CubaTips: uw gift, Stalin en Che, moslims in Cuba, seksleven Cubanen, meer KLM naar Havana en Rotterdam-Cuba

De Stichting Glasnost in Cuba heeft sinds de oprichting nooit haar mening onder stoelen of banken gestoken. Of het nu ging om Obama’s reis naar Cuba, Nederlandse handelsdelegaties, het Amerikaans embargo en vooral de schendingen van de mensenrechten in Cuba.   

Onze organisatie is geheel onafhankelijk, bestaat uit louter vrijwilligers en ontvangt geen subsidies. De gemaakte kosten, zoals voor deze Cuba-weblog , maar ook de CubaTips, worden betaald uit giften van individuele sympathisanten. 

Mocht u ons willen steunen met een gift: U kunt uw bijdrage overmaken op NL45 INGB 0006 1317 44 van de Stichting Glasnost in Cuba.

Bij voorbaat onze dank!

Morgen: nieuwe CubaTips
Morgen verschijnt een nieuw nummer van ons wekelijkse nieuwsmagazine CubaTips. Met daarin bovenstaande oproep, maar ook veel nieuwe informatie over bv. de Casas Particulares, de verbindingen (ter zee en in de lucht) tussen Nederland en Cuba, de lengte van de toespraken van Fidel, de bewondering van Che Guevara voor Stalin en een overzicht van het laatste nieuws van afgelopen week.

tips
INHOUD NIEUWSMAGAZINE
De volledige inhoudsopgave van de CubaTips van morgen:

1. Uw gift
2. KLM komende winter naar Havana
3. Che Guevara over Kameraad Stalin
4. Moslims in Cuba
5. Cubaanse honkbalprofs betaalden smokkelaars miljoenen
6. Lengte van toespraak Castro bepaalt seksleven Cubaan
7. Fotograaf Carl De Keyzer over Cuba in De Zevende Dag
8. Rechtstreekse verbinding Rotterdam-Cuba
9. Slapen in een Casa Particular in Cuba: Tips & Info
10. Culturele Agenda
11. Het laatste nieuws

Alle nieuwe nummers
Wilt u ook alle nieuwe nummers vanaf nu in uw mailbox ontvangen? Geef u hier op voor een gratis abonnement! Ruim 1.000 geïnteresseerden gingen u al voor en ontvangen elke zondagochtend rond 12.00 uur de CubaTips.

Cuba ving 25.000 Tsjernobyl-slachtoffers op

Cuba heeft sinds 1990 in totaal 25.000 personen, in meerderheid kinderen, verpleegd die slachtoffer waren van de nucleaire ramp in Tsjernobyl in de Oekraïne, nu 30 jaar geleden. Op dit moment worden er nog 800 kinderen uit de Oekraïne, Rusland en Wit-Rusland verpleegd, die getroffen werden door de gevolgen van de catastrofe.

tsjernobyl-niño-chernobyl-en-cuba

Kinderen uit Tsjernobyl in Cuba

De kinderen van Tsjernobyl werden opgenomen in een speciaal gebouwd ziekenhuis in de badplaats Tarará, twintig kilometer ten oosten van Havana. Ze verbleven daar gemiddeld 45 dagen tot één jaar. Kinderen leden vooral aan schildklierkanker, leukemie. spierartrose, psychotische stoornissen en haaruitval. De coördinator van het Cubaanse hulpprogramma, de arts Julio Medina, deelde mee dat tot nu toe 24.000 kinderen die slachtoffer werden van de ontploffing van de kerncentrale op 26 april 1986, een gratis behandeling in Cuba kregen. De eerste 139 kinderen kwamen vier jaar later, in maart 1990, in Cuba aan om te herstellen. Ook volwassen slachtoffers uit de rampzone kwamen naar Cuba. Volgens specialisten was de ontploffing in de nucleaire fabriek Vladimir Iljitsj Lenin in Kiev, 200 maal sterker dan de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Bij de ramp kwamen er 50 miljoen curies aan radioactiviteit vrij kwam. De curie is een eenheid die wordt gebruikt om de radioactiviteit te meten.

