Kunstenaars bekritiseren ‘de culturele oorlog’ van de VS

Twee officiële kunstenaarsorganisaties, de Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC, voor schrijvers en kunstenaars) ) Asociación Hermanos Saíz (musici) beschuldigen de VS aanstichters te zijn van ‘een culturele oorlog’ en van ‘symbolen’ tegen Cuba.  Zij waarschuwden dat ‘elke naïviteit in dit opzicht de soevereiniteit en de onafhankelijkheid’ van het land duur kan komen te staan. Donderdag 21 oktober werd in Cuba de Dag van de Nationale Cultuur gevierd vanwege het feit dat op deze dag in 1868 het volkslied van het land in de stad Bayamo, voor de eerste maal werd gezongen.

bayamo-animatiefilm-liberacion20102016

In 1868 klonk in Bayamo voor de eerste maal het Cubaanse volkslied. Ter gelegenheid daarvan werd een animatiefilm gepresenteerd over deze historische gebeurtenis.

‘Het is duidelijk dat de culturele oorlog en de symbolen waar we mee worden geconfronteerd samenvallen met een expliciet plan van de Amerikaanse leiders en documenten van de strijdkrachten van dit land,’ aldus de boodschap van deze twee organisaties die op de Dag van de Cubaanse Cultuur werd afgedrukt in de officiële pers. In het oorlogsjargon van het regime wordt gesproken over pogingen ‘de eenheid op te blazen’, ‘twijfels te zaaien’ en het activisme te ontmoedigen. ‘Hoewel zij die ons aanvallen niet in staat blijken het compromis van de kunstzinnige en intellectuele voorhoede van de Cubaanse Revolutie te doorbreken, geven zij hun pogingen niet op,’ aldus de verklaring. Er wordt aan toegevoegd dat ‘elke naïviteit in dit opzicht de soevereiniteit en de onafhankelijkheid’ van het land duur kunnen komen te staan. In de verklaring wordt er op gewezen dat ‘de historie ons heeft bewezen dat het onmogelijk is dat een socialistische revolutie overleeft als deze niet wordt begeleid door een verregaande culturele transformatie die begint bij het gezond verstand.’

los-aldeanos3

De ‘ondermijnende’ rap van Los Aldeanos

Schild en zwaard
Ook wordt ex-presidente Fidel Castro geciteerd die de cultuur omschreef als ‘het schild en het zwaard van de natie’ en de huidige president Raúl Castro, die kortgeleden waarschuwde dat de Cubaanse cultuur dubbel wordt bedreigd, namelijk door ‘gezagsondermijnende projecten’ en door de ‘de globaliserende golven van kolonialisme.’ De intellectuelen waarschuwen ook voor het economisch embargo van de VS dat al 50 jaar bestaat en volgens hen heeft het geweld van dit embargo ‘op directe wijze’ de Cubaanse cultuur doen lijden. De beide kunstenorganisaties hebben in de afgelopen periode o.a. gewaarschuwd tegen de verderfelijke gevolgen van het half-legale Pakket, muziek van bepaalde rapgroepen als Los Aldeanos, hip-hopgroepen, Haloween, schotelantennes en opzichtige kleding met bijvoorbeeld de Amerikaanse vlag.

Bron
* Persbureau EFE
Link
* De verklaring van de twee officiële cultuurorganisaties in Juventud Rebelde: la cultura en el corazon mismo de la nación, 20 oktober 2016
* Youtube: Het Cubaanse volkslied (inclusief de tekst) 

Voor of tegen arbeiders uit India in Cuba?

