Pleidooi voor realisme relatie Cuba en de VS

De regering van president Barack Obama nam twee weken geleden nieuwe maatregelen om de last van het embargo / de blokkade te verlichten op weg naar de normalisatie van de relaties tussen zijn land en Cuba. Dat is de enige weg die hem rest om het embargo stap-voor-stap te doen verdwijnen. Wanneer de Democratische kandidaat bij de komende presidentsverkiezingen wint, kan een voortzetting van dit beleid worden verwacht. Dat zal anders zijn als een van de huidige Republikeinse kandidaten wint, tenminste als we hun uitspraken moeten geloven en die van enkele veel geprezen internationale analisten. Dit wordt echter betwijfeld door Pedro Campos, publicist en voormalig diplomaat van Cuba en een pleitbezorger van een democratisch socialisme in dit land. Want oppositie voeren is iets anders dan deel uitmaken van de regering, of zoals een Cubaans spreekwoord zegt una cosa es con guitarra y otra con violín.

bandera-vs-cuba-microfoonJosefina Vidal, degene die namens het Cubaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken de onderhandelingen voerde met de VS, heeft gezegd niet te geloven dat een nieuwe Amerikaanse president de relaties met Cuba zal verbreken. De uitspraak is een bewijs van de Cubaanse bereidheid om de huidige koers voort te zetten, met welke nieuwe regering in de VS dan ook. De diplomatieke relaties tussen beide landen zijn hersteld en nu gaat het erom de samenwerking op een aantal terreinen te vergroten. Die werd in enkele gevallen gehinderd door de embargopolitiek die de Republikeinen steunden en de Cubaanse-Amerikanen in het Congres. Maar men moet de Cubaanse uitdrukking niet vergeten, una cosa es con guitarra y otra con violín (een ding is gitaar spelen, een ander ding de viool),  dat wil zeggen dat het niet hetzelfde is oppositie te voeren of deel uit te maken van de regering. Men kan niet verhullen dat achter de Republikeinse weerstand in het Congres om het embargo / de blokkade op te heffen vooral de wens verborgen ligt te voorkomen dat Obama en de Democraten de geschiedenis zullen ingaan als de partij die het communisme in Cuba de genadeslag gaf waardoor een einde werd gemaakt aan onrecht en voor hen opnieuw een plaats in het Witte Huis vrijkwam.

nixon-zhou-en-lai-februari-1972

China’s president Zhou-en-Lai en president Nixon in februari 1972

Republikeinen
Het was de Republikein Richard Nixon die de ontspanningspolitiek begon met China. De toenadering tot de Sovjet-Unie, door velen beschouwd als het begin van het einde van het communisme in Europa, was het werk van een andere Republikein, namelijk Ronald Reagan. Nixon bezocht Peking, Reagan Moskou. Misschien wil men het bezoek aan Havana reserveren voor een Republikein en spant men zich in om het de huidige president moeilijk te maken. Eerdere Republikeinse regeringen hebben al plannen gehad om toenadering tot Cuba te zoeken. Het was de regering van George W. Bush die als eerste enkele beperkingen van het embargo / de blokkade, verbonden aan de verkoop van voedsel, introk. Het establishment in de VS in het algemeen, is zich in de afgelopen tijd bewust geworden dat het embargo / blokkadebeleid om verschillende redenen veranderen moest en Republikeinse bestuurders, senatoren en volksvertegenwoordigers uit staten met de potentie om te investeren in Cuba, hebben een rol gespeeld achter alle initiatieven die gericht waren op opheffing van enkele verboden uit het embargo.