Bron
* Cubadebate, 27 april 2016

Protest tegen opjagen bedelaars voor filmopnamen Fast & The Furious 8

In Oud-Havana en Centraal Havana zijn afgelopen week bedelaars opgejaagd en afgevoerd door de autoriteiten. Omstanders reageerden op de gewelddadige politieactie en lieten bij Parque Central hun protest tegen de hardhandige behandeling klinken. Volgens sommigen zou de actie te maken hebben met de opnames door een Amerikaanse filmploeg van een nieuwe uitgave van Fast & The Furious 8 / Rápido y furioso 8.

rapido-y-furiosa-april2016

Opnames van Fast & The Furious 8 in Havana

Toeschouwers zagen hoe een rood-beige bus werd geparkeerd aan de rand van Parque Central waar parkeren verboden is. ‘Daar hebben ze de eerste opgepakt,’ zegt een voorbijganger. ‘Hij danste op de maat van de muziek die daar dagelijks te horen valt.‘ De sfeer verhardde toen men ook een tweede aanhield en met geweld in de bus probeerde te stoppen. ‘De dwaas zat daar op een hoek bij het Museo de Artes Universales en probeerde zich te verzetten. Mensen met psychische nood, zijn geen honden en die kun je niet met een schop in de hoek trappen.’

rapido-y-furiosa-mendigos-april2016-2

Politie van Havana houdt ‘grote schoonmaak’

Agressie
Toeristen vroegen wat er gaande was en een van de omstanders wees met zijn hand en zei: ‘Zo kunt u zien hoe mooi Cuba wel niet is’. Anderen vroegen de politie te bellen, niet wetende dat de agressieve aanhoudingen werden verricht door politie-in-burger. ‘Je kunt dat moeilijk zien omdat ze geen uniform dragen,’ zegt een vrouw. De zwerver werd op de grond geduwd, de politie probeerde hem weer recht te doen staan, dreven de zwerver in een hoek tegen een muur en riepen de hulp van andere politieagenten in. Ongeveer 50 omstanders schreeuwden en riepen ‘schande’, ‘klootzakken’, ‘batistiano’ (een verwijzing naar de vorige dictator Batista die in 1959 ten val kwam) en ‘filmen en op internet zetten.’ Omstanders sloegen met hun vuisten tegen de bus en probeerden te voorkomen dat de deuren werden gesloten. Een vrouw riep: ‘Het gaat allemaal om de film Rápido y Furioso 8 want sinds wanneer bemoeit men zich hier met mensen die zelfs niet genoeg om te eten hebben.’

Bron
* Diario de Cuba

Cubaanse aartsbisschop Ortega treedt af

De Cubaanse kerkleider Jaime Ortega Alamino die een sleutelrol speelde bij de toenadering tussen Cuba en de VS, zal binnenkort aftreden. Juan de la Caridad Garcia Rodriguez (1948), aartsbisschop van Camagüey, zal hem opvolgen als nieuwe aartsbisschop van de Cubaanse hoofdstad. Jaime Ortega (79) bleef op verzoek van het Vaticaan na zijn 75ste verjaardag nog vier jaar in functie. Tijdens zijn 35-jaren durende pontificaat in Havana verwelkomde hij drie pausen in Cuba.

jaime-ortega-vlag

Jaime Ortega

Jaime Lucas Ortega y Alamino werd geboren op 18 oktober 1936 in Jagüey Grande, Matanzas, Cuba. Hij studeerde theologie in Quebec en werd vervolgens in zijn geboorteplaats parochiepriester. Paus Johannes Paulus III benoemde hem in 1978 tot bisschop van Pinar del Rio en drie jaar later tot bisschop van Havana. In 1994 werd hij tot kardinaal benoemd.

