Cubaanse jongeren gemobiliseerd voor Eerste Mei-betoging

De Cubaanse regering mobiliseert voor de viering van de Eerste Mei op het Plein van de Revolutie in Havana 50.000 jongeren. Zij marcheren, aldus de eerste secretaris van de Unie van Jonge Communisten (UJC), Sucely Morfa González ‘voor Fidel, voor Raúl, voor de historische lijn van de Revolutie.’

ujc-norma-gonzalez

Sucely Morfa González, leider van de communistische jeugdbeweging UJC

Morfa González zegt dat ‘het bloed dat veel Cubanen gaven om datgene te verdedigen wat we bereikt hebben, reden genoeg is om door te gaan.’ (…) ‘En wij willen de Comandante en Jefe eren. De beste manier om consequent om te gaan met zijn nalatenschap, is alle dagen iets goed te doen. Daarom is deze mars het beste bewijs van de voortgang van de Revolutie’, aldus Morfa González, ook lid van de Staatsraad, in de partijkrant Granma. Tijdens een bijeenkomst van de eenheidsvakcentrale Central de Trabajadores de Cuba (CTC) ging González dieper in op de aard van de mars ‘waar Cubanen betrokken bij deze tijd en bij de toekomst van het vaderland, zullen toestromen.’

1 mei 263

Foto: Henk Schaaf

Mobilisatie bewoners deelgemeenten Havana
Luis Manuel Castanedo Smith, vakbondsvoorzitter van de CTC in Havana zei dat ‘het doel is een volksmobilisatie te realiseren die de bewuste deelname, de eenheid en het compromis van het volk en de arbeiders met de Revolutie zichtbaar maken.’  Hij legde uit dat na het blok jongeren, werknemers in het onderwijs (40.000 personen), de gezondheidssector (50.000), de bouw (25.000) en de gemeenten (5.000) zullen optrekken. Daarna volgen het blok van het toerisme (10.000 personen), communicatie (10.000) en wetenschappen (30.000). Ook de bewoners van deelgemeenten als Cerro, Cotorro en San Miguel del Padrón, Boyeros, Plaza, Centro Havana en Playa worden gemobiliseerd. Het defilé wordt afgesloten door het burgerpersoneel van defensie. Volgens Castanedo Smith zal de Eén Meibetoging dit jaar ‘kleurig, betrokken en gelukkig zijn’.

Bron
* Diario de Cuba, 26 april 2017

 

Marokko en Cuba begraven strijdbijl na 37 jaar

Marokko en Cuba hebben vrijdag na 47 jaar de diplomatieke relaties hersteld. De VN-ambassadeurs van beide landen ondertekenden daarover in New York een akkoord, zo kondigde Marokko vrijdagavond aan.

marokko-mohammed -zes-april 2017

De Marokkaanse koning Mohammed VI en zijn vrouw Salma bij hun bezoek aan Havana vorige week

Omar Hilale en Anayansi Rodriguez Camejo, de ambassadeurs van respectievelijk Marokko en Cuba, ondertekenden ‘een akkoord over het herstel van de diplomatieke betrekkingen op het niveau van de ambassadeurs’, zo berichtte het Marokkaanse persagentschap MAP. Het akkoord, dat bij de ondertekening meteen in werking trad, is het gevolg van ‘een gemeenschappelijke wil om vriendschappelijke relaties te ontwikkelen en samen te werken’, zo citeerde MAP.

polisario

Cuba financierde tot nu toe een serie onderwijsprojecten van SADR/Polisario

Polisario
Marokko verbrak de relaties met Cuba in 1980, toen het land de Arabische Democratische Republiek Sahara (SADR) formeel erkende. Die werd in 1976 uitgeroepen door de onafhankelijkheidsbeweging Polisario, en bestrijkt een klein deel van de Westelijke Sahara. Het grootste deel van de Westelijke Sahara wordt echter bezet door Marokko. Samen met Algerije en Zuid-Afrika is Cuba een historische bondgenoot van Polisario. De Marokkaanse koning Mohammed VI bracht vorige week een privébezoek aan Cuba, waarop de Marokkaanse pers al speculeerde over een mogelijke verzoening met Havana. Volgens het Marokkaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken gaf de koning ook de opdracht om een ambassade te openen in Havana. De verzoening werd ingegeven door de ‘proactieve diplomatie’ die de koning voorstaat, klonk het nog.