Na weken wachten hebben we eindelijk uitleg gekregen over het feit waarom er werknemers uit India zijn aangetrokken om te werken aan de renovatie van het luxe hotel La Manzana de Gómez. Volgens de officiële krant Juventud Rebelde leveren die beter werk en zijn ze veel productiever dan de Cubanen. Aldus Fernando Ravsberg op zijn website. Hij vervolgt:

india-bouwvakkers

Bouwvakkers uit India

‘Het rendement van arbeiders uit India bij dit soort projecten is drie tot vier keer hoger dan gemiddeld in de rest van het land. Het resultaat van hun werk is van hoge kwaliteit. Zij maken door hun aanwezigheid tot het uiterste gebruik van de werkdag, wat leidt tot een hogere productie,’ aldus Juventud Rebelde.

 

hotel-manzana-gomez

Hotel Manzana de Gómez

De krant van de communistische  jeugdbeweging merkt ook op dat Cubanen minder productief zijn, maar vermeldt niet dat Cubanen ook 20 maal minder verdienen dan deze gastarbeiders uit India. Men zou eens moeten uitproberen wat er  gebeurt als een Cubaanse arbeider 1.500 euro per maand krijgt. Dan zou men ook veel meer van hem kunnen eisen dan nu.

Bron
* Fernando Ravsberg op de website Cartas desde Cuba, 17 oktober 2016
Deze tekst telt bijna 130 reacties.

Linken
* De officiële reactie in Juventud Rebelde, 15 oktober 2016 met meer dan 80, vooral boze reacties over de lage lonen die Cubanen ontvangen.
* Website Havana Times, 3 september 2016: Foreign Construction Workers in Cuba. Why is the Cuban government importing skilled workers for jobs that Cuban residents could do?

Eén dag gratis wifi op Universiteit van Havana

Honderden studenten verzamelden zich maandag op de trappen van de Universiteit van Havana. Vanwege een officiële meeting tegen ‘de Amerikaanse blokkade ‘ zou men daar één dag lang gratis gebruik kunnen maken van wifi waardoor internetten ook mogelijk werd.

internet-universidad_wifi-havana

Studenten maken gebruik van de gratis wifi maandag jl.

Vanwege een massaal  protest tegen het embargo van de VS ten Cuba, werd gratis internet aan de studenten aangeboden en moest uiteindelijk de hashtag #yovotovsbloqueo trending topic op internet worden. Het gebruik van internet is beperkt op de universiteit. Naarmate je meer jaren met je studie bezig bent, neemt het aantal uren internetgebruik toe, ‘maar niet logischerwijs de kwaliteit van de verbinding die vaak traag is’, zegt een van hen. Als alternatief wordt door veel universiteitsstudenten gebruik gemaakt van de wifi-verbinding enkele straten verderop in Rampa waar het staatsbedrijf ETECSA voor wifi zorgde, maar daar kost een verbinding 2 convertibele peso’s per uur, het salaris voor vier dagen van een gemiddelde Cubaanse arbeider. ‘Als er geen gratis internet zou zijn, was ik hier nooit gekomen’, zei een van de aanwezige studenten.

wifi-vidal-yo-voto17102016

Josefina Vidal tijdens de actie #yovotovsbloqeo

Digitaal proces
Volgende week vindt in de VN de stemming plaats over het Amerikaans embargo tegen Cuba. Al meer dan 20 jaar veroordeelt de Algemene Vergadering dit embargo; vorig jaar met 191 voor en 2 stemmen tegen. Bedoeling was dat de universiteit maandag zou veranderen in een massale meute jongeren die, opgeroepen door de communistische jeugdorganisatie UJC en de studentenorganisatie FEU, zich digitaal zouden keren tegen het embargo. Maar de verzamelde jongeren leken zich weinig aan te trekken van dit politieke opzetje en gebruikten de gratis wifi op de campus als een uitgelezen mogelijkheid voor contacten met familieleden en vrienden in het buitenland. Na één dag was de service van het gratis internet weer voorbij. De jongeren werden toegesproken door Josefina Vidal, directeur van de Afdeling Amerika van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en zij sprak kort met de aanwezige jongeren ter plekke.