Werkkamp
In 1963 nam Cuba een wet aan die alle mannen tussen de 17 en de 45 jaar verplichtte in militaire dienst te gaan. Ortega werd in 1966 opgeroepen maar zoals veel geestelijken, beschouwde de regering hem niet betrouwbaar genoeg voor het leger en zond hem daarom naar een militair werkkamp in Camagüey waar intellectuelen, homoseksuelen, geestelijken, dominees  en dissidenten waren geïnterneerd. Hoewel Ortega tot voor kort nooit publiekelijk sprak over deze 8 maanden in het kamp, spreken zijn celgenoten over opstaan om 4 uur ’s ochtends, schreeuwende bewakers, smerig water en slecht eten, dagen waarin suikerriet gekapt werd en onrustige nachten in oncomfortabele slaapzakken. Velen ontvluchtten Cuba als ze uit de kampen kwamen en sloten zich aan bij een snel groeiende diaspora in Florida, Spanje of elders. Maar Ortega zei altijd dat weggaan geen optie was.

Vrijlating politieke gevangenen
Ondanks de vervolging in de beginjaren van de revolutie, zou Ortega uitgroeien tot een van Cuba’s vooraanstaande persoonlijkheden met uitzonderlijke invloed op de Cubaanse machthebbers. Zo bemiddelde hij in 2010 bij de vrijlating van een groep politieke gevangenen, de zozgenaamde Groep van 75.  Mede dankzij zijn bemiddeling kwamen in 2011 ook de laatsten van deze groep politieke gevangenen vrij, waarvan de meesten – al dan niet vrijwillig – naar Spanje gingen.

Timide
Volgens leden van de democratische oppositie was Ortega in zijn relatie met het Cubaanse regime te timide en sloeg hij niet altijd hard genoeg met zijn vuist op tafel. Dit vooral om de moeizame verworvenheden voor het instituut van de katholieke kerk niet in gevaar te brengen. Verder treft hem het verwijt, dat hij katholieke priesters, die openlijk de Cubaanse dictatuur kritiseren, zoals Dagoberto Valdés en José Conrado Rodriquez, heeft laten vallen. Ook hield hij grote afstand van christelijke oppositiemensen, zoals Oswaldo Payá.

Grotere ruimte
Maar ook Dagoberto Valdés, die zich na druk van Ortega terugtrok als uitgever van het kritische bisdomblad Vitral in Pinar del Rio – destijds nog onderscheiden met de Prins Claus Prijs! – erkent, dat Ortega een grotere en belangrijke ruimte voor zinvolle activiteiten van de katholieke kerk heeft geschapen. Zoals de bouw van een nieuw seminarie en allerlei nuttige en noodzakelijke liefdadigheidsprogramma’s, waaronder tehuizen voor ouderen en gaarkeukens voor de armen. Processies zijn inmiddels toegestaan en de staatsmedia bieden meer ruimte aan de vertegenwoordigers van de katholieke kerk dan voorheen. Dagoberto Valdés zegt over de nieuwbenoemde bisschop Garcia Rodriguez, dat ‘de paus een pastorale en missionaire aartsbisschop heeft  benoemd die de kerk op dit moment nodig heeft, met name de kerk in Havana.

jaime-ortega-y-obama-maart2016

Jaime Ortega en Obama tijdens diens bezoek aan Cuba in maart 2016

Cuba-VS
Het was kardinaal Ortega die in 2013 een brief van de paus bezorgde bij president Raúl Castro en president Obama toen de geheime gesprekken tussen beide landen dreigden vast te lopen. ‘Het is eerlijk om te constateren dat de rol van de kerk bij de toenadering cruciaal was en dat kardinaal Ortega een centrale rol speelde’, aldus Philip Peters, directeur van het Cuba Research Center in Virginia en dat ‘hij hier 20 jaar aan heeft gewerkt.’

