1965 toen meer dan 30.000 Cubanen het eiland verlieten. Op de foto een demonstratiebord van Cubanen op het Peruaanse ambassadeterrein met de tekst: ‘Wij willen geen water of voedsel, we willen weg.’

Blijven proberen
Het probleem dat is ontstaan groeit, want de sluiting van de grenzen door Nicaragua voor de doortocht van de Cubanen, ontmoedigt de achterblijvers op het eiland niet het toch te proberen. De vluchten naar Ecuador blijven Cubanen overvliegen die, in plaats van zich gefrustreerd te voelen door de gerezen moeilijkheden, in de gaten krijgen dat bij het zichtbaar worden van hun probleem ze meer beschermd zouden kunnen worden en dat ze een corridor kunnen afdwingen die hen toegang tot het Noorden garandeert. Het effect lijkt zich te herhalen dat 10.000 mensen bewoog om in 1980 de ambassade van Peru te bezetten en iets later meer dan 100.000 die via de haven van Mariel vertrokken, dezelfde migratiekoorts die 35.000 Cubanen aanzette tot de ‘crisis de balseros’ of vlottencrisis van 1994. Een natie op drift, waarvan de kinderen cyclisch de route vinden om hun geboorteland achter zich te laten.

migratie-Cubanos-esperando-en-Costa-Rica

Wachtende Cubanen in Costa Rica

Hervorming
Het is nogal opvallend dat deze situatie zich voordoet als de hervormingen van Raúl Castro hun limiet lijken te hebben bereikt en hun ondoeltreffendheid hebben aangetoond omdat zichtbare resultaten in het dagelijks leven uitblijven. Zelfs het herstel van de betrekkingen tussen Cuba en de Verenigde Staten lukt het niet de desillusie en groeiende wanhoop onder de jongeren te verzachten. De niet- openlijke, maar latente dreiging, dat de Ley de Ajuste zal worden opgeheven heeft de beslissing van degene die het land wil verlaten alleen maar versneld, maar geeft niet de doorslag om het eigen leven en dat van de kleine kinderen in gevaar te brengen bij een overtocht vol gevaren. Een korte verklaring van Raúl Castro voor de camera`s van de nationale televisie, waarin hij vertelt wat wij, miljoenen Cubanen, al tientallen jaren verwachten zou voldoende zijn om deze emigratiestroom te doen stoppen en zelfs te doen keren. Het niet uitspreken van dat slotbetoog met zelfkritiek dat de weg opent naar een ander bestuur maakt hem schuldig aan alles wat er plaatsvindt.

Link
* De tekst van Roberto Peralo op de website Joven Cuba. Ruim 60 reacties staan er onder zijn bijdrage. Veel bezoekers stemmen in met zijn artikel en met de conclusie dat met of zonder Wet Ley de Ajuste, Cubanen mogelijkheden blijven zoeken te vertrekken.

Cubaanse migranten passeren 8 landen om in VS te komen (deel 3, slot)

Aangekomen in Costa Rica begint het lange wachten. Soms acht dagen lang terwijl andere migranten binnen een half uur de grens over zijn.
Aníbal zegt dat ‘het allemaal business is. Als de Cubanen langer blijven hebben ze hotels nodig en moeten ze eten.’ Tien procent van het personeel is migrant en Aníbal werkte er zelf ook als schoonmaker en hij schilderde een dag.

migratie-de-route

De veelgebruikte route tussen Ecuador en de VS

Met de officiële Costaricaanse papieren in de hand moeten de Cubanen zich in de hoofdstad San José melden. Maar nu, begin november, is president Raúl Castro op bezoek in Mexico en de Cubanen willen doorreizen. Ze hebben niet veel geld meer en zijn ook bang dat onder druk van de Cubaanse president de Mexicanen de immigratie van Cubanen zullen aanpakken en misschien Tapachula sluiten,’ aldus Javier. Tot nu toe verstrekt de Mexicaanse immigratiedienst aan Cubanen die Mexicaans grondgebied bereiken en door de Cubaanse autoriteiten niet langer als Cubaans onderdaan worden beschouwd, verblijfspapieren voor 20 dagen. Dan kunnen ze hun situatie regelen of kunnen verder reizen. De grote meerderheid wil naar de VS doorreizen. Met dit in het achterhoofd besluiten Aníbal, Mario en Javier voor 80 dollar naar de grens met Nicaragua te reizen. Twintig kilometer voor de grens bij Peñas Blancas worden ze tegengehouden en moeten de bus verlaten. Ze worden gedwongen een uur door het oerwoud te lopen en uiteindelijk opnieuw een ‘migratieboete’ betalen, namelijk 80 dollar. Samen met andere Cubanen reizen ze in drie bussen naar Honduras.

