Immigratie Cubanen naar VS piekt

Steeds vaker besluiten Cubanen definitief naar de VS te emigreren. De verbeterde relaties tussen Cuba en de VS spelen daarbij een grote rol. In het fiscaal jaaar 2015 – in de VS is dat de periode van oktober 2014 tot juni 2015 – gingen 27.296 Cubanen naar de VS, een stijging van 78% vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Toen waren het er 15.341. Men schat het aantal Cubanen dat in de VS woont nu op 2 miljoen.

florida-ansichtkaartVolgens een afdeling van de douane, Centro Pew komen de meesten van hen, namelijk twee-derde vanuit Mexico in Texas de VS binnen. In het fiscaal jaar 2011 (oktober 2010-juni 2011) ging het nog om 7.759 Cubanen; dat is een kwart van het aantal dat in de eerste 9 maanden van 2015 binnenkwam. Tussen januari en maart 2015 kwam het grootste deel van de Cubanen naar de VS, vlak na de aankondiging de relaties tussen beide landen te verbeteren. De grootste instroom van immigranten uit Cuba werd in Miami genoteerd namelijk 7167, een groei van 100% vergeleken met een jaar eerder. Cubaanse burgers die de VS om familieredenen of als toerist willen bezoeken behoren niet tot deze categorie.

Voorkeursbehandeling
Cubanen die willen emigreren maken gebruik van de wet Ley de Ajuste Cubano uit 1966 waardoor ze een speciale behandeling en faciliteiten krijgen in de VS en gewoonlijk binnen 1 jaar een permanente verblijfsvergunning krijgen. Het Republikeinse Congreslid Paul Gosar (Arizona) laat vandaag via een publicatie in USA Today weten deze speciale wet te willen intrekken. Hij is van mening dat de wet niet meer nodig is nu de relaties tussen Cuba en de VS zijn hersteld. Ook wil hij een gelijke behandeling van Cubanen en personen die uit andere landen komen.
Niet alle Cubanen werden toegelaten in het fiscaal jaar 2015 (oktober 2014 en tot juni 2015), werden 2927 Cubanen naar Cuba teruggestuurd omdat ze via zee of via derde landen naar de VS wilden gaan.

Bron
* 14ymedio

Leningen van Cubaanse banken aan particuliere sector verviervoudigd

Het besluit in september jl. om via de Banco Popular de Ahorros (BPA) leningen te verstrekken tot 10.000 peso’s (400 CUC) aan kleine zelfstandigen of cuentapropistas binnen een termijn van drie dagen en zonder verdere eisen te stellen, is een positief signaal gericht op de herleving van wat men de ‘financiële cultuur’ in Cuba noemt. Dat schrijft Jorge Ignacio Guillén Martínez (1993), student economie en betrokken bij het oppositionele blad Convivencia op de website van 14ymedio.

Markt voor kleine zelfstandigen

Markt voor kleine zelfstandigen

Tot nu toe bewaarden de meeste kleine ondernemers hun geld onder hun matras en werden de povere winsten op deze manier veilig gesteld. Een rekening openen bij de bank of een krediet aanvragen deed men liever niet hoewel al in november 2011 via wetgeving een aantal barrières waren weggenomen. Liever leende men via informele weg van vrienden of familieleden of op de zwarte markt. In 2011 werd het wettelijk kader vastgelegd voor de kleine zelfstandige en zijn relaties met staatsbedrijven, vooral door nieuwe betalingsinstrumenten toe te passen bij transacties tussen de twee. Maar er bleven barrières bestaan om aan kredieten te komen zoals de bureaucratie, eisen over garanties, informatie over schulden en bezittingen en er was het algehele wantrouwen van de regering tegenover particuliere ondernemers die daardoor veroordeeld waren illegale oplossingen te vinden om niet failliet te gaan.

