Politie maakt einde aan concert Los Van Van

Het stopzetten door de politie van een concert zondagavond van de bekende muziekgroep Los Van Van heeft in Cuba tot commotie geleid, zelfs op website van de staat. Om 10.30 uur eiste de politie dat het concert vanwege het overschrijden van de eindtijd, zou worden gestaakt. Los Van Van trad op in de Rode Salon van Club Tropical waar een avond eerder nog de Amerikaanse groep The Dead Daisies optrad.

los van van-politie-agent-01032015De fotograaf Iván Soca maakte foto-opnamen van de stopzetting van het concert, plaatste deze op zijn Facebookpagina, inclusief een open brief aan de journalist van de staatstelevisie Randy Alonso, met verzoek deze brief te publiceren o.a. op de website Cubadebate. ‘Om half elf stapte een politieagent het toneel op hij maakte een einde aan de meest authentieke show die ik in 12 jaar van dit orkest, het orkest van Juan Formell zag,’ aldus Soca die veelvuldig fotografeert bij concerten van Los Van Van. Soca: ‘Ik dacht dat het een onderdeel was van de act en dat de politieagent zich aansloot bij dit wonderlijke feest, maar dat was niet zo.’ Het muziekoptreden werd onderbroken toen de groep een nummer zong van hun laatste cd ‘Somos diferentes / Wij zijn anders.’ Het publiek reageerde op de interventie van de politieagent met de kreet: ‘Het heeft geen zin, het heeft geen zin’.

los van van-politie-01032015Te laat
De fotograaf zegt op de weblog El Microwave dat hij een publiekelijke uitleg verwacht van politieke autoriteiten over deze ‘schoffering’, niet enkel van ‘de fenomenale musici waaruit Los Van Van bestaat maar –vooral – voor de duizenden Cubanen die slachtoffer werden van deze daad van onkunde en niet uit te leggen vorm van despotisme.’ Volgens sommigen zou het politieoptreden samenhangen met het late uur van het concert en had de politie al om 10 uur gewaarschuwd dat het concert beëindigd moesten worden. Maar ook wordt opgemerkt dat een avond eerder het concert van de Amerikaanse band The Dead Daisies veel later was afgelopen en de politie niet ingreep.

Uit het Facebook van Ivan Soca. 'Bureaucratie is de kunst om het simpele te veranderen in het moeilijke, door middel van het zinloze

Uit het Facebook van Ivan Soca:
‘Bureaucratie is de kunst om het simpele te veranderen in het moeilijke, door middel van iets zinloos’

Reacties
De website Cubadebate schonk maandag al aandacht aan het incident en citeerde ook uit de brief van fotograaf Ivan Soca. De redactie van de website stelt vooral veel vragen bij het abrupte einde van het concert en vraagt zich af wie er verantwoordelijk is voor de openingstijden van dergelijke culturele instellingen. ‘Is dat de agent van dienst of de provinciale autoriteiten voor de cultuur. En welke rol speelt de leiding van een dergelijke instituut zelf? En als het werkelijk om het overschrijden van de tijd ging, waarom mocht het concert een avond eerder dan tot 12 uur doorgaan. Hoe gaat men om met het optreden van een gerenommeerd orkest als Los Van Van? Is het terecht om een concert van dit niveau abrupt te beëindigen’. Bezoekers van de website Cubadebate reageren ook zoals Leo: Een van de grote tekortkomingen in Cuba is de wijze waarop een groot deel van de politie optreedt, hoe ze er niet in slagen de context te begrijpen en in dit geval een uitzondering te maken. Ik ben er zeker van dat wanneer er sprake zou zijn geweest van een politieke manifestatie of Silvio (bedoeld wordt Silvio Rodriguez, de populaire aan de Castro’s toegewijde zanger, red) zou hebben gezongen over de Cuban Five ze zouden zijn doorgegaan, zelfs tot 7 uur ’s ochtends.’

