Cubanen blijven naar Panama komen

Ruim 300 Cubanen houden zich op dit moment schuil in kerken in de hoofdstad van Panama en in het hoofdkwartier van de hulporganisatie Caritas bivakkeren 80 Cubanen die hopen dat de regeringen in deze regio toestemming geven om via Mexico in de VS te geraken. Panama heeft ongeveer 9000 illegale Cubaanse vluchtelingen opgenomen.

migatie-Cubanos-atraviesan-Darien-Panama-augustus 2016

Cubanen trekken door de jungle van Darien om in Panama te geraken

‘In het hoofdkwartier van Caritas hebben we ongeveer 80 Cubanen opgenomen maar in onze parochies tellen we nog eens 300 Cubaanse burgers’, aldus Denia Manguelis, een medewerker van Caritas. De huidige situatie maakt de migratiecrisis zichtbaar die in november vorig jaar ontstond toen de Nicaraguaanse regering besloot de grenzen van het land te sluiten voor Cubanen vanwege ‘de nationale veiligheid.’ Manguelis: ‘Het is onze plicht als katholieken deze mensen op te vangen. Elke dag komen er nieuwe Cubanen maar woensdag was er sprake van een zeer omvangrijke groep.’ De katholieke organisatie is gevestigd in de wijk Ancón in Panama-Stad en het gebouw is volgestouwd met matrassen waarop Cubanen slapen die wachten op een boodschap van de lokale autoriteiten. ‘Wij hopen dat de president van Panama (Juan Carlos Varela,) ons zal helpen om onze droom waar te maken en dat we naar de VS kunnen gaan,’ zegt Efe Odiky Hernández, die eind vorig jaar Cuba verliet toen op het eiland ‘alles bij het oude bleef’. (…) ‘De emigranten krijgen voedsel en medische hulp, want velen hebben last van huidaandoeningen en pijnlijke voeten vanwege het vele lopen,’ aldus de medewerker van Caritas.

migratie-Cubanos en un albergue de Cáritas Panamá

Cubanen in een centrum van Caritas in Panama

Groeiend aantal vluchtenden
‘Mijn vrouw is acht maanden zwanger en het is een risicovolle zwangerschap. Wij trokken door een deel van de jungle van Darién (aan de grens met Colombia) maar toen is ze ziek geworden en besloten de autoriteiten in Panama haar naar de hoofdstad te brengen. Ik bleef hier achter en we hebben elkaar enkele dagen geleden weer gezien,’ aldus Hernández. Het besluit van de Nicaraguaanse regering de grens te sluiten maakte dat eind vorig jaar ongeveer 8000 migranten, in meerderheid Cubanen, zich ophielden in Costa Rica en Panama. Beide landen besloten toen tot het organiseren van enkele speciale vluchten naar enkele Mexicaanse steden. Maar de vlucht aan migranten stopte niet en beide landen besloten toen hun grenzen te sluiten voor illegale immigranten, eerst Costa Rica in december 2015 en later Panama op 9 mei jongstleden.

Wetswijziging?
De vlucht van Cubanen naar Midden-Amerika via landen als Brazilië, Ecuador, Guyana en Colombia was de laatste jaren al een groeiend verschijnsel maar is in omvang toegenomen na de verbetering van de relaties tussen de VS en Cuba. Veel Cubanen vrezen dat de normalisatie zal leiden tot intrekking van de zogeheten Ley de Ajuste Cubano (1966).

Bron
* Persbureau EFE
* De Amerikaanse wet Cuban Refugee Adjustment Act / Ley de Ajuste Cubano, biedt Cubanen, die het eiland ontvluchten en Amerikaanse grond aanraken automatisch een verblijfsvergunning, in tegenstelling tot vluchtelingen uit andere Latijns Amerikaanse landen. De Cubaanse regering spreekt over de Ley Asesina / Moorddadige Wet omdat zij Cubaanse burgers zou aanmoedigen onder gevaarlijke omstandigheden en illegaal het land te verlaten.