Bronnen
* Diario de Cuba, 14ymedio

Link
* De Facebookpagina van Josefina Vidal

Stap terug voor particuliere restaurants

De Cubaanse regering verleent voorlopig geen vergunningen meer voor particuliere restaurants of paladares. Verder is eigenaren van bestaande paladares te verstaan gegevens de regels strikt na te leven.

paladar7De maatregel kan ernstige gevolgen hebben voor het aanbod van eetgelegenheden in Havana. Voor het komend toeristenseizoen worden records aan Europese en Amerikaanse toeristen verwacht. Cuba verwacht dit jaar 3 miljoen toeristen. Het is ook een signaal dat de communistische regering van Cuba het niet aandurft meer ruimte aan de particuliere onderneming te bieden. Vorig jaar deed de overheid al stappen terug bij de ontwikkeling van boerenmarkten en werden prijscontroles ingevoerd in de particuliere vervoerssector. Sinds de regering van Raúl Castro zes jaar geleden de beperking op kleine bedrijven verzachtte, floreren vooral in Havana de kleine restaurants. Het aanbod van toeristen is daar groot, de prijsverschillen door de onderlinge concurrentie groot en wordt  betere service geleverd dan in de meeste eetgelegenheden van de staat. Volgens het Ministerie van Toerisme telt Havana honderden paladares en heel Cuba 1.700.

Overtredingen
De afgelopen zes maanden zijn enkele eigenaren van de beste restaurants uitgenodigd door de stedelijke autoriteiten. Zij werden geprezen voor hun bijdrage aan de economie en het toerisme. Daarna werden hen lijsten met overtredingen overhandigd met de waarschuwing daar een einde aan te maken. ‘Technisch gezien heeft men gelijk, wij overtreden allemaal de regels want we hebben geen andere keus,’ zegt de eigenaar van een van de populairste restaurants in de stad, die anoniem wil blijven in verband met mogelijke represailles. ‘Het waren ambtenaren en zij zeiden niet wat ze zouden doen, maar reken erop dat er een golf van inspecties komt.’

paladar3Regels
Paladares mogen maximaal 50 zitplaatsen hebben en ze moeten hun ingrediënten kopen op de gewone markten van de staat terwijl de eetgelegenheden van de staat hun waren bij een soort staatsbedrijven kunnen kopen en zij ook niet gebonden zijn aan een maximum aan zitplaatsen. De belastingdruk voor de kleine ondernemers is zeer hoog. Overtredingen die de ambtenaren signaleerden, zijn het niet betalen van belastingen, het inkopen van bouwmaterialen op de zwarte markt, overtredingen van de Arbeidswet en het aanbieden van meer dan 50 zitplaatsen, aldus twee eigenaren die ook aanwezig waren bij het overleg. Ook het voeren van een illegale bar, het inhuren van muzikanten buiten de officiële kanalen, het overtreden van de sluitingstijd van 3 uur, burenoverlast, de aankoop van illegaal meubilair en de herkomst van twijfelachtig kapitaal staat op de lijst van illegale activiteiten. Een van de ondernemers citeerde de voorzitter van de vergadering: ‘Wij zullen voorlopig geen vergunningen verstrekken. Als we dat in de toekomst wel weer doen, moeten eerst al deze problemen opgelost zijn.’ Noch de landelijke overheid, noch de lokale autoriteiten wilden de vragen van het persbureau Reuters beantwoorden. Dergelijke drastische maatregelen tegen kleine ondernemers zijn niet nieuw in Cuba want het beleid van de regering lijkt erop gericht te zijn kleine ondernemingen toe staan, maar tevens te voorkomen dat ze al te succesvol zijn.

Bron
* Reuters, 17 oktober 2016

Tania Bruguera: president van een vrij Cuba?