Linken
* Videoclip van Somos Diferente. De cd kwam vorig jaar uit en werd opgedragen aan de vorig jaar overleden oprichter van de groep Los Van Van, Juan Formell
* Website Microwave met uitspraken van fotograaf Ivan Soca en meer foto’s van het politieoptreden
* Facebookpagina van Ivan Soca. Soca blijkt bevriend met de graffiti-artiest El Sexto, die op dit moment vanwege zijn kunstuitingen ruim 2 maanden gevangen zit
* De regimegezinde website Cubadebate reageert op 2 maart jl. en citeert uit de brief van Ivan Soca

Natalia Revuelta, moeder van een van Fidel’s kinderen, overleden

In een ziekenhuis in Havana is zaterdag Natalia Revuelta Clews, moeder van Alina Fernández Revuelta en dochter van Fidel Castro, overleden aan longemfyseem. ‘Naty’ is 89 jaar geworden en is inmiddels begraven.

'Naty' Revuelta

‘Naty’ Revuelta

Vanwege haar ziekte mocht dochter Alina na een verblijf van 21 jaar in het buitenland Cuba bezoeken; zij was bij het sterven van haar moeder aanwezig. Alina Fernández slaagde er in 1993 in met een vals paspoort en met een pruik het land te ontvluchten. Alina, geboren in 1956 uit een buitenechtelijke relatie van Fidel met Naty Revuelta, had een slechte relatie met haar vader ondermeer omdat zij zich ophield in de subcultuur van kunstenaars en mode-ontwerpers in Havana. Fidel erkende het kind in 1959 als het zijne, maar pas toen ze volwassen werd, ontdekte ze wie haar eigenlijke vader was. Na haar vlucht zou ze zich voegen bij anti-Castrogroepen in ballingschap en bezocht in die hoedanigheid ook Nederland.

Moeder 'Naty' en dochter Alina Fernánedez

Moeder ‘Naty’ en dochter Alina Fernández

Scheiding
Naty Revuelta werd politiek actief in 1952 toen dictator Batista een staatsgreep pleegde. Toen leerde ze op de universiteit Fidel al kennen, die in oktober 1948 getrouwd was met Mirta Francisca de la Caridad Díaz-Balart. Naty werd lid van de Partido Ortodoxo (waar Fidel ook actief in was) en zou een van de oprichters worden van de Beweging van de 26ste Juli. In 1955 scheidden Fidel en Mirta en ook Naty verliet haar echtgenoot, de cardialoog Orlando Fernández. Een jaar later werd dochter Alina geboren uit de relatie tussen Fidel en Naty.

Een andere kant
Op de website 14ymedio verscheen een tekst geschreven door Regina Coyula, dissidente journaliste. Haar man en familie waren blijkbaar tot het einde goede vrienden van Naty Revuelta. Coyula beschrijft een aantal onderbelichte kanten van het leven van Naty Revuelta, de opofferingen die ze bracht voor het welslagen van de revolutie van de Castro’s, haar marginalisering in de Cubaanse samenleving die compleet werd na de vlucht van haar dochter Alina naar de VS. Openingen van exposities en tentoonstellingen, het bezoeken van recepties op ambassade, zoals de Nederlandse, waren wel weer toegestaan.

Amerikanen adviseren Cubaanse banken

De Cubaanse overheid heeft vrijdag aangekondigd dat vertegenwoordigers van Amerikaanse banken deze week Cuba zullen bezoeken vanwege de gevolgen van de normalisering tussen Cuba en de VS van het bancaire verkeer. Ook zullen specialisten op het gebied van informatietechnologie van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken, van Buitenlandse Handel en van Financiën de komende weken het eiland bezoeken.