Dwarsliggen
De pogingen van Cubaans-Amerikaanse leden van het Congres om de Ley de Ajuste Cubano* aan te passen heeft geleid tot grotere ongecontroleerde emigratie uit Cuba en tot openlijke confrontaties met delen van de oppositie in Cuba. Men weet dat mogelijke represailles van de zijde van de Cubaanse autoriteiten, de voortgang van de verbetering van de relaties tussen beide regeringen compliceren en een mogelijk bezoek van Obama aan Cuba in gevaar kan brengen. De Republikeinen weten als geen ander dat er een sterke relatie bestaat tussen de Ley de Ajuste Cubano en de opheffing van het embargo / de blokkade.

val van de muur, val vs-embargo

De val van de Muur in Berlijn 1989 en de mogelijke val van het embargo en het reisverbod naar Cuba

Imago VS in Latijns-Amerika
Anderzijds is het imago van de VS als imperialistische macht die haar wil oplegt aan de rest van Latijns-Amerika, afgezwakt door de toenadering met Cuba en het is voor niemand een geheim dat dit ook een van de doelstellingen van de nieuwe politiek is. De terugtocht van de anti-imperialistische populistische krachten in Latijns-Amerika (Venezuela, redactie) is niet het gevolg van de verandering van het imago van de VS, maar hangt er wel mee samen. Het zal het deze populistische machthebbers minder makkelijk maken het falen van het binnenlands beleid te wijten aan de imperialistische bemoeienis. De Cubaans-Amerikaanse toenadering maakt ook dat de verdedigers van de VS in het continent minder negatief zullen worden benaderd. Degene die Obama opvolgt, ongeacht zijn politieke kleur, zou van dit nieuwe imago kunnen profiteren om het beleid van de Amerikaanse politiek effectiever te maken en dat kan leiden tot versterking van de VS- belangen in dit westelijk halfrond.

Verdergaande samenwerking
Diplomatieke relaties zijn één ding, goede politieke banden en samenwerking zijn andere zaken. De regeringen die na Obama komen, kunnen profiteren van de mogelijkheden die door de toenadering ontstonden en verder gaan met samenwerking op het gebied van veiligheid, drugshandel, mensenhandel en milieubescherming. Zij die doorgaan de relaties tussen beide landen af te meten aan democratische veranderingen in Cuba zullen wellicht het tegenovergestelde ontdekken. Daarmee ontken ik niet dat de fundamentele belemmeringen voor een sociale en economische ontwikkeling van Cuba gelegen zijn in het bestaande gecentraliseerde model van de politiek en economie, opgelegd door een niet-bestaand socialisme en niet door de imperialistische politiek zoals de Cubaanse regering beweert en zo het eigen falen rechtvaardigt.

Nieuwe markten
Het openen van nieuwe markten voor kapitaal en handelswaar is een doelstelling van elke Amerikaanse regering en de omstandigheden scheppen waarin dat met Cuba mogelijk wordt, bepalen op dit moment de relaties tussen beide landen. Elke nieuwe regering zal die weg openhouden. Er zijn analisten die een onzekere toekomst voorspellen voor de relaties tussen beide landen, maar wie dit fenomeen grondig analyseert kan concluderen dat het beter is de ontwikkeling van de gebeurtenissen af te wachten opdat een zuiverder beoordeling mogelijk wordt.

Bron
* Pedro Campos, internetkrant 14ymedio, 3 februari 2016

Noot
** De Ley de Ajuste of Cuban Adjustment Act uit 1966 kan enkel door het Congres worden gewijzigd. Sinds 50 jaar hebben de Cubanen een privilege dat bijvoorbeeld bewoners uit Haïti of de Dominicaanse Republiek ontberen. De Cuban Adjustment Act geeft Cubanen het recht om binnen 1 jaar na aankomst legale residentie in de VS te verkrijgen en vervolgens burgerschap. Cubanen die op zee worden aangehouden, worden gewoonlijk door de VS teruggestuurd. Enkele Congresleden, ook van Republikeinse huize, hebben dit jaar gepleit voor herziening van deze wet. Onder hen was de Republikeinse presidentskandidaat Marco Rubio uit Florida die constateerde in januari jl. dat de huidige wet Cubanen ‘binnen één jaar en één dag politiek asiel verleent ’ en dat deze Cubanen vervolgens ‘tien tot 15 keer per jaar hun familie in Cuba bezoeken.’

