Verkiezingen zonder verrassingen

Afgelopen zondag kozen de Cubanen de afgevaardigden die de nieuwe Nationale Assemblee zullen vormen. Zij zijn belast met de verkiezing van een nieuwe president op 19 april aanstaande. Dat is ook het moment waarop Raúl Castro zijn functie als president (van de Staatsraad of Consejo de Estado) neerlegt. De verkiezingen worden door de regering van Cuba gezien als een mechanisme ter verdediging van socialisme en revolutie, die ‘bedreigd worden’ door de Verenigde Staten.

Diaz-Canel-Cuesta-plus-vrouw-rij-11maart2018

De eerste vice-president van Cuba, Miguel Díaz-Canel en zijn echtgenote Lis Cuesta in de rij voor het stembureau

De eerste vicepresident van het eiland, Miguel Díaz-Canel, benadrukte dat de Cubanen stemmen om hun steun te betuigen aan de revolutie, die ‘wordt aangevallen en bedreigd’ door de Verenigde Staten, die de afgelopen maanden maatregelen hebben goedgekeurd ‘die miljoenen Cubanen beledigen en benadelen’. Diaz-Canel, die waarschijnlijk de volgende president zal zijn, bracht zijn stem uit in zijn woonplaats Santa Clara in aanwezigheid van tientallen nationale en internationale media. Canel is ook kandidaat voor het parlement of Nationale Assemblee. Diaz-Canel stond samen met zijn vrouw ongeveer 20 minuten in de rij; hij begroette en sprak ondertussen met andere kiezers uit zijn stad. Tussen 1994 en 2003 was Canel secretaris-generaal van de partij in Santa Clara en populair onder de bevolking.

Vijand VS
Diaz-Canel (57) beschuldigde op deze verkiezingsdag de administratie van Donald Trump ervan ‘Cuba te beledigen’ en de ‘retoriek van de Koude Oorlog’ te hervatten. Hij wees op de verslechtering van de bilaterale betrekkingen, de verharding van het embargo, de vermindering van het personeel op de Amerikaanse ambassade in Havana en de opschorting van consulaire werkzaamheden. ‘We worden al bijna 60 jaar voortdurend aangevallen en blijven standvastig. De geschiedenis zal ons leren wie de overwinnaars zijn, zij die volharden en wie zijn principes in standhoudt.’

Rol PCC

grafiek-leden-pcc-parlement-april2018
De website 14ymedio bracht de aanwezigheid van de partij PCC en de jongerenorganisatie UJC binnen het parlement in beeld

Meer dan acht miljoen Cubanen ontvingen een oproep om hun stem uit te brengen voor de afgevaardigden in de Nationale Vergadering van de Poder Popular / Volksmacht, die op 19 april zullen worden geïnstalleerd. Uit hun midden worden de 33 leden van de Staatsraad gekozen waaronder de president. Zondagmiddag om 17 uur hadden 6,93 miljoen mensen hun stem uitgebracht, 78,5% van de stemgerechtigden. Vanwege de regenval mochten in 41 gemeenten de stembureaus een uur later, namelijk om 19 uur sluiten. Feitelijk bestaat het kiezen uit niet meer dan instemmen met de namen van 605 kandidaten op het stemformulier, evenveel stemmen als er zetels in het parlement beschikbaar zijn. Alle kandidaten (zie grafiek hierboven) zijn op een enkele uitzondering na, lid van de Cubaanse Communistische Partij (PCC) of actief in de massaorganisaties die verbonden zijn met de partij zoals de jeugdbeweging UJC.

verkiezingen-11032018-raul-gemeente-segunda-frente

Raúl Castro bracht zijn stem uit in Segunda Frente

Raúl en Fidel
Diaz-Canel benadrukte dat de brede deelname aan dit verkiezingsproces een uiting is van de betrokkenheid van het Cubaanse volk bij ‘de historische generatie’ die het land heeft geleid ‘en de revolutie heeft gesmeed. ‘Het is een eerbetoon aan Fidel en steun voor Raúl, onze president, die midden in deze moeilijke situatie het proces heeft geleid om ons economisch en sociaal model te moderniseren,’ aldus Diaz-Canel, de nummer twee van de regering sinds 2013. De 86-jarige president Raúl Castro was de eerste die zijn stem uitbracht in de gemeente Segundo Frente, in de oostelijke provincie Santiago de Cuba, waar hij kandidaat is voor de volgende zittingsperiode. Raúl Castro blijft tot 2021 in functie als partijsecretaris en zal op die manier betrokken blijven bij de besluitvorming in het land.