Is Cuba klaar voor het MKB? (deel 2)

Wie in Cuba actief wil worden in de wereld van het MKB heeft ook met tegenwind te maken. Vivian Hernández Torres, advocaat en secretaris van de Cubaanse Vereniging van Constitutioneel- en Bestuursrecht, merkt op dat het MKB te maken heeft met scherpe concurrentie en daarom in de rest van de wereld een zekere steun (financiering, advies….) ontvangt van de overheid. Dit maakt het mogelijk de nadelen van de midden- en kleine bedrijven ten opzichte van de grote industrie te compenseren. ‘In Brazilië is er de Braziliaanse Rijksdienst die de particuliere ondernemers adviseert o.a. met het aanbieden van cursussen, workshops, faciliteiten om de ondernemers te leren de markt te bestuderen, de haalbaarheid van hun handel te overzien en andere elementaire kwesties. Hier bestaat dat niet, of als het al bestaat dan op zeer beperkte wijze.’

cuentapropista-Niuris Higueras, propietaria del restaurante Atelier de La Habana, en marzo de 2016

Niuris Higueras, eigenaresse van het restaurant Atelier in Havana

Verder is het ondernemers niet toegestaan te im- of exporteren, en ze kunnen niet op een groothandelsmarkt rekenen. Deze combinatie leidt er toe dat leveranties een onzeker en kritiek punt zijn. Evenmin is de macro-economische omgeving een steun in de rug voor de middenstand in opkomst door de oude bureaucratische problemen, de tweemunten- en wisselstelsel, prijsvorming….. ‘De beperkingen wat betreft groei en snelheid zijn erg groot’, verzekert Alfredo Rosales Diaz, artistiek leider van Havana Workshop Estampa. Ook het geldende kredietbeleid en de aard van sommige belastingen (zoals boetes opleggen bij het aannemen van meer werknemers) werken niet mee.

Werknemersrechten
‘Alles moet nog geregeld worden, absoluut alles’, zegt de advocate Vivian Hernández Torres. ‘We worden geconfronteerd met een  situatie de facto en een probleem de jure: de feiten tonen aan dat het MKB in Cuba bestaat, maar de wet heeft er zich tot nu toe doof voor gehouden.’ Hernandez Torres merkt op dat de categorie privébezit jaren geleden uit de wetgeving verdween en nu weer zal moeten terugkeren. ‘Dat vereist op de eerste plaats een op handen zijnde grondwettelijke hervorming. En aangezien het om fundamentele veranderingen gaat zullen die aan een volksreferendum moeten worden voorgelegd.’ Een van de meest terugkerende zorgen betreft de werknemers – niet de eigenaren- , die vaak geen bescherming genieten wat betreft hun rechten en arbeidszekerheid. Op zeker moment werd vermeld dat de niet- gouvernementele sector 40 % van de werkgelegenheid in het land kon bereiken, benadrukt Humberto Blanco, directeur van het Centro de Estudios de la Economia Cubana / Centrum voor Studies Cubaanse Economie. ‘Bedenk eens wat dat betekent als 4 op de 10 personen niet langer voor de staat werken. Daar zit een enorme transformatie achter.’ Het totaalbeeld wordt (nog) complexer als we de beroepsmigratie naar de private sector in ogenschouw nemen, waar de werknemers, ondanks het feit dat hun activiteiten zich kenmerken door hun lage toegevoegde waarde, meer stimulansen krijgen.

sindicatosdeCarpinteerodecember2009

Onafhankelijke vakbonden worden in Cuba door de staat niet erkend. Hier leden van een onafhankelijke bond van timmerlieden.

Taak overheid
‘Opdat de middelgrote en kleine ondernemingen in Cuba een rol van betekenis zullen spelen is het noodzakelijk dat de overheid aan de verbinding met de rest van de grote industrie, speciaal de staatsindustrie, bijdraagt’, adviseert Everleny Pérez Villanueva**. Het veronderstelt ook het scheppen van een autonome identiteit, gericht op de ontwikkeling van kleine en middelgrote ondernemingen, evenals financiële instellingen voor microkrediet die op dit marktsegment gespecialiseerd zijn. Ondertussen zal de analyse groeien en zich vermenigvuldigen. ‘In processen zoals dat waar wij in zitten is consensus hoogst belangrijk,’ vat Blanco samen, ‘vooral wat betreft onderwerpen die we nog nooit hebben besproken. We zullen, bijvoorbeeld, moeten spreken over wat we verstaan onder concentratie van de rijkdom; met zijn allen, want we hebben het over ons land, onze toekomst.’