Cuba hindert expositie in Leusden

Conservator Margareth Degeling wil de expositie van de tekeningen van Ronald Guillén Campo graag door laten gaan. ‘Desnoods met reproducties van zijn werk.’ Plannen voor een bescheiden expositie in een klein museum hebben geleid tot een internationaal conflict. De Cubaanse overheid doet er alles aan om te voorkomen dat de kunstenaar Ronald Guillén Campos zijn tekeningen kan laten zien in Leusden.

casa-holanda-roberto-guillenDe pakketten met de kunstwerken van Ronald Guillén Campos worden bij de douane onderschept, afgevoerd en zoekgemaakt. Zijn facebookpagina en mail-account worden keer op keer geblokkeerd. Conservator Margareth Degeling van het Museum M.A.C. House is verbijsterd. Het lijkt erop dat de Cubaanse overheid haar wil voorschrijven wat ze in haar museum aan de muur mag hangen. Alleen de eerste zending met kunstwerken van Ronald Guillén Campos bereikte haar museum; de overige pakketten werden tegengehouden. Maar ze laat zich niet van de wijs brengen. ‘We besloten vorige week dat we de expositie gewoon laten doorgaan. Van de werken waar we geen originelen van ontvingen, hebben we reproducties opgehangen. Zo vestigen we de aandacht op zijn werk én op de inperking van meningsuiting, waaronder de gewone man in Cuba nog steeds gebukt gaat.’

Margareth-Degeling

Margareth Degeling, conservator

Tegenwerking
Degeling had deze tegenwerking niet verwacht. ‘Ronald Guillén Campos behoorde tot de weinige Cubaanse kunstenaars die werden gedoogd. Hij won zelfs de ‘Angelote’, een toonaangevende prijs in dat land. Nu pogen ze alle communicatie te blokkeren; elke paar dagen blijkt dat zijn mail- en facebookaccount weer zijn afgesloten. Hij is niet gevangen gezet, maar hij is erg bang dat hij die kunstwerken nooit meer terug zal zien; die originelen betekenen veel voor hem.’ Op veel tekeningen van Guillén Campos is de rode driehoek van de vlag van Cuba te zien. Soms lijkt de driehoek te bloeden, soms wordt die gecombineerd met de peperdure prestigeobjecten die in Cuba al dan niet tot stand komen, terwijl de bevolking in armoede leeft. Ook vestigt de kunstenaar de aandacht op homoseksualiteit, een heikel thema in het land.

Lees verder
AD, 3 februari 2016

Meer informatie
* Openingstijden Museum voor hedendaagse kunst M.A.C. House Leusden:
Elke woensdag- en zondagmiddagen tussen 13:00 – 17:00 uur.
* Website La Casa Holandesa

De Amerikaanse invasie van Cuba is begonnen (2)

Amerikanen verslinden de Cubaanse cultuur net zo gemakkelijk als zij hun vele mojitos drinken. Het eiland staat voor een uitdaging. Op het vliegveld van Havana is het niet ongewoon meer dan drie uur te wachten op vertrek, kamers in hotels en de casas particulares zijn vaak volgeboekt. Uit de meest recente overheidscijfers blijkt dat het aantal beschikbare particuliere kamers op 9.700 wordt geschat hoewel experts schatten dat slechts 3.500 van die overnachtingsmogelijkheden bruikbaar zijn.* Bij hotellobby’s staan rijen Amerikaanse toeristen in afwachting van wifi-kaarten met een 24-digitlogincode en een wachtwoord die lang niet altijd functioneren.
Hier volgt het tweede deel van de reportage van Lisette Pool van de Wall Street Journal; deel 1 publiceerden wij op 30 januari.

american-invasion-iron sculpture by Rafael San Juan

IJzeren sculptuur van Rafael San Juan aan de Malecón in Havana

Avontuurlijke kunstenaars en toeristen uit de VS gaan al veel langer naar Cuba. Maar waar eerst sprake was van een druppelsgewijs fenomeen is nu sprake van een vloedgolf vanwege de versoepelingen van de Obama-regering. Dat kan allemaal veranderen, zeggen specialisten, als Obama in 2017 het Witte Huis verlaat. De Republikeinse presidentskandidaten Marco Rubio en Jeb Bush veroordeelden de heropening van de Amerikaanse en Cubaanse ambassades vorig jaar zomer. Rubio heeft opgeroepen de maatregelen van de huidige regering weer terug te draaien.