Bron
* De Morgen, 22 april 2017

Gouverneur Mississippi: ‘Zet dialoog met Cuba voort’

De Republikeinse gouverneur van de staat Mississippi, Phil Bryant dringt er bij president Donald Trump op aan de dialoog met Cuba voort te zetten. Hij deed dit tijdens een bezoek aan Cuba waar hij o.a. sprak met de Cubaanse Minister van Buitenlandse Handel en Buitenlandse Investeringen, Rodrigo Malmierca. Een groep van oud-militairen, eveneens op bezoek in Cuba, keerde na terugkeer terug met een zelfde pleidooi.

malmierca-gouverneur-missisipi-bryant-19042017

Ontmoeting woensdag jl. tussen minister Malmierca (rechts) en de gouverneur van Mississippi.

Bryant: ‘Dit is de eerste stap, trachten te bewerkstelligen dat de dialoog op een positieve manier wordt voortgezet.’ Bryant is de tweede gouverneur van een Amerikaanse staat die Cuba bezoekt, sinds Trump tot president werd geïnstalleerd. In februari bezocht de gouverneur van Colorado, de Democraat John Hickenlooper het land. Tijdens zijn gesprek met minister  Malmierca was gouverneur Bryant vergezeld van een groep ondernemers en hoge ambtenaren. Zij hadden ontmoetingen met vertegenwoordigers van de ministeries van Toerisme, Landbouw en Voedselverwerking. Minister Malmierca benadrukte dat er sinds december 2104 toen het proces van normalisering van de relaties begon, er veel vooruitgang was geboekt maar het Amerikaanse commercieel en economisch embargo van de VS tegen Cuba – ’het belangrijkste struikelblok’ –  bleef gehandhaafd. Bryant en zijn delegatie bezochten donderdag de Speciale Ontwikkelingszone van Mariel en de gouverneur onderhield zich met de directeur –generaal VS van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Josefina Vidal, die de gesprekken met de VS de afgelopen jaren heeft geleid.

Minder delegaties
Sinds de verkiezing van Trump bezocht de Republikeinse senator van Mississippi, William Thad Cochran Cuba en tekende samenwerkingscontracten tussen Cubaanse havens en die van Pascagoula en Gulfport in de staat Mississippi. Ook de gouverneur van Colorado, de burgemeester van Newark (New Jersey), Ras J. Baraka, een economische lobbygroep uit Chicago en twee delegaties parlementariërs gingen op bezoek. Dat is een groot contrast met de golf van hoge bezoekers uit de VS die vanwege het herstel van de betrekkingen in 2015 en 2016 Cuba bezochten.

eerste-mei-2015-amerikaanse-studenten

Amerikaanse studenten die zich in 2015 aansloten bij de Eén Mei betoging in Havana

Ex-militairen
Voormalige Amerikaanse militairen hebben Trumps’ adviseur Nationale Veiligheid, Coaster eveneens gevraagd de normalisering van de relatie met Cuba voort te zetten. In een brief dringen de 16 hooggeplaatste militairen erop aan de handel en de stroom van informatie met Cuba uit te breiden ‘ter wille van de versterking van de nationale veiligheid en de stabiliteit in de regio’.(…)  ‘Wij erkennen dat het huidige regime meer moet bijdragen aan een politieke opening en aan de dialoog met het Cubaanse volk. Maar als wij ons nu niet politiek en economisch laten gelden, is het zeker dat China, Rusland en andere belangengroepen die tegenover ons staan, het zullen doen. Wij hebben nu de gelegenheid om hier vorm aan te geven en een strategische leegte te vullen.’ De militairen wijzen ook op problemen als het terrorisme, grenscontroles, drugssmokkel, milieubehoud en preventie van natuurrampen. In dit kader zijn de afgelopen twee jaar akkoorden gesloten tussen Havana en Washington. Zes van de ondertekenaars van de brief bezochten tussen 14 en 17 maart Cuba en hadden o.a. een gesprek met 12 hooggeplaatste medewerkers van het Cubaanse Ministerie van Binnenlandse Zaken. Ook zij bezochten de haven en het ontwikkelingsproject van Mariel. Er vond geen gesprek met dissidenten plaats. Stephen Cheney, een van de militairen zei dat ‘dat niet de bedoeling was van de reis. Wij wilden luisteren naar leden van de regering om een idee te krijgen hoe het allemaal functioneert en wat hun belangen zijn.’