Rijen wachtenden voor een bank in Infanta, Havana. In de eerste zeven maanden van dit jaar hebben Cubaanse banken voor een waarde van meer dan 129 miljoen Cubaanse peso’s of 5,3 miljoen dollar aan beginnende particuliere ondernemers verstrekt. Dat is vier maal zoveel als de 31 miljoen peso’s of 1,3 miljoen dollar die in het gehele voorgaande jaar 2014 werden verstrekt. Cuba telt op dit moment meer dan een half miljoen werknemers voor eigen rekening of cuentapropistas. Een maand geleden maakte de spaarbank Banco Popular de Ahorro, die overal in Cuba behalve in Havana filialen heeft en zorg draagt voor 65% van de leningen aan de particulieren, bekend dat elke cuentapropista leningen kan afsluiten voor meer dan 10.000 peso’s Cubanos (400 dollar). De meeste leningen aan particulieren worden sinds het jaar van invoering in 2012, nog voor 60% gebruikt voor renovatie en reparatie van de eigen woning.

Rijen wachtenden voor een bank in Infanta, Havana.
In de eerste zeven maanden van dit jaar hebben Cubaanse banken voor een waarde van meer dan 129 miljoen Cubaanse peso’s of 5,3 miljoen dollar aan beginnende particuliere ondernemers verstrekt. Dat is vier maal zoveel als de 1,3 miljoen dollar die in het gehele voorgaande jaar 2014 werden verstrekt. Cuba telt op dit moment meer dan een half miljoen werknemers voor eigen rekening of cuentapropistas. Een maand geleden maakte de spaarbank Banco Popular de Ahorro, die overal in Cuba behalve in Havana filialen heeft en zorg draagt voor 65% van de leningen aan de particulieren, bekend dat elke cuentapropista leningen kan afsluiten voor meer dan 10.000 peso’s Cubanos (400 dollar). De meeste leningen aan particulieren worden sinds het jaar van invoering in 2012, nog voor 60% gebruikt voor renovatie en reparatie van de eigen woning.

Klein aantal
Volgens de partijkrant Granma steeg het bedrag aan leningen aan cuentapropistas van 1,3 miljoen dollar in heel 2014 tot 129 miljoen Cubaanse peso’s of 5,3 miljoen dollar in de eerste zeven maanden van 2015. Maar het aantal ondernemers dat ervan gebruik maakte bleef zeer klein, zeker vergeleken met de personen die een lening aanvroegen om hun huis op te knappen of landbouwactiviteiten op te zetten.

Onvoldoende vertrouwen
Vertrouwen opbouwen en het ontwikkelen van een financiële cultuur zijn de belangrijkste uitdagingen waarvoor de Cubaanse economie zich gesteld ziet. Toegang tot alle mogelijkheden van een modern financieel systeem, is voor de ontwikkeling van de particuliere sector essentieel. Ik stel de volgende maatregelen voor om een einde te maken aan het gebrek aan vertrouwen bij Cubaanse ondernemers, zowel wat betreft de winstmogelijkheden en het succes van het eigen bedrijf als in de bedoeling van de overheid om deze sector te stimuleren.

 1. Zorg voor een nieuw wettelijk en institutioneel kader; duidelijke wetten waarin de rechten en plichten van beide partijen zijn vastgelegd evenals efficiënte mechanismes om die in te voeren.
 1. Vorming en scholing; een intensief leerproces dient ontwikkeld te worden, zowel bij kleine ondernemers als bij de landelijke financieringsinstellingen, over het functioneren van de financiële systemen, het gebruik van krediet en andere instrumenten.
 1. Diversificatie van financiering: moedig de oprichting van banken aan en andere particuliere initiatieven, zodat de competitie onder hen groeit en biedt een grote variatie van mogelijkheden.
 1. Versterk de hervorming in de particuliere sector: erken het recht op privébezit, hef de lijst op met beroepen die niet mogen worden uitgeoefend door kleine zelfstandigen en biedt ruimte voor initiatieven die leiden tot een groothandel voor deze sector.

Bron
* Cubaanse internetkrant 14ymedio, 5 oktober 2015
Noot
De Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Handel, Penny Pritzker bezocht Havana deze week en drong er bij Cuba op aan grotere vrijheid in de particuliere sector toe te staan. Havana Times: US Asks Cuba for Greater Freedom in Private Sector

Café-eigenaar ‘verklikker’ in Havana beschoten

Twee mannen hebben vorige week donderdag het café van de begraafplaats Mauline in de wijk Arroyo Naranjo beschoten. De eigenaar van het café is Luis Fernández die bekend staat als een overijverige verklikker of chivato van het regime. Hij bleef ongedeerd.