migratie-cubanen-grens-nicaragua-costarica

Aan de grens tussen Nicaragua en Costa Rica

Costa-Rica versus Nicaragua
Bij Peñas Blancas staan de regeringen van Costa Rica en Nicaragua, een bondgenoot van Cuba, sinds ruim een week tegenover elkaar omdat de Nicaraguanen weigeren 2.000 Cubanen die toestemming hebben om Costa Rica te verlaten, toe te laten. Midden in deze crisis publiceerde de Cubaanse regering een officiële verklaring waarin Washington werd aangewezen als de schuldige van deze migratiecrisis en de Cubanen werden omschreven als ‘burgers die slachtoffer zijn van de politisering door de Amerikaanse regeling van het thema van de migratie.’ In de ogen van Havana is de speciale wet Ley de Ajuste of Cuban Adjustment Act uit 1966, de grote schuldige. Sinds 50 jaar hebben de Cubanen een privilege dat bijvoorbeeld bewoners uit Haïti of de Dominicaanse Republiek ontberen. De Cuban Adjustment Act geeft Cubanen het recht om binnen 1 jaar na aankomst legale residentie in de VS te verkrijgen en vervolgens het Amerikaanse burgerschap. Cubanen die op zee worden aangehouden, worden gewoonlijk door de VS teruggestuurd. Dit beleid staat ook bekend als pies secos – pies mojados / droge voeten, natte voeten, dat in 1994 na de crisis van de balseros werd ingevoerd. Cubanen die Amerikaanse grond aanraken en dus droge voeten hebben, kunnen rekenen op een verblijfsvergunning. mapa-midden-amerika Tussen oktober 2014 en september 2015 kwamen 25.000 Cubanen op deze wijze de VS binnen, 80% meer dan een jaar eerder. Cubanen geven tegenwoordig de voorkeur aan de reis over land in plaats van de risicovolle en kostbare (gemiddeld 10.000 dollar) oversteek overzee van 15o kilometer. Vanwege het beleid van pies secos-pies mojados lopen ze dan ook nog eens het risico op zee te worden tegengehouden door de Amerikaanse kustwacht en naar Cuba te worden teruggestuurd.

De oversteek per vlot
Aníbal, Mario en Javier bereiken zonder problemen de hoofdstad van Honduras, Tegucigalpa en reizen door naar Aguas Calientes, aan de grens met Guatemala. Daar wordt het hen door ongure types onmogelijk gemaakt kaartjes voor de bus te kopen. ‘Geen ticket voor de Cubanen, hier is geen loket’, roepen de mannen. En voor 100 dollar stappen ze in een busje dat hen in 14 uur naar Ciudad Tecún Umán, aan de grens met Mexico brengt. Daar kunnen ze douchen in een hotel en maken zich op voor de overtocht over de Suchiaterivier, de natuurlijke grens tussen Guatemala en Mexico.

migratie-Un grupo de personas cruza a bordo de una balsa desde Guatemala en dirección al lado mexicano. (Manu Ureste)

Met een balso of vlot via de Suchiaterivier van Guatemala naar Mexico

Per vlot
Voor 5 dollar steken ze op een vlot van hout en autobanden na zonsondergang de 100 meter over die de ene oever van de andere scheidt. Aan de ene kant staan politieagenten uit Guatemala, aan de andere kant zijn het soldaten van het Mexicaanse leger. Iedereen weet dat er Cubanen passeren, maar ze kijken allemaal een andere kant uit.  Mario, Aníbal en Jorge maken de oversteek met enkel de schamele bezittingen die ze de gehele reis door Zuid- en Midden-Amerika bij zich hadden; een rugzak met reservekleding, een korte broek, teenslippers, een fles, een tandenborstel, een afbeelding van God, een armband waarin het Onze Vader staat gegrift en een medaille met de patrones van Cuba, de Maagd van Caridad. Het is weinig, maar ze erkennen dat ze nog bevoorrecht zijn boven de vele duizenden migranten uit Midden Amerika die jaar na jaar de gevaarlijke en avontuurlijke toch naar de VS ondernemen.

migratie-ortega-comunista

Cubaanse balling maakt Nicaraguaanse president Ortega uit voor ‘onderdrukkende communist.’