Bron
* Persbureau EFE, 12 maart 2018
Linken
* Uitslagen Cubaanse verkiezingen volgens website Cubadebate met o.a. uitslagen per provincie, grafieken over de verhouding man-vrouw, zwart-wit en leeftijden.
* Hoe functioneert het Cubaanse kiessysteem? De regimevriendelijke website Cubanismo vertaalde een artikel uit de partijkrant Granma in het Nederlands.
Website Havana Times, 9 maart 2018 How is the President of Cuba chosen?

Advertenties

Raúl Castro weg, wie volgen?

In april treedt Raúl Castro (86) terug als president van de Staatsraad en de Raad van Ministers. Over de politieke toekomst van nog drie andere historische leiders, de commandanten José Ramón Machado Ventura (87), Ramiro Valdés Menéndez (85) en Guillermo García Frías (90), wordt gespeculeerd. Alle drie kregen op 24 februari jl. uit handen van president Raúl Castro de onderscheiding Held van de Arbeid opgespeld in het pas gerestaureerde Capitool. Hun vertrek uit de Staatsraad / Consejo de Estado, het uitvoerend orgaan van de wetgevende macht, de Nationale Assemblee Poder Popular, lijkt nabij.

ventura-87-jose-ramon-machado-ventura

José Ramón Machado Ventura (87), de huidige vicepresident en tweede secretaris van de Communistische Partij van Cuba, krijgt de onderscheiding Held van de Arbeid opgespeld.

Op de website Cubanet schreef de voormalig politieke gevangene en advocaat René Gómez Manzano dat ‘Raúl Castro zijn toppositie als regeringsleider niet alleen wil verlaten, maar samen met drie oude bondgenoten. Anders zou deze plechtige ceremonie weinig zin hebben. In de communistische liturgie is de toekenning van medailles meestal de proloog naar demotie en pensionering.’ Machado wordt beschouwd als een vooraanstaand en invloedrijk figuur. Hij was eerder vicevoorzitter van de Staatsraad (2008-2013) en blijft tweede secretaris van de Cubaanse Communistische Partij (PCC), steeds de nummer 2 naast Castro. Machado en Valdés blijven lid van het Politbureau van de PCC. Valdés (85) was jarenlang Minister van Binnenlandse Zaken, belast met de binnenlandse en nationale veiligheid en Cuba’s inlichtingendiensten. García (90) is lid van de Staatsraad en van het centraal comité van de PCC. Machado en Valdés worden verondersteld deel uit te maken van een conservatieve factie binnen de regering, die met argwaan kijkt naar de hervormingen die Castro op gang bracht nadat hij zijn zieke broer Fidel in 2006 verving. Vooral de verbeterde betrekkingen met Amerika stoorden deze fractie. Hun vertrek zou kunnen helpen om de weg vrij te maken voor Castro’s opvolger met een hervormingsgezinde agenda om de ernstige problemen van het eiland op te lossen: een economie die is vastgelopen door de crisis in Venezuela, het systeem van de dubbele munt, een verouderde bevolking, weinig buitenlandse investeringen, gespannen betrekkingen met Washington en een jongere generaties die meer verandering willen.

comandante-raul-guillermo-frias-ramiro-valdes

De Cubaanse leider Raúl Castro, rechts, omhelst de commandanten Guillermo García Frías, midden, en Ramiro Valdés Menéndez, links , tijdens een manifestatie in 2012. Machado, Valdés en García namen allen deel aan de eerste fase van de revolutie van Fidel Castro en hebben in de afgelopen 60 jaar een reeks topfuncties bekleed en net als Raúl Castro zijn ze ouder dan 85 jaar.

‘De hele historische generatie is dan met pensioen. Dat was de bedoeling. En dat is gezond en belangrijk. Laat een nieuwe generatie jonge mensen op de proppen komen,’ zegt iemand die dicht bij de Cubaanse regering staat en die liever anoniem wil blijven. ‘Wie ook de opvolger van Raúl wordt, er is veel hoop’.