kogelDe twee schutters losten drie of vier schoten en sloegen, volgens een getuige, vervolgens op de vlucht. Deze getuige, Roberto genaamd, meldde dat de eigenaar Luis Fernández, de administrateur van het café is. Luis Fernández woont in de gemeente Poey, en heeft de bijnaam El Fiscal, vanwege zijn verklikkersactiviteiten voor de overheid. ‘Hij is een chivato die er voor heeft gezorgd dat al veel mensen gevangen zijn genomen,’ aldus Juan Carlos, een buurtbewoner. ‘Hij is een medewerker van de DTI (Technische Recherche) en van de politie, die zonder enige schroom en ongestraft met hen bij je thuis langskomt en je midden in je gezicht ergens van beschuldigt,’ aldus Oscar, een andere buurtbewoner.

Illegaal
Fernández gaf ‘verkopers van rundvlees’ aan (in Cuba illegaal en strafbaar, redactie), evenals de organisatoren van loterijen (ook illegaal) en mensen die je een kabelverbinding met tv-zenders uit de VS leveren.’ Buurtbewoners menen dat de schietpartij een wraakactie is van slachtoffers van Fernández’ verklkkersactiviteiten. Een week eerder was zijn zaak al door onbekenden met stenen bekogeld.

Bron
* Diario de Cuba, 5 oktober door Vladimir Ortiz Suárez

De winsten van het Cubaanse medische hulpprogramma (deel 2)

Hospitaal van Port of Spain in Trinidad&Tobago

Hospitaal van Port of Spain in Trinidad&Tobago

De Cubaanse arts die verder onbekend wil blijven, voegt er nog aan toe dat specialisten in Trinidad&Tobago zo’n 25.000 tot 30.000 Trinitaanse dollars per maand krijgen (TTD ) en dat de meeste leden van de brigades 9.000 Trinitaanse dollars (TTD) krijgen uitbetaald, wat neerkomt op zo´n 1.370 Amerikaanse dollars. Hiervan zijn er 2.500 om het onderdak te betalen en van de rest, 6.500 Trinitaanse dollars, gaat de helft naar de arts en de andere helft naar de Cubaanse regering. ‘Men zegt dat het dient om het Centrum voor Oncologie te betalen, het gezondheidssysteem’, zegt ze. Tegenwoordig verdienen de artsen in Cuba tussen de 67 en 80 dollars per maand na een recente salarisverhoging. Begin 2015 was dat 40 dollar. Het gemiddelde loon in Cuba is zo’n 23 dollar.

Lokaal salaris
De Minister van Volksgezondheid van Trinidad en Tobago, Fuad Khan, liet IWPR weten dat zijn departement het buitenlands personeel via een intermediair contracteert en dat het wordt betaald volgens de geldende lokale salarissen. David Constant, directeur Internationale Samenwerking van het Ministerie van Volksgezondheid van Trinidad&Tobago, voegt er aan toe dat ‘wij niet weten wat voor overeenkomst de medische professionals met hun regering hebben’. Dr. Austin Trinidade, belast met de voorlichting van de Trinidad and Tobago Medical Association TTMA, zegt met verbazing gehoord te hebben hoe het Cubaanse gezondheidspersoneel werd verplicht hun salaris aan de Cubaanse overheid af te staan. ‘Ik ken de details van hun contracten niet en de afspraken die ze met de Cubaanse overheid maakten. We hebben gehoord dat ze al hun geld naar Cuba moeten sturen. Ik weet het niet exact,’ zegt Trinidade. Hij voegt er aan toe dat de TTMA bereid zou zijn de Cubanen te steunen hun volledige salaris te kunnen ontvangen, maar dat kan niet als er niemand van hen om zulke hulp vraagt. ‘Als een groep Cubanen ons laat weten dat ze onder dezelfde omstandigheden als de lokale mensen werken en hetzelfde salaris ontvangen, maar geen (volledige) toegang tot hun betalingen hebben…dan kunnen we waarschijnlijk iets doen,’ zegt Trinidade. ‘Ik weet niet of de Cubaanse regering naar ons zal luisteren….. We kunnen niet op eigen houtje opereren.’ IWPR nam contact op met de Cubaanse ambassade in Trinidad en Tobago, maar kreeg te horen dat er niemand voor een interview beschikbaar was, aangezien de staf op vakantie was.