Bronnen
* Diverse persbureaus

Hervormingsgezinde econoom Ómar Everleny ontslagen

Ómar Everleny Pérez, vooraanstaand econoom en pleitbezorger van economische veranderingen in Cuba, is begin april ontslagen bij het Centro de Estudios de la Economía Cubana van de Universiteit van Havana. Ómar Everleny (56) zou zonder toestemming gesprekken hebben gevoerd met collega’s uit de VS. Everleny werd door ambasadeurs van EU-landen in Havana bij voorkeur aanbevolen als vertegenwoordiger van de hervormingsgezinde stroming in Havana. Hij maakt ook deel uit van de adviesraad van de Nederlandse non-profitorganisatie Credit4Cuba.

Omar-Everleny2

Ómar Everleny Pérez in Havana

Tijdens het congres van de Cubaanse Communistische Partij / Partido Comunista de Cuba gingen al geruchten over zijn mogelijk ontslag. De redactie van persbureau Associated Press citeert uit een resolutie die werd aangenomen door het Centro de Estudios de la Economía Cubana, waarin wordt gesproken over de ‘definitieve verwijdering’ van Pérez. In deze tekst komt directeur Humberto Blanco aan het woord, die Pérez beschuldigt van het voeren van overleg met buitenlandse instituten en het informeren van ‘Noord-Amerikaanse vertegenwoordigers’ over de gang van zaken op het instituut. Ook wordt hem ‘onverantwoordelijk’ en ‘nalatig’ gedrag verweten, evenals het ontvangen van fondsen voor een studie over Zuid Korea waar geen toestemming voor was gegeven. Pérez bevestigt zijn ontslag en meldt AP  er tegen in beroep te gaan. ‘Hoe is het mogelijk dat ik elk jaar als excellent werd beoordeeld en men zich nu van mij verwijdert en mij beschuldigt?’, vraagt hij zich af. Hij voegt er aan toe al 30 jaar te werken voor de Universiteit van Havana, 50 Amerikaanse onderwijsinstellingen te hebben bezocht en nooit problemen te hebben gehad. ‘Ik zal revolutionair en nationalist blijven en ik steun veel van de maatregelen die Raúl Castro nam’, aldus Pérez, die ook erkent dat binnen enkele sectoren van de macht er weinig tolerantie is voor kritiek, ‘ook als deze opbouwend is.’

Vaart maken
Pérez was de eerste expert van een officieel overheidsinstituut, die artikelen publiceerde in tijdschriften buiten de Cubaanse overheid zoals de kerkbladen Espacio Laical en Palabra Nueva. Het instituut waar hij tot voor kort werkzaam was, schonk vanaf 2010 veel aandacht aan de hervormingen die Raúl Castro lanceerde, o.a. door onderzoek en publikaties over de nieuwe wet op buitenlandse investeringen, de opkomst van particuliere ondernemingen, de normalisering van de onroerend goed markt en het in vruchtgebruik geven van niet-bewerkte landbouwgronden. Everlyn over de hervormingen: ‘We moeten vaart zetten, ophouden met geheimzinnigheid en niet alleen kijken naar grote economische projecten.’ Zijn instituut ontving tientallen academici uit diverse landen, o.a. uit de VS waarbij de inhoud en de effecten van de hervormingen werden uiteengezet. Pérez adviseerde de Cubaanse regering, maar stelde ook publiekelijk de traagheid van de hervormingen aan de kaak. Problemen werden in 2013 duidelijk toen hij uit de leiding van het centrum werd gestoten en hij alleen werkzaam bleef als onderzoeker. Hij verdedigde medewerkers die wilden publiceren in niet- officiële media en zei half 2013 zijn lidmaatschap van de communistische partij op. Pérez zelf is niet verbaasd: ‘Elke keer opnieuw gebeuren dit soort dingen’, zegt hij en wijst erop dat men met deze sancties ‘een voorbeeld’ wil stellen voor andere intellectuelen en academici in verschillende sectoren die ook kritiek zouden willen uiten.

cuentapropista-celular

La Clinica del Celular of Kliniek voor Mobieltjes, een particuliere ondernemer in Havana