Bron
* Progreso Semanal: ¿Llegan las PYMES a Cuba?  Eileen Sosin Martínez, 27 augustus 2016

Noot
** Omar Everleny Pérez, vooraanstaand econoom en pleitbezorger van economische veranderingen in Cuba, werd begin april ontslagen bij het Centro de Estudios de la Economía Cubana van de Universiteit van Havana. Ómar Everleny (56) zou zonder toestemming gesprekken hebben gevoerd met collega’s uit de VS. Hij maakt ook deel uit van de adviesraad van de Nederlandse non-profitorganisatie Credit4Cuba.

Is Cuba klaar voor het MKB? (deel 1)

Een tijdje geleden hadden economen al gewaarschuwd: een groot deel van de particuliere ondernemingen / cuentapropistas  in Cuba zijn de categorie van zzp’er ontstegen en zijn nu midden- en kleinbedrijven (MKB). ‘Het lijdt geen twijfel dat de huidige zzp’er naar een hoger plan is gestegen en alleen nog maar tijd nodig heeft zijn mogelijkheden te bewijzen’, aldus onderzoeker Omar Everleny Pérez Villanueva.[1] In april becommentarieerde president Raúl Castro dit thema tijdens de opening van het VIIe Partijcongres en riep op ‘niet de toevlucht te zoeken in onlogische eufemismen om de waarheid te verdoezelen.’ Een maand later ontketende de publicatie van twee  documenten van het congres – waarin expliciet het privébezit wordt erkend – een golf van verwachtingen en artikelen, alsof het Cubaanse MKB van de ene dag op de andere was opgekomen. Hoewel de juridische, sociale en  economische impact van die transformatie nog steeds ongewis is, is het debat erover in volle gang. Het debat gaat over de vraag hoe democratisch en diepgaand het zal zijn, afgezien van het vermijden van negatieve krachten uit de heersende macht die, volgens Raúl zelf, de veranderingen in het Cuba van vandaag belemmeren.

cuentapropista-cuba-cooperativas-schonenreparatieIn principe is het lastig het concept MKB te duiden. Wat als klein- en middenbedrijf wordt gezien verschilt van land tot land, de grootte van de economie en de sector. ‘Een bedrijf met 25 werknemers bijvoorbeeld, is groot in de sector huishoudelijke werkzaamheden, maar erg klein als het om een chemische of farmaceutisch bedrijf gaat’, aldus Pérez Villanueva. In elk geval wordt de grootte over het algemeen gedefinieerd in termen van drie fundamentele aspecten: het aantal werknemers, de grootte van de omzet en het volume aan goederen. Tegelijkertijd is de term uitgebreid met het erin opnemen van de micro-ondernemingen – MMKB. Het partijdocument Conceptualisering van het Cubaanse Economische en Sociale Model van de Socialistische Ontwikkeling – momenteel onderworpen aan publieke bespreking – stelt vast dat inwoners van het land, erkend als rechtspersoon, privébedrijven  op middelgrote,  kleine en microschaal, kunnen oprichten. Het document formuleert dat deze bedrijven aanvullende activiteiten op midden of lagere schaal zullen ontwikkelen die een bijdrage kunnen leveren  aan de lokale ontwikkeling en productieketens. ‘Voor mij moet het MKB onafhankelijk zijn. Ze moet geen deel uitmaken van grotere bedrijven, maar zijn autonomie behouden,’ voegt Luis Marcelo Yera van het Nationaal Instituut van Economisch Onderzoek / Instituto Nacional de Investigaciónes (INIE) er aan toe.

Cubaans karakter
Een omschrijving van het MKB voor Cuba zou moeten zijn toegesneden op de specifieke context van het eiland, zijn economisch scenario en de gewenste toekomst. Volgens de academicus Juan Valdés Paz moeten onder meer nog de volgende aspecten gespecificeerd worden:
* De juridische en administratieve vereisten waaraan het MKB zal moeten voldoen, en wat de gemeenschappelijke rechten zullen zijn.
* Van welke activiteiten ze zullen worden uitgesloten.
* Hoe het socialistisch karakter van het MKB wordt gegarandeerd.
* Wat de relatie met het Plan en de markt zal zijn.
* Hoe het MKB  met de staats- en gemengde sector wordt verbonden.