Logistiek
De logistiek rond culturele bezoeken is afschrikwekkend. Amerikanen die zaken doen in Cuba moeten voorzichtig manoeuvreren tussen Amerikaanse en Cubaanse wetgeving om te voorkomen dat het embargo wordt geschonden. Zij brengen hun eigen bevoorrading mee, van vorkheftrucks tot paperclips. Een Amerikaanse filmproducer zegt dat er in het hele land, zes ‘niet zulke slechte trucks’ zijn om filmapparatuur te vervoeren. Misschien zijn er nog een twaalftal extra in een slechtere conditie. Elke Hollywoodproductie die naar het eiland komt heeft auto’s tekort om ook de Cubaanse leden van de crew te vervoeren want die hebben geen auto’s. Schilders hebben geen papier, verf of doek. De elektrische apparatuur voor muziekconcerten is gevaarlijk gedateerd en niemand beschikt over spijkers.
american-invasion-twee-toeristenBureaucratie
En dan is er bureaucratie. Een ploeg van Fox Sport-televisie uit Los Angels wilde een documentaire maken over honkbal in Cuba en zou opnames maken in een boksschool ergens in een uithoek van de stad. De ploeg had toestemming van de honkbaltrainer daar, maar men had niet voldoende met de heersende bevelstructuur rekening gehouden. De zaak lag gecompliceerd want één ministerie controleerde de helft van de school met het speelveld, maar de andere helft met de leslokalen, was weer in handen van een ander ministerie. Er begonnen onderhandelingen. De trainer rookte een sigaret. En Boris Crespo, een Cubaanse productieleider, deed pogingen uit ‘deze beschamende situatie’ te geraken. Men vond uiteindelijk een andere school, een fotogenieker gebouw in de zwembadkleuren blauw, beschilderd met een grote foto van Fidel Castro achter de ruiten.

Voorrecht
Al langer hebben visuele kunstenaars de mogelijkheid hun werk in het buitenland te verkopen wat hen tot een welgestelde klasse maakte, maar ook de weg opende voor meer particulier ondernemerschap. Uitvoerende kunstenaars behoren ook tot die burgers in het land die al een periode van tientallen jaren met buitenlandse reizen achter de  rug hebben. Visuele kunstenaars, vaak behangen met stijlvolle accessoires als Ray-Bans en de laatste iPhones, renoveren hun huizen, bouwen nieuwe en vestigen zich in art-houses. Scouts op zoek naar locaties klagen over de renovatiewoede onder welgestelde Cubanen omdat ze de oude en verweerde huizen ruineren. Die huizen zijn een essentieel onderdeel van het Cubaans toerisme; Amerikanen poseren voor de meest vervallen gebouwen en maken foto’s voor hun Facebookvrienden.

american-invasion-Cuba’s car - reference to a Soviet tank by artist Ernesto Domecq

Een werk van Ernesto Domecq met een verwijzing naar een Russische tank

Deviezen
Cuba heeft twee munteenheden, één voor inwoners van het land en een andere voor bezoekers. De prijzen voor buitenlandse gasten stijgen sterk. Corey McLean, een 28-jarige filmmaker uit Los Angeles, maakte een filmreportage over surfen in Cuba. Het huis waar hij en zijn 2 collega’s verbleven, huurden ze voor $140 per week. Een andere filmploeg betaalde een week later $820. ‘Er zijn zoveel mensen die met geld smijten, mensen worden er gek van en denken ‘laten we meer vragen,’ zegt hij. Sommige Cubanen proberen de vloedgolf van Amerikanen in goede banen te leiden. De internationaal bekende kunstenaarsgroep Los Carpinteros en het opkomende duo Celia & Yunior nodigen geen cruisetoeristen en andere anonieme groepen meer uit voor een bezoek aan hun studio. Andere kunstenaars beperken het aantal gasten of bouwen complete showrooms waar, aangevuld met een hapje- en drankje, de Amerikanen worden verleid om schilderwerk en dergelijke te kopen. Vorig jaar werd de Italiaanse Galerie Continua de eerste Europese galerij die toestemming kreeg een expositieruimte in Havana te openen hoewel de autoriteiten kunstverkoop in Cuba nog verbieden. ‘Onze opening was een hit’, zegt mede-eigenaar Lorenzo Fiaschi, die vertelt dat meer dan 5.000 mensen die eerste avond langskwamen.