De Cubaanse en Amerikaanse vlag in het Minsiterie van Buitenlandse Zaek n waar vorige week de tweede gespreksrond plaatsvond

De Cubaanse en Amerikaanse vlag in het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington  waar vorige week de tweede gespreksronde plaatsvond

De Cubaanse onderhandelaar Josefina Vidal zei tijdens een persconferentie in de Cubaanse vertegenwoordiging in Washington dat Cuba meer informatie nodig heeft over de aard van de nieuwe afspraken en regelingen die president Obama heeft afgekondigd. Vidal gaf aan dat de regelingen gecompliceerd zijn en dat de advocaten in de delegatie gepoogd hebben de aard van het nieuwe beleid te doorgronden ‘maar niets is beter dan een direct contact tussen personen die belast zijn met de vastlegging en uitwerking van het beleid en personen in Cuba, die bij de concretisering ervan een rol spelen.’ Tijdens de persconferentie werd ook nog verwezen naar uitspraken van de Amerikaanse onderhandelaar Roberta Jacobson over de mogelijke opening van ambassades vóór 10 april. Vidal zei daarop dat als Jacobson dit benadrukte het des te beter is, want dat betekent dat ook dat ‘het bancaire probleem is opgelost want dat is nauw verbonden met de formele opening van een ambassade.’

Bronnen
* Diverse persbureaus en media

CubaTips: Amerikaans bedrijfsleven, entrecotes, de sigaar, Coca Cola, Latin Lovers en locals

Van verschillende kanten is gevraagd in CubaTips iets meer te vertellen over het 25 jarig bestaan, het ontstaan en de achtergronden van de Stichting Glasnost in Cuba. Dat gebeurde al in de vorige vijf nummers van dit wekelijkse E-Magazine. Vandaag verschijnt een nieuw nummer.

Steigers
De Stichting is in de steigers gezet in 1989 na een reis van Kees van Kortenhof en Annelies Lemmers naar Cuba en vervolgens juridisch opgericht op 18 april 1990. Het doel was en is steun te verlenen aan de vreedzame mensenrechtenbeweging in Cuba. Hiervoor hebben we in de loop der tijd een groot aantal activiteiten ondernomen. Hierna een nieuw voorbeeld.

ybema-1999Handelsmissie naar Cuba
In september 1999 reisde een Nederlandse handelsdelegatie onder leiding van staatssecretaris Ybema (zie foto) naar Cuba. Niet iedereen voelde voor zo’n missie. De staatssecretaris kreeg te maken met een dwarsliggende minister van Buitenlandse Zaken, Jozias van Aartsen. Ook Pax Christi Nederland was tegen en noemde de missie ‘een verkeerd signaal’ op een moment dat in Cuba sprake was van repressie en mensenrechtenschendingen. CLAT-Nederland, CNV en Glasnost in Cuba waren voorstanders van zo’n missie, mits deze zich niet zou beperken tot puur economische zaken. ‘De missie is een uitgelezen mogelijkheid voor aanstaande investeerders in Cuba kennis te nemen van de opvattingen van de democratische oppositie in dit land,’ aldus Glasnost in Cuba. De vakbeweging maakte deel uit van deze handelsmissie in de persoon van de toenmalige CNV-voorztter, Doekle Terpstra en de secretaris Internationale Zaken van het CNV, Gerrit Pruim. Tot volle tevredenheid van de Cubaanse oppositie was in het programma van de handelsdelegatie een volledige dag gereserveerd voor gesprekken met leden van mensenrechtengroepen. Zeker nu binnen enige termijn een nieuwe handelsdelegatie vanuit Nederland naar Cuba op stapel staat, lijkt ons dat een leerzame herinnering.

Activiteiten
De Stichting heeft sinds de oprichting deelgenomen aan tal van acties, waaronder in 1999 informatieactiviteiten rond bovenstaande handelsdelegatie naar Cuba. Dat was ook het geval bij een latere handelsdelegatie o.l.v. staatssecretaris Brinkhorst, die uiteindelijk niet doorging, omdat Doekle Terpstra als lid van die handelsmissie door de Cubaanse autoriteiten werd geweigerd en dat door de Tweede Kamer als onacceptabel werd beschouwd.