cuentapropista-granizadoVoor en Tegen
Het feit te kunnen rekenen op een rechtspersoonlijkheid verruimt – potentieel – de mogelijkheid om zaken te kunnen doen en verbindingen aan te gaan met andere spelers, en houdt een ‘volwassenwording’ in bij de financiële instellingen. Om een mogelijkheid aan  te geven, de Wet op Buitenlandse Investeringen legt vast dat Cubaanse rechtspersonen aan het buitenlands kapitaal zullen kunnen worden gekoppeld. Tot de meest algemene voordelen van het MKB behoren de diversiteit aan activiteiten die men kan verwezenlijken (bouw, dienstensector, recycling) en het creëren van werkgelegenheid, en zijn rol als aanjager van de territoriale economie. Omar Everleny Pérez merkt op dat een  groot deel van de productie van het MKB bestaat uit goedkope consumptiegoederen, in veel gevallen bestemd voor de binnenlandse markt, waardoor het gebruik van lokale grondstoffen wordt bevorderd. ‘Kleine fabrieken versterken het productieve en beroepsprofiel van de kleinere dorpen en kunnen de migratiestromen naar de stedelijke centra verminderen.’ Onderzoeker Juan Carlos Palacio Cívico [2] noemt als winst een grotere autonomie in het beheer, de directe link  tussen werk en inkomsten – wat de productiviteit bevordert- , nog afgezien van de kleinere behoefte aan kapitaal. ‘Kleine bedrijfjes hebben per definitie behoefte aan bescheiden investeringen. Die eigenschap maakt ze vooral aantrekkelijk binnen de context van de schaarste die de huidige Cubaanse economie kenmerkt.’

Bron
* Progreso Semanal: ¿Llegan las PYMES (Pequeñas y medianas empresas) a Cuba? Eileen Sosin Martínez, 27 augustus 2016

Noten
* [1] PYMES en Cuba: utopie of noodzakelijke realiteit / utopía o realidad necesaria?, Omar Everleny Pérez Villanueva. In: Miradas a la economía cubana, Análisis del sector no estatal. Editorial Caminos, Havana, 2015
* [2] Fomento de las PYMES en Cuba. Repensando la empresa estatal socialista. Juan Carlos Palacio Cívico.

Nieuwe Apps voor Cubaanse mobielgebruikers

De makers van het platform Apretaste / Druk op de Knop met 40.000 geregistreerde gebruikers binnen Cuba, verzamelen fondsen om twee nieuws Apps te kunnen maken die de contacten tussen Cuba en de VS kunnen verbeteren. Een van deze applicaties moet het gebruikers mogelijk maken na het aanmaken van een account, met anderen van Apretaste contact te maken, zaken te delen, teksten te publiceren, likes te geven en te ontvangen en vragen te stellen, vergelijkbaar met Twitter en Facebook. De toepassing zal Pizarra heten. De andere App moet het mogelijk maken vrienden, vriendinnen of partners te vinden, vergeleken met Tinder in Nederland, maar in Cuba zal de app Cupido worden genoemd.

mobiel-vrouw-malecon

Vrouw gebruikt haar mobieltje aan de Malecón

Via internet willen de makers van Apretaste 5.000 dollar verzamelen; dat bedrag zal worden verdubbeld door de Knights Foundation. Toegang tot beide apps zal gratis zijn. ‘Stel je voor te leven zonder Facebook of Twitter? Dat is niet per se een wereldramp maar de manier om vrienden te maken en te ontmoeten zou definitief veranderen evenals ons beleven van wat er in onze omgeving gebeurt. Zo leeft de grote meerderheid van de Cubanen,’ aldus Salvi Pascual, uitvoerend directeur van Apretaste in een reactie op vragen die de kritische website Diario de Cuba hem voorlegde. ‘Het is noodzakelijk de Cubanen in hun zoektocht naar informatie en communicatie in de wereld te steunen,’ laat hij weten. Hij wijst erop dat de App het mogelijk maakt dat Cubaanse-Amerikanen hun roots en verwante familieleden die soms generaties lang van elkaar werden gescheiden, weer terugvinden maar ook biedt de app de mogelijkheid ‘informatie en waarden te exporteren die de Cubanen via de officiële media niet kunnen zien en soms zal iemand er de liefde van zijn leven door kunnen tegenkomen.’

apretaste-pizarra-cupido

De interfaces van de beide Apps

Internetdichtheid
Apretaste heeft al de nodige ervaring opgedaan met werken op het eiland. De 40.000 gebruikers maken al gebruik van internetinformatie door middel van email op hun telefoon. Het Platform ‘geeft toegang tot internet’ aan haar gebruikers in Cuba, ‘het land met de laagste internetdichtheid op ons Westelijk Halfrond,’ zegt Salvi Pascual. Zijn grootste probleem zal vooral zijn ‘functioneren in een land waar de traditionele manieren van marketing nauwelijks bestaan en met een publiek dat in meerderheid niet is opgeleid in de veranderende communicatietechnieken.’