Bron
* Juan Paullier BBC Mundo, Tapachula (@juanpaullier)

Linken
* De internetkrant 14ymedio publiceerde in drie delen de belevenissen van Mario J. Penton, ‘een balsero over land.’ Enkel deel 3 is in het Engels.
Deel 1 Crónica de un balsero de a pie (I) Over de reis van Guatemala naar de VS

Deel 2 Crónica de un balsero de a pie (II) Over de grens tussen Guatemala/México
Deel 3 Chronicle of a Cuban ‘Rafter’ on Foot (III)  In Mexico DF – Laredo (Texas) 

Cubaanse migranten passeren 8 landen om in VS te komen (deel 2)

Op zoek naar kansen voor zichzelf en hun familie vlogen ze per vliegtuig, reden door bossen, op een paard, reisden met de bus, per vrachtwagen, per sloep en per speedboot. De reis in Zuid-Amerika begon met een reis per auto vanuit de hoofdstad van Ecuador naar Tulcan, op de grens met Colombia. Daar bereikten zij de Carchirivier, staken die over en kwamen in Ipiales aan. ‘Het was de dag van de verkiezingen, de grens was gesloten. Het werd zoeken naar een alternatief en de coyotes leidden ons naar een paar immense heuvels. Wij kwamen bij  een rivier, we bestegen een paard en ontweken zo de hindernissen en de controles aan de grens, ’ legt Mario uit. We hielden ons twee dagen verborgen in een hostel in Ipiales, konden onze kamers niet verlaten en wachtten op groen licht om verder te gaan.

emigratie-Pasto, en Colombia, es una de ciudades por la que suelen pasar los migrantes cubanos

Pasto aan de grens van Colombia is een van de plekken waar Cubaanse reizigers moeten passeren.

Toen ze de reis konden hervatten, begonnen de moeilijkheden met de politie. Ze reisden met een vrachtwagen vol fruit en groenten op weg naar Pasto, ongeveer 80 kilometer verderop. Daar werden ze bij een wegversperring aangehouden en werd ieder van hen 2000 Amerikaanse dollar gevraagd. Zo niet, dan zouden de agenten hen afleveren bij het bureau migratie of hen arresteren. Uiteindelijk konden ze voor 15 dollar elk de reis voortzetten. In Pasto verloren ze hun contactpersoon uit het oog. Ze voelden zich als blinden en waren gedwongen vertrouwen te schenken aan hen die opdoken. Ze wisten niet meer wat te doen.‘Het was een kritiek moment. We begonnen na te denken over een plan B’, zegt Aníbal. De uren verstreken en er gebeurde niets. Tot om een uur of één ’s morgens er een vrachtwagen voor het hotel  opdook en ze vermoedden dat die voor hen kwam. Zo zouden 400 kilometer verderop geraken in Cali. ‘De bestuurder had haast,’ zegt Javier. ‘Ik zal maar niet zeggen hoe hard hij reed. Wij besloten te slapen. Als we dood zouden gaan dan maar liever in onze slaap.’

emigratie-cubaan-aan-de-grens-met-colombia

Cubanen proberen de VS te bereiken op zoek naar betere mogelijkheden voor zichzelf en hun familieleden

In Cali werden we ondergebracht in een woning in de hoerenbuurt maar we waren er nog maar een paar uur en we werden ‘s morgens vroeg wakker gemaakt. ‘O.K. we gaan verder’, werd er geroepen. Op weg naar Medellín —400 kilometer verder – in een passagiersbus, de politie betrad deze en vroeg elk van ons 50 dollar, later werden dan 20 dollar. Ook wilden ze geld van de chauffeur. Die was geïrriteerd en wilde op zijn beurt ook geld van ons maar onze contactpersoon – een vrouw – waarschuwde hem (‘Laat me je niet hoeven te doden’) even voor Medellín en hij zweeg verder. Chauffeurs in Colombia waarschuwen elkaar en vaak ook de politie met lichtsignalen zodat ze worden aangehouden en de betalingen kunnen worden ingehouden. Ieder zoekt zijn eigen deel.

mapa-Centroamérica y área Caribe

De Caribische Zee en omgeving

Naar Panama
Dan komt de laatste fase voordat men Zuid-Amerika verlaat. Negen uur te voet en per autobus op weg naar Turbo aan de Golf van Urabá bij de Caribische Zee. ‘Maar Turba was link, er was veel politie en we moesten noordelijker bij Necoclí aan land komen,’ zegt Javier. Per boot zouden ze verder richting La Miel in Panama varen, zoals de contactpersonen in Quito hadden beloofd. ‘Wat voor soort boot?’. Mario kijkt op naar de hemel en roept: ‘Ayyy, mijn God, een kleine sloep, lang en krap!’ Javier: ‘Ik zat in het midden van de sloep en kreeg al het water van de Golf van Urabá binnen. (…) ’

mapa-golfo-de-uraba

Pasto aan de grens van Colombia is een van de plekken waar Cubaanse reizigers moeten passeren.