De Cubaanse kunstenaar Tania Bruguera maakt zichtbaar hoe een antidemocratische golf nog steeds het tij bepaalt in de eenpartijstaat Cuba. Zij beoefent een waardevolle vorm van artivisme in een verre van bemoedigende natie. Kunst kan soms eenvoudige waarheden duidelijk maken die anders worden vergeten, of gemakkelijk ontkend. Dat schrijft Jonathan Jones, sinds 1999 kunstcriticus van de Guardian. Hij sprak (17 oktober) zijn steun uit voor de Cubaanse kunstenaar Tania Bruguera, die even eerder had aangekondigd zich kandidaat te stellen voor het Cubaanse presidentschap als Raúl Castro in 2018 aftreedt, zoals hij eerder zelf zei. Hier volgt de tekst van Jones.

tania-bruguera-in-times-square-new-york-city

Tania Bruguera op Times Square in New York

Er is echter één belemmering. Je kunt je niet kandidaat stellen voor het presidentschap in Cuba. Het socialistische eiland is geen democratie, maar een eenpartijstaat. Bruguera’s artivisme, zoals zij het zelf noemt, is een satirische performance die de aandacht vraagt voor de verbazingwekkende werkelijkheid dat Cuba’s regeringsleiders niet door het volk worden gekozen. ‘Laten we de verkiezingen van 2018 gebruiken om een ander Cuba te bouwen,’ zegt zij, ‘een Cuba waar iedereen meetelt en niet alleen enkelingen.’ Zij zegt te hopen ‘de cultuur van de angst te veranderen’ met haar utopisch bod voor het presidentschap.

Paradijs in de zon?
logo-cuba-solidarity-campaignWacht even. Angst? De macht van weinigen? Waar praat ze over? Dit is niet het Cuba waar sommige mensen zo’n sentimentele voorliefde voor hebben – het socialistisch paradijs in de zon waar de rum overvloedig vloeit en de enige donkere wolk aan de horizon de kwaadwillende Uncle Sam is. Wereldwijd wordt het handelsembargo van de VN tegen Cuba bekritiseerd, maar de ondemocratische gang van zaken op het eiland zelf  krijgt in sommige kringen slechts milde kritiek. In juli ging de leider van de Labourpartij, Jeremy Corbyn, naar een meeting van de Cuba Solidarity Campaign, die ‘het recht van het Cubaanse volk verdedigt vrij te zijn van buitenlandse interventie’, maar dat spectrum reikt niet verder dan de mogelijkheid van een Amerikaanse invasie. De Cuba Solidarity Campaign zegt op haar website ook tegenstander te zijn van de economische blokkade van Cuba, maar heeft niets te zeggen over de democratische tekortkomingen in het land zelf. In plaats daarvan steunt de CSC de eenpartijstaat die door Bruguera beschuldigd wordt van angstzaaien en een monopolie op de macht van weinigen.

tania-bruguera-met-che-op-achtergrond

Tania Bruguera tijdens een performance in Edinburgh

Scheiding der machten
Ze zou Cubaans kunnen zijn, maar weet zij echt alles over Cuba? Weet zij niet hoe gelukkig de mensen zijn en dat het enige dat Cuba bedreigt de VS zijn? Ze zou naar een Labourconferentie moeten gaan om daar door de Cubaanse ambassadeur heropgevoed te worden. En tussen haakjes, is het geen grappig toeval dat Raúl Castro dezelfde achternaam heeft als Fidel Castro, de revolutionaire leider die het moderne Cuba schiep? O wacht….Raúl is Fidel’s broer? Zeker, het is goed de zaken te regelen binnen de familie. Ook heel verstandig dat Raúl niet allen voorzitter van de Staatsraad, voorzitter van de Raad van Ministers en ook nog opperbevelhebber van de Cubaanse Strijdkrachten. Ik zeg maar zo, waarom zou je je druk maken over de scheiding der machten? Oh, en Raúl Castro is ook eerste secretaris-generaal van het Centraal Comité van de Cubaanse Communistische Partij. In de ogen van Bruguera, riekt dit naar een gebrek aan democratie, zelfs naar een beangstigend eenpartijstaat. Niet vreemd dat zij in het verleden te maken kreeg met de Cubaanse geheime dienst. Misschien is zij een werktuig van de CIA. Of misschien is zij een moedige dissident die de vrijheid van de kunst gebruikt om enkele fundamentele waarheden te zeggen over de wens van haar volk naar meer democratie. En kijk naar de feiten, Amnesty International deelt de scepsis over Castro’s glorierijk Utopia. Het vermeldt in het jaarboek 2015/2016 dat ‘ernstige beperkingen op de vrijheid  van meningsuiting, vereniging en beweging blijven plaatsvinden. Duizend gevallen van pesterijen van critici van de regering en arbitraire arrestaties en aanhoudingen werden gemeld’.