josefina-vidal-2-jpg

Josefina Vidal

Subversie
De presentatie van de beide Apps valt samen met een conferentie in Miami over het gebruik van internet in Cuba. Josefina Vidal, directeur voor de VS op het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Havana, noemt de bijeenkomst ‘een poging aan te zetten tot subversie.’ Op Twitter schrijft Vidal, die een hoofdrol speelde in de onderhandelingen tussen Cuba en de VS: ‘Men (de VS, redactie) houdt niet op met het illegaal gebruik van televisie en internet tegen Cuba en gaat door met het gebruik van sociale netwerken als een wapen voor subversie.’

Bron
* Diario de Cuba, 27 augustus 2016

Linken
* Platform Apretaste plus informatie hoe het initiatief te steunen
* YouTube;
een gesprek met de twee initiatiefnemers en meer informatie over de werkwijze van Apretaste, in Engels en Spaans, 2 minuten 28
* De website Cubadebate over de subversie van nieuwe media gericht tegen Cuba, 25 augustus 2016.

Bezorgdheid over lot hongerstaker Guillermo Fariñas

De Europese Unie heeft haar bezorgdheid geuit over de gezondheid van de Cubaanse regimecriticus Guillermo Fariñas (54), die al ruim een maand in hongerstaking is en daarmee het recht op vrijheid van meningsuiting en het recht op vergadering wil afdwingen voor de Cubaanse samenleving. Al eerder toonden de VS en het Vaticaan hun zorgen; een vertegenwoordiging van de Europese ambassadeurs in Havana bezocht afgelopen week de hongerstaker in zijn woning in Santa Clara.

farinas-augustus-2016

Guillermo Fariñas tijdens zijn hongerstaking

‘De Europese Unie volgt het verloop van de hongerstaking van de Cubaanse activist en winnaar van de Sacharov Prijs 2010. Wij hebben onze zorgen voorgelegd over de gezondheid en het welzijn van de heer Fariñas aan de Cubaanse autoriteiten,’ aldus een woordvoerder van de Europese Commissie. ‘De EU verdedigt de universele mensenrechten, inclusief het recht op meningsuiting en vereniging, essentiële aspecten voor een open, dynamische en participatieve samenleving,’ voegde de woordvoerder er aan toe.Volgens de Cubaanse Commissie van Mensenrechten en Nationale verzoening /  Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), werden in 2016 tot nu toe 7.300 arrestaties plaats op basis van politieke motieven.

Bezoek VS
Gisteren bezocht de Chef van de Politieke en Economische Sectie van de Amerikaanse ambassade in Havana, Dana Brown, voor de tweede maal tijdens zijn actie Fariñas. Brown sprak enige tijd met de actievoerder, informeerde naar zijn gezondheid en legde uit dat haar regering van mening was dat, gezien de gevolgen en effecten wereldwijd van de hongerstaking, hij de hongerstaking zou kunnen beëindigen. Maar Fariñas benadrukte dat hij de actie voortzet ‘tot de uiterste consequenties.’

Bezoek EU
Woensdag jl. bezochten twee vertegenwoordigers van de Europese Unie de woning van Guillermo Fariñas Hernández. Vela Nikolaus Buzasi, cultureel attaché van de Duitse ambassade en  Carlos Pérez Padilla, politiek adviseur van de EU, toonden hun belangstelling voor de gezondheid van Fariñas en informeerden naar de manier om hem te kunnen helpen.

Bron
* Diverse perspublicaties

Youtube (35 seconden, hierboven): Al2, lid van de rapgroep Los Aldeanos en Silvito El Libre spreken hun onvoorwaardelijke steun uit voor Fariñas. Silvito de Vrije, is de zoon van de bekende Cubaanse zanger Silvio Rodriguez, die vorige maand nog de lof zong op de 90 jaar geworden dictator Fidel Castro. 