Generatiewisseling
In de afgelopen jaren heeft Raúl Castro publiekelijk gepleit voor een generatiewisseling aan de top, ondermeer om de continuïteit van het communistisch systeem te waarborgen. In 2013 kondigde Castro aan dat hij in 2018, aan het einde van zijn tweede ambtstermijn van vijf jaar, met pensioen zou gaan als voorzitter van de Staatsraad. Machado werd vervolgens als eerste vicepresident van de Staatsraad vervangen door Miguel Díaz-Canel. Deze ex-ingenieur is 57 jaar oud, heeft een lange staat van dienst in de partij en bij de overheid en geldt als opvolger van Raúl.

Leeftijden
Tijdens het partijcongres in 2017 stelde Raúl Castro ook een maximum leeftijd vast van 70 en werden maximaal twee termijnen vastgesteld voor de leden van het Centraal Comité van de partij. Deze veranderingen zouden deel uitmaken van veranderingen in de Cubaanse grondwet, maar die hervorming vond tot nu toe niet plaats. De maximumleeftijd zal niet gelden voor de Nationale Assemblee. Twee historische kandidaten Machado en Valdes zijn al verzekerd van een zetel in de nieuwe wetgevende vergadering c.q. parlement. Ook als Raúl Castro zijn belofte nakomt en in april het voorzitterschap van de Staatsraad neerlegt, kan hij ‘als gewone volksvertegenwoordiger’ doorgaan.

logo-pccPartij
Op 18 maart komt het Centraal Comité van de partij bijeen. Volgens de partijkrant Granma, is de agenda gericht op ’verdieping…….de strategische projectie voor de komende jaren’. Tijdens deze vergadering zal naar verwachting Machado als tweede secretaris worden vervangen door Diaz-Canel. Verwacht wordt dat Raúl Castro partijvoorzitter blijft tot 2021 wanneer het volgende partijcongres wordt gehouden. Volgens William LeoGrande, een Amerikaanse universitaire docent en Cubakenner, zullen verregaande verandering beperkt blijven tot de regering. De partij zal worden ontzien omdat deze door Raúl Castro de stabiliserende factor in de transitie moet zijn. ‘Het zal mij verbazen als zij (Valdés and Machado) worden vervangen in het Politburo van de partij. Raúl laat de wisseling van de generaties juist soepel verlopen door enkele senioren op hun plek te handhaven en jongere mensen aan te moedigen zodat het leiderschap uit deze twee elementen kan bestaan,’ zegt LeoGrande.

Buitenwacht
Het vertrek van de oude garde kan ook worden uitgelegd als een signaal naar de buitenwereld. De Amerikaanse Minister van Buitenlandse Zaken, Rex Tillerson, suggereerde in februari dat de toekomstige bilaterale relaties tussen de VS en Cuba – op dit moment in slecht weer vanwege de vermeende aanvallen op de gezondheid van Amerikaanse diplomaten in Havana – zullen afhangen van wat er gebeurt met het leiderschap in transitie. ‘Cuba heeft de kans om bij haar transitie na tientallen jaren van een Castro-regime, een nieuwe richting in te slaan,’ aldus Tillerson. ‘De toekomst van onze relatie ligt in handen van Cuba en de VS zullen doorgaan met de steun aan het Cubaanse volk in haar strijd voor vrijheid.’

logo-campagne-mas-castrismo
‘Waarom nog meer castrisme?’

Kritiek en debat
Dissidenten zijn een campagne begonnen Más castrismo para qué / Waarom nog meer castrisme? om de ‘verkiezingsfarce’ te kritiseren. Zij wijzen op de machtspositie van de familie Castro en met name op de rol van Raúl’s zoon, kolonel Alejandro Castro Espín die de machtige Nationale Defensie Commissie leidt. Hij is geen kandidaat voor de Nationale Assemblee en kan onder de huidige wetgeving geen president worden. Ook Cubanen die geen dissident zijn, stellen het huidige kiesstelsel ter discussie en zetten vraagtekens bij de rol van de Kandidatencommissie, benoemd door de regering, die de kandidaten selecteert voor de verkiezing van de Nationale Assemblee. De officiële website Cubadebate organiseerde een on-line-discussie met de volgende vragen: ‘Zou een scheiding der machten nuttig zijn voor het land? Waarom zijn de Kandidatencommissie en de Kiescommissie niet onafhankelijk en niet langer onderdeel van de Nationale Assemblee? Waarom zijn er bij het selectieproces voor de kandidaten van de Nationale Assemblee kandidaten die niet zijn gekozen (maar voorgedragen, redactie) door de kiezers aan de basis? Waarom moeten we kandidaten handhaven die een grote staat van dienst hebben, maar de 80 ruim zijn gepasseerd?’