Glasnost in Cuba is geheel onafhankelijk, bestaat uit louter vrijwilligers en ontvangt geen subsidies. De gemaakte kosten voor alle activiteiten worden betaald uit giften van individuele sympathisanten. Mocht U ons willen steunen met een (jubileum-)gift: U kunt uw bijdrage overmaken op NL45 INGB 0006 1317 44 van de Stichting Glasnost in Cuba.

tips

IN DE NIEUWSBRIEF VANDAAG
Bovenstaande informatie is er in het nummer van CubaTips van vandaag aandacht voor de volgende onderwerpen:

  1. 25 jaar Stichting Glasnost in Cuba
  2. De Cubaanse droom van het Amerikaans bedrijfsleven
  3. Recept: Cubaanse entrecotes à la minute
  4. 17e Festival van de Sigaar
  5. Met locals Cuba verkennen
  6. Latin Lovers: Anna en Julio
  7. Coca-Cola wil naar Cuba
  8. Cubaanse sigaar vergroot marktaandeel
  9. Culturele Cuba Agenda
  10. Het laatste nieuws

Nieuwe nummers ontvangen?
Wilt u alle nieuwe nummers van CubaTips vanaf nu in uw mailbox ontvangen? Geef u hier op voor een gratis abonnement! Ruim 900 geïnteresseerden gingen u al voor!

Op korte termijn ambassades in Havana en Washington

Na afloop van de tweede gespreksronde tussen Cuba en de VS gisteren in Washington, hebben de VS de verwachting uitgesproken dat beide landen in april ambassades zullen openen. De Cubaanse onderhandelaar Vidal liet weten dat Cuba haar eis handhaaft om geschrapt te worden van de Amerikaanse lijst met landen die terroristen steunen, maar dat dit ‘geen voorwaarde’ is om de bilaterale relaties tussen de VS en Cuba te herstellen. Buitenlandse banken hebben aangegeven dat de ontwikkeling van handel en commercie tussen beide landen ondenkbaar is, als Cuba op deze lijst blijft staan.

De tweede ronde in Washington

De tweede ronde in Washington

Na meer dan vijftig jaar diplomatieke ijstijd openen de Verenigde Staten en Cuba mogelijk al in april ambassades in elkaars landen. Dat heeft een hooggeplaatste Amerikaanse functionaris gisteren in Washington gezegd, na de tweede ronde onderhandelingen over een normalisering van de betrekkingen. De Cubaanse onderhandelaar Vidal zei na afloop dat tijdens de gesprekken geen relatie was gelegd tussen de opening van de ambassades en het verdwijnen van Cuba van de lijst van landen die het terrorisme bevorderen. ‘We hebben gezegd dat dit een belangrijk punt is dat in de loop van het proces van herstel van de relaties moet worden opgelost,’ aldus Vidal.

Presidentiele beslissing
De Amerikaanse Minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry, had gisteren ook al aangegeven dat tijdens de tweede gespreksronde niet over verwijdering van Cuba van de terrorismelijst zou worden onderhandeld. Het schrappen van deze lijst vereist een formeel besluit van de Amerikaanse president, dat 45 dagen door het congres kan worden bestudeerd. Cuba staat sinds 1982 op de Amerikaanse lijst met de namen van landen die het terrorisme bevorderen. Dit betekent o.a. dat het verboden is wapens aan zo’n land te leveren, de economische hulp wordt ingeperkt en financiële transacties worden bemoeilijkt. Op deze lijst staan verder nog Iran, Soedan en Syrië. Cuba werd aan de lijst toegevoegd toen het land een veilige thuishaven bood aan uitgeweken ETA-terroristen en strijders van de Colombiaanse guerrillagroepering Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), evenals aan Amerikaanse burgers op de vlucht voor de Amerikaanse justitie.

logoeu-cubaCuba en gesprek EU
Volgende week woensdag en donderdag hervatten de Europese Unie en Havana hun gesprekken. Op de agenda van dit derde gesprek staan handel, investeringen en de politieke dialoog. In januari werd het overleg uitgesteld vanwege onenigheid over het mensenrechtenthema. De EU is de belangrijkste investeerder in Cuba.