De oversteek van de Golf van Urabá die vier uur duurde,  is traumatisch voor Cubanen.  Aníbal: ‘Er is het verhaal van een tragische verdrinkingsdood enkele maanden geleden en dat verhaal ging van mond tot mond. Iedereen kent het verhaal van de Cubaanse jongeman die tijdens de overtocht in de duisternis van de nacht verdronk. Niemand zal het vergeten; zijn vader en zijn moeder kwamen naar La Miel en hebben zich opgehangen bij het horen van dit nieuws. Maar Mario blijft optimistisch, naar zijn zeggen omdat hij een beeltenis van de Heilige Maagd van Caridad aan zijn riem had hangen. ‘Ik geloof niet maar ik heb God gevraagd te zorgen dat ons niets zal overkomen’.

De etappe in Midden-Amerika
Vanaf nu zijn er geen coyotes meer, geen contacten of gebaande paden. Maar de Cubanen worden afgeperst door indianen, worden slachtoffer van afspraken tussen ambtenaren van immigratie en hoteleigenaren en kunnen uiteindelijk rekenen op steun van Panamese militairen om de reis voort te zetten.Als ze uiteindelijk de grens met Panama bij La Miel hebben overgestoken, komt er een heer op hen af. Hij vraagt hen 50 dollar maar het worden er uiteindelijk 20. Bij het migratiekantoor worden hun paspoorten geïnspecteerd en de Cubanen worden met een boot door burgers naar Puerto Obaldía gebracht waar ze op de kade worden opgewacht voor een nieuwe ondervraging. Na drie dagen in Puerto Obaldía wordt hen door de regering de mogelijkheid geboden met een snelle boot voor 40 personen, allemaal Cubanen,  verder te varen. ‘De regering bood de Cubanen een boot aan. De Panamese regering heeft zich tegenover ons goed gedragen. Verder werden we begeleid door een militair fregat ,’ aldus Javier.

migratie-Meer dam 9000 Cubanen kwamen dit jaar in Mexico aan op weg naar de VS-nov 2015

Meer dam 9000 Cubanen kwamen tot nu toe in Mexico terecht

Binnen vier uur kwamen ze op de plek van bestemming aan in Comarca waar indianen wonen. Die vroegen voor alles geld; één dollar voor het betreden van gewijde aarde of het betreden van de kade en 20 dollar om hun gebied weer uit te komen. Ze betaalden en onder begeleiding gingen ze met een bus naar de hoofdstad Panama-Stad waar ze binnen een uur aankwamen. Vandaar ging de reis naar Paso Canoas aan de grens met Costa Rica. Dan begin het lange wachten en de traagheid, zeker vergeleken met de reis in Zuid-Amerika die men achter de rug heeft.

Bron
* Juan Paullier op de website BBC Mundo, Tapachula (@juanpaullier)

Cubaanse migranten passeren 8 landen om in VS te komen (deel 1)

Zij begonnen hun reis in een vliegtuig richting Quito en verwachten hun odyssee op dezelfde manier af te sluiten in de VS. Juan Paullier is medewerker van BBC Mundo en doet verslag vanuit Tapachula in Mexico. Hij vertelt het verhaal van drie Cubaanse jongemannen uit het plaatsje Ciego de Avila, die model staan voor de duizenden Cubanen vanuit dit Caribische eiland, die deel uitmaken van een nieuwe migratiegolf uit Cuba.

migratie-La estación migratoria en la ciudad mexicana de Tapachula recibe al 60% de los migrantes cubanos que ingresan al país

De drie Cubanen uit Ciego de Avila die hun werkelijke namen in het interview veranderden. De foto is genomen in Tapachula.