Cubaanse artsen in Venezuela

Cubaanse artsen in Venezuela

Voordelen
Er zijn nog meer voordelen om in Trinidad en Tobago te werken. Mensen uit Cuba mogen zonder visum het land bezoeken en er blijven als ze een uitnodiging om er te werken hebben. Een deel van het personeel van de medische missies slaagt er in nieuwe contracten te krijgen, los van de Cubaanse overheid en zij kunnen in het land blijven of terugkeren om hun nieuwe baan aan te nemen. Hoewel de regering dit probeert te voorkomen, bevestigde Cervantes Silva dat deze praktijk bestaat en dat er nu zo’ n 80 Cubanen met privécontracten in de gezondheidssector in Trinidad&Tobago werkzaam zijn.

Intimidatie en controle
De in het buitenland gedetacheerde Cubanen zijn onderworpen aan een strenge controle die hen moet verhinderen er vandoor te gaan. Voordat ze uit Cuba vertrekken worden ze naar bijeenkomsten gestuurd waar ze gewaarschuwd worden voor het zogenaamde veelvoud aan gevaren waar ze in hun land van bestemming aan bloot komen te staan. De arts die door IWPR werd geïnterviewd over haar ervaringen in Venezuela vertelt hoe bij aankomst op het vliegveld in Venezuela haar paspoort werd ingenomen om te voorkomen dat ze naar een ander land zou vluchten of asiel zou aanvragen in de Verenigde Staten. In Trinidad en Tobago vertelde een Cubaanse arts dat ieders gedrag wordt gemonitord. Er werd hen gezegd dat het niet goed was na het werk uit te gaan omdat de Cubaanse autoriteiten niet voor hun veiligheid konden instaan na 7 uur ’s avonds. Iedereen die de regels schendt krijgt een negatief rapport en wordt bedreigd met teruggestuurd te worden naar Cuba of niet meer te worden uitgekozen voor een medisch brigade. In de brigade is er een-op-een-controle, waarbij de ene Cubaan de andere moet controleren en zijn superieur moet waarschuwen als er abnormaal gedrag is. Als een Cubaan vlucht of zich niet aan de regels houdt is dat de schuld van de Cubaan die hem moest controleren en die wordt dan ook bestraft.

Cubaanse artsen na het behalen van hun diploma

Cubaanse artsen na het behalen van hun diploma

Ondisciplinair gedrag
Er zijn geschreven regels voor de mensen in internationale missies ‘om hun superieuren in te lichten over de schendingen van de disciplinaire normen waarvan ze op de hoogte zijn, evenals die andere onjuiste gedragingen die het aanzien van de missie of de medewerker schaden.’ Onder ongedisciplineerd gedrag wordt ook gerekend ‘vriendschapsrelaties of andersoortige banden te onderhouden met Cubaanse of buitenlandse ingezetenen die zich vijandig tegen de Cubaanse revolutie opstellen.’ Deze bepalingen maken het lastig Cubaans medisch personeel te interviewen. De regels zeggen dat als ondisciplinair gedrag wordt beschouwd ‘kennis te geven aan persorganen, radio of televisie van criteria of waarderingen die de Cubaanse medewerking in kwaad daglicht stellen of van interne situaties van de werkplek waar hij zijn diensten verleent of van land waar hij zich bevindt zonder daarvoor eerst instructies en toestemming te hebben verkregen.’ Een Cubaanse arts in Trinidad en Tobago zei dat ze nergens op kon reageren omdat ‘zij geen toestemming had met de pers te mogen communiceren.’

Geen probleem
Een andere arts stemde er mee in te worden geïnterviewd, maar veranderde vlak voor het interview van gedachte. Hij meldde IWPR dat hij contact met Cervantes Silva moest opnemen. Op de vraag waarom hij niet wenste te worden geïnterviewd gaf hij als antwoord: ‘Ik kan het niet doen, ik wil niet dat ze me naar Cuba terugsturen! Ik ga ophangen!’. Daarna verbrak hij meteen de verbinding. Hetzelfde verhaal herhaalde zich bij verschillende artsen en verplegers in Port of Spain en San Fernando. Velen verwezen iedere vraag naar Cervantes Silva die over deze weigering om vragen van journalisten te beantwoorden, zei ‘dat het altijd goed is te bezien wat de bedoeling van het interview is.’ Hij ontkende dat hij de enige was die gerechtigd was te mogen spreken. ‘Er is geen probleem, zeggen ze mij. Er is geen enkel probleem’, aldus Cervantes Silva.