Bron
* 14ymedio, Diario de Cuba

Noot
* De  23 minuten durende documentaire met gesprekken met drie oud-ETA-strijders in Havana, een productie van La Boca Cerrada, Spanje. In deze in Cuba geproduceerde documentaire,  komen drie ex-ETA-strijders aan het woord, die in dit land destijds werden opgevangen. ‘Naar Cuba gaan, bood ons zekerheid. Wij wisten dat de Cubaanse regering serieus was. Ik had het gevoel op een veilige plek aan te komen,’ aldus José Miguel Arrugaeta, een van de geïnterviewden. Arrugaeta nam deel aan de ontvoering en de moord op kapitein Martín Barrios in 1983 en vluchtte daarna naar Frankrijk. In 2010 vaardigde een Spaanse rechter arrestatiebevelen tegen hem en andere leden van de ETA en de FARC uit. De laatsten werden beschuldigd van betrokkenheid bij aanslagen in Colombia. De eerste zeven ETA-strijders kwamen op 1 mei 1984 in Cuba aan aan en nog later zouden 6 anderen om humanitaire redenen zijn opgenomen. Het is niet helemaal duidelijk of deze Cubaanse film ook daadwerkelijk door de Cubaanse televisie is vertoond.

Pablo Milanés noemt opening in Cuba ‘een façade’

In een interview met de culturele bijlage van El Pais gaat de Cubaanse zanger Pablo Milanés (geboren te Bayamo, 1943) voor het eerst uitgebreid in op zijn tijd in de UMAP, de betreurenswaardige en beruchte werkkampen waar homoseksuelen, religieuzen, kunstenaars  en anderen die niet vielen onder de ‘revolutionaire parameters’ in de jaren zestig werden vastgezet. Milanès: ‘Ik wacht nog steeds op een excuus.’

De zanger spreekt ook over het aanhalen van de banden tussen Cuba en de V.S. en zegt bij beide landen geen werkelijke bereidheid te zien zich te schikken naar hervormingen. Hij noemt de huidige veranderingen in zijn land ‘een façade.’ Desondanks blijft Pablo Milanés zich revolutionair voelen en neemt een voorbeeld aan de ex-president van Uruguay, José (Pepe) Mujica, als ultiem voorbeeld. Afgelopen jaar vertrok Pablo naar Spanje voor een niertransplantatie, gedoneerd door zijn eigen vrouw Nancy. Sindsdien lijkt hij veel jonger geworden. Hij heeft recent een CD met José Maria Vitier voltooid en werkt momenteel aan twee nieuwe projecten, waarvan een met zijn dochter Haydee. Hieronder volgen de belangrijkste delen van dit interview uit El Pais.

Pablo Milanes

Pablo Milanès

Tijdens het afgelopen filmfestival van Havana werd een ode gebracht aan de Colombiaanse schrijver García Márquez. Daar zong u het lied Dias de Gloria (1999), een van de liederen waar de Colombiaanse schrijver het meest van hield en dat eindigt met de strofe: ‘Wat rest mij/van die ochtend/van die gelukkige jaren/ja in toorn en ontgoocheling/ laten we de vreugdevolle dagen gaan.’ Was dat een gedeelde teleurstelling? Waarom zijn er zoveel mensen die spijt hebben?
Ik heb nooit van Gabo gehoord waarom hij van dat lied hield, maar hij luisterde er naar, het sprak hem aan en hij koos het vaak uit…hij zal de tekst perfect hebben begrepen. Spijt hebben is niet het juiste woord. Ik en anderen voelen zich perfect, hoewel we eerder bedrogen werden door de leiders die een betere toekomst beloofden, met geluk, vrijheden en welvaart, die in vijftig jaar nooit werden gerealiseerd.

U heeft recent een nier ontvangen van uw echtgenote tijdens een niertransplantatie. Hoe heeft dat uw leven veranderd?
Ik voel me buitengewoon goed, ik ga maandelijks op controle en alle parameters duiden op vrijwel volledige perfectie. Uiteraard heeft het mijn leven veranderd en dat brengt een offer van radicale verandering van gewoonten met zich mee.