Bron
* Websites Diario de Cuba en 14ymedio, 20 april 2017

Eén maand zonder vicevoorzitter Machado Ventura

Al één maand lang is de Cubaanse tweede vicepresident José Ramón Machado Ventura niet meer in de openbaarheid verschenen. Reinaldo Escobar, journalist van 14ymedio, vraagt zich af wat de reden van de afwezigheid van de tweede sterke man in Havana kan zijn. De laatste maal dat de vicepresident werd gezien, bezocht hij een landbouwproject in Pinar del Río.

machado-ventura-2017

Machado Ventura

De 86-jarige Machado Ventura, geboren in San Antonio de las Vueltas, is als tweede partijsecretaris al ruim 10 jaar de sterke man in de schaduw van Raúl Castro. Hij was nooit langer dan 48 uur afwezig op televisieschermen en in krantenkolommen tot en met 27 februari jl. Dat leidde tot geruchten, zeker in een land waar de bevolking gewoon is meer aandacht te schenken aan het ontbreken van nieuwsberichten dan aan het nieuws zelf.

Opvolging
De afwezigheid van Ventura komt op een moment – minder dan een jaar – dat Raúl Castro zijn ambt als president zal neerleggen en de vraag dringt zich op wie hem zal opvolgen. Wanneer Machado Ventura verdwijnt, is de benoeming van een tweede partijsecretaris noodzakelijk en die zal meer duidelijkheid brengen over de vraag van Raúl’s opvolging, een van de best bewaarde geheimen in Cuba van de laatste jaren. Als de huidige eerste vicepresident Diaz Canel benoemd wordt tot tweede man van de partij, wordt daarmee een traditie voortgezet waarmee meer macht bij één persoon ligt. Maar ook andere namen worden genoemd zoals die van Bruno Rodríguez, de huidige Minister van Buitenlandse Zaken, Lázaro Expósito, partijvoorzitter in de provincie Santiago of Salvador Valdés Mesa, oud-leider van de staatsvakbeweging CTC. Er zou dan sprake zijn van een tweehoofdige leiding (van staat en partij), een ongewone route voor communistische regimes.

Fidel alleenmacht
Tientallen jaren was alle macht geconcentreerd bij Fidel Castro die veel van zijn ontelbare taken delegeerde naar zijn broer. In 2006 werd de Cubaanse leider door ziekte gedwongen zich terug te trekken uit het openbare leven, en erfde Raúl Castro dit conglomeraat van taken die voortvloeiden uit het leiderschap van de partij én de staat. Maar in de periode van Raúl Castro werd het systeem van de twee parallele functies gesplitst. De eerste vicepresident was niet langer ook dezelfde persoon als tweede man van de partij PCC. Machado Ventura bleef de tweede man van de partij. Machadito, zoals hij door zijn vrienden wordt genoemd, heeft het imago van een ayatollah en beschermer van de ware ideologie, gecultiveerd. Het is een vorm van orthodoxie die in Cuba niet gekoppeld is aan de dogma’s van het marxisme-leninisme, maar aan de doctrine van het eigenzinnige Fidelismo.

CUBA-LA HABANA-ASISTEN MACHADO VENTURA Y DÍAZ-CANEL A CEREMONIA DE CONDECORACIÓN CON LA ORDEN CARLOS J. FINLAY

José Ramón Machado Ventura (links), tweede partijsecretaris, vicevoorzitter van de Staatsraad en de Raad van Ministers ontving op 21 januari 2017  de onderscheiding Carlos J. Finlay uit handen van Elba Rosa Pérez Montoya, Minister van Wetenschappen en Milieu. Rechts: Miguel Díaz-Canel Bermúdez, eerste vicevoorzitter van de Staatsraad en de Raad van Ministers .