Bron
* Miami Herald, Nora Gámez Torres, 2 maart 2018

Link
* YouTube, Campagne Más castrismo para qué, 2 minuten

Cuba houdt ‘generale repetitie’ voor verkiezingen 11 maart

Cuba houdt aanstaande zondag een generale repetitie voor de verkiezingen die feitelijk een week later op 11 maart plaatsvinden. De ‘verkiezingen’ voor de afgevaardigden van de Nationale Assemblee zijn de laatste fase van de serie verkiezingsrondes die in september 2017 begonnen. Deze generale repetitie van aanstaande zondag wordt door de officiële pers dynamische test genoemd.

verkiezingen-simulacro-raul-castro

Raúl Castro brengt zijn stem uit bij een eerdere ‘generale repetitie’

Volgens Tomás Amarán Díaz, vicevoorzitter van de Comisión Electoral Nacional / Nationale Kiescommissie (CEN), zal deze dynamische test zondag aanstaande plaatsvinden tussen 7.00 uur en 12.30 uur. De repetitie is bedoeld om ‘tegenslagen’ op 11 maart aanstaande te voorkomen. De dynamische test (die ook in november in een eerdere ronde van deze verkiezingen werd uitgevoerd) bestaat uit ‘het verifiëren van alle middelen, waarborgen, personeel, media, informatica  en vervoer’. Ruim 188.000 medewerkers in het hele land zijn bij de generale repetitie betrokken. Zij ontvangen een 50-tal stembiljetten om het stemproces te simuleren, inclusief het tellen van de stemmen. Cuba telt op dit moment 92 kiesdistricten en 24.471 stembureaus waarvan er 143 speciale bureaus die zijn ingericht in busstations of ziekenhuizen.

verkiezingen-teksten-bio's-controleren
De biografische informatie van de kandidaten wordt geraadpleegd.

Zeventigers en tachtigers
Wanneer incidenten en problemen worden geconstateerd, moeten deze in de week vóór 11 maart, de dag van de verkiezingen, worden opgelost. Onder de 605 kandidaten die de Cubanen op 11 maart zullen ‘kiezen’ als volksvertegenwoordigers in de Nationale Assemblee bevinden zich opnieuw zeventigers en tachtigers uit het leger zoals generaal Raúl Castro zelf (86), de nummer twee van de Cubaanse Communistische Partij, José Ramón Machado Ventura (87), de historische commandanten van de Revolutie  Ramiro Valdés (85) en Guillermo García Frías (89) en de minister en viceminister van de Revolutionaire Strijdkrachten van Cuba (FAR), Leopoldo Cintra Frías (76) en Ramón Espinosa (78).

verkiezingen-diaz-canel

Eerste vicepresident Díaz-Canel

Diskrediet
Het verkiezingsproces dat moet uitmonden in het vertrek van Raúl Castro, begon op 26 november met de gemeenteraadsverkiezingen, waarbij het regime op verschillende manieren de verkiezing van onafhankelijke kandidaten verhinderde. Deze kregen te maken met willekeurige detenties, dagvaardingen van de politie, strafprocedures en verbaal en fysiek geweld. De Cubaanse vicepresident en meest waarschijnlijke opvolger van Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel, zei zelf openlijk dat zijn regering ‘alles in het werk stelde om de onafhankelijke kandidaten in diskrediet te brengen’, want als zij als lid van de gemeenteraad zouden worden verkozen ‘dit een manier zou zijn om de contrarevolutie binnen onze burgermaatschappij te legitimeren’

Bron
*Diario de Cuba 8 februari 2018

Link
* Straatinterviews over de verkiezingen van 11 maart, een product van de oppositiegroepering UNPACU, 3 minuten