De liefdesdaad van Nancy…
Feitelijk is het een immense liefdesdaad. Toen Nancy besloot mij haar nier te doneren deed ze dat in aanwezigheid van mijn kinderen, vrienden en andere dierbaren, met zo’n sterke overtuiging die niemand haar tegensprak. Het toonde iedereen dat deze liefdesdaad onaantastbaar was.

cuban five-vrijHoe beziet u de aankondiging van de herziening van de relaties tussen Cuba en de Verenigde Staten?
Allereerst vervult de terugkeer van Cubaanse gevangenen mij met blijdschap want hier bestond altijd de overtuiging dat de rechtspraak in de V.S. een rommeltje was. Daarna volgt de herziening van de relaties tussen beide landen, dat is voor de hereniging van Cubaanse families uit binnen en buitenland gunstig. Momenteel, na achttien maanden geheime onderhandelingen, waarbij men mag aannemen dat er akkoorden werden gesloten, verbijsteren mij de verklaringen van beide regeringen. Cuba heeft geen greintje van haar huidige positie opgeven en de V.S. zullen blijven infiltreren op alle mogelijke terreinen voor de veronderstelde ontwikkeling van Cuba. Ze blijven schaak spelen. Welke akkoorden sloten beide landen als ze elkaar nu tegenspreken? Mijn twijfel is dat geen van beiden iets wil toegeven en dat de Cubaan weer de dupe zal worden van deze kwelling zonder uitweg, zoals het nu al vijftig jaar lang is.

Hebben de maatregelen tot nu toe positieve effecten gehad of enkel geleid tot een toename in ongelijkheid?
Geen van beiden. Ik heb altijd gezegd dat deze zogenaamde opening een façade is. Wij moeten de zaak fundamenteler bezien en kijken of het leven voor de gewone man en vrouw in Cuba is verbeterd.

In recente interviews wordt verwezen naar uw verblijf in de stalinistische kampen van de UMAP en hoe deze gebeurtenis uw carrière verstoorden. Tot nu toe bent u nooit diep ingegaan op wat er is gebeurd. U kunt dit nu uit de doeken doen…
Mij is nooit zo direct gevraagd naar de UMAP, Unidades Militares de Ayuda a la Producción ironisch genoeg Militaire Eenheden voor Hulp aan de Productie. De Cubaanse pers waagt zich er niet aan en de buitenlandse pers kent de verstrekkende rampzalige gevolgen niet die deze uit puur stalinistisch hout gesneden repressieve maatregelen hadden. Tussen 1965 en 1967 zaten meer dan 40.000 mensen vast in concentratiekampen in de provincie Camagüey. Gedwongen werken van vijf uur ’s ochtends tot zonsondergang, zonder rechtvaardiging of uitleg, en zeker geen excuses van de huidige overheid waar ik nog altijd op wacht. Ik was 23 toen ik samen met 280 metgezellen het kamp ontvluchtte. Ik ging naar Havana om melding te maken van het onrecht dat men mensen aandeed. Daarop hielden ze me twee maanden gevangen in het fort La Cabaña, waarop mijn gevangenschap in een nog erger kamp dan dat van de UMAP volgde, waar ik verbleef tot mijn vrijlating na internationale ophef over de schandalige situatie.
cover Ivan Denisovich - SolzjenitsinNa het lezen van het boek Een dag uit het leven van Ivan Denisovich van Alexander Solzhenitsyn, dat een vriend me had toegestuurd, realiseerde ik me dat de ideeën van een revolutionair niet veranderen door de fouten die de leiders begaan. Daarop werd ik meer revolutionair. De UMAP stond niet op zichzelf. Voor 1966 had Cuba zich definitief bij het Sovjetblok aangesloten, inclusief stalinistische maatregelen die intellectuelen, kunstenaars en muzikanten troffen. Volgens de geschiedschrijving begon in 1970 wat men de quinquenio gris of het  grijze vijfjarenplan noemde, een periode van vervolging en censuur in de wereld van de kunsten. Ik stel echter dat het al in 1965 begon en dat het meerdere vijfjarenplannen betrof.