Commercialisering
Zulke gebeurtenissen trekken andere kunstenaars aan die hun vleugels in Cuba willen uitstrekken. De huidige Cubaanse wetgeving verbiedt het Cubanen een galerie te openen; enkel galeries in handen van de staat verkopen kunst. ‘Er zijn grote Cubaanse staatsdealers die voor een paar dollar per dag werken, maar kunst ter waarde van miljoenen verkopen. Wanneer beginnen zij hun eigen galerie?’, vraagt kunstenaar Marco A. Castillo zich af. Hij en Dagoberto Rodriguez bieden werken van Los Carpinteros aan. Het werk van deze groep bracht op een veiling dan $ 85.000 op. Recent kwamen een dozijn Amerikaanse toeristen op bezoek in een studio in Havana die feitelijk dienst doet als galerie voor drie kunstenaars. ‘Welkom, kom binnen en maakt het u gemakkelijk, wees niet te bescheiden,’ zei de Cubaanse gids Alain Rubio tot de groep. Een vrouw vraagt naar de waterverfwerken, een ander probeert een halsketting uit in de giftshop en anderen zoeken in rijen schilderijen op doek. De kunstenaar Mayito is de enige van de drie die aanwezig is; de andere twee zitten in de VS. Hij staat achter in de ruimte met een glas rum in de hand terwijl bezoekers de roestvrij stalen beelden van hem bewonderen. Een paar minuten later, arriveert een bus vol bezoekers uit Iowa. ‘We willen hier zijn voordat het commercialiseert,’ zegt Heidi Chico, directeur van een automatenfabriek in Des Moines. Een assistent van de galerie in een zijden blouse en met parelketting, beantwoordt in vloeiend Engels de vragen van de bezoekers over een kunstwerk, o.a. de urinaal in de vorm van een naakte vrouw. Prijs $45.000.

american-invasion-cuba-Tourists visit artist Jose Fuster's home in Jaimanitas, Havana

Toeristen bezoeken vaak de woning in Jaimanitas van de Cubaanse kunstenaar José Fuster met werk in de open lucht.

Gedateerde smaak
Veel Amerikaanse verzamelaars hebben gedateerde opvattingen over Cubaanse kunst, vindt Howard Farber, een verzamelaar in Miami en voormalige onroerendgoedbezitter. Hij heeft een van de grootste verzamelingen van Cubaanse kunst in de VS. ‘Veel mensen in de wereld van de kunst denken bij Cubaanse kunst nog steeds aan Carmen Miranda met een gitaar en een palmboom. Ze hebben geen idee dat het echt een andere wereld is.’ Andere grootverzamelaars als Ella Cisneros, die zes jaar geleden naar Cuba terugkeerde, moedigen insiders in de wereld van de kunst uit om juist Cuba te bezoeken en ervan te leren. Op de vooravond van de laatste Biënnale van Havana, organiseerde Cisneros een party die volgens verzamelaar Ron Pizzuti uit Ohio, kon wedijveren met elk feest in Beverly Hills. In haar moderne woning in Havana met een Range Rover voor de deur en een band bestaande uit 17 leden, dineerden de gasten met ‘hoogstwaarschijnlijk meer eten dan de meeste Cubanen in een hele maand zien,’ aldus Pizzuti.

Link
* Lisette Pool, The Wall Street Journal, 28 januari 2016 Op de site van de Wall Street Journal zijn nog Five Tips for Travelers for Cuba te lezen, Amerikaanse toeristen wel te verstaan want volgens de wet is toerisme naar Cuba voor hen nog steeds illegaal.