Onbeweeglijk
De aanwezigheid in de top van de samenleving van een onverbiddelijke Cerberus (de driekoppige hellehond uit de mythologie die de poorten van de onderwereld bewaakt) als Machado Ventura, wordt door analisten beschouwd als de wens van Fidel Castro, die hem achter zijn broer plaatste om te voorkomen dat deze van de uitgestippelde weg zou afwijken. Zo werd de man die ooit een medische graad haalde, volgens het jargon uit de Sovjettijd van de perestrojka, de rem op de hervormingen die Raúl Castro zou willen doorvoeren. Machado Ventura verwierf zijn reputatie van onbeweeglijkheid en gebrek aan flexibiliteit ook door zijn strenge optreden tijdens de provinciale vergaderingen die hij overal in het eland leidde en die vooraf gingen aan de twee laatste congressen van de partij. Daar werden besluiten voorgekookt, akkoorden gesloten en de vertegenwoordigers verkozen voor het partijcongres die trouw betoonden aan de ‘heilige geboden’ van het Raúlismo.

Harde lijn
Wellicht is er nu een einde gekomen aan de hoofdrol die hij speelde. De man die de val van functionarissen aankondigde, tijdens de vieringen van de Eerste Mei de bevolking toesprak en tientallen jaren kerstbomen verbood in openbare gebouwen, zou van het toneel zijn verdwenen. Zo verdwijnen ook  zijn toespraken die opriepen tot efficiëntie en zijn bezoeken aan productiebedrijven waar hij aanmoedigde tot meer discipline en opofferingsgezindheid. Of is het mogelijk dat Machadito – de waakhond van de orthodoxie – als een feniks uit zijn as herrijst en de boeren opnieuw uitlegt hoe zij boniato moeten telen of de ingenieurs in een fabriek uitlegt hoe zij de grondstoffen beter kunnen gebruiken? De hoeders van de harde lijn zullen die wederkomst met opluchting verwelkomen.

Bron
* Reinaldo Escobar op de website 14ymedio, 27 maart 2017

Minister van Binnenlandse Zaken Gondín (78) overleden

Zaterdag overleed in Havana de 78-jarige Minister van Binnenlandse Zaken, Carlos Fernández Gondín ‘als gevolg van complicaties bij een chronische ziekte waar hij aan leed,’ aldus een bericht van de Cubaanse ministerraad. Gondín was een van de oprichters van de Cubaanse Communistische Partij. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken controleert in Cuba politie, migratie, het gevangeniswezen en huisvest ook de Cubaanse inlichtingendienst.

minint-raul-heroe-gondin-heroe-de-la-republica-de-cuba-al-general-de-division-carlos-fernandez-gondin-noviembre-de-2015

Raúl Castro onderscheidde in 2015 de zaterdag overleden Carlos Fernández Gondín en benoemde hem tot Held van de Cubaanse Republiek

Gondín, geboren in Santiago de Cuba, maakte deel uit van het clandestiene verzet tegen het regime van de eerdere dictator Fulgencio Batista en vocht mee in het rebellenleger van Fidel Castro. Hij streed in 1962 ook tegen de Amerikaans-Cubaanse invallers in de Varkensbaai en was de tweede man bij de strijd van de Cubanen in Angola. Hij behoort daardoor tot de snel uitdunnende groep van ‘orthodoxos’. Godin werd in oktober 2015 benoemd tot minister van Binnenlandse Zaken als opvolger van Abelardo Colomé, die deze functie sinds 1989 bezette, maar in 2015 om gezondheidsredenen terugtrad. Godin’s stoffelijk overschot is gecremeerd en de as bijgezet in het Pantheon van de Veteranen op het kerkhof Colón in Havana. Uiteindelijk zal hij worden bijgezet in het Mausoleum van het Tweede Front in Santiago de Cuba. Het officiële bericht noemt Godin een ‘voorbeeld van trouw aan de Partij, het volk en de Revolutie.’ Vanaf 1993 tot heden was hij lid van het éénpartijparlement Asamblea Nacional de Cuba.