guardian-jonathan-jones

Jonathan Jones

Bron:
* Jonathan Jones in de Guardian van 17 oktober: Vote Bruguera for a free Cuba.

Linken
Website ART-Net over de campagne die Cuba in 2015 tegen Tania Bruguera voerde.
* Meer columns van Jonathan Jones

Obama wil Cubaanse erfenis veilig stellen

Nog drie maanden heeft Barack Obama om zijn historische Cuba-erfenis veilig te stellen. Het Amerikaanse Congres lijkt niet van zins de finale stap te zetten op de weg naar normalisering van de relaties tussen Cuba en de VS, namelijk de afschaffing van het Amerikaans embargo. Obama vaardigde daarom vrijdag jl. een presidentiële richtlijn uit om de al genomen maatregelen ‘te consolideren’ en te zorgen dat zij ‘niet omkeerbaar’ zijn voor de volgende bewoner van het Witte Huis. De Nederlandse media benadrukten vooral dat Amerikaanse burgers nu onbeperkt Cubaanse rum en sigaren mogen meenemen uit Cuba, maar er is meer en Obama’s richtlijnen gaan veel verder. Daarover schreef Silvia Ayuso vorige week vrijdag in de Spaanse krant El Pais. Haar uitvoerig artikel volgt hier.

bezoek-obama-na-wandeling-in-regen20032016

Michelle en Barack Obama tijdens hun bezoek aan Cuba, 20 maart 2016

De nieuwe presidentiële politieke richtlijn, Directiva Presidencial de Política sobre la Normalización de Relaciones EE UU-Cuba, ‘omvat de volledige betrokkenheid van de regering rond het compromis met het volk en de regering van Cuba en is bedoeld om onze opening naar Cuba onomkeerbaar te maken,’ aldus de boodschap van het Witte Huis. Het zogeheten handboek zoals personen in het Witte Huis het al noemen, geeft een opsomming van alle stappen die zijn gezet sinds op 17 december 2014 het proces van normalisering werd aangekondigd. Ook worden de hoofddoelen van het normalisatieproces geformuleerd zoals een grotere interactie met de regering en het Cubaanse volk, expansie van de handel en het stimuleren van de economische hervormingen op het eiland plus een verheldering van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van elk uitvoerend orgaan binnen de Amerikaanse overheid.

Presidentiële Richtlijn
Hoewel een presidentiële richtlijn een uitvoerend karakter heeft en daarom niet aan het Congres hoeft te worden voorgelegd ter goedkeuring, geeft deze richtlijn een groter gewicht aan presidentiële beslissingen. Een presidentiële richtlijn kan geheim zijn zoals president George W. Bush in januari 2004 deed met de laatst uitgevaardigde richtlijn over Cuba toen hij Transitie naar de democratie in Cuba / Transición a la Democracia en Cuba uitvaardigde. Een richtlijn kan ook beschouwd worden als een marsroute voor komende administraties en institutionaliseert feitelijk de beleidswijzigingen die de regering van Obama sinds december 2014 doorvoerde. De richtlijn van de president komt twee maanden nadat het Congres de benoeming van de eerste ambassadeur in Havana sinds een halve eeuw bekendmaakte. De benoeming van Jeffrey DeLaurentis moet door de Senaat worden geratificeerd. De Republikeinse kandidaat voor het presidentschap Donald Trump zei afgelopen week dat hij ‘de concessies’ van Obama aan Cuba wil terugdraaien terwijl Hillary Clinton de opening richting Cuba juist wil voortzetten. De volgende president kan een nieuwe richtlijn uitbrengen, maar dat is een gecompliceerd en lang proces. Er wordt gerekend op het gezond verstand van de komende president, zoals de adviseur voor de Nationale Veiligheid, Susan Rice, zegt.