De Helden, de verkiezingen en de transparantie

In ons magazine CubaTips van afgelopen weekend signaleerden we een verhit debat in sociale media in Cuba over de uitsluiting van drie van de vijf ‘Helden van de Revolutie’ van de kandidatenlijst voor het parlement. Olga Salanueva, de vrouw van een geheime Cubaanse agent die meer dan 10 jaar gevangen zat in de VS voor terug te keren naar Cuba, schreef er over op haar Facebookpagina. Volgens Fernando Ravsberg van de website Cartas desde Cuba zou die verhitte discussie onnodig zijn geweest als de Cubaans media hun werk goed zouden doen.

cuban-five-groepsfoto

De Cubaanse Vijf met rechts René González en zijn vrouw Olga Salanueva

René González en vier andere geheim agenten – beter bekend als de Cubaanse Vijf – worden in Cuba beschouwd als nationale helden vanwege hun spionageactiviteiten in de VS onder Cubaanse ballingen. Zij maakten deel uit van een spionagenetwerk dat in 1998 door de VS werd ontmanteld. Het netwerk was ondermeer betrokken bij de moord op Cubanen die behoorden tot de oppositiegroepering Hermanos al Rescate. De vijf agenten staan buiten Cuba bekend als de Cubaanse Vijf, in Cuba als de Vijf Helden. Twee van deze spionnen zaten hun straf uit en konden naar Cuba terugkeren; de anderen werden in december 2014 naar Cuba teruggezonden in het kader van een gevangenenruil. Sinds hun terugkeer worden de vijf agenten door de officiële media en bij bijeenkomsten als belangrijke persoonlijkheden onthaald.

Onrecht
Twee van de ex-agenten Fernando González en Gerardo Hernández staan op de kandidatenlijst voor het nieuw te kiezen parlement. De namen van René González, Ramón Labañino en Antonio Guerrero ontbreken op deze lijst. Volgens Olga Salanueva is er sprake van ‘een grote onrechtvaardigheid tegenover de vijf Helden van de Republiek Cuba’. Zij bevestigt de juistheid van de open brief op Facebook, maar wil verder geen commentaar leveren.

Transparantie
Fernando Ravsberg verwees op 28 januari op zijn site Cartas desde Cuba naar het debat dat ontstond over de uitsluiting van 3 van de 5 Cubaanse agenten, die eerder gevangen zaten in de VS. Het debat kwam op gang door de brief van Olga, de vrouw van René González, in Facebook.
Ravsberg: ‘Onmiddellijk klonken stemmen op – de meerderheid – die de vermelding van alle vijf helden op de kandidatenlijst bepleitten. Anderen beschuldigden haar er bijna van een contrarevolutionair te zijn. De discussie nam toe via sociale media – de staatsmedia zwegen in alle talen – en via Radio Bemba oftewel het geruchtencircuit van de straat. Ook buitenlandse kranten wijdden er aandacht aan. Zij die voor de kandidaatstelling van alle vijf waren, argumenteerden dat niemand meer recht hadden op een plek in het parlement dan deze vijf. Sommigen stelden zelfs voor dat sommige afgevaardigden hun zetel ter beschikking zouden moeten stellen zodat de drie spionnen die waren buitengesloten alsnog konden kandideren.’

A woman walks near a mural, depicting five Cuban agents held in prison in the U.S. for over ten years, in HavanaVerdeeldheid
‘Er waren er ook die Olga beschuldigden interne verdeeldheid onder de revolutionairen te zaaien, misbruik te maken van de sociale media en niet via ‘de geëigende kanalen’ kritiek te leveren. Olga zou zo de vijand een wapen in handen hebben gegeven en zij werd als een vijand van de revolutie afgeschilderd hoewel zij deel had uitgemaakt van het netwerk van agenten die in de VS waren gearresteerd. De zaak zou gemakkelijk zijn opgelost als de Cubaanse media hun werk zouden doen. Men zou de leden van de Kandidatencommissie hebben kunnen interviewen en hen kunnen vragen naar de selectiecriteria die de commissie gebruikt bij de uitsluiting van deze personen,’ aldus Ravsberg.