 Noot
*  Op Cuba zijn er nu bijna 63.000 hotelkamers, maar als het aan de overheid ligt dan moet dit aantal ruim 85.000 zijn in 2020. De overheid is hiervoor op zoek naar buitenlandse investeringen.

Fidel’s zorgen over zika-virus

Fidel Castro (89) maakt zich grote zorgen over de verspreiding van het zika-virus. Dat zei de voormalige president van Uruguay José Mujica (80), nadat hij eind vorige week de Cubaanse ex-leider bezocht. Mujica zei dat Fidel er ‘schitterend, zeer wakker en gelukkig’ uitzag. Te oordelen naar de achtergrond van zonnebloemen op de officiële foto vond de ontmoeting plaats in Fidel’s bungalow Punto Cero.

Fidel-con-Mujica-29012016

José Mujica (links)  en Fidel Castro

Volgens de huidige senator uit Uruguay maakte Fidel zich ook zorgen over de stand van de veestapel in Cuba en bestudeert hij ‘technische vraagstukken’ die moeten bijdragen aan de oplossing van dit probleem in deze sector. Muijca was in Havana om het tweede Internationaal Forum Con todos y para del bien todos bij te wonen dat gewijd is aan de Cubaanse denker en nationalist José Martí.

Levende relikwie
Vrijdag was hij de gast van het programma Mesa Redonda van de Cubaanse staatstelevisie en noemde hij Fidel Castro ‘de belangrijkste levende relikwie van de Historie die we tot nu toe nog hebben.’ De laatste foto’s van Fidel Castro verschenen in september 2015 in de Cubaanse media toen hij de paus ontmoette. Sinds 11 december vorig jaar zijn geen geschreven teksten meer van Fidel in de pers verscheen; toen schreef hij een brief aan de verslagen president Nicolas Maduro van Venezuela.

Bronnen
* Cafe Fuerte en Cubadebate

Frankrijk wil schuld Cuba verder verlagen

De Cubaanse president Raúl Castro staat een cadeau te wachten als hij vandaag en morgen Frankrijk bezoekt. Volgens een diplomatieke bron, geciteerd door persbureau Reuter, zal de Franse regering met een voorstel komen om de schuld verder te reduceren. Dat schreef het FD vrijdag jongstleden. Vandaag overlegt Raúl Castro met president Hollande en vanavond dineert hij met hem op Champs Elysee.

Raul Castro

Raúl Castro in Costa Rica in januari 2015

Frankrijk is de grootste schuldeiser van Cuba. Van de in totaal $11,9 mrd aan uitstaande schulden, staat het eiland bij Frankrijk voor $4 mrd in het krijt. In december kwamen Frankrijk en de andere landen die nog geld tegoed hebben overeen om een rentebedrag van in totaal $8,5 mrd kwijt te schelden. In dat bedrag zat $4 mrd aan achterstallige rentebetalingen aan Frankrijk.

Kredieten
Van de $4 mrd die Frankrijk nu nog te goed heeft zal een deel, volgens de diplomatieke bron, worden omgezet in kredieten voor allerlei ontwikkelingsprojecten op het eiland. ‘Het is een extra gebaar van Frankrijk nadat al eerder $4 mrd werd kwijtgescholden’, zegt de bron. Het Franse ontwikkelingsagentschap zal op Cuba een kantoor openen. Tijdens het bezoek van Castro aan Parijs zullen meerdere commerciële en ontwikkelingscontracten worden getekend, meldt Reuter.

Handelsmissie
Sinds de Verenigde Staten de diplomatieke betrekkingen met Cuba hebben hersteld, proberen tal van buitenlandse bedrijven de lang afgesloten markt te betreden. In januari was Nederland nog met een handelsmissie, aangevoerd door minister Ploumen, op het eiland. Dat leidde tot diverse contracten. Zo gaat Unilever samen met de Cubaanse partner Intersuchel voor $35 mln een fabriek bouwen voor Omo, Rexona, Lux en andere merken. Scheepsbouwer Royal IHC tekende een overeenkomst voor de levering van een schip voor de kustbescherming. Nederland is na Frankrijk de grootste handelspartner van Cuba, met een export van $107 mln en een import van $120 mln. In 2014 spraken Nederland en Cuba al af om samen te werken op het gebied van toerisme, landbouw en logistiek. Voetbalclub Feyenoord heeft al enkele jaren een straatvoetbalproject op het Caribische eiland.