Journalistenbond suggereert verbanning kritische journalist

Volgens de oud-correspondent van de BBC in Havana, Fernando Ravsberg, voert de officiële journalistenbond van het regime, de Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), een campagne tegen zijn weblog Cartas desde Cuba. De vicevoorzitter van de UPEC, Aixa Hevia, ‘suggereert weinig subtiel’ dat de regering hem zal uitwijzen omdat zijn journalistiek fatsoenlijke burgers ergert’. Ravsberg nam het eerder op voor de ontslagen journalist José Ramírez Pantoja, werkzaam bij Radio Holguín.

ravsberg-gesprek-la jovencuba

Ravsberg wordt geïnterviewd door een redacteur van het blog La Joven Cuba. (LJC)

Citaat van de vakbondsbestuurder Hevia: ‘Het lijkt erop dat de handelwijze van deze Uruguayaanse ‘professional’ fatsoenlijke mensen begint te ergeren (….) nu er op digitale fora oproepen verschijnen deze persoon die voortdurend als een kameleon van schutkleur wijzigt, het land uit te zetten.’ Ravsberg zegt dat ‘Aixa de geschiedenis zal ingaan als de enige leider van een journalistenvereniging ter wereld die de autoriteiten verzoekt om een collega uit te stoten.’ Ravsberg bekritiseert ook de aanval van Hevea op de ontslagen journalist José Ramírez Pantoja. Die wordt verweten teksten gepubliceerd te hebben ‘die onthaald werden door de media in Miami.’ Ravsberg spreekt van een vuile beschuldiging en noemt deze dubbelvuil omdat hij afkomstig is van de vicevoorzitter van de UPEC, ‘een verband dat juist de rechten van journalisten zou moeten verdedigen’ en hij citeert een uitspraak van Joseph Goebbels: ‘Als je een leugen maar vaak genoeg herhaalt, zal er altijd wat onder de bevolking van blijven hangen’ en in dit geval is er ‘geen betere leugen mogelijk dan de persoon in kwestie in verband te brengen met Miami’.

boekomslag_cancion_hombre_nuevo

Lied voor de Nieuwe Mens

Nieuwe journalistiek
Fernando Ravsberg citeert ook Che Guevara die in de brochure Het socialisme en de Nieuwe Mens’ waarschuwt voor het ontstaan van een pers die parasiteert op de macht. ‘Wij moeten geen functionarissen aanstellen die zich dociel ontwerpen aan het officiële denken’, aldus Guevara. Ravsberg herinnert ook aan een opmerking van Raúl Castro die journalisten in 1980 oproep een kritische rol te spelen: ‘journalisten schrijven kritieken en de Partij zal hen steunen.’ Ravsberg wijst er op dat verbanning uit Cuba, zou betekenen dat men mij moet beschuldigen ‘een huurling’ te zijn, maar ‘ik ontvang niet meer geld dan mijn salaris. De website Cartas desde Cuba wordt onderhouden uit mijn eigen inkomsten en spaargeld, daar is geen cent van binnen, noch buiten Cuba bij.’ Hij is ervan overtuigd dat men hem aanvalt om een debat over sancties genomen tegen een Cubaanse journalist, te voorkomen.

Meer ontslagen
Ravsberg: ‘De extremen proberen al jaren lang de ontwikkeling van een nieuwe journalistiek die ontstaat, ook binnen de officiële media, af te remmen’. Hij wijst op de genoemde journalist Pantoja in Holguín, maar ‘ik ken nog drie bestrafte journalisten uit de recente periode. Men blokkeerde de weblog La Joven Cuba, beschuldigde On Cuba en Progreso Semanal van ‘samenwerking met de vijand’ en trok van leer tegen blogs van nationale journalisten, hief lokale platforms op, nam mensen het werk af of vroeg hen het land te verlaten’. Volgens Ravsberg zijn er veel mensen in Cuba die kennisnemen van de nieuwe journalistiek ‘vooral jongeren.’

Bron
* Diario de Cuba, 25 augustus 2016

Linken
* Cartas desde Cuba
* La Joven Cuba
* Progreso Semanal
* On Cuba

Cubaanse militairen nemen historische binnenstad Havana in bezit (deel 2)

Van alle toeristen die Cuba bezoeken, gaan er 55% naar de hoofdstad en 90% van hen bezoekt het historisch centrum. De inkomsten groeien reusachtig; in dit deel van de stad wordt in verhouding 10 maal zoveel aan een toerist verdiend dan in de gehele stad. ‘Het beste deel van de taart is Oud-Havana. Dat weet iedereen,’ zegt een verpleegster die werkt in een bejaardenhuis gefinancierd door het Bureau (Oficina del Historiador de La Habana) dat werd geleid door de ‘historiador’ Eusebio Leal. Deze moet een stap terugdoen ten gunste van de economische projecten van de militairen.