Bron
* O.a. 14ymedio en Cartas desde Cuba, 28 januari 2018

Castro’s zoon Alejandro zal geen president worden

Met de publikatie woensdag in de partijkrant Granma van de lijst met kandidaten voor de Nationale Vergadering is een ding duidelijk; de naam van de zoon van de huidige president Raúl Castro, Alejandro Castro Espín, staat er niet en dat betekent dat hij niet via legale weg tot president van de Republiek kan worden verkozen.

alejandro-castro-espin-coronel

Kolonel Alejandro Castro Espín, enig zoon van Raúl Castro, en feitelijk de sterke man op het Cubaans Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Castro Espín (52) werd door sommige Cubakenners en leden van de oppositie wel genoemd als opvolger van zijn vader Raúl Castro. Deze zal op 19 april zijn functie als president van de Staatsraad neerleggen. Hij blijft voorzitter van de Cubaanse Communistische Partij PCC. De lijst die in Granma werd gepubliceerd zal op 11 maart aanstaande in stemming worden gebracht; er kunnen echter geen namen aan worden toegevoegd of worden geschrapt. Volgens de Cubaanse kieswet (artikel 10) is een verkiezing als lid van de Staatraad (en dus ook president) enkel mogelijk wanneer de kandidaat eerder is verkozen als lid van de Nationale Vergadering van de Poder Popular.

diaz-canel-fabrieksbezoek

Diaz Canel (met blauwe helm) is de meest waarschijnlijke opvolger van Raúl Castro als president.

Macht
Castro Espín zal desondanks als hooggeplaatste kolonel in het Ministerie van Binnenlandse Zaken over veel macht beschikken. De enige zoon van Raúl Castro wordt gezien als een vertegenwoordiger van de harde lijn, die het beleid van zijn vader zou willen continueren. Volgens sommige waarnemers zou de huidige Eerste Vicepresident Díaz Canel een soort ‘marionetpresident’ worden in handen van Castro Espin omdat Canel de belangen van de familieclan niet bedreigt. De dochter van Raúl Castro, de seksuologe Mariela Castro Espín, staat wel vermeld op de lijst van kandidaten van het Cubaans parlement. Het Cubaans parlement telt 605 leden. De helft van hen is verkozen bij vorig jaar gehouden nationale verkiezingen, de andere helft wordt voorgedragen door de communistische massaorganisaties.

Bron
* 14ymedio, 25 januari 2018

Link
* De lijst met kandidaten in Granma, 24 januari 2018

President van Cuba treedt pas in april af

De Cubaanse president Raúl Castro (86) zal pas in april 2018 zijn ambt van staatshoofd neerleggen. Het parlement van het socialistische eiland in de Caraïben kondigde donderdag in de hoofdstad Havana aan dat het einde van de ambtstermijn van 24 februari naar 19 april verschoven is.

raul-castro-ramiro-valdes-canel

De Cubaanse president Raúl Castro (86) blijft nog twee maanden langer aan. Achter hem: Díaz-Canel (57), eerste vice-president van het land die Raúl Castro waarschijnlijk zal opvolgen. Rechts de tweede vice-president Machado Ventura (87).

Castro had al bij zijn herverkiezing in februari 2013 verklaard dat het zijn laatste ambtstermijn zou zijn. Als grond voor de verlenging van de ambtstermijn met twee maanden werden ‘buitengewone omstandigheden’ door de orkaan Irma genoemd. De wervelstorm kostte in september tien mensen het leven en richtte zware schade aan.

Fidel ziek
Castro volgde in de zomer van 2006 zijn oudere broer Fidel op, die ziek was. In 2008 en 2013 werd hij telkens voor een termijn van vijf jaar tot president verkozen.

Bron

* Persbureau Belga, 21 december 2017

Geen verrassingen bij Cubaanse gemeenteraadsverkiezingen

De gemeenteraadsverkiezingen – de laatste voordat Raúl Castro in februari aftreedt – zijn zondag zonder verrassingen, debatten, exitpolls en dergelijke verlopen. Dat constateert de kritische website 14ymedio. Tijdens de verkiezingsdag bleek dat politieke activisten moeite hadden om hun stem uit te brengen of werden verwijderd als ze het tellen van de stemmen wilde bijwonen. Bij deze verkiezingen werden de afgevaardigden van de gemeenteraden gekozen in de 12.515 kiesdistricten van het eiland. Zij zullen actief worden in de 169 gemeenteraden die Cuba telt. In 24.366 stembureaus in het hele land werd gestemd.