Meer politieke ontslagen
In 2010 werd de politicoloog Esteban Morales uit de partij gezet omdat hij de corruptie had bekritiseerd en had gewaarschuwd voor de kwalijke gevolgen ervan voor de Cubaanse samenleving. Twee jaar later werd hij weer geaccepteerd als partijlid. In 2013 verloor de socioloog Roberto Zurbano zijn bestuurszetel in de uitgeverij Casa de las Américas na een artikel in de New York Times over racisme in Cuba. Hetzelfde overkwam de musicoloog Robertico Carcasses die tijdelijk werd ontslagen, maar nog steeds niet kan werken voor officiële instituten. En half 2015 werd het contract beëindigd van de theaterdirecteur Juan Carlos Cremata en werd zijn bewerking van een toneelstuk van Eugene Ioneso El rey se muere verboden.

Serieuze en waardevolle collega
Ex-collega en econoom Pavel Vidal, die met Pérez in hetzelfde instituut werkte voor hij naar de Universiteit van Cali in Colombia verhuisde, gelooft dat het ontslag van Pérez aantoont dat de Universiteit extreem ver gaat in het beperken van onderzoekers ‘bij de ontwikkeling van hun normale academische activiteit.’ En dat gebeurt ‘midden in een periode van hervormingen‘ die vraagt om nieuwe ideeën en een eerlijk en open debat over de toekomst van het land.’ De Cubaanse econoom Armando Chaguaceda die woonachtig is in Mexico, noemt Pérez ‘een serieuze en waardevolle’ expert. ‘Het is een slecht signaal voor economen dat ook het vermogen van het apparaat (de Cubaanse overheid) aantast op een feedback over de koers van de hervormingen en de reactie van de mensen erop’, zegt Chaguaceda aan AP. Hij wijst erop dat zo’n vooraanstaande wetenschapper met zo’n prestige in Cuba als Pérez niet van de Universiteit kan worden verwijderd zonder instemming van de hoogste leiding in het land.

Bron
* Andrea Rodríguez, Associated Press, 20 april 2016

Noten
* Op deze Cubaweblog verscheen op 8 september 2014 een bijdrage Meer zweet of minder Centralisme, waarin diverse Cubaanse economen de hervormingen in Cuba beoordelen. Citaat: De econoom Omar Everleny Pérez benadrukt dat ‘elke maatregel die werd genomen de centralistische mentaliteit heeft behouden.’

* Ómar Everleny in Nederland

Omar-everleny-in-nederland-2015

Omar Everleny tijdens zijn bezoek vorig jaar aan Nederland

Vorig jaar juni was Omar Everleny – op uitnodiging van de Nederlandse ambassade in Havana – de gast van o.a. de Nederlandse non-profit organisatie Credit4Cuba, gericht op de ondersteuning van kleine ondernemers of cuentapropistas in Cuba bij de ontwikkeling van hun bedrijf. Daartoe biedt Credit4Cuba steun op het gebied van o.a. managementtraining en uitwisseling van ervaringen. Op de website van Credit4Cuba wordt Everleny omschreven als ‘een van de sleutelfiguren in het economisch hervormingsproces in Cuba’. Begin april meldt de website, dat Omar Everleny Pérez is toegetreden tot de Adviesraad van Credit4Cuba. Ongeveer tegelijkertijd wordt zijn ontslag in Havana bekend. Credit4Cuba wenst niet te reageren op dit politiek gemotiveerde ontslag. 

Verbod drie dissidenten deelname studiebijeenkomst

In het Centro de Estudios Convivencia in Pinar del Río vond dit weekend voor de tweede maal een bijeenkomst plaats over de juridische en maatschappelijke aspecten van een transitie in Cuba. De staatsveiligheidsdienst verhinderde de deelname van enkele genodigden waaronder publicist en socialist Pedro Campos, blogger Regina Coyula en advocaat Laritza Diversent. De bijeenkomst werd geleid door Dagoberto Valdés, directeur van het centrum en de website Convivencia. Valdés ontving in 1999 de Prins Claus Prijs voor  zijn activiteiten binnen Cuba.

convivencia-segundo Encuentro del Itinerario de Pensamiento y Propuestas para Cuba. (Convivencia)-23-24april2016

Foto van de deelnemers aan het tweede Encuentro del Itinerario de Pensamiento y Propuestas para Cuba met o.a. Dagoberto Valdés, in groen shirt.