Bron
* Diario de Cuba, 16 september 2015

De winsten van het Cubaanse medische hulpprogramma (deel 1)

Cubaanse artsen die worden uitgezonden op internationale missies naar bijvoorbeeld Venezuela of Bolivia, zijn ontevreden over het feit dat ze een groot deel van hun salaris moeten afstaan aan de Cubaanse autoriteiten. Het Institute of War and Peace Reporting (IWPR), met o.a. een afdeling in Nederland, onderzocht in samenwerking met de website Diario de Cuba hoe de Cubaanse overheid op deze wijze aan meer buitenlandse deviezen komt. IWPR sprak in Trinidad en Tobago met artsen en verplegers die, hoewel direct betaald door de gastregering, de helft van hun salaris moesten storten op een rekening op naam van de leider van de medische brigade. Volgens de Cubaanse Minister van Volksgezondheid, Roberto Morales, werken er 54.000 Cubaanse artsen in meer dan 66 landen. In 2014 meldde de partijkrant Granma dat Cuba verwachtte 8.2 miljard dollar te ontvangen voor deze medische hulpprogramma’s in het buitenland en dat dit de belangrijkste bron is voor de buitenlandse deviezen.

Cubaanse artsen bij diploma-uitreiking

Cubaanse artsen bij diploma-uitreiking

Cubanen die deel uitmaken van deze artsenbrigades genieten van hogere salarissen, een comfortabelere levensstijl en hebben toegang tot kwaliteitsgoederen. Maar tegelijkertijd moeten ze minstens 50% van hun inkomsten aan de regering in Havana afstaan, afhankelijk van de bepalingen die van toepassing zijn op de functie die ze vervullen. Hoewel deze bepaling niet in hun contract is vastgelegd zeiden de leden van de brigade bang te zijn dat ze bij niet betalen worden teruggestuurd of dat hun contract wordt opgeschort. ‘Ze zeggen ons dat het voor oncologische ziekenhuizen is. Het is economische steun’, zegt een arts van de brigade, die anoniem wil blijven uit angst voor represailles. ‘Als je niet 50% van je salaris bijdraagt, sturen ze je terug naar Cuba’, verzekert hij. Voor velen is dit systeem een gegeven en een voorwaarde om in het medische hulpprogramma van de Cubaanse regering te kunnen deelnemen. Een Cubaanse verpleger zegt dat het hem niet kon schelen wat er met de rest van het geld gebeurt. ‘Het kan me niet schelen. Ik kwam hier met een contract’, zei hij. ‘Als mijn contract bv. 4 peso’s aangeeft en ze mij 40 peso’s moeten betalen (in Trinidad en Tobago), interesseert de rest, die 36 peso’s, me niet. Ik wil die 4.’

Cubaanse arts in Barrio Adentro-programma in Venezuelal

Cubaanse arts in Barrio Adentro-programma in Venezuelal

Ingehouden of ‘vrijwillige’ betalingen
Een lid van zo’n Cubaanse medische brigade sprak met IWPR over haar ervaringen in Venezuela. Uit angst voor represailles vroeg zij haar naam niet te onthullen. Zij legde uit dat haar voor ondertekening van het contract in Cuba, is verteld dat haar salaris zou worden overgemaakt op een bankrekening en dat 70% van het bedrag door de Cubaanse autoriteiten zou worden ingehouden. Haar familie zou een deel van de 30% kunnen opnemen en de rest zou haar worden uitgekeerd bij terugkeer in Cuba. Uiteindelijk zou ze 20% van het salaris in handen krijgen in plaats van de 30%. Haar totale salaris zou 1.500 dollar per maand zijn. Iemand die ze slechts als ‘de Econoom’ kende en die de administratie van de medische brigade onder zijn hoede had gaf haar 130 dollar per maand voor de dagelijkse uitgaven. De resterende 1.370 dollar werden op een rekening gezet in CUC, de officiële Cubaanse munt die naast de normale peso in omgang en gekoppeld is aan de Amerikaanse dollar. Slechts 150 CUC van dat maandelijkse bedrag kwam op haar rekening in Cuba terecht. Haar familie kon over 50 CUC per maand beschikken en haar werd verteld dat ze de resterende 100 bij terugkeer naar huis zou ontvangen. Dit betekent dat ze 280 dollar per maand verdient en de regering 1220 dollar opstrijkt. Ze zei dat ze geen keus had en dat het in elk geval meer was dan ze in Cuba zou hebben verdiend.