bezoek-obama-wandeling-binnenstad

Obama tijdens zijn wandeling door Havana

Want hoewel beloofd in de verkiezingscampagne, is het onwaarschijnlijk dat de nieuwe bewoner van het Witte Huis zulke lucratieve en populaire besluiten als het herstel van de directe commerciële vluchten naar Cuba of de flexibilisering van de commerciële relaties, zal terugdraaien. ‘We weten al een halve eeuw dat de politiek van isolement niet werkt, maar nu moeten Amerikanen en Cubanen ook samen het woord bij de daad voegen,’ aldus James Williams, voorzitter van Engage Cuba, een organisatie die de opheffing van het embargo bevordert. Obama erkent dat er nog steeds ‘zeer reële tegenstellingen bestaan’ tussen Washington en Havana ‘vooral over zaken als democratie en mensenrechten’. Hij is er echter van overtuigd dat ‘de interactie de beste manier is om deze verschillen te overbruggen en voortgang te boeken in naam van onze belangen en waarden.’

embargo20130422_cuba_bloqueoEen nieuwe slag voor het embargo
De Amerikaanse regering kondigde afgelopen vrijdag een nieuw pakket van maatregelen aan dat de interactie met Cuba moet vergemakkelijken ondanks het ‘verouderde’ embargo. De sectoren die daarvan zullen profiteren zijn: het wetenschappelijk onderzoek, vooral de medische sector die in Cuba een voorbeeldfunctie heeft en waar de VS belangstelling voor hebben, en de handel. De nieuwe beleidslijnen gaan vandaag in.

Wetenschappelijke uitwisseling
De nieuwe regelingen voorzien in de mogelijkheid dat ‘van oorsprong Cubaanse medicijnen in de VS kunnen worden geïmporteerd, verkocht en gedistribueerd.’ Amerikaanse staatsburgers die bij deze transacties zijn betrokken kunnen een bankrekening in Cuba openen en onderhouden. Amerikanen krijgen ook toestemming om deel te nemen aan wetenschappelijk medisch onderzoek, ook met commerciële doeleinden, samen met Cubaanse burgers. Cubanen kunnen ook profiteren van beurzen, subsidies en prijzen winnen op het terrein van onderzoek. Dat geldt ook voor godsdienstige activiteiten.

A woman fixes a band on a cigar at the Corona Tobacco factory in Havana

Een impuls voor de handel en de Cubaanse economie
De VS heffen de betalingsbeperkingen die gelden voor Cuba voor de verkoop van pesticiden en landbouwtrekkers (die moesten tot nu toe vooraf en cash worden betaald) op. Amerikanen kunnen toestemming krijgen voor dienstverlening op het gebied van ‘ontwikkeling, reparatie, onderhoud en verbetering van de Cubaanse infrastructuur’ als die ‘direct ten goede komt aan het Cubaanse volk.’ Het nieuwe beleid maakt ook een einde aan de beperkingen op de invoer door Amerikaanse staatsburgers op Cubaanse producten als de befaamde Cubaanse sigaren en rum. Tot nu mochten Cubaanse producten ter waarde van maximaal 400 dollar worden ingevoerd.

Internationale handel
Niet enkel voor Cuba maar ook voor landen die al langer handel drijven met Cuba, is de opheffing van een andere sanctie van belang die de handel met Cuba al jarenlang frustreert: elk willekeurig schip beladen met vracht dat Cuba aandeed, werd gedurende 180 dagen de toegang tot de VS verboden. Die regel is vanaf heden opgeheven behalve wanneer sprake is van ‘terroristische motieven.’