Bron
* FD, 29 januari 2016

CubaTips: zika-virus, deining in Dordrecht, christelijke kerken gesloopt, toerisme, vrijwilligers en Raúl Castro

Deze week kwam het jaarrapport 2016 van de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch uit. Het bevat een indrukwekkend hoofdstuk over de situatie van de mensenrechten in Cuba. ‘Cubaanse burgers die het regime bekritiseren blijven onderworpen aan criminele processen,’ aldus het rapport van HRW. 

En niet alleen zij. Zelfs Cubanen die betrokken zijn bij de verspreiding van het a-politieke Het Pakket werden afgelopen week op het politiebureau ontboden omdat zij informatie, nieuws, filmseries en cursussen via El Paquete verspreiden. Zij werden bedreigd met in beslagname van hun apparatuur als zij Het Pakket blijven verkopen aan buurtbewoners.   

Deze poging van het regime om andere stemmen te smoren, lijkt ons bij voorbaat gedoemd te mislukken. Maar het geeft wel weer aan dat ondanks de lovende en zalvende woorden van bezoekende kunstenaars, ministers en zakenlieden aan Cuba de dictatuur op essentiële punten ongewijzigd blijft bestaan.

Aldus de redactie van CubaTips in het nummer, dat vandaag verschijnt.

tips

INHOUDSOPGAVE VAN DE NIEUWSBRIEF

  1. Van de redactie
  2. Politie bedreigt wifi-bezitters
  3. Geen zika-virus in Cuba
  4. Deining in Dordrecht in Cuba
  5. Overheid Cuba sloopt christelijke kerken
  6. Cuba heeft moeite met toestroom toeristen
  7. Vrijwilligers gevraagd
  8. Raúl komt familie tekort
  9. Culturele Cuba Agenda
  10. Het laatste nieuws

Iedere zondag
Iedere zondag ontvangen abonnees hun CubaTips in de mailbox.  Wilt u ook alle nieuwe nummers vanaf nu in uw mailbox ontvangen? Geef u hier op voor een gratis abonnement! Ruim 1.000 geïnteresseerden gingen u al voor!

De Amerikaanse invasie van Cuba is begonnen (1)

Als gevolg van de versoepelingen door president Obama van de reis- en handelsbeperkingen met Cuba, wordt het eiland overstroomd door Amerikaanse toeristen op zoek naar een zoveelste exotische bestemming. Amerikanen die werkzaam zijn in de wereld van de kunst, technologie, entertainment en film, speuren het land af op zoek naar nieuwe locaties om televisieseries op te nemen en nieuwe sterren aan de man te brengen. Amerikaanse bezoekers op culturele zoektocht en met uitpuilende portemonnees worden in bussen gestopt die hobbelen over de slecht onderhouden wegen van Havana. Lisette Pool deed deze week in The Wall Street Journal verslag van deze invasie.

american-invasion-cuba.muur-vlag

Muurschildering bij het atelier van de populaire KCho

Het aantal bezoekers aan het atelier 331 Art Space in Havana is zo gegroeid dat het eigenlijke werk er bij in schiet. Adrian Fernández, die de studio deelt met nog twee kunstenaars, vertelt dat ze in de afgelopen maanden bezoek ontvingen van Facebook, Google, UPS, het Museum van Moderne Kunst en het Instituut Smithsonian in Washington. ‘We proberen de ochtenden vrij te houden om te werken – de mensen komen dan in de middag – maar als er meer bezoekers komen is dat moeilijk,’ zegt de 31-jarige fotograaf. Kunst- en cultuurtoeristen willen graag de banden met Cuba herstellen en doen pogingen om de business te hervatten met de voormalige Amerikaanse vijand uit de Koude Oorlog. Het kan nog jaren duren voordat het Congres formeel het embargo opheft, dat sinds de jaren zestig van kracht is, maar kunstenaars en andere culturele voorlieden leiden op dit moment de slag naar een nieuw tijdperk in de Cubaans-Amerikaanse relaties. ‘Cultuur beweegt zich altijd sneller dan de regeringen’ en ‘wetten veranderen alleen omdat de veranderingen in het werkelijke leven al plaatsvinden, of zouden moeten plaatsvinden,’ zegt Sara Alonso Gómez, een onafhankelijk curator gespecialiseerd in hedendaagse kunst uit Latijnse en Caribische landen.