Verschillen
De praktijk van de contracten verschilt van land tot land. In enkele gevallen regelt de regering van Cuba een en ander rechtstreeks met het gastland. In Brazilië bv. betalen de autoriteiten een vast bedrag aan de Cubaanse overheid en die bepaalt hoeveel de artsen krijgen. Dit werd in 2014 onthuld bij de desertie van dokter Ramona Matos Rodriguez. Zij stapte uit het programma Meer Artsen in Brazilië en vroeg politiek asiel aan bij de Amerikaanse ambassade daar. Zij zou bedrogen zijn over het salaris dat ze zou ontvangen. Ze zei dat de Cubaanse regering haar de helft van de 4.000 dollar per maand zou betalen, het bedrag dat de Braziliaanse regering voor elke arts betaalt. Volgens Ramona Matos Rodriguez was haar salaris echter maar een kwart, 400 dollar per maand in Brazilië en stond de rest, 600 dollar, op een bankrekening bij haar thuiskomst. Dit systeem van bilaterale overeenkomsten bestaat ook met andere landen. In een onderzoek kreeg de Portugese magazine Jornali toegang tot contracten ter waarde van 12 miljoen euro’s die Lissabon met Havana tekende voor medische diensten voor de periode van 6 jaar. De krant onthulde dat 80% van de salarissen van medisch personeel direct naar de Cubaanse regering ging.

medico-cubanen-shirt-che‘Het is helemaal van hen’
In Trinidad en Tobago zijn meer dan 200 Cubaanse gezondheidswerkers gecontracteerd in het programma Compensatie voor Technische Hulp, een bilateraal akkoord dat sinds 2003 van kracht is. De regering van Trinidad en Tobago betaalt de salarissen direct uit aan de Cubaanse artsen, zoals ze met haar lokale werknemers doet. Rody Cervantes Silva, coördinator van de Brigade van Cubaanse Artsen in Trinidad en Tobago Juan Almeida Bosque, verzekerde dat er 52 artsen, 137 verpleegkundigen, 17 apothekers en 1 entomoloog in dat land werkzaam zijn. Naar verwachting zullen het er komende tijd meer dan 300 zijn. De coördinator van de brigade geeft toe dat er landen zijn waar de Cubaanse artsen een deel van hun salaris voor de Cubaanse regering afstaan. ‘Cuba is een arm derdewereldland dat vanzelfsprekend behoefte heeft aan onze hulp. Wie uit Cuba weggaat, doet dat met een door hem ondertekend contract en hij stemt er mee in bepaalde dingen te doen en het geld dat wordt verstuurd gaat naar sociale programma’s zoals de strijd tegen kanker bij kinderen, leukemie. Dat geld gaat naar het Ministerie van Volksgezondheid,’ aldus Cervantes Silva. Hij hamert er echter op dat de gezondheidsprofessionals in zijn team niets aan de regering betalen. ’Het geld is helemaal van hen’, zegt hij. Het komt voor in andere landen waar Cubaanse brigades zijn, ‘maar niet bij ons’, aldus Silva in een interview per telefoon. Deze verklaring werd door andere leden van de medische brigade tegengesproken.