Bron
* Silvia Ayuso in El Pais, 14 oktober 2016

Bijlagen

* Engelstalige tekst van de presidentiele richtlijn, 14 oktober 2016
* De website van de ambassade van de VS in Havana met de Spaanstalige tekst, 14 oktober 2016
* 54 Years Later, We’re Marking a New Day in America’s relationship with Cuba door ambassadeur Susan Rice, adviseur Nationale Veiligheid

CubaTips: Che, EU-ambassade, hockeymissie, hulp na orkaan Matthew, paladares en Russen

Zonder politieke dissidenten
In maart 2015 spraken de VS en Cuba in het kader van de dooi tussen beide landen over de situatie van de mensenrechten. Vorige week vrijdag vond in Havana de tweede ronde over dit onderwerp plaats. Na afloop sprak de Cubaanse delegatieleider Pedro Luis Pedrosa duidelijke taal en benadrukte dat ‘de wijze waarop in Cuba het politiek systeem is georganiseerd geen gespreksonderwerp is aan deze vergadertafel.’ Niet verwonderlijk want waarom zou Havana de VS het recht geven om daarover te spreken, terwijl de eigen bevolking in Cuba al bijna een halve eeuw geen recht heeft mee te spreken over de koers van de revolutie?

minrex-subdirector-de-asuntos-multilaterales-y-derecho-internacional-pedro-luis-pedroso

Pedro Luis Pedroso van het Cubaans Ministerie van Buitenlandse Zaken herhaalde opnieuw dat mensenrechten ‘een interne aangelegenheid zijn’.

Vervolging journalisten
Op hetzelfde moment vindt ook een dialoog plaats tussen Havana en de Europese Unie, die nog dit jaar moet uitmonden in een bilateraal verdrag. De Europese Commissie slikt steeds vaker de bezorgdheid over de mensenrechten in Cuba in. Zo werden de afgelopen week een tiental onafhankelijke journalisten gevangen genomen omdat zij berichten en foto’s verspreidden over de situatie in Oostelijk Cuba, waar de orkaan Matthew heeft huisgehouden. Een woord van protest van de ‘Minister van Buitenlandse Zaken van de EU’, Federica Mogherini, bleef uit.

Gesprek geweigerd
Tijdens een overleg tussen Europarlementariërs en de oppositieleider Guillermo Fariñas afgelopen week in Brussel bleek ook nog eens dat deze winnaar van de Sacharov Mensenrechtenprijs 2010 van het Europees Parlement viermaal tevergeefs de EG-ambassadeur in Havana om een gesprek vroeg. Het lijkt erop dat de EU feitelijk instemt met het taboe van Havana om te spreken over het politiek systeem en zo meewerkt aan de uitsluiting van de politieke oppositie.

Dat schrijft de redactie als commentaar in de nieuwebrief CubaTips, die vandaag verschijnt. Hierna vindt u de volledige inhoud van dit grootste E-Magazine over Cuba in Nederland en Vlaanderen.  

tipsINHOUD NIEUWSBRIEF VAN VANDAAG:

  1. Van de redactie: zonder dissidenten
  2. Aarsman Collectie over El ‘Che’
  3. Cuba voor Amerikaanse toeristen
  4. Ambassade EU negeert vier maal verzoek van Fariñas
  5. Hockeymissie naar Cuba waar één hockeyveld ligt
  6. Hulp voor slachtoffers orkaan
  7. Snelle groei van paladares in Cuba
  8. Russen willen weer militairen op Cuba
  9. Culturele Agenda
  10. Het laatste nieuws

Gratis
Wilt u ook alle nieuwe nummers van CubaTips vanaf nu in uw mailbox ontvangen? Geef u hier op voor een gratis abonnement! Ruim 1.000 geïnteresseerden gingen u al voor en ontvangen elke zondagochtend de CubaTips. Zo mist u niets uit en over Cuba!