Aníbal, Javier en Mario heten zij en ze verblijven op dit moment in het zuiden van Mexico. In een periode van één maand passeerden zij acht landgrenzen. Hun doel is de VS. De reis van Cuba naar de VS begint met een vlucht van Havana via Peru naar Ecuador, een land waarvoor Cubanen geen visum nodig hebben. Dan begint de lange odyssee om te ontsnappen uit Cuba, een lange omweg op zoek naar nieuwe kansen. 1980 was het jaar van de exodus van de Mariel en 1994 de crisis van de balseros (vluchtelingen op vlotten) en dit jaar 2015 is het jaar van de Cubanen, die niet een weg over zee zoeken, maar via het vasteland naar de VS willen komen. Aníbal, Javier en Mario doen hun verhaal terwijl ze wachten in Tapachula, aan de zuidgrens van Mexico, wachtend op toestemming om maar het noorden te kunnen doorreizen. Het is maandag 16 november en de brandende zon geselt Tapachula. De meeste van de 9.100 Cubanen die na een lange reis hier aankwamen,  moeten hier passeren op weg naar de VS. Maar de kantoren van het Nationaal Instituut voor Migratie zijn vanwege een vrije dag gesloten en men vormt rijen voor de volgende dag. Maar de hoop bestaat dat na morgen en een lange ondervraging, de tocht naar VS kan worden afgemaakt.

Migratie – De rivier Suchiate, tuseen México en Guatemala

De Suchiaterivier, tussen Mexico en Guatemala, de voorlaatste grens die de migranten moeten oversteken

Het is maandag 16 november, maar het is allemaal begonnen op 23 oktober, wanneer ze een vlucht van de LAN namen, die landde in Quito met een tussenstop in Lima. De Cubaanse contactpersonen, die deel uitmaken van een goed geoliede machine en in staat om duizenden te onttrekken aan de controles, stonden hen op de luchthaven op te wachten. Ze werden naar een huis gebracht en moesten ieder 1.400 dollar betalen. In ruil zouden ze – hoe wisten ze niet – naar een stad La Miel in Panama worden gevlogen.

Familie steunen
De drie, afgestudeerd in Lichamelijke Oefening en Sport, kennen elkaar uit het plaatsje Ciego de Ávila in midden Cuba. Aníbal (33) speelt voetbal met Mario (43), Mario is de neef van Javier (29). Zij maken de reis niet voor zichzelf, zeggen ze, maar doen het uit liefde voor anderen. Zij zoeken niet hun eigen redding. Zij willen hun families steunen. Aníbal doet het voor zijn moeder en zijn 15-jarig zusje, Javier doet het voor zijn ouders zodat ze kunnen stoppen met werken, niet voor de luxe en de rijkdom maar ‘om te leven en te werken als mens.’ Mario droomt ervan de jaarwisseling met zijn ouders in New York te kunnen doorbrengen. Hij heeft ze al 13 jaren niet gezien en hij wil een goede toekomst voor zijn volwassen kinderen. Zij verlieten Cuba uit frustratie over het gebrek aan mogelijkheden. Twee van hen hebben hun baan opgezegd waar ze 25 dollar per maand verdienden en gingen werken als ‘kleine eigen ondernemer’ of cuentapropista. Dit fenomeen ontstond in eind 2010 en was de eerste hervorming van Raúl Castro, maar ze verloren de hoop vanwege de traagheid van de veranderingen. Hoewel ze meer verdienden, Javier met een kopieerbedrijf en Mario met het fokken van varkens, maar de toekomst was niet veelbelovend.

 

emigratie-Miles de cubanos se encuentran varados en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua

Duizenden Cubanen aan de grens tussen Costa Rica en Nicaragua.

Amerikaanse wetgeving
Vaak wordt gezegd dat deze nieuw golf van migratie uit Cuba verband houdt met de verbetering van de relaties tussen Cuba en de VS en met de vrees dat de specifieke wetgeving (Ley de Ajuste Cubano) die Cubanen een verblijfsvergunning in de VS biedt als ze Amerikaans grondgebied aanraken, zal worden ingetrokken. ‘Daarom deden wij het niet,’ zegt Mario, ‘maar de voorspelde verbeteringen worden altijd weer uitgesteld, vijf jaar, tien jaar. Cuba blijft het zelfde, we hebben een goede intellectuele ontwikkeling maar het ontbreekt ons aan geld om onze kinderen eten te geven.’ En Aníbal voegt er aan toe, dat ‘de opening een onderhandelingsthema voor de regering is maar niet voor Cubaanse bevolking. Het volk wordt er niet beter van’. (…) ‘Ik geloof niet dat de zaken zich ten goede zullen keren, ik wil niet wachten tot ik oud ben om  mijn dromen te verwezenlijken en de dromen van mijn familie waar worden.’

Bron
* Juan Paullier op de website BBC Mundo, Tapachula (@juanpaullier)