Wél afstaan
Een arts van het ziekenhuis in Port of Spain verzekert IWPR dat toen men haar rekruteerde voor een programma van twee jaar, men haar duidelijk maakte dat maandelijks 50% van haar salaris aan de Cubaanse regering moest worden afgestaan. Leden van de staf gingen elke maand naar de plaatselijke bank om de helft van haar salaris op haar naam Cervantes Silva over te maken. ‘Er stond niets op schrift’, verklaart ze. ‘Er werd alleen verteld dat je dat moest betalen en dat als je niet betaalde men je zouden dwingen dat te doen of dat je naar Cuba zou worden teruggestuurd.’ De arts zei dat Cervantes Silva het geld controleerde en maandelijks een rapport opstelde over de betalingen. Elke arts die zijn bijdrage niet op tijd nakwam werd onder druk gezet om te betalen. Ook erkent ze dat in Trinidad en Tobago de medische professionals veel geld verdienen en dat er velen blij zijn aan het programma deel te kunnen nemen aangezien de arbeidsvoorwaarden en dienstroosters beter zijn dan die in Cuba. ‘Het kan me niet schelen 50% te moeten afstaan want dat is beter dan die 67 CUC die ze me in Cuba betalen. In Trinidad en Tobago wonen is erg duur maar er is van alles te krijgen.’

Link
* Website van de Medische Brigade uit Cuba in Trinidad & Tobago

CubaTips: El Sexto, daklozen, businessrush, imperialisme, Air France en GPS

Enkele malen per jaar is het mogelijk het beltegoed van uw familie of vrienden in Cuba tegen een laag tarief te verdubbelen. Binnenkort kunnen ook de kosten voor internetgebruik via Nauta vanuit het buitenland zo worden betaald. Cuba lijkt de modernisering van de media door te zetten; deze begonnen in 2008 toen Raúl Castro het gebruik van mobiele telefoons toestond.

wifi-nautaMaar raakten daardoor ook de communicatie en de onderlinge gedachtewisseling op een hoger plan? De Internationale Persunie (SIP) constateerde afgelopen week dat, tien maanden na het herstel van de diplomatieke relaties tussen Cuba en de VS, de activiteiten van journalisten ‘geplaagd worden door censuur en het monopolie van de Communistische partij over de nationale media.’ De SIP concludeert verder dat ‘het respect voor de mensenrechten, grotere vrijheid van meningsuiting, vereniging en persvrijheid ’, niet zijn toegenomen. De media in Cuba worden gemoderniseerd maar censuur op de media, ook op blogs en websites als die van Cubaencuentro, Martinoticias en de kritische krant 14ymedio, zijn gebleven. Tegen deze achtergrond is het bijna logisch dat Havana negatief reageerde op het voorstel van de VS het internet in Cuba uit te breiden, te moderniseren en te versnellen. Het was ‘geen prioriteit voor Havana.

Het bovenstaande is het redactioneel van de CubaTips, die vandaag verschenen zijn.  Hierna vindt u de volledige inhoudsopgave.

tips

IN DE NIEUWSBRIEF VAN VANDAAG:

 1. Van de redactie
 2. Danilo ‘El Sexto’ stopt hongerstaking
 3. Daklozen keren terug na Pausbezoek
 4. De business rush naar Havana
 5. Meer vluchten VS-Cuba
 6. Herinneringen aan de strijd tegen het Amerikaanse imperialisme
 7. Air France vliegt frequenter naar Havana
 8. GPS verboden in Cuba?
 9. Culturele Cuba Agenda
 10. Het laatste nieuws

Nu gratis abonnement op wekelijkse nieuwsbrief!
Wilt u alle nieuwe nummers vanaf nu in uw mailbox ontvangen? Geef u hier op voor een gratis abonnement! Ruim 950 geïnteresseerden gingen u al voor!

Coca-Cola in Cuba; a real thing

Via een Mexicaans bedrijf zal binnenkort in Cuba Coca-Cola verkrijgbaar zijn. Het bedrijf Coca-Cola FEMSA genaamd, is een Mexicaanse distributeur van Coca-Cola waar het Amerikaanse bedrijf 28% van de aandelen bezit. Onduidelijk is of de Cubaanse autoriteiten hun fiat zullen geven.

coca-cola-plein-revolutie

Coca-Cola FEMSA (Fomento Economico Mexicano) heeft de drank in Cuba uitgeprobeerd en de gebruikers ‘waren verbaasd over de bijzondere smaak van het product.’ Coca-Cola FEMSA verwacht dan ook een grote vraag in Cuba naar deze frisdrank. Het Mexicaans bedrijf kent de markt en distribueert nu al Coca-Cola, bier, softdranken naar Zuid-Amerikaanse markten. Vooral in Brazilië is sprake van een groeiende markt.

Bronnen
* Website Moneyshow