Advocaat Laritza Diversent kon haar woning in Havana niet verlaten en leverde vervolgens haar bijdrage via een telefoonlijn, o.a. over de wetgeving op verenigingen en over een nieuwe kieswet. Blogger Regina Coyula liet aan de webkrant 14ymedio weten dat twee agenten vanaf zaterdagochtend vroeg voor haar deur stonden en haar opdroegen de woning niet te verlaten.  Coyula zei hen dat zij ‘een ernstige fout’ maakten en voordat zij haar woning weer binnenstapte, zei ze hen ‘de wet te overtreden’. Dagoberto Valdés betreurde de afwezigheid van de drie genodigden en wees er op dat de bijeenkomst vruchten had afgeworpen. Hij wees o.a. op de bijdrage op zondag over de ‘grondwettelijke transitie’ door advocaat René Gómez Manzano. De bijeenkomst in Pinar del Rio was bedoeld om wetsvoorstellen te formuleren voor de ‘noodzakelijke hervormingen die de Cubaanse samenleving nodig heeft’ en waar ‘de burger, binnen een grondwettelijke context, geordend en vreedzaam aan zou kan deelnemen en die de Cubaanse natie leidt tot een toekomst van vrijheid, sociale rechtvaardigheid en vooruitgang.’ Ook werd de economische ontwikkeling van Cuba besproken, op korte, middellange en lange termijn.

damas-de-blanco-straat-afgezet

Politie-afzetting vlakbij de woning waar de Damas de Blanco bijeenkomen

Tientallen arrestaties
In hetzelfde weekend werden o.a. in Havana, Santiago de Cuba en andere plaatsen tientallen vrouwen verhinderd deel  te nemen aan de mars TodosMarchamos / Wij trekken samen op, een campagne gericht op algehele amnestie van politieke gevangenen. In het kantoor van de Damas de Blanco werden 9 vrouwen en 4 mannen gearresteerd die op weg waren naar de Santa Rita-kerk waar elke zondag na de misviering een stille tocht wordt gehouden. Nog eens 15 vrouwen werden in het Ghandi-park in Miramar gearresteerd waar ze bijeenkwamen voor de stille tocht van  #TodosMarchamos. Ook hier werden, volgens organisator G. Rodiles, diverse deelnemers al bij het verlaten van hun woning door politie of leden van de geheime dienst aangehouden. Al enkele weken proberen de veiligheidsdiensten de stille tochten op zondag te verhinderen door steeds meer leden van de oppositie thuis aan te houden en te verhinderen dat zij deelnemen aan de mars. Volgens de Patriottische Unie van Cuba, UNPACU, werden in het hele land 193 mensen aangehouden die ‘van plan waren kerken en parken te bezoeken om op vreedzame wijze de vrijlating van alle politiek gevangenen te bepleiten.’

Bronnen
* Diario de Cuba, 14ymedio

CubaTips: Zwart-wit, Dictatorspel, Hanenfluisteraar, Fidel’s einde, homokoor en cruiseschepen