Fast-and-furious-in-havana

Acteurs uit Fast and Furious in Havana

Vóór de verandering
Het aantal toegestane bezoeken van Amerikaanse burgers aan Cuba steeg afgelopen jaar met 50%. Jeffrey DeLaurentis, hoofd van de Amerikaanse ambassade in Havana, zei in een briefing vorige maand dat er nog meer Amerikanen onder weg zijn. Het State Department kondigde recent een regeling aan met Cuba waardoor directe commerciële vluchten met het eiland mogelijk zijn. Mensen kunnen dan met enkele clicks een ticket boeken voor Cuba. En deze lente zal het eerste Amerikaanse cruiseschip Carnaval het eiland aandoen, het eerste in 50 jaar. Toeristen en de culturele wereld willen Cuba nog meemaken voor het verandert en zijn er op gespitst zaken te doen voor de verandering. Universal Pictures wil toestemming van de Amerikaanse en Cubaanse regering om de volgende serie van de film Fast & Furious in Cuba op te nemen. In 1959 verloor Hollywood deze locatie toen Fidel Castro aan de macht kwam. Het luxe merk Chanel zal zijn cruisecollectie in mei in Havana presenteren. En Cubanen die in de entertainmentwereld werken, zeggen dat de Rolling Stones proberen in Cuba op te treden, misschien eind maart wanneer hun tournee in Latijns-Amerika afloopt. Maar een medewerker van de groep wil het niet bevestigen.

american-invasion-cuba-Mosaics artist Jose Fuster's home in Jaimanitas, Havana

Mozaiek bij de woning van kunstenaar José Fuster in Jaimanitas bij Havana

Verleiden
Het eiland probeert kunst en entertainment-vips te verleiden. Architect Frank Gehry werd gesignaleerd toen hij de haven van Havana binnenzeilde en een receptie als een rockster kreeg aangeboden voor een lezing voor 150 Cubaanse architecten. Actrice Natalie Portman (Black Swan) ging recent uit in Havana in gezelschap van de 94 jaar oude balletlegende Alicia Alonso. Schilder Frank Stella staat gepland voor een lezing in maart. De gastheren uit de Amerikaanse versie van het Engelse autoprogramma Top Gear reden buiten de hoofdstad Havana rond in wagens gevuld met vliegtuigbrandstof. Matthew Carnahan, maker van Showtime’s House of Lies, wilde de Cubaanse autoriteiten graag het script van eerdere series laten lezen als hij toestemming zou krijgen de finale van de serie in Havana op te nemen. Cubaanse officials waren maar al te graag bereid in te stemmen, was zijn ervaring. Carnahan, die alle vergunningen binnen 4 maanden binnen had: ‘Ik voelde me geschokt dat het allemaal zo verliep.’ Producer Ross Breitenbach uit Los Angeles keerde uit Cuba terug met minstens drie ideeën voor een realityshow. Hij is nu op zoek naar locaties voor series als The Bachelor, Big Brother en Brat Camp. ‘De gebouwen zijn prachtig verweerd. We zouden duizenden dollars moeten neerleggen om dit op de set na te kunnen bouwen,’ aldus Breitenbach.

Link
* Lisette Pool, The Wall Street Journal, 28 januari 2016
Op de site van The Wall Street Journal zijn nog ‘Five Tips for Travelers for Cuba’ te lezen, Amerikaanse toeristen wel te verstaan want volgens de Amerikaanse wetgeving is toerisme naar Cuba voor hen nog steeds illegaal.