pablo-milanes-canto-de-la-abuela-plaatHoe bleef u de revolutie verdedigen en zichzelf revolutionair noemen na al deze gebeurtenissen?
De oorsprong ligt in wat Cuba in 1959 betekende voor de wereld. Ik was toen vijftien jaar en toen ik opgroeide in de sociale realiteit van Latijns Amerika ontpopte ik me tot revolutionair. Die ideeën ontwikkelden zich niet alleen in mij, maar in alle Latijns Amerikaanse landen. Het waren de meest zuivere idealen die in die tijd mogelijk waren. Een andere mogelijkheid zou zijn geweest dat ik mijn gedachtengoed zou verraden, maar ondanks dat zij fouten maakten, bleef ik trouw aan het oorspronkelijke idee ..…en dat doe ik tot op de dag van vandaag. Ik accepteer het verleden en zie helder voor me wat ik denk. Ik steun de burgerrevolutie van Correa in Ecuador en van Evo Morales in Bolivia. En voor mij is het grootste revolutionaire voorbeeld van Latijns Amerika, José Mujica, die 14 jaar gevangen zat, en nadien een man zonder wrok bleek, in staat een land op te bouwen dat vrij, soeverein, onafhankelijk en welvarend was.

Bron
* El Pais – Cultura, 13 februari 2015

Morgen tweede gespreksronde Verenigde Staten en Cuba

Vrijdag a.s. zullen de delegaties van Cuba en de VS in het State Department in Washington hun overleg voortzetten. De eerste ronde vond op 21 en 22 januari in Havana plaats; nu wordt één dag vergaderd. Een van de belangrijkste gespreksonderwerpen is de opening van ambassades in beide landen en de benoeming van ambassadeurs. Havana heeft gisteren laten weten dat herstel van de relaties vóór de Top van de Amerika’s in april aanstaande in Panama alleen mogelijk is, als twee voorwaarden zullen worden ingewilligd. President Obama en president Castro zullen de top bijwonen.

De huidige vertegenwoordiging van Cuba in Washingon; oficina de interes

De huidige vertegenwoordiging van Cuba in Washington, Office of Interest

Cuba heeft gisteren laten weten dat herstel van de diplomatieke relaties alleen mogelijk is, wanneer de VS Cuba verwijdert van de lijst van landen die ‘het terrorisme promoten’. Dan is volgens Havana herstel van de diplomatieke relaties mogelijk voordat op 10 en 11 april de Top van de Amerika’s in Panama plaatsvindt. Havana eist ook dat belemmeringen van het bankverkeer voor haar vertegenwoordiging in de VS (Cuba is nu vertegenwoordigd in het zogeheten Office of Interest) worden opgeheven. Zij vormden de afgelopen maanden een grote hinderpaal voor het verlenen van visa omdat Amerikaanse banken transacties weigerden uit vrees voor de mogelijke gevolgen van de embargowetgeving. De delegatie van Cuba zal vrijdag, aldus Gustavo Machín, onderdirecteur Afdeling Noord-Amerika van het Cubaans Ministerie van Buitenlandse Zaken in een gesprek met de officiële website Cubadebate, ook een voorstel doen op het gebied van de mensenrechten. Op een vraag over het thema van de mensenrechten, zei Machín met nadruk: ‘Er ligt geen enkele zaak op de gesprekstafel die behoort tot de interne gang van zaken van Cuba.’ Het Witte Huis had even eerder bekend gemaakt ‘zeer bezorgd te zijn over de tientallen arrestaties van politieke opposanten afgelopen weekend en gevraagd een einde te maken aan ‘de arbitraire detenties van opposanten’ en de mensenrechten te respecteren.

De huidige vertegenwoordiging van de VS in havana; Oficina de Interes

De huidige vertegenwoordiging van de VS in Havana; Oficina de Interes

Linken
* Cubaweblog van 23 februari 2015: Tweede gesprek VS en Cuba aanstaande vrijdag in Washington
* Zullen de VS en Cuba hun relaties volledig herstellen voor de Top van de Amerika’s in april 2015? Persbureau Reuters
* Washington Post: De flirt van Obama met de Castro’s
* Cubadebate met de uitspraken van Gustavo Machin.