Van zwart-wit tot grijs

bezoek-obama-gran-theatro-spreekgestoelte-22032016

President Obama in het Gran Teatro Alicia Alonso

In het redaktioneel van de CubaTips van vandaag wordt uitvoerig stil gestaan bij de VARA-Gids van deze week, waarin een interview staat met Patrick Oppermann, die al 4,5 jaar CNN-correspondent in Cuba is. Hij gaat dieper in op de veranderingen: ‘Eigenlijk zijn er pas de laatste twee jaar veranderingen aan de gang’. En op de effecten van het bezoek van president Obama op de Cubaanse bevolking: ‘Ik was erbij toen Obama zijn speech uitsprak; je voelde de opluchting in de zaal. De grootste opluchting die ik ooit heb gevoeld hier. De meerderheid van de mensen waarmee ik na afloop sprak, was zeer positief over die speech. Dagenlang ging het hier over de Amerikaanse president die zich rechtstreeks tot het volk had gewend, die zelfs Spaans had gesproken, die culturele referenties had gebruikt. De speech was echt bedoeld voor het Cubaanse volk, niet voor de Cubaanse regering. Al was er natuurlijk ook een groep Cubanen, de conservatieven, die heel bezorgd zijn. Zij kennen  een heel ander narratief: Amerika is de vijand die probeert de regering omver te gooien en waar tegenstand aan moet worden geboden. Toch is dat narratief aan het veranderen. Het gaat van zwart-wit naar grijs.’

Positieve lading
Op dit moment zo vlak na het vertrek van president Obama domineert, aldus de redaktie van CubaTips,  weer duidelijk het zwart-wit narratief. Dat bereikte zijn hoogtepunt op het Cubaans partijcongres van vorig week toen de Minister van Buitenlandse Zaken, Bruno Rodriguez, het bezoek van Obama omschreef als ‘een aanval’ op ‘de cultuur en de waarden van Cuba’. Fidel Castro zelf had al de toon gezet met soortgelijk aanvallen in een Open Brief aan Hermano/Broeder Obama; Fidel hekelde zijn ‘strooplikkerij.’

CUBA-LA HABANA-ASISTE RAUL DISCURSO DE OBAMA

Generaal Raúl Castro Ruz vlak voor dat president Obama zijn toespraak begint in het Gran Teatro van Havana, 22 maart 2016.

Nerveus
Wie in het defensief is gedrongen en dreigt de alleenheerschappij te verliezen, vooral bij de jongere generatie (Oppermann: ‘Als Raúl Castro het volk toespreekt dan komt er alleen maar slecht nieuws en dan gaat het over de opofferingen die het land zich moet getroosten. En deze speech (van Obama) had zo’n positieve lading. Daar werd iedereen door meegevoerd.’), reageert overspannen en nerveus. De Cubaanse ambassadeur in Spanje ging het verst; hij omschreef de positief gezette toonzetting in de Spaanse media over Obama’s bezoek als ‘een bewijs zonder weerga van de culturele strijd en de psychologische oorlogsvoering’ (…) door journalisten die slechts één bron gebruiken, namelijk die ‘van de huurlingen in dienst van de VS’.

Interessant
Oppermann zegt aan het slot van het interview met de VARA-Gids dat ‘het nu te interessant is om uit Cuba weg te gaan. Raúl Castro heeft aangekondigd nog tot 2018 aan te blijven. Dat is niet heel ver weg meer, dus ik blijf zeker hier om de machtswisseling te verslaan. Het is geweldig om te leven op een plek waar de geschiedenis zo duidelijk in beweging is.’

tips

INHOUD VAN DE NIEUWSBRIEF VAN VANDAAG:

  1. Van zwart-wit tot grijs
  2. Vandaag NPO2: 14.25 uur: Andere Tijden over Cuba, het gedroomde eiland
  3. Fidel Castro: ‘Binnenkort ben ik er niet meer’
  4. Nederlandse aannemer op Cubaanse toer
  5. Bordspel over dictators: met Fidel Castro
  6. Cubaanse balling kan per cruiseschip terug
  7. Boek: De Hanenfluisteraar
  8. Eerst Cubaans homokoor: Hand in Hand
  9. Culturele Agenda
  10. Het laatste nieuws

Alle komende nummers
Wilt u ook alle nieuwe nummers vanaf nu in uw mailbox ontvangen?
Geef u hier op voor een gratis abonnement! 
Meer dan 1.000 geïnteresseerden gingen u al voor en ontvangen elke zondagochtend rond 12.00 uur de CubaTips.