plaza-vieja-oud-havana

Plaza Vieja in Oud-Havana

Leal bevestigt dat het Bureau enkele financiële instrumenten behoudt, inclusief de 5% belasting die het kan opleggen voor publieke of particuliere activiteiten in de historische binnenstad. Ook de museawinkels blijven bijdragen. Ook de bijdragen van overheidsinstellingen zullen doorlopen. Het Bureau kon vooral sterk groeien in de eerste 10 jaar van deze eeuw toen Leal de boulevard Traditional Malecón (2003) en Chinatown (2005) kon toevoegen aan zijn portfolio. Toen door publicaties in de onafhankelijke media informatie bekend werd over corruptie, werden enkele bedrijven van het Bureau door andere staatsinstellingen overgenomen. Een Cubaanse econoom die anoniem wil blijven meldt dat ‘dit proces van ontkoppeling langzaam verliep hoewel de landelijke kascontrolecommissie  een grote verduisteringszaak op het spoor kwam. Maar men wilde Leal niet beschuldigen omdat hij daar niets mee te maken had en nam men hem in bescherming. Het beste leek het hem de verantwoordelijkheid van enkele bedrijven af te nemen. Leal ontkent deze zaak en zegt ‘overal waar iemand bereid is zijn ziel aan de duivel te verkopen, zullen er ook administratieve corruptieschandalen voorkomen.’

Corruptie
Maar er zijn ook andere verklaringen zoals die van Eugenio Yanez, een Cubaanse academicus die behoort tot het studiecentrum Cubanálisis. die zegt dat met deze handelwijze drie problemen zijn opgelost. ‘Ten eerste heeft Raúl Castro een pragmatischer houding en zou hij de voorkeur geven aan een gespecialiseerd management verantwoordelijk voor al dit soort zaken in Havana. Verder zijn er de berichten over de verslechterde gezondheidssituatie van Eusebio Leal en ten derde is er het probleem van serieuze corruptie bij het Bureau. De landelijke kascontrolecommissie heeft kwalijke zaken ontdekt. De oplossing lijkt dan alles over te dragen aan het leger, dat het vertrouwen heeft van Raúl.’

obama-kapper-Gilberto Valladares (Papito)

Kapper Gilberto Valladares (Papito) die met Obama sprak over kleine ondernemers

Kleine zelfstandigen
Cuentapropistas of kleine zelfstandigen in Oud Havana voelden zich beschermd door het Bureau en enkelen hebben twijfels over de transfer van het erfgoed naar het legerconglomeraat. Een van hen, Reinaldo die zich met mode bezighoudt zegt: ‘De staat promoot vooral zijn eigen restaurants, hotels en denkt dan pas aan de kleine zelfstandigen. Wat zal er nu gaan gebeuren?’ Camilo Condis, kleine zelfstandige die met de kapper Gilberto Valladares (Papito), samenwerkt – de kapper waarmee Obama sprak tijdens zijn bezoek aan Cuba – zegt dat de kleine particuliere ondernemingen in Havana hebben gefunctioneerd als de aanjagers van de lokale ontwikkeling. ‘Zonder het Bureau zou het nooit mogelijk zijn geweest datgene te doen wat we nu doen,’ verzekert hij op een bijeenkomst van het Verband vroor de Studie van de Cubaanse Economie  / Asociación para el Estudio de la Economía Cubana (ASCE).

Habaguanex-winkel

Een winkel van de keten Habaguanex

Vanaf 1 augustus ziet het Bureau (Oficina del Historiador de La Habana), dat minstens een derde van historische binnenstad van de ondergang redde, haar activiteiten teruggebracht tot kleine activiteiten als ’management van musea, promotie van culturele activiteiten en zorg voor het erfgoed,’ verzekert iemand van het cultureel Centrum Vitrina de Valonia. Niemand weet hoe vanaf  dat moment het proces van restauratie in de hoofdstad zal verlopen, maar velen vrezen dat de militairen niet weten om te gaan met de erfenis van het Bureau en meer zullen zoeken naar projecten die voor kortere termijn onmiddellijk winst opleveren zonder rekening te houden met de bewoners.

Bron
* Website 14ymedio, Luz Escobar en Mario J. Penton, Havana / Miami, 16 augustus 2016

Link

* Kaart met hotels, restaurants en café’s in Oud-Havana in bezit van het Bureau