Bronnen
* Diario de Cuba, Granma

Link
* Bericht van overlijden in de partijkrant Granma, Spaanstalig

Nationaal Parlement komt 27 december bijeen

Staatsmedia hebben gemeld dat de Nationale Assemblée van Cuba op 27 december bijeen zal komen. De Asamblea Nacional de Cuba, het één-partij-parlement, komt tweemaal jaarlijks in buitengewone zitting bijeen. De Asamblea Nacional telt 612 vertegenwoordigers, die de 168 gemeenten in het land vertegenwoordigen. De leden worden elke 5 jaar gekozen.

asamblea-nacional-del-poder-popular-stemming

Asamblea Nacional del Poder Popular

Parlementsvoorzitter Esteban Lazo kondigde woensdag jl. de buitengewone zitting aan die zal worden gehouden in het Paleis van de Convenciónes in Havana. In de aankondiging worden geen thema’s genoemd die op de agenda staan. Het is aannemelijk dat de economische situatie in het land wordt besproken nu een recessie dreigt o.a. vanwege de crisis in Venezuela, een van de grootste bondgenoten van Cuba. Ook wordt een verslag verwacht over de staat van de hervormingen die in 2008 in gang zijn gezet door Raúl Castro, bedoeld om het socialistische model van Cuba te ‘actualiseren.’

Verering Fidel
Ook zullen naar verwacht voorstellen worden besproken die moeten bijdragen aan het realiseren van de laatste wensen van de op 25 november overleden ex-president Fidel Castro. Hij verzocht zijn naam en beeltenis niet te gebruiken voor de naamgeving van publieke plaatsen en het oprichten van monumenten, bustes of standbeelden ter zijner eer.

Bron
* Persbureau EFE, 8 december 2016

Europese landen steunen nieuw verdrag met Cuba

De lidstaten van de Europese Unie hebben zich achter de ondertekening van een akkoord over een politieke dialoog en samenwerking met Cuba geschaard. Zo komt tien dagen na de dood van Fidel Castro een einde aan decennia van onderkoelde relaties met het eiland in de Caraïben. Het akkoord kwam tot stand zonder formele raadpleging van de politieke oppositie in Cuba. Hier volgt de berichtgeving van de Vlaamse krant De Standaard.europa-parlement-vlaggen

De lidstaten besloten dinsdag om hun twintig jaar oude standpunt over Cuba in te trekken. Die tekst beknotte de relaties met Cuba zolang het communistische regime geen stappen zette naar een pluralistische democratie en meer respect voor fundamentele vrijheden en mensenrechten betoonde. Na de arrestatiegolf van dissidenten in 2003 schortte de Unie de diplomatieke relaties enkele jaren zelfs helemaal op.

Amerika volgen
In het zog van de Amerikaanse president Barack Obama hebben de Europeanen de voorbije jaren echter opnieuw toenadering gezocht tot Cuba, dat onder Raúl Castro een opener beleid ging voeren. Twee jaar geleden werden onderhandelingen opgestart en die resulteren nu in een akkoord dat het toekomstige kader vormt voor genormaliseerde relaties met Havana. ‘We staan op een keerpunt in onze relaties’, bevestigt de hoge EU-vertegenwoordigster Federica Mogherini.

federica-mogherini3

Federica Mogherini

Mensenrechten
De allereerste overeenkomst met Cuba zal in het teken staan van ‘meer politieke dialoog, betere bilaterale samenwerking en de ontwikkeling van gezamenlijke actie in multilaterale fora’. Bedoeling is dat Europa steun verleent aan ‘het overgangsproces waarin de Cubaanse economie en samenleving zich bevinden’ om ‘duurzame ontwikkeling, de democratie en de mensenrechten te bevorderen’, klinkt het in een mededeling. Mogherini, de Europese buitenlandministers en hun Cubaanse ambtgenoot zullen het akkoord normaliter volgende week ondertekenen. Het Europees Parlement moet er nog mee instemmen, evenals de bevoegde nationale en regionale parlementen in de lidstaten. Een deel van het akkoord zal wel al voorlopig in werking treden, als eenmaal de ratificatie op Europees niveau is afgerond.

Bron
* De Standaard, 6 december 2016

Linken
* De officiële reactie van Cuba op het akkoord. Cuba welcomes EU decision to end “common position,” finalize bilateral accord
* Tekst van de Common Position ( 2 december 1996)
Website Europa Nu: EU-Cuba: Raad opent nieuw hoofdstuk in betrekkingen