logo-verkiezingen-2017Manuel Cuesta Morúa, woordvoerder van #Otro18, bevestigde dat de oppositie er niet in was geslaagd onafhankelijke kandidaten te plaatsen op de stembiljetten vanwege druk, bedreigingen en arrestaties die hen verhinderden om zelfs maar de vergaderingen in hun buurt bij te wonen waar de kandidaten werden geselecteerd. Voor de rest van de burgers ging de dag voorbij zonder grote verwachtingen en temidden van een intense campagne in de officiële media waarbij de verkiezingen in Cuba werden omschreven als een demonstratie van ‘democratie’ en ‘participatie van het volk’.

verkiezingenElecciones-parlamentarias-CubaOpkomst
‘Ik was nog maar net wakker toen ik buiten een pioniertje mijn naam hoorde schreeuwen,’ aldus Claudia, die 41 jaar is en in de wijk Cerro woont. De gewoonte om pioniertjes langs de huizen van kiezers te laten gaan was in Havana al enige tijd verdwenen maar dit keer wilden de autoriteiten de laatkomers geen kansen geven. ‘Wij willen dat het stemmen om drie uur rond is maar als we langer open moeten blijven, doen we dat’, vertelde het hoofd van een stembureau in de wijk Guanabo in het oosten van Havana aan 14ymedio. ‘Iedereen die een kiezer kent die niet is gekomen om zijn stem uit te brengen, heeft de burgerplicht om hem of haar aan te klampen’, voegt ze eraan toe. Alina Balseiro Gutiérrez, voorzitter van de Nationale Kiescommissie (CEN), deelde de pers mee dat 82,05% van de kiezers stemde. Onder de verkozen afgevaardigden zijn gedeeltelijk ook kandidaten voor de helft van het aantal afgevaardigden in de Nationale Assemblee. Die verkiezingen vinden de komende maanden plaats. De rest van de parlementariërs wordt bij hand opsteken aangewezen door de almachtige kandidatencommissie.

verkiezingen-raul-stemt-2017

Raúl Castro stemde’s ochtends om zeven uur.

Opvolger Raúl
Het is de taak van het nieuwe parlement – de Nationale Vergadering van de Volksmacht – om op 24 februari 2018 op voorstel van de Staatsraad de opvolger van Raúl Castro voor het presidentschap van het land te kiezen. Hij zal dan plaatsmaken voor een nieuwe generatie, die mogelijk is belichaamd in de figuur van vicepresident Miguel Diaz-Canel Bermúdez, die momenteel 57 jaar oud is. Omdat de verkiezingen samenvielen met de herdenking van het overlijden van Fidel Castro, benadrukten de staatsmedia dat de verkiezingen ook de mogelijkheid boden ’de nagedachtenis van El Comandante en Jefe te eren’ en zijn ‘nalatenschap voort te zetten”. In de meeste stembureaus hing naast het wapen van de Republiek en de nationale vlag, een foto van de voormalige president.

verkiezingen-stembus-2017Waarnemers
Een onafhankelijke groepering Stadswaarnemers van het Verkiezingsproces (COPE), had 40 mensen in 7 provincies ingezet om het stemproces te monitoren. In de provincie Santiago de Cuba veroordeelden activisten van de Patriottische Unie van Cuba (UNPACU) onregelmatigheden bij de kiesregisters en obstakels waardoor het onmogelijk bleek om als waarnemer het tellen van de stemmen mee te maken. Manuel Cuesta Morúa zei tegenover het Spaanse persbureau EFE dat zijn groep van waarnemers bestaande uit 275 leden in 13 van de 15 provincies, ‘zonder al teveel problemen’ hun rol als waarnemers hadden kunnen uitoefenen. Activisten van de UNPACU lieten weten dat hun namen ontbraken in de kiesregisters. Zes activisten werden op de dag van de verkiezingen gearresteerd; Víctor Campa Almenares, Carlos Oliva Riverí, Alexis Rodríguez Chacón, Vladimir Martín Castellanos, Juan Salgado Jurado en José Antonio Valdés Pi Pidés wilden bij het stemlokaal in de buurt waar zij woonden, deelnemen aan het tellen van de stemmen.

Bron
* 14ymedio, Havana, 27 november 2017